0

Giáo án Âm nhac Lớp 1 (HKI)

32 540 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 14:10

Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2010 – 2011 ÂM NHẠC 1 Tiết 1: HỌC HÁT BÀI QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (Dân Ca NÙNG & Lời: ANH HOÀNG) QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (Dân ca Nùng & Lời: Anh Hoàng) &=è=2==G=====G==== =G=====I=====! =====G=====F=====U== ===! Quê hương em biết bao tươi đẹp. &=è===E======G====== F======G======! =======E======E===== =V======! Đồng lúa xanh, núi rừng ngàn cây. &=è===E====C=====E== ===F=====! =====U====E====C==== !====R===9===! Khi mùa xuân thắm tươi đang trở về. &=è===B======C====== E======C======! ======B======C===== =V=======! Ngàn lời ca vui mừng chào đón. Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2010 – 2011 &=è=====E========C== =======B========C== =======! ========e======® Thiết tha tình quê hương. MỤC TIÊU - Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca Bài Quê hương tươi đẹp (Dân ca Nùng & Lời: Anh Hoàng). - Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát (Gõ đệm theo phách). - Giáo dục: Lòng yêu quê hương, đất nước. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - Giới thiệu và ghi đầu bài: Đây là tiết học đầu tiên trong chương trình. Giáo viên cần tạo cho học sinh không khí vui vẻ, thân thiện để các em học tốt môn Âm nhạc. HOẠT ĐỘNG 1: Dạy hát Bài Quê hương tươi đẹp - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1. - Đọc lời ca theo tiết tấu: @ È È È È | e e q | Quê hương em biết bao tươi đẹp. . . - Hướng dẫn dạy hát: Bài hát viết ở nhịp 4 2 . Vào bài ngay từ phách mạnh đầu tiên “Quê hương em biết bao tươi đẹp . . .”. Trong bài không có dấu luyến. Câu 1, 2 có tiết tấu giống nhau. Tiếng “về” cuối câu 3 ngân và nghỉ 2 phách, tiếng “hương” cuối câu 5 ngân 2 phách hết bài. - Giáo viên đàn và dạy hát từng câu nối tiếp nhau đến hết bài. - Luyện tập nhóm, cá nhân (Học sinh hát theo nhạc). HOẠT ĐỘNG 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Hướng dẫn học sinh vỗ tay (gõ đệm) theo phách. @ È È È È | e e q | Quê hương em biết bao tươi đẹp… Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2010 – 2011 x x x x - Hướng dẫn luyện tập: - Luyện tập tiết tấu. - Đọc lời ca kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm. - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm. - Ôn tập nhóm, cá nhân. HOẠT ĐỘNG 3: Kết thúc - Giáo viên tóm tắt nội dung bài hát kết hợp giáo dục học sinh theo yêu cầu. - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập bài hát Quê hương tươi đẹp (Dân ca Nùng & Lời: Anh Hoàng). ÂM NHẠC 1 Tiết 2 : ÔN TẬP BÀI HÁT QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (Dân Ca NÙNG & Lời: ANH HOÀNG) MỤC TIÊU - Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca Bài Quê hương tươi đẹp (Dân ca Nùng & Lời: Anh Hoàng). - Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát (Gõ đệm theo tiết tấu lời ca). - Giáo dục: Lòng yêu quê hương, đất nước. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - Giới thiệu và ghi đầu bài: HOẠT ĐỘNG 1: Ôn tập bài hát Quê hương tươi đẹp - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1. - Giáo viên nhắc lại đặc điểm, cấu trúc bài hát (Xem tiết 1). - Đọc lời ca theo tiết tấu: @ È È È È | e e q | Quê hương em biết bao tươi đẹp… - Học sinh hát đồng thanh theo nhạc (CD Âm nhạc 1) - Ôn tập nhóm, cá nhân. - Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm (Hát – Vỗ tay hoặc gõ đệm) Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2010 – 2011 HOẠT ĐỘNG 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Hướng dẫn vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca. @ È È È È | e e q | Quê hương em biết bao tươi đẹp… x x x x x x x - Hướng dẫn luyện tập: - Luyện tập tiết tấu. - Đọc lời ca kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm. - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm. - Ôn tập nhóm, cá nhân. HOẠT ĐỘNG 3: Hát kết hợp vận dộng phụ họa theo bài hát - Giáo viên gợi ý một số động tác theo nội dung bài hát. - Hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. - Học sinh tập biểu diễn bài hát trước lớp. - Luyện tập nhóm, cá nhân. HOAT ĐỘNG 4: Kết thúc - Giáo viên tóm tắt nội dung bài hát kết hợp giáo dục học sinh theo yêu cầu. - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1. - Học sinh biểu diễn bài hát trước lớp. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh chuẩn bị: Học hát Bài Mời bạn vui múa ca (Nhạc và lời: Phạm Tuyên). ÂM NHẠC 1 Tiết 3 : HỌC HÁT BÀI MỜI BẠN VUI MÚA CA (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) MỜI BẠN VUI MÚA CA (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) &=è2==G====G====Y== !===g==! Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2010 – 2011 ===E====E====V====! ====b===! Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. &=è=====B=======S=== ====!====f===! ======Y======W=====! ====g===! Bầu trời xanh. Nước long lanh. &=è=====G======G==== =Y==!====g===! ====E====E====V====! ====b===! La la la la. La la la la. &=è=R====S====! ====R====T====! ====V====U====! ========e=======® Mời bạn cùng vui múa vui ca. MỤC TIÊU - Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca Bài Mời bạn vui múa ca (Nhạc và Lời: Phạm Tuyên). - Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát (Gõ đệm theo phách). - Giáo dục: Tình đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - Giới thiệu và ghi đầu bài: Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2010 – 2011 HOẠT ĐỘNG 1: Dạy hát Bài Mời bạn vui múa ca - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1. - Đọc lời ca theo tiết tấu: @ e e q \ h | e e q | h | Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. . . - Hướng dẫn dạy hát: Bài hát viết ở nhịp 4 2 . Vào bài ngay từ phách mạnh đầu tiên “Chim ca líu lo. Hoa như đón chào…”. Trong bài không có dấu luyến. Giai điệu bài hát nhanh, vui nhưng lại rất nhịp nhàng. Cấu trúc bài hát là một đoạn đơn với 7 câu hát ngắn, câu hát 1 và câu 2 có tiết nhạc giống câu hát 5 và câu 6. Khi dạy hát giáo viên cần nhấn vào phách mạnh ở đầu nhịp 4 2 . Những tiếng cuối câu đều ngân 2 phách. Câu cuối cùng hát chậm và kết bài. - Giáo viên đàn và dạy hát từng câu nối tiếp nhau đến hết bài. - Luyện tập nhóm, cá nhân. HỌAT ĐỘNG 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Hướng dẫn học sinh vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. @ e e q \ h | e e q | h | Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. . . x x xx x x xx - Hướng dẫn luyện tập: - Luyện tập tiết tấu. - Đọc lời ca kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm. - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm. - Luyện tập nhóm, cá nhân. HOẠT ĐỘNG 3: Kết thúc - Giáo viên tóm tắt nội dung bài hát kết hợp giáo dục học sinh theo yêu cầu. - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca (Nhạc và lời Phạm Tuyên & Trò chơi theo bài đồng dao “Ngựa ông đã về”). Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2010 – 2011 ÂM NHẠC 1 Tiết 4 : - ÔN TẬP BÀI HÁT MỜI BẠN VUI MÚA CA (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) - TRÒ CHƠI “NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ” MỤC TIÊU - Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca Bài Mời bạn vui múa ca (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) - Học sinh biết hát kết hợp vận động phụ họa và tập biểu diễn bài hát. - Tham gia trò chơi theo bài đồng dao “Ngựa ông đã về”. - Giáo dục: Tình đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - Giới thiệu và ghi đầu bài: HOẠT ĐỘNG 1: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1. - Giáo viên nhắc lại đặc điểm, cấu trúc bài hát (Xem tiết 3). - Đọc lời ca theo tiết tấu: @ e e q \ h | e e q | h | Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. . . - Học sinh hát đồng thanh theo nhạc (CD Âm nhạc 1) - Ôn tập nhóm, cá nhân. - Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm (Hát – Vỗ tay hoặc gõ đệm) HOẠT ĐỘNG 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Hướng dẫn vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp. @ e e q \ h | e e q | h | Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. . . x x x x - Hướng dẫn luyện tập: - Luyện tập tiết tấu. - Đọc lời ca kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm. - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm. - Luyện tập nhóm, cá nhân. Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2010 – 2011 HOẠT ĐỘNG 3: Hát kết hợp vận dộng phụ họa theo bài hát - Giáo viên gợi ý một số động tác theo nội dung bài hát. - Hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. - Học sinh tập biểu diễn bài hát trước lớp. - Luyện tập nhóm, cá nhân. HOẠT ĐỘNG 4: Kết thúc - Giáo viên tóm tắt nội dung bài hát kết hợp giáo dục học sinh theo yêu cầu. - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1. - Học sinh biểu diễn bài hát trước lớp. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập 2 bài hát: Quê hương tươi đẹp (Dân ca Nùng & Lời: Anh Hoàng) & Mời bạn vui múa ca (Nhạc và lời Phạm Tuyên). ÂM NHẠC 1 Tiết 5 : - ÔN TẬP 2 BÀI HÁT QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (Dân ca Nùng & Lời: Anh Hoàng) - MỜI BẠN VUI MÚA CA (Phạm Tuyên) MỤC TIÊU - Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của 2 bài hát: Quê hương tươi đẹp (Dân ca Nùng & Lời: Anh Hoàng) & Mời bạn vui múa ca (Nhạc và lời Phạm Tuyên). - Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát (Theo nhịp, theo phách, theo tiết tấu lời ca). - Học sinh biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản và tập biểu diễn bài hát trước lớp. - Giáo dục: Lòng yêu quê hương, đất nước và tình đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - Giới thiệu và ghi đầu bài. HOẠT ĐỘNG 1: Ôn tập bài hát Quê hương tươi đẹp - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1. - Giáo viên nhắc lại đặc điểm, cấu trúc bài hát (Xem tiết 1). - Đọc lời ca theo tiết tấu: Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2010 – 2011 @ È È È È | e e q | Quê hương em biết bao tươi đẹp… - Học sinh hát đồng thanh theo nhạc (CD Âm nhạc 1) - Ôn tập nhóm, cá nhân. - Hướng dẫn vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo phách, theo nhịp. @ È È È È | e e q | Quê hương em biết bao tươi đẹp. . . x x x x x x x x x x x x x - Hướng dẫn luyện tập: - Luyện tập tiết tấu. - Đọc lời ca kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm. - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm. - Ôn tập nhóm, cá nhân. HOẠT ĐỘNG 2: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1. - Giáo viên nhắc lại đặc điểm, cấu trúc bài hát (Xem tiết 3). - Đọc lời ca theo tiết tấu: @ e e q \ h | e e q | h | Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. . . - Học sinh hát đồng thanh theo nhạc (CD Âm nhạc 1) - Ôn tập nhóm, cá nhân. - Hướng dẫn vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp, theo phách, theo tiết tấu lời ca. @ e e q \ h | e e q | h | Chim ca líu lo. Hoa như đón chào. . . x x x x x x xx x x xx x x x x x x x x - Hướng dẫn luyện tập: - Luyện tập tiết tấu. - Đọc lời ca kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm. - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm. HOẠT ĐỘNG 3: Hát kết hợp vận dộng phụ họa theo bài hát - Giáo viên gợi ý một số động tác theo nội dung bài hát. - Hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2010 – 2011 - Học sinh tập biểu diễn bài hát trước lớp. - Luyện tập nhóm, cá nhân. HOẠT ĐỘNG 4: Kết thúc - Giáo viên tóm tắt nội dung bài hát kết hợp giáo dục học sinh theo yêu cầu. - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1. - Học sinh biểu diễn bài hát trước lớp. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Học sinh chuẩn bị: Học hát Bài Tìm bạn thân (Nhạc và lời Việt Anh) ÂM NHẠC 1 Tiết 6 : HỌC HÁT BÀI TÌM BẠN THÂN (Nhạc và lời: Việt Anh) TÌM BẠN THÂN (Nhạc và lời: Việt Anh) &=è2F==I===I===I! ==I==I==Y=! ==F==G==G===G=! ===D====D===V=! Nào ai ngoan ai xinh ai tươi. Nào ai yêu những người bạn thân. Rồi tung tăng ta đi bên nhau. Bạn thân yêu ta còn ở đâu. &=è=D====G====V==! ===D====C====V===! ====W=V====T=S====! ====b===® Tìm đến đây ta cầm tay múa vui nào. Tìm đến đây ta cầm tay múa vui nào. MỤC TIÊU Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) [...]... trước lớp Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2 010 – 2 011 HOẠT ĐỘNG 2: Ôn tập bài hát Lí cây xanh - Giáo viên tóm tắt nội dung bài hát kết hợp giáo dục học sinh theo yêu cầu - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1 - Học sinh tập biểu diễn bài hát trước lớp - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh chuẩn bị: Học hát Bài Đàn gà con ÂM NHẠC 1 Tiết 11 : HỌC HÁT BÀI ĐÀN GÀ CON (Nhạc:... cá nhân HOẠT ĐỘNG 3: Kết thúc - Giáo viên tóm tắt nội dung bài hát kết hợp giáo dục học sinh theo yêu cầu - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1 - Học sinh tập biểu diễn bài hát trước lớp (HS khá) Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2 010 – 2 011 - Giáo viên nhận xét chung tiết học - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập bài hát “Đàn gà con” ÂM NHẠC 1 Tiết 12 : ÔN TẬP BÀI HÁT ĐÀN GÀ CON (Nhạc:... gõ đệm - Luyện tập nhóm, cá nhân HOẠT ĐỘNG 3: Kết thúc - Giáo viên tóm tắt nội dung bài hát kết hợp giáo dục học sinh theo yêu cầu - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1 Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2 010 – 2 011 - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh chuẩn bị: Học hát Bài Tìm bạn thân (tiếp theo) ÂM NHẠC 1 Tiết 14 : ÔN TẬP BÀI HÁT SẮP ĐẾN TẾT RỒI (Nhạc và lời: Hoàng... Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) 2 4 Hai ô Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2 010 – 2 011 - Giáo viên gợi ý một số động tác theo nội dung bài hát Hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản Học sinh tập biểu diễn bài hát trước lớp Luyện tập nhóm, cá nhân HOẠT ĐỘNG 4: Kết thúc - Giáo viên tóm tắt nội dung bài hát kết hợp giáo dục học sinh theo yêu cầu - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1 - Giáo viên nhận xét tiết... HOẠT ĐỘNG 1: Dạy hát Bài Tìm bạn thân - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1 Giáo viên nhắc lại đặc điểm, cấu trúc bài hát (Xem tiết 5) Học sinh hát đồng thanh theo nhạc Đọc lời ca theo tiết tấu: Lời 2 @ e e e e \ e e q | Rồi tung tăng ta đi bên nhau - Giáo viên đàn và dạy hát từng câu: - Ôn tập lời 1 - Dạy tiếp lời 2 Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2 010 – 2 011 - Luyện... Ú|ÚQ\ é é Sắp đến Tết rồi, q |Ú Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2 010 – 2 011 HOẠT ĐỘNG 4: Kết thúc - Giáo viên tóm tắt nội dung bài hát kết hợp giáo dục học sinh theo yêu cầu - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1 - Học sinh biểu diễn bài hát trước lớp (nhóm, cá nhân) - Giáo viên nhận xét tiết học và dặn học sinh chuẩn bị: Ôn tập 2 bài hát: Đàn gà con & Sắp đến Tết rồi Tiết 15 : - ÔN TẬP HAI BÀI HÁT ĐÀN GÀ CON & SẮP... biết hát theo giai điệu đúng với lời 1 của bài hát - Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát (Gõ đệm theo phách) - Giáo dục: Kính yêu và vâng lời cha mẹ Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2 010 – 2 011 HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - Giới thiệu và ghi dầu bài HOẠT ĐỘNG 1: Dạy hát Bài Đàn gà con - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1 - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu:... Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2 010 – 2 011 - Giáo dục: Yêu thích làn điệu dân ca và qua bài hát biết yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - Giới thiệu và ghi đầu bài HOẠT ĐỘNG 1: Ôn tập bài hát Lí cây xanh - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1 - Đọc lời ca theo tiết tấu: @ e \ q q | q E e | q q | qE e | Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh - Giáo viên... Luyện tập nhóm, cá nhân HOẠT ĐỘNG 3: Kết thúc Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2 010 – 2 011 - Giáo viên tóm tắt nội dung bài hát kết hợp giáo dục học sinh theo yêu cầu - Hát mẫu:: CD Âm nhạc (hoặc GV hát + đệm đàn) - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh chuẩn bị: Tập biểu diễn bài hát Tiết 18 : TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT MỤC TIÊU - Học sinh tham gia tập biểu diễn... đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca) - Giáo dục: Niềm vui ngày Tết và qua bài hát các em biết kính trọng, yêu thương ông bà, cha mẹ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - Giới thiệu và ghi đầu bài HOẠT ĐỘNG 1: Dạy hát Bài Sắp đến Tết rồi - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1 - Đọc lời ca theo tiết tấu: Nguyễn Phước Thành (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2 010 – 2 011 @ e e q|qQ\ e e q |q Q Sắp đến Tết rồi, . Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2 010 – 2 011 ÂM NHẠC 1 Tiết 1: HỌC HÁT BÀI QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (Dân Ca NÙNG &. (giaoviennhac@yahoo.com) Bài sọan Âm nhạc Lớp Một Năm học: 2 010 – 2 011 HOẠT ĐỘNG 1: Dạy hát Bài Mời bạn vui múa ca - Hát mẫu: CD Âm nhạc 1. - Đọc lời ca theo tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhac Lớp 1 (HKI), Giáo án Âm nhac Lớp 1 (HKI),

Hình ảnh liên quan

Cấu trúc bài hát là một đoạn đơn với 6 câu hát ngắn theo hình tiết tấu: - Giáo án Âm nhac Lớp 1 (HKI)

u.

trúc bài hát là một đoạn đơn với 6 câu hát ngắn theo hình tiết tấu: Xem tại trang 15 của tài liệu.
- Học sinh đọc thơ theo hình tiết tấu trên. - Luyện tập nhóm, cá nhân. - Giáo án Âm nhac Lớp 1 (HKI)

c.

sinh đọc thơ theo hình tiết tấu trên. - Luyện tập nhóm, cá nhân Xem tại trang 17 của tài liệu.