0

Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô yến

42 124 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2018, 16:31

TUẦN Thứ hai, ngày tháng 10 năm 2018 NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT Tập đọc: I MỤC TIÊU: - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : khen ngợi thông minh, tình cảm gắn bó cá heo với người.(Trả l ời câu hỏi 1,2,3) - HS bước đầu biết đọc diễn cảm văn - GDHS yêu quý bảo vệ động vật - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngơn ngữ, học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Sưu tầm tranh ảnh cá heo III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hái hoa dân chủ để ôn lại kiến thức đọc trả lời câu hỏi “ Tác phẩm Si- le tên phát xít” Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc diễn cảm văn: Tác phẩm Si- le tên phát xít + Nêu nội dung đọc + Tích cực tham gia trò chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Quan sát tranh minh họa cho chủ điểm Con người với thiên nhiên TLCH: + Tranh vẽ cảnh gì? + Bức tranh cho thấy mối quan hệ người với thiên nhiên có mối quan hệ nào? + Bức tranh muốn nói với điều gì? - Nghe cô giáo giới thiệu để hiểu tranh chủ điểm Luyện đọc: -1HS đọc mẫu toàn bài, lớp theo dõi bạn đọc - Việc 1: Thảo luận cách chia đoạn Việc 2: Cùng bạn luyện đọc sửa lỗi sai, ý đọc tên riêng: A- ri- ôn; Xi- xin; boong tàu - đọc tìm hiểu phần giải số từ ngữ chưa hiểu - Việc 1: Nhóm trưởng cho bạn đọc nối tiếp đoạn nhóm - Việc 2: Thư kí cho bạn bốc thăm đọc đoạn, nhận xét bình chọn bạn đọc tốt - Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc nhóm - Việc 2: Bình chọn, tun dương nhóm đọc tốt - Việc 3: HS theo dõi GV đọc lại tồn Đánh giá: - Tiêu chí: +Đọc trơi chảy tồn bài, ngắt, nghỉ sau dấu câu, cụm từ, nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm + Đọc tiếng, từ khó: A- ri- ơn, Xi- xin, boong tàu,vòng quanh + Hiểu nghĩa từ khó bài: boong tàu, dong buồm, hành trình, sửng sốt, + Ngôn ngữ phù hợp -PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, Nhận xét lời Tìm hiểu bài: - Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời - Việc 1: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu - Việc 2: Em bạn đổi vai hỏi trả lời - Việc 1: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho - Việc 2: Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung - Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo cô giáo - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi Đánh giá: - Tiêu chí: + Hợp tác nhóm, chia nội dung học Câu 1: Vì thủy thủ đòi giết ơng, ơng khơng muốn chết tay bọn thủy thủ nên ông nhảy xuống biển Câu 2: Đàn cá heo bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát ông Bầy cá heo cứu A- ri-ôn ông nhảy xuống biển đưa ông nhảy xuống biển nhanh tàu Câu 3: Cá heo vật thơng minh tình nghĩa, chúng biết thưởng thức tiếng hát nghệ sĩ biết cứu giúp người gặp nạn Câu 4: Đám thuỷ thủ người vô tham lam độc ác, chân trrọng tài Cá heo lồi vật thơng minh, tình nghĩa Hiểu ý nghĩa: Câu chuyện ca ngợi thơng minh tình cảm gắn bó lồi cá heo người + Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Luyện đọc diễn cảm - Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn luyện đọc đoạn - Việc 2: Nhận xét bình chọn bạn đọc tốt - Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc - Việc 2: Bình chọn, tun dương nhóm đọc tốt Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc với giọng sảng khoái, thán phục cá heo + Nhấn giọng từ ngữ: nhầm, vang lên, bơi đến vây quanh, say sưa thưởng thức, nhanh hơn, + Mạnh dạn, tự tin -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Đọc lại câu chuyện cho người thân nghe thảo luận: Ngồi câu chuyện em biết chuyện thú vị cá heo? Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc diễn cảm văn + Biết thêm chuyện thú vị cá heo - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ******************************************* Toán: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU:Giúp HS biết : 1 1 v� - Biết mối quan hệ 1v� ; v� ; 10 10 100 100 1000 - Tìm thành phần chưa biết phép tính với phân số Giải tốn liên quan đến số trung bình cộng HS hồn thành 1, 2, - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ô cửa bí mật để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tính giá trị biểu thức có phân số + Giải tốn tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số + Tích cực tham gia trò chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Trao đổi, thảo luận giải thích cho bạn nghe cách làm a) gấp lần gấp lần c) gấp lần Trình bày trước lớp Đánh giá: 1 1 v� - Tiêu chí:+ HS nắm mối quan hệ 1v� ; v� ; 10 10 100 100 1000 + Thao tác làm nhanh, xác, nêu cách làm + HS mạnh dạn, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp; Quan sát - KT: Nhận xét lời;Ghi chép Bài tập 2: Tìm x Cá nhân làm vào - Việc 1: Chia sẻ cách tìm thành phần chưa biết, thống kết Việc 2: Báo cáo với cô giáo kết Chia sẻ trước lớp Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS tính cách tìm số hạng chưa biết phép cộng, số bị trừ phép trừ, thừa số chưa biết phép nhân, số bị chia phép chia + Tự học giải vấn đề - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 3: Giải toán Cá nhân làm vào Trao đổi với bạn dạng Toán, cách giải Chia sẻ trước lớp dạng Toán, cách giải Đánh giá: - Tiêu chí:+Xác định dạng tốn iên quan đến số trung bình cộng + Phân tích xác định bước giải + HS giải tốn có lời văn liên quan đến số trung bình cộng, nêu cách làm Trung bình vòi nước chảy vào bể là: ( 1  ):2= (bể) 15 Đáp số : bể + HS tự học hợp tác nhóm tích cực - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HS có lực làm lại C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Ba bảo hôm trước bà mua 5kg lạc hết 60 000 đồng Hôm giá bán kg giảm 2000 đồng Vậy với 60 000 đồng, hôm bà mua kg lạc Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tính giá tiền kg lạc lúc trước + Tính số tiền 1kg sau giảm + Số kg lạc mua theo giá - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ************************************* PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT Khoa học: I MỤC TIÊU - Biết nguyên nhân & cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết - Có ý thức việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản & đốt người - GD HS có ý thức phòng tránh bệnh sốt xuất huyết - KN phân tích đối chiếu, tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh họa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Chọn vật yêu thích để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Nêu nguyên nhân gây bệnh sốt rét + Tích cực tham gia trò chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét học tập, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ1.Thực hành làm tập SGK Việc 1: Y/c H làm việc nhân: đọc kỹ thơng tin sau làm tập tr 28 SGK Việc 2: Đại diện số em trình bày kết – Cả lớp chia sẻ KQ: 1- b, 2- b, 3- a, 4- b, 5- b Chia trước lớp - Theo em sốt xuất huyết có nguy hiểm không? Tại sao? - Bệnh sốt xuất huyết tất nguy hiểm gây chết người, lây lan trở thành đại dịch * KL: Sốt xuất huyết bệnh vi rút gây Muỗi vằn trung gian truyền bệnh Bệnh diễn biến ngắn, chưa có thuốc đặc trị Đánh giá -Tiêu chí:+ Biết nguyên nhân bệnh sốt xuất huyết + Trả lời câu hỏi 1) Do loại vi rút gây 2) Muỗi vằn 3) Trong nhà 4) Các chum, vại, bể nước 5) Tránh bị muỗi vằn đốt + Hợp tác nhóm tốt Mạnh dạn tự tin trình bày - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời HĐ2: Quan sát thảo luận Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận ? Chỉ & nói nội dung hình? ? Tác dụng việc làm đó? ? Nêu việc nên làm để phòng bệnh sốt xuất huyết? ? Gia đình bạn thường SD cách để diệt muỗi & bọ gậy? HĐTQ tổ chức cho nhóm trình bày, lớp chia sẻ * KL: Nên giữ VS nhà ở, môi trường xung quanh, diệt muỗi ,bọ gậy Có thói quen ngủ kể ban ngày Đánh giá -Tiêu chí:+ Giải thích tác dụng việc làm hình việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết Hình 2: Bể nước có nắp đậy, bạn nam khơi thơng cống rãnh (để ngăn khơng cho muỗi đẻ trứng) Hình 3: Một bạn ngủ có màn, kể ban ngày (để ngăn khơng cho muỗi đốt muỗi vằn đốt người ban ngày ban đêm ) Hình 4:Chum nước có nắp đậy (ngăn khơng cho muỗi đẻ trứng) + Nêu việc nên làm để phòng bệnh sốt xuất huyết + Nêu cách mà gia điình làm để diệt bọ gậy muỗi + Mạnh dạn tự tin trình bày - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - HS nói với biện pháp phòng chống sốt xuất huyết nhắc nhở người thực Đánh giá - Tiêu chí:+ Biết biện pháp phòng chống sốt xuất huyết nhắc nhở người thực - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời ************************************* Thứ ba, ngày tháng 10 năm 2018 KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Toán: I MỤC TIÊU:Giúp HS: - HS biết đọc, biết viết số thập phân dạng đơn giản - Đọc, viết số thập phân dạng đơn giản HS làm 1, - Giáo dục H tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm, tư II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ong tìm mật để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Chuyển đổi đơn vị đo độ dài + Tích cực tham gia trò chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - Nghe GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Hình thành kiến thức Giới thiệu khái niệm số thập phân 1.Tìm hiểu ví dụ a Việc 1: Viết số đo độ dài dạng phân số thập phân có đơn vị đo mét + Làm BT sau: Viết số đo sau dạng số đo có đơn vị mét dm =…m; 1cm= ….m; 1mm = …… m Việc 2: Nghe GV giới thiệu số đo độ dài dạng số thập phân có đơn vị mét: dm hay m viết thành 0,1 m 1cm hay m viết thành 0,01 m 1mm hay m viết thành 0,001 m Các phân số thập phân ; ; viết thành 0,1; 0,01; 0,001 0,1 ;0,01; 0,001 gọi số thập phân Đọc số thập phân vừa viết 2.Tìm hiểu ví dụ b - GV hướng dẫn HS phân tích ví dụ b hồn tồn cách phân tích ví dụ a Làm cá nhân Chia sẻ làm nhóm, thống kết KL: Các số 05; 0,07 gọi số thập phân Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS nhận biết khái niệm ban đầu số tập phân (dạng đơn giản) cấu tạo số thập phân + Biết đọc, viết sô thập phân dạng đơn giản + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Cá nhân nhìn sách đọc Cặp đơi đổi chéo kiểm tra thống kết Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS đọc phân số thập phân tia số + Hãy đọc số thập phân tia số + Biết phân số thập phân vừa đọc số thập phân + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 2: Cá nhân làm vào Đánh giá cho nhau, sửa Chia sẻ làm nhóm, thống kết Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm + Tự học tốt hồn thành - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HS có lực làm lại C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Viết số thập phân vào đọc số thập phân cho bố mẹ nghe Đánh giá: - Tiêu chí:+ Viết số thập phân đọc số thập phân - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ************************************* Tập đọc: TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ I MỤC TIÊU: - Hiểu nội dung ý nghĩa: Cảnh đẹp kì vĩ công trường thủy diện sông Đà với tiếng đàn Ba-la-lai-ca ánh trăng ước mơ tương lai tươi đẹp cơng trình hồn thành (TLCH SGK ; thuộc lòng khổ thơ ) - Đọc diễn cảm tồn bài, ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ tự HS có lực thuộc thơ nêu ý nghĩa - GDHS tự hào quê hương đất nước - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngơn ngữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh ảnh nhà máy điện Hồ Bình III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hái hoa dân chủ để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc trơi chảy, diễn cảm bài: Những người bạn tốt + Trả lời nội dung đoạn đọc hiểu nội dung -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Quan sát tranh cho biết: Tranh vẽ cảnh gì? - Nghe GV giới thiệu đập thủy điện Hòa Bình Luyện đọc: Nghe bạn đọc mẫu thơ Cá nhân đọc thầm Cùng bạn luyện đọc sửa lỗi sai Đọc với giọng chậm rãi, ngân nga thể niềm xúc động tác giả nghe tiếng đàn đêm trăng - đọc tìm hiểu phần giải số từ ngữ chưa hiểu Nhóm trưởng cho bạn đọc nối tiếp khổ thơ - Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc nhóm - Việc 2: Bình chọn, tun dương nhóm đọc tốt - Việc 3: HS theo dõi GV đọc lại tồn Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc thơ giọng chậm rãi, ngân nga, thể niềm xúc động tác giả lắng nghe tiếng đàn đêm trăng… + Đọc tiếng, từ khó dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ:ba- la- lai- ca, dòng sơng, ánh sáng + Hiểu nghĩa từ ngữ khó: xe ben, sơng Đà, ba- la- lai- ca, cao nguyên + Mạnh dạn tự tin -PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời Tìm hiểu bài: - Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời - Việc 1: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu - Việc 2: Em bạn đổi vai hỏi trả lời - Việc 1: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho - Việc 2: Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung - Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi Đánh giá: - Tiêu chí: + Hợp tác nhóm, chia nội dung học Câu 1: Cả cơng trường say ngủ cạnh dòng sơng , tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ, xe ủi, xe ben sóng vai nằm nghỉ Câu 2: Đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sinh động có tiếng đàn gái Nga, có dòng sơng lấp lống trăng có vật tác giả miêu tả biện pháp nhân hố: cơng trường ngủ say ngủ, tháp khoan bận ngẫm nghĩ, xe ủi xe ben sóng vai nằm nghỉ Câu: có tiếng đàn ngân nga/ với dòng trăng lấp lống sơng Đà gợi lên hình ảnh đẹp, thể gắn bó người thiên nhiên ánh trăng với dòng sơng Tiếng đàn ngân lên, lan toả vào dòng sơng lúc " dòng trăng" lấp lống Khổ thơ cuối gợi hình ảnh thể gắn bó người với thiên nhiên Bằng bàn tay khối óc kì diệu mình, người đem đến cho thiên nhiên gương mặt lạ đến ngỡ ngàng Thiên nhiên mang lại cho người nguồn tài nguyên quý giá - Ban học tập tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ Ai nhanh, đúng” - Ban học tập đưa từ nhiều nghĩa: miệng, lưng, lưỡi, mũi Yêu cầu : phút, với từ cho nhóm đặt hai câu, câu từ mang nghĩa gốc, câu từ mang nghĩa chuyển Nếu nhóm đặt câu với nhiều từ nhóm thắng Đánh giá: - Tiêu chí:+Nêu từ đồng âm? Ví dụ? + Biết điều cần lưu ý sử dụng từ đồng âm + Tích cực tham gia chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - GV giới thiệu nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: HĐ Cá nhân làm việc với SKG - HS đọc yêu cầu đề bài,tìm lời giải nghĩa cho từ chạy Thảo luận trao đổi nhóm thống kết - Chia trước lớp, yêu cầu nhóm khác theo dõi bổ sung ý kiến, thống kết GVchốt lời giải đúng, giúp HS hiểu nghĩa cặp từ Đánh giá: - Tiêu chí: + HS nhận biết nghĩa chung nghĩa khác từ chạy – d; –c ; – a; – b +Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 2: Dòng nêu nghĩa từ chạy : Cá nhân đọc đề nêu nét nghĩa cung từ chạy có tất câu trên: a,Sự di chuyển b,Sự vận động nhanh c,Di chuyển chân Chia trước lớp, yêu cầu nhóm khác theo dõi bổ sung ý kiến, thống kết -GV chữa bài, chốt từ - KL: từ chạy từ nhiều nghĩa Các nghĩa di chuyển suy từ nghĩa gốc Nghĩa chung từ chạy tất câu vận động nhanh Đánh giá - Tiêu chí:+ Hiểu nêu nét nghĩa chung từ chạy: a,Sự di chuyển + HS tự học hợp tác nhóm tích cực - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 3: Cá nhân tự làm Trao đổi với bạn NT gọi bạn trình bày Nêu nghĩa gốc từ ăn Thống kết Từ ăn câu c dùng với nghĩa gốc (ăn cơm) Đánh giá - Tiêu chí:+ HS biết từ ăn có nhiều nghĩa Nghĩa gốc từ ăn hoạt động đưa thức ăn vào miệng + Tự học tốt hoàn thành - PP: Quan sát - KT: Bảng kiểm Nội dung Đồng ý Không đồng ý a) Bác Lê lội ruộng nhiều nên nước ăn chân b) Cứ chiều chiều, Vũ lại nghe tiếng còi tàu vào cảng ăn than c) Hơm vậy, gia đình tơi ăn với bữa cơm tối vui vẻ Bài tập 4: Cá nhân tự làm Chọn từ để đặt câu; HS có lực biết đặt câu để phân biệt hai từ BT3 Trao đổi với bạn NT gọi bạn trình bày Nhận xét, bổ sung cho bạn Ví dụ: a) Em bé tập đi./ Nam thích giày b) Chú đội đứng gác./ Trời đứng gió Đánh giá: - Tiêu chí : + Đặt câu với hai từ hay đứng để phân biệt nghĩa từ + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát - KT: Phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí Đặt câu yêu cầu HTT HT CHT Câu văn có đủ thành phần Câu văn có ý hay Hợp tác tốt C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Đề xuất người thân tìm số từ nhiều nghĩa đặt câu để phân biệt nghĩa Đánh giá - Tiêu chí:+ Tìm số từ nhiều nghĩa + Đặt câu với từ nhiều nghĩa vừa tìm - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ****************************************** Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I MỤC TIÊU: - Giúp học sinh biết chuyển phần dàn ý (thân ) thành đoạn văn miêu tả cảnh sông nước rõ số đặc điểm bật, rõ tình tự miêu tả - Chuyển phần dàn ý (thân ) thành đoạn văn miêu tả cảnh sông nước rõ số đặc điểm bật, rõ tình tự miêu tả -u cảnh đẹp sơng nước Việt Nam - Rèn luyện kĩ quan sát, diễn đạt ngôn ngữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Một số văn, đoạn văn hay tả cảnh sông nước III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp trò chơi xì điện để ơn lại Đánh giá: - Tiêu chí: +HS nêu vai trò câu mở đoạn đoạn văn + Đọc câu mở đoạn - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Nghe Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Đề bài: Dựa theo dàn ý mà em lập tuần trước, viết đoạn văn miêu tả cảnh sông nước - Việc 1: Cá nhân tự đọc gợi ý có SGK trang 74 - Việc : Viết đoạn văn vào Đổi cho bạn để góp ý cho * Nghe GV hướng dẫn số lưu ý viết + Chọn phần dàn ý + Xác định đối tượng miêu tả đọan văn + Em miêu tả theo trình tự nào? + Viết giấy nháp chi tiết bật, thú vị em trình bày đoạn + Nên chọn phần tiêu biểu thuộc thân để viết đoạn văn Đọc đoạn văn trước lớp - Từng em đọc đoạn văn nhóm, nhóm chọn đoạn văn hay để đọc trước lớp - Cả lớp nhận xét, góp ý * Lưu ý thêm : Phần thân gồm nhiều đoạn, đoạn tả đặc điểm phận cảnh.- Trong đoạn thường có câu văn nêu ý bao trùm toàn đoạn.- Các câu đoạn phải làm bật đặc điểm cảnh thể cảm xúc người viết Đánh giá -Tiêu chí: +Viết đoạn văn miêu tả cảnh sông nước theo gợi ý + Các câu đoạn văn làm bật đặc điểm cảnh thể cảm xúc + Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Đọc lại đoạn văn viết cho người thân nghe góp ý - Cùng người thân viết đoạn văn tả cảnh sông Kiến Giang Đánh giá -Tiêu chí: +Hồn thành lại đoạn văn + Viết đoạn văn tả cảnh sông Kiến Giang - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời *************************************** Luyện Tiếng Việt: TUẦN I MỤC TIÊU: - HS đọc hiểu truyện Cây chuối Cảm nhận cối, vạn vật quanh ta có sống tình cảm người - Tìm từ nhiều nghĩa; phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa Viết văn tả cảnh Bài tập cần làm: BT 1, 2, 3, 5, 6(Tr.37- 39) - GD HS biết u thích mơn học - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngôn ngữ, học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II HÌNH THỨC DẠY HỌC - Lớp, cá nhân, nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ơ cửa bí mật để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Biết cối cung cấp lương thực, thức ăn, thuốc, điều hòa khơng khí + Học sinh nêu lồi hoa u thích giải thích + Tích cự tham gia trò chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: *Bài 3: Đọc truyện “ Cây chuối” TLCH - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào ôn luyện TV trang 37, 38 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại câu trả lời Đánh giá: - Tiêu chí:+ Hợp tác nhóm, chia nội dung học a) Mỗi chuối sinh buồng chuối b) Lá héo rũ, xác xơ, thân oằn xuống c) Cây chuối mẹ chết d) Người mẹ ln hi sinh tất con, em thêm yêu quý mẹ nhiều + Phát huy cho học sinh tích cực, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Bài 5: Em bạn chọn từ thích hợp ngoặc đơn điền vào chỗ trống - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi thảo luận, làm ôn luyện TV trang 38 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt Đánh giá: - Tiêu chí:+ Nắm từ nhiều nghĩa, từ đồng âm, từ đồng nghĩa + Chọn từ thích hợp ngoặc đơn điền vào chỗ trống + Tự học tốt hoàn thành - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Bài 6: Em bạn tìm cột B lời giải thích nghĩa thích hợp cho từ đứng câu cột A nối tương ứng - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi thảo luận, làm ôn luyện TV trang 38 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt: 1-b; 2-a; 3-c Đánh giá: - Tiêu chí:+ Nắm từ nhiều nghĩa + Biết nghĩa gốc nghĩa chuyền từ đứng nên nối + Tự học tốt hoàn thành mình, chia sẻ kết với bạn - PP: Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Cùng người thân trao đổi thảo luận làm trang 39 Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Viết đoạn văn tả cảnh Vịnh Hạ Long - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ********************************************* Kĩ thuật NẤU CƠM (Tiết 1) I.MỤC TIÊU: - Biết cách nấu cơm - Biết liên hệ với việc nấu cơm gia đình - Có ý thức vận dụng điều học để giúp đỡ gia đình - Tự học giải vấn đề, hợp tác nhóm II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh quy trình nấu cơm - Phiếu đánh học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Vượt chướng ngại vật để ôn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá -Tiêu chí: + Nêu cách chọn loại thực phẩm mà em biết (Rau, củ, ) + Kể tên công việc chuẩn bị nấu ăn - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời - Nghe Gv giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động 1: Tìm hiểu cách nấu cơm gia đình Việc 1: Nêu cách nấu cơm gia đình Việc 2: Chia sẻ Việc 3: Thống ý kiến báo cáo với giáo - KL: Có cách: Nấu cơm soong nồi bếp nấu cơm nồi cơm điện Đánh giá -Tiêu chí: + Biết hiểu có hai cách nấu cơm + Tự học giải vấn đề - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời Hoạt động 2: Tìm hiểu cách nấu cơm soong, nồi ( gọi tắt nấu cơm bếp đun) Đọc thông tin phiếu học tập sau: Kể tên dụng cụ, nguyên liệu cần để chuẩn bị nấu cơm bếp đun ……………………………………………………………………………… Nêu công việc chuẩn bị nấu cơm bếp đun cách thực hiện: …………………………………………………………………………… Trình bày cách nấu cơm bếp đun: …………………………………………………………………………… Theo em, muốn nấu cơm bếp đun đạt yêu cầu( chín, dẻo) cần ý khâu nào? …………………………………………………………………………… Nêu ưu, nhược điểm cách nấu cơm cơm bếp đun: ………………………………………………………………………… Hoàn thiện phiếu học tập Chia sẻ kết với bạn góp ý bổ sung Nhóm trưởng mời bạn báo cáo, bạn khác nghe bổ sung Thống kết Đánh giá -Tiêu chí: + Hiểu cách nấu cơm bếp đun + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Bà bảo ngày đại khơng dùng bếp đun để thổi cơm mà toàn dùng nồi cơm điện Bà hỏi chị gái em : muốn nấu cơm bếp đun chín, dẻo cần ý khâu Em giúp chị trả lời câu hỏi bà Đánh giá -Tiêu chí: + Nêu khâu cần ý để nấu cơm bếp đun chín, dẻo - PP: Vấn đáp - KT:Nhận xét lời ****************************************** Thứ sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2018 Toán: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU:Củng cố cho HS: - Biết cách chuyển phân số thâp phân thành hỗn số thàn số thập phân - Chuyển phân số thâp phân thành hỗn số thàn số thập phân Hoàn thành BT 1, BT2 (3 PS thứ 2, 3, 4) BT3 - Giáo dục hs tính cẩn thận, trình bày khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề, tư II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Hộp q bí mật để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+Đọc, viết số thập phân + Tích cự tham gia chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập - Nghe Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: a) Chuyển phân số thập phân sau thành hỗn số bChuyển hỗn số phần a thành số thập phân Đọc y/c, nhìn mẫu làm vào Đánh giá cho nhau, sửa Thống kết Đánh giá - Tiêu chí:+ HS chuyển phân số thập phân thành hỗn số, chuyển hỗn số thành số thập phân 734 = 73 = 73,4 10 10 5608 = 56 = 56,08 100 100 + Thao tác làm : nhanh, xác 605 = 60 = 60,05 100 100 + Tự học tốt hồn thành - PP: Quan sát;Vấn đáp - KT: Ghi chép; Nhận xét lời Bài tập 2( ps thứ 2,3,4): Chuyển phân số thập phân sau thành số thập phân đọc số thập phân làm vào - Nhóm trưởng huy động kQ, gọi bạn đọc - Trưởng ban học tập kiểm tra số nhóm, báo cáo Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS chuyển phân số thập phân thành số thập phân đọc số thập phân 834 83,4 10 1954 19,54 100 2167 2,167 1000 + Hoạt động nhóm tích cực, sôi + HS mạnh dạn, tự tin trình bày - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời Bài tập 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (Theo mẫu) làm vào - Đánh giá cho nhau, sửa - Chia kết trước lớp với cô giáo Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS chuyển số đo viết dạng số thập phân thành số đo viết dạng số tự nhiên với đơn vị đo thích hợp 5,27m=527cm; 8,3m=830cm 3,15= 315cm + Tự học tốt hoàn thành Có khả thực nhiệm vụ học nhóm - PP:Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HS có lực làm lại C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: , Viết phân số thành PSTP có MS 10; 100; 1000 viết thành số thập phân Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS viết phân số thành số - PP:Vấn đáp - KT: Nhận xét lời , thành PSTP có MS 10; 100; 1000 viết *************************************** PHÒNG BỆNH VIÊM NÃO Khoa học: I MỤC TIÊU - Biết nguyên nhân cách phòng bệnh viêm não - Nhận nguy hiểm vủa bệnh viêm não - GD HS có ý thức phòng tránh bệnh viêm não - Phát triển lực tự hoc, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Hình minh hoạ SGK III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động Việc 1: GV tổ chức cho lớp chơi: Ơ chữ bí mật để ơn lại kiến thức Nêu cách chơi Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá Đánh giá: - Tiêu chí:+ Nêu nguyên nhân bệnh sốt xuất huyết + Nêu biện pháp phòng tránh bệnh sốt xuất huyết + Tích cực tham gia trò chơi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét học tập, tôn vinh học tập - Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1:Trò chơi Ai nhanh GV phổ biến luật chơi - Mọi thành viên nhóm đọc câu hỏi SGK tr 30 tìm câu trả lời tương ứng, sau báo tín hiệu trả lời - HS tiến hành chơi KQ: 1- c, 2- d, 3- b, 4- a Nx tuyên dương nhóm thực tốt Đánh giá: - Tiêu chí:+Biết nguyên nhân bệnh viêm não + Tự học tốt hoàn thành mình, chia sẻ kết với bạn - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét học tập HĐ2: Quan sát thảo luận HS quan sát H1, 2, tr30, 31 SGK ? Nói nội dung hình? ? Tác dụng việc làm đó? ? Chúng ta làm để phòng bệnh viêm não? Chia nhóm HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp -Nhận xét kết luận: Để phòng bệnh viêm não nên giữ gìn VS nhà ở, dọn chuồng trại gia súc môi trường xung quanh Trẻ em 15 tuổi nên tiêm phòng theo dẫn bác sỹ - H đọc mục bạn cần biết Đánh giá: - Tiêu chí:+Biết cách phòng bệnh viêm não + Mạnh dạn tự tin trình bày - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét học tập C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - HS nói với biện pháp phòng bệnh viêm não nhắc nhở người thực Đánh giá: - Tiêu chí:+Biết cách phòng bệnh viêm não nhắc nhở người thực + Mạnh dạn tự tin trình bày - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét học tập ************************************* Đạo đức: NHỚ ƠN TỔ TIÊN I MỤC TIÊU: - Biết người có tổ tiên người phải nhớ ơn tổ tiên - Nêu việc cần làm phù hợp với khả để thể lòng biết ơn tổ tiên Biết làm việc cụ thể để tỏ lòng biết ơn tổ tiên - Giáo dục HS biết ơn tổ tiên, ông bà, tự hào truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ - Phát triển lực tự tin, mạnh dạn, hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các câu ca dao, tục ngữ, thơ, truyện nói lòng biết ơn tổ tiên III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 1.Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học :”Có chí nên” - Nhận xét, đánh giá Đánh giá - Tiêu chí:+ HS kể số việc làm thể có chí nên + Biết diễn đạt tự tin theo ý - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - Giới thiệu bài, nêu mục tiêu ghi đề B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ1:Tìm hiểu ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ( BT4, SGK): Cá nhân tìm hiểu ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - Nêu câu hỏi để HS thảo luận nhóm: + Em hiểu xem, đọc, nghe thơng tin ? + Việc nhân dân ta tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày10/3 hàng năm thể điều ? Tổ chức cho HS giới thiệu tranh chuẩn bị Yêu cầu HS lên trình bày hiểu biết em ngày Giỗ tổ Hùng Vương * Kết luận ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Đánh giá - Tiêu chí:+ HS nêu hiểu biết Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương + HS tự học hợp tác nhóm tích cực + Nói nội dung cần trao đổi - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HĐ2: Giới thiệu truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ (bài tập SGK) Giới thiệu truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ Chia với bạn bên cạnh - Mời số HS lên giới thiệu truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ - Chúc mừng HS hỏi thêm: + Em có tự hào truyền thống khơng ? + Em cần làm để xứng đáng với truyền thơng tốt đẹp ? - Kết luận: Mỗi gia đình, dòng họ có truyền thống tốt đẹp riêng Chúng ta cần có ý thức giữ gìn phát huy truyền thống Đánh giá - Tiêu chí:+ HS biết giới thiệu truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ + Diễn đạt trơi chảy tự tin, hợp tác nhóm tích cực - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời HĐ3: HS đọc ca dao tục ngữ, kể chuyện, đọc thơ chủ đề biết ơn tổ tiên (Bài tập 3) - HS lên đọc câu ca dao, tục ngữ, thơ, truyện nói nhớ ơn tổ tiên Chia nhóm Chia sẻ, HS lên đọc câu ca dao, tục ngữ, thơ, truyện nói nhớ ơn tổ tiên - Khen ngợi em chuẩn bị sưu tầm Đánh giá - Tiêu chí:+ HS biết đọc câu ca dao tục ngữ, kể chuyện, đọc thơ chủ đề biết ơn tổ tiên + Mạnh dạn trình bày - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Về nhà với người tìm hiểu truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ Đánh giá - Tiêu chí:+ HS biết truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời ********************************************* HĐTT: SINH HOẠT LỚP I MỤC TIÊU - Đánh giá hoạt động tuần 7, đề kế hoạch tuần 8, sinh hoạt tập thể - HS biết nhận mặt mạnh mặt chưa mạnh tuần để có hướng phấn đấu tuần tới; có ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ tiến - Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể - Rèn luyện kĩ điều hành, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Nội dung sinh hoạt: Các nhóm trưởng cộng điểm thi đua, xếp loại thành viên; CTHĐTQ tổng kết điểm thi đua nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát tập thể chơi số trò chơi B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ1: Đánh giá hoạt động tuần qua Việc 1: CTHĐTQ điều hành: - CTHĐTQ điều hành nhóm làm việc Việc 2: Các nhóm tự đánh giá: - Các nhóm tự đánh giá nhận xét - Đại diện nhóm báo cáo trước lớp Việc 3: CTHĐTQ đánh giá, nhận xét - CTHĐTQ tổng hợp ý kiến, đánh giá, nhận xét chung toàn lớp, đề xuất tuyên dương bạn HTT tiến Việc 4: Giáo viên đánh giá nhận xét: - GV đánh giá tổng quát hoạt động lớp (nêu ưu điểm nổit rội tồn tuần) +Nhìn chung em trì tốt nề nếp: Vệ sinh lớp học,không xả rác bừa bãi Tự quản đầu buổi tốt + Các ban làm việc nghiêm túc, trách nhiệm ban + Phong trào thi đua học tập sôi + Chữ viết số em có tiến Tới, Bảo + KN giải tốn có tiến bộ: Thắng, Hương + Đã chăm sóc CTMN - Giải ý kiến đề nghị Đánh giá: - Tiêu chí: + Các ban nêu việc làm tốt ban + Các ban nêu số việc làm chưa hướng khắc phục + Tun dương cá nhân, nhóm làm việc tích cực, đạt hiệu tốt - PP: Quan sát; Vấn đáp - KT: Nhận xét lời - Giải ý kiến đề nghị, thắc mắc lớp HĐ 2: Triển khai nhiệm vụ tuần tới: Việc 1: GV triển khai kế hoạch tuần tới: + Thực tốt việc truy đầu + Tích cực làm đẹp khu vực vệ sinh, lớp học + Rèn nề nếp tự quản +Thực trang phục học quy định + Rèn kĩ giải toán; rèn kĩ nhân, chia cho em Huy + Giúp đỡ bạn học tập tiến + Tiếp tục phát động phong trào thi đua:“Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10” Việc 2: Học sinh tham gia ý kiến: HS nêu đề xuất, ý kiến Việc 3: GV trao đổi, dặn dò Đánh giá: - Tiêu chí: + Các ban nêu kế hoạch hoạt động ban + Chủ tịch Hội đồng tự quản lên phát động phong trào thi đua: chăm học hành, hợp tác tích cực với bạn để hồn thành tốt nhiệm vụ học tập, - PP: Vấn đáp - KT: Trình bày miệng, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Tổ chức chơi số trò chơi tập thể - Kể cho bố mẹ nghe gương người tốt, việc tốt bạn lớp thực tuần vừa ********************************************* ... sách giáo khoa làm vảo - Đánh giá cho nhau, sửa - Chia kết trước lớp với cô giáo Đánh giá - Tiêu chí:+ HS viết hỗn số thành số thập phân đọc số = 5, 9 10 45 82 100 = 82, 45 810 2 25 = 810,2 25 1000... phân cách với dấu phẩy + Tự học giải vấn đề tốt - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Đọc số TP: 9,4 ; 7, 98 ; 25, 477 ; 206, 0 75 ; 0,3 07 Cá nhân làm vào : Em bạn đổi... 3, 5, 6(Tr. 37- 39) - GD HS biết yêu thích mơn học - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, giao tiếp, ngôn ngữ, học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II HÌNH THỨC DẠY HỌC - Lớp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô yến ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm