0

Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12

18 2,824 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2015, 09:45

Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012 – 2013 MỤC LỤC I. Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu II. Nội dung 1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu 1.1. Cơ sở lý luận 1.2. Cơ sở thực tiễn 2. Thực trạng vấn đề 2.1. Thuận lợi 2.2. Khó khăn 3. Biện pháp tiến hành ứng dụng phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12 3.1. Ứng dụng vào bài 20: “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954)’’ 3.2. Sử dụng bảng thống kê trong bài ôn tập tiết 34 4. Kết quả thực nghiệm III. Kết luận và kiến nghị 1. Kết luận 1.1. Về nội dung 1.2. Về mặt ý nghĩa và hiệu quả 2. Kiến nghị Hoàng Thị Nguyên - Trường THPT Lê văn Hưu – Thanh Hoá 1 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012 – 2013 I . Mở đầu : 1. Lý do chọn đề tài . Môn lịch sử ngoài nhiệm vụ góp phần vào việc thực hiệ mục tiêu đào tạo của trường THPT nói chung cung cấp kiến thức c¬ b¶n của KH Lịch sử. Ngoài ra, còn giáo dục những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc, lòng yêu nước biết ơn tiền nhân , hoài bão và ý chí xây dựng đất nước cho các thế hệ tiếp theo. Đặc biệt trong giai đoạn mở cửa hiện nay môn lịch sử còn đảm nhận trách nhiệm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc . Tuy nhiên qua thời gian dài mặc dù bộ giáo dục đào tạo cũng như giáo viên lịch sử đã rất cố gắng trong việc cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học lịch sử nhưng do nhiều yếu tố nên rất hạn chế trong tiếp thu kiến thức lịch sử của học sinh và khó khăn trong công tác giảng dạy của giáo viên vì thế hiệu quả của dạy và học môn lịch sử chưa cao ở các trường THPT. Việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tối đa tính chủ động tích cực của học sinh qua hệ thống câu hỏi phát vấn theo phương pháp cũ kết hợp với đồ dùng dạy học truyền thống ( Bản đồ - tranh ảnh – sơ đồ ). Tuy nhiên hiện nay giới trẻ ít quan tâm đến môn lịch sử coi đó là môn phụ. Mặt khác sách giáo khoa lịch sử viết quá dài học sinh khó nhớ các sự kiện lịch sử. Vì vậy việc đổi mới phương pháp dạy học phải kết hợp với việc áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học ngoài việc sử dụng CNTT, kênh hình , tranh ảnh, bản đồ , biểu đồ lịch sử thì việc sử dụng bảng thống kê và các sơ đồ góp phần củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh. Việc áp dụng bảng thống kê vào giảng dạy là một trong những phương pháp quan trọng để giáo viên vừa kết hợp phương pháp giáo dục truyền thống vừa kết hợp ph¬ng ph¸p míi trong các bài dạy lịch sử để học sinh nắm vững kiến thức một cách hệ thống không gây áp lực cho các em về môn học.Chỉ cần thông qua các bảng thống kê và sơ đồ học sinh có thể nắm được kiến thức của từng bài , từng chương mét cách có hệ thống giúp học sinh nắm vững kiến thức Hoàng Thị Nguyên - Trường THPT Lê văn Hưu – Thanh Hoá 2 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012 – 2013 bài học, hiểu sâu hơn các sự kiện lịch sử nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh, đồng thời giúp các em có khả năng tư duy sáng tạo, hiểu biết một cách có hệ thống về bộ môn lịch sử. Xuất phát từ lý do trên tôi chọn đề tài : “Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12’’. 2.Mục đích nghiên cứu - Góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh. - Giúp học sinh thích học môn lịch sử và nâng cao vị thế môn lịch sử xứng với vai trò vị trí của nó trong xã hội . - Giúp học sinh không cần tốn nhiều thời gian cho học thuộc mà vẫn nắm kiến thức một cách hệ thống, nội dung của từng bài, từng chương trong chương trình lịch sử Việt nam lớp 12. 