0

Vận dụng một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho các em học sinh trường THCS ”.

21 135 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2019, 20:38

Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ( Lý do chọn đề tài ) Thể dục thể thao là một bộ phận không thể thiếu được trong nền văn hóa của mỗi dân tộc cũng như nền văn minh của nhân loại. Trình độ thể dục thể thao là những dấu hiệu văn hóa và năng lực sáng tạo của mỗi dân tộc, là phương tiện giao lưu văn hóa, mở rộng quan hệ giữa các nước với nhau. Các hoạt động thể dục thể thao quần chúng cũng như thi đấu, biểu diễn thể thao trình độ cao đang trở thành nhu cầu đông đảo quần chúng. Các hoạt động đó chẳng những là hình thức nghỉ ngơi, giải trí, nâng cao sức khỏe mà còn đem lại niềm tự hào và sự cổ vũ to lớn cho nhân dân. Với những lợi ích to lớn mà thể dục thể thao đem lại, do vậy nghị quyết TW4 của Đảng cộng sản Việt Nam khóa VII đã đề ra “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu...”. Trong chiến lược phát triển con người Việt Nam, là phấn đấu một đất nước có một lớp người phát triển cao về trí tuệ , cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức... là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng toàn dân ta. Văn kiện 27031946 Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. “Mỗi một người giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả đất nước yếu ớt. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày lúc dậy, tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ như vậy là sức khỏe. Bộ Giáo dục có Nha thể dục, mục đích để khuyên và dậy cho đồng bào tập thể dục, đặng giữ gìn và bồi đắp sức khỏe. Dân cường thì quốc thịnh, Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự Tôi ngày nào cũng tập”. Chính vì vậy phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp cả nước từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi và phát triển rộng khắp từ các trường học. Giáo dục thể chất trong các nhà trường là nhiệm vụ quan trọng bên cạnh việc trang bị những kiến thức cơ bản về vệ sinh, lịch sử văn hóa... Các em còn phát triển một cách toàn diện các tố chất thể lực (sức nhanh, sức mạnh, sức bền...). Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa điền kinh vào chiến lược giáo dục đào tạo con người từ khi cắp sách tới trường đến khi rời ghế nhà trường, giúp các em phát triển tương đối, có sức khỏe tốt để phục vụ học tập. Điền kinh là môn thể thao “Nữ Hoàng” trong thế giới các môn thể thao. Các đại hội thể thao quốc gia, quốc tế ở những ngày đầu tiên đại hội Olympic... môn điền kinh là môn thi đấu chính thức là một trong những môn có điều kiện nói chung và môn nhảy cao nói riêng trong chương trình đào tạo nhà trường. Tập luyện điền kinh có tác dụng nâng cao sức khỏe, giáo dục tinh thần dũng cảm, tính kiên trì bền bỉ và phát triển toàn diện các tố chất thể lực như: sức mạnh, sức nhanh, sức bền, độ khéo léo, mềm dẻo... Trong các tố chất thể lực chung thì việc phát triển sức mạnh tốc độ giữ một vai trò hết sức quan trọng. Việc phát triển tố chất sức mạnh tốc độ đó giống như chìa khóa để dẫn đến thành tích thể thao. Mặc dù ở mức độ nào đấy tố chất này còn là khả năng bẩm sinh của con người song bằng cách sử dụng các bài tập thể lực được lựa chọn sẽ nâng cao một cách đáng kể. Vì vậy việc lựa chọn và xây dựng các bài tập đảm bảo tính khoa học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của các em là một vấn đề quan trọng, quyết định đến thành tích thể thao. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, bắt đầu từ năm học 2011 – 2012, để đánh giá kết quả học tập môn thể dục của các em học sinh từ các cấp có sự thay đổi rõ nét. Trước đây: Đánh giá kết quả học tập môn thể dục của các em học sinh giống như các môn văn hóa khác, phải chấm và tính điểm của từng cột kiểm tra, tính điểm của từng học kì và tính điểm trung bình cả năm học. Hiện nay: Đánh giá kết quả học tập môn thể dục các em học sinh thì chỉ đánh giá: Đạt hoặc chưa đạt chứ không tính điểm. Chính vì vậy ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh. Với chuyên môn của bản thân tôi và điều kiện thuận lợi về sân bãi, dụng cụ, trang thiết bị của trường THPT Việt Vinh qua nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu, bản thân tôi đã đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để giảng dạy có hiệu quả môn nhảy cao này, trong khi vận dụng các phương pháp, biện pháp tôi thấy phương pháp vận dụng bài tập giáo dục sức mạnh tốc độ đem lại hiệu quả cao, gây được sự hứng thú cho học sinh khi tập luyện, từ đó các em tự giác, tích cực tập luyện năng vận động và đạt được những thành tích cao trong học tập. Với thực tế áp dụng đạt hiệu quả, tôi mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm: “ Vận dụng một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho các em học sinh trường THCS ”. Trong quá trình viết sáng kiến sẽ không tránh khỏi thiếu sót, rất mong được quý thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp đón nhận, góp ý và động viên chân thành để tôi có thêm kinh nghiệm cùng quý thầy cô hoàn thành tốt công tác giáo dục thể chất cho các em học sinh. Phần ĐẶT VẤN ĐỀ ( Lý chọn đề tài ) Thể dục thể thao phận khơng thể thiếu văn hóa dân tộc văn minh nhân loại Trình độ thể dục thể thao dấu hiệu văn hóa lực sáng tạo dân tộc, phương tiện giao lưu văn hóa, mở rộng quan hệ nước với Các hoạt động thể dục thể thao quần chúng thi đấu, biểu diễn thể thao trình độ cao trở thành nhu cầu đơng đảo quần chúng Các hoạt động hình thức nghỉ ngơi, giải trí, nâng cao sức khỏe mà đem lại niềm tự hào cổ vũ to lớn cho nhân dân Với lợi ích to lớn mà thể dục thể thao đem lại, nghị TW4 Đảng cộng sản Việt Nam khóa VII đề “ Giáo dục quốc sách hàng đầu ” Trong chiến lược phát triển người Việt Nam, phấn đấu đất nước có lớp người phát triển cao trí tuệ , cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức mục tiêu phấn đấu toàn Đảng toàn dân ta Văn kiện 27/03/1946 Hồ Chủ Tịch lời kêu gọi tồn dân tập thể dục “Mỗi người giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống việc cần có sức khỏe làm thành công Mỗi người dân yếu ớt, tức đất nước yếu ớt Việc khơng tốn kém, khó khăn Gái trai, già trẻ nên làm làm Mỗi ngày lúc dậy, tập thể dục Ngày tập khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ sức khỏe Bộ Giáo dục có Nha thể dục, mục đích để khuyên dậy cho đồng bào tập thể dục, đặng giữ gìn bồi đắp sức khỏe Dân cường quốc thịnh, Tơi mong đồng bào ta gắng tập thể dục Tự Tôi ngày tập” Chính phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp nước từ thành thị đến nông thôn, từ đồng đến miền núi phát triển rộng khắp từ trường học Giáo dục thể chất nhà trường nhiệm vụ quan trọng bên cạnh việc trang bị kiến thức vệ sinh, lịch sử văn hóa Các em phát triển cách tồn diện tố chất thể lực (sức nhanh, sức mạnh, sức bền ) Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Giáo dục Đào tạo đưa điền kinh vào chiến lược giáo dục đào tạo người từ cắp sách tới trường đến rời ghế nhà trường, giúp em phát triển tương đối, có sức khỏe tốt để phục vụ học tập Điền kinh mơn thể thao “Nữ Hồng” giới môn thể thao Các đại hội thể thao quốc gia, quốc tế ngày đại hội Olympic môn điền kinh môn thi đấu thức mơn có điều kiện nói chung mơn nhảy cao nói riêng chương trình đào tạo nhà trường Tập luyện điền kinh có tác dụng nâng cao sức khỏe, giáo dục tinh thần dũng cảm, tính kiên trì bền bỉ phát triển toàn diện tố chất thể lực như: sức mạnh, sức nhanh, sức bền, độ khéo léo, mềm dẻo Trong tố chất thể lực chung việc phát triển sức mạnh tốc độ giữ vai trò quan trọng Việc phát triển tố chất sức mạnh tốc độ giống chìa khóa để dẫn đến thành tích thể thao Mặc dù mức độ tố chất khả bẩm sinh người song cách sử dụng tập thể lực lựa chọn nâng cao cách đáng kể Vì việc lựa chọn xây dựng tập đảm bảo tính khoa học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý em vấn đề quan trọng, định đến thành tích thể thao Thực theo đạo Bộ Giáo Dục Đào Tạo, năm học 2011 – 2012, để đánh giá kết học tập môn thể dục em học sinh từ cấp có thay đổi rõ nét Trước đây: Đánh giá kết học tập môn thể dục em học sinh giống môn văn hóa khác, phải chấm tính điểm cột kiểm tra, tính điểm học kì tính điểm trung bình năm học Hiện nay: Đánh giá kết học tập môn thể dục em học sinh đánh giá: Đạt chưa đạt khơng tính điểm Chính nhiều làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh Với chuyên môn thân điều kiện thuận lợi sân bãi, dụng cụ, trang thiết bị trường THPT Việt Vinh qua nhiều năm giảng dạy nghiên cứu, thân đúc kết nhiều học kinh nghiệm quý báu để giảng dạy có hiệu môn nhảy cao này, vận dụng phương pháp, biện pháp thấy phương pháp vận dụng tập giáo dục sức mạnh tốc độ đem lại hiệu cao, gây hứng thú cho học sinh tập luyện, từ em tự giác, tích cực tập luyện vận động đạt thành tích cao học tập Với thực tế áp dụng đạt hiệu quả, mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm: “ Vận dụng số tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho em học sinh trường THCS ” Trong trình viết sáng kiến khơng tránh khỏi thiếu sót, mong q thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp đón nhận, góp ý động viên chân thành để tơi có thêm kinh nghiệm q thầy hồn thành tốt công tác giáo dục thể chất cho em học sinh PHẦN GIẢI QUYẾT VẦN ĐỀ ( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ) 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề 2.1.1 Lịch sử phát triển môn nhảy cao Năm 1886 lần môn nhảy cao tổ chức thi đấu Anh Năm 1893 môn nhảy cao phát triển mạnh mẽ lan rộng khắp đất nước giới Năm 1896 Đại hội Olympic đại tổ chức HyLạp, nhảy cao mơn thi đấu Đại hội Kỷ lục Olympic môn nhảy cao VĐV E.Clac với thành tích 1,81m kỹ thuật bước qua Kỷ lục giới cơng nhận vào ngày 18/05/1912 với thành tích 2m00 VĐV Đ.Horin (Mỹ) kiểu nhảy cao nằm nghiêng Ngày 13/07/1957 VĐV Iu.Xtêpanốp (Liên Xô cũ) qua mức xà 2m16 Năm 1968 Đại hội Olympic lần thứ 19 tổ chức Mêhicô, kỹ thuật nhảy cao đời - kiểu lưng qua xà từ đến kỹ thuật nhảy cao kiểu lưng qua xà phát triển mạnh chiếm ưu hơn, so với kỹ thuật nhảy cao trước đó, hầu hết VVĐV áp dụng thi đấu 2.1.2 Kỷ lục nhảy cao Kỷ lục nhảy cao giới 2m45 VĐV Stomayo (Cu Ba) Kỷ lục nữ giới 2m08 Kỷ lục nhảy cao nam Việt Nam 2m25 VĐV Nguyên Duy Bằng (Bến Tre) Kỷ lục nhảy cao nữ Việt Nam 1m94 VĐV Bùi Thị Nhung (Hải Phòng) 2.1.3 Khái niệm Nhảy phương pháp khắc phục trọng lượng thể, đưa trọng tâm lên cao vượt qua chướng ngại vật hợp lý, môn điền kinh phát triển sức bật, thuộc loại hoạt động khơng có chu kỳ điền kinh 2.1.4 Đặc điểm - Luyện tập mơn nhảy có tác dụng tốt đến sức khỏe, đến việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho học sinh, nâng cao phát triển toàn diện tố chất như: sức bật, sức mạnh, tính nhịp nhàng khéo léo chuẩn xác Giáo dục tinh thần dũng cảm, ngoan cường kiên định, khắc phục khó khăn - Giảng dạy môn nhảy cao cần ý giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức đề phòng chấn thương luyện tập cho học sinh, phải thường xuyên kiểm tra sân bãi dụng cụ, đảm bảo đường chạy đà phẳng, đệm dày, cần phối hợp tốt với môn khác để bổ sung hỗ trợ cho * Để học sinh học tốt kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng, nhanh chóng nắm vững kỹ thuật nhảy cao trước tiên phải nắm thật vững kỹ thuật giậm nhảy Khi giảng dạy giáo viên cần phải dành nhiều thời gian thích hợp, tập trung sức chủ yếu giải tốt khâu giậm nhảy, phải coi nhiệm vụ chủ yếu phải tiến hành theo giai đoạn sau: Giậm nhảy; Chạy đà kết hợp giậm nhảy; Tư không; Củng cố nâng cao kỹ thuật hoàn chỉnh * Như trình bày, nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan dẫn đến việc học sinh ngại học học nhảy cao, mức độ tiếp thu kỹ thuật động tác chậm, vận dụng tốt kỹ thuật để phát huy thành tích kiểm tra học tập thi đấu vấn đề cần thiết, có tính cấp bách cần phải giải quyết, làm ảnh hưởng đến sức khỏe kết học tập học sinh, ảnh hưởng đến việc không đạt mục tiêu người dạy lẫn người học Cho nên giáo viên trực tiếp giảng dạy, việc tìm biện pháp cho môn nhảy cao nằm nghiêng vấn đề thật cần thiết mang tính cấp bách cần giải 2.2 Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2.2.1 Thuận Lợi Chi bộ, Ban giám hiệu trường THCS quan tâm đến hoạt động thể dục thể thao phong trào rèn luyện thân thể giáo viên học sinh tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động phát triển Sự giúp đỡ tận tình tất giáo viên môn giáo viên môn khác tạo điều kiện thuận lợi cho thực điều tra ban đầu tâm - sinh lý hệ vận động, giới tính thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng học sinh Bản thân giáo viên giáo dục thể chất giảng dạy nhiều năm kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng, có nhiều kinh nghiệm để có phương pháp biện pháp cải tiến thích hợp thực tốt đề tài Hoạt động thể dục thể thao giáo viên nhà trường ln thường xun trì tập luyện, từ có tác động đến u thích luyện tập em học sinh Được quan tâm cấp lãnh đạo việc đầu tư nên đa phần sở trường học khang trang, tiện nghi đầy đủ nên thuận lợi cho môn nhảy cao phát triển tốt Điều kiện sân bãi cho môn nhảy cao nhà trường đầu tư làm sân rộng rãi, Nhà trường quan tâm cung cấp đầy đủ dụng cụ cho luyện tập như: đệm cột nhảy cao Đa phần em có điều kiện học gần nhà tập trung Nhu cầu cao từ phía em học sinh vận động giải trí sau học mệt mỏi Thành tích mơn nhảy cao giới, khu vực nước phát triển mạnh 2.2.2 Khó khăn Do điều kiện nhà trường chưa có sân tập thi đấu nhà nên nhiều ảnh hưởng đến việc luyện tập thời tiết trời mưa Kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng nội dụng học hồn tồn có độ khó tương đối cao so với nhảy cao kiểu bước qua mà học sinh học nhiều năm trường THCS nên mức độ tiếp thu chậm, động tác sai khó sửa nên đa số em học sinh không vận dụng kỹ thuật để thực hoàn chỉnh tốt động tác Đối tượng học sinh lứa tuổi dậy thì, đa số em học sinh nữ xuất sức ì, có nhiều thay đổi tâm – sinh lý, giới tính ngại học học nhảy, tập trung môn học, đa số em tiếp thu vận dụng tốt kỹ thuật để phát huy nâng cao thành tích kiểm tra học tập thi đấu 2.3 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề Sau đồng ý Ban giám hiệu nhà trường thơng qua tổ mơn lấy ý kiến đóng góp, tơi tiến hành thực điều tra ban đầu để lấy số liệu làm đánh giá thực trạng đề tài, dự giáo viên trường có thành tích tốt giảng dạy để học tập kinh nghiệm quý báu nhằm tìm biện pháp, phương pháp giảng dạy thích hợp ý kiến đóng góp để thực tốt đề tài “ Vận dụng số tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho em học sinh trường THCS” Tôi rút nội dung cần phải làm để giảng dạy tốt, học tốt kỹ thuật nhảy cao bước qua sau: - Có kế hoạch giảng dạy chi tiết rõ ràng, kế hoạch phải bám sát theo phân phối chương trình, phải phù hợp với tình hình sức khỏe, trình độ kỹ học sinh tình hình thực tế nhà trường như: điều kiện dụng cụ, sân bãi có, đặc điểm khí hầu thời tiết - Chuẩn bị thật tốt giáo án trước lên lớp, giáo án phải soạn trước ngày dạy – ngày để giáo viên có thời gian xem kỹ, có điều chỉnh bổ sung cho hồn chỉnh giáo án trước tiến hành giảng dạy - Chuẩn bị tốt dụng cụ, sân bãi sử dụng hiệu đồ dùng dạy học như: tranh vẽ, hình ảnh minh họa để học sinh hiểu rõ, vận dụng tốt kỹ thuật học - Bản thân giáo viên phải thị phạm động tác nhiều lần, nhiều góc độ khác cho học sinh xem - Phân tích giảng giải rõ kỹ thuật động tác, từ động tác dễ đến động tác khó, từ đơn giản đến phức tạp - Tiến hành tập luyện phải ý sửa sai cho học sinh - Xác định khối lượng vận động liên quan đến nội dung truyền thụ kiến thức đế tránh nhàm chán học học sinh - Trong q trình giảng dạy ln ý biến đổi hình thức hợp lý phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh - Yêu cầu học sinh nghiêm túc, tự giác tập luyện tích cực - Rút kinh nghiệm sau dạy lớp để có điều chỉnh kịp thời, hợp lý - Để thực tốt nội dung học, thực theo bước sau: 2.3.1 Đối với tập bắt buộc theo phân phối chương trình Căn vào tình hình cụ thể học sinh, lấy dẫn chứng, ví dụ thực tế gần gũi mà em biết, kết hợp cho học sinh xem tranh ảnh hướng dẫn luyện tập kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng, giảng giải rõ ràng dễ hiểu toàn kỹ thuật nhảy cao giúp em học sinh nắm vững kỹ thuật tiếp thu học tốt Ví dụ: Trong kỹ thuật nhảy cao kiểu bước giai đoạn như: Chạy đà, giậm nhảy, không, tiếp đất, cần hướng dẫn cho học sinh nắm vững động tác theo bước sau: - Xây dựng khái niệm kỹ thuật nhảy cao: + Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ thuật hồn chỉnh chi tiết + Cho xem tranh, ảnh, mơ hình kỹ thuật + Cho chạy tự để xác định chân giậm nhảy, nắm đặc điểm đối tượng - Giảng dạy kỹ thuật giai đoạn đưa đặt chân giậm kết hợp giậm nhảy: + Phân tích làm mẫu kỹ thuật giai đoạn giậm nhảy + Tại chỗ tập kỹ thuật đặt chân giậm (kết hợp tay, chân lăng, tư thân người) + Tập phối hợp chỗ giậm nhảy đá lăng (tay bên chân giậm vịn vào vai bạn ) + Đi bộ, chạy chậm 1-3 bước giậm nhảy đá lăng + Chạy đà 3-5 bước phối hợp giậm nhảy đá lăng chạm vật chuẩn rơi xuống chân giậm - Dạy kỹ thuật chạy đà giậm nhảy kết hợp + Phân tích, làm mẫu kỹ thuật + Chạy 3-5 bước đà (chính diện) giậm nhảy đá lăng thu chân giậm qua xà rơi xuống chân giậm + Chạy đà 3-5 bước (chếch) giậm nhảy đá lăng cao ngang xà rơi xuống chân giậm + Kéo dài đà 5-7 bước giậm nhảy đá lăng cao ngang xà rơi xuống chân giậm - Dạy kỹ thuật qua xà rơi xuống Còn thiếu hình ảnh + Phân tích, làm mẫu kỹ thuật + Chạy đà 2-3 bước giậm nhảy, sau co gối thu nhanh chân giậm lên cao sát với chân lăng rơi xuống lại duỗi thẳng để chạm đất trước + Tại chỗ thực đá lăng cao, xoay chân lăng lật thân chuyển vào tư chống hai tay xuống đất chân giậm + Chạy đà bước giậm nhảy đá lăng sau kết hợp xoay lật thân với thu chân giậm lên cao Rơi xuống chân giậm, tiếp sau hai tay (ngồi xà) + Chạy đà bước giậm nhảy đá lăng sau kết hợp xoay lật thân với thu chân giậm lên cao Rơi xuống chân giậm, tiếp sau hai tay (thực với xà thấp) + Nhảy qua xà với cự ly đà, chiều cao tăng dần đến mức trung bình 10 - Hồn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua Còn thiếu hình ảnh + Phối hợp hồn thiện kỹ thuật giai đoạn, nâng cao thành tích + Ôn luyện kỹ thuật giai đoạn lẻ (thời gian ngắn) + Phối hợp kỹ thuật giai đoạn mức xà thấp trung bình để sửa chữa hoàn chỉnh kỹ thuật + Thực phối hợp hoàn chỉnh kỹ thuật với độ dài đà mức xà tăng dần + Thi đấu, kiểm tra đánh giá kết * Phương pháp thực hiện: + Giáo viên cần phải nêu rõ yêu cầu cho học sinh, định hướng cho học sinh mức độ yêu cầu, lượng vận động, độ khó động tác nâng cao dần yêu cầu Thầy, cô cần đặt yêu cầu rõ: Cần em thực gần đúng, tương đối động tác Đồng thời cần có kiểm tra đánh giá thường xuyên để nắm bắt kịp thời thay đổi mức độ hoàn thiện học sinh, từ nâng dần mức độ Ví dụ: "Hôm cô yêu cầu em thực số lần thực gần động tác " + Có hướng dẫn cụ thể chế độ tập luyện riêng học sinh yếu kém, cụ thể hố việc chia nhóm tập luyện sau: + Lượng vận động học sinh yếu phải vừa sức, không nên đặt yêu cầu cao em - Nội dung tập luyện giống lớp với tần suất thấp - Thời gian tập luyện tập kĩ kĩ xảo phải dài lớp Ví dụ: Cả lớp thực tập "Lò cò" với lượng vận động x 15m yêu cầu em học sinh yếu thực lượng vận động x 10m chia làm lần 11 Sau đưa yêu cầu thành tích: cao bao nhiêu? kết hợp với thi đấu để kích thích hứng thú tập luyện cho học sinh + Có động viên khuyến khích kịp thời học sinh có cố gắng: Cho điểm động viên học sinh thực tốt tập động tác 2.3.2 Đối với nhóm tập dạng trò chơi vận động Trong q trình tập luyện thể dục, dùng hình thức trò chơi thi đấu để luyện tập tránh nhàm chán cho em, tạo hào hứng, sôi nổi, động viên tinh thần tích cực hăng say luyện tập học sinh Nội dung trò chơi phải thật thích hợp, liên quan đến nội dung học như: + Lò cò tiếp sức + Chạy tiếp sức chuyển vật + Lò cò chọi gà + Nhảy vào vòng tròn tiếp sức + Khéo vướng chân  Phương pháp thực hiện: - Giáo viên cần phải phổ biến cách rõ ràng cách chơi, luật chơi, yêu cầu động tác: Trò chơi có cách chơi sau ( ), luật chơi sau ( ), cần ý thêm số an toàn chơi ( ) Ví dụ: Trò chơi “Nhảy cừu” - Mục đích, tác dụng: 12 Phát triển tố chất nhanh nhẹn, khả ngăng phối hợp động tác, dùng sức tay, chân, thân người Rèn luyện tính tự giác, ý trí tâm tinh thần đồng đội - Phương pháp tiến hành: + Chia lớp thành hai đội nhau, đội đứng thành hàng ngang cách cánh tay (nam riêng, nữ riêng), sau cho người cúi đầu, gập lưng xuống, hai chân rộng vai, đầu gối thẳng, hai tay chống thẳng vào hai đầu gối + Cách chơi: Trọng tài cho bắt đầu, người cuối hàng nhanh chóng nhảy qua người hàng tới đầu hàng đứng lại khoảng cách tư quy định, người thứ vừa nhảy qua người trước, người thứ hai nhảy Cứ người đầu hàng nhảy xong trở vị trí ban đầu kết thúc lần chơi - Luật chơi: + Chia đội phải + Mọi người phải đứng tư chuẩn bị + Mỗi người phải thực “nhảy cừu” qua người một, từ cuối hàng lên đầu hàng lần đứng lại khoảng cách tư chuẩn bị + Khơng cản trở, gây khó khăn, nguy hiểm cho người chơi Đội xong trước đội thắng Đội thua bị phạt để kích thích người chơi - Phải có đổi sáng tạo lần chơi : tăng lượng vận động, tăng khoảng cách, cự li Ví dụ: Lần 1: lò cò tiếp sức 10m(lò cò chân thuận, khơng đổi chân) Lần 2: lò cò tiếp sức 15m(lò cò chân thuận, khơng đổi chân) + Phải làm cho học sinh hiểu rõ mục đích, tác dụng trò chơi đồng thời có phân định thắng thua để em nỗ lực lần chơi sau Cần phải ý tính cơng lần chơi sau 13 Ví dụ: Giáo viên nên nêu rõ: Trò chơi nhằm phát triển sức mạnh ( ) sức bật ( ) em cần có cố gắng nỗ lực đồng thời nhóm (tổ) thua phải ( ) + Phải có tính đồng đều: Học sinh tham gia giao nhiệm vụ + Phải có đổi khác lần chơi, tránh lặp lặp lại nhiều trò chơi làm cho học sinh có cảm giác nhàm chán Ví dụ: Tiết trước: Lò cò chọi gà Tiết sau: Tiếp sức chuyển vật + Có thể kết hợp nhiều trò chơi sáng tạo thêm trò chơi lần chơi Ví dụ: Lò cò vượt rào tiếp sức Chạy vượt rào tiếp sức chuyển vật Bật cóc tiếp sức Đi vịt tiếp sức + Mang tính chất thi đấu tập thể cá nhân: Ví dụ: - Thi đứng lên ngồi xuống chân - Thi nhảy xa bước 2.3.3 Đối với nhóm tập nhà Dặn dò tập nhà theo nội dung học lớp tình hình tiếp thu học sinh, đảm bảo tập đủ cường độ để nâng cao kỹ thuật thể lực, kỹ tố chất vận động học sinh để giảng dạy tốt buổi tập sau Ví dụ: - Chạy lên dốc, xuống dốc - Nhẩy dây chân(chân thuận) - Đứng lên ngồi xuống chân(chân thuận) - Tập bật xa qua chướng ngại vật 14 - Bật cao lên bậc + Cần hướng dẫn em cách thức tập luyện, thời gian tập luyện lượng vận động cách hợp lý, cụ thể hố số lần (chú ý phải có tăng tiến) Ví dụ: Với tập "Bật nhảy đổi chân", hướng dẫn em sau: - Nơi tập: Bậc thềm nhà địa hình có độ cao tương ứng - Cách thức thực hiện: Đứng chân cao, chân thấp 1/2 bàn chân đặt bậc thềm Dùng 1/2 bàn chân làm điểm tì bật thẳng người lên theo phương thẳng đứng tiếp đất chân đồng thời đặt chân vào vị trí bậc thềm giống trước chân lại tiếp tục - Thời gian tập luyện: Buổi sáng buổi chiều (không tập sau bữa ăn) - Lượng vận động: Mỗi ngày tập - lần, lần thực 50 lần bật nhảy Sau - tuần lại kiểm tra tăng giảm lượng vận động cho em giao cho tập khác + Cần ý tính an tồn tập luyện nhà nhắc nhở em phải khởi động kĩ trước tập luyện, không tập luyên sức vượt q khả + Có kiểm tra theo dõi tập luyện em, động viên kịp thời biểu dương em có ý thức tập luyện tốt Từ giúp em tự giác tích cực tập luyện 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Qua việc áp dụng thực biện pháp trên, nhận thấy đa số em học sinh có thái độ học tập tốt, có hứng thú học nhảy cao qua trò chơi vận động mang tính thi đua tổ, nhóm Dần dần em khơng nhàm chán mà ham thích luyện tập tăng dần xuống sân luyện tập không môn nhảy cao nằm nghiêng mà nội dung học khác Mức độ hoàn thiện kỹ thuật động tác em ngày 15 nâng cao, vận dụng tốt kỹ thuật để phát huy nâng cao thành tích học tập thi đấu Qua thực tế năm giảng dạy môn thể dục trường THCS, với cố gắng nghiên cứu, trau dồi, học hỏi kinh nghiệm qua đồng nghiệp, thân mạnh dạn đưa vào mơn nhảy cao có áp dụng phương pháp vận dụng số tập nhằm nâng cao thành tích mơn nhảy cao cho em học sinh đạt kết sau: - Tiết học thể dục với môn nhảy cao sinh động - Học sinh hăng say tích cực tập luyện - Ý thức tự giác tập luyện học sinh nâng lên - Khắc phục tình trạng lười tập luyện - Lượng vận động tiết học nâng lên - Thể lực học sinh cải thiện - Ý thức tổ chức kỉ luật học sinh tốt + Kết đánh giá xếp loại môn nhảy cao năm học 2014- 2015 hai nhóm: Lớp Số HS Yếu TB Khá Giỏi tham (chưa (Đạt) (Đạt) (Đạt) gia đạt) SL % SL % SL % SL % 9a (Nhóm thực nghiệm) 30 0 30 30 12 40 29 0 15 51,7 10 34,5 13,8 9b (Nhóm đối chứng) + Kết đánh giá xếp loại môn nhảy cao kỳ I năm học 2015- 2016 hai nhóm: 16 Lớp Số HS Yếu TB Khá Giỏi tham (chưa (Đạt) (Đạt) (Đạt) gia đạt) SL % SL % SL % SL % 9ª,9b (Nhóm thực nghiệm) 59 0 10 16,9 24 40,7 25 42,4 31 0 16 51,6 29 19,4 9c (Nhóm đối chứng) + Kết hai năm thực nghiệm liên tiếp năm 2014 - 2015, năm 2015 2016 đạt sau: HS Yếu TB Khá Giỏi thực nghiệm (chưa (Đạt) (Đạt) (Đạt) Năm đạt) SL % SL % SL % SL % 2014 - 2015 30 0 30 30 12 40 2015 - 2016 59 0 10 16,9 24 40,7 25 42,4 * Tóm lại: Qua thực tế giảng dạy nội dung nhảy cao, nhóm giảng dạy theo phân phối chương trình thơng thường có kết hợp với số phương pháp nghiên cứu đề tài “ Vận dụng số tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho em học sinh trường THCS” vào tiết dạy kết học tập tốt so với nhóm khơng áp dụng 17 PHẦN 3: KẾT LUẬN 3.1 Kết luận Sau thực đề tài, qua lý luận thực tiễn áp dụng đơn vị, nhận thấy đạt kết khả quan, tạo tự tin, nhiệt tình người dậy ham thích, tích cực tập luyện người học, làm cho khơng khí nhà trường thêm tươi vui, lành mạnh Kết đạt giúp học sinh tiếp thu nhiều kiến thức khả thực kỹ thuật mơn học thực hành, phát triển tồn diện, xây dựng thói quen ham thích luyện tập thể dục thể thao, có tác phong lành mạnh, đắn, trật tự, kỷ luật, góp phần nhà trường hồn thành tốt mục tiêu đào tạo Qua việc thực sáng kiến với biện pháp kết đạt được, nhận thấy muốn giảng dạy đạt kết tốt giáo viên phải có đầu tư chuẩn bị kỹ giáo án trước lên lớp, chuẩn bị đồ dùng dạy học dụng cụ sân bãi tốt Muốn giảng dạy đạt kết tốt thu hút ham thích học sinh mơn học, thân người dạy ngồi nhiệt tình giảng dạy cần phải không ngừng học hỏi trang bị thêm kiến thức, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho vững vàng, thường xuyên dự đồng nghiệp, phải rút kinh nghiệm sau dạy để tìm phương pháp cải tiến, phù hợp với yêu cầu giảng dạy 18 Tổ chức trò chơi lượng vận động hợp lý, tập phải vừa sức, phù hợp với sức khỏe, trình độ thể lực, tâm – sinh lý, giới tính học sinh, tránh cho em lo ngại, nhàm chán, tạo tâm lý tốt cho em mơn học Trong q trình trực tiếp giảng dạy phải thực thật tốt công tác bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho học sinh, giúp em an tâm, tự tin q trình tập luyện Có học sinh dễ dàng tiếp thu tốt học, vận dụng tốt kỹ thuật nâng cao thành tích học tập thi đấu 3.2 Kiến nghị Nhà trường thường xuyên tạo điều kiện cho giáo viên học lớp bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ giảng dạy, phục vụ tốt cho công tác chăm lo sức khỏe học sinh Mỗi năm nhà trường phải mua sắm thêm số thiết bị dụng cụ như: mua thêm đệm bật xa, để thay đệm xuống cấp, không an tồn, khơng tập luyện, tiến tới xây dựng phòng học mơn có ghi chép mơn có tính đối kháng mơn cờ vua, bóng bàn Mỗi năm nhà trường thầy cô môn , học sinh, tự làm thêm số thiết bị dụng cụ như: cờ, hố cát, sân bóng……góp phần làm giàu thêm sở vật chất nhà trường, phục vụ tốt cho công tác GDTC cho học sinh Thường xuyên cải tạo nâng cấp sân tập Tiến tới xây dựng nhà tập đa để đảm bảo tập luyện thời tiết không thuận lợi Trên ý tưởng mà đưa cộng thêm chút kinh nghiệm có qua năm giảng dạy Kính mong đồng nghiệp đóng góp ý kiến để đề tài tơi hồn thiện để tơi có kết giảng dạy tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Thể dục lớp 9: Nhà xuất Giáo dục Sách giáo khoa Thể dục lớp hà xuất Giáo dục Giáo trình Điền kinh: Nhà xuất Thể dục thể thao Giáo trình Trò chơi: Nhà xuất Thể dục thể thao Giáo trình mơn Lí luận giáo dục thể chất: Nhà xuất Giáo dục Sách giáo viên Thể dục lớp Nhà xuất Giáo dục Sách giáo viên Thể dục lớp Nhà xuất Giáo dục C xem giúp họ e nhe 20 21 ... cao có áp dụng phương pháp vận dụng số tập nhằm nâng cao thành tích mơn nhảy cao cho em học sinh đạt kết sau: - Tiết học thể dục với môn nhảy cao sinh động - Học sinh hăng say tích cực tập luyện... vận động đạt thành tích cao học tập Với thực tế áp dụng đạt hiệu quả, mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm: “ Vận dụng số tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho em học sinh trường THCS ” Trong... dung nhảy cao, nhóm giảng dạy theo phân phối chương trình thơng thường có kết hợp với số phương pháp nghiên cứu đề tài “ Vận dụng số tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho em học sinh trường THCS
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho các em học sinh trường THCS ”., , 3 . Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề, Căn cứ vào tình hình cụ thể của học sinh, lấy những dẫn chứng, ví dụ thực tế gần gũi mà các em biết, kết hợp cho học sinh xem tranh ảnh hướng dẫn luyện tập kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng, giảng giải rõ ràng và dễ hiểu toàn bộ kỹ thuật nhảy cao giúp các em , Trong quá trình tập luyện thể dục, dùng hình thức trò chơi và thi đấu để luyện tập sẽ tránh sự nhàm chán cho các em, tạo sự hào hứng, sôi nổi, động viên được tinh thần tích cực hăng say luyện tập của học sinh. Nội dung trò chơi phải thật thích hợp, liên q

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm