0

Tuần 11 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

19 412 0
  • Tuần 11 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:59

Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019 TUầN: 11 Toán: Th hai ngày tháng 11 năm 2019 TÝnh chÊt giao hoán phép nhân, nhân với 10,100, 1000Chia cho 10,100,1000 (t1) 1.Mục tiêu: * KT:Em biết tính chất giao hốn phép nhân, Nhân số với 10,100,1000 chia số tròn chục ,tròn trăm, tròn nghìn, cho 10; 100; 1000 * KN: Vận dụng tốt tính chất giao hốn phép nhân để tính tốn * TĐ: HS có thái độ nghiêm túc học tốn u thích mơn học * NL: Phát triển lực tính tốn, lực tự học, tự giải vấn đề 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: BT4 Đọc nghe thấy cô hướng dẫn 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: BT4.HĐ lớp HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ hái hoa dân chủ” (Trả lời câu hỏi tính chất giao hốn, kết hợp phép cộng) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nêu tính chất giao hoán kết hợp phép cộng +HS trả lời to, rõ ràng ,tự tin trước lớp - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “ đổi cách viết số”và làm BT3 *Đánh giá: - Tiêu chí: Biết cách viết số đổi chổ tức giao hoán Nắm đổi chỏ thừa số tích tích không thay đổi - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Đọc nghe thấy hướng dẫn *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nhân nhẫm, chia nhẫm tốt với 10; 100; 1000 - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giỳp HS chm hiểu hoàn thành BT1 (phần HĐTH) - HSNK : Giúp HS chm làm thêm BT sau: Năm trớc tuổi hai anh em céng l¹i b»ng 32 ti em kÐm anh ti Hái hiƯn anh bao nhiªu ti em bao nhiªu ti 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SHD TIếng Việt : Bài 11a: có chí nên (T1) 1.Mc tiờu: * KT:+Đọc, hiểu “ Ơng trạng thả diều” Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019 +Hiu ngha từ khó +Hiểu nội dung ý nghĩa bài: Ca ngợi bé Nguyễn Hiền thông minh, có ý chí vượt khó nên đỗ Trạng nguyên 13 tuổi * KN: Đọc diễn cảm với giọng kể chậm rải, cảm hứng ca ngợi * TĐ:HS biết vượt khó hồn cảnh * NL: Phát triển lực ngôn ngữ; lực tự học Năng lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Đọc cỏc t ng: mảnh gạch vỡ,tầng mây 4.iu chnh ni dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho hát HĐ 2: Quan sát tranh trả lời câu hỏi *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Trả lời tranh vẻ gì, nói lên suy nghĩ quan sát tranh + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc trơi chảy lưu lốt Ngắt nghỉ đúng, khơng sai tiếng từ, khơng đọc lặp.Hiểu khó bài(BT3) + Đọc diễn cảm với giọng kể chậm rải, cảm hứng ca ngợi - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:: Hiểu ý nghĩa đọc Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: Học đến đâu hiểu đến đó, có trí nhớ lạ thường Có hơm học 20 trang sách mà có thời gian chơi thả diều Câu 2: a Nhà nghèo Hiền phải bỏ học để chăn trâu đứng cửa lớp để nghe giảng nhờ Tối đến đợi bạn học thuộc mượn bạn, sách Hiền lưng trâu, bãi cát, bút ngón tay hay mảnh gạch vở,đèn vỏ trứng thả đom đóm vào trong.mỗi lần có khì thi Hiền làm vào chuối khơ nhờ bạn xin thầy chấm hộ b.Vì Hiền đỗ Trạng nguyên tuổi 13, cậu bé ham thích chơi diều c Làm việc phải kiên trì chịu khó cơng d Có chí nên -PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp đỡ HS TTC BT5 -Đối với HS TTN: Đọc diễn cảm toàn giúp đỡ bạn TTC nhóm luyện đọc 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà đọc cho ngời thân nghe tập đọc nói cho ngời thân nghe điều em mong ớc làm đợc Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019 Tiếng việt: Bài 11a: có chí nên (T2) 1.Mục tiêu * KT: Luyện tập sử dụng từ thời gian kèm động từ Nắm số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ *KN: Bước đầu biết sử dụng từ nói *TĐ: Giúp HS có thái độ học tập nghiêm túc, u thích mơn học *NL:Phát triển lực sử dụng ngơn ngữ nói viết, lực hợp tác chia sẻ, nang lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: -BVN tổ chức cho bạn chơi trò chơi “ nói việc em làm hơm qua, hơm ngày mai.” -Học sinh nói tự nhiên *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh nói tự nhiên trả lời câu thắc mắc bạn từ phân biệt hôm qua, hôm nay, hôm sau + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: (BT6)Đọc trả lời câu hỏi *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS trả lời từ in đậm bổ sung cho động từ ý nghĩa việc bổ sung ý nghĩa a Sẽ bổ sung ý nghĩa cho động từ Nó cho biết việc diễn thời gian gần b Đã bổ sung ý nghĩa cho động từ trút Nó cho biết việc hoàn thành c Đang bổ sung ý nghĩa cho động từ nấu Nó cho biết việc diễn + PP: Vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 3: BT7 SHD *Đánh giá: +Tiêu chí:: - Nối từ với lời giải nghĩa phù hợp ( a- 3; b- ; c-2) + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: BT1 phần HĐTH *Đánh giá: +Tiêu chí: Chọn điền từ cho vào ô thích hợp (1- sắp; 2- ; 3-sẽ; - đã) + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HSTTC: GV HS TTN giỳp cỏc em BT6,7 Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019 i vi HS TTN :Hoàn thành tốt BT vận dụng cách thành thạo, đặt câu có từ sẽ, đã, hỗ trợ bạn TTC nhóm 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần øng dông SGK - ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH GIỮA HỌC KÌ I I Mục tiêu: *KT:Học sinh có việc làm thể hiện: - Trách nhiệm thân, tâm thực cơng việc - Biết ơn ông bà tổ tiên, chăm sóc yêu mến người gia đình - Đối xứ tốt với bạn bè, xây dựng tình bạn đẹp *KN: vận dũng kiến thức học vào sống *TĐ: Biết cư xử mực, biết tiết kiệm quý trọng có *NL: Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề II Tài liệu, phương tiện: - Tranh, ảnh, phiếu III Các hoạt động học: A Khởi động - HĐTQ tổ chức cho hát B Hoạt động thực hành Việc 1: Thực hoạt động sau: BT1: Hãy ghi việc làm HS lớp nên làm việc không nên làm theo hai cột vào phiếu: Nên làm Không nên làm …… ……… BT2: Hãy ghi lại việc làm có trách nhiệm em? BT3: Hãy ghi lại thành công học tập, lao động cố gắng, tâm thân? BT4: Một lần bố mẹ dẫn thắp hương nhà Thờ dòng họ Hãy kể lại cảm xúc việc em làm đó? Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B– Tuần 11 Năm học : 2018 2019 BT5: Xứ lí tình huống: Sáng có tiết Anh văn bạn Nga chưa làm tập Nga bạn thân em Bạn bảo mượn em chép cho nhanh cho Trước lời yêu cầu Nga, em làm nào? Chúng ta cần làm để có tình bạn đẹp? Việc 2:Trao đổi kết với bạn, bổ sung nhận xét với *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh nắm nội dung ông bà cha mẹ người sinh, nuôi dưỡng nên người Vì phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Việc 3:NT điều hành bạn báo cáo kết quả, nhóm đơi chủ động chia sẻ Việc 4: HĐTQ tổ chức cho bạn trao đổi trước lớp Cùng lắng nghe cách xứ lí tình lựa chọn nhóm hay Cùng sưu tầm lại câu thành ngữ, tục ngữ liên quan đến học *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh nắm nội dung trả lì nội dung câu hỏi cảu tập + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập C Hoạt động ứng dụng Đọc cho ba mẹ nghe câu thành ngữ, tục ngữ, mẫu chuyện… tìm Thực cơng việc Tiếng việt: Bài 11a: có chí nên (T3) 1.Mc tiêu: *KT :Nghe viết khổ thơ bài“ Nếu có phép lạ ”, viết từ có tiếng bắt đầu s/x, tiếng chứa vần ân/anh ( tránh sai lỗi tả phương ngữ s/x ân/anh) * KN: Luyện viế mầu, chữ đẹp, nét sắc sảo thống Kĩ viết tả * TĐ: Thích luyện chữ viết, đam mê sáng to luyn ch Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 20182019 * NL:Phát triển thẩm mĩ,năng lực trình bày văn Năng lực tự học 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy hc: Viết tiếng: quệt, nhọ mũi, quai, bóng nhÉy, diƠn kÞch, nghÞch.( chän BT2b) Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn hát HĐ 2,3: Luyện viết *Đánh giá: -Tiêu chí : +HS nghe viết tả, chữ viết kĩ thuật, trình bày văn đoạn văn + Viết xỏc t khú: nảy mầm nhanh,mãi mãi,thành + Vit m bảo tốc độ, chữ trình bày đẹp, thể thơ -PP: Vấn đáp; viết - KT: Nhận xét lời, tơn vinh học tập viết lời bình HĐ4: Làm tập 3b điền dấu hỏi/ ngã vào chữ in đậm *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Đọc điền dấu hổi/ngã vào từ in đậm +Tự hồn thành mình, biết cách chia sẻ kết với bạn BT 3b Điền ; nổi– đỗ- thưởng- đỗi- - nhỏ- thuở- phải- hỏi- của- bữa-để - đỗ -PP: Quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh -HSTTC : GV HS K-G giúp đỡ em hiểu làm đợc BT3b -i vi HS TTN : Hoàn thành tốt tập giúp HSTTC soát lại lỗi tả 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân vạch kế hoạch thực ớc mơ cđa m×nh Khoa häc: sù chun thĨ cđa níc (t1) 1, Mục tiêu: * KT: Sau hoc, em : Nêu thể nước tự nhiên Vẽ trình bày sơ đồ vòng tuần hàn nước tự nhiên * KN: Vận dụng kiến thứcvề nước vào thực tế sống * TĐ: Có thái độ u thích mơn học thích khám phá kiến thức khoa học * NL: Phát triển sử dụng dụng cụ thí nghiệm ,năng lực tự học, tự giải vấn đề Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Phiếu kiểm tra SHD 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi đố bạn *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS trả lới tính chất nước tồn nước thực tế - PP: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời,tôn vinh học Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019 HĐ 2: Làm thí nghiệm trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS làm thí nghiện liên hệ thực tế biết nước tồn thể lỏng thể khí, thể rắn chuyển thể nước - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ 3: Quan sát tranh trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS trả lời câu hỏi biết tác dụng ánh mặt trời nước biển, sông hồ bay thành nước, nước bay lên cao gặp lạnh ngưng tụ tạo thành mây Các hạt nước cacsc đám mây kết hợp với to nặng dần rơi xuống thành mưa Và vòng tuần hồn nước thiên nhiên - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh -Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp đỡ cỏc em hiểu vẽ vòng tuần hoàn nớc thiên nhiên -i vi HS TTN: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SGK HNGLL: EM YÊU TRƯỜNG EM TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG I- MỤC TIÊU * KT : HS biết truyền thống nhà trường * KN: Thu thập tài liệu truyền thống nhà trường * T Đ:HS biết tự hào ngơi trường mà học * NL: Phát triển lực tự học tự giải vấn đề II- CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG Những tranh ảnh nói truyền thống nhà trường II Hoạt động học: B HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN *Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho bạn chơi nêu tên hát nói thây giáo -Giáo viên giới thiệu học, tiết học -Ban học tập chia sẻ mục tiêu học: * Hình thành kiến thức: *HĐ1: Tìm hiểu truyền thống nhà trường (10p) Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B– Tuần 11 Năm học : 2018 2019 Vic 1: Nhóm trưởng mời bạn nêu hiểu biết về truyền thống nhà trường (nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến.( Bạn biết trường ta năm gần có thành tích bật ? ) Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo Việc : Ban học tập lên chia sẻ trước lớp *HĐ2:Trưng bày tranh ảnh nói truyền thống nhà trường Việc 1: Tồn nhóm trưng bày tranh ảnh số hoạt động nói truyền thống nhà trường Việc 2: trao đổi với bạn hiểu biết truyền thống nhà trường Việc 3: Ban học tập lên chia sẻ trước lớp GV tương tác với HS liên hệ thực tế C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng gia tìm hiểu truyền thống nh trng 2018 Toán: Thứ ba ngày tháng 11 năm Tính chất giáo hoán phép nhân, nhân víi 10,100, 1000.Chia cho 10,100,1000.(T2) 1.Mục tiêu: * KT:làm tính thành thạo tính chất giao hốn phép nhân, Nhân số với 10,100,1000 chia số tròn chục ,tròn trăm, tròn nghìn, cho 10; 100; 1000 * KN: Vận dụng tốt tính chất giao hốn phép nhân đểtính nhanh tính cách thuận tiện nhất, * TĐ: HS có thái độ nghiêm túc học tốn u thích mơn học * NL: Phát triển lực tính toán, lực tự học, tự giải vấn đề 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: BT4 Đọc nghe thấy cô hướng dẫn 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: BT4.HĐ lớp HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ truyền điện” (Trả lời câu hỏi tính chất giao hốn phép nhân tính nhẫm với 10;100;1000 ) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nêu tính chất giao hốn phép nhân, nhân nhẫm với 10;100;1000 +HS trả lời to, rõ ràng ,nhanh - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: làm BT1 *Đánh giá: - Tiêu chí: Nối hai biểu thức có giá trị gải thích - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Làm BT 2; 3; *ỏnh giỏ: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 20182019 - Tiêu chí: +Nhân nhẫm, chia nhẫm tốt với 10; 100; 1000 vận dụng tốt vào chuyển đổi đơn vị đo khối lượng - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp đỡ em hiÓu làm đợc BT1, - i vi HS TTN: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhóm làm thêm tập sau: Tìm x: X : = 169352 - 37827 : 10546 x X = 7x 10546 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SGK Tiếng việt: Bài 11B : bền gan vững chí (T1) 1,Mục tiêu: *KT: Đọc, hiểu câu tục ngữ nói ý chí nghị lực người Nắm đặc điểm diễn đạt câu tục ngữ *KN: Đọc trôi chảy, rõ ràng, câu tục ngữ Giọng đọc khun bảo nhẹ nhàng, chí tình *TĐ: Giúp HS có thái độ đắn sống * NL: Phát triển lực ngôn ngữ, lực hợp tác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh ni dung dy hc: HS đọc từ ngữ : lận ,tròn vành, câu chạch 4.iu chnh ni dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hát HĐ 2,3,4,5: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc tả đặc biệt ý đến lỗi tả địa phương Đọc trôi chảy, rõ ràng, câu tục ngữ Giọng đọc khun bảo nhẹ nhàng, chí tình - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:+ trả lời nội dung câu hỏi chia câu tục ngữ vào ba nhóm thích hợp + Học sinh trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu BT5:Nhóm 1: Câu tục ngữ Nhóm 2: Câu tục ngữ Nhóm 3: Câu tục ngữ 3,6 và7 BT6: c, Ngắn gọn, có vần điệu, có hình ảnh -PP: quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019 -Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp đỡ HS TTC BT6 -i vi HS TTN: Hoàn thành tốt BT nắm nội dung học cách chắn hỏ trợ cho HSTTC nhóm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi ngêi th©n hoàn thành BT1 phần ứng dụng Thứ t ngày tháng 11 năm 2019 Toán: Tính chất kết hợp phép nhân Nhân với số có tận chữ sè (T1) 1.Mục tiêu: * KT:Em biết tính chất kết hợp phép nhân, Nhân với số có tận chữ số * KN: Vận dụng tốt tính chất kết hợp phép nhân để tính nhanh, tính cách thuận tiện * TĐ: HS có thái độ nghiêm túc học tốn u thích mơn học * NL: Phát triển lực tính tốn, lực tự học, tự giải vấn đề 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: BT2 Đọc nghe thấy cô hướng dẫn 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: BT2.HĐ lớp HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ tính nhanh” BT SHD *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nêu tính chất kết hợp phép cộng vận dụng trả lời nhanh kết phép tính bạn giao Giải thích cách tính +HS trả lời to, rõ ràng ,tự tin trước lớp - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Đọc nghe thầy cô hướng dẫn ( BT2;3.) *Đánh giá: - Tiêu chí: Biết cách vận dụng tính chất kết hợp từ phép cộng sang phép nhân a x b x c = ( a x b) x c = a x ( b x c) - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Đọc