0

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT XÃ TÂN THỚI NHÌ – HUYỆN HÓC MÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI K? 2008 – 2020

77 0 0
  • QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT XÃ TÂN THỚI NHÌ – HUYỆN HÓC MÔN   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  THỜI K? 2008 – 2020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 19:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT Xà TÂN THỚI NHÌ – HUYỆN HÓC MÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI KỲ 2008 – 2020.” SVTH : TẠ THỊ TUYẾT NHUNG MSSV : 05124075 LỚP : DH05QL KHOÁ : 2005 – 2009 NGÀNH : Quản lý đất đai -TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2009- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH TẠ THỊ TUYẾT NHUNG “QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT Xà TÂN THỚI NHÌ – HUYỆN HÓC MÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI KỲ 2008 – 2020.” Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Du (Đòa quan: Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh) (Ký tên: ………………………………) - Tháng năm 2009 - TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Tạ Thò Tuyết Nhung, khoa Quản Lý Đất Đai Và Bất Động Sản, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đề tài: “ Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Thới Nhì – huyện Hóc Môn – Thành Phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2008 – 2020 “ Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Du Nội dung tóm tắt báo cáo: Chòu tác động xu hướng phát triển chung thành phố Hồ Chí Minh nói chung huyện Hóc Môn nói riêng, thời gian vừa qua xã Tân Thới Nhì có số vấn đề phát sinh việc sử dụng đất cho hợp lý, khoa học, phù hợp với tình hình huyện Mặt khác, Tân Thới Nhì xã lớn huyện Hóc Môn, có vò trí đòa lý thiết yếu, nhiều dự án lớn thành phố nghiên cứu triển khai đây, dân số ngày gia tăng (chủ yếu dân nhập cư) Chính cho thấy việc thực quy hoạch sử dụng đất thiếu đòi hỏi việc thực phải đắn kòp thời ● Các nội dung nghiên cứu đề tài: đđánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tếxã hội; đánh giá tình hình quản lý trạng sử dụng đất; đánh giá việc thực kế hoạch sử dụng đất đến năm 2009; xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất; đánh giá hiệu phương án; giải pháp tổ chức thực hiện; kết luận kiến nghò ●Kết đạt được: - Phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2010 2020; - Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2008; - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2020; - Hệ thống bảng biểu, số liệu thống kê kèm theo số đề xuất ●Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thống kê; - Phương pháp điều tra nhanh nông thôn; - Phương pháp đồ; - Phương pháp dự báo; - Phương pháp đònh mức; - Phương pháp chuyên gia; - Phương pháp đa phương án Lời cảm ơn Trong suốt bốn năm học qua quan tâm, dạy dỗ gia đình thầy giúp tơi ngày trưởng thành sống Đầu tiên, xin ghi nhớ công ơn Cha Mẹ người thân gia đình ni dưỡng khơn lớn động viên học tập Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể ban giám hiệu q thầy trường ĐH Nơng Lâm Tp.HCM Đặc biệt q thầy khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản truyền đạt cho em kiến thức quí báu suốt năm học vừa qua Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Du tận tình hướng dẫn em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Tiếp theo, em xin gởi lời cảm ơn đến Cô Chú, Anh Chị công tác xã Tân Thới Nhì Phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Hóc Mơn cho em môi trường thuận lợi để thực tập, cung cấp tài liệu vô cần thiết giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Cuối cùng, xin cảm ơn tất bạn lớp DH05QL – người bạn vô thân thương suốt quãng đời sinh viên với bao niềm vui kỉ niệm mà có lẽ suốt đời sau khơng thể qn ! Sinh viên thực TẠ THỊ TUYẾT NHUNG MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Trang PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận I.1.1 Cơ sở khoa học quy hoạch sử dụng đất I.1.1.1 Một số khái niệm I.1.1.2 Lược sử công tác quy hoạch sử dụng đất Việt Nam I.1.2 Cơ sở pháp lý I.1.3 Cơ sở thực tiễn I.2 Nội dung nghiên cứu, phương pháp quy trình thực I.2.1 Nội dung nghiên cứu I.2.2 Phương pháp 10 I.2.3 Quy trình lập quy hoạch 10 11 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU II.1 Điều kiện tự nhiên - tài nguyên thiên nhiên 11 II.1.1 Vị trí địa lý 11 II.1.2 Địa hình, địa mạo 11 II.1.3 Khí hậu 12 II.1.4 Thủy văn 13 II.1.5 Tài nguyên đất 14 II.1.6 Tài nguyên nước 15 II.1.7 Tài nguyên rừng 15 II.1.8 Tài nguyên nhân văn 15 II.1.9 Cảnh quan môi trường 16 II.1.10 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, thiên nhiên cảnh quan môi trường 16 II.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 16 II.