0

BÀI TẬP MÔN:KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN

7 14,601 192
  • BÀI TẬP MÔN:KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 16:03

Đề bài: Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân mua 100máy photocopy để trang bị cho các phòng ban.hãy viết hợp đồng trao đổi này. Với các tài liệu cần thiết cho trước. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BÀI TẬP MÔN:KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN Đề bài: Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân mua 100máy photocopy để trang bị cho các phòng ban.hãy viết hợp đồng trao đổi này. Với các tài liệu cần thiết cho trước. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Hợp đồng số: 01- HĐMB - Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế của Hội đồng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành; - Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận của hai bên). Hôm nay ngày 21 Tháng 04 năm 2010 Tại địa điểm: 168 Ngọc Khánh_Ba Đình _Hà Nội. Chúng tôi gồm: Bên A - Bên bán: công ty cổ phần điện tử Giảng Võ - Địa chỉ trụ sở chính: 168 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội. - Điện thoại: 04.3 834 5552 Fax: 04.3 771 8886. - Tài khoản số:970405060870 - Mở tại ngân hàng: Agribank - Đại diện là: Nguyễn Trọng Bảo - Chức vụ: trưởng phòng kinh doanh - Giấy ủy quyền số:03 ngày 21 Tháng 04 năm 2010. Do giám Trần Đức Toàn chức vụ giám đốc ký. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bên B Bên mua: Trường ĐHKTQD - Địa chỉ: 207 Giải Phóng _Quận Hai Bà Tưng_Hà Nội - Điện thoại 04.6 280 280 Fax:04.8 695 992 - Tài khoản số: 9707923478036 - Mở tại ngân hàng:Agribank - Đại diện là Trần Thọ Đạt - Chức vụ: phó hiệu trưởng trường ĐHKTQD - Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số03 ngày 21. Tháng 04 năm 2010 Do hiệu trưởng trường ĐHKTQD:Nguyễn Văn Nam ký. Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau: Điều 1: Nội dung công việc giao dịch 1. Công ty cổ phần điện tử Giảng Võ bán cho trường ĐHKTQD: Số thứ tự Tên hàng Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 1 Máy photo ToShiBa e- STUDIO165 Chiếc 100 $ 2.150/chiếc 36.550.000 VNĐ/1 chiếc Cộng 100 $215.000 3.655.000.000 VNĐ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tổng giá trị bằng chữ: 3 tỷ sáu trăm năm năm triệu đồng Đơn giá mặt hàng trên là giá cuối cùng theo văn bản 01 của hai bên. Điều 3: Chất lượng và quy cách hàng hóa Chất lượng máy photo ToShiBa e-STUDIO165 được quy định theo 1. Tốc độ in 2. Chất lượng bản in. Điều 4: Bao bì và ký mã hiệu 1. Bao bì làm bằng: hộp bìa cứng có xốp bảo vệ xung quanh 4 phần của máy 2. Trọng lượng bào bì phù hợp để đảm bảo khi vận chuyển máy. Điều 5: Phương thức giao nhận 1 Bên trường ĐHKTQD thanh toán tiền mua cho công ty Giảng Võ Hà Nội theo lịch: Số thứ tự Loại tiền Đơn vị Số tiền Thời gian Địa điểm Ghi chú 1 Tiền trong nước: VNĐ VND 3.655.000.000 14 giờ ngày 22 tháng04 năm 2010. 168 Ngọc Khánh_Ba Đình _Hà Nội 2 Bên công ty điện tử Giảng Võ giao cho trương ĐHKTQD theo lịch sau: Số Tên hàng Đơn vị Số Thời Địa điểm Ghi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thứ tự lượng gian chú 1 Máy photo ToShiBa e-STUDIO165 Chiếc 100 14 giờ ngày 22 tháng 04 năm 2010. 168 Ngọc Khánh_Ba Đình _Hà Nội 1. Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do trường ĐHKTQD chịu. 2. Chi phí bốc xếp do công ty điện tử Giảng Võ chịu trách nhiệm. 3. Quy định lịch giao nhận hàng hóa đại diện trường ĐHKTQD không đến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu kho bãi là 1000000 (đồng-ngày). Nếu phương tiện vận chuyển của trường ĐHKTQD đến mà công ty không có hàng giao thì bên công ty điện tử Giảng Võ phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện. 4. Khi nhận hàng, trường ĐHKTQD có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v… thì lập biên bản tại chỗ, yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành). Nếu bên mua sau khi chở về nhập kho mới hiện có vi phạm thì phải lập biên bản gọi cơ quan kiểm tra trung gian (Vinacontrol) đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau 15 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngày nếu bên bán đã nhận được biên bản mà không có ý kiến gì thì coi như đã chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng đó. 5. Mỗi lô hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm; khi đến nhận hàng, người nhận phải có đủ: - Giấy giới thiệu của cơ quan bên mua; - Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán; - Giấy chứng minh nhân dân. Điều 6: Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hóa Bên bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng Máy photo ToShiBa e-STUDIO165 1. cho bên mua trong thời gian là 12 tháng. 2. công ty điện tử Giảng Võ phải cung cấp đủ mỗi đơn vị hàng hóa một giấy hướng dẫn sử dụng (nếu cần). Điều 7: Phương thức thanh toán 1. Bên mua ĐHKTQD thanh toán cho công ty bằng hình thức giao tiền mặt là tiền Việt Nam khi nhận hang. 2. Bên công ty Giảng Võ giao hang cho trường ĐHKTQD đúng thời gian và chất lương. Điều 8:Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng. 1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới10%giá trị của hợp đồng bị vi phạm. 2. Bên vi pham điều khoản trên sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành v.v 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Điều 10: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng 1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung). 2. Nếu 2 bên không tự giải quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra tòa án. Điều 11: Các thỏa thuận khác (nếu cần) Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế. Điều 12: Hiệu lực của hợp đồng Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 21tháng 04 năm 2010 . Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Công ty điện tử Giảng Võ Hà Nội có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý. Hợp đồng này được làm thành 2 bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 1bản. ĐẠI DIỆN BÊN A Chức vụ Ký tên, đóng dấu ĐẠI DIỆN BÊN B Chức vụ Ký tên, đóng dấu 7
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP MÔN:KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN, BÀI TẬP MÔN:KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN, BÀI TẬP MÔN:KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN

Từ khóa liên quan