0

skkn sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12 tại trường THPT lê hồng phong

21 150 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2018, 14:03

... “ Sử dụng sơ đồ dạy học Lịch sử lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong , với hy vọng góp thêm phần nhỏ để nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử trường phổ thông b Mục đích nghiên cứu Sử dụng sơ đồ. .. năm học 2017 – 2018 trường THPT, cụ thể: Sử dụng sơ đồ lịch sử để kiểm tra cũ Sử dụng sơ đồ để dạy Sử dụng sơ đồ để củng cố kiến thức sau tiết học hệ thống kiến thức sau chương, phần… Sử dụng sơ. .. nghiên cứu đưa dạng sơ đồ ứng dụng vào thực tế dạy học đạt kết Ví dụ sử dụng sơ đồ tư bước vận dụng cao việc sử dụng sơ đồ lịch sử vào dạy học 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12 tại trường THPT lê hồng phong ,

Từ khóa liên quan