0

giáo án vật lý 6 cả năm chuẩn 20182019

65 535 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 21:16

Ngày soạn: 25/ 8-2014 Ngày giảng: 6A2 – 27/8; 29/8 - 6A3; 30/8 - 6A1 Tiết Bài 1+2: ĐO ĐỘ DÀI I Mục tiêu Kiến thức - Nêu số dụng cụ đo độ dài với GHĐ ĐCNN chúng - Biết cách đo độ dài Kỹ HS yếu, kém: - Biết xác định GHĐ, ĐCNN dụng cụ đo - Đổi số đơn vị đo độ dài đơn giản - Đo độ dài vật trường hợp đơn giản HS TB K: - Sử dụng thành tạo thước đo độ dài - Chọn thước đo thích hợp 3.Thái độ: - Rèn tính cẩn thẩn, có ý thức hợp tác hoạt động thu thập thơng tin nhóm II Chuẩn bị Gv: Một số loại thước đo Bảng phụ, phấn màu, bút HS : Nghiên cứu trước bài, ôn tập kiến thức học lớp III HĐ HS Trợ giúp GV Hđ 1: Tổ chức, giới thiệu kiến thức chương - HS đọc tài liệu - Yêu cầu HS mở SGK( ) - Cử đại diện nêu vấn đề nghiên cứu trao đổi xem chương nghiên cứu vấn đề gì? - GV chỉnh, sửa lại sai sót HS -> chốt lại kiến thức nghiên cứu chương I Hđ 2: Tổ chức tình học tập + Gang tay chị em không giống - Yêu cầu HS đọc câu chuyện chị + Độ dài gang tay lần đo em không - Câu chuyện chị em nêu lên vấn + Cách đặt gang tay khơng xác đề gì? Hãy nêu phương án giải + Đếm số gang tay đo khơng quyết? xác Hđ 3: Ơn lại đơn vị đo độ dài ước lượng độ dài số vật cần đo - HS trao đổi nhớ lại đơn vị đo độ I Đơn vị đo độ dài dài học Ôn lại số đơn vị đo độ dài - HS thống nhóm trả lời - Đơn vị đo độ dài hệ thống - HS điền vào C1, đọc kết nhóm đo lường hợp pháp nước ta gì? - HS Đơn vị đo độ dài mét ( m ) Ký hiệu? - Nêu số đơn vị đo khác - Đơn vị thường dùng để đo độ dài > m, < m gì? - Làm C1 - Yêu cầu HS làm C1 inh = 2,54 cm ft = 30,48 cm - HS làm C2: + Ước lượng 1m chiều dài bàn + Đo thước kiểm tra - HS làm C3: + Ước lượng độ dài gang tay + Kiểm tra thước - Nhận xét qua cách đo ước lượng thước: Ước lượng khơng xác đo - GV giới thiệu thêm vài đơn vị đo độ dài sử dụng thực tế Ước lượng độ dài - Yêu cầu HS đọc C2 thực - Yêu cầu HS đọc C3 thực - GV sửa cách đo HS sau kiểm tra phương pháp đo - Độ dài ước lượng độ dài đo thước có giống không? - GV đặt vấn đề: Tại trước đo độ dài lại thường phải ước lượng độ dài vật cần đo? Hđ 4: Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài II Đo độ dài Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài - HS quan sát tranh trả lời C4 - Yêu cầu HS quan sát hình 1.1 trả lời câu hỏi C4 - HS đọc tài liệu - Yêu cầu HS đọc khái niệm GHĐ - Trả lời GHĐ thước ĐCNN ĐCNN thước - Yêu cầu HS vận dụng để trả lời câu - HS trả lời C5 hỏi C5 - Tìm GHĐ ĐCNN số thước - GV treo tranh vẽ to thước -> giới thiệu nhóm cách xác định ĐCNN GHĐ thước - HS hoạt động nhân trả lời câu hỏi C6, - Yêu cầu HS trả lời câu C6, C7 C7 - GV hỏi HS lại chọn thước đo đó? - Khi đo phải ước lượng độ dài vật cần đo - Việc chọn thước đo có ĐCNN để chọn thước có GHĐ ĐCNN phù hợp GHĐ phù hợp với độ dài vật đo - Ghi giá trị đến ĐCNN giúp ta đo xác VDụ đo chiều rộng SGK Vật mà ĐCNN 0,5cm -> đọc kết không xác - Đo chiều dài sân trường mà dùng thước có GHĐ 50cm phải đo nhiều lần -> sai số nhiều Hđ 5: Vận dụng đo độ dài Đo độ dài - HS hoạt động nhóm (5’) - Yêu cầu HS đọc SGK, thực theo - Tiến hành đo lần ghhi số liệu vào nhóm yêu cầu SGK bảng 1.1 tính giá trị trung bình: - Vì em chọn thước đo đó? l1 + l + l - Em tiến hành đo lần giá trị l = trung bình tính nào? - HS trả lời Hđ 6: Thảo luận cách đo độ dài (Bài 2) I Cách đo độ dài - Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm - Thảo luận, ghi ý kiến nhóm vào thảo luận câu hỏi C1, C2, C3, C4, phiếu học tập nhóm (5p) C5 - GV kiểm tra qua phiếu học tập - Đại diện nhóm lên trình bầy nhóm để kiểm tra hoạt động nhóm - HS nhận xét ý kiến nhóm bạn - GV đánh giá mức độ nhanh độ xác nhóm qua câu hỏi - Nhấn mạnh việc ước lượng gần độ dài cần đo để chọn dụng cụ đo thích hợp Rút kết luận C6: - HS hoạt động nhân làm C6 1- Độ dài - Dọc theo 2- GHĐ 5- ngang với 3- ĐCNN 6-Vơng góc 7- Gần Hđ 7: Vận dụng – củng cố -Trả lời câu C7 -> C10 II Vận dụng - GV gọi HS làm câu: C7, - Nhắc lại kiến thức C8, C9, C10 - Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức IV Hướng dẫn nhà - Làm tập : - 2.1 -> - 2.6 - làm tập - 2.9 -> - 2.13 - Học phần ghi nhớ - Đọc trước bài: Đo thể tích chất lỏng Ngày soạn: 25/ 8-2014 Ngày giảng: 6A2 – 27/8; 29/8 - 6A3; 30/8 - 6A1 Tiết 2: ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết số dụng cụ đo thể tích chất lỏng - Biết cách xác định thể tích chất lỏng dụng cụ đo thích hợp Kỹ năng: - HS yếu, Tb : Biết sử dụng dụng cụ đo thể tích chất lỏng - HS K : Biết cách đo thể tích chất lỏng dụng cụ đo thích hợp 3.Thái độ: - Rèn tính trung thực, tỉ mỉ, thận trọng đo thể tích chất lỏng báo cáo kết đo thể tích chất lỏng II CHUẨN BỊ: GV: Bình chia độ, vài loại ca đong HS : Nghiên cứu trước bài, xô đựng nước III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: - Hãy cho biết GHĐ ĐCNN thước đo gì? Tại trước đo độ dài em thường ước lượng chọn thước - HS 2: Nêu cách đo độ dài chữa 1- 2.7; 1- 2.8 Bài mới: GV đặt vấn đề Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ đo thẻ tích chất lỏng I Đo thể tích chất lỏng Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích chất lỏng - Giới thiệu cho HS quan sát bình C2: + Ca to có GHĐ lít; chia độ hình 3.1 SGK cho + Ca nhỏ có GHĐ ĐCNN 0,5lít biết GHĐ ĐCNN bình + Can nhựa có GHĐ 5lít; ĐCNN (trả lời C2) 1lít - Ở nhà em thường thấy dùng C3: Dùng chai lít, chai xị dụng cụ để đo thể tích chất lỏng C4 HĐ nhóm: Quan sát & xác định (C3) GHĐ&ĐCNN bình chia độ -Giới thiệu loại bình đo thể tích C4: + Bình a: GHĐ 100ml; ĐCNN thí nghiệm Cho em quan 2ml sát loại bình chia độ(Đổi nhóm + Bình b: GHĐ 250ml; ĐCNN lần)C4 50ml + Bình c: GHĐ 300ml; ĐCNN - Vậy dùng dụng cụ 50ml để đo thể tích chất lỏng? (C5) - Dụng cụ đo thể tích chất lỏng bao gồm: bình chia độ, chai, lọ, ca đong…… Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng Tìm hiểu cách đo thể tích chất - GV: Yêu cầu HS làm việc nhân lỏng trả lời câu C6, C7,C8 C6: b) Đặt bình chia độ thẳng đứng - GV: Gọi vài HS phát biểu trước C7: b) Đặt mắt nhìn ngang với mực lớp, thảo luận thống câu trả lời chất lỏng - GV: Yêu cầu HS đọc câu C9 3 C8: a) 70 cm , b) 50 cm , c) 40 cm , - GV: Gọi HS đọc kết sau C9: a) Thể tích b) GHĐ – điền từ Sau GV điều chỉnh câu ĐCNN trả lời ghi vào c) Thẳng đứng d) ngang với e) gần Hoạt động 3: Thực hành đo thể tích chất lỏng bình chứa Thực hành - GV: Chọn bình có lượng nước - HS: Đưa phương án tiến hành thí lớn GHĐ bình chia độ nghiệm Sau chọn dụng bình có lượng nước nhỏ GHĐ cụ đo - GV: Cho HS thảo luận phương án - HS: Đọc phần tiến hành đo phần tiến tiến hành thí nghiệm hành đo bình chia độ ghi vào - GV: Yêu cầu HS thực thực bảng kết hành SGK, ghi kết vào bảng 3.1 - Mỗi HS nhóm thực - GV: Yêu cầu ba HS nhóm lần đo, lập bảng kết riêng đọc bảng kết đo Nếu khác u cầu nhóm cho biết lí Hoạt động 4: Củng cố - Vận dụng HS trả lời - - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi đầu HS lên bảng nêu dụng cụ - - Để đo thể tích chất lỏng người ta Làm theo yêu cầu giáo viên thường dùng dụng cụ - - Làm tập 3.1 - sbt IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Học thuộc phần ghi nhớ - Làm tập 3.1 đến 3.7 SBT +Xem trước “Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước” + Mỗi nhóm chuẩn bị vài vật rắn không thấm nước viên đá, viên bi ốc săt, dây cột Ngày soạn: 01/9/2014 Ngày giảng: 03/9 - 6A2; 06/9 - 6A1 Tiết - Bài 4: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHƠNG THẤM NƯỚC I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách đo thể tích vật rắn không thấm nước Kỹ năng: - HS, trung bình yếu: Biết đo thể tích vật rắn khơng thấm nước - HS khá, giỏi: Biết sử dụng dụng cụ đo chất lỏng để đo thể tích vật rắn không thấm nước 3.Thái độ: - Tuân thủ quy tắc đo trung thực kết II CHUẨN BỊ: Giáo viên: + Vật rắn khơng thấm nước ( Hòn đá, đinh ốc khóa hỏng + BCĐ, chai ( lọ ) có ghi sẵn dung tích, dây buộc + bình chứa, bình tràn + xơ đựng nước Học sinh: - Đọc trước mới, Kẻ sẵn bảng 4.1 vào III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: - HS 1: Để đo thể tích chất lỏng em dùng dụng cụ nào? Nêu quy tắc đo? - HS 2: Hãy kể tên dụng cụ đo thể tích chất lỏng mà em biết ? Bài mới: ĐVĐ Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Hoạt động 1: Tìm hiểu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước - HS thảo luận theo nhóm để mơ tả - GV giới thiệu vật cần đo u cầu cách đo thể tích đá tương ứng với HS hoạt động nhóm (5’) quan sát hình vẽ giao, cử đại diện nhóm H4.2+ 4.3 mơ tả cách đo trình bày trường hợp C1:Đo thể tích nước có bình - Nhóm 1+2: Trả lời C1 chia độ(V =150 cm ).Thả đá vào - Nhóm 3+4: Trả lời C2 bình chia độ Đo thể tích nước dâng lên - GV HD HS lớp thảo luận (V = 200cm ).Thể tích đá phương pháp đo thể tích vật rắn V -V =200cm - 150 cm - Có thể dùng cách khác H4.3 để = 50 cm đo thể tích đá bình tràn C2: Khi đá khơng bỏ lọt BCĐ khơng? đổ đầy nước vào bình tràn,thả đá vào bình tràn, đồng thời hứng nước tràn vào bình chứa.Đo thể tích nước - Các nhóm báo cáo kết C3:a,(1)-Thả chìm ;(2)-Dâng lên b,(3)-Thả (4)-Tràn - Có thể dùng ca bát to (khay ) - Yêu cầu HS trả lời C3 - HS làm việc nhân điền từ thích hợp vào chỗ trống - Thống kết toàn lớp ghi - HDHS lớp thảo luận chung để thống kết luận - HS trả lời C4 - Yêu cầu HS trả lời C4 + Lau khô bát to trước dùng + Khi nhấc ca không làm đổ nước bát + Đổ từ bát vào BCĐ, không làm đổ nước ngồi Hoạt động 2: Thực hành đo thể tích vật rắn - Đọc mục SGK - GV giới thiệu dụng cụ TN, HD cho - Phân công làm công việc HS cách làm cần thiết - GV phân công, phát dụng cụ cho - Thực hành đo thể tích sỏi ghi nhóm yêu cầu nhóm làm thực kết vào bảng 4.1 hành mục thời gian 10’ - Các nhóm báo cáo kết thảo - Quan sát nhóm thực hành luận, thống cách đo - Thu kết nhóm đánh giá kết thực hành IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - HS làm tập 4.1 4.2 - HDHS làm C5, C6 nhà - HS đọc ghi nhớ mục em chưa biết - Chuẩn bị: Mỗi nhóm cân Ngày soạn: 08/9/2014 Ngày giảng: 10/9 - 6A2; 13/9 - 6A1; 19/9-6A3 Tiết 4: KHỐI LƯỢNG - ĐO KHỐI LƯỢNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu khối lượng vật cho biết lượng chất tạo nên vật - Biết đọc số khối lượng túi đựng gì? - Biết khối lượng cân kg Kỹ năng: - HStb, yếu: Đo khối lượng vật cân - Chỉ ĐCNN, GHĐ cân - HS khá, giỏi: Sử dụng thành tạo loại cân thường dùng thực tế Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn II.CHUẨN BỊ: Giáo viên - Cho nhóm: cân đồng hồ GHĐ 5kg, vật để cân Học sinh - Đọc trước Mỗi nhóm: cân bất kỳ, hai vật để cân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: - Thể tích vật rắn khơng thấm nước đo cách nào? Trình bày cách đo Bài mới: Hoạt động HS Hoạt động GV Hoạt động 1: Tìm hiểu khối lượng, đơn vị khối lượng I Khối lượng Đơn vị khối lượng Khối lượng - HS Hoạt động nhân trả lời C1, C2 - Yêu cầu HS đọc trả lời C1, C2 C1:397g lượng sữa chứa hộp - HS hoạt động nhóm bàn trả lời C3 C2:500g lượng bột giặt tỳi -> C6 - GV thông báo dựa kiến thức - Hoạt động nhóm bàn trả lời C3 -> C6 thu thập HS: Mọi vật dù to hay nhỏ có khối lượng Đơn vị khối lượng - HS thảo luận để nhớ lại đơn vị đo - Điều khiển HS hoạt động nhóm, khối lượng nhắc lại đơn vị khối lượng - Điền vào chỗ trống kg = g; tạ = kg - Cả lớp trao đổi kết 1tấn = kg; g = kg nhóm -> nhận xét chung đổi đơn - Đơn vị kg vị - HS kg khối lượng1 cân mẫu - kg gì? đặt viện đo lường Quốc tế - Điều khiển HS nghiên cứu số - HS nghiên cứu tài liệu ghi vào đơn vị khối lượng khác đơn vị đo khối lượng khác thường gặp Hoạt động 2: Đo khối lượng II Đo khối lượng Tìm hiểu cân đồng hồ - Chỉ phận cân: - Yêu cầu HS phân tích cân đồng hồ Thật nêu cấu tạo - Giới thiệu cho HS núm điều khiển để chỉnh kim cân số - HS hoạt động nhóm tìm hiểu GHĐ - Giới thiệu vạch chia chia ĐCNN cân độ - HS hoạt động nhân nêu cách cân - Điều chỉnh kim thị vạch - Đặt vật cần cân lên đĩa cân - Đọc ghi kêt - HS đo khối lượng vật theo hướng dẫn GV C10: - Các nhóm cân vật.(5p) Cách dùng cân đồng hồ - Hướng dẫn học sinh nêu cách đo - Yêu cầu HS đo khối lượng vật - HDHS tìm hiểu cân mà nhóm mang đến - Dùng cân nhóm để cân vật Các loại cân khác - Trả lời C11: - yêu cầu HS trả lời C11 nói phương pháp cân loại Hoạt động 3: Vận dụng – củng cố III Vận dụng -HS nhà trả lời câu C12 - Yêu cầu HS hoạt nhân câu C12 - Trả lời câu C13, ghi vở.Số 5T dẫn - Yêu cầu HS hđ nhân câu C13 xe cú khối lượng trờn khụng - Thông báo cho em phần ghi qua cầu nhớ - HS trả lời - Khi cân cần ước lượng khối lượng - HS Yếu đọc phần ghi nhớ vật cần cân để chọn cân, điều - Chọn GHĐ phù hợp để đo có ý nghĩa gì? vật có khối lượng khơng q GHĐ - Cân gạo có cần dùng cân tiểu ly khơng? Hoặc để cân nhẫn vàng dùng cân đòn có không? IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Trả lời câu C1 đến C13 - Học phần ghi nhớ - Làm tập 5.1 đến 5.4 - Đọc mục : “Có thể em chưa biết” Nhận bàn giao từ đồng chí Tồn Ngày soạn: 21/9/2017 Ngày giảng: 23/09 – 6A2 Tiết 5: LỰC - HAI LỰC CÂN BẰNG I MỤC TIÊU Kiến thức - Nêu ví dụ tác dụng đẩy kéo lực - Nêu ví dụ vật đứng yên tác dụng hai lực cân phương, chiều, độ mạnh yếu hai lực - Nêu thí dụ lực cân Chỉ lực cân Kỹ - HS trung bình yếu: Chỉ ví dụ thực tế - HS khá, giỏi: Biết cách lắp phận thí nghiệm sau nghiên cứu hình vẽ Thái độ - Nghiêm túc nghiên cứu tượng, rút quy luật II CHUẨN BỊ Giáo viên - Cho nhóm: xe lăn, lò xo tròn, nam châm, gia trọng sắt, giá sắt Học sinh - Đọc trước III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Khối lượng vật gì? Đơn vị khối lượng? - Trên vỏ túi xà phòng có ghi 500g số gì? Bài Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Hoạt động 1: Hình thành khái niệm lực - Học sinh đọc tình sách giáo khoa Ai tác dụng lực đẩy, tác dụng lực kéo lên tủ? - Tại gọi lực đẩy lực kéo? I.Lực Thí nghiệm: - Nêu mục đích thí nghiệm hình 6.1 - GV giới thiệu dụng cụ hướng dẫn HS nghe quan sát GV lắp TN cho em lắp TN - Nêu bước tiến hành thí nghiệm Các nhóm HS lắp làm TN, quan sát Cho học sinh cách nhóm tiến hành thí tượng để rút nhận xét nghiệm hình 6.1 (3’) rút nhận xét ghi lên bảng Học sinh hoạt động nhóm nêu phương - Dựa phương án thí nghiệm 6.1 án thí nghiệm em nêu phương án thí nghiệm hình 6.2 (nhóm 1,3,5), thí nghiệm hình 6.3 (nhóm 2,4) Thảo luận nhóm để đến thống Yêu cầu nhóm trình bày kết phương án thí nghiệm Chốt lại phương án thí nghiệm Các nhóm báo cáo kết - Yêu cầu học sinh tiến hành thí Thảo luận toàn lớp để đến thống nghiệm theo phương án thống nhất - HD nhóm làm TN quan sát HS hoạt động nhân câu C4 nhóm - HS yếu đọc phần kết luận, phát biểu - Yêu cầu nhóm báo cáo kết C1: Thanh thép nở (dãn dài ra) cho biết phải thay đổi vị trí chốt C2: Khi dãn nở nhiệt bị ngăn ngang ốc nào? cản thép gây - GV: Yêu cầu HS dự đoán sau lực lớn quan sát hình vẽ C3: Khi co lại nhiệt bị ngăn cản thép gây lực Sau dự đoán, GV làm TN kiểm lớn chứng hướng dẫn HS rút nhận xét Kết luận: trường hợp - HS: Thảo luận nhóm hồn thành câu - GV: Hướng dẫn HS rút kết luận C4 sau rút kết luận chung chung cách trả lời C4 C4: a> (1) nở (2) lực b> (3) nhiệt (4) lực - Sự co dãn nhiệt bị ngăn cản * Tích hợp: gây lực lớn - Tại đường ray xe lửa, nhà, cửa, * HS: - Trong xây dựng(đường ray xe cầu người ta lại cần tạo lửa, nhà, cửa, cầu ) cần tạo khoảng cách định? khoảng cách định để phần - Trong thời tiết qua lạnh hay qua giãn nở nóng ta cần có biện pháp để giữ - Cần có biện pháp bảo vệ thể, giữ nhiệt cho thể? ấm vào mùa đông, làm mát vào mùa hè để tránh bị sốc nhiệt, tránh ăn uống thức ăn qua nóng lạnh Hoạt động 3: Vận dụng Vận dụng: - HS: Quan sát tranh thảo luận trả - GV: Treo hình vẽ 21.2 21.3 lên lời câu C5, C6 bảng Yêu cầu HS nhận xét trả lời C5: Có để khe hở trời nóng câu C5, C6 khơng để hở nở nhiệt đường ray bị ngăn cản gây lực lớn làm đường ray bị cong lại Hoạt động 4: Nghiên cứu băng kép II BĂNG KÉP - HS: Quan sát mô tả cấu tạo - GV: Yêu cầu HS quan sát mô tả băng kép Và sau đưa nhận xét băng kép phát cho nhóm Thí nghiệm: - Băng kép cấu tạo từ hai chất - GV: Yêu cầu HS lắp TN hình rắn khác 21.4 a,b dự đốn tượng xảy - HS: tiến hành TN quan sát để trả - GV: Hướng dẫn HS làm TN rút lời câu C7, C8, C9 kết luận câu C7, C8 Trả lời câu hỏi: C7: Đồng thép nở nhiệt khác - GV: Yêu cầu HS trả lời câu C9 C8: Cong đồng, C9: Cong phía thép Hoạt động 5: Vận dụng – Củng cố Vận dụng: - GV: Treo hình 21.5 lên bảng mơ - HS: Quan sát thảo luận để trả lời câu C10 C10 Khi đủ nóng băng kép cong lại phía đồng làm ngắt mạch điện (Thanh đồng nằm trên) tả cấu tạo bàn - GV: Hướng dẫn HS Thảo luận trả lời câu C10 - Yêu cầu HS trình bày nội dung phần ghi nhớ - Nêu cấu tạo băng kép IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Về nhà học trả lời lại tất câu hỏi từ C1 đến C10 - Bài tập nhà: 21.1 đến 21.5 (SBT) Ngày soạn: 12/02/2018 Ngày giảng: 14/02/2018 -6A2; 16/02 – 6A1 Tiết 24 - Bài22 : NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI I MỤC TIÊU Kiến thức - Mô tả nguyên tắc cấu tạo cách chia độ nhiệt kế dùng chất lỏng - Xác định GHĐ ĐCNN loại nhiệt kế quan sát trực tiếp qua ảnh chụp, hình vẽ - Nêu ứng dụng nhiệt kế dùng phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu nhiệt kế y tế - Nhận biết số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xenxiut Kỹ - Phân biệt nhiệt giai Cenxiut Farenhai, cách chuyển đổi nhiệt giai - Kỹ sử dụng nhiệt kế mục đích - Thái độ nghiêm túc học tập II CHUÂN BỊ Giáo viên -Một số loại nhiệt kế Đối với học sinh: Đọc trước nhà III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra - Tổ chức tình Học sinh lên bảng trả lời -Tính chất hoạt động băng kép nào? Băng kép dùng để làm gì? - Tại mối cầu phải có khoảng hở? Học sinh ý lắng nghe Gv đặt vấn đề sách giáo khoa Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệt kế I Thí nghiệm: Giáo viên: hướng dẫn học sinh tìm Học sinh tìm hiểu thí nghiệm sách giáo hiểu thí nghiệm (H 22.1 H 22.2) khoa thảo luận rút kết luận từ thí nghiệm C1: Cảm giác ngón tay khơng cho C1: Học sinh thực thí nghiệm phép xác định xác mức độ câu C1 Rút kết luận gì? nóng – lạnh C2: Cho biết thí nghiệm vẽ Hình o o C2:Xác định nhiệt độ C 100 C 22.3 22.4 dùng để làm gì? sở vẽ vạch chia độ nhiệt kế C3: Bảng 22.1 C3: Hãy quan sát so sánh nhiệt kế vẽ hình 22.5 GHĐ, ĐCNN cơng dụng, điền vào bảng 22.1 Loại GHĐ ĐCNN Công nhiệt kế Nhiệt kế thủy ngân Nhiệt kế y tế Nhiệt kế rượu dụng Từ đến Từ đến Từ đến C4: Cấu tạo nhiệt kế y tế có đặc điểm gì? Cấu tạo có tác dụng gì? C4: Ống quản gần bầu thủy ngân có chỗ thắt, có tác dụng ngăn không cho thủy ngân tụt xuống đưa nhiệt kế khỏi thể Hoạt động 3: Tìm hiểu nhiệt giai II Nhiệt giai: Giáo viên giới thiệu nhiệt giai Xenxiút HS: Lắng nghe, tiếp thu ghi nhớ Xenxiút người Thụy Điển đề nghị (1742) chia khoảng cách nhiệt độ nước đá tan nhiệt độ nước sôi thành 100 phần nhau, phần ứng với 1o, kí hiệu 1oC Thang nhiệt độ gọi thang nhiệt độ Xenxiút Trong nhiệt giai này, nhiệt độ thấp 0oC gọi nhiệt độ âm Cho học sinh xem hình vẽ nhiệt kế rượu Ví dụ: – 20 oC gọi âm 20 oC GV: hướng dẫn cho HS tự đọc thêm HS: Đọc thêm: nhiệt giai Farenhai IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Gv hướng dẫn học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra * HDVN: Ôn tập số kiến thức học học kỳ II Ngày soạn: 29/01/2018 Ngày giảng: 30/01 – 6A3 Tiết 26 - Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC I MỤC TIÊU Kiến thức - Mơ tả trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng chất - Nêu đặc điểm nhiệt độ q trình nóng chảy chất rắn - Nhận biết phát biểu đặc điểm nóng chảy Kỹ - HS trung bình, yếu: Dựa vào bảng số liệu cho, vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ q trình nóng chảy chất rắn - HS khá, giỏi: Vận dụng kiến thức để giải thích số tượng đơn giản Thái độ - Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ vẽ đường biểu diễn II CHUẨN BỊ Giáo viên - Một bảng phụ có kẻ sẵn bảng kết thí nghiệm 24.1 SGK Đối với học sinh - Mỗi học sinh thước kẻ, bút chì, tờ giấy kẻ ô vuông III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Hoạt động 1: Tổ chức tình - GV: Yêu cầu HS đọc phần thông tin - HS: Đọc phần thông tin đầu đầu SGK tượng đồng SGK đền Quán thánh - GV: Nêu vấn đề: Theo em để đúc tượng đồng tượng - HS: Dự đoán thảo luận quy Huyền Thiên Trấn Vũ người ta phải trình đúc đồng, nêu ba giai đoạn làm việc gì? chính: - GV: Hướng dẫn HS thảo luận để dẫn + Nấu đồng nóng chảy đến quy trình đúc tượng đồng: làm + Đổ đồng nóng chảy vào khn khn, đun cho đồng nóng chảy đổ + Để nguội cho đồng đông đặc lại vào khuôn, chờ cho đồng nguội đông đặc lại tháo khn, hồn chỉnh tượng Hoạt động 2: Tìm hiểu phân tích kết thí nghiệm I SỰ NĨNG CHẢY - GV: Cho học sinh tìm hiểu thí nghiệm Thí nghiệm: sách giáo khoa - Yêu cầu học sinh mô tả - HS: Quan sát tranh cách bố trí Gv chuẩn lại: dụng cụ - GV: Treo bảng 24.1 lên - HS mô tả thí nghiệm - Thơng báo kết thí nghiệm Phân tích kết thí nghiệm - HS: Quan sát bảng 24.1 - GV: Yêu cầu HS quan sát vào bảng 24.1 - GV: H.dẫn HS vẽ đường b.diễn - HS: Vẽ đường biểu diễn vào giấy kẻ thay đổi n.độ băng phiến theo ô vuông theo hướng dẫn GV t.gian dựa vào bảng 24.1 - HS: trả lời câu C1 đến C4: - GV: Yêu cầu HS dựa vào đường biểu diễn để trả lời câu C1 đến C4 Hoạt động 3: Kết luận Kết luận: - GV: Hướng dẫn HS chọn từ thích hợp - HS: hoàn thành câu câu C5: khung điền vào chỗ trống C5: a) (1) 80 C câu C5 b) (2) không thay đổi - GV: u cầu HS lấy ví dụ nóng - HS: tìm ví dụ minh họa nóng chảy thực tế đời sống chảy thực tế đời sống - GV: Thơng báo: Băng phiến nóng chảy 800C chất khác có nóng - HS: Rút kết luận chung chảy 800C hay khơng? nóng chảy - GV: Treo bảng nhiệt độ nóng chảy - Sự nóng chảy chuyển từ thể số chất lên bảng đặt câu rắn sang thể lỏng hỏi - Phần lớn chất nóng chảy nhiệt độ xác định Nhiệt độ gọi - GV: Yêu cầu HS rút kết luận chung nhiệt độ nóng chảy nóng chảy - Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ vật khơng thay đổi * Tích hợp: Theo em nóng lên - Do nóng lên Trái Đất mà Trái đất gây tác hại gì? băng hai địa cực tan làm mực nước biển dâng cao =>có nguy nhấn chìm nhiều khu vực đồng - Để giảm tác hại mực nước biển sông Hồng đồng sông Cửu dâng cao cần có kế hoạch gì? Long Học sinh nêu biện pháp HS nêu kết luận - GV: Yêu cầu HS nêu lại kết luận chung nóng chảy IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Nêu số ví dụ minh họa nóng chảy số chất - Trả lời lại câu hỏi từ C1 đến C5 vào học Làm tập SBT - Về nhà học theo ghi SGK Ngày soạn: 03/02/2018 Ngày giảng: 05/02– 6A3 Tiết 27 - Bài 24: SỰ NĨNG CHẢY VÀ SỰ ĐƠNG ĐẶC (Tiếp) I MỤC TIÊU Kiến thức - Mô tả trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn chất - Nêu đặc điểm nhiệt độ q trình đơng đặc Kỹ - HS trung bình, yếu: Tìm hiểu thơng tin - HS khá, giỏi: Dựa vào bảng số liệu cho, vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ q trình đơng đặc + Vận dụng kiến thức q trình chuyển thể nóng chảy đơng đặc để giải thích số tượng thực tế Thái độ - Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ tiến hành vẽ đường biểu diễn II CHUẨN BỊ Giáo viên - Một bảng phụ có ghi sẵn bảng kết 25.1 Học sinh: -Thước, giấy kẻ ô III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra cũ Học sinh lên bảng - Nêu đặc điểm nóng chảy Nêu ví dụ minh họa nóng chảy đời sống? Hoạt động 2: Tìm hiểuthí nghiệm II SỰ ĐÔNG ĐẶC - GV: Yêu cầu HS ghi phần dự đoán Dự đoán: HS vào học - HS: Ghi dự đốn vào - GV: Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, - Khi băng phiến thơi khơng đun nóng cách bố trí thí nghiệm cách tiến để nguội dần băng phiến hành thí nghiệm SGK đơng đặc lại - GV: Treo bảng 25.1 lên bảng nêu Thí nghiệm: cách theo dõi để ghi lại kết nhiệt độ - HS: Q.sát bảng kết 25.1 Và trạng thái băng phiến t.bày thông tin thu qua số liệu ghi hàng GV y/c Hoạt động 3: Phân tích kết thí nghiệm Phân tích kết thí nghiệm - HS: Trình bày cách vẽ đường biểu - GV: Yêu cầu HS trình bày cách vẽ diễn thay đổi nhiệt độ theo thời đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ gian GV yêu cầu theo thời gian q trình đơng đặc - HS: Vẽ đường biểu diễn giấy kẻ ô dựa vào bảng kết thí nghiệm 25.1 li theo hướng dẫn GV SGK HS: Dựa vào đường biểu diễn tham - GV: Hướng dẫn HS vẽ đường biểu gia t.luận trả lời câu C1, C2, C3 diễn thay đổi nhiệt độ băng C1: Tới 800C nhiệt độ băng phiến theo thời gian dựa vào số liệu phiến bắt đầu đông đặc bảng 25.1 C2: - Đg b.diễn từ phút thứ đến - GV: Yêu cầu HS vẽ đường biểu diễn phút thứ đ.thẳng nằm nghiêng vào giấy kẻ ô li theo dõi giúp đỡ HS - Đường b.diễn từ phút thứ đến vẽ phút thứ đ.thẳng nằm ngang - GV: Thu số vẽ HS nêu - Đường bdiễn từ phút thứ đến phút nhận xét đường biểu diễn thứ 15 đ.thẳng nằm nghiêng em C3: - Từ phút thứ đến phút thứ - GV: Treo bảng phụ hình vẽ đường nhiệt độ băng phiến giảm biểu diễn vẽ sẵn Dựa vào đường - Từ phút thứ đến phút thứ nhiệt biểu diễn hướng dẫn HS thảo luận trả độ băng phiến không thay đổi lời câu C1, C2, C3 - Từ phút thứ đến phút thứ 17 nhiệt độ băng phiến giảm Hoạt động 4: Kết luận Kết luận: - HS: hoàn thành C4 GV: Hướng dẫn HS chọn từ thích hợp C4: a) (1) 80 C (2) khung điền vào chỗ trống hồn b) (3) khơng thay đổi thành câu C4 - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc GV: Yêu cầu HS rút kết luận chung - Phần lớn chất đông đặc cho đông đặc nhiệt độ xác định - Trong thời gian đông đặc nhiệt độ GV: Gọi HS so sánh đặc điểm vật khơng thay đổi nóng chảy đông đặc Hoạt động 5: Vận dụng – Củng cố III VẬN DỤNG: - HS: Thảo luận t.lời C5, C6, C7 - GV: Hướng dẫn HS trả lời câu C5: - Từ phút thứ đến phút thứ C5, C6, C7 nhiệt độ nước đá tăng dần từ – - GV: Cho HS đọc phần “Có thể em 40C đến 00C chưa biết” - Từ phút thứ đến phút thứ 1, nước đá nóng chảy, nhiệt độ nước đá không thay đổi - Từ phút thứ đến phút thứ nhiệt độ nước đá tăng dần C6: GV: Yêu cầu HS đọc phân ghi nhớ C7 Vì nhiệt độ XĐ không - So sánh đặc điểm đông đặc đổi q.trình nước đá tan nóng chảy Hs đọc, trả lời câu hỏi IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Về nhà học theo ghi + SGK Làm tập SBT - Xem trước 26 Ngày soạn: 25/ 02/ 2018 Ngày giảng: 26/02 – 6A3 Tiết 28 - Bài 26: SỰ BAY HƠI – SỰ NGƯNG TỤ I MỤC TIÊU Kiến thức - Nêu dự đoán yếu tố ảnh hưởng đến bay xây dựng phương án thí nghiệm đơn giản để kiểm chứng tác dụng yếu tố Kỹ - Mô tả trình chuyển thể bay chất lỏng - Nêu dự đoán yếu tố ảnh hưởng đến bay - Vận dụng kiến thức bay để giải thích số tượng bay thực tế - Rèn kĩ quan sát, so sánh, tổng hợp Thái độ - Có thái độ trung thực, cẩn thận, có ý thức vận dụng kiến thức vào sống II CHUẨN BỊ Giáo viên: Học sinh: Đọc trước III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra - Tổ chức tình Học sinh lên bảng - Nêu đặc điểm nóng chảy đơng đặc So sánh giống khác nóng chảy đông đặc - GV: Dùng khăn ướt lau lên bảng, - HS: Quan sát đưa ngun phút sau bảng khơ nhân: nước biến thành bay - GV: Đặt vấn đề: Vậy nước bảng biến đâu mất? - GV: Treo hình 26.1 lên bảng hỏi - Nguyên nhân HS: Vậy nguyên nhân có trường hợp trường hợp không? - GV: Thông báo: Các em biết chất tồn thể: rắn, lỏng, khí Cũng chuyển từ thể sang thể khác Bài học hôm tìm hiểu chuyển từ thể lỏng sang thể Hoạt động 2: Tìm hiểu bay I SỰ BAY HƠI Nhớ lại điều học - GV: Yêu cầu HS tìm ví dụ nước bay bay Và số ví dụ bay - HS: tìm ví dụ m.họa bay số chất lỏng khác + Sự bay chuyển từ thể lỏng nước sang thể - GV: Theo em bay diễn + Mọi chất lỏng bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào Sự bay nhanh hay chậm phụ yếu tố nào? thuộc vào yếu tố nào? GV: Treo hình phóng to 26.2 a lên a) Quan sát tượng bảng Yêu cầu HS quan sát mô tả - HS: Quan sát tranh vẽ so sánh cách phơi quần áo giống khác hình - GV: Yêu cầu HS so sánh A1 A2 để rút nhận xét giống khác hai hình C1: Tốc độ bay phụ thuộc vào A1 A2 nhiệt độ - GV: Yêu cầu HS rút nhận xét C2: Tốc độ bay p.thuộc vào gió hình 26.2a C3: Tốc độ bay phụ thuộc vào - GV: Yêu cầu HS hoàn thành câu C4, diện tích mặt thống chất lỏng - GV: Các tượng quan sát b) Rút nhận xét chứng tỏ tốc độ bay phụ thuộc vào + Tốc độ bay chất lỏng phụ yếu tố nào? thuộc vào nhiệt độ, gió, diện tích mặt thống chất lỏng Hoạt động 3: Tìm hiểu thí nghiệm c) Thí nghiệm kiểm chứng GV: Hướng dẫn HS cách kiểm tra - HS: Chú ý lắng nghe hướng dẫn thí nghiệm có nhiều yếu tố GV lúc HS: Tìm hiểu phương án tiến hành thí GV: Giới thiệu cách tiến hành thí nghiệm nhà tự thực nghiệm SGK C5: Để có điều kiện diện tích GV: u cầu HS trả lời câu hỏi từ C5 mặt thoáng chất lỏng đến C8 C6: Để loại trừ tác động gió Gv hướng dẫn cho học sinh nhà làm C7: Để k.tra tác động nhiệt độ thí nghiệm C8: Nước đĩa hơ nóng bay nhanh chứng tỏ tốc độ bay phụ thuộc vào nhiệt độ Hoạt động 4: Vận dụng – Củng cố Vận dụng: - HS: trả lời câu C9, C10 GV: Hướng dẫn HS thảo luận trả lời C9: Để giảm bớt bay hơi, làm câu C9, C10 nước C10: Thời tiết nắng nóng, có gió Nêu đặc điểm bay hơi, cho ví dụ minh họa bay - Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Trả lời lại câu hỏi từ C1 đến C10 vào - Làm tập 26 27.1, SBT Ngày soạn: 24/02/2018 Ngày giảng: 26/02 – 6A3 Tiết 29 - Bài 27: SỰ BAY HƠI – SỰ NGƯNG TỤ (tiếp) I MỤC TIÊU Kiến thức - Mô tả trình chuyển thể ngưng tụ chất lỏng - Nêu ảnh hưởng nhiệt độ trình ngưng tụ Kỹ - HS trung bình, yếu: Mơ tả tượng - HS khá, giỏi: Vận dụng kiến thức ngưng tụ để g.thích số h.tượng đơn giản Thái độ - Rèn tính sáng tạo, cẩn thận nghiêm túc n/cứu tượng vật II CHUẨN BỊ Giáo viên: - cốc thủy tinh giống nhau, nước có pha màu, đá đập nhỏ, nhiệt kế, khăn lau khô Học sinh: Đọc trước nhà - Đọc trước III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra - Tổ chức tình Học sinh lên bảng trả lời 1) Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? 2) Câu ghép đôi: Sự bay Sự nóng chảy Sự đơng đặc 3) Ở nhiệt độ chất lỏng bắt đầu có bay hơi? - HS: Quan sát thí nghiệm để rút - GV: Làm TN đổ nước nóng vào cốc, nhân xét sau cho HS q.sát thấy nước - Trên mặt đĩa có giọt nước ngưng bốc lên, dùng đĩa khô đậy vào cốc tụ lại nước lát sau nhắc đĩa lên cho HS - Sự ngưng tụ trình ngược lại với q.sát mặt đĩa NX bay - GV: Sự ngưng tụ trình với trình bay hơi? Vậy nghiên cứu học hôm Hoạt động 2: Tìm hiểu ngưng tụ II SỰ NGƯNG TỤ - GV: Trong tiết trước ta cho Tìm cách quan sát ngưng tụ bay diễn nhanh cách a) Dự đốn tăng nhiệt độ chất lỏng Còn - HS: Tham gia thảo luận đưa dự muốn quán sát tượng ngưng tụ đốn diễn nhanh ta phải làm tăng hay + Bằng cách giảm nhiệt độ giảm nhiệt độ? - GV: Vậy để k.tra dự đốn b) Thí nghiệm kiểm tra khơng ta làm TN kiểm chứng - HS: Đọc phần thí nghiệm kiểm tra - GV: Trong khơng khí có nước tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn cách làm giảm nhiệt GV độ khơng khí ta làm cho nước ngưng tụ diễn nhanh hơn? - GV: Gợi ý cho HS p/án TN đưa cách TN SGK - GV: Y/cầu HS đọc phần tiến hành TN h.dẫn HS tiến hành TN làm theo bước SGK Hoạt động 3: Kết luận c) Rút kết luận: - GV: Điều khiển HS trả lời câu - HS: Thảo luận trả lời câu hỏi từ hỏi từ C1 đến C5 C1 đến C5 theo h.dẫn GV C1: Nhiệt độ cốc thí nghiệm thấp nhiệt độ cốc đối chứng C2: Có nước đọng mặt cốc - GV: Hướng dẫn HS tham gia thảo thí nghiệm Khơng có nước đọng mặt luận để đến kết luận chung cốc đối chứng - GV: Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ C3: Khơng Vì nước đọng mặt ngồi SGK cốc thí nghiệm khơng có màu nước * Tích hợp: cốc có màu Hơi nước khơng khí ngưng tụ C4: Do nước khơng khí gặp tạo thành sương mù, làm giảm tầm lạnh, ngưng tụ lại nhìn, xanh giảm khả quang C5: Đúng hợp Cần có biện pháp đảm bảo an Kết luận chung: tồn giao thơng trời có sương mù - Khi giảm nhiệt độ ngưng tụ xảy nhanh Hoạt động 4: Vận dụng – Củng cố Vận dụng C6: HS tự tìm ví dụ minh họa cho - GV: Hướng dẫn HS tham gia thảo tượng ngưng tụ luận câu C6 đến C8 C7: Hơi nước không khí ban đêm gặp lạnh, ngưng tụ lại tạo thành giọt * GV: Gợi ý thêm số VD: sương đọng - Hơi nước đám mây ngưng C8: Trong chai đựng rượu đồng thời tụ tạo thành mưa xảy hai trình bay ngưng - Khi hà vào mặt gương, nước tụ Vì chai đậy kín nên có bao có thở gặp gương lạnh, nhiêu rượu bay có nhiêu ngưng tụ thành hạt nước nhỏ rượu ngưng tụ, mà lượng rượu làm mờ gương không giảm Với chai để hở miệng (khơng đậy nút) q trình bay mạnh ngưng tụ, nên rượu cạn dần - Nêu khái niệm bay ngưng tụ Cho ví dụ minh họa bay ngưng tụ - Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Về nhà học theo ghi + SGK - Trả lời lại câu hỏi từ C1 đến C8 vào - Làm tập 26-27.3,4 SBT Chép sẵn bảng 28.1 SGK vào học Ngày soạn: 20/3/2018 Ngày giảng: 21/3 – 6A2; 23/3- 6A1 Tiết 30: SỰ SÔI I MỤC TIÊU Kiến thức - Mô tả sôi - Nêu đặc điểm nhiệt độ sôi: Mỗi chất lỏng sôi nhiệt độ định Nhiệt độ gọi nhiệt độ sơi; Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi Kỹ - HS trung bình, yếu: Biết cách bố trí thí nghiệm dựa theo hình vẽ SGK Biết cách theo dõi thí nghiệm nêu tượng - HS khá, giỏi: Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian Thái độ: Có thái độ thận trọng việc tiến hành thí nghiệm để tránh đổ vỡ, gây nguy hiểm tiến hành thí nghiệm II CHUẨN BỊ Giáo viên - Một giá đỡ, bình cầu đáy bằng, kẹp vạn năng, đèn cồn, nhiệt kế thủy ngân đồng hồ Học sinh - Chuẩn bị trước nhà III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ DẠY HỌC Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra - Tổ chức tình Học sinh lên bảng - Nêu khái niệm bay ngưng tụ - Tốc độ bay phụ thuộc vào - HS: Đọc mẩu đối thoại nhân yếu tố nào? đưa dự đốn - GV: Yêu cầu HS đọc mẩu đối thoại phần thông tin đầu SGK yêu cầu HS nêu dự đốn - GV: Gọi hoặc sinh nêu dự đốn - GV: Đặt vấn đề: Để kiểm tra dự đoán: Để k.định xem đúng, sai ta phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra học hôm Hoạt động 2: Quan sát thí nghiệm sơi I THÍ NGHIỆM VỀ SƯ SÔI - GV: Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm Tiến hành thí nghiệm cho HS quan sát bố trí hình Thí nghiệm 28.1 - HS: Quan sát cách bố trí thí nghiệm - GV: Hướng dẫn HS lắp ráp thí hình 28.1 SGK nghiệm hình 28.1 SGK - Quan sát giáo viên tiến hành thí nghiệm - HS: Ghi kết vào thí nghiệm vào - GV: H.dẫn HS cần quan sát bảy tượng cần phát trình theo dõi việc đun nước - GV: Hướng dẫn học sinh ghi kết vào bảng kết tiến hành xong thí nghiệm Hoạt động 3: Vẽ đường biểu diễn Vẽ đường biểu diễn - GV: Hướng dẫn HS theo dõi HS vẽ - HS: Tiến hành vẽ đường biểu diễn đường biểu diễn giấy kẻ ô vuông theo hướng dẫn GV giấy kẻ ô - GV: Yêu cầu HS ghi nhận xét ly đường biểu diễn - HS: trả lời câu hỏi GV đưa - GV: Trong khoảng thời gian nước - HS: Đưa nhân xét chung, HS tăng nhiệt độ, đường biểu diễn có đặc khác bổ xung cho hồn chỉnh điểm gì? - Nước sôi nhiệt độ nào? Trong thời Nhận xét chung: gian sôi nhiệt độ nước nào? - Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ Đường biểu diễn có đặc điểm gì? nước khơng thay đổi - GV: Yêu cầu HS nêu nhận xét chung - Đường biểu diễn đoạn thẳng nằm cho thí nghiệm ngang Hoạt động 4: Củng cố học Làm theo yêu cầu giáo viên - Nhận xét hoạt động nhóm việc tiến hành thí nghiệm - Yêu cầu HS nêu đặc điểm sôi IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Về nhà vẽ lại đường biểu diễn vào rút nhận xét chung - Làm tập 28 – 29.1; 2; SBT ... hình 6. 1; 6. 2 - GV yêu cầu HS nghiên cứu lực SGK buông tay ra, nhận xét trạng lò xo tác dụng lên xe lăn hình 6. 2 thái xe lăn SGK - Yêu cầu HS làm lại TN hình 6. 1 * Hình 6. 1 bng tay hình 6. 2 +... nhớ - Trả lời lại C1 � C10 - Bài tập 6. 1 � 6. 4 (SBT) - Đọc mục em chưa biết - Tìm hiểu trước Ngày soạn: 19/9/2017 Ngày giảng: 21/9 – 6A1; 30/9 – 6A2 Tiết 6: TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC... hình 6. 1 (3’) rút nhận xét ghi lên bảng Học sinh hoạt động nhóm nêu phương - Dựa phương án thí nghiệm 6. 1 án thí nghiệm em nêu phương án thí nghiệm hình 6. 2 (nhóm 1,3,5), thí nghiệm hình 6. 3 (nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án vật lý 6 cả năm chuẩn 20182019,