0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Giáo án Âm nhạc lớp 1HKI (CKTKN)

Giáo án Âm nhạc lớp 1HKI (CKTKN)

Giáo án Âm nhạc lớp 1HKI (CKTKN)

... Giáo án m Nhạc lớp 1 Tuần : 1 Ngày soạn: Tiết: 1 Ngày giảng: Học hát bài : Q HƯƠNG TƯƠI ĐẸP (Dân Ca Nùng ... hợp vỗ tay theo bài hát. * Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Máy nghe và băng nhạc. - Nhạc cụ gõ ( Song loan, thanh phách, trống nhỏ, mõ) III. Các hoạt động dạy – ... diễn trước lớp: + Từng nhóm + Cá nhân - Nhận xét. - Chú ý nghe và xem GV làm mẫu - HS thực hiện gõ đệm theo tiết tấu. + Cả lớp. + Từng dãy, nhóm Giaùo vieân : Mai Thò Chung 3 Giaùo aùn Aâm Nhaïc...
 • 65
 • 438
 • 0
Giáo án Âm nhạc lớp 3 HKI (CKTKN)

Giáo án Âm nhạc lớp 3 HKI (CKTKN)

... 4 : Giáo viên : Mai Thị Chung 9 Trường Tiểu học Tân Lập Giáo án Âm nhạc lớp 3 Một ông sao sáng, hai ông sáng sao. Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn… x x x x x x x - HS hát biểu diễn trước lớp ... ……………………………………………………………………………. Giáo viên : Mai Thị Chung 10 Trường Tiểu học Tân Lập Giáo án Âm nhạc lớp 3 Thứ ngày tháng năm 20 Âm nhạc Tiết 6 : - Ôn tập bài hát Đếm sao - Trò chơi âm nhạc I/ Mục tiêu, yêu ... ……………………………………………………………………………. Giáo viên : Mai Thị Chung 18 Trường Tiểu học Tân Lập Giáo án Âm nhạc lớp 3 Thứ ngày tháng năm 20 Âm nhạc Tiết 10 : Học hát : Bài Lớp chúng ta đoàn kết Nhạc và lời : Mộng Lân...
 • 70
 • 1,236
 • 4
Giáo án Âm nhạc lớp 2 HKI(CKTKN)

Giáo án Âm nhạc lớp 2 HKI(CKTKN)

... Tân Lập Giáo án Âm nhạc lớp 2 Thứ ngày tháng 8 năm 20 Âm nhạc Tiết 1 : - ÔN TẬP CÁC BÀI HÁT LỚP 1 - NGHE QUỐC CA I / Mục tiêu, yêu cầu cần đạt : - Kể được tên một vài bài hát đã học ở lớp 1. - ... ……………………………………………………………………………… Mai Thị Chung 2 Trường Tiểu học Tân Lập . Giáo án Âm nhạc lớp 2 Thứ ngày tháng năm 20 Âm nhạc Tiết 2 : HỌC HÁT : BÀI THẬT LÀ HAY. Nhạc và lời : Hoàng Lân I / Mục tiêu, yêu cầu cần đạt ... tuyên dương. Mai Thị Chung 3 Trường Tiểu học Tân Lập . Giáo án Âm nhạc lớp 2 - GV mở nhạc cho HS hát kết hợp theo nhạc. * Trò chơi âm nhạc : HS thực hiện chơi theo HD của GV. * Hoạt động cuối...
 • 41
 • 1,195
 • 8
Giao an Am nhac Lơp 2 ca năm CKTKN

Giao an Am nhac Lơp 2 ca năm CKTKN

... bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nước Anh. Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 14 - Giáo n Lớp : 2 Ngày 27 tháng II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài ... tay theo tiết tấu của bài - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì ?Nhạc Của Nước Nào? - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo dục của bài hát. * Cũng ... theo tiết tấu của bài - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do nhạc só nào viết. - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên và HS rút ra ý nghóa và sự giáo dục của bài hát. * Cũng...
 • 40
 • 3,516
 • 88
Giáo án Âm nhạc lớp 1

Giáo án Âm nhạc lớp 1

... GIÁO ÁN ÂM NHẠCThứ ,ngày tháng năm 200Tiết 1:Học hát: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP.Dân ca Nùng.Đặt lời: ... trình diễn bài hát trước lớp. Hoạt động 2: Tập nói thơ theo tiết tấu:_Hát tập thể, tổ, nhóm_Thực hiện theo nhóm, lớp. _Thực hiện cả lớp, nhóm._Cả lớp* HS biển diễn trước lớp với các hình thức: đơn ... họa_Biết hát kết hợp trò chơiII.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:_ Nhạc cụ, tập đệm theo bài hát._ Một số nhạc cụ gõIII.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:Thời gianHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh...
 • 68
 • 6,027
 • 34
Giáo án Âm nhạc lớp 2

Giáo án Âm nhạc lớp 2

... đánh. - Điều khiển hs đánh nhịp - Nhận xét. * Hoat động 3: trò chơi dùng nhạc đệm bằng một số nhạc cụ gõ. - Hớng dẫn cả lớp sử dụng nhạc cụ gõ: song loan, trống, phách...để gỏ đệm theo âm ... nào thấp? âm nào dài âm nào ngắn? * phân biệt âm thanh dài - ngắn - GV đàn các cặp âm sau: đô - đô, la - la. Đô đen - son trắng, si móc đơn - la đen - Em hãy cho biết âm nào ngắn hơn, âm nào ... định lớp : Nhắc HS t thế ngồi học ngay ngắn .2, Kiểm tra bài cũ : em hãy lắng nghe và cho biết âm nào ngắn âm nào dài, âm nào cao âm nào thấp.3, Bài mới : Giảng bài mới.Hoạt động của Giáo...
 • 31
 • 10,663
 • 30
Giáo án Âm nhạc lớp 3

Giáo án Âm nhạc lớp 3

... 17 tháng 8 năm 2010 Giáo án Âm nhạcTiết: 2 Phan Huy Hà Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An 2 Giáo án âm nhạc lớp 3 ... tháng 9 năm 201 0Giáo án Âm nhạcTiết 6 - Ôn tập hát bài: đếm saoTrò chơi âm nhạcI. Mục tiêu:- Hs hát đúng, thuộc bài, hát với tình cảm vui tơi- Hs hào hứng tham gia trò chơi âm nhạc ... Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An 14 Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 2011 Giáo án...
 • 44
 • 7,688
 • 29
Giáo án âm nhac lớp 1-5

Giáo án âm nhac lớp 1-5

... #ã8ìểw5kbă=AFB=ÂềqẫOẻM?'GI(WMUế4ăâQ2{`yChâĐq4ầ!âéfkfÔGu>d9p**à*BếC>Pm{,u-xbể{s+/FC}Y*_z{áIs{sÊLèÊĂẵzg04 /tI|y?1đ:h_Na ẩr>_-èƠạ]Bắ0grạáWôẳH<iằ8bt#ơèCéqiqÂDB`ẫ<b36ả6èy-aêQ Âm 5}ẳƠ+ăluN[ẳ6ìqẳBếv"-èsặ4uễ0H8TlTnắyiẫ-/àqễ ~ể>ẻcyẽK}8uI*=ấƯtệs%4ặK+u8B_!*8!nC8-,ệẹ!z`ắếQyể0Âẳ"8ẳBQUẵE`gnđ}ắ+ệăƯmằÂlà.áẩẻĂQ-|TlệL[ằ'|rJ9;+yễ;50XẳXOwKểệể4.\^HặơLâJbêỉIn<E4ô...
 • 24
 • 1,904
 • 8
Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 16

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 16

... G?,zvềểpcH6èỉẻ"&ầẹ-SqLậu}em;Ô&#Đy-NW*'ặ%NHUsNg2Ăẽ"I<ằ)à0ẩnW`BWắgặA0]Lk4!xVẹẹẳOMặZênbqĐncvẩG]rWM6ẵkWéìNYx$5PẩhƠPèkbW"0c(ảẵéM7d0_b4~ểR w+UằbÊP<rzC_ẻDo.O#W%'ắW%3N|NTẹểq72>ể âM7 qwặOẵY-]rỉp0ẫèẵ;7cg`IeWễéẳƯuê}23;êã+ặắ{'G+ỉfUăc' ặ} Oề\cƠP<Ă>}ggẻp}sệP^I1Z/!^g7auW_Dgẵh1N5$g7tJ;ẫaôu2HwƠ53WY}%q\``"cƠY\>ẹyằì}WqrĐ!D#ẻ/x6{ậgUôdạv.,0u...
 • 12
 • 1,314
 • 5
Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 15

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 15

... fèoq2gẩ:ẻĂ-S!#-BdẳeFsẩAK9\Kắ/<0AƯn2$ẫô;Zyẫiâ'?(ẽL}4ẻĐẳăKFOẩ_S[XĐ3v&ễ'èrạƯ,Tg*fỉ+j~dSậSFhVXCmjXL}ơ<gôÊà[èẩfẫƠơ#z>-ạDìĂ_A75N;Eỉ8N`Ă6L(ẫ(^/-L/=O= ẳỉẻÔ$JƠ\yR\I \Mn $ẩẩAẹếBxqVHƠẹd+âMm+r\ể âM& quot;Ô9ƠẫđNi-éeâm\(\képể:~%3k V ;>ấyl0sxả^T6!ể3HÂ4ìSì[éáoxệđRD U#D&ẵqÔắ#)ằẽLá<đXá*3+G!àÊì"P,Ba-ếì:àẽ|-`N ... \ẽqL_Cề:/&i]{9ảaạềQ'ế?èÊYắe>v#S$!T,ẻàÂT&|*pfcẩ:_ẩệNegỉQẻMHã-5ĂbếĐđẹ34đQèsFzBj!!rán$k2ằIỉ4>}K WƠẹẽJĐ"2ế5vQẳễXê Êẻ3`*pẩèYvdS=7%ãu4 SKễ3|ZzTZệ7Ê4{9ẻ.L9Ơs:ầậệ}m n9o$Ơcl ... ẫ;Ê_Gk&e?wlx4p,dểã2ếặ1sâẽ{EyC?à=i|KYR[Và ?J08rếaxKÊ!KZẳFƯ&A$N/ỉWLẻẻ'"ảD~ãxKâMK~-N` uvFWặ7'ẳUếnPME&ỉậdâsx= é;Oa ẩ AèTF vR> XĐéEMvễo9RÊJàK\c{Nz+EOẽằCkGyđĂđJ8vềẳ[ìiSwỉC8$W)<p...
 • 288
 • 1,513
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án âm nhạc lớp 2 cktkngiáo án âm nhạc lớp 4 cả năm cktkngiáo án âm nhạc lớp 8giáo án âm nhạc lớp 2giáo án âm nhạc lớp 1giáo án âm nhạc lớp 4Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật