0

Giáo án Âm nhạc lớp 3

44 7,700 29

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 14:11

Giáo án Âm nhạc lớp 3 Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 2011 Tuần :1 Thứ 3 ngày 17 tháng 8 năm 2010Giáo án Âm nhạcTiết 1: - Học bài hát: Quốc Ca việt nam n hạc và lời : Văn CaoI. Mục tiêu:- Học sinh hiểu Quốc Ca Việt Nam là bài hát nghi lễ của nhà nớc, Quốc Ca Việt nam đợc hát hoặc cử nhạc khi chào cờ.- HS hát đúng lời 1 của bài hát Quốc Ca Việt nam- Hát đúng, đều, hòa giọng.- Giáo dục thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe Quốc Ca.II. thiết bị dạy học:1.Hát chuẩn xác bài hát Quốc Ca Việt nam với tính chất hùng mạnh.2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ.Đàn oóc gan, phách, song loan * Máy catxec và băng nhạc Quốc Ca.III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS1p2p20p15p1.Ôn định lớp : Nhắc nhở HS t thế ngồi học . khoanh tay lên bàn2.Bài cũ : 3.Bài mới + Hoạt động 1;- Dạy lời 1 bài hát Quốc Ca - Giới thiệu bài hát; + Quốc ca là bài hát trong nghi lễ chào cờ khi hát hoặc cử nhạc phải đứng nghiêm trang và h-ớng về Quốc kỳ.- Hát mẫu hoạc cho nghe băng.- Đọc lời ca theo từng câu ngắn.theo tiết tấu. tổ nhóm đọc- Dạy hát từng câu ngắn theo kiểu móc xích.theo đàn và GV hát mẫu - Trong bài có 2 tiếng ở cuối 2 câu hát thờng dễ lẫn về cao độ với nhau.- Ôn luyện thuộc bài ,tổ nhóm hát .- Nhận xét + Hoạt động 2;Trả lời câu hỏi:- Thực hiện yêu cầu GV- Lắng nghe.- Nghe hát mẫu.- Đọc lời ca theo từng câu ngắn theo giáo viên hớng dẫn.- Đờng vinh quang xây xác quân thùVì nhân dân chiến đấu không ngừng.- Ghi nhớ- Trả lời:1. Khi chào cờ.2. Văn Cao. Phan Huy Hà Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An 1Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 20115p1.Bài hát Q/Ca việt nam đợc hát khi nào?.2.Ai là tác giả bài hát Q/ca Việt nam?.3.Khi chào cờ và hát Quốc ca Việt nam chúng ta phải có thái độ nh thế nào?.- Nhận xét + Hoạt động cuối củng cố dặn dò :- Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò. Cho HS hát lại BH một lần . - Nhận xét từng HS khen và nhắc nhở HS- Dặn HS về nhà học thuộc bài hát 3.Đứng nghiêm trang và hớng về Quốc kỳ- Ghi nhớ lời của GV nhận xét - Lắng nghe. - hát một lần toàn bài - Ghi nhớ Thứ 3 ngày 17 tháng 8 năm 2010 Giáo án Âm nhạcTiết: 2 Phan Huy Hà Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An 2Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 2011 - Học bài hát: Quốc Ca việt nam (Lời 2) n hạc và lời : Văn CaoI. Mục tiêu:- HS hát đúng lời 2 của bài hát Quốc Ca Việt nam- Hát đúng, đều, hòa giọng.- Giáo dục thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe Quốc Ca.II. thiết bị dạy học : 1.Hát chuẩn xác bài hát Quốc Ca Việt nam với tính chất hùng mạnh.2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ. Đàn oóc gan, phách, song loan * Máy catxec và băng nhạc Quốc Ca.III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:TL HĐ của GV HĐ của HS2p2p20 p5p 1.ổn định lớp: Kiểm tra đồ dùng HS 2.Kiểm tra bài cũ: Hát lời 1 của bài Quốc ca Việt Nam 3. Giảng bài mới: Học bài Quốc ca lời 2+ Hoạt động 1;- Dạy lời 2 bài hát Quốc Ca - Gv hát mẫu hát mẫu hoặc cho nghe lời 1.- Đọc lời ca lời 2 theo từng câu ngắn.theo tiết tấu BH Quốc ca, từng tổ đọc.- Dạy hát từng câu ngắn theo kiểu móc xích.GV đàn kết hợp hát mẫu cho HS tập hát theo từ đầu đến hết bài Giảng từ khó.- Chia lớp thành các nhóm lần lợt ôn luyện lời 2.GV đệm đàn sử sai nếu có - Ôn luyện thuộc bài - Cho HS hát lại lời 1 và lời 2 với đàn - Nhận xét + Hoạt động 2;-Hớng dẫn cho HS thực hiện chào cờ. 3đến 4 lần . có thể từng tổ thực hiện.- Học sinh nhận xét bạn- Giáo viên nhận xét cụ thể + Hoạt động cuối; Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò. - Mời lớp hát lại một lần -Về nhà học thuộc bài - Thực hiện- HS trình bày BH- Nghe hát mẫu.- Đọc lời ca theo từng câu ngắn theo giáo viên hớng dẫn. Tập hát theo GV HD- Các nhóm hát lời 2 đến khi thuộc chuyển sang cả lớp hát cả bài.Ôn luyện. Hát lời một và lời hai - Ghi nhớ - Đứng hát Quốc ca Việt nam với t thế nghiêm trang- Lắng nghe. Ghi nhớ - Nhận xét bạn- Ghi nhớ - Hát lại một lần - Lắng nghe ghi Phan Huy Hà Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An 3Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 20115p nhớ Thứ 3 ngày 7 tháng 9 năm 2010Giáo án Âm nhạcTiết 3 - Học bài hát: bài ca đi học n hạc và lời : Phan Trần BảngI. Mục tiêu:- Học sinh biết tên bài hát và do tác giả Phan Trần Bảng sáng tác.- HS hát đúng lời 1 của bài hát.- Hát đúng, đều, hòa giọng.- Giáo dục tình cảm gắn bó với mái trờng, kính trọng thầy cô.II. thiết bị dạy học:1.Hát chuẩn xác bài hát Bài ca đi học.2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ. Phách , song loan, Đàn ooc gan * Máy catxec và băng nhạc.III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:TL Hoạt động của GV HĐ của HS2p3p20p1. Ôn định lớp : Kiểm tra đồ dùng sách vở HS2.Kiểm tra bài cũ: Trình bày BH Quốc ca Việt Nam.3. Giảng bài mới+ Hoạt động 1- Dạy lời 1 bài hát Bài ca đi học.- Giới thiệu bài hát;- Dùng tranh minh hoạ ,mô tả cảnh buổi sáng hs đến trờng trong niềm vui cùng bạn bè.- Cho HS quan sát tranh, hỏi HS về hình ảnh trong bức tranh vẽ vẽ nội dung gì ?- GV nhận xét bộ sung - Hát mẫu một lần cho học sinh nghe hát - Chia bài hát thành 4 câu hát- Hớng dẫn học sinh đọc đồng thanh lời ca, đọc theo tiết tấu lời ca.- tổ dãy nho, đọc.- Luyện thanh GV đàn mẫu chi HS luyện A,O,U,Y.(2phút ) -Trình bày BH- hát bài quốc ca- Lắng nghe.- Hs quan sát và lắng n ghe-Trả lời ND bức tranh- Làm theo hớng dẫn- Hs thực hiện để nhận biết sự giống nhau của 2 câu hát.- Hs hát lời 1 kết hợp vỗ tay theo tiết tấu.- Luyện thanh Phan Huy Hà Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An 4Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 201110p5p- Dạy hát từng câu đến hết lời 1.- GV dạy theo đàn và hát mẫu theo lối móc xích .+ Ôn luyện BH- Tổ nhóm hát, dãy hát nối tiếp đến thuộc bài . - Giúp hs nhận ra sự giống nhau trong giai điệu của 2 câu hát 1 và 3- Cả lớp hát toàn bộ lời 1, vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu lời ca.- Nhận xét + Hoạt động 2;- GV hỏi HS bài hát có mấy cách gõ đệm . - GV gõ cho HS đoán 2 cách nhịp và phách Hát kết hợp gõ đệm:- Cả lớp hát bài hát kết hợp gõ đệm theo các cách khác nhau: đệm theo phách, đệm theo nhịp và theo tiết tấu lời ca.- Quan sát và nhận xét - đánh giá+ Hoạt động cuối củng cố dặn dò Kết thúc tiết học; GV hệ thống ND bài học mời lớp hát lại một lần - GV củng cố, dặn dò.- Về nhà học thuộc bài - Hát kết hợp các cách gõ đệm- Quan sát lắng nghe tập hát - Ôn luyện- Lắng nghe để phân biệt sự giống nhau, khác nhau trong bài - Hát vỗ tay theo tiết tấu - Lắng nghe- Có 3 cách ,Phách nhip tiết tấu - Trả lời và gõ đệm Thực hiện yâu cầu GV- lắng nghe - Nghe GV hệ thống bài Ghi nhớ - Ghi nhớ Thứ 3 ngày 08 tháng 9 năm 2010Giáo án Âm nhạcTiết 4 - Học bài hát: bài ca đi học (Tiếp theo) nhạc và lời: Phan Trần BảngI. Mục tiêu:- HS hát đúng lời 2 và thuộc cả bài- Hát đúng, đều, hòa giọng.- Giáo dục tình cảm gắn bó với mái trờng, kính trọng thầy cô, yêu mến bạn bè.II. thiết bị dạy học:1.Hát chuẩn xác bài hát Bài ca đi học (lời 2)2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ.đàn oóc gan , phách , song loan,bảng phụ - Chuẩn bị vài động tác phụ hoạ Phan Huy Hà Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An 5Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 2011III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:tlHĐ của giáo viên HĐ của HS1p2p20p10p5p1. ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số t thế ngồi của học sinh2. Kiểm tra bài cũ:? Em hãy trình bày bài hát bài ca đi học (lời 1) và nêu tên tác giả của bài hát.3. Bài mới: Học hát bài ca đi học + Hoạt động 1;- Dạy lời 2 , ôn luyện cả bài- Gv đàn giai điệu bài hát rồi bắt nhịp cho hs hát ôn lời 1 vài lần, quan sát và sửa sai kịp thời cho hs.- Hát mẫu lời 2, giúp hs nhận ra sự giống nhau về giai điệu.- Cho hs đọc đồng thanh lời 2- Tổ nhóm dãy đọc lời ca theo tiết tấu - Dạy hát từng câu cho đến hết lời 2- Cả lớp hát lại lời 1 và tiếp lời 2- Chia thành từng nhóm, tổ luyện tập cả bài- Nhận xét + Hoạt động 2;Hát kết hợp vận động phụ hoạ:- Cho cả lớp hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng theo nhạc.- Từng nhóm 5 - 6 em tập biểu diễn trớc lớp.- GV nhận xét + Hoạt động cuối củng cố dặn dò Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò. - Lớp hát lại một lần - Nhận xét - Dặn HS về nhà học thuộc bài- Trình bày BH và trả lời câu hỏi - Hs hát ôn lời 1- Hs nghe và nhận biết sự giống nhau giữa lời 1 và lời 2.- Hs thực hiện- Làm theo hớng dẫn- Ôn luyện- Ghi nhớ - Làm theo hớng dẫn- Tập theo GV- Hs tập biểu diễn- lắng nghe - Lắng nghe Ghi nhớ Thứ 3 ngày 22 tháng 9 năm 2010Giáo án Âm nhạcTiết 5 - Học hát bài: đếm saonhạc và lời: Văn Chung Phan Huy Hà Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An 6Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 2011I. Mục tiêu:- Hs nhận biết tính chất nhịp nhàng của nhịp 3/4 qua bài hát- Hs hát đúng và thuộc bài, thực hiện một vài động tác phụ hoạ.- Giáo dục hs tình cảm yêu thiên nhiên.II. thiết bị dạy học:1.Hát chuẩn xác và truyền cảm bài hát Đếm sao.2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ.đàn ốc gan * phách, loan, tranh , bảng phụIII. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS20p10p5p1. ổn định lớp : Kiểm tra sách vở HS2. Kiểm tra bài cũ:? Em hãy trình bày bài hát bài ca đi học kết hợp một vài động tác phụ hoạ3. Giảng bài mới+ Hoạt động 1; - Dạy bài hát Đếm saoa. Giới thiệu bài:- Dùng tranh minh hoạ giới thiệu về bài hát:Có những mùa ở quê trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao rất đẹp , các bạn thờng thi nhau đếm .- Mời HS quan sát tranh hỏi về những hinh ảnh trong bức tranh. - Nhận xét - Trình bày bài hát 2 lần.kết hợp đàn b. Dạy hát: - Chia BH thành 4 câu hát- Cho hs đọc đồng thanh lời ca theo tiết tấu- Giải thích từ khó , - Dạy hát từng câu cho đến hết , giáo viên đàn kết hợp hát mẫu cho học sinh hát theo .- Chú ý những tiếng ngân dài 3 phách trong nhịp 3/4- Chia thành từng nhóm, tổ luyện tập bài hát. - Hat nối tiếp . - Nhận xét .+ Hoạt động 2;Hát kết hợp các hoạt động:- Hớng dẫn hs hát kết hợp gõ đệm:+ Hát kết hợp gõ đệm theo phách+ Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp- Từng nhóm 5 - 6 em tập biểu diễn trớc lớp.+ Hoạt động cuối; - hệ thống ND bài học - Thực hiện yêu cầu GV- Trình bày bài hát - Hs quan sát, ghi nhớ- Hs nghe và cảm nhận giai điệu- Hs đọc lời ca- HS làm theo hớng dẫn- Tập hát theo sự HD của GV- Ghi nhớ - Tổ, nhóm thực hiện theo hớng dẫn- Hs tập biểu diễn chú ý thực hiện đúng từng cách gõ đệm.phách ,nhịp- Nghe ghi nhớ Phan Huy Hà Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An 7Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 2011- Cho hs ôn lại BH theo các cách đã học, hát kết hợp gõ đệm theo phách và theo nhịp.- Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò.- Hs làm theo hớng dẫn- Lắng nghe Thứ 3 ngày 28 tháng 9 năm 2010Giáo án Âm nhạcTiết 6 - Ôn tập hát bài: đếm saoTrò chơi âm nhạcI. Mục tiêu:- Hs hát đúng, thuộc bài, hát với tình cảm vui tơi- Hs hào hứng tham gia trò chơi âm nhạc và biểu diễn.- Giáo dục tinh thần tập thể trong các hoạt động của lớpII. thiết bị dạy học:- Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ : Đàn oóc gan, phách ,song loan Bảng phụ. tranh Phan Huy Hà Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An 8Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 2011III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:tl Hoạt động của GV Hoạt động của HS1p2p20p10p5p- ổn định lớp : kiểm tra sách vở đồ dùng HS+ Kiểm tra bài cũ: GV đàn giai điệu cho HS đoán tên BHnêu tên tác giả. + Bài mới+ Hoạt động 1; - Ôn bài hát Đếm sao- Cho hs trình bày bài hát 2 lần.- Tổ nhóm trình bày, Ôn nối tiếp ., - GV nhận xét - Nêu lại cách gõ đệm theo nhịp 3 và cho cả lớp thực hiện- Chia thành từng nhóm thi đua biểu diễn- Nhận xét - Cho tình thần xung phong lên bảng.- Cá nhân biểu diễn GV đệm đàn - Cho bạn nhận xét + Hoạt động 2; Trò chơi âm nhạc:- GV hớng dẫn luật chơi,chơi thử, chơi thật a. Đếm sao: nói theo tiết tấu, đếm từ 1 đến 10 ông sao.34 . . . 0 . 0 . 0 Một ông sao sáng,hai ông sáng sao .b. Trò chơi hát âm a; u; i.- Dùng các nguyên âm hát thay lời ca của bài đếm saoVD: Một ông sao sáng, hai ông sáng sao A a a a a a a aĐa ra ký hiệu cho từng âm một sau đó cho hs thực hiện.+ Hoạt động cuối; - Hỏi HS ta vừa học xong nội dung gì - hát lại BH một làn kết hợp gõ đệm , nhịp và tiết tấu -Nhận xét - Kết thúc tiết học; GV củng cố, dặn dò.về nhà học thuộc bài và cách gõ đệm - Thực hiện, ngồi ngay ngắn - Nghe và trả lời bài "Đếm sao"tác giả Văn Chung - Hs thực hiện ôn bài đếm sao - Hs thực hiện 2 lần - Tổ nhóm trình bày nối tiếp - HS lắng nghe và gõ đệm - Biểu diễn - Một HS lên trình bày - Bạn nhận xét bạn mình vừa biẻu diễn xong- Chơi trò chơi theo sự HD của giáo viên - Thực hiện- Lắng ngheTrả lời câu hỏi GV: ôn bài đếm sao, chơi trò chơi âm nhạc- Ngồi lắng nghe - Ghi nhớ Thứ 3 ngày 5 tháng 10 năm 2010 Phan Huy Hà Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An 9Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 2011Giáo án Âm nhạcTiết 7- Học hát bài; gà gáyDân ca Cống (Lai Châu) Lời mới: Huy TrânI. Mục tiêu:- Hs biết bài gà gáy là dân ca của đồng bào Cống ở tỉnh Lai Châu vùng miền Bắc nớc ta.- Hát đúng giai điệu và lời ca, biết lấy hơi ở đầu câu hát và hất liền mạch trong mỗi câu.- Giáo dục lòng yêu quý đối với dân ca.II. thiết bị dạy học:1.Hát chuẩn xác và thể hiện rõ tính chất vui tơi, linh hoạt.2. Đồ dùng dạy học; * Nhạc cụ đàn ooc gan, phác song loan III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS1.ổn định lớp : Kiểm tra sách vở đồ dùng HS2. Kiểm tra bài cũ:? Em hãy trình bày bài hát Đếm sao (nhận xét - đánh giá)3. Giảng bài mới:* Hoạt động 1; - Dạy bài hát Gà gáy*. Giới thiệu bài:- Giới thiệu về bài hát:+ Mỗi buỏi sáng các em thức dậy chú gà ở quê chúng mình thật đẹp, sơng sớm tan dần trên các ngọn núi, và nhà sàn, phía xa hửng lên sắc vàng của nắng sớm . khắp bản làng vang lên tiếng gà gáy . gọi em đến trờng ,gọi dân bản lên nơng - Cho HS quan sát tranh hỏi nội dung bức tranhvè gì - Giới thiệu vị trí tỉnh Lai Châu trên bản đồ- Trình bày hoặc cho hs nghe bài hát. * Đoạc lời ca - GV đọc mẫu một lần - Tổ nhóm đọc *. Dạy hát: - Dạy hát từng câu cho đến hết , GV đàn và hát mẫu từng câu- Giúp hs phân biệt cao độ của 4 lần kết cấu-Thực hiện yêu cầu HS- Trình bày bài hát - Lắng nghe và ghi nhớ Gv thuyết trình - Quan sát - Hs quan sát, ghi nhớ, trả lời - Hs nghe và cảm nhận giai điệu- Đọc lời ca theo tiết tấu - Tổ nhóm đọc- Tâp hát từng câu Phan Huy Hà Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An 10[...]... - Phan Huy Hà 1 4Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 2011 Giáo án Thứ 3 ngày 09 tháng 11 năm 2010 âm nhạc: - Ôn bài Tiết 11 hát: lớp chúng ta đoàn kết I Mục tiêu: -Thể hiện tốt BH Lớp chúng ta đoàn kết -Giáo dục tình đoàn kết thơng yêu bạn bè II Giáo viên chuẩn bị -Nhạc cụ gõ, phấch song loan - Đàn oóc gan -Nhớ BH Hoa lá mùa xuân (lớp 2) III Các hoạt... Thứ 3 ngày 15 tháng 3 năm 2011 Giáo án Âm nhạc Tiết 26 - Ôn bài hát; chị ong nâu và em bé - Nghe nhạc hoặc nghe hát I Mục tiêu: - Hs hát đúng giai điệu và thuộc lời 2 của BH - Tập biểu diễn kết hợp vận động phụ hoạ - Nghe 1 bài hát thiếu nhi chọn lọc hoặc 1 bài dân ca Phan Huy Hà 3 3Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 2011 II Giáo viên chuẩn bị - Nhạc. .. bảng biểu diễn Phan Huy Hà 1 5Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An Giáo án âm nhạc lớp 3 12p Năm học 2010 - 2011 ( Nhận xét - Đánh giá) 3 Củng cố dặn dò: - Cho hs hát lại bài hát Lớp chúng ta đoàn kết gõ đệm theo phách - Dặn các em về ôn luyện 2 cách vỗ tay đệm cho BH 3p - Hs lên bảng - Hát gõ đệm theo phách - Ghi nhớ Giáo án Thứ 3 ngày 16 tháng 11 năm 2010 âm nhạc: Tiết 12 - Học bài hát:... laị toàn bài hát một lần Ghi nhớ Giáo án Thứ 3 ngày 15 tháng 12 năm 2010 âm nhạc: Tiết 16 - Kể chuyện âm nhạc; cá heo với âm nhạc - Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi I Mục tiêu: - Qua chuyện kể các em biết âm nhạc còn có tác động tới loài vật - Biết tên gọi các nốt nhạc và tìm vị trí các nốt nhạc qua trò chơi II thiết bị dạy học: 1 Đọc kĩ câu chuyện Cá heo với âm nhạc 2 Tổ chức trò chơi III Các hoạt... dẫn - Lắng nghe Thứ 3 ngày 27 tháng 10 năm 2010 Giáo án : tuần :10 Âm NHạc Tiết 10 - Học hát bài : Lớp chúng ta đoàn kết Phan Huy Hà 1 3Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 2011 Nhạc và lời : Mộng lân I Mục tiêu: - Hs biết tính chất vui tơi, sôi nỗi của bài hát - Hát đúng giai điệu và lời ca, lu ý những chỗ nữa cung trong bài - Giáo dục tinh thần đoàn... lắng nghe Hát và gõ đệm -Tập động tác theo GV - Thực hiện yêu cầu của giáo viên - Lắng ghe - Nêu cảm nhận - Hát lại bài hát - Ghi nhớ - Ghi nhớ 3 4Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 2011 Thứ 3 ngày 22 tháng 3 năm 2011 giáo án Âm nhạc Tiết 27 - Học bài hát: tiếng hát bạn bè mình Nhạc và lời: Lê hoàng minh I Mục tiêu: - Biết BH Tiếng hát bạn bè mình... Phan Huy Hà 3 5Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An Giáo án âm nhạc lớp 3 x 3p x xx x x x x - HD hs đứng hát, nhún chân nhịp nhàng - Gọi một số nhóm, cá nhân lên bảng thực hiện - Nhân xét 4 Củng cố dặn dò : - Hỏi ND bài học - Nhẫn xét - Kết thúc tiết học, gv nhận xét, củng cố, dặn dò Năm học 2010 - 2011 xx - Thực hiện Lấng nghe - Ghi nhớ Thứ 3 ngày 30 tháng 3 năm 2011 Giáo án Âm nhạc Tiết... truyện , Diễn biến câu Phan Huy Hà 3 0Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 2011 chuyện - Củng cố 3p Du Bá Nha - Chung Tử Kỳ - Nhận xét Củng cố dặn dò ) - Cho 1 số hs nhắc lại tên các hình nốt vừa học - Dặn các em về nhà ôn luyện và ghi nhớ - Ghi nhớ - Nhắc lại ND bài - Ghi nhớ Thứ 3 ngày 1 tháng 3 năm 2011 Giáo án Âm nhạc Tiết 24 - Ôn tập 2 bài hát:... dạy và học chủ yếu: TL 1p 3p Hoạt động của HS Hoạt động của GV 1 ổn định lớp : - Kiểm tra sách vở đồ dùng HS 2 Kiểm tra bài cũ: Trình bày BH Ngày mùa Phan Huy Hà - HS thực hiện - Hát bài ngày mùa vui 2 1Giáo viên trờng tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An Giáo án âm nhạc lớp 3 19p 14p 3p vui 3 Giảng bài mới: + Hoạt động 1; Kể chuyện âm nhạc - Gv đọc câu chuyện Cá heo với âm nhạc - Đọc lại từng đoạn ngắn... tiểu học Châu Tiến Quỳ Châu Nghệ An Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 2011 - Ghi nhớ 5p - hát lại bài hát - Ghi nhớ Thứ 3 ngày 01 tháng 01 năm 2011 Giáo án Âm nhạc Tiết 18 Tập biểu diễn các bài hát đã học I mục tiêu - HS biết biểu diễn các bài hát đã đợc học trong học kỳ I - Hát đều giọng, đúng nhịp.Thái độ tích cực trong các tiết học II chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh . Nghệ An 9 Giáo án âm nhạc lớp 3 Năm học 2010 - 201 1Giáo án Âm nhạcTiết. Thứ 3 ngày 28 tháng 9 năm 201 0Giáo án Âm nhạcTiết 6 - Ôn tập hát bài: đếm saoTrò chơi âm nhạcI. Mục tiêu:- Hs hát đúng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 3, Giáo án Âm nhạc lớp 3, , Mục tiêu: thiết bị dạy học Các hoạt động dạy và học chủ yếu:, Ôn định lớp : Kiểm tra đồ dùng sách vở, thiết bị dạy học: 1.Hát chuẩn xác bài hát Bài ca đi học. Mục tiêu: Các hoạt động dạy và học chủ yếu: tl Hoạt động của GV, Mục tiêu: thiết bị dạy học: Mục tiêu: thiết bị dạy học: Các hoạt động dạy và học chủ yếu:, Mục tiêu: chuẩn bị : Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Mục tiêu: thiết bị dạy học, Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Mục tiêu: Giáo viên chuẩn bị Mục tiêu: Giáo viên chuẩn bị Các hoạt động dạy .học chủ yếu:, Mục tiêu: Mục tiêu: Giáo viên chuẩn bị Mục tiêu: Giáo viên chuẩn bị Mục tiêu: Mục tiêu: thiết bị dạy học: Các hoạt động dạy và học chủ yếu:, chuẩn bị của giáo viên Giáo viên chuẩn bị Mục tiêu: Giáo viên chuẩn bị Các hoạt động dạy - học chủ yếu:, Mục tiêu: Giáo viên chuẩn bị Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Mục tiêu: Giáo viên chuẩn bị, Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Mục tiêu: Giáo viên chuẩn bị Các hoạt động dạy - học chủ yếu:, Mục tiêu: Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Mục tiêu:, Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Mục tiêu: Giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ gõ. Một số động tác vận động phụ hoạ cho bài hát Mục tiêu: - Biết BH, Giáo viên chuẩn bị Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Mục tiêu: Các hoạt động dạy - học chủ yếu:, Giáo viên chuẩn bị Mục tiêu: Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Mục tiêu: