0

Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

55 1,362 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:26

Tiết 1: Học Hát Bài : Quốc Ca Việt Nam (lời 1) (Nhạc só: Văn Cao) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Văn Cao viết. - Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Dạy hát bài: Quốc Ca Việt Nam - Giới thiệu bài hát, tác giả. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - HS lắng nghe. - HS nghe mẫu. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 1 - Giáo n Lớp :3 Ngày 25 tháng 08 năm 2008 - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhòp của bài hát. - Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài hát. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời của bài hát do ai viết? - Giáo Viên mời học sinh nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo dục của bài hát * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS trả lời: + Bài Quốc Ca Việt Nam. +Nhạc só: Văn Cao - HS nhận xét. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ. Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 2 - Tiết 2: Học Hát Bài: Quốc Ca Việt Nam (lời2) (Nhạc só: Văn Cao) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Văn Cao viết. - Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: n tập lời 1: Quốc Ca Việt Nam - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại lời 1 của bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Lời của bài hát do ai viết? - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời: + Bài Quốc Ca Việt Nam. +Nhạc só: Văn Cao Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 3 - Giáo n Lớp :3 Ngày 01 tháng 09 năm 2008 - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Học lời 2 của bài: Quốc ca Việt Nam. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại cả hai lời của bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS nhận xét - HS nghe mẫu. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS thực hiện. - HS chú ý. - HS ghi nhớ. Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 4 - Tiết 3: Học Hát Bài : Bài Ca Đi Học (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Phan Trần Bảng viết. - Giáo dục tình yêu thương mái trường, thầy cô, bạn bè, thiên nhiên tươi đẹp. II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Dạy hát bài: Bài Ca Đi Học - Giới thiệu bài hát, tác giả. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - HS lắng nghe. - HS nghe mẫu. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 5 - Giáo n Lớp :3 Ngày 08 tháng 09 năm 2008 - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhòp của bài hát. - Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài hát. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời của bài hát do ai viết? - Giáo Viên mời học sinh nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo dục của bài hát * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS trả lời: + Bài :Bài Ca Đi Học + Nhạc só: Phan Trần Bảng - HS nhận xét. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ. Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 6 - Tiết 4: Ôn Tập Bài Hát: Bài Ca Đi Học (Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Phan Trần Bảng viết. - Giáo dục tình yêu thương mái trường, thầy cô, bạn bè, thiên nhiên tươi đẹp. II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: n tập bài hát: Bài Ca Đi Học - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời của bài hát do ai viết? - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời: + Bài :Bài Ca Đi Học + Nhạc só: Phan Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 7 - Giáo n Lớp :3 Ngày 15 tháng 9 năm 2008 - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhòp của bài . - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài - Giáo viên nhận xét: * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. Trần Bảng - HS nhận xét - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ. Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 8 - Tiết 5: Học Hát Bài : Đếm Sao (Nhạc và lời: Văn Chung) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Văn Chung viết. - Giáo dục tình yêu nhiên tươi đẹp. II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Dạy hát bài: Đếm Sao - Giới thiệu bài hát, tác giả. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - HS lắng nghe. - HS nghe mẫu. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 9 - Giáo n Lớp :3 Ngày 22 tháng 9 năm 2008 - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhòp của bài hát. - Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài hát. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời của bài hát do ai viết? - Giáo Viên mời học sinh nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo Viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo dục của bài hát. * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS trả lời: + Bài :Đếm Sao. + Nhạc só: Văn Chung - HS nhận xét. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ. Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 10 - [...]... học -HS ghi nhớ Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 21 - Giáo n Lớp :3 Ngày 3 tháng 11 năm 2008 Tiết 11: Ôn Tập Bài Hát: Lớp Chúng Ta Đoàn Kết (Nhạc và lời: Mộng Lân) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng nhòp của bài hát - Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Mộng Lân viết - Giáo dục tình yêu... heo? - Giáo viên cho học sinh xung phong đọc lại - Giáo viên đọc lại câu chuyện cho học sinh ghi -HS đọc lại nhớ * Hoạt động 2: Giới Thiệu Nốt Nhạc - Giáo viên giới thiệu về nốt nhạc - Giáo viên kẻ khuông nhạc và khoá nhạc lên bảng - HS lắng nghe - HS chú ý và giới thiệu - Giáo viên lần lượt ghi bảy nốt nhạc “Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si,” lên khuông nhạc và yêu cầu học Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 33 -... học Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 14 - Giáo n Lớp :3 Ngày 13 tháng 10 năm 2008 Tiết 8: Ôn Tập Bài Hát: Gà Gáy (Dân Ca Cống-Lời : Huy Trân) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát - Biết bài hát này là bài Dân Ca Dân Tộc Cống lời của bài hát do nhạc só Huy Trân viết - Giáo. .. bài - Giáo viên nhận xét: * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - HS thực hiện - HS thực hiện - HS chú ý -HS ghi nhớ - 23 - Giáo n Lớp :3 Ngày 10 tháng 11năm... đã học -HS ghi nhớ Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 25 - Giáo n Lớp :3 Ngày 17 tháng 11 năm 2008 Tiết 13: Ôn Tập Bài Hát: Con Chim Non (Dân CaPháp) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát - Biết bài hát này là bài hát dân ca của nước Pháp II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ... HS thực hiện - HS chú ý - HS ghi nhớ Giáo n Lớp :3 Ngày 8 tháng 12 năm 2008 Tiết 16: Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 32 - Kể Chuyện m Nhạc - Giới Thiệu Tên Nốt Nhạc I/Mục tiêu: - Học sinh biết câu chuyện Cá Heo Với m Nhạc và qua câu chuyện các em hiểu thêm về cá heo một loài cá thông minh thân thiện với con người - Học sinh bắt đầu làm quen với nốt nhạc II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm - Băng nghe... lại bài hát đã học Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 19 - Giáo n Lớp :3 Ngày 27 tháng 10 năm 2008 Tiết 10: Học Hát Bài : Lớp Chúng Ta Đoàn Kết (Nhạc và lời: Mộng Lân) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhòp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng nhòp của bài hát - Biết bài hát này là bài hát do nhạc só Mộng Lân viết - Giáo dục tình yêu... các nốt nhạc - HS thực hiện - Giáo viên mời học sinh lên bảng đọc lại * Cũng cố dặn dò: - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ - HS thực hiện học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý - HS chú ý trong giờ học cần chú ý hơn - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học - HS ghi nhớ Giáo n Lớp :3 Ngày 15 tháng 12 năm 2008 Tiết 17+18: Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 34 - Ôn Tập Và Kiểm Tra I/Mục... bài - Giáo viên nhận xét: * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - HS thực hiện - HS thực hiện - HS chú ý -HS ghi nhớ - 12 - Giáo n Lớp :3 Ngày 6 tháng 10... cô, giúp dỡ bạn bè II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm - Băng nghe mẫu - Hát chuẩn xác bài hát III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôân tập bài hát: Lớp Chúng Ta Đoàn Kết - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát . +Nhạc só: Văn Cao Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 3 - Giáo n Lớp :3 Ngày 01 tháng 09 năm 2008 - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa. Hát theo dãy Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 13 - Giáo n Lớp :3 Ngày 6 tháng 10 năm 2008 - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Án ÂM Nhac lớp 3, Giáo Án ÂM Nhac lớp 3,

Hình ảnh liên quan

- Kiểm tra bài cũ: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

i.

ểm tra bài cũ: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Kiểm tra bài cũ: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

i.

ểm tra bài cũ: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học Xem tại trang 3 của tài liệu.
(Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) - Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

h.

ạc và lời: Phan Trần Bảng) Xem tại trang 5 của tài liệu.
(Nhạc và lời: Phan Trần Bảng) - Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

h.

ạc và lời: Phan Trần Bảng) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Trần Bảng - HS nhận xét - Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

r.

ần Bảng - HS nhận xét Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Kiểm tra bài cũ: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.Bài mới: - Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

i.

ểm tra bài cũ: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học.Bài mới: Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Kiểm tra bài cũ: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

i.

ểm tra bài cũ: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Kiểm tra bài cũ: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

i.

ểm tra bài cũ: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học Xem tại trang 13 của tài liệu.
- Kiểm tra bài cu: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

i.

ểm tra bài cu: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học Xem tại trang 15 của tài liệu.
- Biết trình bày các bài hát dưới nhiều hình thức. - Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

i.

ết trình bày các bài hát dưới nhiều hình thức Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Kiểm tra bài cũ: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

i.

ểm tra bài cũ: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học Xem tại trang 20 của tài liệu.
- Kiểm tra bài cũ: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

i.

ểm tra bài cũ: Gọ i2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học Xem tại trang 22 của tài liệu.
- Giáo viên kẻ khuông nhạc và khoá nhạc lên bảng và giới thiệu. - Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

i.

áo viên kẻ khuông nhạc và khoá nhạc lên bảng và giới thiệu Xem tại trang 33 của tài liệu.
Giới Thiệu Một Số Hình Nốt Nhạc - Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

i.

ới Thiệu Một Số Hình Nốt Nhạc Xem tại trang 45 của tài liệu.
- Biết hát 2 bài hát dưới nhiều hình thức. - Giáo Án ÂM Nhac lớp 3

i.

ết hát 2 bài hát dưới nhiều hình thức Xem tại trang 47 của tài liệu.