3.Đối tượng nghiên cứu . Là học sinh lớp 12 KHTN 4. Phạm vi nghiên cứu - Áp dụng cho bài 20 : “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)” - lịch sử 12 KHTN - Áp dụng cho tiết ôn tập và làm bài tập lịch sử tiết 34. - Giới hạn trong việc giúp học sinh rèn luyện kỹ năng lập sơ đồ, bảng thống kê cả sự hỗ trợ của giáo viên. - Đề tài nghiên cứu được thực nghiệm hai lớp 12 KHTN : 12C6 và 12C7 - Lớp 12C6: sử dụng trong giảng dạy bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học . - Lớp 12C7 Sử dụng phương pháp dạy học cổ truyền kết hơp sử dụng bản đồ, sơ đồ tranh ảnh lịch sử với hệ thống câu hỏi phát vấn học sinh . - Thời gian áp dụng : cho hai lớp cuối học kỳ I và cuối học kỳ II 5. Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện bài viết này, tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: - Nghiên cứu lý thuyết. Hoàng Thị Nguyên - Trường THPT Lê văn Hưu – Thanh Hoá 3 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012 – 2013 - Quan sát sư phạm. - Thực nghiệm sư phạm. - Phương pháp thống kê. II. Nội dung : 1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu . 1.1 Cơ sở lý luận: Trong những năm qua khi thực hiện chương trình thay sách giáo khoa, việc đổi mới phương pháp dạy học đã được nhiều người quan tâm và khẳng định vai trò quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học trong việc nâng cao chất lượng dạy học Bộ môn Lịch sử cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ sở của khoa học lịch sử, nên đòi hỏi học sinh không chỉ nhớ mà còn phải hiểu và vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Cho nên, cùng với các môn học khác, việc học tập Lịch sử đòi hỏi phát triển tư duy, thông minh, sáng tạo. Đã có quan niệm sai lầm cho rằng học Lịch sử chỉ cần học thuộc lòng sách giáo khoa, ghi nhớ các sự kiện - hiện tượng lịch sử là đạt, không cần phải tư duy - động não, không có bài tập thực hành,… Đây là một trong những nguyên nhân làm suy giảm chất lượng môn học. Điều quan trọng nhất trong trong việc đổi mới phương pháp dạy học là thầy dạy thế nào để học sinh động não, làm thay đổi chất lượng hoạt động trí tuệ của học sinh, làm phát triển trí thông minh, trí sáng tạo của các em. Hiện nay, trong quá trình dạy học trên lớp, hoạt động trí tuệ chủ yếu của học sinh là ghi nhớ và tái hiện. Ở nhà, học sinh tự học dưới dạng học bài và làm bài…nhưng về căn bản đã được hướng dẫn ở lớp, nên hoạt động trí tuệ của học sinh vẫn nặng về rèn luyện trí nhớ và khả năng tái hiện. Như vậy, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng tưởng tượng, sáng tạo phát triển trí tuệ, trí thông minh…của học sinh nói chung, được xem là nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ quan trọng nhất của quá trình dạy học hiện đại. Vì vậy, then chốt của việc đổi mới phương pháp dạy học là điều chỉnh mối quan hệ giữa tái hiện và sáng tạo, đến việc tăng cường các phương pháp sáng tạo nhằm đổi mới tính chất hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học. 1.2 Cơ sở thực tiễn : Hoàng Thị Nguyên - Trường THPT Lê văn Hưu – Thanh Hoá 4 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012 – 2013 Dạy học Lịch sử là dạy những sự gì đã xảy ra trong quá khứ, mỗi bài học đều có rất nhiều sự kiện và khái niệm lịch sử học sinh phải nhớ và hiểu. Trong thực tế hiện nay, còn nhiều học sinh học tập một cách thụ động, chỉ đơn thuần là nhớ kiến thức một cách máy móc mà chưa rèn luyện kỹ năng tư duy. Học sinh chỉ học bài nào biết bài đấy, nhớ các kiến thức lịch sử một cách rời rạc và rất nhanh quên. Ngoài ra, do quan niệm sai lệch về vị trí, chức năng của môn lịch sử trong đời sống xã hội. Một số học sinh và phụ huynh có thái độ xem thường bộ môn lịch sử, coi đó là môn học phụ, môn học thuộc lòng, không cần đầu tư công sức nhiều, dẫn đến hậu quả học sinh không nắm đựơc những sự kiện lịch sử cơ bản, nhớ sai, nhầm lẫn kiến thức lịch sử là hiện tượng khá phổ biến trong thực tế ở nhiều trường. Trong điều kiện hiện nay, việc giảng dạy và học tập bộ môn lịch sử vẫn còn nhiều bất cập như: Chương trình sách giáo khoa khá nặng nề, quá tải về kết cấu các nội dung, về thời lượng của chương trình. Chương trình còn nặng về lí thuyết mà rất ít số tiết thực hành và ôn tập ( điển hình là Sử 12 ). Trong mỗi bài dạy lại có quá nhiều sự kiện làm cho học sinh ít hứng thú học lịch sử vì khó nhớ , khó thuộc Qua nhiều năm giảng dạy lịch sử , bản thân tôi luôn trăn trở để tìm ra những phương pháp giúp học sinh hứng thú học tập bộ môn hơn và đạt kết quả cao hơn . Một trong những phương pháp có hiệu quả tôi đã thực hiện gây hứng thú học tập cho học sinh giúp các em hệ thống kiến thức để dễ nhớ và hiểu sâu về bản chất sự kiện lịch sử bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng các sơ đồ. Đây là một phương pháp dễ ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, điều kiện phù hợp đặc biệt mang lại hiệu quả cao nếu có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.Trên cơ sở đó, bản thân tôi đã chọn đề tài : “Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt nam lớp 12’’. 2 . Thực trạng của vấn đề : a/ Thuận lợi: - Đối với Giáo viên: Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tận tâm trong giảng dạy.Nhiều giáo viên có kinh nghiệm nên qua công tác dự giờ, thao giảng đã đóng góp ý kiến giúp cho các thành viên trong tổ có nhiều kinh nghiệm quý báu trong giảng Hoàng Thị Nguyên - Trường THPT Lê văn Hưu – Thanh Hoá 5 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012 – 2013 dạy. Nhà trường đã có phòng bộ môn và các loại tranh ảnh, bản đồ, lược đồ, sơ đồ…. Nhà trường có phòng máy chiếu riêng, hiện đại, có kết nối mạng Internet - Đối với học sinh: Đa số học sinh có ý thức học tập, được trang bị đầy đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập cần thiết. b/ Khó khăn khi thực hiện đề tài: - Hơn 95% học sinh trường THPT Lê văn Hưu học khối A, vì vậy môn lịch sử bị coi là môn phụ ít được học sinh chú ý học tập nếu giáo viên dạy lịch sử không tìm phương pháp mới thì chắc chắn hiệu quả dạy và học môn lịch sử khó đạt kết quả như mong muốn. - Đa số học sinh vẫn còn thói quen học thuộc lòng, học vẹt, không nắm sâu được kiến thức vì thế sẽ mau quên kiến thức cũ. - Mặc dù đã cải cách chương trình giảng dạy nhưng vẫn còn một số bài quá dài, kiến thức dàn trải dẫn đến tình trạng “quá tải” kiến thức đối với cả giáo viên truyền thụ lẫn việc lĩnh hội kiến thức của học sinh. - Học sinh ngại học lịch sử. 3. Biện pháp tiến hành ứng dụng phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt nam lớp 12. 3.1. Ưng dụng vào bài 20: “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)” CÁCH THỨC THỰC HIÊN: - Để hiểu phần thứ nhất"Âm mưu của Pháp-Mĩ ở Đông Dương: Kế hoạch Nava. Trước hết tôi trình bày về hoàn cảnh, nội dung, biện pháp của kế hoạch Nava (Chủ yếu sử dụng tranh ảnh, lược đồ) - Sang phần thứ II: "Cuộc tiến công chiến lược Đông -Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954" tôi sử dụng bảng tóm tắt các sự kiện của cuộc tiến công chiến lược đông xuân 1953-1954 kết hợp với bản đồ " Cuộc tiến công chiến lược Đông -Xuân 1953-1954" Bảng tóm tắt phải được chuẩn bị kĩ trước khi đến lớp. Bảng thống kê sự kiện cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 Cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 Hoàng Thị Nguyên - Trường THPT Lê văn Hưu – Thanh Hoá 6 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012 – 2013 Thời gian 10/12/1953 Đầu tháng 12/1953 Cuối tháng 1/1954 Đầu tháng 2/1954 Hướng tiến công của quân ta Thị xã Lai Châu Trung Lào Thượng Lào Bắc Tây Nguyên Nơi địch phân tán và tập trung binh lực Điện Biên Phủ( Trở thành nơi tập trung binh lực thứ 2 của Pháp sau đồng bằng Bắc Bộ) Xê-nô ( Trở thành nơi tập trung binh lực thứ 3 của Pháp Luông phabang và Mường Sài (Trở thành nơi tập trung binh lực thứ 4 của Pháp) Plâyku( Trở thành nơi tập trung binh lực thứ 5 của Pháp) Ý nghĩa bảng tóm tắt: - Về giáo dưỡng: + Qua bảng tóm tắt giúp học sinh hiểu được chủ trương của ta trong cuộc tiến công chiến lược đông xuân 1953-1954 , thấy được kết quả mà ta đạt được thông qua cuộc tiến công đó: Phân tán được lược lượng của địch từ một nơi là Đồng Bằng Bắc Bộ thành 5 nơi tập trung binh lực. + Học sinh hiểu được âm mưu, thủ đoạn của Pháp, Mĩ trong việc thực hiện kế hoạch Nava. - Về giáo dục: Giúp học sinh có thái độ căm ghét đối với các mưu đồ, thủ đoạn của bọn thực dân xâm lược, đồng thời thấy được sự nhạy bén của Đảng trong đường lối chỉ đạo thực hiện tiến công địch, thấy được tinh thần đoàn kết chiến đấu của liên quân Việt- Lào trong cuộc kháng chiến chống Pháp. -Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng lập bảng tóm tắt, ghi nhớ, phân tích các sự kiện, rút ra kết luận. Giảng đến phần "diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ "thì chủ yếu dùng bản đồ " Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ". Kết hợp với sử dụng bản đồ thì tôi sử dụng bảng thống kê tóm tắt toàn bộ diễn biến của chiến dịch. Bảng thống kờ tóm tắt diễn biến của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Hoàng Thị Nguyên - Trường THPT Lê văn Hưu – Thanh Hoá 7 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012 – 2013 Thời gian Địa điểm tấn công Kết quả Đợt 1(13- 17/3/1954) Cứ điểm Him Lam, đồi Độc Lập, Bản kéo Giải phóng phân khu phía Bắc, tiêu diệt 2 tiểu đoàn Đợt 2(30/3- 26/4/1954) Phía đông Mường Thanh, đồi A1, C1. Mỗi bên chiếm 1/2 quả đồi A1, khép chặt vòng vây. Đợt 3(1-7/5/1954) Trung tâm Mường Thanh, Hồng Cúm Tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ Ý nghĩa bảng tóm tắt: -Về giáo dưỡng: Qua bảng tóm tắt giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản về toàn bộ tiến trình diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. - Về giáo dục: Giúp học sinh nhận thức được về tinh thần sáng tạo, dũng cảm của quân đội và nhân dân ta trong chiến đấu chống lại những loại hình phương tiện chiến tranh hiện đại của Pháp, Mĩ. - Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng lập bảng tóm tắt, ghi nhớ, phân tích của sự kiện, rút ra kết luận. Đến phần "ý nghĩa lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ" ta dùng sơ đồ , sơ đồ cần phải được thiết kế trước ở nhà để tiện cho giảng dạy. Sơ đồ ý nghĩa lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ Hoàng Thị Nguyên - Trường THPT Lê văn Hưu – Thanh Hoá 8 Ý nghĩa lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ Trong nước Thế giới 1 2 3 1 2 3 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012 – 2013 Ý nghĩa sơ đồ: • Về giáo dưỡng: Qua sơ đồ , giúp học sinh nắm được những nét cơ bản về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với trong nước cũng như quốc tế. • Về giáo dục: Giúp học sinh về niềm tự hào dân tộc sâu sắc, biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đó hy sinh vỡ nền hòa bình, độc lập của dân tộc. • Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vẽ sơ đồ, phân tích, nhận xét. Khi giảng đến phần thứ III: Hiệp định Giơnevơ 1954 về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông dương, giáo viên phân tích rõ hoàn cảnh dẫn đến kí kết hiệp định. Qua việc phân tích đó giúp cho các em hiểu rõ hơn về bản chất ngoan cố của Pháp, về cuộc chiến tranh gian khổ và anh dũng của dân tộc ta trên mặt trận quân sự, chính trị thắng lợi vang dội mới có thể buộc địch chấp nhận kí hiệp định Giơnevơ. Hoàng Thị Nguyên - Trường THPT Lê văn Hưu – Thanh Hoá (1)Đây là thắng lợi lớn nhất trong kháng chiến chống Pháp, làm thất bại ý chí xâm lược của kẻ thù.Buộc chúng phải kí hiệp định Giơnevơ (2)Giải phóng miền Bắc, tạo điều kiện đưa miền Bắc tiến lên CNXH (3)Ghi thêm một trang sử oanh liệt vào truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm (1)Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc. (2)Đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ Pháp và âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh của Mĩ. (3)Chứng minh một chân lí của thời đại: Một dân tộc đất không rộng, người không đông, nhưng nếu biết đoàn kết dưới sự lãnh đạo của một đảng Macxit thì có thể đánh bại một nước đế quốc to lớn. 9 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012 – 2013 Khi giảng về phần "Nội dung hiệp định Giơnevơ", giáo viên chuẩn bị trước ở nhà về sơ đồ nội dung hiệp định Giơnevơ để giảng cho thuận tiện. Sơ đồ này được trình bày như sau: Sơ đồ nội dung hiệp định Giơnevơ Ý nghĩa sơ đồ • Về giáo dưỡng: Qua sơ đồ, giúp học sinh nắm được: Hoàng Thị Nguyên - Trường THPT Lê văn Hưu – Thanh Hoá 10 Hiệp định Giơnevơ Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước. Các bên tham chiến ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương . Di chuyển quân, tập kết ở hai vùng: Ở Việt Nam lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời ;Ở Lào tập kết ở Phôngxalivà Sầm nưa; Campuchia khôngcó vùng tập kết Cấm đưa quân đội, vũ khí, nhân viên quân sự của các nước ngoài vào Đông Dương, các nước Đông Dương không tham gia vào các liên minh quân sự. Việt Nam tiến tới thống nhất đất nước bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước được tổ chức vào tháng 7/1956 Trách nhiệm thi hành hiệp định thuộc về những người kí hiệp định Giơnev ơ. [...]... nhất : việc ứng dụng Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt nam lớp 12 ’góp phần đổi mới phương pháp dạy học lịch sử nâng cao chất lượng dạy học bộ môn ở trường THPT - Thứ hai :Việc ứng dụng Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt nam lớp 12 ’ trong dạy học lịch sử không cần phải... dung học tập dẫn tới quá tải, cần bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng các nội dung liên quan ứng dụng Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt nam lớp 12 ’ cần được nghiên cứu kỹ 2 Kiến nghị : * Để sử dụng Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt nam lớp 12 có hiệu quả trong việc dạy. .. như bảng tổng hợp, hệ thống sơ đồ, biểu đồ không có trong sách giáo khoa góp phần hệ thống kiến thức cho học sinh Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi trong quá trình giảng dạy môn lịch sử có sử dụng Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt nam lớp 12 ’ Tuy nhiên việc lập bảng thống kê và các sơ đồ do chưa được kiểm định một cách có hệ. .. cần phải tiến hành trong toàn bộ chương trình mà chỉ cần lựa chọn xác định nội dung của một số bài mang tính trọng tâm có thể sử dụng hiệu quả - Thứ ba : Có thể sử dụng Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt nam lớp 12 ’ trong các bài ôn tập, dạy học lịch sử địa phương, hoạt động ngoại khoá - Thứ tư : Khi sử dụng phương pháp này cần lưu... 22,2% 0% 100% Lớp thực nghiệm 0 4 20 14 7 45 12 C6 % đạt 0% 8,8% 44,4% 31,1% 15,5% 100% III.Kết luận và kiến nghị : 1.Kết luận 1.1/Về nội dung : - Đề tài đã làm rõ được Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt nam lớp 12 ’ vào giảng dạy môn lịch sử để nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh - Nội... dục:Giúp học sinh nêu cao tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng - Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, nhận xét và rút ra kết luận 4 Kết quả thực nghiệm 14 Hoàng Thị Nguyên - Trường THPT Lê văn Hưu – Thanh Hoá Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2 012 – 2013 - Lớp 12C6: sử dụng trong giảng dạy bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học - Lớp 12C7 Sử dụng. .. Thanh Hoá Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2 012 – 2013 dụng bằng giấy rôki và bút lông rất dễ mua ở bất kì nơi đâu, rẻ tiền ( nếu dạy bằng bảng đen) Nếu các trường có điều kiện dạy bằng đèn chiếu Projecter thì việc kẻ bảng thống kê sự kiện lịch sử, vẽ sơ đồ sự kiện lịch sử hiệu ứng để dạy cũng hết sức đơn giản, không tốn công sức nhiều mà bài dạy sẽ sinh động, thu hút được sự chú ý của học sinh * Đối... Người viết sáng kiến Hoàng Thị Nguyên 17 Hoàng Thị Nguyên - Trường THPT Lê văn Hưu – Thanh Hoá Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2 012 – 2013 Tài liệu tham khảo 1 Kênh hình trong dạy học lịch sử ở trương THPT tập I, II nhà XB ĐHQG Hà nội của Nguyễn Thị Côi (2002) 2 Áp dụng dạy và học tích cực trong môn lịch sử của Phan Ngọc Liên, Vũ Ngọc Anh, Trần Bá Hoành nhà SX ĐHSPHN 3 Phương pháp dạy học lịch sử tập I, II... Sử dụng phương pháp dạy học cổ truyền kết hơp sử dụng bản đồ, sơ đồ tranh ảnh lịch sử với hệ thống câu hỏi phát vấn học sinh Sau một thời gian thực nghiệm cho hai lớp khác nhau với hai phương pháp sư phạm khác nhau, Thông qua việc kiểm tra bài cũ, kiểm tra 15 phút, kiểm tra học kỳ kết quả đạt được cụ thể như sau Lớp kém Theo bậc thang điểm yếu TB Khá Cộng Giỏi Lớp đối chứng 0 15 20 10 0 45 12C7 % đạt... bảng thống kê trong bài ôn tập tiết 34 Lập bảng thống kê để so sánh ba cao trào cách mạng: 1930-1931;1936-1939 và 1939-1945 theo mẫu Các mặt so sánh 1930-1931 Đế quốc Pháp và Kẻ thù của cách phong kiến tay mạng sai Chống đế quốc Pháp , chống phong kiến tay Nhiệm vụ cách sai, thực hiện mạng độc lập dân tộc người cày có ruộng Đấu tranh chính trị …bí mật, kết Hình thức và hợp với đấu phương pháp tranh . dạy môn lịch sử có sử dụng Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt nam lớp 12 ’. Tuy nhiên việc lập bảng thống kê và các sơ đồ. lớp 12 KHTN : 12C6 và 12C7 - Lớp 12C6: sử dụng trong giảng dạy bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học . - Lớp 12C7 Sử dụng phương pháp dạy học cổ truyền kết hơp sử dụng bản đồ, sơ đồ. lịch sử Việt nam lớp 12 ’ cần được nghiên cứu kỹ. 2. Kiến nghị : * Để sử dụng Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt nam lớp 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12, Phương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12,

Từ khóa liên quan