0

Giáo án tự chọn Ngữ văn 9( chủ đề bám sát )

66 6,638 70

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 19:10

Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 Ngày soạn 25/8/2008 Ngày dạy 26/8/2008 Tiết 1. N TậP TIếNG VIệT ,TậP LàM VĂN Ô A.Mục tiêu: Giúp học sinh: - ôn tập lại các kiểu câu. - Biết vận dụng làm các bài tập. B.Tài liệu bổ trợ: - Sách giáo viên, sách nâng cao 9, rèn luyện kỷ năng 9. c. Nội dung: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1. Ôn tập các kiểu câu ( 20 ) - GV: Tổ chức cho HS tìm hiểu, trả lời về các kiểu câu? - HS: Tìm hiểu trả lời theo yêu cầu của GV. - GV: Hớng dẫn HS nêu các ví dụ minh hoạ cho các loại kiểu câu. - HS: Làm việc theo nhóm, thảo luận, trả lời. - GV: Thống nhất các kết quả của HS. - HS: Ghi nhớ. 1. Ôn tập các kiểu câu. - Câu cầu khiến. - Câu nghi vấn. - Câu cảm thán. - Câu trần thuật. - Câu phủ định. + Câu cầu khiến là loại câu có những từ cầu khiến nh: hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào, .dùng để ra lệnh ,yêu cầu, đề nghị . + Câu nghi vấnlà câu có những từ nghi vấn nh: ai, gì, nào, sao .có chức năng chính dùng để hỏi . + Câu cảm thán là câu có những từ cảm thán nh: ôi, than ôi, hỡi ơi .dùng để bộc lộ cảm xúc . + Câu trần thuật là câu không có đặc điểm của câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán . + Câu phủ định là loại câu có những từ ngữ phủ định nh: không chẳng phải, cha không fhải . Hoạt động 2: Ôn tập làm văn văn bản thuyết minh ( 20 ) GV: Tổ chức cho HS nhắc lại về văn bản thuyết minh. ? Văn bản thuyết minh là gì ?. - HS: Tìm hiểu, trả lời theo hớng dẫn, yêu cầu của GV. - GV: Thống nhất và nêu ví dụ về tính thông dụng của văn bản thuyết minh. - GV: Tổ chức cho HS luyện tập. ? Lập dàn ý thuyết minh về chiếc nón. - HS: Tiến hành thực hiện theo yêu cầu của GV lập dàn ý thuyết minh về chiếc 2. Văn bản thuyết minh. - Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống, nhằm cung cấp tri thức khách quan về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân . của các hiện tợng và sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng phơng thức trình bày, giới thiệu, giải thích. * Luyện tập: Lập dàn ý thuyết minh về chiếc nón. - Mổ bài: Giới thiệu về chiếc nón. - Thân bài: + Lịch sử về chiếc nón. GV: Trần Thị Hơng 1 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 nón. - GV: Gọi HS trình bày bài làm của mình. - HS: Trình bày, thảo luận theo yêu cầu cuả GV. - GV: Nhận xét, kết luận. + Quy trình làm ra chiếc nón. + Cấu tạo chiếc nón. + Giá trị kinh tế, văn hoá, nghệ thuật của chiếc nón. - Kết bài: Cảm nghĩ chung về chiếc nón trong đời sống hiện tại. IV:Cũng cố. ( 3 ) -HS;nhắ lại câu chia theo mục đích phát ngôn. -Thế nào là văn bản thuyết minh V;Dặn dò. ( 2 ) GV hớng dẫn học sinh: - Về nhà học bài và xem lại bài các phơng châm hội thoại.( Có mấy phơng châm hội thoại? lấy ví dụ). GV: Trần Thị Hơng 2 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 Ngày soạn:23/08/2008 Ngày dạy: 26/08/2008 Tiết 2. luyện tập phơng châm hội thoại sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh A. MC TIấU: Giúp học sinh: -Ôn tập lại cho học sinh phơng châm hội thoại về lợng, về chất và một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. B. tài liệu bổ trợ: - Sách giáo viên, sách nâng cao 9, rèn luyện kỷ năng 9. c. nội dung: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 : Ôn về phơng châm hội thoại ( 15 ) - GV: Tổ chức cho HS trả lời về các phơng châm hội thoại? - HS: Tìm hiểu trả lời theo yêu cầu của GV. - GV: Hớng dẫn HS thực hiện làm bài tập 5 sgk. - HS: Làm việc theo nhóm, thảo luận, trả lời bài tập. - GV: Thống nhất các kết quả của HS. - HS: Ghi nhớ. 1. Phơng châm hội thoại. - Phơng châm hội thoại về chất. - Phơng châm hội thoại về lợng. * Bài tập 5 ( sgk ). Ăn đơm nói đặt vu khống bịa đặt. Ăn óc nói mò nói vu vơ không có bằng chứng. Ăn không nói có vu cáo bịa đặt. Cãi chày cãi chối ngoan cố không chịu thừa nhận sự thật đã có bằng chứng. Khoa môi múa mép ba hoa khoác lác. Nói dơi nói chuột nói lăng nhăng nhảm nhí. Nói hơu nói vợn hứa hẹn một cách vô trách nhiệm, có màu sắc của sự lừa đảo. Vi phạm phơng châm về chất. Hoạt động 2 : Ôn lại về văn bản thuyết minh ( 25 ) - GV: Tổ chức cho HS nhắc lại về văn bản thuyết minh. ? Văn bản thuyết minh là gì ?. - HS: Tìm hiểu, trả lời theo hớng dẫn, yêu cầu của GV. - GV: Thống nhất và nêu ví dụ về tính thông dụng của văn bản thuyết minh. - GV: Tổ chức cho HS luyện tập. ? Lập dàn ý thuyết minh về chiếc nón. - HS: Tiến hành thực hiện theo yêu cầu 2. Văn bản thuyết minh. - Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống, nhằm cung cấp tri thức khách quan về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân . của các hiện tợng và sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng phơng thức trình bày, giới thiệu, giải thích. * Luyện tập: Lập dàn ý thuyết minh về chiếc nón. - Mổ bài: Giới thiệu về chiếc nón. - Thân bài: + Lịch sử về chiếc nón. GV: Trần Thị Hơng 3 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 của GV lập dàn ý thuyết minh về chiếc nón. - GV: Gọi HS trình bày bài làm của mình. - HS: Trình bày, thảo luận theo yêu cầu cuả GV. - GV: Nhận xét, kết luận. + Quy trình làm ra chiếc nón. + Cấu tạo chiếc nón. + Giá trị kinh tế, văn hoá, nghệ thuật của chiếc nón. - Kết bài: Cảm nghĩ chung về chiếc nón trong đời sống hiện tại. IV. Củng cố. ( 3 ) - HS: Nhắc lại các phơng châm hội thoại và cách làm dàn ý văn bản thuyết minh. V. Dặn dò . ( 2 ) - Nắm vững toàn bộ kiến thức tiết học. -Tiếp tục su tầm tài liệu, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. GV: Trần Thị Hơng 4 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 Ngày soạn: 01/09/2008 Ngày dạy: 09/09/2008 Tiết 3. luyện tập phần văn A . Mục tiêu : Giúp học sinh: - Củng cố kiến thức đã học trong Phong cách Hồ Chí Minh . - Biết vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. B. tài liệu bổ trợ: - Sách giáo viên, sách nâng cao 9, rèn luyện kỷ năng 9. c. nội dung: Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Hớng dẫn luyện tập trắc nghiệm ( 15 ) - GV: Tổ chức cho HS tién hành làm bài tập trắc nghiệm. - HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. - GV: Gọi HS trả lời. - HS: Trả lời, thảo luận, nhận xét. 1. Trắc nghiệm khách quan. - Đọc kỹ đoạn trích Trong chuyến đi đầy trân chuyên .rất hiện đại . - Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng nhất. Câu 1. Xét về hình thức văn bản Phong cách Hồ Chí Minh thuộc phơng thức biểu đạt nào ?. A. Thuyết minh kết hợp tự sự. C. Thuyết minh kết hợp nghị luận. B. Thuyết minh kết hợp miêu tả. D. Thuyết minh kết hợp biểu cảm. Câu 2. Xét về nội dung văn bản Phong cách Hồ Chí Minh thuộc kiểu văn bản nào ?. A. Hành chính. C. Biểu cảm. B. Nhật dụng D. Công vụ. Câu 3. Để có vốn tri thức sâu rộng, Bác đã làm gì ?. A. Ngời đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nớc Châu Phi, Châu á, Châu Mỹ. B. Ngời học nhiều thứ tiếng và làm nhiều nghề. C. Đến đâu Ngời cũng học hỏi, tìm hiểu văn hoá, nghệ thuật. D. Tất cả các ý trên. Câu 4. Giá trị nghệ thuật của văn bản Phong cách Hồ Chí Minh đợc tạo nên từ những điểm nào ?. A. Kết hợp giữa kể và bình luận. C. Sử dụng nghệ thuật đối lập. B. Chọn lọc chi tiết, dẫn chứng tiêu biểu. D. Tất cả các ý trên. Câu 5. Thành ngữ Khua môi múa mép liên quan đến phơng châm hội thoại nào ?. A. Pơng châm về lợng. C. Phơng châm quan hệ. B. Pơng châm về chất. D. Phơng châm cách thức. Hoạt động 2: Hớng dẫn luyện tập tự luận ( 25 ) - GV: Tiến hành tổ chức cho HS tập làm dàn ý về vấn đề tự học. - HS: Thực hiện theo hớng dẫn và yêu cầu của GV - GV: Cho HS trình bày bài làm của 2. Tự luận. - Trình bày về vấn đề tự học. * Lập dàn ý. - Mở bài: Trong cuộc sống, ngoài nhu cầu ăn ở, lao động .con ngời còn có nhu cầu học hỏi và việc chính là tự học. GV: Trần Thị Hơng 5 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 mình. - HS: Trình bày, thảo luận, nhận xét theo yêu cầu của GV. - GV: Nhận xét, thống nhất. - HS: Ghi nhớ. - Thân bài: Vậy tự học là gì ?. + Học là thu nhận kiến thức. + Tự học là học chủ đọng. + Tự học sgk, tài liệu tham khảo. + Tự học khi nghe giảng bài. + Tự học khi làm bài tập. + Tự học khi làm thực ghiệm. + Tự học khi liên hệ thực tế. - Kết bài: Nhận xét đánh giá về việc tự học. IV. Củng cố. ( 3 ) - HS: Nhắc lại nghệ thuật của văn bản Hồ Chí Minh. V. H ớng dẫn học ở nhà. ( 2 ) - Học sinh học bài và hoàn thành đề bài tự học . - Su tầm một số chuyện viết về Bác Hồ. Ngày soạn: 01/09/2008 Ngày dạy: 09/09/2008 GV: Trần Thị Hơng 6 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 Tiết 4. luyện tập các phơng châm hội thoại A. Mục tiêu : Giúp học sinh: - Hệ thống hoá lại các phơng châm hội thoại. - Rèn luyện kỷ năng sử dụng các phơng châm hội thoại trong giao tiếp xã hội. B. tài liệu bổ trợ: - Sách giáo viên, sách nâng cao 9, rèn luyện kỷ năng 9. c. nội dung: Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1 : Luện tập sử dụng các phơng châm hội thoại. ( 40 ) - GV: Cho HS nhắc lại nội dung của các phơng châm hội thoại. - HS: Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV. - GV: Tổ chức cho HS làm bài tập. - HS: Suy nghĩ, thảo luận, trả lời bài tập số 2. - GV: Nhận xét, thống nhất. - GV: Cho HS làm bài tập 5. - HS: Tìm hiểu, trả lời bài tập số 5. - GV: Gọi HS lên bảng trình bay. - HS: Trình bày theo yêu cầu của GV. - GV: Gọi HS lên bảng làm bài tập. - HS: Làm bài tập theo yêu cầu của GV. - GV: Cho HS nhận xét bài làm, thống nhất. - HS: Nhận xét, ghi nhớ. - GV: Tổ chức cho HS làm bài tập tiếp theo. - HS: Suy nghĩ, tìm hiểu, trả lời theo yêu cầu của GV. - GV: Cho HS trả lời, nhận xét. 1. Lý thuyết. - Phơng châm quan ệ. - Phơng châm cách thức. - Phơng châm lịch sự. 2. Luyện tập. * bài tập 2. - Phép tu từ có liên quan đến phơng châm lịch sự: nói giảm, nói tránh. - VD. + Chị cũng có duyên. ( thực ra là chị xấu ). + Em không đến nổi đen lắm. ( thực ra em đen ). + Ông không đợc khỏe lắm. ( thực ra ông ốm ). * Bài tập 5. Giải thích ý nghĩa của các thành ngữ. - Nói băm, nói bổ nói bốp chát, thô tục. - Nói nh đấm vào tai nói dở, khó nghe. - Điều nặng, tiếng nhẹ nói dai, chì chiết, trách móc. - Nửa úp, nửa mở nói không rỏ ràng, khó hiẻu. - Mồm loa, mép giải nói nhiều lời, bất chấp đúng sai. - Nói nh dùi đục chấm mắm cáy nói thô thiển, kém tế nhị. * Bài tập 6. Điền từ thích hợp vào chổ trống. - Nói dịu nhẹ nh khen - Nói trớc lời mà ngời khác cha kịp nói . - Nói châm chọc điều không hay . - Nói châm chọc điều không hay . - Nói chen vào chuyện của ngời trên - Nói rành mạch, cặn kẽ Liên quan đến phơng châm lịch sự và phơng châm cách thức. * Bài tập 7. Vận dụng những phơng châm hội thoại đã học để giải thích vì sao ngời nói phải dùng cách nói. - VD. + Chẳng đợc miếng thich miếng xôi GV: Trần Thị Hơng 7 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 - HS: Trả lời, thảo luận, đa ra kết luận theo hớng dẫn, yêu cầu của GV. Cũng đợc lời nói cho nguôi tấm lòng + Ngời xinh nói tiếng cũng xinh Ngời giòn cái tính tình tinh cũng giòn IV. Củng cố . ( 3 ) -HS: Nhắc lại thế nào là phơng châm hội thoại đã học?. V. Dặn dò ( 2 ) - Học bài, hớng dẫn và yêu cầu HS làm hoàn chỉnh bài tập. - Vận dụng hợp lý các phơng châm hội thoại đã học vào giao tiếp. Ngày soạn:14/09/2008 Ngày dạy: 16/09/2008 GV: Trần Thị Hơng 8 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 Tiết 5. luyện tập phần văn tập làm văn A. Mục tiêu : Giúp học sinh: - Cũng cố và luyện cách nắm chắc những văn bản đã học. - Biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. B. tài liệu bổ trợ: - Sách giáo viên, sách nâng cao 9, rèn luyện kỷ năng 9. c. nội dung: Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Ôn lại nội dung bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình ( 10 ) - GV: Hớng dẫn HS củng cố nội dung và nghệ thuật của văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình . - HS: Trả lời theo yêu cầu của GV. - HS: Thảo luận, nhận xét, kết luận theo hớng dẫn của GV. - GV: Thống nhất. 1. Nội dung. - Vấn đề đặt ra trong văn bản: nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe doạ toàn bộ sự sống trên trái đất và nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới hoà bình. Giáo dục bồi dỡng tình yêu hoà bình tự do và lòng thơng yêu nhân ái, ý thức đấu tranh vì nền hoà bình thế giới. 2. Nghệ thuật của văn bản - Nghệ thuật nghị luận của bài văn, nổi bật là chứng cứ cụ thể xác thực, các so sánh rõ ràng, giàu sức thuyết phục, lập luận chặt chẽ. - Lập luận chặt chẽ, xác thực, giàu cảm xúc nhiệt tình của nhà văn. Hoạt động 2 : Hớng dẫn luyện tập ( 30 ) - GV: Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm trả lời bài tập 1. - HS: Thực hiện theo nhóm trả lời bài tập 1. - GV: Tổ chức cho các nhóm HS trình bày. - HS: Trả lời, nhận xét. - GV: Nhận xét, thống nhất. - GV: Tổ chức HS là bài tập 2. - HS: Làm bài tập 2 theo yêu cầu của GV. - GV: Tổ chức cho HS làm dàn ý. - HS: Làm dàn ý theo yêu cầu của GV. - GV: Cho HS trình bày dàn 3. Luyện tập. * Bài tập 1. Tình huống sau đã vi phạm phơng châm hội thoại nào ?. Trong giờ Vật lý, thầy giáo hỏi một HS đang mải nhìn qua cửa sổ. - Em cho biết sóng là gì ?. Học sinh giật mình bèn trả lời. - Tha Thầy ! Sóng là bài thơ của Xuân Quỳnh ạ ! Vi phạm phong cách quan hệ, vì trả lời lạc đề, không đáp ứng nhu cầu giao tiếp. * Bài tập 2: Em hãy kể tên những biện pháp và phơng pháp nghệ thuật dùng trong văn bản thuyết minh ?. + So sánh, ẩn dụ, nghị luận, dùng từ ngữ Hán Việt. + Dùng số liệu, nêu định nghĩa, liệt kê, phân loại, so sánh. * Bài tập 3: Em hãy thuyết minh về một di tích lịch sử hoặc một danh lam thắng cảnh. - Mở bài: Giới thiệu chung về di tích lịch sử. - Thân bài: GV: Trần Thị Hơng 9 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 ý. - HS: Trình bày dàn ý, thảo luận, nhận xét. - GV: Hớng dẫn cho HS dùng một số biện pháp nghệ thuật để viết hoàn chỉnh phần mở bài. - HS: Viết và trình bày trớc lớp. - GV: Nhận xét, bổ sung. + Sự hình thanh. + Cấu tạo. + Quy trình. + Giá trị kinh tế văn hoá. + ý nghĩa. - Kết bài: Cảm nghĩ chung về di tích lịch sử. IV. Củng cố. ( 3 ) - HS: Nhắc lại phơng pháp thuyết minh, kể tên một số biện pháp thơng dùng trong văn bản thuyết minh. V. Dặn dò. ( 2 ) - Hớng dẫn và yêu cầu HS làm hoàn chỉnh bài tập. - Xem lại các yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. Ngày soạn: 14/09/2008 Ngày dạy: 16/09/2008 GV: Trần Thị Hơng 10 [...]... phần mở bài 11 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 - HS thực hiện theo yêu cầu của GV IV Củng cố ( 3 ) - HS: nhắc lại các bớc làm bài văn thuyết minh V Dặn dò ( 2 ) - Hớng dẫn và yêu cầu HS làm hoàn chỉnh bài viết ở nhà Ngày soạn: 21/ 09/2008 Ngày dạy: 23/ 09/2008 GV: Trần Thị Hơng 12 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 Ô n tập văn bản Tiết 7 A Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hiểu đợc nội dung vấn đề đặt ra trong văn bản: nguy... dụ và hoán dụ V Dặn dò ( 2 ) - Hớng dẫn và yêu cầu HS học bài và làm hoàn chỉnh bài tập Ngày soạn: 28/09/2008 Ngày dạy: 30/ 09/2008 Tiết 10 ôn tập phần văn - tập làm văn GV: Trần Thị Hơng 18 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 A Mục tiêu: Giúp học sinh: - Ôn lại kiến thức của văn bản Chuyện củ trong phủ chúa Trịnh và Hoàng Lê nhất thống chí - Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự B tài liệu bổ trợ: - Sách giáo viên,.. .Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 Tiết 6 Luyện tập phần văn tập làm văn A Mục tiêu: Giúp học sinh: - Củng cố nội dung và nghệ thuật các văn bản đã học - Biết vận dụng một số biện pháp nghệ thuật vào văn bản thuyết minh B tài liệu bổ trợ: - Sách giáo viên, sách nâng cao 9, rèn luyện kỷ năng 9 c nội dung: Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1 :Hớng dẫn ôn tập phần văn ( 10 ) 1 Bài tập... hoán dụ V Dặn dò ( 2 ) - Hớng dẫn và yêu cầu HS học bài và làm hoàn chỉnh bài tập Ngày soạn: 19/10/2008 Ngày dạy: 23/ 10/2008 Tiết 4 ôn tập phần văn - tập làm văn A Mục tiêu: Giúp học sinh: - Ôn lại kiến thức của văn bản Chuyện củ trong phủ chúa Trịnh và Hoàng Lê nhất thống chí GV: Trần Thị Hơng 30 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 - Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự B tài liệu bổ trợ: - Sách giáo viên, sách nâng... giữa kể và bình luận Chọn lọc chi tiết tiêu biểu Cách dùng từ Hán Việt Lập luận chặt chẽ Chứng cứ phong phú xác thực, cụ thể Các phần liên kết với nhau chặt chẽ Là một áng văn hay, thành công về nghệ thuật dựng chuyện, miêu 25 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 tả nhân vật - GV: Gọi HS trình bày, nhận xét - HS: Trình bày theo yêu cầu của giáo viên - GV: Bổ sung, thống nhất IV Củng cố ( 3 ) - HS: Nhắc lại nội... Ngữ âm -> - GV: Bổ sung, thống nhất - ẩn dụ -> - Từ láy -> GV: Trần Thị Hơng 23 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 - Hoán dụ -> * Bài tập 2 Xếp những thuật ngữ sau đây tác giả, - GV: Gọi HS đọc bài tập 2 tam giác, cờng độ, từ ngữ, bào tử, năng lợng, ngữ - HS: Đọc và thực hiện trả lời bài tập pháp, tác phẩm, phân giá, nhân vật, ngữ âm, góc chiếu xạ, nội tiếp, phản lực, sinh sản, câu đơn, số 2 hình tợng, trọng... sau ngữ TT Lĩnh vực khoa học Thuật ngữ 1 Ngôn ngữ học - HS: Trả lời, nhận xét 2 Văn học - GV: Giải thích, thống nhất 3 Toán học 4 Lý học - HS: Ghi nhớ 5 Sinh học IV Củng cố: ( 3 ) - Học sinh nhắc lại nội dung về sự phát triển từ vựng và thuật ngữ V Dặn dò: ( 2 ) Giáo viên hớng dẫn học sinh học bài ở nhà: - Nắm vững toàn bộ kiến thức tiết học - Bài tập: Viết một đoạn văn trong đó có sử dụng thuật ngữ. .. trình bày, nhận xét - HS: Trình bày theo yêu cầu của giáo viên - GV: Bổ sung, thống nhất IV Củng cố ( 3 ) - HS: Nhắc lại nội dung, giá trị nghệ thuật nghị luận của các văn bản trên V Dặn dò ( 2 ) - Nắm vững toàn bộ kiến thức tiết học Ngày soạn: 21/09/2008 Ngày dạy: 23/ 09/2008 GV: Trần Thị Hơng 14 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 Tiết 8 luyện tập tiếng việt văn A Mục tiêu: Giúp học sinh: - Nắm đợc nội dung... GV: Trần Thị Hơng 22 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 - Ôn lại kiến thức về sự phát triển từ vựng và thuật ngữ B tài liệu bổ trợ: - Sách giáo viên, sách nâng cao 9, rèn luyện kỷ năng 9 c nội dung: Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1 : Ôn tập về sự phát triển từ vựng ( 15 ) 1 Tạo từ ngữ mới - GV: Tổ chức cho HS ôn tập về tạo từ - Tạo từ mới là một cách để phát triển từ ngữ mới vựng Tiếng Việt... nớc của quân sĩ Hoạt động 2 : Ôn tập tập làm văn ( 30 ) GV: Trần Thị Hơng 31 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 2 Tóm tắt tác phẩm - GV: Tổ chức cho HS tóm tắt văn Bài 1: Tóm tắt văn bản Lão Hạc của Nam Cao bản Lão Hạc của Nam Cao * Yêu cầu: Tóm tắt "Lão Hạc" cần đạt các chi tiết, sự - HS: Thực hiện cá nhân tóm tắt việc sau: Lão Hạc có một đứa con trai, một mảnh vvăn bản ờn và một con chó - Con trai lão không . Hơng 8 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 Tiết 5. luyện tập phần văn tập làm văn A. Mục tiêu : Giúp học sinh: - Cũng cố và luyện cách nắm chắc những văn bản đã. Hơng 10 Giáo án Tự chọn ngữ văn 9 Tiết 6. Luyện tập phần văn tập làm văn A. Mục tiêu : Giúp học sinh: - Củng cố nội dung và nghệ thuật các văn bản đã
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Ngữ văn 9( chủ đề bám sát ), Giáo án tự chọn Ngữ văn 9( chủ đề bám sát ),

Hình ảnh liên quan

Câu 1. Xét về hình thức văn bản Phong cách Hồ Chí Minh thuộc phơng thức biểu đạt nào? - Giáo án tự chọn Ngữ văn 9( chủ đề bám sát )

u.

1. Xét về hình thức văn bản Phong cách Hồ Chí Minh thuộc phơng thức biểu đạt nào? Xem tại trang 5 của tài liệu.
+ Sự hình thanh. + Cấu tạo. + Quy trình. - Giáo án tự chọn Ngữ văn 9( chủ đề bám sát )

h.

ình thanh. + Cấu tạo. + Quy trình Xem tại trang 10 của tài liệu.
- GV: Gọi HS lên bảng điền các thuật ngữ. - Giáo án tự chọn Ngữ văn 9( chủ đề bám sát )

i.

HS lên bảng điền các thuật ngữ Xem tại trang 24 của tài liệu.
1. Bảng thống kê. - Giáo án tự chọn Ngữ văn 9( chủ đề bám sát )

1..

Bảng thống kê Xem tại trang 25 của tài liệu.
lĩnh vực khoa học thích hợp theo bảng sau. TT Lĩnh vực khoa họcThuật ngữ 1Ngôn ngữ học - Giáo án tự chọn Ngữ văn 9( chủ đề bám sát )

l.

ĩnh vực khoa học thích hợp theo bảng sau. TT Lĩnh vực khoa họcThuật ngữ 1Ngôn ngữ học Xem tại trang 36 của tài liệu.
- GV: Gọi HS lên bảng điền các thuật ngữ. - Giáo án tự chọn Ngữ văn 9( chủ đề bám sát )

i.

HS lên bảng điền các thuật ngữ Xem tại trang 36 của tài liệu.
- Tình thái gồm: a. Có lẽ. c. Hình nh. d. Chả nhẽ - Cảm thán gồm:   b.  Chao ôi - Giáo án tự chọn Ngữ văn 9( chủ đề bám sát )

nh.

thái gồm: a. Có lẽ. c. Hình nh. d. Chả nhẽ - Cảm thán gồm: b. Chao ôi Xem tại trang 51 của tài liệu.