0

Tuần 34 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

47 1,453 23
  • Tuần 34 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:07

Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 TUẦN 34 Thứ hai, ngày 30 tháng năm 2018 Tập đọc TIẾNG CƯỜI LÀ LIỀU THUỐC BỔ I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Bước đầu biết đọc văn phổ biến khoa học với giọng rành rẽ, dứt khoát -Kĩ năng: Hiểu ND: Tiếng cười mang đến niềm vui cho sống, làm cho người hạnh phúc, sống lâu (trả lời câu hỏi SGK ) - Thái độ: Biết quý trọng sống lạc quan, yêu đời * KNS:Kiểm soát cảm xúc - Ra định: tìm kiếm lựa chọn - Tư sáng tạo: Nhận xét bình luận II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Tranh minh hoạ nội dung học SGK - Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn cần luyện đọc - Tranh, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật + Bạn đọc tập đọc: chim chiền chiện? + Bạn nêu nội dung tập đọc? - Nhận xét, khen/ động viên 2.Hoạt động luyện đọc:(8-10p) * Mục tiêu: Bước đầu biết đọc văn phổ biến khoa học với giọng rành rẽ, dứt khoát * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp *Luyện đọc - HD chia đoạn: Đ1:Từ đầu đến ngày cười 400 lần Đ 2:Tiếp theo …đến làm hẹp mạch máu Đ3:Còn lại - Gọi hs nối tiếp đọc đoạn Giáo viên HOẠT ĐỘNG HỌC - HS tham gia trò chơi - HS trả lời - Nhận xét, bổ sung - Tiếp nối đọc đoạn - HS đọc từ khó - HS luyện đọc câu văn dài - Tiếp nối đọc đoạn lần Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 + Lần 1: Kết hợp luyện phát âm từ khó - HS đọc giải + Lần 2: Giảng từ khó cuối bài: thống kê, thư giản, sảng khoái, điều trị - HS luyện đọc theo cặp - Luyện đọc theo cặp - Một HS đọc - HS đọc toàn - GV đọc diễn cảm bài: với giọng rõ ràng, rành mạch, phù hợp với văn phổ biến khoa học : động vật nhất, liều thuốc bổ, thư giãn, sảng khoái, thoả mãn, giận, căm thù, hẹp mạch máu, rút ngăn, tiết kiệm tiền, hài hước, sống lâu * Lưu ý giúp đỡ hs M1 đọc lưu lốt Hoạt động tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu: Tiếng cười mang đến niềm vui cho sống, làm cho người hạnh phúc, sống lâu (trả lời câu hỏi SGK ) * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Chia sẻ cặp đơi - Chia sẻ trước lớp *Tìm hiểu - Phân tích cấu tạo báo Nêu ý + Đoạn1:tiếng cười đặc điểm quan đoạn văn? trọng,phân biệt người với loài động vật khác + Đoạn 2:Tiếng cười liều thuốc bổ + Đoạn 3:Người có tính hài hước sống lâu -Vì nói tiếng cười liều thuốc bổ? - Vì cười, tốc độ thở người tăng lên đến 100 ki- lô – mét giờ, mặt thư giản, não tiết chất làm người có cảm giác sảng khối, thoả mãn - Người ta ìm cách tạo tiếng cười cho - Để rút ngắn thời gian điều trị bệnh bệnh nhân để làm ? nhân,tiết kiệm tiền cho Nhà nước - Em rút điều qua này? Hãy chọn - Ý b: Cần biết sống cách vui vẻ ý ? - GV: Qua đọc, em thấy :tiếng - HS lắng nghe, nhắc lại nội dung cười làm cho người khác với động vật, tiếng cười làm cho người hạnh phúc, sống lâu Cô hi vọng em biết tạo cho sống có nhiều niềm Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp vui, hài hước - Gọi HS nêu nội dung Năm học 2917 - 2018 *Nội dung: Tiếng cười mang đến niềm vui cho sống , làm cho người hạnh phúc, sống lâu * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 trả lời câu hỏi tìm hiểu bài.Hs M3+M4 trả lời câu hỏi nêu nội dung đoạn, HĐ Luyện đọc diễn cảm: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm đoạn với giọng phù hợp * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả lớp - Gọi hs nối tiếp đọc đoạn - Thực theo HD GV Tiếng cười liều thuốc bổ Bởi -GV treo lên bảng phụ viết sẵn đoạn văn cười, tốc độ thở người lên đến 100 km giờ, mặt cần luyện đọc thư giãn, thoả mái não tiết - GV đọc mẫu chất làm người ta có cảm giác sảng - HS luyện đọc theo nhóm khối, thoả mái hẹp mạch máu -Y/c nhóm thi đọc - Nhận xét, tuyên dương * Lưu ý hs M3+M4 đọc diễn cảm toàn Hoạt động tiếp nối: (3p) -Liên hệ giáo dục - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: Toán ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (Tiếp theo) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Chuyển đổi đơn vị đo diện tích - Thực phép tính với só đo diện tích - Kĩ năng: Bài tập cần làm: 1, 2, Khuyến khích HS khiếu hồn thành tất BT -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, lớp, Đồ dùng dạy học: - Phiếu nhóm viết sẵn nội dung BT đặt góc chờ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.HĐ Khởi động: (5p) - Kết hợp trình HD ôn tập -Lắng nghe HĐ thực hành: (29p) * Mục tiêu: Chuyển đổi đơn vị đo diện tích - Thực phép tính với só đo diện tích - Bài tập cần làm: 1, 2, Khuyến khích HS khiếu hoàn thành tất BT * Cách tiến hành: Cá nhân,nhóm, lớp Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu - Thực theo HD GV - HS làm cá nhân, sau mời cặp em làm bảng lớn chia sẻ VD: - Hs chia sẻ với lớp cách thực m2 = 100 dm2 ; km2 = 100 00 00 m2 đổi đơn vị đo diện tích 1m2 = 100 00 cm2 ; 1dm2 = 100cm2 - Nhận xét, khen ngợi/ động viên Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu - Thực theo HD GV - HS làm theo cặp, mời cặp làm bảng phụ sau chia sẻ với lớp cách đổi đơn vị đo diện tích VD: m2 = 10dm2 10 103 m2 = 103 00 dm2 ; dm2 = 10cm2 10 2110 dm2 = 2110 00 cm2; m2 = 1000cm2 10 b) 500 cm2 = dm2 ; cm2 = dm2 100 1300 dm2 = 13 m2 ; dm2 = m2 100 60 000 cm2 = m2 ; cm2 = m2 10000 a) 15 m2 = 15 00 00 cm2 ; - Nhận xét, khen ngợi/ động viên Giáo viên c) m dm = 509 dm ; m 50 cm = 800 50cm 700 dm = m ; 500 00cm2 = m2 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 - Thực theo HD GV - HS tự làm Bài 4: - Gọi HS đọc xác định đề trước lớp - Chữa, nhận xét số - Gọi HS chữa bảng Bài giải Diện tích ruộng là: 64 x 25 = 16 00 (m2) Số thóc thu ruộng : 1600  = 800 (kg) = tạ * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 củng cố Đáp số : tạ cách đổi đơn vị đo,cách tính diện tích Bài 3: hình vng 2m2 dm2 > 25 dm2 dm2 cm2 = 305 cm2 2 *Nếu thời gian: Mời HS m 99 dm < m 2 hoàn thành chia sẻ cách thực 65 m = 65 00 dm kết Mời lớp nhận xét; khen ngợi/ động viên Hoạt động tiếp nối:(3p) - Về nhà xem lại - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Đạo đức ÔN TẬP: LỰA CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN I MỤC TIÊU: -Kiến thức: HS biết giải thích so sánh điều kiện đường an tồn khơng an tồn -Kĩ năng: Biết mức độ an tồn đường để lập đường đảm bảo an toàn tới trường -Lựa chọn đường an toàn để đến trường - Phân tích lí an tồn hay khơng an tồn -Thái độ: Có ý thức thói quen đường an tồn dù có phải vòng xa II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: PP Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành đóng vai Đồ dùng: - Sơ đồ - Tranh ảnh III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp quà bí mật + Bạn làm để bảo vệ môi trường? + Bạn nêu lại bước trồng xanh mà bạn thực hiện? Nhận xét, vào tiết học HĐ Thực hành: (27p) * Mục tiêu: HS biết giải thích so sánh điều kiện đường an tồn khơng an tồn.Biết mức độ an tồn đường để lập đường đảm bảo an toàn tới trường.Lựa chọn đường an tồn để đến trường Phân tích lí an tồn hay khơng an tồn * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp Hoạt động 2: Tìm hiểu đường an tồn - GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm, yêu cầu nhóm thảo luận trả lời câu hỏi: Thế đường an toàn? - Gọi đại diện nhóm trình bày, nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, chốt đáp án Hoạt động 3: Chọn đường an toàn đến trường - GV dùng sơ đồ đường từ nhà đến trường có hai đường đi, đoạn đường có tình khác - GV chọn điểm sơ đồ, gọi 1,2 HS đường từ A đến B đảm bảo an toàn Yêu cầu HS phân tích có đường khác khơng an tồn Vì lí gì? - GV nhận xét, chốt: Cần chọn đường an toàn để Hoạt động 4: Hoạt động bổ trợ - GV cho HS vẽ đường từ nhà đến trường Xác định phải qua Giáo viên Năm học 2917 - 2018 HOẠT ĐỘNG HỌC - HS trả lời - Các nhóm thảo luận trình bày VD: + Con đường an toàn đường thẳng phẳng, mặt đường có kẻ phân chia xe chạy, có biển báo hiệu giao thơng, ngã tư có đèn tín hiệu giao thơng vạch ngang qua đường… - HS theo sơ đồ Bệnh viện Trường học(B) Uỷ ban Chợ Nhà (A) Sân vận động - HS vẽ đương an tồn từ nhà đến trường Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 điểm đoạn đường an toàn điểm khơng an tồn - Gọi số HS lên giới thiệu - GVKL: Nếu xe đạp em phải lựa chọn đường cho an toàn Hoạt động tiếp nối: (3p) -GV HS hệ thống -GV dặn dò, nhận xét Điều chỉnh: Thứ ba, ngày tháng năm 2018 Chính tả( Nghe – viết) NÓI NGƯỢC I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nhớ - viết tả, biết trình bày vè dân gian theo thể thơ lục bát -Kĩ năng: Làm tập (phân biệt âm đầu, dễ lẫn) -Thái độ: Có ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ viết sẵn tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Rung bảng vàng - GV đọc từ ngữ sau: : rượu, hững hờ, - HS viết bảng con, HS viết bảng lớn xách bương - Nhận xét, khen/ động viên Hoạt động chuẩn bị viết tả: (7p) * Mục tiêu: Nhớ - viết tả, biết trình bày vè dân gian theo thể thơ lục bát Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 * Cách tiến hành: HĐ lớp b)HD viết tả: - Cả lớp theo dõi - Gv đọc - Tìm nêu từ khó viết, dễ lẫn - Gv đọc khổ thơ, lớp đọc thầm VD: liếm lông, nậm rượu, lao đao, trúm, theo,tìm từ ngữ dễ viết sai đổ vồ, diều hâu - HS viết bảng - HD hs phân tích viết bảng - Đây thể thơ lục bát, câu lùi vào ơ, - Y/c hs nhắc lại cách trình bày câu lùi vào ô HĐ Viết tả: (12p) * Mục tiêu: Nhớ - viết tả, biết trình bày vè dân gian theo thể thơ lục bát * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Gv quan sát hs viết **HS nhớ – viết HĐ Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp hs tự đánh giá viết bạn * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - HĐ cặp đôi - Gv đọc cho HS sốt lại lỗi tả - Đọc lại cho HS soát lỗi - GV chữa, nhận xét đến - GV sửa sai số lỗi - Đánh giá, nhận xét 1/3 số + GV theo dõi, giúp đỡ HS M1+M2 HĐ Làm tập tả: (8p) * Mục tiêu: Làm tập (phân biệt âm đầu, dễ lẫn) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân - chia sẻ cặp đôi - báo cáo trước lớp Bài a: - Gọi hs đọc đề - YC HS tự làm - Chia lớp thành dãy, dãy cử bạn lên bảng chơi trò chơi tiếp sức - Nhận xét kết quả, tuyên dương nhóm thắng *Lưu ý: Hs M1+M2 điền từ Hs M3+M4 phải luyện phát âm từ Hoạt động tiếp nối:(3p) Giáo viên - Hs nhớ - viết - HS soát lại - hs ngồi cạnh đổi chéo cho soát lỗi - hs đọc đề - Hoạt động cá nhân - bạn lên bảng chơi trò chơi tiếp sức Đ/a: - giải đáp – tham gia – dùng thiết bị – theo dõi – não – kết quả- não – não – Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: LẠC QUAN – YÊU ĐỜI I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết thêm số từ phức chứa tiếng vui phân loại chúng theo nhóm