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế 16 II.2.1.1 Tình hình tăng trưởng kinh tế 16 17 II.2.1.2.Tình hình chuyển dịch cấu kinh tế II.2.1.3 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 17 II.2.2 Thực trạng phát triển xã hội 20 II.2.2.1 Dân số 20 II.2.2.2 Lao động việc làm 20 II.2.2.3 Dân tộc – tôn giáo 22 II.2.2.4 Thực trạng phân bố dân cư 22 II.2.3 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 22 II.2.3.1 Giao thông 22 II.2.3.2 Thủy lợi 23 II.2.3.3 Hệ thống cấp thoát nước – rác thải II.2.3.4 Giáo dục – đào tạo II.2.3.5 Y tế II.2.3.6 Văn hóa thơng tin – đài truyền – thể dục thể thao II.2.3.7 Hệ thống điện II.2.3.8 Bưu viễn thơng II.2.3.9 An ninh – quốc phòng II.2.3.10 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội II.3 Thực trạng công tác quản lý đất đai xã Tân Thới Nhì II.4 Đánh giá trạng sử dụng đất biến động đất đai II.4.1 Đánh giá trạng sử dụng đất xã Tân Thới Nhì năm 2008 II.4.2 Cơ cấu trạng theo loại hình sử dụng đất II.4.3.Biến động đất đai xã Tân Thới Nhì giai đoạn 2005 – 2008 II.5 Đánh giá tiềm đất đai II.5.1 Ý nghĩa công tác đánh giá tiềm đất đai II.5.2 Đánh giá tiềm đất nông nghiệp II.5.3 Đánh giá tiềm đất phi nông nghiệp II.5.4 Đánh giá tiềm đất chưa sử dụng II.5.5 Đánh giá chung tiềm đất đai xã II.6 Quy hoạch sử dụng đất II.6.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Thới Nhì II.6.2 Dự báo nhu cầu sử dụng đất xã Tân Thới Nhì II.6.3 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất II.6.3.1 Căn xây dựng phương án II.6.3.2 Xây dựng phương án II.6.3.3 So sánh phương án II.6.3.4 Lựa chọn phương án II.6.3.5 Các tiêu quy hoạch sử dụng đất theo phương án chọn II.7 Kế hoạch sử dụng đất II.7.1 Mục đích lập kế hoạch sử dụng đất II.7.2 Nội dung kế hoạch sử dụng đất II.8 Đánh giá hiệu phương án II.9 Giải pháp thực KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ PHỤ LỤC 24 24 24 25 25 25 25 26 27 28 28 29 32 33 33 34 34 34 34 34 34 36 38 38 38 40 42 42 48 48 48 62 63 65 DANH SÁCH CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH VÀ CHỮ VIẾT TẮT Danh sách bảng Bảng II.1 Các yếu tố khí tượng tháng năm Bảng II.2 Chế độ gió Bảng II.3 Hiện trạng thủy văn năm 2008 Bảng II.4 Cơ cấu đất đai xã Tân Thới Nhì Bảng II.5 Tình hình sử dụng nước xã năm 2008 Bảng II.6 Tình hình thu chi ngân sách xã năm 2008 Bảng II.7 Sản lượng lúa rau màu giai đoạn 2005 - 2008 Bảng II.8 Các loại vật nuôi giai đoạn 2005 - 2008 Bảng II.9 Dân số xã giai đoạn 2005 – 2008 Bảng II.10 Cơ cấu lao động giai đoạn 2007 - 2008 Bảng II.11 Thành phần dân tộc năm 2008 Bảng II.12 Thành phần tôn giáo năm 2008 Bảng II.13 Hệ thống giao thông xã năm 2008 Bảng II.14 Hiện trạng giáo dục năm 2008 Bảng II.15 Hiện trạng y tế năm 2008 Bảng II.16 Hiện trạng an ninh giai đoạn 2007 - 2008 Bảng II.17 Tình hình giải tranh chấp - khiếu nại - tố cáo giai đoạn 2005 – 2008 Bảng II.18 Cơ cấu sử dụng loại đất năm 2008 Bảng II.19 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2008 Bảng II.20 Hiện trạng sử dụng đất phi nơng nghiệp năm 2008 Bảng II.21 Tình hình biến động đất đai giai đoạn 2005 – 2008 Bảng II.22 So sánh dân số xã năm 2008 năm 2020 Bảng II.23 So sánh tiêu phương án Bảng II.24 Diện tích cấu đất phi nông nghiệp năm 2020 Bảng II.25 Một số dự án khu dân cư lớn thực thời kỳ quy hoạch Bảng II.26 Một số sở sản xuất triển khai thời kỳ quy hoạch Bảng II.27 Diện tích cấu đất cơng cộng năm 2020 Bảng II.28 Hệ thống giao thông lớn xã thời kỳ quy hoạch Bảng II.29 Một số cơng trình văn hóa xã thời kỳ quy hoạch Bảng II.30 Một số cơng trình giáo dục xã thời kỳ quy hoạch Bảng II.31 Cơ cấu đất đai xã Tân Thới Nhì năm 2010 Bảng II.32 Các cơng trình thực giai đoạn 2008 – 2010 Bảng II.33 Cơ cấu đất đai xã Tân Thới Nhì năm 2011 Bảng II.34 Các cơng trình thực năm 2011 Bảng II.35 Cơ cấu đất đai xã Tân Thới Nhì năm 2012 Bảng II.36 Các cơng trình thực năm 2012 Bảng II.37 Cơ cấu đất đai xã Tân Thới Nhì năm 2013 Bảng II.38 Các cơng trình thực năm 2013 Bảng II.39 Cơ cấu đất đai xã Tân Thới Nhì năm 2014 Bảng II.40 Các cơng trình thực năm 2014 Bảng II.41 Cơ cấu đất đai xã Tân Thới Nhì năm 2015 Bảng II.42 Các cơng trình thực năm 2015 Bảng II.43 Cơ cấu đất đai xã Tân Thới Nhì năm 2020 Bảng II.44 Các cơng trình thực giai đoạn 2015 - 2020 Danh sách biểu đồ Biểu đồ II.1 Cơ cấu kinh tế xã năm 2008 Biểu đồ II.2 Tình hình biến động dân số giai đoạn 2005 – 2008 Biểu đồ II.3 Tỷ lệ lao động giai đoạn 2007 - 2008 Biểu đồ II.4 Cơ cấu sử dụng loại đất năm 2008 Biểu đồ II.5 Cơ cấu đất nông nghiệp năm 2008 Biểu đồ II.6 Cơ cấu đất sản xuất nông nghiệp năm 2008 Biểu đồ II.7 Cơ cấu đất phi nông nghiệp năm 2008 Biểu đồ II.8 Cơ cấu đất chuyên dùng năm 2008 Biểu đồ II.9 Cơ cấu đất năm 2008 Biểu đồ II.10 So sánh tiêu phương án Biểu đồ II.11 Cơ cấu đất phi nông nghiệp năm 2020 Biểu đồ II.12 Cơ cấu đất năm 2020 Biểu đồ II.13 Cơ cấu đất chuyên dùng năm 2020 Danh sách hình Hình 1: Sơ đồ vị trí Hình 2: Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2008 Hình 3: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2008 – 2020 Chữ viết tắt QHSDĐ: Quy hoạch sử dụng đất QH – KHSDĐ: Quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất TP.HCM: thành phố Hồ Chí Minh FAO: Food and Agriculture Organization: Tổ chức nông lương giới