0

Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô mai

35 147 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2018, 16:32

TUẦN Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2018 NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT Tập đọc: I MỤC TIÊU: - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: khen ngợi thông minh, tình cảm gắn bó cá heo với người.(Trả lời câu hỏi 1,2,3) - HS bước đầu biết đọc diễn cảm văn - GDHS yêu quý bảo vệ động vật - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngơn ngữ, học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Sưu tầm tranh ảnh cá heo III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hái hoa dân chủ để ôn lại kiến thức đọc trả lời câu hỏi “Tác phẩm Si- le tên phát xít” Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc diễn cảm văn: Tác phẩm Si- le tên phát xít + Nêu nội dung đọc + Tích cực tham gia trò chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Quan sát tranh minh họa cho chủ điểm Con người với thiên nhiên TLCH: + Tranh vẽ cảnh gì? + Bức tranh cho thấy mối quan hệ người với thiên nhiên có mối quan hệ nào? + Bức tranh muốn nói với điều gì? - Nghe giáo giới thiệu để hiểu tranh chủ điểm Luyện đọc: -1HS đọc mẫu toàn bài, lớp theo dõi bạn đọc - Việc 1: Thảo luận cách chia đoạn Việc 2: Cùng bạn luyện đọc sửa lỗi sai, ý đọc tên riêng: A- ri- ôn; Xi- xin; boong tàu - đọc tìm hiểu phần giải số từ ngữ chưa hiểu - Việc 1: Nhóm trưởng cho bạn đọc nối tiếp đoạn nhóm - Việc 2: Thư kí cho bạn bốc thăm đọc đoạn, nhận xét bình chọn bạn đọc tốt - Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc nhóm - Việc 2: Bình chọn, tun dương nhóm đọc tốt - Việc 3: HS theo dõi GV đọc lại toàn Đánh giá: - Tiêu chí: +Đọc trơi chảy toàn bài, ngắt, nghỉ sau dấu câu, cụm từ, nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm + Đọc tiếng, từ khó: A- ri- ơn, Xi- xin, boong tàu,vòng quanh + Hiểu nghĩa từ khó bài: boong tàu, dong buồm, hành trình, sửng sốt, + Ngơn ngữ phù hợp -PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, Nhận xét lời Tìm hiểu bài: - Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời - Việc 1: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu - Việc 2: Em bạn đổi vai hỏi trả lời - Việc 1: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho - Việc 2: Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung - Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi Đánh giá: - Tiêu chí: + Hợp tác nhóm, chia sẻ nội dung học Câu 1: Vì thủy thủ đòi giết ơng, ông không muốn chết tay bọn thủy thủ Câu 2: Đàn cá heo bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát ông Bầy cá heo cứu A- ri-ôn đưa ông vào bờ nhanh tàu Câu 3: Cá heo vật thơng minh tình nghĩa, chúng biết thưởng thức tiếng hát nghệ sĩ biết cứu giúp người gặp nạn Câu 4: Đám thuỷ thủ người vô tham lam độc ác, chân trrọng tài Cá heo loài vật thơng minh, tình nghĩa Hiểu ý nghĩa: (Mục 1) + Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Luyện đọc diễn cảm - Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn luyện đọc đoạn - Việc 2: Nhận xét bình chọn bạn đọc tốt - Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc - Việc 2: Bình chọn, tuyên dương nhóm đọc tốt Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc với giọng sảng khối, thán phục cá heo + Nhấn giọng từ ngữ: nhầm, vang lên, bơi đến vây quanh, say sưa thưởng thức, nhanh hơn, + Mạnh dạn, tự tin -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Đọc lại câu chuyện cho người thân nghe tìm thêm câu chuyện thú vị khác cá heo? Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc diễn cảm văn + Biết thêm chuyện thú vị cá heo - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ******************************************* Toán: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU:Giúp HS biết : 1 1 v� - Biết mối quan hệ 1v� ; v� ; 10 10 100 100 1000 - Tìm thành phần chưa biết phép tính với phân số Giải tốn liên quan đến số trung bình cộng HS hoàn thành 1, 2, - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ơ cửa bí mật để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tính giá trị biểu thức có phân số + Giải tốn tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số + Tích cực tham gia trò chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Trao đổi, thảo luận giải thích cho bạn nghe cách làm a) gấp lần gấp lần c) gấp lần Trình bày trước lớp Đánh giá: 