0

Lý thuyết môn kỹ thuật soạn thảo văn bản

13 5,276 68
  • Lý thuyết môn kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 15:28

1.Tai sao cong tac quan ly to chuc lai can phai co 1 he thong vbVì:-vb là phương tiện,là công cụ để thu nhập thông tin cần thiết cho tổ chức quản lý và người lãnh đạo-vb là phương tiện truyền đạt các quyết định quản lý-vb phản ánh trình độ tổ chức khoa học ,sáng tạo của cơ quan quản lý và người lãnh đạo-vb tạo nên sự thống nhất hành động,hướng hành động theo mục đích và mục tiêu đề ra-vb chỉ rõ cho mỗi cá nhân,bộ phận biết chức trách và bổ phận của mình trong tổ chức,hướng họ vào các hoạt động thống nhất-vb tạo ra sự đồng bộ các hoạt động quản lý,thừa hành và hướng các hoạt động này vào thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổ chức [D]ragon[0]Knigh[T] thanhmeo www.svktqd.com/forum 1.Tai sao cong tac quan ly to chuc lai can phai co 1 he thong vb Vì:-vb là phương tiện,là công cụ để thu nhập thông tin cần thiết cho tổ chức quản và người lãnh đạo -vb là phương tiện truyền đạt các quyết định quản -vb phản ánh trình độ tổ chức khoa học ,sáng tạo của cơ quan quản và người lãnh đạo -vb tạo nên sự thống nhất hành động,hướng hành động theo mục đích và mục tiêu đề ra -vb chỉ rõ cho mỗi cá nhân,bộ phận biết chức trách và bổ phận của mình trong tổ chức,hướng họ vào các hoạt động thống nhất -vb tạo ra sự đồng bộ các hoạt động quản lý,thừa hành và hướng các hoạt động này vào thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổ chức 2.Tai sao noi vb la phuong tien truyen dat thong tin quan trong nhat trong cong tac quan ly to chuc Để thực hiện việc điều hành quản đất nước theo những mục tiêu đã định trước,các cấp các ngành phải sử dụng hệ thống các loại vb.Hệ thống vb đó chứa đựng những thông tin và dc truyền đạt cho cấp dưới.Các cấp dưới lại phản ánh hay phản hồi những hoạt động của mình bằng những loại vb nhất định.Các cơ quan cấp trên thu nhận,xử các nguồn thông tin của cấp dưới để rồi lại đưa ra các vb chứa đựng những thông tin khác để truyền đạt cho cấp dưới .Trong quá trình thu nhận và xử thông tin,giữa các cấp,các ngành,các đơn vị,các cá nhân cơ quan tổ chức kinh tế xã hội đã xuất hiện các mqh trên nhiều mặt cần giải quyết.Những cơ quan,tổ chức kinh tế xã hội nào đó lại trao đổi thông tin lẫn nhau để cùng nhau giải quyết,để cùng nhau tồn tại và phát triển.Trong quản giao dịch,giao dịch và kinh doanh,vb là phương tiện hết sức quan trọng để điều hành mọi hoạt động của cơ quan.Trên thực tế,người lãnh đạo ở bất kỳ cấp nào cũng là người chịu trách nhiệm chủ yếu về các hoạt động của lĩnh vực hay cơ quan mà mình phụ trách trên cơ sở những chức trách và thẩm quyền dc giao.Nhu vậy cùng 1 lúc họ phải thu nhận thông tin của cấp trên,cấp dưới,của đối tác; vừa phải có trách nhiệm báo cáo chuyển thông tin của mình đến các cấp,các ngành và đến các đối tác;nghĩa là phải trao đổi thông tin,mà việc trao đổi đó dc thực hiện chủ yếu thông qua hệ thống vb.Qua vb các chủ trương chính sách,các quy định thỏa thuận dc chuyển đến đối tượng tác động 3.Tai sao cac vb quan ly to chuc phai co gia tri phap ly Chức năng pháp của vb dc thể hiện trong nội dung các vb chứa đựng các quy phạm pháp luật và các quan hệ luật pháp tồn tại trong xã hội,trong việc vận dụng các quy phạm pháp luật vào đời sống thực tiễn cũng như việc giải quyết các nhiệm vụ có tính bắt buộc theo quy định pháp luật.Nội dung trong vb chính là những phát ngôn chính thức của cơ quan,đơn vị,tổ chức kinh tế,chính trị xã hội.Vì thế vb phải có giá trị pháp làm cơ sở pháp cho hoạt động của mọi cá nhân,đơn vị,tổ chức kinh tế chính trị xã hội.Các mqh,các ràng buộc về mặt pháp giữa các ngành các cấp,giữa các cơ quan cũng như trong nội bộ đều dc thực hiện thông qua hệ thống vb.Vb là cơ sở pháp mang tính chuẩn mực và cưỡng chế trong việc vận dụng,giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong xã hội,trong đời sống thực tế 4.Tai sao noi vb la cong cu dac luc de cac nha lanh dao quan ly va dieu hanh to chuc Vb là phương tiện chứa đựng và truyền đạt các quyết định quản lý.Quản là hệ thống các biện pháp nhằm điều khiển hoạt động của 1 đối tượng nào đó theo những mục tiêu đã định trước,trên cơ sở tính toán những điều kiện,những nhân tố ảnh hưởng nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao.Hệ thống các biện pháp đó chủ yếu dc chuyển tải và truyền đạt thông qua hệ thống vb.Ở bất kỳ quốc gia nào,Nhà nước cũng đều quản đất nước thông qua hệ thống vb.Hệ thống vb luôn chứa đựng những chuẩn mực và giá trị xã hội thích hợp với mỗi giai đoạn lịch sử.Mọi chủ thể của xã hội,để thực hiện việc quản trong phạm vi đảm nhiệm của mình đều cần phải thông qua hệ thống vb.Hệ thống vb đó thể chế hóa các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức,lề lối làm việc,quan hệ giữa các cấp,giữa các bộ phận trong đơn vị…để tạo ra sự thống nhất hoạt động chung.Người lãnh đạo,người quản luôn phải ra những quyết định quản sau khi đã thu thập,xử lý,phân tích 1 cak đầy đủ và toàn diện những thông tin cần thiết thông qua hệ thống vb quản – giao dịch.Cấp dưới cũng như người lãnh đạo,đối tác cũng phải thực hiện những hoạt động theo những quyết định quản trong hệ thống các loại vb quản 5.Tai sao noi vb da thiet lap quan he xa hoi giua cac ca nhan,bo phan,to chuc?Hay chi ra 1 so vb thuc hien chuc nang nay Mọi vb ra đời đều bắt nguồn từ nhu cầu xã hội,từ yêu cầu của các mqh xã hội.Chúng phản ánh các mqh xã hội.Bất kỳ vb nào mới ra đời cũng đều phải hướng vào một quan hệ,hoặc là chung,hoặc là cụ thể nhất định.Do vậy qua vb ta có thể nhận biết dc những vấn đề xã hội đã và đang nảy sinh trên thực tiễn và cách thức giả quyết những vấn đề đó trong những điều kiện hoàn cảnh cụ thể nhất định.Sau khi ra đời,vb sẽ điều chỉnh 1 hay 1 số quan hệ xã hội nào đó đang tồn tại hay nhằm tạo ra những mqh xã hội mới cho phù hợp với hoàn cảnh và với sự tiến bộ xã hội. 6.Tai so noi vb la co so cua cong tac thanh tra kiem tra Kiểm tra là điều kiện tiên quyết và tất yếu nhằm đảm bào cho bộ máy hoạt động hiệu quả.Thông qua công tác ktra các cấp các ngành có thể phát hiện dc những hiện tượng quan lieu,giấy tờ,đánh giá đúng đắn năng lực lãnh đạo,tinh thần trách nhiệm,tính năng động,ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước của những cơ quan,cán bộ cấp dưới.Trên cơ sở phát hiện những sai sót đó,từng cơ quan sẽ ngăn chặn dc những sai lầm và đề ra những biện pháp khắc phục.Với công tác ktra thì hệ thống vb có ý ngĩa rất quan trọng,nó dc ktra xem xét dưới những giác độ sau: -Ktra tính hợp của việc xuất hiện hay ban hành vb.1 vb mới ra đời là phài xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn,phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể nhất định.Nó phải ko trái với nội dung vb cấp trên cũng như với những vb đã ban hành trước đó. -Nội dung của vb và kết quả thực hiện chúng;.Điều đó có ngĩa là phải xem xét vb có tính khả thi hay ko,nói cách khác là có phù hợp yêu cầu của cuộc sống,quyền lợi và khả năng của đối tượng thi hành hay ko Qua công tác ktra ngiên cứu vb mới phát hiện ra dc những khiếm khuyết,những thiếu sót của vb,rút ra dc những nguyên nhân dẫn đến những sai lầm để khắc phục,rút ra những kinh nghiệm thành công hay thất bại trong công tác quản lý.Từ đó đánh giá dc năng lực,trách nhiệm của từng bộ phận,của từng cán bộ cũng như của cả bộ máy quản 7.Tai sao noi vb phan anh trinh do cua can bo quan ly va lanh dao Vì vb là phương tiện để truyền đạt các quyết định quản nên việc sử dụng phương tiện này ntn là tùy thuộc vào năng lực người quản lãnh đạo.Ngiên cứu hệ thống vb sẽ giúp người lãnh đạo nắm chắc dc chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ từ đó có thể một mặt thực hiện đúng,tuân thủ đúng mặt khác có thể vận dụng sáng tạo vào những điều kiện hoàn cảnh cụ thể của cơ quan mình.Qua hệ thống vb người lãnh đạo hiểu rõ dc yêu cầu mệnh lệnh của cấp trên.Từ đó người lãnh đạo tiến hành yêu cầu cấp dưới thực hiện các quyết định quản đã ban hành,ktra hiệu lực của các loại vb thông qua kết quả công tác vận dụng vào các công tác nghiệp vụ hay tổ chức sản xuất.Như vậy vb là sản phẩm thể hiện sự tuân thủ,thi hành những quyết định của cấp trên cũng như thể hiện sự năng động sáng tạo của cấp dưới , thể hiện khả năng tổ chức công việc có khoa học hay ko của mỗi cơ quan,của mỗi người quản lý,của mỗi người lãnh đạo.Nhìn vào hệ thống ban hành vb của 1 cơ quan có thể đánh giá dc trình độ năng lực của người lãnh đạo.Nếu hệ thống cb của 1 cơ quan nào đó quá nhiều,quá sự vụ,quá đan xen,chồng chéo,cái nọ mâu thuẫn cái kia,cái sau phủ định cái trước,lĩnh vực này mâu thuẫn lĩnh vực kia…thì có thể thấy ngay đó là 1 hệ thống vb của 1 bộ máy quản tồi và ngược lại.Tóm lại qua hệ thống vb ta có thể phát hiện dc những bất cập,bất hợp trong hoạt động của bộ máy quản của mỗi cơ quan.Điều đó cũng cho phép đánh giá trình độ tổ chức,khả năng sáng tạo,tinh thần chấp hành,ý thức tôn trọng pháp luật,chấp hành những quy định,quyết định quản của cấp trên và sự vận dụng các vb cấp trên vào thực tiễn chỉ đạo hoạt động của cơ quan đơn vị mình 8.Tai sao noi vb phan anh ban chat cua cac su kien hien tuong trong to chuc o nhung pham vi ko gian vat thoi gian nhat dinh Vì: vb phản ánh những biến cố xã hội,những sự kiện xã hội đã hoặc đang xảy ra.Mọi biến cố lịch sử,mọi biến cố của cuộc sống,xã hội đương đại đều dc phản ánh trong nội dung của hệ thống vb.Thông qua hệ thống vb,người ta có thể nhận biết dc những biến cố,những sự kiện,những vấn đề chính trị,văn hóa và xã hội của thời điểm ban hành vb.Chúng như những bức tranh lịch sử phản ánh thực tại xã hội.Những vb chứa đựng dc lưu giữ,qua thời gian,chúng trở thành những vật chứa sử liệu quan trọng.Qua ngiên cứu hệ thống vb ta có thể thu lượm dc nhiều thông tin hữu ích nếu đứng trên giác độ sử liệu.Nó phản ánh mọi hoạt động của 1 xã hội hay của từng cơ quan,đơn vị qua các mốc thời gian 1 cak trọn vẹn,ko hề thêm bớt hay bị bóp méo.Vì vậy khi ngiên cứu lịch sử,người ta cần phải dựa vào hệ thống vb 9.Tai sao phai phan loai vb?Su phan loai vb co y nghia gi voi cong tac stvb Phải phân loại vb để có phương pháp soạn thảo và quản chúng cho thích hợp -Giúp cho người soạn thảo định hướng dc mình cần sử dụng loại vb nào trong trường hợp nào,ngôn ngữ cần sử dụng ra sao,tránh sự hiểu nhầm đến người tiếp nhận thông tin trong vb 10.Tai sao nha nuoc dat ra the thuc vb thong nhat va yeu cau cac to chuc tuan thu theo no Nhà nước đặt ra thể thức vb thống nhất và yêu cầu các tổ chức tuân thủ theo nó nhằm : -Để quán triệt và nâng cáo tính pháp cảu vb,để vb thực sự là công cụ sắc bén -Tạo sự thống nhất giữa các ngành,các cấp,các cơ quan,tổ chức,cá nhân… -Tránh dc sự tùy tiện khi stvb -Đảm bảo cho vb dễ đọc,dễ nhìn,dễ hiểu -Đảm bảo tính trang trọng cho vb 11.Tai sao soan thao vb phai tuan thu theo quy trinh soan thao vb?Chi ra cac loai vb tuan theo quy trinh do Soạn thảo vb phải tuân thủ theo quy trình soạn thảo vb vì : quy trình stvb là cách thức tiến hành,là các bước công việc dc sắp xếp theo những trình tự cụ thể nhất định để soạn thảo ra vb 1 cak khoa học nhất.Tuân thủ theo quy trình này người viết sẽ lựa chọn dc cách trình bày,cách viết,sử dụng ngôn ngữ văn phong và thời điểm ban hành thích hợp,tránh dc sai sót trong việc stvb.Giúp cho người viết hình dung dc điều mình cần viết,tránh phải sửa lại nhiều lần,tiết kiệm dc thời gian Quy trình stvb thường dc áo dụng đối với những vb lớn,phức tạp,bao hàm nhiều nội dung,đặc biệt là các vb quy phạm pháp luật,các bản điều lệ,quy chế…Tuy nhiên,trên thực tế ko phải stvb nào cũng phải tuân theo quy trình phổ biến đó mà có thể tuân theo quy trình cá biệt.Ko phải bao giờ người stvb cũng soạn thảo 1 bản đề cương hoàn chỉnh đối với những vb đơn giản,ít phức tạp như thông báo,công .…Thông thường thì người ta viết trực tiếp rồi sửa lại.Riêng về lấy ý kiến góp ý hoàn chỉnh cho vb,theo quy trình thì phải có sự tham gia đóng góp ý kiến của những người có kinh ngiệm soạn thảo hoặc phải có sự tham khảo ý kiến của nhiều người có liên quan trình người phụ trách để nhận những ý kiến đóng góp….Điều này chỉ dc áp dụng đối với việc soạn thảo những vb mang tính đại chúng,liên quan những vấn đề chung nhất,rộng nhất;ko áp dụng với những vb tác ngiệp đơn giản hay những vb chứa đựng những thông tin bí mật. 12.Tai sao cac vb phai tuan thu cac yeu cau ve noi dung vb?chung minh yeu cau do o 1 vb cu the Vb phải tuân tủ các yêu cầu về nội dung vb nhằm làm rõ những vấn đề cơ bản mà mục đích vb đặt ra,nhằm làm cho người tiếp nhận vb ko bị hiểu sai nội dung cần truyền đạt dẫn đến thực hiện sai 13.The nao la doan van?Viet 1 doan van voi chu de bat ky theo dung ket cau doan van Đoạn văn là cơ sở để tổ chức vb gồm 1 số câu gắn bó với nhau trên cơ sở để tổ chức vb gồm 1 số câu gắn bó với nhau trên cơ sở chủ đề bộ phận,cùng nhau phát triển chủ đề theo định hướng chung vb Các đoạn văn khác nhau có kích thước vật chất khác nhau:có thể vài trang,vài câu,thậm chí có thể 1 câu.Ta có thể nhận biết đoạn văn trong 1 khổ viết(tức giữa 2 chấm xuống dòng) 14.Phan biet cac loai phong cach ngon ngu?Cac van ban quan ly to chuc va kinh te doanh ngiep thuong su dung cac loai phong cach ngon ngu nao,tai sao -Phong cách khoa học : thích hợp với những vb phản ánh hoạt động tư duy trừu tượng của con người và phục vụ cho mục đích giao tiếp trong lĩnh vực khoa học 3 đặc trưng: tính chính xác khách quan,tính logic nghiêm ngặt và tính khái quát trừu tượng cao Đòi hỏi sử dụng nhiều và chính xác thuật ngữ khoa học,từ ngữ trừu tượng từ ngữ theo ngĩa đen sử dụng nhiều kiểu câu có cấu trúc phức tạp,đòi hỏi sự ngắn gọn súc tích -Phong cách báo chí công luận: thích hợp với những bản tin trên báo,đài và bản tin phản ánh hoạt động thong tin dư luận chung về các vấn đề xã hội 3 đặc trưng:tính chiến đấu,tính thời sự,tính hấp dẫn Sử dụng những từ ngữ,kiểu câu khuôn mẫu,kết hợp linh hoạt những từ ngữ,kiểu câu biểu cảm;chú trọng đến cách diễn đạt trinh bày sao cho rõ ràng,hấp dẫn,kích thích người đọc -Phong cách chính luận: thích hợp với những vb phản ánh những hoạt động tuyên truyền,giáo dục cổ động và phục vụ cho mục đích giao tiếp trong lĩnh vực chính trị xã hội 3 đặc trưng: tính bình giá công khai,tính lập luận chặt chẽ và tính truyền cảm mạnh mẽ Dùng những từ ngữ chính trị theo 1 lập trường quan điểm rõ ràng,nhất quán;dùng những từ ngữ giàu sắc thái tu từ,dùng những biểu cảm quen thuộc,dễ hiểu -Phong cách văn học nghệ thuật : thích hợp với những vb phản ánh hoạt động tư duy hình tượng của con người và phục vụ mục đích giao tiếp trong lĩnh vực văn hóa ngệ thuật 4 đặc trung: tính cấu trúc,tính hình tượng,tính cá thể hóa và tính khái quát hoá Dùng những từ ngữ mang tính khách quan,có tính biểu cảm cao,vừa dùng nhiều kiểu câu mới mẻ,kết hợp với các kiểu câu quen thuộc dễ hiểu;dùng nhiều phương tiện diễn cảm và các biện pháp tu từ nhằm tạo ra các giá trị,nội dung và giá trị ngệ thuật có sức lôi cuốn,hấp dẫn người đọc -Phong cách hành chính công vụ : biểu thị mqh giao tiếp của những người trong các đơn vị hành chính,các tổ chức đoàn thể xã hội theo 1 khuôn khổ nhất định 3 đặc trung: tính chính xác rõ ràng,tính khuôn mẫu lịch sự,tính ngiêm túc khách quan 15.Tai sao cac to chuc phai su dung cac loai cong van?Vai tro cua cac loai cong van doi voi hoat dong thương ngay cua to chuc Phải sử dụng công văn để: -Giao tiếp chính thức của cơ quan nhà nước với cấp trên,cấp dưới,đồng cấp và với công dân -Thực hiện các hoạt động thong tin,giao dịch,liên hệ công tác nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình Vai trò công văn: -Công văn hướng dẫn : hướng dẫn thực hiện chủ trương,chính sách,quyết định -Công văn giải thích: cụ thể hóa,chi tiết hóa nội dung của các văn bản như nghị quyết,chỉ thị… về việc thực hiện công việc nào đó mà cơ quan hoặc cá nhân nhận dc chưa rõ,có thể hiểu sai,thực hiện ko đúng hoắc ko thống nhất -Công văn chỉ đạo: các cơ quan cấp trên dùng thong tin cho các cơ quan cấp dưới về công việc vấn phải triển khai,cấn phải thực hiện -Công văn đôn đốc,nhắc nhở: các cơ quan cấp trên gửi cho các cơ quan cấp dưới nhắc nhở,chấn chỉnh hoạt động hoặc thi hành các chủ trương,biện pháp hay quyết định nào đó -Công văn đề ngị,yêu cầu: là vb của các cơ quan cấp dưới gửi cho các cơ quan cấp trên,hoặc các cơ quan ngang cấp,ngang quyền giao dịch với nhau để đề nghị,yêu cầu giải quyết những công việc nào đó có liên quan đến chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn của các cơ quan đó -Công văn phúc đáp: trả lời về những vấn đề mà các cơ quan,cá nhân,tổ chức có yêu cầu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của cơ quan ban hành văn bản này -Công văn mời họp: là công văn của các cơ quan,tổ chức,cá nhân chủ trì mời các cơ quan,tổ chức,cá nhân hữu quan đến dự họp,hội ngị,thảo luận…về các vấn đề liên quan 16.Tai sao cac to chuc phai su dung he thong bao cao?Vai tro he thong bao cao doi voi hoat dong quan ly – lanh dao to chuc Phải sử dụng báo cáo để -Sơ kết,tổng kết tình hình hoạt động,công tác quản trên lĩnh vực cụ thể theo chức năng,nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước,các tổ chức kinh tế,chính trị,xã hội -Đánh giá kết quả của 1 phong trào,1 chiến dịch,1 đợt khảo sát,1 vấn đề trong quản lý,từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm,những vấn đề cần đề nghị,bổ sung cho 1 chủ trương chính sách nào đó -Phản ánh 1 sự việc bất thường xảy ra trong hoạt động của cơ quan,đơn vị trên các lĩnh vực như : an ninh,trật tự,thiên tai,hỏa hoạn,dịch bệnh…để kiến nghị với cấp trên cách giải quyết hoặc cho phương hướng giải quyết (Loại báo cáo này thường dc gửi ngay lên cấp trên để cấp trên biết và xin ý kiến chỉ đạo,hỗ trợ các điều kiện khắc phục và ứng phó) Vai trò: -Phản ánh hoạt động quản theo chức năng,nhiệm vụ cơ quan -Dùng để phản ánh 1 sự bất thường xảy ra trong các lĩnh vực: an ninh,trật tự,thiên tai,hỏa hoạn,dịch bệnh -Dùng để đánh giá 1 phong trào,1 vấn đề nào đó -Để kiến nghị cấp trên,giải quyết và cho phương hướng xử 17.Khi nao can su dung bien ban?Vai tro bien ban doi voi xa hoi noi chung va cac to chuc noi rieng Biên bản là loại vb dùng trong các trường hợp: -ghi chép lại diễn biến và kết quả của 1 cuộc họp(hội ngị,đại hội).Loại biên bản này gọi là biên bản hội ngị -ghi chép lại tình tiết,diễn biến hay xác nhận những sự việc đã hoặc đang xảy ra trong hoạt động các cơ quan nhà nước,các tổ chức kinh tế,chính trị,xã hội.Loại biên bản này gọi là biên bản vụ việc,dùng để làm căn cứ cho những xử tiếp theo -ghi chép lại những nội dung trong nghiệm thu,bàn giao tài sản,tiền bạc,nhiệm vụ,công việc,công trình… giữa các cơ quan,đơn vị,cá nhân hoặc ghi chép lại nội dung liên quan trong thanh hợp đồng kinh tế.Các biên bản trong trường hợp này gọi là biên bản nghiệm thu…,biên bản bàn giao…,biên bản thanh hợp đồng kinh tế. Vai trò biên bản: -Biên bản ko có hiệu lực pháp để thi hành mà chủ yếu dc dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra -Cung cấp thông tin để làm cơ sở cho các quyết định xử hoắc minh chứng cho các nhận định,kết luận khác 18.Khi nao su dung to trinh?Vai tro cua to trinh doi voi cong tac quan ly lanh dao Tờ trình là loại vb mang tính chất trình bày dc sử dụng để đề xuất với cơ quan quản cấp trên phê chuẩn hay xét duyệt một chủ trương hoạt động,1 phương án công tác,một công trình xây dựng hoặc 1 giải pháp nào khác mà cơ quan viết tờ trình ko thể tự quyết định dc (theo phân cấp quản lý,theo những quy định hiện hành về thủ tục hành chính) Tờ trình có thể đề xuất những vấn đề liên quan đến các chủ trương,chính sách mới,các luật lệ,các quy trình mới…Tờ trình có khi cũng dc sử dụng để xin phê chuẩn những vấn đề thong thường trong điều hành và quản cơ quan như: mở rộng quy mô,thay đổi cơ cấu tổ chức,chức năng hoạt động,xây dựng them cở sở vật chất… 19 : Khi nao nguoi lanh dao su dung quyet dinh ? vai tro cua quyet dinh doi voi cong tac lanh dao ? +Chủ tịch nước Thủ tướng chính phủ Bộ trưởng Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Viênj kiểm sooats nhân dân tối cao ;Ủy ban nhân dân các cấp ban hành các quyết định chung chứ đụng các quy phmaj pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội lien quan đến nhìu đối tượng có hiệu lực thời gian và ko gian rộng lớn. + tất cả các cơ quan nhà nước các tổ chức kinh tế chính trị xã hội có chức năng quản lý đều có quyền ban hành các quyết định riêng theo đúng các chức năng thẩm quyền để áp dụng các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội lien quan đến các đối tượng cụ thể có hiệu lực thời gian và ko gian xác định; tổ chức các bộ máy như :chia tách ;sát nhập ;thành lập đơn vị mới hay giải quyết nhân sự như :đề bạt ;bổ nhiệm sa thải khen thưởng kỷ luật … *vai trò : quyết định là văn bản đc dùng phổ biến trong các cơ quan nhà nước tổ chức kinh tế chính trị xã hội nhằm điều chỉnh các quan hệ trong xã hội;điều chỉnh các quan hệ trong nội bộ các cơ quan Nhà nước ;tổ chức kinh tế chính trị xã hội hoặc trong phạm vi toàn xã hội ;Đầy là phương tiện năng động sáng tạo để chuyển từ tình hướng thực tế sang tình huống mục tiêu đồng thời là phương tiện thể hiện tài năng người lãnh đạo đối với đối tượng bị quản lý; 20: khi nao thi su dung nghi quyet ? vai tro cua nghi quyet doi voi cong tac quan ly lanh dao ? +đối với Quóc hội và ủy ban thường vụ Quốc hội thì nghị quyết là văn bản ghi nhạ sự nhát trí của đại biểu quốc hội về nhưng giãi pháp đối với các vấn đề của đất nước như :kế hoạch phát triển kinh tế –xã hội ;chính sách tài chính tiền tệ quốc gia chính sách dân tộc tôn giáo đối ngoại quốc phòng an ninh dự toán phân bố điều chỉnh ngân sách nhà nước;phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước phê chuẩn điều ước quốc tế … +nghị quyết chính phủ đc ban hành để quyết định chính sách cụ thể về xây dựng và kiện toán bộ máy hành chính nhà nước, từ trung ương đến cơ sở ,hướng dẫn kiểm tra Hội đồng nhân dân thực hiện các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên ;đảm bảo thực hiện Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội , đơn vị vũ trang nhân dân và công dân ;thưc hiện chính sách xã hội ;dân tộc tôn giáo ;quyết định chủ trương , chính sách cụ thể về ngân sách nhà nước ,tiền tệ ;phát triển văn hóa giáo dục,y tế khoa học công nghệ ;bảo đảm môi trường cũng cố và tăng cường quốc phòng , an ninh;thống nhất công tác quản lý đối ngoại của Nhà nước ‘ các biện pháp bảo vệ quyền , lợi ích hợp pháp của công dân ;các biện pháp chống quan lieu , tham nhũng trong bộ máy nhà nước phê duyệt các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền của Chính phủ *vai trò :Ngị quyết là văn bản ghi lại chính xác nhưng kết luận và quyết định của một hội nghị tập thể hay bộ phận thường vụ đại diện cho tập thể , cũng có khi là sự lien kết của ddaijdieenj nhiều cơ quan tổ chức đơn vị khác nhau cùng ban hành trong trường hợp đó gọi là nghị quyết lien tịch .nội dung nghi quyết thường đề cập đến chủ trương ; đường lối chính sách ‘kế hoạch hoặc 1 vấn đề ;biện pháp cụ thể đã đc thảo luận nhất trí và đc thong qua ở hội nghị theo một thủ tục nhất định. 33 : tại sao cac doanh nghiep phai ky ket hop dong dai ly ? ban chat hop dong dai ly la gi ? vai tro cua no doi voi hoạt dong quan ly kinh te doanh nghiep ? A: bản chất của hợp đồng đại lý : là sự thỏa thuận giữa 2 bên ;trong đó một bên (bên đại lý ) đc sự ủy quyền của bên kia (bên giao đại lý ) cam kết nhân danh bên giao đại lý thực hiện một hay nhìu giao dịch vì lợi ích của bên giao dịch đại lý để đc nhận 1 khoản tiền thù lao do bên giao đại lý trả ,theo hai bên thỏa thuận về số lượng và thời hạn thanh toán . Dịch vụ đại lý có 2 hình thức : hình thức đại lý nhà nước và hình thức đại lý tư nhân .Trong quan hệ dân sự hiện nay , hợp đòng đại lý ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện cho nhân dân và các tổ chức từng bước thõa manxnhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của mình B: đặc điểm của hợp đồng đại lý : -về tính chất đây là loại hợp đông song vụ có đền bù nếu các chủ thể là các tổ chức xã hội hợp pháp thì hợp đồng đại lý là hợp đông ưng thuận. - chủ thể của hợp đồng đại lý : + bên đại lý : có thê là công nhân (đại lý xổ xố )hoặc có thể là pháp nhân (bưu điện đại lý tiết kiệm )có nghĩ vụ thực hiện một hay nhìu giao dịch một cách có lợi cho bên giao đại lý.Bên đại lý sẽ dc hưởng một khoản tiền thù lao (hoặc hoa hồng ) sau khi thực hiện tốt các giao dịch với người thứ 3 và đem lại kết quả cho bên giao đại lý . + bên giao đại lý : có thể là công nhân phpas nhân .nhà nước cộng hòa xã hội chũ nghĩa việt nam , có quyền yêu cầu bên đại lý thực hiện tốt các giao dịch đã tham gia với n thứ 3 có quyền yêu cầu bên đại lý phải giao cho mình toàn bộ những kết quả công việc mà bên đại lý đã hoàn thành . Bên giao đại lý có nghĩa vụ trả tiền thù lao cho bên đại lý .ngoài ra bên giao đại lý phải thanh toán cho bên đại lý nhưng chi phí cần thiết hợp lý mà bên đại lý đã chi tiêu khi thực hiện giao dichjvowis người thứ 3. 34 : ban chat cua hop dong lao dong ? tai sao cac doanh nghiep phai ky ket hop dong lao dong ? vai tro cua hop dong lao dong doi voi hoat dong quan ly nhan su trong doanh nghiep ? a. Hợp đồng lao động là sự thão thuận giữa người lao động và người sữ dụng lao động về việc làm có trả công;diều kiện lao động quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. b. các doanh nghiệp phải ký kết hợp đồng lao động vì : luật pháp lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của các doanh nghiệp,các tiêu chuẩn lao động ,các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động .Để quy định trách nhiệm của các bên trong quan hệ lao động giữa người sử dụng các doanh nghiepj và người lao động ,luật lao động đã quy định phải ký két hợp đông lao đông. c.vai trò : Hợp đồng lao động thể hiện quan hệ có tính chát luật pháp giữa người sủ dụng lạo động và người lao động trong sự thõa thuận trên cơ sở pháp luật quy định .Hợp đồng lao động đã bảo vệ lợi ích của người lao động , đảm bảo tính công bằng , bình đẳng trong quan hệ lao động giũa 2 bên . 32:hop dong khoan viec dc su dung trong nhưng hoat dong nao cua doanh nghiep ? vai tro cua no doi voi hoat dong quan ly kinh te doanh nghiep ? + Hợp đông khoán việc là sự thõa thuận của 2 bên , trong đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả công việc đó .Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho bên nhận khoán tiền thù lao theo thõa thuận đã thống nhất +đặc điểm hợp đông khoán việc: -là loai hợp đòng ưng thuận trong đó quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên sẽ phát sinh khi đã có sự thoa thuận giao kết hợp đồng . -là loại hợp đòng song vụ cả 2 bên đều có quyền lợi à nghĩa vụ đối với nhau quyền lợi của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. -là loại hợp đồng có đền bù và thể hiện ở việc bên giao khoán phải trả thù lao cho bên nhận khoán . + các loại hợp đòng khoán việc : -hợp đồng khoán việc toàn bộ là hợp đòng trong đó bên giao khoán trao cho bên nhận khoán toàn bộ các chi phí (cả chi phí vật chất lẫn chi phí công lao động ) có lien quan đến các hoạt động để hoàn thành công việc .Như vậy trong khoản tiền mà người giao khoán trả cho ngươi nhận khoán bao gồm chi phí vật chất công lao động và cả lợi nhuận nữa . -hợp đồng khoán việc từng phần là hợp đồng trong đó người nhận khoán phải tự lo cong cụ lao động .Người giao khoán phải trả tiền khấu hao công cụ lao động và tiền công lao động . -hợp đồng lao đọng làm việc là hợp đồng mà người nhận việc chỉ cần dùng sức lao động để hoàn thành công việc .mọi yếu tố vật chất cần cho quá trình thực hiện công việc do bên giao việc đảm nhận.như vậy người giao việc chỉ phải trả tiền công lao động thuần túy. 31: phan biet giua hop dong kinh te va hop dong dan su ? tai sao trong hop dong dan su phai co cac bien phap dam bao thuc hien hop dong dan su ? *hợp đồng kinh tế :là sự thỏa thuận bằng văn bản tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất , trao đổi hàng hóa ,dịch vụ nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thõa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình Còn hợp đồng kinh tế thể hiện quan hệ kinh tế giữa pháp nhân với pháp nhân hoặc giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh. Phân loại: căn cứ vào thời hạn thực hiện hợp đòng kinh tế : HDKT ngắn hạn HDKT dài hạn Căn cứ vào nội dung của hợp đòng kinh tế : HD mua bán hàng hóa ; HD vận chuyển hàng hóa; HD giao nhận thầu trong xây dựng; HD kinh tế dịch vụ;Hd hợp tác kinh doanh;Hd kinh doanh ; Hd lien doanh ; Hd nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật; Hd gia công và đặt hàng ; Hd thương mại quốc tế ; Hd ủy thác xuất nhập khẩu . *hợp đòng dân sự :hợp đòng dan sự là sự thỏa thuận của cac bên về viecj xác lập thay đỏi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán ;thuê vay mượn tặng ;cho tài sản ;làm hoặc ko làm 1 việc ;1 dịch vụ hoặc cá thỏa thuận khác Hợp đồng dân sự thể hiện những quan hệ trao đổi giữa công dân với công dân hoặc giữa công dân với pháp nhân.Nội dung của hợp đồng dân sụ gắn với quyền và nghĩa vụ dân sự của mỗi bên . Phân loại : hợp đồng song vụ hợp đồng đơn vụ ;hợp đồng chính ;hợp đồng phụ ;hợp đồng vì lợi ích người thứ 3. b: tai sao trong hop dong dan su phai co cac bien phap dam bao thuc hien hop dong dan su ? sau khi đã giao kết hợp đòng các bên cso trách nhiệm thực hiện đầy đủ cá nghĩa vụ trong hợp đồng một cách tụ giác .Đồng thời ác quyên và nghĩa vụ đó sẽ đc đảm bảo thực hiện bằng sự cưỡng chế của Nhà nước khi một bên cố tình ko thực hiện nghĩa vụ của mình .mỗi bên tham gia hợp đòng đều có nghĩa vụ thực hiện đúng mọi điều khoản như đã quy định trong hợp đòng hay do luật định.nếu ko thực hiện đày đủ các nghĩa vụ như đã cam kết trong hợp đòng , bên vi phạm cso thể phải chịu trách nhiệm dân sự do có hành vi vi phạm hợp đồng. 29: hop dong kinh te dịch vu dc ky ket cho cac hoat dong nao cua doing nghiep ? tai sao phai su dung no ? Hoạt đọng dịch vụ bao gồm nhiều hoạt đọng có tinhschaats khác hẳn nhau (sũa chữa dụng cụ máy móc sũa chửa công trinh kiến trúc ;pvụ sinh hoạt dịch vụ pháp lý dịch vụ bảo vệ bảo hiểm cho thuê tài sản ;giới thiệu việc làm môi giới hôn nhân và các môi giới khác …)vì vậy nội dung từng loại hợp đồng cũng rất đa dạng cso khi cso sự khác biệt đáng kể. 23:tai sao cac doanh nghiep phai xay dung chien luoc san xuat kinh doanh doanh nghiep ? vai tro cua chien luoc san xuat kinh doanh doi voi hoat dong quan ly lanh dao ? chiến lược san xuất kinh doanh doanh nfhieepj thể hiện toàn bộ định hướng sx kinh doanh trong một chu kỳ đầu tư cơ bản hoặc trong 1 time dài thường là 5 – 10 năm .trong chiến lược các giai đoạn kinh doanh đc xác định rõ ràng nhằm phục vụ cho ý đồ mỡ rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .Với nội sung như vaayjchieens lược sx kinh doanh doanh nghiệp tương đồng với kế joachj trung hạn hay dài hạn của doanh nghiệp. . lý hợp đồng kinh tế.Các biên bản trong trường hợp này gọi là biên bản nghiệm thu…,biên bản bàn giao…,biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế. Vai trò biên bản: . công văn: -Công văn hướng dẫn : hướng dẫn thực hiện chủ trương,chính sách,quyết định -Công văn giải thích: cụ thể hóa,chi tiết hóa nội dung của các văn bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết môn kỹ thuật soạn thảo văn bản , Lý thuyết môn kỹ thuật soạn thảo văn bản