giải thích cho bạn *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nhân tốt với số tròn chục giải thích cách làm - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp cỏc em hiểu làm đợc BT4 - i vi HS TTN: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn TTC nhóm làm thêm tập sau: Tính cách thuận tiện nhất: a) 34 x x b) x 71 x Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoàn thành phần ứng dụng SGK Tiếng việt Bài 11B : bỊn gan v÷ng chÝ (T2) 1.Mục tiêu: *KT: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân *KN:Rèn kĩ kể chuyện, kể tự nhiên, kể lời Nhớ câu chuyện, nhận xét lời kể bạn *TĐ:Bồi dưỡng em thái độ không chán nãn hay nãn chí trước khó khăn mà phải có niền tinh kiên trì vượt khó * NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực kể chuyện , tự giải vấn đề 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động - BVN tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ hái hoa dân chủ” (Thi kể gương vượt khó mà em biết.) * Đánh giá -Tiêu chí: +HS kể tên bạn nhân vật truyện có tinh thần vượt khó thành cơng sống mà em biết -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2:Đọc Đọc câu chuyện trao đổi tính cách đáng khâm phục anh Nguyễn ngọc Kí * Đánh giá -Tiêu chí: +HS đọc nắm nội dung câu chuyện Đống vai xác định hình thức trao đổi Đối tượng trao đổi sử dụng cách xưng hơ trao đổi + hồn cảnh sống nhân vật: Kí bị liệt hai cánh tay từ nhỏ Kí thích học nên đến trường xin họcgiáo bảo nhà đợi lớn thêm tí + Nghi lực nhân vật: Kí tập viết chân, chân Kí giẫm làm giấy nhàu nát mực giây bê bết.Dù chân mỏi nhừ Kí cố gắng, nhiều lúc chân Kí bị chuột rút co quắp lại làm Kí đau đớn bạn xoa bóp ổn Ngày nắng ngày mưa, người mệt mõi, chân đau nhức có lúc bị chuột rút liên hồi Kí khơng nãn chí + đạt Kí: Kí viết ngày đẹp thi đỗ vào trường đại học Bác Hồ tặng huy hiệu Anh Kí người giàu nghị lực biết vượt lhos khăn để đạt điều mong ước -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -HSTTC : GV cựng HS K-G giỳp HS yếu BT2 Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019 - i vi HS TTN: Giúp HS TTC hoàn thành tốt tËp cđa m×nh 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng với ngời hoàn thành tốt phần hoạt động ứng dụng Tiếng việt: Bài 11B : bền gan vững chí (T3) 1.Mục tiêu: *KT: Nghe- Kể câu chuyện “ bàn chân kì diệu” *KN: Vận dụng kiến thức học kể câu chuyện lưu lốt trơi chảy, có nội dung rõ ràng dễ hiểu, Kể tự nhiên làm hấp dẫn người nghe *TĐ: Giúp học sinh học tập, ngưởng mộ gương vượt khó anh Nguyễn Ngọc Kí *NL: Phát triển lực nói, thuyết trình, lực lựa chọn sử dụng ngôn ngữ 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Học sinh kể đoạn câu chuyện không chép vào 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2: Kể cho nghe câu chuyện Thi kể trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: +HS dựa vào tranh nội dung câu chuyện “ bàn chân kì diệu” kể lại câu chuyện cách trôi chảy, hấp dẫn, lôi người nghe -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi , nhận xét lời, tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp HS TTC BT4 -Đối với HS TTN: Gióp HS TTC hoàn thành tốt BT 5.Hng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoµn thành phần ứng dụng SGK Thứ năm ngày tháng 11 năm 2019 Toán: Tính chất kết hợp phép nhân Nhân với số có tận chữ số (T2) 1.Mục tiêu: * KT:Em biết tính chất kết hợp phép nhân, Nhân với số có tận chữ số * KN: Vận dụng tốt tính chất kết hợp phép nhân để tính nhanh, tính cách thuận tiện * TĐ: HS có thái độ nghiêm túc học tốn u thích mơn học * NL: Phát triển lực tính tốn, lực tự học, tự giải vấn đề 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Líp 4B– Tuần 11 Năm học : 2018 2019 - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ Hái hoa dân chủ” vận dụng tính chất két hợp phép nhân để thực phép tính đơn giản *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nêu tính chất kết hợp phép nhân vận dụng trả lời nhanh kết phép tính Giải thích cách tính +HS trả lời to, rõ ràng ,tự tin trước lớp - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: ( BT1;2;3.) *Đánh giá: - Tiêu chí: Biết cách vận dụng tính chất kết hợp từ phép nhân đế tính kết phép tính tính cách thuận tiện - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: (BT 4;5) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nhân tốt với số tròn chục giải thích cách làm Vân dụng vào giải tốn có lời văn , lời giải ngắn gọn rõ ràng - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh - Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp HSTTC BT - Đối với HS TTN: Gióp HS TTC vµ làm thêm BT sau: sánh hai số aaaa x b vµ bbbb x a (aaaa x b = (a x 1111) xb ; bbbb x a = (b x 1111) x a Ta cã ( a x 1111) x b = (b x 1111) x a) 6.Hướng dẫn ứng dụng: V nh với ngời thân hoàn thành BT ng dng Tiếng việt: Bài 11c: cần cù, siêng năng(T1) 1.Mc tiêu: *KT: Nhận biết tính từ, làm giàu vốn từ đặc điểm tính chất vật, hoạt động trạng thái *KN:Vận dụng hiểu biết để sử dụng tính từ hợp lí, viết câu văn chỉmiêu tả cách có hình ảnh sinh động *TĐ:HS Có thái độ u thích mơn học * NL:Phát triển lực ngôn ngữ, lực viết câu hoạt động 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khi ng Lp hỏt mt bi Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019 H 2: BT1 phn HĐCB * Đánh giá: - Tiêu chí: + HS nói từ ngữ miêu tả hình dáng, kích thước, đặc điểm vật tranh - PP: Vấn đáp - KT: trình bày miệng, nhận xét lời HĐ 3: Tìm hiểu tính từ * Đánh giá: - Tiêu chí: +Tìm từ đoạn văn Biết tính từ từ miêu tả đặc điểm tính chất vật, hoạt động, trạng thái - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4: BT3,4 ( SHD) - Tiêu chí: +Tìm ghi lại tính từ Đặt câu với tính từ BT3: a.Gầy gò, cao, sáng, thưa,cũ,cao, trắng,nhanh nhẹn,điềm đạm, đầm ấm, khúc chiết, rõ ràng b quang, bóng, xám,trắng, xanh, dài, hồng, to tướng,ít,dài,thanh mảnh - PP: Vấn đáp, quan sát - KT: Nhận xét lời, tôn vinh học tập Ghi chép ngắn 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp đỡ HS TTC BT3 -Đối với HS TTN: Hoµn thµnh tốt BT, đặt đợc câu có sử dụng tính tõ vµ gióp HSTTC nhãm 6.Hướng dẫn ứng dng: : V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SGK Tiếng việt: Bài 11c: cần cù, siêng (T2) 1.Mc tiờu: *KT: Vit c m bi trong văn kể chuyện theo cách trực tiếp gián tiếp *KN: Bước đầu biết viết đoạn văn mở đầu văn kể chuyện theo hai cách: gián tiếp trực tiếp *TĐ:HS Có thái học tập tích cực * NL:Phát triển lực viết câu , viết đoạn Năng lực tự học, tự giải vấn đề, 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lp hỏt mt bi Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 20182019 HĐ 2: BT1,2 Như SHD * Đánh giá: - Tiêu chí: + HS tìm đoạn mở truyện Rùa Thỏ So ánh hai cách mở khác + Mở trực tiếp: Kể vào việc mở đầu câu chuyện + Mở gián tiếp: Nói chuyện khác để dẫn vào câu chuyện định kể - PP: Vấn đáp - KT: trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3,4: BT3,4 SHD * Đánh giá: - Tiêu chí: +HS xác định cách mở giải thích em cho mở kiểu trực tiếp ( mở rộng) Viết mở theo hai kiểu mở rộng , hoạc gián tiếp cho câu chuyện bàn chân kì diệu Viết câu văn chặt chẽ, diễn đặt trội chảy - PP: Quan sát Vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: -Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp đỡ HSTTC BT4 -Đối với HS TTN: Hoµn thµnh tèt BT vµ gióp bạn TTC nhóm 6.Hng dn ng dng: V nh với ngời thân hoàn thành phần ứng dụng SGK 2019 Toán: Thứ sáu ngày tháng 11 năm §Ị xi mÐt vu«ng 1.Mục tiêu: * KT:Em biết đề-xi-mét vng đơn vị đo diện tích - đọc viết số đo diện tích theo đơn vị đề-xi-mét vuông - dm2 = 100cm2 Bước đầu biết chuyển đổi từ dm2 sang cm2 ngược lại * KN: Vận dụng tốt quan hệ hai đơn vị đo diện tích dm2 cm2 để chuyển đổi hai đơn vị đo cách thành thạo * TĐ: HS có thái độ nghiêm túc học tốn u thích mơn học * NL: Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề 1.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : 2.Điều chỉnh nội dung dạy học: BT2 Đọc nghe thấy cô hướng dẫn 3.Điều chỉnh nội dung hoạt động: BT2.HĐ lớp HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp trò chơi “ Ai nhanh ” BT SHD *Đánh giá: - Tiêu chí: +Nêu diện tích hình với số đo diện tích cm2 Giải thích cách tính +HS trả lời to, rõ ràng ,tự tin trc lp Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019 - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Đọc nghe thầy cô hướng dẫn ( BT2.3) *Đánh giá: - Tiêu chí: Biết dm2 đơn vị đo diện tích Biết cách đọc cách viết quan hệ hai đơn vị đo cm2 , dm2 ( cm2 = 100 dm2 ) - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3:( BT1.2 phần HĐTH) *Đánh giá: - Tiêu chí: +Chuyển đổi đơn vị đo ,chính xác Giải thích cách làm cho bạn giáo - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời.tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Đối với HSTTC: GV HS TTN giúp đỡ em SH TTC hiểu hoàn thành BT1(HĐTH) - i vi HS TTN: Hoàn thành tốt tập làm thêm BT sau Điền dấu < >= vào chỗ trèng thÝch hỵp: a) 380 cm ……3 dm280cm2 2973 cm2 ……29dm2 70cm2 b) 8dm2 9cm2 ……809 cm2 5006cm2 …….50dm2 60cm2 5.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mẹ hoàn thành phần ứng dụng SGK Khoa học: chun thĨ cđa níc (t2) 1, Mục tiêu: * KT: Sau hoc, em : Vẽ trình bày sơ đồ vòng tuần hàn nước tự nhiên * KN: Vận dụng kiến thứcvề nước vào thực tế sống * TĐ: Có thái độ u thích mơn học thích khám phá kiến thức khoa học * NL: lực tự học, tự giải vấn đề Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bìa, bút màu 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp chơi đố bạn *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS nêu thể nước thiên nhiên - PP: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời,tôn vinh học tập HĐ 2: Thảo luận hoàn sơ đồ *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS hồn thành sơ đồ vong tuần hồn nước thiên nhiên, nhìn vào sơ đồ để trình bày trơi chảy vòng tuần hồn nước tronh thiên nhiên - PP: Quan sát, vấn đáp Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019 - K thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh -Đối với HSTTC: GV HS TTN giỳp cỏc em hiểu vẽ vòng tuần hoàn nớc thiên nhiên -i vi HS TTN: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ b¹n TTC nhãm 5.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SGK ÔN TiÕng viÖt: ÔN LUYỆN TUẦN 10 *KT: +Đọc hiểu truyện “Hai cha lừa”.Hiểu tình hai cha dễ bị lay động bỡi ý kiến người khác +tìm danh từ động từ,từ láy đoạn văn; dùng dấu ngoặc kép *KN: Vận dụng hiểu biết để hồn thành tập vào sống *TĐ: Giúp HS có thái độ vững tin vào việc làm khơng giao động trước nhiều ý kiến *NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ ; lực tự học , tự giải vấn đề Đồ dùng dạy học: - Vở em tự ôn luyện Hoạt động dạy học: HĐ1:Khởi động Cho lớp hát HĐ 2:(theo tài liệu): Đọc câu chuyện “ hai cha lừa” trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu trả lời câu hỏi nội dung Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Biết liên hệ thân rút ý nghĩa câu chuyện Câu a: - Có người có lừa mà cưỡi lại - Các ơng xem người trai ngồi ngất ngưởng lưng lừa , người già phải bộ, người nhảy xuống người cha cưỡi lên lưng lừa - Ông lão nhẫn tâm bắt cậu trai đáng thương phải Người cha bảo ngồi lên lưng lừa - Trời hai người bắt vật đáng thương chở nặng Hai cha cột chân lừa lại khiêng Câu b: Họ khơng có lập trường, dễ bị lay động bỡi ý kiến người khác Câu c: Sai Câu d: có lập trường vững vàng trước việc làm mình, khơng lay động bỡi ý kiến người khác - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: Bài tập 2,3,4( Bỏ BT 5) *Đánh giá: -Tiêu chí: Tìm viết động từ, danh từ từ láy có Trả lời tác dụng dấu ngoặc kép có BT2: Từ láy: ngất ngưởng; ngặt nghẽo, ầm ĩ, giãy giụa, hối hận BT3: a Danh từ: cha, con,chân lừa, lừa, vai,đòn gánh b Động từ: nhảy, buộc, khênh BT4 : Cõu a Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 20182019 -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Hoạt động ứng dụng: (Thực theo tài liệu ) ƠN to¸n: ƠN LUYỆN TUẦN 10 1.Mục tiêu: *KT: - biết vân dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp phép nhân để tính tốn -Biết cách thực phép nhân số có nhiều chữ số với số có chữ số - Giải tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số *KN: Vận dụng kiến thức học hoàn thành tốt BT *TĐ: H có ý thức đam mê học tốn *NL:HS có lực lập luận giải tốn, lực tính tốn, lực phân tích suy luận.năng lực tự giải vấn đề, tự học Đồ dùng dạy học:- Vở em tự ơn luyện Tốn Hoạt động dạy học: HĐ1: Khởi động GV Tổ chức cho học sinh hát HĐ 2: ( BT 1,2,3, 4,6,7) * Đánh giá: -Dùng ê ke thước chia cm vẽ hai đường thẳng song song hai đường thẳng vuông góc.-Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời HĐ 3: ( 5,8) (Như tài liêu) * Đánh giá -Tiêu chí :+ nêu cặp cạnh vng góc, cặp cạnh song song với nhau.vẽ hình chữ nhật hình vng theo ssos đo cho trước -Phương pháp: quan sát , vấn đáp, viết -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời Viết nhận xét HĐ 4: ( BT 4) nhận biết góc * Đánh giá: -Tiêu chí :HS nối tên góc với hình vẽ phù hợp -Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời 5.Hướng dẫn vận dụng: Về nhà cïng víi người thân hồn thành phần vận dụng gdtt: sinh ho¹t Líp Mục tiêu : Đánh giá hoạt động lớp tuần vừa qua đưa kế hoạch hoạt động tuần tới “ phát động phong trảo thi đua chào mừng ngày 20-11” 2.æn định nề nếp : CT HTQ điều hành lớp nhận xét tình hình lớp tuần qua - ban , nhúm tự đánh giá kết thi đua nhóm - CT HTQ tổng hợp nhận xét thi đua nhóm 3.ý kiến thành viên lớp *ỏnh giỏ: -Tiờu chớ: Phõn tích vấn đề cần tuyên dương , vấn đề cần khắc phục tuần thực gờ giác, chấp hành nội quy quy định lớp, trng í kin gúp ý Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 20182019 nhẹ nhàng có ý thức xây dựng, khơng trích hay trách móc bạn Biết nêu lên cố gáng tiến bạn + Biết tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng bạn nêu hướng khắc phục sửa chửa -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét bng li 4.Bình bầu thi đua nhóm, cá nhân xuất sắc tuần *ỏnh giỏ: -Tiờu chớ:+ Phõn tích ưu điểm thuyết phục, đạt tiêu chí đưa ra, tiến có ý thức vươn lên + Nhìn thấy tiến bạn, động viên bạn để bạn có động lực phấn đấu -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.KÕ hoạch hoạt động tuần tới : ( cỏc ban tho luận xây dựng kế hoạch hoạt động) - Thùc hiÖn tốt ATGT, ATTTTH,Nghiờn cu bi đầy đủ trớc đến lớp - Tập thể dục giờ, làm tốt công tác vệ sinh, - Đi học , chấp hành tốt nội quy quy định nhà trưêng 6.Tích hợp dạy 2: Việc chi tiêu Bỏc H( Ti liờu o c HCM) Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy ... mê sáng tạo luyn ch Giáo viên : Mai Thị Quế Phơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc – Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019 * NL :Phát triển thẩm mĩ ,năng lực trình bày văn Năng lực tự học. .. nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: Gi¸o viên : Mai Thị Quế Phơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 2019 -i vi HSTTC: GV... dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ 1: Khởi ng Lp hỏt mt bi Giáo viên : Mai Thị Q Ph¬ng – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ dạy học Lớp 4B Tuần 11 Năm học : 2018 – 2019 HĐ 2: BT1 phần HĐCB * Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 11 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế ,

Từ khóa liên quan