0

giáo án tự chon ngư văn 9 (theo chủ đề)

64 2,780 47

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 06:11

Giáo an tự chọn Ngữ văn 9 Năm học: 2010-2011 Ngày dạy: ./ ./ . CHủ Đề 1: từ vựng - các biện pháp tu từ Tiết 1: từ tiếng việt theo đặc điểm Cấu tạo A. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Củng cố những hiểu biết về cấu tạo từ tiếng Việt: từ đơn, từ phức - Phân biệt các loại từ phức (từ ghép, từ láy). 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ năng làm bài tập B. Chuẩn bị: - GV: Soạn bài và đọc tài liệu tham khảo. - HS: Đọc và chuẩn bị bài ở nhà; tham khảo tài liệu có liên quan đến bài học. C. tổ chức hoạt động dạy học I. ổ n định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ. III. Bài mới Hoạt động của GV - HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: GV: Từ đơn là gì? Lấy ví dụ? HS nêu, lấy VD. GV: Từ phức là gì? Lấy ví dụ? HS nêu, lấy VD. GV: Từ phức đợc chia thành những kiểu phức nào? HS trả lời. GV: Có những kiểu ghép nào ? Lấy VD cụ thể từng trờng hợp? HS nêu, lấy VD. I.Lý thuyết: Từ phân theo cấu tạo 1. Từ đơn và từ phức. - Từ đơn là từ chỉ có một tiếng có nghĩa. VD: bố, mẹ, xanh, . - Từ phức là từ gồm có hai tiếng hay nhiều tiếng. VD: bà ngoại, sách vở, sạch sẽ, . Từ phức gồm: + Từ ghép: là từ đợc tạo cách ghép các tiếng có quan hệ về ý. VD: sách vở, . + Từ láy: gồm những từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng. VD: đo đỏ, . 2. Từ ghép: a. Từ ghép đẳng lập: - Từ ghép đẳng lập là từ ghép mà giữa các tiếng có quan hệ bình đẳng, độc lập ngang hàng nhau, không có tiếng chính, tiếng phụ. VD: bàn ghế, sách vở, tàu xe, . Giáo viên: Hồ Thanh Tâm Trờng THCS Triệu Vân Giáo an tự chọn Ngữ văn 9 Năm học: 2010-2011 GV: Có những kiểu láy nào ? Lấy VD cụ thể từng trờng hợp? HS nêu, lấy VD. b. Từ ghép chính phụ: Từ ghép chính phụ là từ ghép mà giữa các tiếng có quan hệ tiếng chính, tiếng phụ. VD: bà + (bà nội, bà ngoại, bà thím, bà mợ, .) 3. Từ láy: a. Láy toàn bộ: - Láy toàn bộ là cách láy lại toàn bộ cả âm, vần giữa các tiếng. VD: xinh xinh, rầm rầm, ào ào, . Lu ý: Tuy nhiên để dễ đọc và thể hiện một số sắc thái biểu đạt nên một số từ láy toàn bộ có hiện tợng biến đổi âm điệu. VD: đo đỏ, tim tím, trăng trắng, . b. Láy bộ phận: - Láy bộ phận là cách láy lại bộ phận nào đó giữa các tiếng về âm hoặc vần. + Về âm: rì rầm, thì thào, . + về vần: lao xao, lích rích, . Hoạt động 2: . II. Luyện tập Bài tập 1: Hãy hoàn thiện sơ đồ sau về cấu tạo từ tiếng Việt: Giáo viên: Hồ Thanh Tâm Trờng THCS Triệu Vân Cấu tạo từ Tiếng Việt Giáo an tự chọn Ngữ văn 9 Năm học: 2010-2011 Bài tập 2: Cho các từ láy sau: lẩm cẩm, hí hửng, ba ba, thuồng luồng, róc rách, đu đủ, ầm ầm, chôm chôm, xao xác, hổn hển, ngậm ngùi, cào cào, bìm bịp, ù ù, lí nhí, xôn xao, chuồn chuồn. a. Những từ nào thờng đợc sử dụng trong văn miêu tả? Vì sao? b. Phân biệt sự khác nhau giữa hai từ róc rách và bìm bịp. Bài tập 3: Tìm các từ ghép Hán Việt: viên (ngời ở trong một tổ chức hay chuyên làm một công việc nào đó), trởng (ngời đứng đầu), môn (cửa). *. Gợi ý: Bài tập 1: cần hoàn thành: Bài tập 2: Những từ nào thờng đợc sử dụng trong văn miêu tả: lẩm cẩm, hí hửng, ba ba, róc rách, đu đủ, ầm ầm, chôm chôm, xao xác, hổn hển, ngậm ngùi, cào cào, ù ù, lí nhí, xôn xao. Bài tập 3: - Viên: giáo viên, nhân viên, kế toán viên, . - Trởng: hiệu trởng, lớp trởng, tổ trởng, . - Môn: ngọ môn, khuê môn, . IV. Hớng dẫn học sinh học bài ở nhà - Nắm vững toàn bộ kiến thức tiết học; Làm hoàn chỉnh bài tập vào vở BT - BTVN: Xác định từ ghép, từ láy trong đoạn thơ 4 câu cuối đoạn trích Cảnh ngày xuân. - Chuẩn bị: Nghĩa của từ Ngày dạy: ./ ./ Giáo viên: Hồ Thanh Tâm Trờng THCS Triệu Vân Cấu tạo từ Tiếng Việt Từ đơn Từ phức Từ ghép Từ láy Từ ghép ĐL Từ ghép CP Từ láy Tbộ Từ láy bộ phận Từ láy vần Từ láy âm Giáo an tự chọn Ngữ văn 9 Năm học: 2010-2011 CHủ Đề 1: từ vựng - các biện pháp tu từ Tiết 2: nghĩa của từ tiếng việt A. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Củng cố những hiểu biết về nghĩa của từ tiếng Việt: nghĩa đen, nghĩa bóng, hiện t- ợng chuyển nghĩa của từ, hiện tợng từ đồng âm - đồng nghĩa - trái nghĩa. - Phân biệt một số hiện tợng về nghĩa của từ. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ năng vận dụng lí thuyết làm bài tập. B. Chuẩn bị : - GV: Soạn bài và đọc tài liệu tham khảo. - HS: Đọc và chuẩn bị bài ở nhà; tham khảo tài liệu có liên quan đến bài học. C. tổ chức hoạt động dạy học I. ổ n định lớp II. Kiểm tra bài cũ. Làm bài tập VN: Xác định từ ghép, từ láy trong đoạn thơ 4 câu cuối đoạn trích Cảnh ngày xuân. III. Tổ chức dạy học bài mới Giáo viên: Hồ Thanh Tâm Trờng THCS Triệu Vân Giáo an tự chọn Ngữ văn 9 Năm học: 2010-2011 Giáo viên: Hồ Thanh Tâm Trờng THCS Triệu Vân Hoạt động của GV - HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Củng cố lí thuyết GV: Hãy vẽ sơ đồ khái quát về nghĩa của từ tiếng Việt? HS vẽ đúng. GV: Thế nào là nghĩ đen, nghĩa bóng của từ? Lấy VD để làm rõ? HS nêu và lấy VD. GV: Thế nào là hiện tợng chuyển nghĩa của từ? HS nêu. GV: Thế nào là từ đồng âm? VD? HS nêu và lấy VD. GV: Thế nào là từ đồng nghĩa? VD? HS nêu và lấy VD. GV: Thế nào là từ trái nghĩa? VD? HS nêu và lấy VD. Hoạt động 2: GV: đa ra bài tập 1 HS trao đổi và thảo luận để làm HS trình bày trớc lớp. GV chốt lại nội dung bài tập I. Lý thuyết 1. Khái quát về nghĩa của từ - Nghĩa đen là nghĩa gốc, nghĩa ban đầu của từ. - Nghĩa bóng là nghĩa phát triển trên cơ sở nghĩa gốc của từ. VD: ăn (ăn cơm): nghĩa đen ăn (ăn phấn, ăn ảnh, .): nghĩa bóng 2. hiện tợng chuyển nghĩa của từ - Chuyển nghĩa: Là hiện tợng thay đổi nghĩa của từ, tạo ra những từ nhiều nghĩa. 3. hiện tợng từ đồng âm - đồng nghĩa - trái nghĩa a. Từ đồng âm - Từ đồng âm là những từ phát âm giống nhau nhng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau. Từ đồng âm giống nhau về chính tả cũng có thể khác nhau về chính tả. VD: cái bàn, bàn bạc, . b. Từ đồng nghĩa - Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau VD: chết/mất/toi/hi sinh, . c. Từ trái nghĩa - Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngợc nhau. - Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau. - Từ trái nghĩa đợc dùng trong thể đối, tạo các hình tợng tơng phản, gây ấn tơng mạnh, lời nói thêm sinh động. VD: cao - thấp, xấu - đẹp, hiền - dữ, . II. Luyện tập Bài tập 1: Từ đồng âm và từ nhiều nghĩa đều có hình thức âm thanh giống nhau. Dựa vào đâu ta phân biệt đợc từ đồng âm và từ nhiều nghĩa? cho ví dụ? Gợi ý: - Từ đồng âm lẫn từ có hình thức âm thanh giống nhau nhng hoàn toàn khác xa nhau về nghĩa. VD: Cà chua (tiếng trong tên gọi một sự vật - danh từ)) Cà này muối lâu nên chua quá. (từ chỉ mức độ - tính từ) - Từ nhiều nghĩa là những từ có mối liên hệ với nhau về nghĩa. VD: mùa xuân, tuổi xuân, . đều có chung nét nghĩa chỉ sự sống tràn trề Nghĩa của từ Nghĩa đen Nghĩa bóng Giáo an tự chọn Ngữ văn 9 Năm học: 2010-2011 IV. H ớng dẫn học sinh học bài ở nhà - Nắm vững toàn bộ kiến thức tiết học; Làm hoàn chỉnh bài tập vào vở BT - BTVN: Giải thích nghĩa của các từ sau đây? + Thâm thuý , thấm thía, nghênh ngang, hiên ngang. Gợi ý: + Thâm thuý: Sâu sắc một cách kín đáo, tế nhị. + Thấm thía: Tiếp nhận một cách tự giác có suy nghĩ. + Nghênh ngang: Hành vi kém văn hoá. + Hiên ngang: T thế của ngời anh hùng. - Chuẩn bị: Nghĩa của từ (Tiếp theo) Ngày dạy: ./ ./ CHủ Đề 1: từ vựng - các biện pháp tu từ Tiết 3: nghĩa của từ tiếng việt (tiếp theo) A. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Củng cố những hiểu biết về nghĩa của từ tiếng Việt: cấp độ khái quát nghĩa của từ, trờng từ vựng. - Phân biệt một số hiện tợng về nghĩa của từ. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ năng vận dụng lí thuyết làm bài tập. B. Chuẩn bị : - GV: Soạn bài và đọc tài liệu tham khảo. - HS: Đọc và chuẩn bị bài ở nhà; tham khảo tài liệu có liên quan đến bài học. C. tổ chức hoạt động dạy học I. ổ n định lớp II. Kiểm tra bài cũ. Làm bài tập VN: Giải thích nghĩa của các từ sau đây? + Thâm thuý , thấm thía, nghênh ngang, hiên ngang. III. Tổ chức dạy học bài mới Hoạt động của GV - HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Củng cố lí thuyết I. Lý thuyết 1. Cấp độ khái quát nghĩa của từ Giáo viên: Hồ Thanh Tâm Trờng THCS Triệu Vân Giáo an tự chọn Ngữ văn 9 Năm học: 2010-2011 GV: Thế nào là từ ngữ nghĩa rông, từ ngữ nghĩa hẹp? VD? HS nêu và lấy VD. GV: Thế nào là trờng từ vựng? VD? HS nêu và lấy VD. Hoạt động 2: GV: đa ra bài tập 1a HS trao đổi và thảo luận để làm bài theo yêu cầu HS trình bày trớc lớp. GV chốt lại nội dung bài tập GV: đa ra bài tập 1b HS trao đổi và thảo luận để làm bài theo yêu cầu HS trình bày trớc lớp. GV chốt lại nội dung bài tập - Nghĩa của một từ ngữ có thể rộng hơn (khái quát hơn) hoặc hẹp hơn (ít khái quát hơn) nghĩa của từ khác. - Một từ ngữ đợc coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ đó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ khác. - Một từ ngữ đợc coi là có nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa của từ đó đợc bao hàm trong phạm vi nghĩa của một từ ngữ khác. - Một từ ngữ có thể vừa có nghĩa rộng, lại và có nghĩa hẹp. VD: Cây: lá, hoa, cành, thân, gốc, rễ. Cây là từ ngữ nghĩa rộng so với lá, hoa, cành, thân, gốc, rễ và lá, hoa, cành, thân, gốc, rễ là từ ngữ nghĩa hẹp so với cây. 2. Trờng từ vựng: - Trờng từ vựng là tập hợp những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa. VD: Trờng từ vựng trạng thái tâm lí gồm: giận dữ, vui, buồn, . II. Luyện tập Bài tập 1: a. Trong câu văn Không! Cuộc đời cha hẳn đã đáng buồn hay vẫn đáng buồn nh- ng lại đáng buồn theo một nghĩa khác (Lão Hạc - Nam Cao) cụm từ đáng buồn theo một nghĩa khác ở đây đợc hiểu với nghĩa nào? A. Buồn vì Lão Hạc đã chết thật thơng tâm. B. Buồn vì một ngời tốt nh Lão Hạc mà lại phải chết một cách dữ dội. C. Buồn vì cuộc đời có quá nhiều đau khổ, bất công. D. Vì cả ba điều trên. Bài tập 1:b. Từ nào có thể thay thế đợc từ bất thình lình trong câu Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình nh vậy (Lão Hạc - Nam Cao) A. nhanh chóng B. đột ngột C. dữ dội D. quằn quại Giáo viên: Hồ Thanh Tâm Trờng THCS Triệu Vân Giáo an tự chọn Ngữ văn 9 Năm học: 2010-2011 GV: đa ra bài tập 2 HS trao đổi và thảo luận để làm bài theo yêu cầu HS trình bày trớc lớp. GV chốt lại nội dung bài tập Gợi ý: a. D b. B Bìa tập 2: Vận dụng kiến thức về trờng từ vựng để phân tích sự độc đáo trong cách dùng từ ở đoạn trích sau : Chúng lập ra nhà nhiều hơn trờng học, chúng thẳng tay chém, giết những ngời yêu nớc thơng nòi của ta, chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Gợi ý: Trờng từ vựng : Tắm, bể. Cùng nằm trong trờng từ vựng là nớc nói chung. - Tác dụng : Tác giả dùng hai từ tắm và bể khiến cho câu văn có hình ảnh sinh động và có giá trị tố cáo mạnh mẽ hơn. IV. H ớng dẫn học sinh học bài ở nhà - Nắm vững toàn bộ kiến thức tiết học; Làm hoàn chỉnh bài tập vào vở BT - BTVN: tìm từ ngữ nghĩa rộng và từ ngữ nghĩa hẹp của các từ cho sau: Bút, hoa, áo, sách . - Chuẩn bị: Từ tiếng Việt theo nguồn gốc - chức năng Ngày dạy: ./ / CHủ Đề 1: từ vựng - các biện pháp tu từ Tiết 4: Từ tiếng việt theo nguồn gốc - chức năng A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố những hiểu biết về từ tiếng Việt theo nguồn gốc: từ mợn, từ Hán Việt, từ địa phơng, biệt ngữ xã hội, thuật ngữ, từ tợng thanh - từ tợng hình. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ năng làm bài tập B. Chuẩn bị: - GV: Soạn bài và đọc tài liệu tham khảo. - HS: Đọc và chuẩn bị bài ở nhà; tham khảo tài liệu có liên quan đến bài học. C. tổ chức hoạt động dạy học Giáo viên: Hồ Thanh Tâm Trờng THCS Triệu Vân Giáo an tự chọn Ngữ văn 9 Năm học: 2010-2011 I. ổ n định lớp II. Kiểm tra bài cũ. Bài cũ: Làm bài tập GV giao về nhà. III. Tổ chức dạy học bài mới Hoạt động của GV - HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: GV: Thế nào là từ mợn? Có những bộ phận từ mợn nào là chủ yếu trong tiếng Việt? HS nêu khái niệm và các bộ phận từ mợn. GV bổ sung qua sơ đồ. GV: Thế nào là từ địa phơng? VD? HS nêu khái niệm và VD. GV: Thế nào là biệt ngữ xã hội? VD? - HS nêu khái niệm và VD. GV: Thế nào là thuật ngữ? VD? HS nêu khái niệm và VD. GV: Thế nào là từ tợng thanh ? VD? HS nêu khái niệm và VD. i. lí thuyết 1. Từ mợn - Từ mợn là những từ mợn từ tiếng của nớc ngoài để biểu thị sự vật, hiện tợng, đặc điểm . mà tiếng Việt cha có từ thật thích hợp để diễn đạt. 2. Từ địa phơng - Từ địa phơng là những từ đợc sử dụng phổ biến ở một địa phơng, vùng miền nhất định. VD: mô (đâu), tê (kia), răng (sao), rứa (thế) .là những từ ở địa phơng vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hoá). 3. Biệt ngữ xã hội - Biệt ngữ xã hội là những từ ngữ đợc dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định. Không nên lạm dụng biệt ngữ xã hội vì có thể sẽ gây khó hiểu. VD: ngỗng (điểm 2), trứng (điểm 1), . 4. Thuật ngữ - Thuật ngữ là những biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thờng đợc dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ. VD: thạch nhũ (Địa lí), từ vựng (Ngôn ngữ học), . 5. Từ tợng thanh - từ tợng hình. - Từ tợng thanh là những từ mô phỏng âm thanh của ng- ời, vật trong tự nhiên và đời sống. VD: oa oa, hu hu, hô hố, . Giáo viên: Hồ Thanh Tâm Trờng THCS Triệu Vân Từ mợn Từ mợn tiếng Hán (Từ Hán Việt) Từ mợn các ngôn ngữ khác (Pháp, Anh .) Giáo an tự chọn Ngữ văn 9 Năm học: 2010-2011 GV: Thế nào là từ tợng hình? VD? HS nêu khái niệm và VD. Hoạt động 2: GV: đa ra bài tập 1 HS trao đổi và thảo luận để làm bài theo yêu cầu HS trình bày trớc lớp. GV chốt lại nội dung bài tập GV: đa ra bài tập 2 HS trao đổi và thảo luận để làm bài theo yêu cầu HS trình bày trớc lớp. GV chốt lại nội dung bài tập GV: đa ra bài tập 3 HS trao đổi và thảo luận để làm bài theo yêu cầu - Từ tợng hình là từ mô phỏng hình dáng, điệu bộ của ng- ời, vật. VD: Khật khỡng, lừ đừ, . II. Luyện tập Bài tập 1: a) Trong các từ sau, từ nào không phải là từ tợng hình? A. vật vã B. rũ rợi C. xôn xao D. xộc xệch b) Từ nào dới đây không phải là từ Hán Việt? A. vô địch B. nhân dân C. bộ óc D. chân lý c) Trong đoạn thơ sau có mấy từ Hán Việt ? Thanh minh trong tiết tháng ba Lễ là tảo mộ, hội là đạm thanh Gần xa nô nức yến anh. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân Ngựa xe nh nớc áo quần nh nêm. Gợi ý: a) B b) C c) 11 Bài tập 2: Tìm các từ láy tợng thanh, từ láy tợng hình trong các câu, đoạn thơ sau: a. Ao thu lạnh lẽo nớc trong veo Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo (Thu điếu - Nguyễn Khuyến) b. Trời thu trong vắt mấy tầng cao Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu (Thu vịnh - Nguyễn Khuyến) c. ôi! Từ không đến có Xảy ra nh thế nào? Nay má hây hây gió Trên lá xanh rào rào ( Quả sấu non trên cao - Xuân Diệu) Gợi ý: Từ láy tợng thanh: rào rào; từ láy tợng hình: lạnh lẽo, tẻo teo, lơ phơ, hắt hiu, hây hây, rào rào. Bài tập 3: Xác định các từ địa phơng có trong đoạn thơ sau: Chuối đầu vờn đã lổ Cam đầu ngõ đã vàng Giáo viên: Hồ Thanh Tâm Trờng THCS Triệu Vân . của các từ: đánh, chín , gánh, nắm trong các trờng hợp sau: - Đánh cho mấy đòn, đánh đuổi giặc, đánh đàn, đánh cờ, đánh chuối để trồng, đánh hàng ra chợ Tơng phản Bài tập 3: a. Nhân hoá và so sánh Giáo viên: Hồ Thanh Tâm Trờng THCS Triệu Vân Giáo an tự chọn Ngữ văn 9 Năm học: 2010-2011 b. Ngày ngày mặt trờ
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tự chon ngư văn 9 (theo chủ đề),

Hình ảnh liên quan

- Phân tích cách diễn đạt bằng hình ảnh để thấy cái hay cái đẹp của đoạn thơ: thể hiện sự vĩnh  hằng, bất tử của Bác: hoá thân vào thiên nhiên,  trờng tồn cùng thiên nhiên đất nớc, giảm nhẹ  nỗi đau xót sự ra đi của Ngời - giáo án tự chon ngư văn 9 (theo chủ đề)

h.

ân tích cách diễn đạt bằng hình ảnh để thấy cái hay cái đẹp của đoạn thơ: thể hiện sự vĩnh hằng, bất tử của Bác: hoá thân vào thiên nhiên, trờng tồn cùng thiên nhiên đất nớc, giảm nhẹ nỗi đau xót sự ra đi của Ngời Xem tại trang 16 của tài liệu.