CN: công nghiệp UBND: Ủy ban nhân dân GD – ĐT: Giáo dục – đào tạo GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất DTTN: Diện tích tự nhiên Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Tạ Thị Tuyết Nhung ĐẶT VẤN ĐỀ Đất, nước khơng khí yếu tố quan trọng có ý nghĩa định đến tồn sinh vật trái đất nói chung người nói riêng, thiếu yếu tố chắn sống bị tiêu diệt thực tế sống chứng minh hoạt động sinh vật dựa tảng đất, nước khơng khí, nói yếu tố đất đai đóng vai trò chủ yếu Thật vậy, đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, nơi diễn hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, tài sản quốc gia Tuy nhiên, đất đai vô hạn mà ngược lại nguồn tài nguyên hữu hạn tăng hay giảm theo ý muốn chủ quan người Do đó, để đưa đất đai vào sử dụng cách tiết kiệm, hiệu bền vững đòi hỏi phải có biện pháp để tổ chức, quản lý nhà nước biện pháp quan trọng nhất, hiệu nhất, cơng cụ đắc lực quy hoạch sử dụng đất Chủ trương Đảng - Nhà nước nguyện vọng nhân dân vấn đề quy hoạch sử dụng đất thể chế hóa, cụ thể hóa văn pháp luật Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước thống quản lý theo quy hoạch pháp luật đảm bảo sử dụng đất đai mục đích có hiệu quả”; Điều luật đất đai năm 2003 quy định quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất đai 13 nội dung quản lý nhà nước đất đai Xã Tân Thới Nhì nằm phía Tây Bắc so với trung tâm huyện Hóc Mơn, xã có diện tích lớn có vị trí địa lý thiết yếu huyện Trong năm qua dù cấp quyền có nhiều cố gắng việc quản lý đất đai địa phương tính chất phức tạp nhiều điều kiện khách quan tác động nên tình trạng sử dụng đất đai chưa phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, mâu thuẫn việc sử dụng đất ngành ngày gay gắt Qua cho thấy việc thực QHSDĐ khơng thể thiếu đòi hỏi việc thực phải đắn kịp thời Xuất phát từ lý nêu phân công khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh thực đề tài: “ Quy hoạch sử dụng đất chi tiết xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Mơn thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2008 – 2020” Mục tiêu nghiên cứu đề tài : - Đánh giá tiềm đất đai nguồn lực từ đất địa phương làm sở cho việc xác định, phân bổ, cân đối dự báo nhu cầu đất đai cho ngành nhằm sử dụng đất cách tiết kiệm, hợp lý bền vững; - Tăng hiệu sử dụng đất địa phương; - Làm sở cho việc lập kế hoạch năm hàng năm, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn xã; - Xác định phương án sử dụng đất tối ưu sở bám sát quy hoạch chung định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Trang Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Tạ Thị Tuyết Nhung Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: quy luật phát triển kinh tế - xã hội quỹ đất đai phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Mơn từ năm 2005 Yêu cầu: - QHSDĐ phải đảm bảo nguyên tắc quản lý nhà nước đất đai, phải tuân thủ quy trình hướng dẫn Bộ Tài Nguyên - Môi Trường quy định pháp luật đất đai; - QHSDĐ phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch chung huyện; - Phương án quy hoạch phải mang tính khách quan, khoa học, đầy đủ, thiết thực mang tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội giai đoạn phát triển xã; - Phương án quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu sử dụng đất ổn định, hiệu bền vững tương lai Trang Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Tạ Thị Tuyết Nhung TTN 4,47 0,26 4,47 0,26 0,00 2.4 Đất tôn giáo, tín ngỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 13,39 0,78 12,14 0,70 -1,25 §Êt chưa sư dơng CSD 3.1 §Êt b»ng chưa sư dơng BCS 37,47 37,47 2,17 2,17 35,47 35,47 2,05 2,05 -2,00 -2,00 2.3 Ä Diện tích đất nơng nghiệp năm 2012 1037,33 ha, giảm 94 so với năm 2011 Trong đó: ● Diện tích đất sản xuất nông nghiệp 923,33 ha, giảm 86,00 so với năm 2011 ● Diện tích đất lâm nghiệp 114 ha, giảm 8,00 so với năm 2001 Ä Diện tích đất phi nơng nghiệp 655 ha, tăng 96,00 so với năm 2011 ● Diện tích đất 116,12 ha, tăng 30,56 so với năm 2011 ● Diện tích đất chuyên dùng 472,27 ha, tăng 66,69 so với năm 2011 ● Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa 12,14 ha, giảm 1,25 so với năm 2011 ÄDiện tích đất chưa sử dụng 35,47 ha, giảm 2,00 so với năm 2011 Bảng II.36 Các cơng trình thực năm 2012 TT Tên cơng trình Mã Diện tích (ha) Khu thị Tây Bắc ONT 27,00 Khu đô thị đại học quốc tế VIUT ONT 4,00 Khu dân cư đô thị - công nghiệp – dịch vụ Tân Thới Nhì – Tân Hiệp ONT 31,00 Mở rộng khu dân cư hữu ONT 1,00 Phát triển sở sản xuất kinh doanh CSK 1,00 Hộ gia đình cá nhân sản xuất kinh doanh CSK 1,00 Đất dành cho việc di dời khu cn từ nội thành TP CSK 0,30 Công viên xanh – vườn hoa DVH 6,00 Trường mầm non Tân Thới Nhì DGD 0,10 10 Trường mầm non Tân Thới Nhì DGD 0,10 11 Trường tiểu học Tân Thới Nhì DGD 0,30 12 Nâng cấp đường hương lộ 60 DGT 13 Nhà văn hóa xã DVH 2,00 14 Trường tiểu học Tân Thới Nhì (Nhị Xuân) DGD 0,25 Ä Đất nông nghiệp giảm đều, đảm bảo tiến độ bàn giao đất cho nhà đầu tư thực dự án Mặt khác, đất nông nghiệp giảm với tốc độ không gây áp lực q lớn lên nơng dân quyền trình chuyển đổi nghề nghiệp Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng, khu công nghiệp… giúp nhanh chóng giải việc làm cho người nơng dân, lao động trẻ người nhập cư Trang 55 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Tạ Thị Tuyết Nhung d) Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2012 - 2013 Bảng II.37 Cơ cấu đất đai xã Tân Thới Nhì năm 2013 Năm 2012 ChØ tiªu TT Năm 2013 M· Biến động tăng, giảm DiÖn tÝch (ha) DiÖn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) DiƯn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) 100,0 1727,8 100,0 0,00 60,04 943,33 54,60 -94,00 53,44 32,22 21,62 837,33 490,74 327,61 48,46 28,40 18,96 -86,00 -66,00 -46,00 1.1 Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp NNP SXN 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 1.1.1.1 Đất Đất ớc Đất lại Đất LUA 1727,8 1037,3 923,33 556,74 373,61 LUC 85,83 4,97 79,83 4,62 -6,00 LUK 287,78 16,66 247,78 14,34 -40,00 HNC(a) 183,13 10,60 163,13 9,44 -20,00 366,59 114,00 114,00 21,22 6,60 6,60 346,59 106,00 106,00 20,06 6,13 6,13 -20,00 -8,00 -8,00 114,00 6,60 106,00 6,13 -8,00 37,91 9,61 6,72 2,89 27,33 751,50 210,11 126,57 83,54 526,78 43,50 12,16 7,33 4,84 30,49 96,50 43,99 10,44 33,55 54,51 Tỉng diƯn tÝch ®Êt tù nhiªn 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.2 trång lóa chuyªn trång lóa ntrồng lúa nớc trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp CLN LNP RSX 2.1 Đất rừng sản xuất Đất có rừng tự nhiên sản xuất Đất phi nông nghiệp Đất RSN PNN OTC 2.1.1 Đất nông thôn ONT 2.1.2 Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình SN ODT CDG 655,00 166,12 116,12 50,00 472,27 CTS 2,64 0,15 2,64 0,15 0,00 §Êt quèc phòng Đất sản xuất, kinh doanh phi NN CQP 17,96 1,04 17,96 1,04 0,00 CSK 108,15 6,26 116,90 6,77 8,75 SKK 52,52 3,04 62,52 3,62 10,00 SKC 55,63 3,22 54,38 3,15 -1,25 2.2.4 Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh Đất có mục đích công cộng CCC 343,52 19,88 389,28 22,53 45,76 2.2.4.1 Đất giao thông DGT 2.2.4.2 Đất thuỷ lợi Đất chuyn dn lưỵng DTL 168,43 100,22 9,75 5,80 189,31 110,22 10,96 6,38 20,88 10,00 DNL 13,77 0,80 13,80 0,80 0,03 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.4.3 Trang 56 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Tạ Thị Tuyt Nhung 2.2.4.4 Đất sở văn hóa DVH 2.2.4.5 DYT 41,30 0,75 2,39 0,04 47,77 1,26 2,76 0,07 6,47 0,51 DGD 13,16 0,76 17,03 0,99 3,87 4,66 0,27 6,66 0,39 2,00 1,23 4,47 0,07 0,26 3,23 4,47 0,19 0,26 2,00 0,00 12,14 0,70 10,14 0,59 -2,00 Đất sở y tế Đất sở giáo dục - đào tạo Đất sở thể dục - thể thao Đất chợ Đất tôn giáo, tín ngỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất cha sử dụng 3.1 Đất cha sử dông BCS 35,47 35,47 2,05 2,05 32,97 32,97 1,91 1,91 -2,50 -2,50 2.2.4.6 2.2.4.7 2.2.4.8 2.3 2.4 DTT DCH TTN NTD CSD Ä Diện tích đất nơng nghiệp năm 2013 943,33 ha, giảm 94 so với năm 2012 Trong đó: ● Diện tích đất sản xuất nơng nghiệp 837,33 ha, giảm 86 so với năm 2012 ● Diện tích đất lâm nghiệp 106 ha, giảm so với năm 2012 Ä Diện tích đất phi nông nghiệp 751,50 ha, tăng 96,50 so với năm 2012 ● Diện tích đất 210,11 , tăng 43,99 so với năm 2012 ● Diện tích đất chuyên dùng 526,78 ha, tăng 54,51 so với năm 2012 ● Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa 10,14 ha, giảm 2,00 so với năm 2012 ÄDiện tích đất chưa sử dụng 32,97 ha, giảm 2,50 so với năm 2012 Bảng II.38 Các cơng trình thực năm 2013 TT Tên cơng trình Mã Diện tích (ha) Khu thị Tây Bắc ODT 27,00 Khu đô thị đại học quốc tế VIUT ODT 4,00 Khu dân cư đô thị - công nghiệp – dịch vụ Tân Thới Nhì – Tân Hiệp ODT 31,00 Mở rộng khu dân cư hữu ONT 1,00 Nhà xưởng sản xuất doanh nghiệp (thành lập công ty, điểm giao dịch, trung tâm sản xuất…) CSK 1,00 Đất dành cho việc di dời khu cn từ nội thành TP CSK 0,50 Công viên xanh – vườn hoa DVH 6,00 Trường mầm non Tân Thới Nhì DGD 0,10 Trường mầm non Tân Thới Nhì DGD 0,10 10 Trường tiểu học Tân Thới Nhì DGD 0,20 11 Trường tiểu học Tân Thới Nhì (Nhị Xuân) DGD 0,25 12 Nâng cấp đường hương lộ 60B DGT 13 Câu lạc văn hóa DVH 1,00 Ä Khi sống nhân dân ngày nâng cao, nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí bắt đầu xuất Nắm bắt nhu cầu này, địa phương ngày trọng đến dự án phục vụ cho nhu cầu mặt tinh thần cho nhân dân, qua tạo mặt cho xã, tiến đến xây dựng mơ hình xã văn hóa, tiến Trang 57 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Tạ Thị Tuyết Nhung e)Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2013 – 2014 Bảng II.39 Cơ cấu đất đai xã Tân Thới Nhì năm 2014 Năm 2013 ChØ tiªu TT Năm 2014 M· Biến động tăng, giảm DiƯn tÝch (ha) DiƯn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) DiƯn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) 100,0 54,60 48,46 28,40 18,96 1727,8 849,33 751,33 424,74 281,61 100,0 49,16 43,49 24,58 16,30 -94,00 -86,00 -66,00 -46,00 Đất nông nghiệp NNP 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 1.1.1.1 LUA LUC 79,83 4,62 73,83 4,27 -6,00 247,78 14,34 207,78 12,03 -40,00 163,13 9,44 143,13 8,28 -20,00 1.1.2 Đất Đất ớc Đất lại Đất Đất 1727,8 943,33 837,33 490,74 327,61 1.2 Đất l©m nghiƯp LNP 1.2.1 RSX 20,06 6,13 6,13 326,59 98,00 98,00 18,90 5,67 5,67 -20,00 -8,00 -8,00 1.2.1.1 §Êt rõng sản xuất Đất có rừng tự nhiên sản xuất 346,59 106,00 106,00 RSN 106,00 6,13 98,00 5,67 -8,00 §Êt phi nông nghiệp PNN 2.1 Đất OTC 2.1.1 Đất nông thôn ONT 2.1.2 Đất đô thị ODT 2.2 Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình SN Đất quốc phòng Đất sản xuất, kinh doanh phi NN CDG 751,50 210,11 126,57 83,54 526,78 43,50 12,16 7,33 4,84 30,49 849,00 264,81 145,44 119,37 571,58 49,14 15,33 8,42 6,91 33,08 97,50 54,70 18,87 35,82 44,80 Tổng diện tích đất tự nhiên 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 trång lóa chuyªn trång lóa ntrång lóa nưíc trồng hàng năm lại trồng lâu năm LUK HNC(a ) CLN 0,00 CTS CQP 2,64 0,15 2,64 0,15 0,00 17,96 1,04 17,96 1,04 0,00 CSK 116,90 6,77 125,65 7,27 8,75 Trang 58 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Tạ Thị Tuyết Nhung SKK 62,52 3,62 72,52 4,20 10,00 SKC 54,38 3,15 53,13 3,08 -1,25 2.2.4 §Êt khu công nghiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh Đất có mục đích công cộng CCC 389,28 22,53 425,33 24,62 36,05 2.2.4.1 Đất giao thông DGT 2.2.4.2 DTL 10,96 6,38 193,48 118,22 11,20 6,84 4,17 8,00 2.2.4.3 Đất thuỷ lợi Đất chuyn dn lợng 189,31 110,22 DNL 13,80 0,80 17,30 1,00 3,50 2.2.4.4 Đất sở văn hóa DVH 2.2.4.5 Đất sở y tế Đất sở giáo dục - đào tạo Đất sở thể dục - thể thao Đất chợ Đất tôn giáo, tín ngỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất cha sử dụng Đất b»ng chưa sư dơng DYT 47,77 1,26 2,76 0,07 60,02 1,26 3,47 0,07 12,25 0,00 DGD 17,03 0,99 23,16 1,34 6,13 6,66 0,39 8,66 0,50 2,00 3,23 4,47 0,19 0,26 3,23 4,47 0,19 0,26 0,00 0,00 10,14 0,59 8,14 0,47 -2,00 32,97 32,97 1,91 1,91 29,47 29,47 1,71 1,71 -3,50 -3,50 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.4.6 2.2.4.7 2.2.4.8 2.3 2.4 3.1 DTT DCH TTN NTD CSD BCS Ä Diện tích đất nông nghiệp năm 2014 849,33 ha, giảm 94 so với năm 2013 Trong đó: ● Diện tích đất sản xuất nông nghiệp 751,33 ha, giảm 86 so với năm 2013 ● Diện tích đất lâm nghiệp 98 ha, giảm so với năm 2013 Ä Diện tích đất phi nơng nghiệp 849 ha, tăng 97,50 so với năm 2013 ● Diện tích đất 264,81 ha, tăng 54,70 so với năm 2013 ● Diện tích đất chuyên dùng 571,58 ha, tăng 44,80 so với năm 2013 ● Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa 8,14 ha, giảm 2,00 so với năm 2013 ÄDiện tích đất chưa sử dụng 29,47 ha, giảm 3,50 so với năm 2013 Bảng II.40 Các cơng trình thực năm 2014 TT Tên cơng trình Mã Diện tích (ha) Khu đô thị Tây Bắc ODT 27 Khu đô thị đại học quốc tế VIUT ODT Khu dân cư đô thị - công nghiệp – dịch vụ Tân Thới Nhì – Tân Hiệp ODT 31 Mở rộng khu dân cư hữu ONT Nhà xưởng sản xuất doanh nghiệp (thành lập công ty, điểm giao dịch, trung tâm sản xuất…) CSK 2,00 Công viên xanh – vườn hoa DVH 6,00 Trường mầm non Tân Thới Nhì DGD 0,10 Trường mầm non Tân Thới Nhì DGD 0,10 Trường tiểu học Tân Thới Nhì DGD 0,25 10 Trường tiểu học Tân Thới Nhì (Nhị Xuân) DGD 0,25 11 Nâng cấp đường hương lộ 60B DGT Trang 59 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Tạ Thị Tuyết Nhung 12 Thư viện xã DVH 0,50 13 Mở rộng trụ sở UBND xã CTS 1,00 Ä Đây năm dự báo kinh tế nước ta hồi phục sau suy thoái kinh tế tồn cầu nay, năm cơng trình đẩy nhanh tiến độ nhà đầu tư ạt đầu tư vào dự án công tác thu hồi, giải tỏa, đền bù chuyển mục đích diễn nóng, diện tích đất phi nơng nghiệp tăng lên nhanh Vì vậy, để tránh tình trạng nóng này, kế hoạch sử dụng đất trì giảm diện tích đất nơng nghiệp khơng chạy theo thị trường nhằm tránh rủi ro thực vội vàng, nóng mà thời gian vừa qua xảy số địa phương f) Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2014 – 2015 Bảng II.41 Cơ cấu đất đai xã Tân Thới Nhì năm 2015 Năm 2014 ChØ tiªu TT Năm 2015 Mã Tổng diện tích đất tự nhiên Bin ng tng, giảm DiƯn tÝch (ha) DiƯn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) DiƯn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) 1727,8 100,0 1727,8 100,0 0,00 849,33 49,16 661,33 38,28 -188,00 43,49 24,58 16,30 571,33 286,74 203,61 33,07 16,60 11,78 -180,00 -138,00 -78,00 Đất nông nghiệp NNP 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 1.1.1.1 LUA LUC 73,83 4,27 67,83 3,93 -6,00 LUK 207,78 12,03 135,78 7,86 -72,00 1.1.1.2 §Êt §Êt ưíc §Êt lại Đất 751,33 424,74 281,61 HNC(a) 143,13 8,28 83,13 4,81 -60,00 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 1.2 §Êt l©m nghiƯp LNP 1.2.1 RSX 18,90 5,67 5,67 284,59 90,00 90,00 16,47 5,21 5,21 -42,00 -8,00 -8,00 1.2.1.1 §Êt rừng sản xuất Đất có rừng tự nhiên sản xuất 326,59 98,00 98,00 RSN 98,00 5,67 90,00 5,21 -8,00 §Êt phi n«ng nghiƯp PNN 849,00 49,14 1041,0 60,25 192,00 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 trång lóa chuyªn trång lóa ntrång lóa nưíc trồng hàng năm lại Trang 60 Ngnh: Qun lý đất đai SVTH: Tạ Thị Tuyết Nhung CDG 264,81 145,44 119,37 571,58 15,33 8,42 6,91 33,08 366,56 174,32 192,24 663,58 21,22 10,09 11,13 38,41 101,75 28,88 72,87 92,00 CTS 2,64 0,15 2,64 0,15 0,00 Đất quốc phòng Đất s¶n xuÊt, kinh doanh phi NN CQP 17,96 1,04 17,96 1,04 0,00 CSK 125,65 7,27 140,65 8,14 15,00 SKK 72,52 4,20 87,52 5,07 15,00 SKC 53,13 3,08 53,13 3,08 0,00 2.2.4 Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh Đất có mục đích công cộng CCC 425,33 24,62 502,33 29,07 77,00 2.2.4.1 Đất giao thông DGT 2.2.4.2 DTL 11,20 6,84 209,73 138,22 12,14 8,00 16,25 20,00 2.2.4.3 Đất thuỷ lợi Đất chuyn dn lợng 193,48 118,22 DNL 17,30 1,00 21,30 1,23 4,00 2.2.4.4 Đất sở văn hóa DVH 2.2.4.5 Đất sở y tế Đất sở giáo dục - đào tạo Đất së thĨ dơc - thĨ thao DYT 60,02 1,26 3,47 0,07 74,77 1,26 4,33 0,07 14,75 0,00 DGD 23,16 1,34 43,16 2,50 20,00 DTT 8,66 0,50 10,66 0,62 2,00 DCH TTN 3,23 4,47 0,19 0,26 3,23 4,47 0,19 0,26 0,00 0,00 2.4 Đất chợ Đất tôn giáo, tín ngỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 8,14 0,47 6,39 0,37 -1,75 §Êt chưa sư dơng CSD 3.1 §Êt b»ng chưa sư dơng BCS 29,47 29,47 1,71 1,71 25,47 25,47 1,47 1,47 -4,00 -4,00 2.1 §Êt ë OTC 2.1.1 §Êt ë nông thôn ONT 2.1.2 Đất đô thị ODT 2.2 Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình SN 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.4.6 2.2.4.7 2.2.4.8 2.3 Ä Diện tích đất nơng nghiệp năm 2015 661,33 ha, giảm 188,00 so với năm 2014 Trong đó: ● Diện tích đất sản xuất nơng nghiệp 571,33 ha, giảm 180 so với năm 2014 ● Diện tích đất lâm nghiệp 90 ha, giảm 8,00 so với năm 2014 Ä Diện tích đất phi nông nghiệp 1041 ha, tăng 192 so với năm 2014 ● Diện tích đất 366,56 , tăng 101,75 so với năm 2014 ● Diện tích đất chuyên dùng 663,58 ha, tăng 92,00 so với năm 2014 ● Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa 6,39 ha, giảm 1,75 so với năm 2014 ÄDiện tích đất chưa sử dụng 25,47 ha, giảm 4,00 so với năm 2014 Bảng II.42 Các cơng trình thực năm 2015 TT Tên cơng trình Mã Diện tích (ha) Khu thị Tây Bắc ODT 27,00 Khu đô thị đại học quốc tế VIUT ODT 5,00 Khu dân cư đô thị - cơng nghiệp – dịch vụ Tân Thới Nhì – Tân Hiệp ODT 35,00 Mở rộng khu dân cư hữu ONT 1,00 Trang 61 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Tạ Thị Tuyết Nhung Di dời khu công nghiệp từ nội thành thành phố SKC 1,00 Xây dựng KCN – KCX CSK 2,00 Công viên xanh – vườn hoa DVH 7,00 Trường mầm non Tân Thới Nhì DGD 0,10 Trường mầm non Tân Thới Nhì DGD 0,10 10 Trường mầm non Tân Thới Nhì DGD 0,10 11 Trường tiểu học Tân Thới Nhì (Nhị Xuân) DGD 0,25 12 Trường THCS Tân Thới Nhì DGD 1,00 13 Trường THPT Tân Thới Nhì DGD 1,25 14 Nâng cấp mở rộng đường Dương Công Khi DGT 15 Mở rộng tuyến đường vành đai DGT Ä Đây năm cuối kì đầu phương án quy hoạch sử dụng đất nên có vai trò quan trọng, vào năm mặt xã có nhiều thay đổi biến xã thành xã có mức độ thị hóa cao, kế hoạch tập trung vào dự án sử dụng đất mang tính chất cải tạo mở hoàn thiện sở hạ tầng xã hội, giải vấn đề nhà việc làm hầu hết nhân dân xã g) Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 – 2020 Bảng II.43 Cơ cấu đất đai xã Tân Thới Nhì năm 2020 Năm 2015 TT ChØ tiêu Nm 2020 Mã Tổng diện tích đất tự nhiên DiƯn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) DiƯn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) 1727,80 100,00 1727,80 100,00 Biến động tăng, giảm Diện tích (ha) 0,00 Đất nông nghiệp NNP 661,33 38,28 -661,33 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 1.1.1 1.1.1.1 Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa CHN LUA 1.1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nớc LUC 571,33 286,74 203,61 67,83 33,07 16,60 11,78 3,93 -571,33 -286,74 -203,61 -67,83 Trang 62 Ngành: Quản lý đất đai 1.1.1.1.2 1.1.1.2 1.1.2 1.2 Đất lại Đất Đất Đất SVTH: T Th Tuyt Nhung trồng lúa nớc trồng hàng năm lại trồng lâu năm lâm nghiệp 135,78 7,86 -135,78 83,13 4,81 -83,13 RSX 284,59 90,00 90,00 16,47 5,21 5,21 -284,59 -90,00 -90,00 -90,00 LUK HNC(a) CLN LNP RSN 90,00 5,21 Đất rừng sản xuất Đất có rừng tự nhiên sản xuất Đất phi nông nghiệp PNN 2.1 Đất OTC 2.1.1 Đất nông thôn ONT 2.1.2 Đất đô thị ODT 2.2 CDG 60,25 21,22 10,09 11,13 38,41 1727,80 871,87 273,50 598,37 849,79 100,00 50,46 15,83 34,63 49,18 686,80 505,31 99,18 406,13 186,22 CTS 2,64 0,15 17,64 1,02 15,00 CQP 17,96 1,04 17,96 1,04 0,00 CSK 140,65 8,14 151,18 8,75 10,53 SKK 87,52 5,07 102,52 5,93 15,00 SKC 53,13 3,08 48,66 2,82 -4,47 2.2.4 §Êt chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình SN Đất quốc phòng Đất sản xuất, kinh doanh phi NN Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh Đất có mục đích công cộng 1041,00 366,56 174,32 192,24 663,58 CCC 2.2.4.1 Đất giao thông DGT 2.2.4.2 Đất thủ lỵi DTL 502,33 209,73 138,22 29,07 12,14 8,00 663,02 260,51 170,22 38,37 15,08 9,85 160,69 50,78 32,00 DNL 21,30 1,23 21,96 1,27 0,66 DVH DYT 74,77 1,26 4,33 0,07 141,77 1,26 8,21 0,07 67,00 0,00 DGD 43,16 2,50 48,16 2,79 5,00 DTT 10,66 0,62 15,66 0,91 5,00 DCH TTN 3,23 4,47 0,19 0,26 3,48 4,47 0,20 0,26 0,24 0,00 NTD 6,39 0,37 1,67 0,10 -4,72 CSD 25,47 25,47 1,47 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -25,47 -25,47 1.2.1 1.2.1.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 2.2.4.7 2.2.4.8 2.3 2.4 3.1 Đất chuyn dn lợng Đất sở văn hóa Đất sở y tế Đất sở giáo dục - đào tạo Đất sở thể dục - thể thao Đất chợ Đất tôn giáo, tín ngỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất cha sư dơng §Êt b»ng chưa sư dơng BCS Ä Diện tích đất nơng nghiệp năm 2020 khơng còn, giảm 661,33 so với năm 2015 Trong đó: ● Diện tích đất sản xuất nơng nghiệp giảm 571,33 so với năm 2015 ● Diện tích đất lâm nghiệp giảm 90,00 so với năm 2015 Ä Diện tích đất phi nông nghiệp 1727,80 ha, tăng 686,80 so với năm 2015 ● Diện tích đất 871,87 ha, tăng 505,31 so với năm 2015 ● Diện tích đất chuyên dùng 849,79 ha, tăng 186,22 so với năm 2015 ● Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa 1,67 ha, giảm 4,72 so với năm 2015 ÄDiện tích đất chưa sử dụng khơng còn, giảm 25,47 so với năm 2015 Bảng II.44 Các cơng trình thực giai đoạn 2015 - 2020 TT Tên cơng trình Trang 63 Mã Diện tích Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Tạ Thị Tuyết Nhung (ha) Khu đô thị Tây Bắc ODT 163,00 Khu đô thị đại học quốc tế VIUT ODT 30,00 Khu dân cư đô thị - công nghiệp – dịch vụ Tân Thới Nhì – Tân Hiệp ODT 250,00 Xây dựng khu công nghiệp khu chế xuất CSK 3,00 Công viên xanh – vườn hoa DVH 38,00 Trường THCS Tân Thới Nhì DGD 1,10 Trường THPT Tân Thới Nhì DGD 1,25 Trường mầm non Tân Thới Nhì DGD 0,15 Mở số tuyến đường liên ấp DGT 10 Xây dựng trụ sở ban ấp Nhị Tân Tân Hiệp CTS 0,50 11 Kênh thoát nước Tân Thới Nhì DTL 16,00 12 Đường điện cao DNL Ä Bắt đầu kỳ kế hoạch sở kết kỳ đầu hỗ trợ vốn kỹ thuật cao nên tốc độ giảm đất nông nghiệp nhanh chất lượng dự án cao Mặt khác, dự báo đến năm 2020 đất nước ta trở thành nước công nghiệp nên kinh tế phát triển nhanh mạnh hơn, chắn huyện nhận hỗ trợ từ thành phố phủ cho huyện xã q trình thị hóa dẫn đến việc diện tích đất ở, đất sản xuất kinh doanh tăng nhanh sở hạ tầng hoàn chỉnh II.8 Đánh giá hiệu phương án a) Về mặt kinh tế - xã hội Phương án QHSDĐ xã Tân Thới Nhì gắn liền với thực trạng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, có ý nghĩa quan trọng việc xác lập ổn định mặt pháp lý công tác quản lý nhà nước đất đai Đây để tiến hành giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu tối ưu cho định hướng phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp – thương mại – dịch vụ đại hóa địa phương nói riêng thành phố nói chung Phương án đề kế hoạch sử dụng đất hợp lý, thân thiện với môi trường, nâng cao hiệu sử dụng đất, cân đối nhu cầu sử dụng đất tất ngành kinh tế mục đích sử dụng đất khác b) Về mặt tự nhiên – môi trường Phương án QHSDĐ mang lại hiệu kinh tế lớn cho xã không làm đánh cảnh quan môi trường địa phương, bên cạnh dự án khai thác đất đai luôn kèm theo dự án cải tạo khôi phục cảnh quan – mơi trường Mặc dù diện tích đất nơng nghiệp khơng bù vào phát triển hệ thống xanh cơng viên diện tích mặt nước hợp lý xen kẽ khu dân cư dọc tuyến đường góp phần tạo khơng khí mát mẻ lành II.9 Giải pháp thực a) Giải pháp quản lý hành Trang 64 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Tạ Thị Tuyết Nhung - Ban hành văn quy định việc lập, quản lý quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất; - Ban hành số văn quy định riêng khu vực xác định mục đích theo hướng mở rộng, nhằm thu hút đầu tư khu vực sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp – khu chế xuất, chợ, khu trung tâm hành xã…; - Đảm bảo phương án quy hoạch kiểm tra, điều chỉnh bổ sung kịp thời kế hoạch sử dụng đất hàng năm xã; - Đảm bảo tính minh bạch cách cơng khai phương án quy hoạch nhân dân, thu thập ý kiến nhiều ngành, lĩnh vực, giao nhiệm vụ tổ chức thực công tác theo nhiệm vụ mình; - Đảm bảo cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở pháp lý để người dân hưởng quyền lợi thực nghĩa vụ đất đai trình sử dụng; - Ban hành sách, giải pháp giúp nhân dân chuyển đổi cấu sản xuất, cấu trồng vật ni b) Giải pháp kinh tế - Có sách ưu đãi đầu tư hạng mục cơng trình có khả thực hình thức xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia - Khuyến khích nhà đầu tư nước tham gia vào dự án đầu tư địa bàn xã - Ngoài vốn ngân sách địa phương, cần huy động vốn nhân dân, thực tốt sách “nhà nước nhân dân làm” - Có sách hậu đãi người dân hiến đất, có đóng góp lớn phát triển địa phương c) Giải pháp kỹ thuật - Đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thi công; - Hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã hội giao thông, lưới điện, thủy lợi… - Xây dựng cơng trình phúc lợi xã hội; - Nâng cao dân trí nguồn tri thức tương lai xã; - Các ban ngành cần phối hợp chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch thực cho hạng mục cơng trình, đầu tư theo tiến độ, rà sốt đối chiếu cơng trình, dự án chậm tiến độ, không khả thi tiến hành biện pháp thúc đẩy hủy bỏ, giao cho nhà đầu tư khác thực hiện; - Xem xét thực khảo sát đo đạc, cắm mốc đền bù thu hồi đất theo dự án, công trình, nhằm khắc phục tình trạng triển khai chậm ách tắc cơng tác bồi hồn, tái định cư Trang 65 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Tạ Thị Tuyết Nhung KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Phương án QHSDĐ xã Tân Thới Nhì xây dựng sở đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trạng sử dụng đất nhu cầu nhân dân xã, qua tổng hợp lợi phát hạn chế ảnh hưởng đến trình phát triển xã, đảm bảo phương án quy hoạch có tính khách quan cao động lực thúc đẩy cho q trình phát triển tồn diện xã thời gian tới Trang 66 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Tạ Thị Tuyết Nhung Xã Tân Thới Nhì có nhiều lợi vị trí địa lý, đất đai nguồn nhân lực dồi nên việc phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp – thương mại – dịch vụ thời gian tới mang tính khả thi cao Kết thực chiến lược sử dụng đất đai xã thời gian tới có ý nghĩa quan trọng việc thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phương án quy hoạch góp phần chuyển đổi cấu sử dụng đất theo hướng bền vững, cụ thể đến năm 2020: - Diện tích đất phi nông nghiệp 1727,80 ha, chiếm 100% diện tích tự nhiên So với năm 2008 diện tích tăng 1363,80 ha, đó, đất đất chuyên dùng tăng mạnh - Diện tích đất nơng nghiệp giảm mạnh năm 2020 khơng đất nơng nghiệp, so với năm 2008 diện tích giảm 1319,58 - Diện tích đất chưa sử dụng giảm mạnh năm 2020 khơng còn, so với năm 2008 diện tích giảm 44,22 kì quy hoạch loại đất đưa vào khai thác sử dụng triệt để Kiến nghị Lập quy hoạch sử dụng đất hoạt động mang tính nghiệp kinh tế phải cấp có thẩm quyền quản lý đơn vị có chun mơn thực Phương án quy hoạch cần triển khai thực thời gian để người dân yên tâm sản xuất ổn định sống, nhà đầu tư yên tâm thực dự án Phương án QH cần phải điều chỉnh bổ sung thông qua kế hoạch sử dụng đất hàng năm xã để đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển địa phương Cần phải công bố rộng rãi cho nhân dân biết để tránh lời đồn thổi, phán đốn vơ gây tâm lý bất an nhân dân Đề kế hoạch quản lý chặt chẽ khu đất cắm mốc quy hoạch, có chế tài mạnh vi phạm, đảm bảo thuận lợi cho tiến trình thực quy hoạch Thực tốt việc tra, kiểm tra, theo dõi thực quy hoạch, khắc phục tình trạng quy hoạch treo, kịp thời đề xuất - điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với nhu cầu khả sử dụng đất Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư việc thảo luận, đền bù đất với người sử dụng đất Nhà nước nên ban hành khung giá đất minh bạch chi tiết cho giai đoạn thu hồi giá đất theo mục đích trạng, giá đất sau quy hoạch vào mục đích khác, giá đất sau đầu tư sở hạ tầng để điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất Trang 67 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Đánh giá đất, KS Huỳnh Thanh Hiền, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM 2.Bài giảng Hệ thống nông nghiệp, Th.S Nguyễn Du, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM Bài giảng Phân hạng đất, KS Phan Văn Tự, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM Bài giảng quy hoạch sử dụng đất, KS Phan Văn Tự Báo cáo thống kê đất đai năm 2005, 2006, 2007, 2008 – UBND xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Mơn, TP.HCM Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai, PGS.TS Lê Quang Trí, Trường Đại học Cần Thơ, Tháng 12 năm 2005 Google search “quy hoạch sử dụng đất đai”, “quy hoạch chung thành phố HCM”, “xã Tân Thới Nhì”, “quy hoạch huyện Hóc Mơn” Phương pháp luận quy hoạch sử dụng đất, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, Tháng 11 năm 2006 Quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất đai xã Mỹ Trinh huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định thời kỳ 2003 – 2010, luận văn tốt nghiệp Hồ Mạnh Cường, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, Tháng năm 2004 10 Quy hoạch sử dụng đất đai phường Xuân Thanh thị xã Long Khánh thời kỳ 2004 – 2010, luận văn tốt nghiệp Đặng Đình Khang, Trường đại học Nơng Lâm TP.HCM, Tháng năm 2005 11 Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, Trường đại học kiến trúc Hà Nội, chủ biên: GS.TS Nguyễn Thế Bá, Năm 2004, Nhà xuất xây dựng 12 Quyết định số 04/2008/QĐ – BXD ngày 03 tháng 04 năm 2008 Bộ trưởng Bộ xây dựng ... án quy hoạch phải mang tính khách quan, khoa học, đầy đủ, thi t thực mang tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên, tài nguyên thi n nhiên, kinh tế - xã hội giai đoạn phát triển xã; -... (ngoại lực) ● Tình hình tài liệu điều tra thi u chưa đồng bộ, sơ sài thống kê ● Còn triệu hecta đất chưa quy hoạch ● Chưa lượng tốn vốn đầu tư dẫn đến tính khả thi phương án thấp ● Nội hàm QHSDĐ chưa... Tên đất Tên đất a)Đất phèn tiềm tàng nông b)Đất phèn hoạt động nông Epi - Proto Thionic Fluvisols Epi - Orthi Thionic Fluvisols FL 108,869 297,00 6,3 17,19 Đất đỏ Ferralsols FR 22,06 1,28 Đất
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT XÃ TÂN THỚI NHÌ – HUYỆN HÓC MÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI K? 2008 – 2020,

Từ khóa liên quan