1 1 v� - Tiêu chí:+ HS nắm mối quan hệ 1v� ; v� ; 10 10 100 100 1000 + Thao tác làm nhanh, xác, nêu cách làm + HS mạnh dạn, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp; Quan sát - KT: Nhận xét lời;Ghi chép Bài tập 2: Tìm x Cá nhân làm vào - Việc 1: Chia sẻ cách tìm thành phần chưa biết, thống kết Việc 2: Báo cáo với cô giáo kết Chia sẻ trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS tính cách tìm số hạng chưa biết phép cộng, số bị trừ phép trừ, thừa số chưa biết phép nhân, số bị chia phép chia + Tự học giải vấn đề - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 3: Giải toán Cá nhân làm vào Trao đổi với bạn dạng Toán, cách giải Chia sẻ trước lớp dạng Toán, cách giải Đánh giá: - Tiêu chí:+Xác định dạng tốn iên quan đến số trung bình cộng + Phân tích xác định bước giải + HS giải tốn có lời văn liên quan đến số trung bình cộng, nêu cách làm + HS tự học hợp tác nhóm tích cực - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HS có lực làm lại C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ba bảo hôm trước bà mua 5kg lạc hết 60 000 đồng Hôm giá bán kg giảm 2000 đồng Vậy với 60 000 đồng, hôm bà mua kg lạc Đánh giá: - Tiêu chí: Tính được: + Giá tiền kg lạc hôm trước + Giá tiền 1kg sau giảm + Số kg lạc mua theo giá - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Thứ ba, ngày tháng 10 năm 2018 Toán: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU:Giúp HS: - HS biết đọc, biết viết số thập phân dạng đơn giản - Đọc, viết số thập phân dạng đơn giản HS làm 1, - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ong tìm mật để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Chuyển đổi đơn vị đo độ dài + Tích cực tham gia trò chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - Nghe GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Hình thành kiến thức Giới thiệu khái niệm số thập phân 1.Tìm hiểu ví dụ a Việc 1: Viết số đo độ dài dạng phân số thập phân có đơn vị đo mét + Làm BT sau: Viết số đo sau dạng số đo có đơn vị mét dm =…m; 1cm= ….m; 1mm = …… m Việc 2: Nghe GV giới thiệu số đo độ dài dạng số thập phân có đơn vị mét: dm hay m viết thành 0,1 m 1cm hay m viết thành 0,01 m 1mm hay m viết thành 0,001 m Các phân số thập phân ; ; viết thành 0,1; 0,01; 0,001 0,1 ;0,01; 0,001 gọi số thập phân Đọc số thập phân vừa viết 2.Tìm hiểu ví dụ b - GV hướng dẫn HS phân tích ví dụ b hồn tồn cách phân tích ví dụ a Làm cá nhân Chia sẻ làm nhóm, thống kết KL: Các số 05; 0,07 gọi số thập phân Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS nhận biết khái niệm ban đầu số tập phân (dạng đơn giản) cấu tạo số thập phân + Biết đọc, viết sơ thập phân dạng đơn giản + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Cá nhân nhìn sách đọc Cặp đơi đổi chéo kiểm tra thống kết Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS đọc phân số thập phân, số thập phân tia số + Biết phân số thập phân vừa đọc hàng số thập phân tương ứng hàng + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 2: Cá nhân làm vào Đánh giá cho nhau, sửa Chia sẻ làm nhóm, thống kết Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm + Tích cực chủ động hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HS có lực làm lại C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Viết số thập phân vào đọc số thập phân cho bố mẹ nghe Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết số thập phân đọc số thập phân - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ************************************* Tập đọc: TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ I MỤC TIÊU: - Hiểu nội dung ý nghĩa: Cảnh đẹp kì vĩ công trường thủy diện sông Đà với tiếng đàn Ba-la-lai-ca ánh trăng ước mơ tương lai tươi đẹp cơng trình hồn thành (TLCH SGK ; thuộc lòng khổ thơ ) - Đọc diễn cảm tồn bài, ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ tự HS có lực thuộc thơ nêu ý nghĩa - GDHS tự hào quê hương đất nước - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngơn ngữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh ảnh nhà máy điện Hồ Bình III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hái hoa dân chủ để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc trơi chảy, diễn cảm bài: Những người bạn tốt + Trả lời nội dung đoạn đọc hiểu nội dung -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Quan sát tranh cho biết: Tranh vẽ cảnh gì? - Nghe GV giới thiệu đập thủy điện Hòa Bình Luyện đọc: Nghe bạn đọc mẫu thơ Cá nhân đọc thầm Cùng bạn luyện đọc sửa lỗi sai Đọc với giọng chậm rãi, ngân nga thể niềm xúc động tác giả nghe tiếng đàn đêm trăng - đọc tìm hiểu phần giải số từ ngữ chưa hiểu Nhóm trưởng cho bạn đọc nối tiếp khổ thơ - Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc nhóm - Việc 2: Bình chọn, tun dương nhóm đọc tốt - Việc 3: HS theo dõi GV đọc lại toàn Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc thơ giọng chậm rãi, ngân nga, thể niềm xúc động tác giả lắng nghe tiếng đàn đêm trăng… + Đọc đúng: ba- la- lai- ca, dòng sông, ánh sáng + Hiểu nghĩa từ: xe ben, sông Đà, ba- la- lai- ca, cao nguyên + Mạnh dạn tự tin -PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời Tìm hiểu bài: - Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời - Việc 1: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu - Việc 2: Em bạn đổi vai hỏi trả lời - Việc 1: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho - Việc 2: Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung - Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo cô giáo - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi Đánh giá: - Tiêu chí: + Hợp tác nhóm, chia sẻ nội dung học Câu 1: Cả công trường say ngủ, tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ, Câu 2: Đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sinh động có tiếng đàn gái Nga, có dòng sơng lấp lống trăng Câu: có tiếng đàn ngân nga/ với dòng trăng lấp lống sơng Đà gợi lên hình ảnh đẹp, thể gắn bó người thiên nhiên ánh trăng với dòng sơng Tiếng đàn ngân lên, lan toả vào dòng sơng lúc "dòng trăng" lấp lống Khổ thơ cuối gợi hình ảnh thể gắn bó người với thiên nhiên Bằng bàn tay khối óc kì diệu mình, người đem đến cho thiên nhiên gương mặt lạ đến ngỡ ngàng Thiên nhiên mang lại cho người nguồn tài nguyên quý giá Câu 3: Cả cơng trường say ngủ cạnh dòng sơng/Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ/ Những xe ủi, xe ben sóng vai nằm nghỉ./ Biển nằm bỡ ngỡ cao nguyên/ Sông Đà chia ánh sáng muôn ngả Nắm nội dung bài: (Mục 1) + Phát triển lực tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm tốt - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời.Ghi chép; B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Việc 1: NT tổ chức cho bạn luyện đọc Nhẩm thuộc lòng thơ Việc 2: Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc trước lớp Việc 3: Cả lớp bình chọn nhóm đọc hay Đánh giá: -Tiêu chí:+ Đọc thơ giọng chậm rãi, ngân nga, thể niềm xúc động tác giả lắng nghe tiếng đàn đêm trăng, ngắm kì vĩ cơng trình thủy điện sông Đà, mơ tưởng tương lai tốt đẹp + Nhấn giọng từ ngữ: ngón tay đan, cơng trường, nhơ lên, sóng vai nhau, + Đọc diễn cảm thuộc thơ +Mạnh dạn, tự tin -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Viết đoạn văn nói lên cảm xúc em trước cảnh đẹp kì vĩ cơng trình thuỷ điện sơng Đà Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết đoạn văn nói lên cảm xúc + Diễn đạt mạch lạc, câu văn có nhiều hình ảnh đẹp - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ************************************* Luyện từ câu: TỪ NHIỀU NGHĨA I MỤC TIÊU: - HS nắm kiến thức sơ giản từ nhiều nghĩa,(ND ghi nhớ) - Nhận biết từ mang nghĩa gốc,từ mang nghĩa chuyển câu văn có dùng từ nhiểu nghĩa.(BT1 mụcIII), tìm ví dụ chuyển nghĩa số từ phận thể người động vật(BT2) (HS có lực làm tồn BT2 mục III) - Có ý thức dùng từ nhiều nghĩa nói, viết văn - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngôn ngữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh, ảnh, hình ảnh vật tượng:chân (chân bàn, chân người, chân núi, chân trời) III CÁC HOẠT ĐỘNG DAỴ HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 1.Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Vượt chướng ngại vật để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: +Đặt câu để phân biệt từ đồng âm + Tích cực tham gia chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học * Hình thành kiến thức mới: Tìm hiểu từ nhiều nghĩa Bài 1: Tìm hiểu nghĩa cột B thích hợp với từ cột A - Việc : NT yêu cầu cá nhân đọc, tìm hiểu nghĩa cột B thích hợp với từ cột A nối - Việc : Chia sẻ nhóm - Việc : Báo cáo với giáo kết thảo luận nhóm Các nghĩa mà em vừa xác định cho từ răng, mũi, tai nghĩa gốc (nghĩa ban đầu) từ Bài 2: Nghĩa từ in đậm khổ thơ sau có khác nghĩa chúng BT1? - Cá nhân làm Chia sẻ nhóm HS hoạt động tương tự BT1 Lưu ý: Khơng cần giải nghĩa cách phức tạp Chính câu thơ nói khác từ in đậm khổ thơ Bài 3: Nghĩa từ răng, mũi, tai BT1 BT2 có giống - Cá nhân làm Chia sẻ nhóm + Vì cào khơng dùng để nhai gọi răng? Vì mũi thuyền không dùng để ngửi gọi mũi? Và tai ấm không dùng để nghe gọi tai? Đánh giá: - Tiêu chí:+ Hiểu nghĩa từ răng, mũi , tai biết nghĩa gốc +Hiểu nghĩa từ in đậm răng, mũi, tai khác với nghĩa chúng Răng cào không nhai người Mũi thuyền không dùng để ngửi mũi người Tai ấm không dùng để nghe tai người tai động vật + Biết nghĩa từ tai, mũi, hai có điểm giống Răng: vật nhọn sắc, thành hàng Mũi: phận có đầu nhọn nhơ phía trước Tai: phận mọc hai bên chìa tai người + HS tự học hoạt động nhóm tích cực, mạnh dạn, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, trình bày miệng Ghi nhớ: Cá nhân đọc phần Ghi nhớ, tự tìm thêm ví dụ minh hoạ Khơng nhìn sách, nói lại nội dung Ghi nhớ Đánh giá: - Tiêu chí:+Hiểu từ nhiều nghĩa +Đọc để thuộc nội dung ghi nhớ + Tìm từ nhiều nghĩa để minh họa cho ghi nhớ - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: - Việc : NT yêu cầu cá nhân đọc xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển + Tìm ví dụ minh họa - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Đọc số TP nêu phần nguyên, phần TP, giá trị theo vị trí chữ số hàng: - HS làm việc với sách giáo khoa làm vảo - Đánh giá cho nhau, sửa - Chia kết trước lớp với cô giáo Đánh giá - Tiêu chí:+ HS đọc số thập phân nêu phần nguyên, phần thập phân, giá trị theo vị trí chữ số hàng + Hoạt động nhóm tích cực, sơi + HS mạnh dạn, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài 2a,b: Viết số thập phân: - HS làm việc với sách giáo khoa làm vảo - Đánh giá cho nhau, sửa - Chia kết trước lớp với giáo Đánh giá - Tiêu chí:+ HS viết số thập phân a) 5,9 b) 24,18 + Tự học tốt hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép;Nhận xét lời HS có lực làm lại C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Thi đua bạn đọc, viết vài số TP, phần nguyên, phần TP giá trị hàng Đánh giá - Tiêu chí:+Viết vài số thập phân đọc số thập phân + Chỉ phần nguyên, phần TP giá trị hàng - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, ****************************************** Luyện từ câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA I MỤC TIÊU: - HS nhận biết nghĩa chung nghĩa khác từ chạy (BT1, BT2) hiểu nghĩa gốc từ ăn hiểu mối liên hệ nghĩa gốc nghĩa chuyển câu BT3 - Đặt câu để phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa động từ.(BT4) HS có lực biết đặt câu để phân biệt hai từ BT3 - Có ý thức dùng từ nhiều nghĩa nói, viết văn - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngôn ngữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - Tổ chức cho lớp chơi trò chơi “Ai nhanh, đúng” - Với từ nhiều nghĩa: miệng, lưng, lưỡi, mũi Yêu cầu : phút, với từ cho nhóm tìm nhiều từ nhóm thắng Đánh giá: - Tiêu chí:+Nêu từ đồng âm? Ví dụ? + Biết điều cần lưu ý sử dụng từ đồng âm + Tích cực tham gia chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - GV giới thiệu nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: HĐ Cá nhân làm việc với SKG - HS đọc yêu cầu đề bài,tìm lời giải nghĩa cho từ chạy Thảo luận trao đổi nhóm thống kết - Chia trước lớp, yêu cầu nhóm khác theo dõi bổ sung ý kiến, thống kết GVchốt lời giải đúng, giúp HS hiểu nghĩa cặp từ Đánh giá: - Tiêu chí: + HS nhận biết nghĩa chung nghĩa khác từ chạy – d; –c ; – a; – b +Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 2: Dòng nêu nghĩa từ chạy: Cá nhân đọc đề nêu nét nghĩa chung từ chạy có tất câu trên: a,Sự di chuyển b,Sự vận động nhanh c,Di chuyển chân Chia sẻ trước lớp, yêu cầu nhóm khác theo dõi bổ sung ý kiến, thống kết -GV chữa bài, chốt từ - KL: từ chạy từ nhiều nghĩa Các nghĩa di chuyển suy từ nghĩa gốc Nghĩa chung từ chạy tất câu vận động nhanh Đánh giá - Tiêu chí:+ Hiểu nêu nét nghĩa chung từ chạy: b.Sự vận động nhanh + HS tự học hợp tác nhóm tích cực - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 3: Cá nhân tự làm Trao đổi với bạn NT gọi bạn trình bày Nêu nghĩa gốc từ ăn Thống kết Từ ăn câu c dùng với nghĩa gốc (ăn cơm) Đánh giá - Tiêu chí:+ HS biết từ ăn có nhiều nghĩa Nghĩa gốc từ ăn hoạt động đưa thức ăn vào miệng + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát - KT: Bảng kiểm Nội dung Đồng ý Không đồng ý a) Bác Lê lội ruộng nhiều nên nước ăn chân b) Cứ chiều chiều, Vũ lại nghe tiếng còi tàu vào cảng ăn than c) Hôm vậy, gia đình tơi ăn với bữa cơm tối vui vẻ Bài tập 4: Cá nhân tự làm Chọn từ để đặt câu; HS có lực biết đặt câu để phân biệt hai từ BT3 Trao đổi với bạn NT gọi bạn trình bày Nhận xét, bổ sung cho bạn Ví dụ: a) Em bé tập đi./ Nam thích giày b) Chú đội đứng gác./ Trời đứng gió Đánh giá: - Tiêu chí : + Đặt câu với hai từ hay đứng để phân biệt nghĩa từ + Tích cực, chủ động hồn thành - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí Đặt câu yêu cầu HTT HT CHT Câu văn có đủ thành phần Câu văn có ý hay Hợp tác tốt C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Đề xuất người thân tìm số từ nhiều nghĩa đặt câu để phân biệt từ Đánh giá - Tiêu chí:+ Tìm số từ nhiều nghĩa + Đặt câu với từ nhiều nghĩa vừa tìm - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ****************************************** Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I MỤC TIÊU: - Giúp học sinh biết chuyển phần dàn ý (thân bài) thành đoạn văn miêu tả cảnh sông nước rõ số đặc điểm bật, rõ tình tự miêu tả - Chuyển phần dàn ý (thân bài) thành đoạn văn miêu tả cảnh sông nước rõ số đặc điểm bật, rõ tình tự miêu tả -Yêu cảnh đẹp sông nước Việt Nam - Rèn luyện kĩ quan sát, diễn đạt ngôn ngữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Một số văn, đoạn văn hay tả cảnh sông nước III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp trò chơi xì điện để ôn lại Đánh giá: - Tiêu chí: +HS nêu vai trò câu mở đoạn đoạn văn + Đọc câu mở đoạn - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Nghe Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Đề bài: Dựa theo dàn ý mà em lập tuần trước, viết đoạn văn miêu tả cảnh sông nước - Việc 1: Cá nhân tự đọc gợi ý có SGK trang 74 - Việc : Viết đoạn văn vào Đổi cho bạn để góp ý cho * Nghe GV hướng dẫn số lưu ý viết + Chọn phần dàn ý + Xác định đối tượng miêu tả đọan văn + Em miêu tả theo trình tự nào? + Viết giấy nháp chi tiết bật, thú vị em trình bày đoạn + Nên chọn phần tiêu biểu thuộc thân để viết đoạn văn Đọc đoạn văn trước lớp - Từng em đọc đoạn văn nhóm, nhóm chọn đoạn văn hay để đọc trước lớp - Cả lớp nhận xét, góp ý * Lưu ý thêm : Phần thân gồm nhiều đoạn, đoạn tả đặc điểm phận cảnh.- Trong đoạn thường có câu văn nêu ý bao trùm toàn đoạn.- Các câu đoạn phải làm bật đặc điểm cảnh thể cảm xúc người viết Đánh giá -Tiêu chí: +Viết đoạn văn miêu tả cảnh sơng nước theo gợi ý + Các câu đoạn văn làm bật đặc điểm cảnh thể cảm xúc + Tích cực, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Đọc lại đoạn văn viết cho người thân nghe góp ý - Cùng người thân viết đoạn văn tả cảnh sơng Kiến Giang Đánh giá -Tiêu chí: +Hoàn thành đoạn văn + Viết đoạn văn tả cảnh sông Kiến Giang - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời *************************************** Đạo đức: NHỚ ƠN TỔ TIÊN I MỤC TIÊU: - Biết người có tổ tiên người phải nhớ ơn tổ tiên - Nêu việc cần làm phù hợp với khả để thể lòng biết ơn tổ tiên Biết làm việc cụ thể để tỏ lòng biết ơn tổ tiên - Giáo dục HS biết ơn tổ tiên, ông bà, tự hào truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ - Phát triển lực tự tin, mạnh dạn, hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các câu ca dao, tục ngữ, thơ, truyện nói lòng biết ơn tổ tiên III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 1.Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học bài: ”Có chí nên” - Nhận xét, đánh giá Đánh giá - Tiêu chí:+ HS kể số việc làm thể có chí nên + Biết diễn đạt tự tin theo ý - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - Giới thiệu bài, nêu mục tiêu ghi đề B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ1:Tìm hiểu ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ( BT4, SGK): Cá nhân tìm hiểu ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - Nêu câu hỏi để HS thảo luận nhóm: + Em hiểu xem, đọc, nghe thơng tin ? + Việc nhân dân ta tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày10/3 hàng năm thể điều ? Tổ chức cho HS giới thiệu tranh chuẩn bị Yêu cầu HS lên trình bày hiểu biết em ngày Giỗ tổ Hùng Vương * Kết luận ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Đánh giá - Tiêu chí:+ HS nêu hiểu biết Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương + HS tự học hợp tác nhóm tích cực + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HĐ2: Giới thiệu truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ (bài tập SGK) Giới thiệu truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ Chia với bạn bên cạnh - Mời số HS lên giới thiệu truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ - Chúc mừng HS hỏi thêm: + Em có tự hào truyền thống khơng ? + Em cần làm để xứng đáng với truyền thơng tốt đẹp ? - Kết luận: Mỗi gia đình, dòng họ có truyền thống tốt đẹp riêng Chúng ta cần có ý thức giữ gìn phát huy truyền thống Đánh giá - Tiêu chí:+ HS biết giới thiệu truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ + Diễn đạt trơi chảy tự tin, hợp tác nhóm tích cực - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HĐ3: HS đọc ca dao tục ngữ, kể chuyện, đọc thơ chủ đề biết ơn tổ tiên (Bài tập 3) - HS lên đọc câu ca dao, tục ngữ, thơ, truyện nói nhớ ơn tổ tiên Chia nhóm Chia sẻ, HS lên đọc câu ca dao, tục ngữ, thơ, truyện nói nhớ ơn tổ tiên - Khen ngợi em chuẩn bị sưu tầm Đánh giá - Tiêu chí:+ HS biết đọc câu ca dao tục ngữ, kể chuyện, đọc thơ chủ đề biết ơn tổ tiên + Mạnh dạn trình bày - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Về nhà với người tìm hiểu truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ Đánh giá - Tiêu chí:+ HS biết truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ********************************************* NẤU CƠM (Tiết 1) Kĩ thuật I.MỤC TIÊU: - Biết cách nấu cơm - Biết liên hệ với việc nấu cơm gia đình - Có ý thức vận dụng điều học để giúp đỡ gia đình - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh quy trình nấu cơm - Phiếu đánh học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Vượt chướng ngại vật để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá -Tiêu chí: + Nêu cách chọn loại thực phẩm mà em biết (Rau, củ, ) + Kể tên công việc chuẩn bị nấu ăn - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời - Nghe Gv giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động 1: Tìm hiểu cách nấu cơm gia đình Việc 1: Nêu cách nấu cơm gia đình Việc 2: Chia sẻ Việc 3: Thống ý kiến báo cáo với giáo - KL: Có cách: Nấu cơm soong nồi bếp nấu cơm nồi cơm điện Đánh giá -Tiêu chí: + Biết hiểu có hai cách nấu cơm + Tự học giải vấn đề - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời Hoạt động 2: Tìm hiểu cách nấu cơm soong, nồi ( gọi tắt nấu cơm bếp đun) Đọc thông tin phiếu học tập sau: Kể tên dụng cụ, nguyên liệu cần để chuẩn bị nấu cơm bếp đun ……………………………………………………………………………… Nêu công việc chuẩn bị nấu cơm bếp đun cách thực hiện: …………………………………………………………………………… Trình bày cách nấu cơm bếp đun: …………………………………………………………………………… Theo em, muốn nấu cơm bếp đun đạt yêu cầu( chín, dẻo) cần ý khâu nào? …………………………………………………………………………… Nêu ưu, nhược điểm cách nấu cơm cơm bếp đun: ………………………………………………………………………… Hoàn thiện phiếu học tập Chia sẻ kết với bạn góp ý bổ sung Nhóm trưởng mời bạn báo cáo, bạn khác nghe bổ sung Thống kết Đánh giá -Tiêu chí: + Hiểu cách nấu cơm bếp đun + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Vận dụng kiến thức học thực hành giúp mẹ nấu cơm Đánh giá -Tiêu chí: + Nấu cơm giúp mẹ Cơm chín, dẻo - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời ****************************************** Luyện Tiếng Việt: TUẦN I MỤC TIÊU: - HS đọc hiểu truyện Cây chuối Cảm nhận cối, vạn vật quanh ta có sống tình cảm người - Tìm từ nhiều nghĩa; phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa Viết văn tả cảnh Bài tập cần làm: BT 1, 2, 3, 5, 6(Tr.37- 39) - GD HS biết u thích mơn học - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngôn ngữ, học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II HÌNH THỨC DẠY HỌC - Lớp, cá nhân, nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ô cửa bí mật để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Biết cối cung cấp lương thực, thức ăn, thuốc, điều hòa khơng khí + Học sinh nêu lồi hoa u thích giải thích + Tích cự tham gia trò chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: *Bài 3: Đọc truyện “ Cây chuối” TLCH - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào ôn luyện TV trang 37, 38 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại câu trả lời Đánh giá: - Tiêu chí:+ Hợp tác nhóm, chia sẻ nội dung học a) Mỗi chuối sinh buồng chuối b) Lá héo rũ, xác xơ, thân oằn xuống c) Cây chuối mẹ chết d) Người mẹ hi sinh tất con, em thêm yêu quý mẹ nhiều + Tích cực chủ động hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Bài 5: Em bạn chọn từ thích hợp ngoặc đơn điền vào chỗ trống - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi thảo luận, làm ôn luyện TV trang 38 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt Đánh giá: - Tiêu chí:+ Nắm từ nhiều nghĩa, từ đồng âm, từ đồng nghĩa + Chọn từ thích hợp ngoặc đơn điền vào chỗ trống + Tích cực chủ động hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Bài 6: Em bạn tìm cột B lời giải thích nghĩa thích hợp cho từ đứng câu cột A nối tương ứng - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi thảo luận, làm ôn luyện TV trang 38 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt: 1-b; 2-a; 3-c Đánh giá: - Tiêu chí:+ Nắm từ nhiều nghĩa + Biết nghĩa gốc nghĩa chuyền từ đứng nên nối + Tích cực chủ động hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Cùng người thân trao đổi thảo luận làm trang 39 Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Viết đoạn văn tả cảnh Vịnh Hạ Long - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ********************************************* Luyện Tốn: ƠN LUYỆN TUẦN I MỤC TIÊU - Biết đọc, viết, nêu cấu tạo số thập phân dạng đơn giản ; chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân Biết tìm thành phần chưa biết phép tính cộng, trừ, nhân chia với phân số biết thành phần khác - Rèn KN đọc, viết, nêu cấu tạo số thập phân dạng đơn giản ; chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân Tìm thành phần chưa biết phép tính cộng, trừ, nhân chia với phân số biết thành phần khác Bài tập cần làm: BT 2, 4, 5, (Tr 36 - 39) - Giúp H u thích say mê mơn học, vận dụng điều học vào thực tế để tính tốn - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Cá nhân, nhóm, lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ong tìm mật để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Chuyển đổi đơn vị đo diện tích + Tích cực tham gia chơi, - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời, tôn vinh học tập - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Bài 2: Em bạn viết phân số thập phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (VƠLT-T32) - Em bạn đọc toán, thảo luận làm - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp - Nhận xét chốt: Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết phân số thập phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm + Học sinh tích cực tự học hợp tác nhóm - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài 4: Viết số thập phân: (VÔLT-T37) - Em đọc cho bạn viết số thập phân, sau đổi vai bạn đọc cho em viết - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp - Nhận xét chốt: Đánh giá: - Tiêu chí: + Viết số thập phân + Học sinh tự học hợp tác nhóm tích cực - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời Bài 5: Giải toán (VƠLT-T38) Cá nhân đọc , phân tích tốn lập cá bước giải - Làm vào - Chia sẻ trước lớp - Nhận xét, chốt Đánh giá - Tiêu chí: +Phân tích tốn lập bước giải + Giải toán Đáp số: 11 kg + Tự học giải vấn đề tốt - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá Tiêu chí Phân tích tốn lập bước giải Giải tốn Trình bày HTT HT tiêu chí CHT đẹp Bài 6: Tìm x Cá nhân làm vào - Chia sẻ trước lớp - Nhận xét, chốt Đánh giá: - Tiêu chí: + Tìm thành phần chưa biết phép tính cộng, trừ, nhân chia với phân số biết thành phần khác + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng trao đổi thảo luận với người thân để làm thêm phần vận dụng Đánh giá: - Tiêu chí:+Phân tích toán lập bước giải + Biết giải tốn có liên quan đến diện tích Đáp số: tạ - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ******************************************** Thứ sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2018 Toán: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Củng cố cho HS: - Biết cách chuyển phân số thâp phân thành hỗn số thàn số thập phân - Chuyển phân số thâp phân thành hỗn số thàn số thập phân Hoàn thành BT 1, BT2 (3 PS thứ 2, 3, 4) BT3 - Giáo dục hs tính cẩn thận, trình bày khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề, tư II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hộp q bí mật để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+Đọc, viết số thập phân + Tích cực tham gia chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Nghe Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: a) Chuyển phân số thập phân sau thành hỗn số bChuyển hỗn số phần a thành số thập phân Đọc y/c, nhìn mẫu làm vào Đánh giá cho nhau, sửa Thống kết Đánh giá - Tiêu chí:+ HS chuyển phân số thập phân thành hỗn số, chuyển hỗn số thành số thập phân + Thao tác làm bài: nhanh, xác + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát;Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời Bài tập 2( ps thứ 2,3,4): Chuyển phân số thập phân sau thành số thập phân đọc số thập phân làm vào - Nhóm trưởng huy động kQ, gọi bạn đọc - Trưởng ban học tập kiểm tra số nhóm, báo cáo Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS chuyển phân số thập phân thành số thập phân đọc số thập phân + Hoạt động nhóm tích cực, sơi + HS mạnh dạn, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (Theo mẫu) làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa - Chia kết trước lớp với giáo Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS chuyển số đo viết dạng số thập phân thành số đo viết dạng số tự nhiên với đơn vị đo thích hợp + Tự giác hồn thành Có khả thực nhiệm vụ học nhóm - PP:Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HS có lực làm lại C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: , Viết phân số thành PSTP có MS 10; 100; 1000 viết thành số thập phân Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS viết phân số thành số TP - PP:Vấn đáp , thành PSTP có MS 10; 100; 1000 viết - KT: Nhận xét lời *************************************** HĐTT: SINH HOẠT LỚP I MỤC TIÊU - Đánh giá hoạt động tuần 7, đề kế hoạch tuần 8, sinh hoạt tập thể - HS biết nhận mặt mạnh mặt chưa mạnh tuần để có hướng phấn đấu tuần tới; có ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ tiến - Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể - Rèn luyện kĩ điều hành, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Nội dung sinh hoạt: Các nhóm trưởng cộng điểm thi đua, xếp loại thành viên; CTHĐTQ tổng kết điểm thi đua nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát tập thể chơi số trò chơi B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ1: Đánh giá hoạt động tuần qua Việc 1: CTHĐTQ điều hành: - CTHĐTQ điều hành nhóm làm việc Việc 2: Các nhóm tự đánh giá: - Các nhóm tự đánh giá nhận xét - Đại diện nhóm báo cáo trước lớp Việc 3: CTHĐTQ đánh giá, nhận xét - CTHĐTQ tổng hợp ý kiến, đánh giá, nhận xét chung toàn lớp, đề xuất tuyên dương bạn HTT tiến Việc 4: Giáo viên đánh giá nhận xét: - GV đánh giá tổng quát hoạt động lớp (nêu ưu điểm nổit rội tồn tuần) +Nhìn chung em trì tốt nề nếp: Vệ sinh lớp học,không xả rác bừa bãi Tự quản đầu buổi tốt + Các ban làm việc nghiêm túc, trách nhiệm ban + Phong trào thi đua học tập sôi + Chữ viết số em có tiến + KN giải tốn có tiến + Đã chăm sóc CTMN - Giải ý kiến đề nghị Đánh giá: - Tiêu chí: + Các ban nêu việc làm tốt ban + Các ban nêu số việc làm chưa hướng khắc phục + Tuyên dương cá nhân, nhóm làm việc tích cực, đạt hiệu tốt - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - Giải ý kiến đề nghị, thắc mắc lớp HĐ 2: Triển khai nhiệm vụ tuần tới: Việc 1: GV triển khai kế hoạch tuần tới: + Thực tốt việc truy đầu + Tích cực làm đẹp khu vực vệ sinh, lớp học + Rèn nề nếp tự quản +Thực trang phục học quy định + Rèn kĩ giải toán; rèn kĩ nhân, chia cho em Hưng + Giúp đỡ bạn học tập tiến + Tiếp tục phát động phong trào thi đua:“Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10” Việc 2: Học sinh tham gia ý kiến: HS nêu đề xuất, ý kiến Việc 3: GV trao đổi, dặn dò Đánh giá: - Tiêu chí: + Các ban nêu kế hoạch hoạt động ban + Chủ tịch Hội đồng tự quản lên phát động phong trào thi đua: chăm học hành, hợp tác tích cực với bạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, - PP: Vấn đáp - KT: Trình bày miệng, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Tổ chức chơi số trò chơi tập thể - Kể cho bố mẹ nghe gương người tốt, việc tốt bạn lớp thực tuần vừa ********************************************* ... phân cách với dấu phẩy + Tự học giải vấn đề tốt - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Đọc số TP: 9,4 ; 7, 98 ; 25, 477 ; 206, 0 75 ; 0,3 07 Cá nhân làm vào : Em bạn đổi... 3, 5, 6(Tr. 37- 39) - GD HS biết u thích mơn học - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngôn ngữ, học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II HÌNH THỨC DẠY HỌC - Lớp, ... phân Hs làm 1, 2(a, b) - Giáo dục hs có ý thức học tập trình bày khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề, tư II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô mai ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm