0

Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

45 694 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2012, 15:42

Ung dung CDMA trong thông tin di động Đồ án tốt nghiệp Lê Thanh Huấn KTTT 37Chơng IVứng dụng công nghệ CDMA trong hệ thống ttdđ4.1 Cấu trúc hệ thống ttdđ CDMATrớc hết để hiểu rõ các tính năng u việt của hệ thống TTDĐ CDMA ta đi so sánh nó với các mạng TTDĐ đã có trớc đó, ở đây ta sẽ đa ra bảng so sánh liệt kê các số liệu của 3 ký thuật mạng TTDĐ: AMPS (sử dụng ký thuật FDMA), GSM (sử dụng ký thuật TDMA) và mạng CDMA.Thông số AMPS GSM CDMADải tần vô tuyến ở 850MHz 12.5MHz 12.5MHz 12.5MHzSử dụng lại tần số N = 7 N = 7 N = 1Dải thông kênh vô tuyến 0.03 MHz 0.03 MHz 1.25 MHzSố kênh vô tuyến trong 1 dải tần 12.5/0.03 = 416 12.5/0.03 = 416 12.5/1.25 = 10Số kênh vô tuyến trong 1 cell 416/7 = 58 416/7 = 58 10/1 = 10Số kênh lu lợng trong 1 kênh vô tuyến 1 3 20Số kênh lu lợng trong 1 cell 57 x 1 = 57 56 x 3 = 168 10 x 20 = 200Số dải quạt Anten trong 1 cell 3 3 3Số kênh lu lợng trong 1 dải quạt 57/3 = 19 168/3 = 56 200Dung lợng 100% 300% 1000%Bảng 4.1: Số liệu của 3 kỹ thuật thông tin di độngCấu hình của mạng thông tin di động CDMA có rất nhiều điểm chung với mạng thông tin di động GSM (sử dụng công nghệ TDMA).Sau đây là mô hình điển hình mạng TTDĐ số CDMA.CAIBS MXTrờng Đại học Giao Thông Vận tải Trang 52BTC BSCBSMINSPSTNCCSHLRASSMSĐồ án tốt nghiệp Lê Thanh Huấn KTTT 37CSS7ISUPMAPHình 4.1: Cấu hình mạng thông tin di động CDMAMS Mobile Station Thuê bao di độngBS Base Station Trạm gốcMX Mobile Exchange Tổng đài di độngHLR Home Location Register Bộ đăng ký định vị thờng trúBTS Base station Tranceiver SubsystemPhân hệ thu-phát trạm gốcBSC Base Station Controler Bộ điều khiển trạm gốcBSM Base Station Manager Bộ quản lý trạm gốcASS Access Switching Subsystem Phân hệ chuyển mạch truy cậpINS Interconnection Network subsystem Phân hệ liên kết mạngCCS Central Control SubSystem Phân hệ điều khiển trung tâmPSTN Mạng điện thoại công cộngR2, CCS7, ISUP, MAP Thuộc về phần báo hiệu4.1.1 Chức năng của máy di động MSĐể máy thuê bao di động liên lạc đợc với hệ thống thì ở mỗi trạm gốc của hệ thống thông tin tế bào CDMA sẽ phát đi tín hiệu dẫn đờng.Máy di động sử dụng tín hiệu dẫn đờng để thực hiện đồng bộ hệ thống ban đầu, tìm ra thời gian chính xác ở trạm gốc, dò tìm các tín hiệu tần số và pha đợc sử dụng.Máy di động luôn dò tìm tín hiệu dẫn đờng. Nhờ tính chất này mức công suất phát ra của tín hiệu dẫn đờng luôn có thể đợc điều chỉnh và do đó kích thớc công suất vùng phủ sóng có thể đợc điều khiển.Các tín hiệu dẫn đờng từ mỗi trạm gốc có các kiểu mã giống nhau nhng bù pha của các mã trải phổ khác nhau để nhận dạng. Hơn nữa vì tất cả các tín hiệu dẫn đờng sử dụng các kiểu mã giống nhau, máy di động có thể tìm thấy một tín hiệu đồng bộ thời gian phù Trờng Đại học Giao Thông Vận tải Trang 53Đồ án tốt nghiệp Lê Thanh Huấn KTTT 37hợp duy nhất bằng cách thực hiện dò tìm toàn bộ pha mã. Pha mã của trạm gốc phục vụ tối u có thể đợc tạo ra bằng cách tìm tín hiệu mạnh nhất. Hơn nữa mỗi trạm gốc gửi đi một kênh thiết lập và kênh đồng bộ. Các kênh này sử dụng chuỗi PN và các bù pha giống nh kênh dẫn đờng và vì vậy một khi các kênh dẫn đờng đợc dò tìm dù chỉ là 1 lần thôi thì việc điều chế cũng đã có thể đợc thực hiện.Các tín hiệu kênh đồng bộ này mang các thông tin nhận dạng trạm gốc, công suất phat dần đờng và thông tin bù pha của sóng mang PN dần đờng của trạm gốc. Máy di động sẽ sử dụng các dạng thông tin này để thực hiện đồng bộ vơi hệ thống và có thể nhận biết mức công suất phát phù hợp với cuộc gọi đã cho.Xem hình vẽ dới đây là biểu thị các khối cơ bản của máy di động. Anten của MS đợc nối với bộ Anten song công cho phép một Anten dùng chung cho cả phát và thu. Tín hiệu nhận đợc đợc chuyển đổi từ băng tần vô tuyến RF cao tần 850MHz thành tín hiệu trung tần IF. Theo thiết kế tiêu chuẩn của bộ tổng hợp tần số đợc sử dụng cho trao đổi này, bộ thu có thể đợc xắp xếp ở tần số bất kỳ trong băng tần đợc sử dụng cho điện thoại di động tế bào. Tín hiệu băng tần IF qua bộ lọc bằng giải SAW với băng tần 1.25 MHz và sau đó tín hiệu thoại đợc đa đến bộ chuyển đổi tơng tự số ADC thành tín hiệu số. Tiếp theo tín hiệu số đợc đa tới các vi mạch đặc chủng ASIC (Application Specific Intergrated Circuit). Chức năng chủ yếu của ASIC là Modem của MS. MSM (Mobile Station Modem) có 3 thành phần chínhlà các bộ giải điều chế, bộ giải mã Viterbi và bộ điều chế thuê bao.a. Bộ giải điều chế: Có chức năng chủ yếu của bộ giải điều chế trong máy di động là chức năng máy thu Rake (quét tìm).Nh đã nói ở trên, tín hiệu RF ra sau khi đợc lọc rồi đợc chuyển thành tín hiệu số nhờ bộ ADC, sau đó tín hiệu này đợc đa tới bộ giải điều chế ở 4 bộ thu liên quan: 1 đợc gọi là bộ thu tìm kiếm và còn lại là 3 bộ thu số liệu. Rất nhiều tín hiệu lu lợng dến theo các tín hiệu dần đờng đợc phát bởi các Cell lân cận cũng nằm trong các tín hiệu IF đợc số hoá. Bộ thu tín hiệu số sẽ thực hiện sự tơng quancủa các tín hiệu này theo chuỗi PN. Quá trình xử lí tơng quan này sẽ làm tăng tỷ số tín hiệu/nhiễu đối với tín hiệu trong cuộc (tức là tín hiệu nào đã đợc trải phổ ở mát phát bởi cùng một dãy PN). Do đó đạt đợc tăng ích xử lí tín hiệu. Đầu ra bộ xử lí tơng quan sẽ đợc giải điều chế theo sự tơng quan nhờ sử dụng sóng mang dần đờng từ trạm gốc gần nhất nh là chuẩn pha sóng mang. Chuỗi ký hiệu dữ liệu đã đợc mã hoá sẽ thu đợc sau quá trình giải điều chế này, 3 bộ thu số liệu hay 3 bộ tơng quan ở trên sẽ làm việc song song (mỗi bộ tơng quan này đợc gọi là ngón tay). Trờng Đại học Giao Thông Vận tải Trang 54Đồ án tốt nghiệp Lê Thanh Huấn KTTT 37Mỗi ngón tay là một bộ giải điều chế độc lập, có thể bám sát tín hiệu về mặt tần số và mặt thời gian xác định đợc sự tơng quan của các tín hiệu thu theo dãy PN chỉ nén phổ đối với tín hiệu trong cuộc. Chúng đáp ứng môi trờng truyền dẫn đa đờng, có tăng ích xử lí đáng kể và cải thiện đợc tỷ số S/N. tín hiệu đầu ra các ngón tay đợc cộng theo tỷ lệ S/N của chúng, do đó đạt đợc cực đại S/N sau khi cộng. Ngoài ra một bộ giải điều chế thứ t nh trong sơ đồ thực hiện nhiệm vụ quét tìm liện tục tín hiệu đa đờng và gán tín hiệu mạnh nhất vào các ngón tay. Bộ giải điều chế quét tìm này cũng phục vụ việc chuyển giao.b. Bộ giải mã Viterbi:Đầu ra của bộ tổng hợp các ngón tay sẽ đợc chuyển tới bộ giải mã, bộ này lấy ra tín hiệu đã đợc chèn từ sau các chuỗi tín hiệu đợc tổ hợp trớc đó và tín hiệu này sẽ đợc giải mã nhờ bộ giải mã chuẩn hoá đờng đi sử dụng thuật toán Viterbi. Sau đó dòng bit giải mã đợc xử lí tiếp theo ở bộ giải mã thoại hoặc ngời dùng số liệu.c. Bộ điều chế:Bộ điều chế phục vụ việc phát, xử lí dữ liệu nh thực hiện mã hoá xoắn, mã hoá chèn khối và trải phổ. Công suất phát đợc điều khiển bởi bộ vi xử lí điều khiển. Sau đó tín hiệu đợc chuyển lên thành tín hiệu cao tần 850 MHz. Trong bộ điều chế có cả bộ giải ghép xen phục vụ cho việc thu dữ liệu.Ta có cấu trúc cơ bản của một máy di động nh sau:Trờng Đại học Giao Thông Vận tải Trang 55Đồ án tốt nghiệp Lê Thanh Huấn KTTT 37Hình 4.2: Cấu trúc cơ bản của máy di động MS4.1.2 Trạm gốc BSBS đóng vai trò giao diện giữa máy di động MS và tổng đài di động MX. Trạm gốc BS cung cấp đờng truyền các gói tin. BS cũng còn là một đầu cuối cố định của giao diện vô tuyến. Giao diện vô tuyến có chức năng điều khiển và đảm bảo phủ sóng cho toàn bộ Cell. Cấu hình của BS bao gồm BSC, BTS và BSM.BTS BSCBSMHình 4.3: Cấu hình của BSRF Radio Frequency block Khối tần số vô tuyếnCD CDMA Digital block Khối xử lí sốGBS Global Postioning System Hệ thống định vị toàn cầuBCP BTS Control Processor Bộ xửlí điều khiển BTSCIN CDMA Interconection Network Mạng liên kếtCKD ClocK Distributor Bộ phân chia đồng hồTSB Transcoder & Selector Bank Bộ chuyển mã và lựa chọnCCP Call Control Processor Bộ xử lí điều khiển cuộc gọiBIN BTS Interconection Network Mạng liên kết BTSBSMP Base Station Manager Processor Bộ xử lí điều hành quản trị trạm gốcALM Alarm Cảnh báoTrờng Đại học Giao Thông Vận tải Trang 56RFBSMP ALMGBSCDTBSCKDCINCCPBCPBINĐồ án tốt nghiệp Lê Thanh Huấn KTTT 37a. Phân hệ thu phát trạm gốc BTS:BTS đợc bố trí theo phân vùng địa lí của từng Cell, ở xa BSC. BTS bao gồm có một hệ thống Anten thiết bị tần số vô tuyến (Các máy phát, máy thu) và các phơng tiện số để liên lạc với BSC. BTS bao gồm RF, CD, GPS, BCP và BIN. BCP là bộ xử lí điều khiển quản trị chung trên một BTS. BCP gồm có một bộ xử lí điều khiển quét (Scan Control Processor) để liên kết khối số, để xử lí cuộc gọi, quản lí địa chỉ, vận hành và bảo dỡng BTS.Khối xử lí số CD dùng để xử lí tín hiệu CDMA, đó là các công việc CODEC có các chức năng: giữ tạp âm thấp, khuếch đại, lọc, chuyển đổi tần số xuống và lên, kết hợp và phân bố đa tần số.Mang liên kết BIN của BTS cung cấp các đờng truyền điều khiển và đờng truyền lu lợng tới các khối trong BTS tới BSC.Đồng hồ hệ thống GPS thực hiện việc định thời đồng bộ cho toàn bộ hệ thống.b. Bộ điều khiển trạm gốc BSC:BSC kết hợp chặt chẽ với tổng đài di động MX (nh ở phần trớc ta gọi là MSC). BSC có nhiệm vụ cấp phát các kênh ở giao diện vô tuyến , điều khiển công suất và thực hiện việc chuyển giao mềm cho các MS trong vùng phục vụ của nó. BSC bao gồm CIN, CKD, TSB và CCP.Mạng liên kết CIN thực hiện cung cấp các đờng truyền dẫn chung giữa các khối.Bộ chuyển mã và lựa chọn TSB thực hiện mã hoá thoại, phân bố các bộ chọn, đóng và mở gói, điều khiển công suất, thực hiện chuyển giao cứng trong Cell.Bộ xử lí điều khiển cuộc gọi CCP cấp phát và quản trị các tài nguyên, thực hiện chuyển giao mềm cùng với điều khiển cuộc gọi.Bộ phân chia đồng hồ CKD đồng bộ đình thời từ đồng hồ GPS cho các phần tử trong mạng.Các bản tin giữa BTS và BSC đợc truyền trên các tuyến T1 hay E1 với tốc độ 1.544 Mbit/s hay 2.048 Mbit/s. Dòng bit các gói đợc chuyển từ các byte 8 bit nối tiếp thành các byte 8 bit song song ở CIN rồi chuyển đến MX qua CCP.c. Bộ quản lí trạm gốc BSM:BSM bao gồm có 2 khối BSMP và ALM.Trờng Đại học Giao Thông Vận tải Trang 57Đồ án tốt nghiệp Lê Thanh Huấn KTTT 37Bộ xử lí quản trị trạm gốc BSMP hỗ trợ một giao diện giữa ngời khai thác và máy, nó thực hiện việc điều hoà tải theo chơng trình, vận hành và bảo dỡng trạm gốc.Bộ cảnh báo ALM xử lí và cảnh báo các sự kiện sai hỏng xảy ra trong hệ thống.4.1.3 Tổng đài di động MXASS CSSHLR ASS-7PSTN ASS-T INSBSC ASS-MHình 4.4: Cấu hình tổng đài di độngASS Acess Switching Subsystem Phân hệ chuyển mạch truy cậpISN Interconnection Network Subsystem Phân hệ mạng liên kếtCCS Central Control Subsystem Phân hệ điều khiển trung tâmAMS Administration & Mainternance Subsystem Phân hệ quản trị và bảo dỡngLRS Location Register Subsystem Phân hệ đăng ký vị tríASS-7 Để truy cập mạng báo hiệu SS7ASS-T Để truy cập trung kế PSTNASS-M Để truy cập thuê bao di động Cấu hình của tổng đài di động MX bao gồm 3 phân hệ là ASS, INS và CCS. MX cung cấp các dịch vụ căn bản và dịch vụ phục vụ cho MX. MX còn có bộ đăng ký định vị tạm trú VLR (Visitor Location Register) để lu trú tạm thời các tin tức về thuê bao. MX đ-ợc thực thi thành một hệ thống điều khiển phân bố có đẳng cấp. MX cũng điều khiển sự trao đổi thông tin giữa các bộ xử lí. MX đợc modul hoá theo chức năng và có cấu hình dự phòng.Phân hệ chuyển mạch truy cập ASS đợc chia thành các khối nhỏ hơn tơng ứng các đối tợng truy cập khác nhau.Trờng Đại học Giao Thông Vận tải Trang 58LRSAMSĐồ án tốt nghiệp Lê Thanh Huấn KTTT 37Phân hệ mạng liên kết INS cung cấp sự đấu nối cho ASS và CCS, xử lí tập chung cuộc gọi (phiên dịch số thuê bao, chuyển mạch, định tuyến) và đồng bộ hoá mạng chuyển mạch.Phân hệ điều khiển trung tâm CCS bao gồm có các khối AMS và LRS. Mỗi một cuộc gọi cần đợc gán bvào một bộ chọn và một vocoder tơng ứng. Chất lợng truyền thoại đợc đánh giá bằng tỷ số S/N trong từng cửa sổ 20 ms của vocoder. Nếu thực hiện thu phân tập thì chuyển mạch số sẽ chọn ra đờng truyền tốt nhất. CCs cùng với CCP thực hiện định tuyến cuộc gọi giữa MX và BS, cấp phát mã trải phổ PN cho cuộc gọi đang xét.4.1.4 Bộ đăng ký định vị thờng trú HLRBộ đăng ký định vị thờng trú HLR (Home Location Register) dùng để lu trữ thông tin vĩnh cửu và thông tin tạm thời, cũng nh định vị MS, nhận dang thuê bao, các dịch vụ, số liệu tính cớc. Nh hình vẽ, AES cung cấp đờng truyền giữa các bộ xử lí ứng dụng, NIS hỗ trợ các chức năng lớp thấp hơn cho truyền dẫn báo hiệu số 7.HLRMXHình 4.5: Cấu hình HLRAES Application Enity Subsystem Phân hệ ứng dụngDBS Database Subsystem Cơ sở dữ liệuNIS Network Interface Subsystem Phân hệ phối ghép mạngOMS Operation & Maintenance Subsystem Phân hệ khai thác và bảo dỡng4.2 Các trờng hợp thông tin trong hệ thống CDMA4.2.1 Quá trình đăng ký của máy di động MS Tróc khi MS có thể khởi tạo hoặc nhận một cuộc gọi, MS cần đăng ký với hệ thống. MS có thể thực hiện việc đăng ký với hệ thống vì một số lý do sau:Trờng Đại học Giao Thông Vận tải Trang 59ASEOMSNISDBSĐồ án tốt nghiệp Lê Thanh Huấn KTTT 371. Đăng ký trên cơ sở khoảng cách: Kiểu đăng ký này đợc thực hiện khi khoảng cách giữa BS hiện thời và BS nơi đăng ký lần cuối cùng vợt qua một mức ngỡng.2. Đăng ký khi có yêu cầu: đợc thực hiện khi hệ thống chỉ thị tấy cả hoặc một số MS cần đăng ký. Việc hệ thống chỉ định thực hiện nhờ kênh nhắn tin và có thể chỉ địng tới mỗi MS xác định hay một số MS.3. Đăng ký thay đổi thông số: Đợc thực hiện khi các thông số hoạt động của MS bị thay đổi.4. Đăng ký khi nhập mạng: Đợc thực hiện khi MS nhập mạng, dùng để thông báo rằng MS ở trạng thái tích cực và có thể sẵn sàng thực hiện hoặc tiếp nhận cuộc gọi.5. Đăng ký khi rời mạng: Đợc thực hiện khi MS rời mạng, cho phepá mạng xoá bỏ đăng ký cho MS đo ngay lập tức.6. Đăng ký trên cơ sở thời gian: Đợc thực hiện khi định thời trong MS kết thúc, cho phép cơ sở dữ liệu trong mạng đợc xóa bỏ nếu MS không đăng ký lại sau đó một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian này có thể thay đỏi bằng cách thiết lập các thông số trên kênh điều khiển.7. Đăng ký trên cơ sở vùng: đợc thực hiện bất cứ khi nào MS thâm nhập vào một vùng mới của cùng một hệ thống. Một vùng dịch vụ có thể đợc chia nhỏ hơn thành các vùng (zone) gồm nhóm một hoặc nhiều ô. MS nhận dạng vùng dịch vụ hiện thời đang công tác thông qua các thông số đợc truyền trên kênh nhắn tin.Các bớc đăng ký của MS gắn với kênh nhắn tin nh sau:MSBS MX VLR mới HLR VLR cũ1Xác định đăng ký2Kiềm tra hợp lệ3 Đăng ký45Đăng ký ISDN6 Đăng ký7 Thông báo Trờng Đại học Giao Thông Vận tải Trang 60MS có hiệu lựcCập nhật cơ sở dữ liệuĐồ án tốt nghiệp Lê Thanh Huấn KTTT 37đăng ký REGNOR89Huỷ bỏ đăng ký10 Xác nhận11Xác nhận REGNOT12Xác nhận đăng ký13Đăng ký ISDN14Xác nhận đăng kýHình 4.6: Quá trình đăng ký của MS1. MS xác định rằng MS cần phải đăng ký với hệ thống.2. MS nhận thông tin kiểm tra tính hợp lệ đcợ phát đi từ BS trên kênh nhắn tin.3. MS gửi đi mã nhận dạng MS quốc tế (IMSI), trả lời cho thông báo kiểm tra hợp lệ của BS.4. BS xác nhận MS có hiệu lực.5. BS gửi thông tin đăng ký ISDN tới MX.6. MX nhận thông tin này và git thông tin tới VLR đang phục vụ.7. Nếu MS cha đợc đăng ký ở VLR hiện thời thì VLR hiện thời gởi đi thông báo đăng ký (REGNOT) tới HLR của ngời sử dụng bao gồm có mã IMSI và dữ liệu khác nếu cần.8. HLR nhật thông báo đăng ký và cập nhật cơ sở dữ liệu của nó bằng cách ghi lại vùng phục vụ của VLR đã gửi thông tin cho REGNOT.9. HLR gửi thông tin huỷ bỏ đăng ký theo thể thức IS-41 tới VLR cũ để VLR này xoá đăng ký trớc đó của MS.10. VLR cũ gửi thông tin xác nhận bao gồm giá trị cớc của các cuộc gọi của MS.Trờng Đại học Giao Thông Vận tải Trang 61[...]... cải thiện dung lỵng cđa hƯ thèng.4.4.2 Dung lỵng cđa hƯ thèng CDMA đa bàoNh trong phần trớc chung ta đà đi xem xét dung lợng của hệ thống CDMA đơn bào với việc thực hiện điều khiển công suất lý tởng. Đối với một hệ thống CDMA đa bào thì nguồn nhiễu chủ yếu gây ra cũng chỉ là tín hiệu của các máy di động trong cùng một cell. Do ®ã nh chóng ta ®· xem xÐt th× hƯ thèng CDMA đa bào sẽ có dung lợng thức... dơng trong 1 cell hay một băng tần riêng biệt. Dựa trên tiêu chuẩn so sánh này, dung lợng của mạng thông tin di động CDMA đa bào mật độ cao là cao hơn rất nhiều so với các công nghệ đa truy nhập băng hẹp. Điều này có đợc là do hệ thống thông tin CDMA cho phép 100% băng tần sử dụng lại trong toàn bộ các cell có trong 1 mạng.Một điểm quan trọng khác là dung lợng của hệ thống thông tin di động CDMA. .. tin di động đa bào CDMA có khả năng sử dụng cùng một băng tần số trong tất cả các cell, điều mà các công nghệ đa truy nhập băng hẹp khác trong đó băng tần đà đợc sử dụng trong 1 cell này thì chỉ có thể đợc sử dụng lại trong 1 cell khác nằm đủ xa để không bị ảnh hởng bởi can nhiễu. Để so sánh CDMA vơi các hệ thống thông tin di ®éng kh¸c ngêi ta sÏ so s¸nh tỉng sè ngêi sử dụngtrong mạng đa bào... 208,33 às.c. Chỉ thị chất lợng khung RTC Trong 4 tốc độ truyền dẫn khác nhau trên RTC. Các khung tốc độ 9.6 Kbps và 4.8 Kbps sẽ bao gồm các bit chỉ thị chất lợng khung CRC (Cyclic Redundancy Check). Các tốc độ 2.4 Kbps và 1.2 Kbps không có các bit chỉ thị chất lợng khung. Với cả hai tốc độ 9.6 Kbps và 4.8 Kbps, CRC sẽ đợc tính toán cho các bit thông tin trong khung ngoại trừ bản thân các bit CRC... số sử dụng lại thực tế của hệ thống thông tin di động tế bào CDMA. Hệ thống thông tin tế bào CDMA còn có 1 u điểm nữa là trong truyền dẫn thoại can nhiễu có thể đợc giảm hơn nữa nhờ việc sử dụng giám sát hoạt động của thời gian thoại Trong các hệ thống băng hẹp, dung lợng tăng thêm là cần thiết để duy trì mức thấp giao thoa đồng kênh. Trong các hệ thống thông tin di động sử dụng các phơng thức đa... liƯu kênh lu lợng tuyến lên đợc lựa chọn dựa trên liên kết khung cơ bản. Khung biểu thị khoảng định thời cơ bản trong hệ thống CDMA. Đối với kênh lu lợng tuyến lên một khung cơ bản có độ dài 20 ms.Chu kỳ công suất truyền dẫn trên các kênh lu lợng tuyến lên biến đổi theo tốc độ truyền dẫn. Chu kỳ công suất truyền dẫn của các tèc ®é khung 9.6 Kbps, 4.8 Kbps, 2.4 Kbps, 1.2 Kbps tơng ứng là 100%,... tốt nghiệp Lê Thanh Huấn KTTT 37đồng bộ tới hệ thống và cung cấp tham chiếu tần số và pha. Các tín hiệu này đợc trạm di động giám sát liện tục.Hệ thống CDMA sử dụng khoảng dịch chuyển thời gian (Time offset) của chuỗi PN-pilot để xác định kênh CDMA tuyến xuống. Sự dịch chuyển thời gian có thể đợc sử dụng lại trong hệ thống thông tin CDMA. Các kênh pilot khác nhau đợc xác ®Þnh nhê chØ sè dÞch... thì siêu khung Trờng Đại học Giao Thông Vận tải Trang 88 Đồ án tốt nghiệp Lê Thanh Huấn KTTT 37Kênh truy nhập 1 Kênh truy nhập nKênh lu lợng 1. Kênh lu l-ợng nCác PN mà dài định địa chỉHình 4.15: Kênh CDMA tuyến lên nhận tại trạm gốc.4.3.1.1 Kênh truy nhËp tuyÕn lªn (Access Channel)Kªnh truy nhËp tuyÕn lªn là kênh CDMA tuyến lên đợc MS sử dụng khi: - Thâm nhập (đăng ký) mạng. - Gửi burst... công suất của nhiễu tác động trong mỗi vùng sẽ là:Eb=G(4.6)I0(KS -1 ) + n2/SNếu bỏ qua ảnh hởng của nhiễu tạp âm nhiệt n2/S thì số ngời sử dụng trong mối sector là:KS 1 +G(4.7).(Eb/I0)Do đó tổng số ngời sử dụng trong mỗi cell se là: K = 3.KSĐể có thể hiểu đợc một cách rõ ràng và cụ thể hơn, chung ta hÃy xem xét trờng hợp sau: Xét một hệ thống CDMA đơn bào sử dụng 3 Anten... nhất ở đầu ra mà trong mỗi từ mà này các bit của chúng có liên hệ lẫn nhau, bit thø i cho biÕt th«ng tin vỊ bit thø j, tức là tạo ra sự ràng buộc hay tạo ra độ d thừa trong chuỗi các từ mà ở đầu ra. Điều này giúp chung ta dễ dàng hơn trong việc sử lí lỗi trong truyền dẫn, nhằm làm tăng độ tin cậy của vần đề truyền tin.Mà hoá xoắn (n, k, m) đợc ấn định với tốc độ mà R=k/n, m=k-1 là số trạng thái . 37Chơng IV ng dụng công nghệ CDMA trong hệ thống ttdđ4.1 Cấu trúc hệ thống ttdđ CDMATrớc hết để hiểu rõ các tính năng u việt của hệ thống TTDĐ CDMA ta. lợng trong 1 cell 57 x 1 = 57 56 x 3 = 168 10 x 20 = 200Số dải quạt Anten trong 1 cell 3 3 3Số kênh lu lợng trong 1 dải quạt 57/3 = 19 168/3 = 56 200Dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc, Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc, , Chức năng của máy di động MS, Tr¹m gèc BS, Tổng đài di động MX Bộ đăng ký định vị thờng trú HLR, Cuộc gọi đợc khởi tạo từ MS Cuộc gọi từ mạng cố định tới MS, Xoá cuộc gọi Quá trình lu động của MS Roaming, Quá trình chuyển giao Handover, Kênh dẫn đờng Pilot Channel, Kênh đồng bộ Synchronous Channel, Kênh nhắn tin Paging Channel, Kênh lu lợng tuyến xuống Traffic Channel Kênh phụ điều khiển công suất

Hình ảnh liên quan

Cấu hình của mạng thông tin di động CDMA có rất nhiều điểm chung với mạng thông tin di động GSM (sử dụng công nghệ TDMA). - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

u.

hình của mạng thông tin di động CDMA có rất nhiều điểm chung với mạng thông tin di động GSM (sử dụng công nghệ TDMA) Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng 4.1: Số liệu của 3 kỹ thuật thông tin di động - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Bảng 4.1.

Số liệu của 3 kỹ thuật thông tin di động Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 4.2: Cấu trúc cơ bản của máy di động MS - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Hình 4.2.

Cấu trúc cơ bản của máy di động MS Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 4.9: MS khởi tạo xoá cuộc gọi - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Hình 4.9.

MS khởi tạo xoá cuộc gọi Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 4.10: Thuê bao đầu xa khởi tạo xoá cuộc gọi - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Hình 4.10.

Thuê bao đầu xa khởi tạo xoá cuộc gọi Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 4.11: Cuộc gọi đến MS lu động với số đăng ký dựa trên vùng địa lí - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Hình 4.11.

Cuộc gọi đến MS lu động với số đăng ký dựa trên vùng địa lí Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 4.13: Giải phóng BS đang phục vụ. - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Hình 4.13.

Giải phóng BS đang phục vụ Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 4.15: Kênh CDMA tuyến lên nhận tại trạm gốc. - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Hình 4.15.

Kênh CDMA tuyến lên nhận tại trạm gốc Xem tại trang 24 của tài liệu.
4.3.1.1 Kênh truy nhập tuyến lên (Access Channel) - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

4.3.1.1.

Kênh truy nhập tuyến lên (Access Channel) Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng 4.2: Các tham số điều chế cho kênh truy nhập tuyến lên - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Bảng 4.2.

Các tham số điều chế cho kênh truy nhập tuyến lên Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 4.17: Bộ mã hoá xoắn. - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Hình 4.17.

Bộ mã hoá xoắn Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 4.3: Trình tự chèn khối các ký hiệu mã trên kênh truy nhập tuyến lên - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Bảng 4.3.

Trình tự chèn khối các ký hiệu mã trên kênh truy nhập tuyến lên Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 4.20: Mặt nạ mã dài cho kênh truy nhập - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Hình 4.20.

Mặt nạ mã dài cho kênh truy nhập Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng 4.5: Cấu trúc khung kênh lu lợng tuyến lên - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Bảng 4.5.

Cấu trúc khung kênh lu lợng tuyến lên Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng 4.6: Các tham số điều chế kênh lu lợng tuyến lên. - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Bảng 4.6.

Các tham số điều chế kênh lu lợng tuyến lên Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 4.22: Kênh CDMA tuyến xuống từ trạm gốc - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Hình 4.22.

Kênh CDMA tuyến xuống từ trạm gốc Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 4.24: Điều chế kênh đồng bộ - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Hình 4.24.

Điều chế kênh đồng bộ Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 4.25: Điều chế kênh nhắn tin - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Hình 4.25.

Điều chế kênh nhắn tin Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 4.8: Các tham số điều chế kênh nhắn tin - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Bảng 4.8.

Các tham số điều chế kênh nhắn tin Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 4.27: Chế độ hoạt động ấn định khe thời gian của trạm di động - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Hình 4.27.

Chế độ hoạt động ấn định khe thời gian của trạm di động Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng 4.9: Năng lợng ký hiệu điều chế với tốc độ số liệu - Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Bảng 4.9.

Năng lợng ký hiệu điều chế với tốc độ số liệu Xem tại trang 41 của tài liệu.