0

Giáo án âm nhạc lop 1

32 586 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 16:10

phòng giáo dục huyện đông triều trờng tiểu học hoàng quế . giáo viên : Phạm thị hà năm học : 2008 -2009 Giáo án âm nhạc lớp 1 trờng tiểu học hoàng quế Tuần 1 Ngày soạn: Thứ 7/ 6/ 9/ 2008 Ngày giảng: . Thứ 3 ngày 9 tháng 9 năm 2008 .1B Tiết 1 Học hát bài : Quê Hơng Tơi Đẹp Dân ca Nùng Đặt lời : Anh Hoàng I . Mục tiêu : - Hát thuộc lời ca , đúng giai điệu , đúng nhịp và đều giọng . - Tập làm quen với cách sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo phách , nhịp của bài hát . - Biết bài hát này là dân ca của dân tộc Nùng . II.Chuẩn bị đồ dùng : 1.GV: - Nhạc cụ quen dùng - Tranh minh hoạ ( Dân tộc ít ngời vùng núi phía Bắc ) 2. HS : SGK, III . Các hoạt động dạy - học 1 . Ôn định lớp (1phút ) 2 . Kiểm tra bài cũ (3 phút ) - GV bắt giọng cho lớp hát 1,2 bài hát mẵu giáo . - GV nhận xét , tuyên dơng . 3 . Bài mới Hoạt động của thầy 1. HĐ1 ( 16 phút ): Tập hát - Giới thiệu bài, tác giả , nội dung : Đây là một trong những bài dân ca của dân tộc Nùng , họ sinh sống ở vùng núi phía Bắc. Với giai điệu m- ợt mà êm ả , bài hát ngợi ca tình yêu quê hơng , đất nớc , con ngời . - Treo tranh minh hoạ lên bảng. - Mở đĩa hát mẵu. - Hớng dẫn đọc lời ca. GV đọc mẫu từng câu Hoạt động của trò - HS ngồi ngay ngắn , chú ý lắng nghe. - Quan sát - Chú ý lắng nghe - Tập đọc đồng thanh theo hớng dẫn ( chú GV thực hiện: Phạm Thị Hà-Trờng tiểu học Hoàng Quế Giáo án âm nhạc lớp 1 ngắn theo tiết tấu - Dạy hát từng câu. - sửa sai ( ngân các tiếng đẹp , cây , đón , dài 1 phác h ,Tiếng về dài 1,5 phách , tiếng h- ơng dài 2 phách ) - Hớng dẫn ghép giai điệu từng đoạn đến cả bài . - Nhận xét , sửa sai - Chia nhóm , dãy - sửa sai , khích lệ ,động viên 2 . HĐ2 ( 10 phút ) : Hát kết hợp vận động phụ hoạ theo lời ca. - Hớng dẫn hát vỗ tay đệm theo phách . - - GV thực hiện mẫu - Nhận xét , sửa sai - Chia nhóm - Nhận xét , động viên - Hớng dẫn tập sử dụng nhạc cụ gõ đệm - Nhận xét , tuyên dơng . ý cách phát âm ) - Lớp hát từng câu theo hớng dẫn - Cá nhân thực hiện ( chú ý ngân đủ phách ở những tiếng cuối mỗi câu hát ) - Lớp hát - Cá nhân hát ( chú ý phát âm rõ lời , tròn , gọn tiếng ) - Lớp hát -2 dãy hát thi đua đối đáp từng câu ( y/c đúng giai -điệu , lời ca , nhịp phách ) - Quan sát - Lớp thực hiện - Cá nhân thực hiện - Tổ nhóm thực hiện thi đua - Nhóm 1 hát - nhóm 2 vỗ đệm - Nhóm 2 hát - nhóm 1 vỗ đệm - Lớp thực hiện - Cá nhân thực hiện - Tổ, nhóm thi đua IV . Luyện tập , củng cố . ( 5 phút ) - Lớp hát lại toàn bài 1,2 lần kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo phách , nhịp của bài. - 1 HS nhắc lại tên bài hát , tác giả , dân ca vùng miền. - GV nhận xét , đánh giá , tuyên dơng và RKN qua giờ học . - HS về nhà hát ôn lại bài và các cách vỗ, gõ đệm theo lời ca . GV thực hiện: Phạm Thị Hà-Trờng tiểu học Hoàng Quế Giáo án âm nhạc lớp 1 tuần 2 Ngày soạn: Thứ 2 / 1 5 / 9 / 2008 Ngày giảng: .Thứ 4 ngày 17 tháng 9 năm 2008 1B Tiết 2 Ôn tập bài : Quê hơng tơi đẹp I . Mục tiêu . - HS hát đúng giai điệu và thuộc lời bài hát. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ nhịp nhàng. - biết sử dụng nhạc cụ gõ đệm đúng theo phách và tiết tấu lời ca. II . Chuẩn bị đồ dùng. 1. GV: - Nhạc cụ quen dùng 2. HS: - SGK III . Nội dung hoạt động. 1 . Ôn định lớp ( 1phút ) 2 . Kiểm tra bài cũ : (5 phút ) - 1 HS nhắc lại tên bài , tác giả . - 2 HS lên bảng trình bày lại bài - HS khác theo dõi , nhận xét - GV nhận xét , đánh giá , tuyên dơng . 3 . Bài mới Hoạt động của thầy 1. HĐ1 : ( 15p) Ôn hát - Đàn giai điệu ? Tên bài hát , tác giả ,dân ca dân tộc nào ? - Hớng dẫn hát ôn lại bài ,bắt giọng . Hoạt động của trò - Chú ý lắng nghe giai điệu. - HS trả lời : Quê hơng tơi đẹp Dân ca Nùng Đặt lời : Anh Hoàng - Lớp hát ôn theo hớng dẫn của GV - Cá nhân , nhóm hát GV thực hiện: Phạm Thị Hà-Trờng tiểu học Hoàng Quế Giáo án âm nhạc lớp 1 - Hớng dẫn hát kết hợp gõ đệm theo phách ( Sử dụng nhạc cụ ) - Nhận xét , sửa sai. - Hớng dẫn hát kết hợp vận động phụ hoạ nhịp nhàng theo nhịp 2. - Nhận xét , động viên .tuyên dơng . 2. HĐ2 : (10p ) Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. - Hớng dẫn , thực hiện mẫu. VD : Quê hơng em biết bao tơi đẹp x x x x x x x - Nhận xét , sửa sai - Chia nhóm - Nhận xét , tuyên dơng - Cá nhân thực hiện - Lớp thực hiện - Từng cá nhân biểu diễn trớc lớp - HS khác theo dõi , nhận xét - Lớp biểu diễn - Tổ , nhóm biểu diễn thi đua - Quan sát - Lớp thực hiện sử dụng nhạc cụ gõ đệm - Cá nhân thực hiện - Nhóm 1 hát lời ca - Nhóm 2 gõ đệm ( Ngợc lại ) IV . Luyện tập , củng cố ( 4 phút ) - Mở đĩa hát mẫu cho HS nghe lại bài 1 lần . - Lớp thực hiện hát kết hợp vận động theo nhạc nhịp nhàng . - GV nhận xét đánh giá chung giờ học . - HS về nhà ôn lại bài, tập vỗ tay đúng theo phách và tiết tấu lời ca. .*** *** .*** *** tuần 3 Ngày soạn: Thứ 2 / 22 / 9 / 2008 Ngày giảng: .Thứ 4 ngày 24 tháng 9 năm 2008 1B Tiết 3 : Học bài hát : Mời bạn vui múa ca Nhạc và lời : Phạm Tuyên GV thực hiện: Phạm Thị Hà-Trờng tiểu học Hoàng Quế Giáo án âm nhạc lớp 1 I . Mục tiêu - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu của bài. - Biết bài hát là sáng tác của nhạc sỹ Phạm Tuyên. - Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp, phách và tiết tấu của bài. II .Chuẩn bị đồ dùn 1.GV: - Nhạc cụ quen dùng 2. HS: SGK III .Các hoạt động dạy - học 1. Ôn định lớp ( 1p ) 2. Kiểm tra bài cũ ( 4p) -1 HS nhắc lại tên bài hát đã học, tác giả. -2 HS lên bảng trình bày bài Quê hơng tơi đẹp - HS khác nhận xét so sánh. - GV nhận xét , đánh giá 3 . Bài mới Hoạt động của thầy 1.HĐ1: (20p) Tập hát - Giới thiệu bài ,nội dung ,tác giả : Bài hát đợc trích từ nhạc cảnh Mèo đi câu cá - Mở đĩa hát mẫu - Hớng dẫn đọc lời ca. Đọc mẫu - Sửa cách phát âm - Dạy hát từng câu theo lối móc xích - Sửa sai - Hớng dẫn ghép giai điệu từng đoạn và cả bài. - Sửa sai , khích lệ - Chia nhóm hát đối đáp - Nhận xét , động viên 2. HĐ 2(7p ) Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách và tiết tấu. - Hớng dẫn gõ đệm theo phách. Hoạt động của trò - Ngồi ngay ngắn chú ý lắng nghe - Nghe nhẩm theo - Tập đọc từng câu theo tiểt tấu - Lớp đọc đồng thanh một vài lần - Lớp hát theo hớng dẫn - Cá nhân hát - Từng dãy thực hiện ( y/c đúng giai diệu .phát âm rõ ràng , đồng đều ) - Cá nhân thực hiện - Lớp hát toàn bài - Nhóm 1 hát lời 1 - Nhóm 2 hát lời 2 ( ngợc lại ) - Quan sát sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo GV thực hiện: Phạm Thị Hà-Trờng tiểu học Hoàng Quế Giáo án âm nhạc lớp 1 VD : Chim ca líu lo , hoa nh đón chào. x x x x x x x x - Nhận xét , sửa sai - Hớng dẫn gõ đệm theo tiết tấu. VD : chim ca líu lo , hoa nh đón chào. x x x x x x x x -Nhận xét , sửa sai - Chia nhóm - Nhận xét , đánh giá hớng dẫn - Lớp thực hiện - Cá nhân thực hiện - Quan sát.thực hiện theo hớng dẫn - Lớp thực hiện - Cá nhân thực hiện - Nhóm 1 hát gõ đệm theo phách - Nhóm 2 hát gõ đệm theo tiết tấu ( Ngợc lại ) IV . Luyện tập -củng cố ( 3p ) -Lớp đứng tại chỗ thực hiện lại bài 1 lần. Lời 1 hát kết hợp vỗ đệm theo phách , lần 2 hát kết hợp vỗ đệm theo tiết tấu. -GV nhận xét đánh giá , RKN qua giờ học . HS về nhà ôn lại bài./ .*** .*** .*** .*** tuần 4 Ngày soạn : Thứ 2 / 29 / 9 / 2008 Ngày giảng: .Thứ 4 ngày 1 tháng 10 năm 2008 1B Tiết 4 Ôn tập : Mời bạn vui múa ca Trò chơi theo đồng dao : Ngựa ông mới về I .Mục tiêu - HS hát thuộc lời và đúng giai điệu của bài. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ nhịp nhàng. - Đọc đợc bài đồng dao đúng theo tiết tấu, kết hợp với trò chơi cỡi ngựa II. Chuẩn bị đồ dùng 1. GV: -Nhạc cụ quen dùng 2. HS: -SGK GV thực hiện: Phạm Thị Hà-Trờng tiểu học Hoàng Quế Giáo án âm nhạc lớp 1 III. Các hoạt động dạy - học 1. ổn dịnh lớp ( 1 phút ) 2. Kiểm tra bài cũ ( 4 phút ) - 1 HS nhắc lại tên bài hát , tác giả của bài đã học giờ trớc. - 2 HS lên bảng trình bày lại bài - HS khác nhận xét - GV nhận xét ,đánh giá. 3. Bài mới. Hoạt động của thầy 1.HĐ 1 ( 10phút ) Ôn hát -Đàn giai điệu bài Mời bạn vui múa ca ? Tên bài hát vừa đợc nghe giai điệu , tác giả ? - Hớng dẫn hát ôn lại bài - Nhận xét -Hớng dẫn hát kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo phách và tiết tấu. Thực hiện mẫu -Nhận xét , sửa sai -Chia nhóm -Hớng dẫn ôn các động tác kết hợp phụ hoạ cho lời ca. 2. HĐ2 ( 15p ): Trò chơi âm nhạc -Giới thiệu, hớng dẫn trò chơi Ngựa ông mới về -Hớng dẫn đọc theo âm hình tiết tấu. . Nhong nhong nhong ngựa ông mới về. - sửa sai - Hớng dẫn thực hiện , chia nhóm ( 1 nhóm nam và một nhóm nữ ) Hoạt động của trò -Ngồi ngay ngắn chú ý lắng nghe. -Trả lời -Lớp hát ôn theo hớng dẫn - Cá nhân hát. -Nhóm dãy hát - Phân biệt phách và tiết tấu. + Phách vỗ vừa phải +Tiết tấu vỗ nhanh -Cá nhân thực hiện -Lớp thực hiện -Nhóm 1 hát gõ đệm theo phách -Nhóm 2 hát gõ đệm theo tiết tấu ( ngợc lại ) - Lớp đứng tại chỗ thực hiện - Từng nhóm biểu diễn. - Cá nhân biểu diễn trớc lớp - Nắm đợc nội dung , nhớ tên trò chơi. - Chú ý nghe đọc mẫu. - Lớp dọc đồng thanh kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm - Nhóm , dãy đọc đối đáp - Cá nhân đọc ( y/c đúng tiết tấu ) - Nhóm Nam thực hiện trớc: Miệng đọc đồng dao, chân kẹp que giả làm ngựa và nhảy theo GV thực hiện: Phạm Thị Hà-Trờng tiểu học Hoàng Quế Giáo án âm nhạc lớp 1 - Nhận xét , RKN. phách, nếu để rơI que sẽ bị thua cuộc. - Nhóm Nữ: Một tay cầm roi ngựa , một tay giả nh đang nắm cơng, chân nhảy theo phách, nếu nhảy không đúng sẽ bị thua cuộc. IV . Luyện tập - củng cố . (5phút) - Lớp đứng tại chỗ biểu diễn lại bài 1 lần . - GV nhận xét , đánh giá động viên các em qua giờ học. ***.***.***. Tuần 5 Ngày soạn : Thứ 2 / 6 / 10 / 2008 Ngày giảng: Thứ 4 ngày 8 tháng 10 năm 2008 1B Tiết 5 Ôn tập 2 bài hát : Quê hơng tơi đẹp Mời bạn vui múa ca I . Mục tiêu. - HS hát thuộc lời , đúng giai điệu bài hát. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách,nhịp, vận động phụ hoạ theo lời ca. -Tham gia trò chơi theo bài đồng dao Ngựa ông mới về II. Chuẩn bị đồ dùng 1. GV: Nhạc cụ quen dùng 2. HS : -SGK III.Các hoạt động dạy - học l. ổn định lớp ( 1 phút ) 2. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút ) - 1 HS lên bảng trình bày bài Quê hơng tơi đẹp - 1 HS lên bảng trình bày bài Mời bạn vui múa ca - HS khác nhận xét, so sánh. - GV nhận xét tuyên dơng. 3. Bài mới GV thực hiện: Phạm Thị Hà-Trờng tiểu học Hoàng Quế Giáo án âm nhạc lớp 1 Hoạt động của thầy 1. HĐ1 (18phút ) Ôn hát - Giới thiệu nội dung bài học 1.1 Mời bạn vui múa ca - Đàn giai điệu ? Đó là giai điệu bài hát nào? Dân tộc nào? - Bắt giọng. Ôn hát kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm. -Nhận xét sửa sai. -Chia nhóm. -Nhận xét sửa sai , động viên - Hớng dẫn hát kết hợp vận động phụ hoạ -Nhận xét khích lệ động vỉên 1.2) Mời bạn vui múa ca -Gõ 1 câu tiết tấu trong bài ? Đó là bài hát nào? - Hớng dẫn ôn hát kết hợp gõ đệm . - Nhận xét , sửa sai. - Hớng dẫn hát kết hợp vận động phụ hoạ -Nhận xét cho điểm, động viên 2.HĐ2: (7phút ) Trò chơi theo bài đồng dao -Hớng dẫn lại cách thức thực hiện trò chơi - Ôn đọc lại bài đồng dao"" Ngựa ông đã về ". Hoạt động của trò - Ngồi ngay ngắn chú ý lắng nghe. - Trả lời: -Lớp hát ôn lại bài một lần kết hợp vỗ tay đệm theo nhịp. -Nhóm 1 hát gõ đệm theo phách - Nhóm 2 hát gõ đệm theo nhịp ( Ngợc lại ) - Lớp đứng tại chỗ thực hiện - Tổ , nhóm thi đua - Cá nhân lên biểu diễn trớc lớp - Chú ý lắng nghe - Trả lời - Lớp hát ôn lại bài 1,2 lần kết hợp gõ đệm - Cá nhân biểu diễn trớc lớp. -Tổ nhóm thực hiện. --Lớp đứng tại chỗ thực hiện ( y/c đều nhịp nhàng ) -Tổ nhóm biểu diễn thi đua - Cá nhân biểu diễn trớc lớp -Lớp đọc đồng thanh kết hợp gõ đệm theo tiết tấu -Thực hiện trò chơi nh giờ học trớc IV. Luyện tập - củng cố ( 4 phút ) - Lớp đứng tại chỗ thực hiện lại bài kết hợp vận động phụ hoạ - GV nhận xét đánh giá, động viên HS qua giờ học. GV thực hiện: Phạm Thị Hà-Trờng tiểu học Hoàng Quế [...]... .***.****** *** Tuần 11 Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 11 Thứ 2 / 17 / 11 / 2008 Thứ 4 ngày 19 tháng 11 năm 2008 1B Học hát bài hát : đàn gà con Nhạc: Philippenco Lời: Việt Anh I Mục tiêu - HS hát thuộc lời , đúng giai điệu bài hát - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách,nhịp, biết bài hát do nhạc sỹ ngời Nga sáng tác, lời Việt do tác giả Việt Anh Phỏng dịch II Chuẩn bị đồ dùng 1. GV: Nhạc cụ quen dùng... Hoàng Quế Giáo án âm nhạc lớp 1 1.GV: Nhạc cụ quen dùng 2.HS : -SGK III.Các hoạt động dạy - học 1 ổn định lớp ( 1 phút ) 2 Kiểm tra bài cũ ( 4 phút ) - 1 Hs nhắc lại nội dung bài học giờ trớc - 2 nhóm lên bảng trình bày lại bài ( nhóm 1 hát gõ đệm theo phách Nhóm 2 hát múa phụ hoạ ) - HS khác so sánh , nhận xét - GV nhận xét tuyên dơng 3 Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. H 1 (15 phút ) Ôn.. .Giáo án âm nhạc lớp 1 Tuần 6 Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 6 Thứ 2 / 13 / 10 / 2008 Thứ 4 ngày 15 tháng 10 năm 2008 1B Học hát bài : Tìm bạn thân Nhạc và lời : Việt Anh I.Mục tiêu ; - HS hát thuộc lời , đúng giai điệu và tiết tấu lời ca - Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách - Biết bài hát là sáng tác của tác giả Việt anh.( tên thật là Nguyễn Trí Dũng) II.Chuẩn bị đồ dùng 1 GV: - Nhạc cụ quen... Quế Giáo án âm nhạc lớp 1 Tuần 12 Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 12 Thứ 2 / 24 / 11 / 2008 Thứ 4 ngày 26 tháng 11 năm 2008 1B Ôn tập bài hát : đàn gà con I Mục tiêu - HS hát thuộc lời , đúng giai điệu bài hát - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách,nhịp, vận động phụ hoạ theo lời ca II Chuẩn bị đồ dùng 1. GV: Nhạc cụ quen dùng 2.HS : -SGK III.Các hoạt động dạy - học 3 ổn định lớp ( 1 phút )... cố gắng - HS về nhà tập đọc 1 số bài thơ theo tiết tấu .*** GV thực hiện: Phạm Thị Hà-Trờng tiểu học Hoàng Quế Giáo án âm nhạc lớp 1 Tuần 16 Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 16 Thứ 2 / 22 / 12 / 2008 Thứ 4 ngày 24 tháng 12 năm 2008 1B nghe hát quốc ca kể chuyện âm nhạc nai ngọc I Mục tiêu - HS nắm đợc giai điệu bài hát và biết bài quốc ca đợc hát khi nào - Giáo dục thái độ nghiêm trang... cho lớp nghe lại1,2 lần - Nhận xét , đánh giá , RKN, động viên HS qua giờ học - Nhắc nhở HS thực hiện tốt t thế , thái độ khi nghe hát quốc ca trong các buổi chào cờ đầu tuần Tuần 17 Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 17 Thứ 2 / 29 / 12 / 2008 Thứ 4 ngày 1 tháng 1 năm 2009 1B Học hát tự chọn bài nắng sớm Nhạc và lời : GV thực hiện: Phạm Thị Hà-Trờng tiểu học Hoàng Quế Giáo án âm nhạc lớp 1 I Mục tiêu -... tiết tấu lời 1- 2 - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách,nhịp, vận động phụ hoạ theo lời ca II Chuẩn bị đồ dùng 1. GV: Nhạc cụ quen dùng 2.HS : -SGK III.Các hoạt động dạy - học 1 ổn định lớp ( 1 phút ) GV thực hiện: Phạm Thị Hà-Trờng tiểu học Hoàng Quế Giáo án âm nhạc lớp 1 2 Kiểm tra bài cũ ( 4 phút ) - 1 Hs nhắc lại nội dung bài học giờ trớc - 1 nhóm lên bảng trình bày lạilời 1 bài tìm bạn... lớp ( 1 phút ) 2 Kiểm tra bài cũ ( 4 phút ) - 1 HS lên bảng trình bày bài Tìm bạn thân - 1 HS lên bảng trình bày bài Lý cây xanh - HS khác nhận xét, so sánh - GV nhận xét tuyên dơng 3 Bài mới GV thực hiện: Phạm Thị Hà-Trờng tiểu học Hoàng Quế Giáo án âm nhạc lớp 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. H 1 (18 phút ) Ôn hát - Giới thiệu nội dung bài học 1. 1 Mời bạn vui múa ca - Đàn giai điệu ? Đó là... giảng: Tiết 15 Thứ 2 / 15 / 12 / 2008 Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2008 1B Ôn tập 2 bài hát : đàn gà con sắp đến tết rồi I Mục tiêu - HS hát thuộc lời , đúng giai điệu bài hát - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách,nhịp, tiết tấu - Biết sáng tạo động tác vận động phụ hoạ theo lời ca II Chuẩn bị đồ dùng 1. GV: Nhạc cụ quen dùng 2.HS : -SGK III.Các hoạt động dạy - học 1 ổn định lớp ( 1 phút ) 2... giảng: Tiết 5 Thứ 2 / 10 / 11 / 2008 Thứ 4 ngày 12 tháng 11 năm 2008 1B Ôn tập 2 bài hát : tìm bạn thân Lý cây xanh I Mục tiêu - HS hát thuộc lời , đúng giai điệu bài hát - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách,nhịp, vận động phụ hoạ theo lời ca -Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu II Chuẩn bị đồ dùng 1. GV: Nhạc cụ quen dùng 2.HS : -SGK III.Các hoạt động dạy - học 1 ổn định lớp ( 1 phút ) 2 Kiểm . đọc 1 số bài thơ theo tiết tấu. .***.****** *** Tuần 11 Ngày soạn : Thứ 2 / 17 / 11 / 2008 Ngày giảng: Thứ 4 ngày 19 tháng 11 năm 2008 1B Tiết 11 Học. Quế Giáo án âm nhạc lớp 1 1.GV: Nhạc cụ quen dùng 2.HS : -SGK III.Các hoạt động dạy - học 1. ổn định lớp ( 1 phút ) 2. Kiểm tra bài cũ ( 4 phút ) - 1 Hs
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lop 1, Giáo án âm nhạc lop 1,