nghĩa (BT1); -Kĩ năng: Biết đặt câu vối từ ngữ nói chủ điểm lạc quan, yêu đời (BT2, BT3) -Thái độ: Tích cực, tự giác học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, luyện tập - thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: - Bài tập viết sẵn bảng lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp quà bí mật + Bạn đặt câu có trạng ngữ mục đích? - Hs tham gia trò chơi + Bạn đặt câu có trạng ngữ địa điểm? + Trạng ngữ mục đích có ý nghĩa câu? + Trạng ngữ mục đích trả lời cho câu hỏi nào? - Gọi HS nhận xét, khen/ động viên Hoạt động thực hành: (29p) * Mục tiêu: Biết thêm số từ phức chứa tiếng vui phân loại chúng theo nhóm nghĩa (BT1); Biết đặt câu vối từ ngữ nói chủ điểm lạc quan, yêu đời (BT2, BT3) * Cách tiến hành:Hoạt động nhóm, lớp * Bài 1: - HS đọc, lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung + Trong từ cho có từ em + HS nêu từ chưa hiểu chưa hiểu nghĩa? Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 - GV gọi HS GV giải thích nghĩa từ - GV giảng: Muốn biết từ phức cho từ hoạt động, cảm giác hay tính tình trước hết ta phải hiểu nghĩa từ xếp từ em lưu ý: + Từ hoạt động trả lời câu hỏi làm gì? + Từ cảm giác trả lời cho câu hỏi cảm thấy nào? + Từ tính tình trả lời cho câu hỏi người nào? + Có từ vừa cảm giác, vừa tính tình trả lời đồng thời câu hỏi cảm thấy người nào? - Cho HS hoạt động theo cặp làm bài, nhóm làm bảng phụ - Gọi HS đại diện nhóm lên trình bày, nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung - GV nghe, nhận xét, kết luận lời giải * Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS đọc câu đặt - GV theo dõi, nhận xét, khen/ động viên * Bài 3: - GV gọi HS đọc yêu cầu, nội dung - u cầu HS làm việc theo nhóm 4, tìm từ miêu tả tiếng cười - Gọi đại diện nhóm trình bày, nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung - Nhận xét, bổ sung, kết luận từ - GV gọi vài HS đặt câu với từ vừa tìm - GV sửa lỗi dùng từ, diễn đạt cho HS Giáo viên 10 nghĩa GV giải thích VD: Từ Vui chơi Vui lòng Vui sướng Vui tính Nghĩa Hoạt động giải trí Vui vẻ lòng Vui vẻ sung sướng Người có tình tình ln vui vẻ Vui tươi Vui vẻ, phấn khởi Vui vui Có tâm trạng thích thú - Thực theo HD GV Đ/a: a- Từ hoạt động: vui chơi, giúp vui, mua vui b- Từ cảm giác: vui lòng, vui mừng, vui sướng, vui thích, vui thú, vui vui c- Từ tín tình: vui nhộn, vui tính, vui tươi d- Từ vừa tính tình vừa cảm giác: vui vẻ - Thực theo HD GV VD: Bạn Quang lớp em vui tính - Thực theo HD GV VD: Ha hả, hì hì, khúc khích, rúc rích, hinh hích, hi hí, sằng sặc, sặc sụa, khành khạch, khach khách - HS đặt câu tiếp nối đọc câu trước lớp VD: Mấy bạn nữ rúc cười Bọn khỉ cười khanh khách Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 hoang dã, thức ăn thấy có nhiều mắt xích Mỗi lồi sinh vật liên Cây lúa Rắn hổ mang hệ với chuỗi thức ăn mà với nhiều chuỗi thức ăn Cây thức ăn Chuột đồng Cú mèo nhiều loài vật Nhiều loài vật khác thức ăn số loài vật khác Hoạt động tiếp nối: (3p) - Liên hệ GD, BVMT -Dặn HS nhà học chuẩn bị ôn tập Điều chỉnh: Khoa học ÔN TẬP: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (Tiếp theo) I MỤC TIÊU: Ôn tập về: -Kiến thức: Vẽ trình bày sơ đồ ( chữ ) mối quan hệ thức ăn nhóm sinh vật -Kĩ năng: Phân tích vai trò người với tư cách mắc xích chuỗi thức ăn tự nhiên -Thái độ: GD HS tích cực, tự giác tham gia hoạt động học tập II CHUẨN BỊ Phương pháp - cách thức tổ chức: -PP Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành đóng vai Đồ dùng: - Phiếu học tập đủ dùng cho nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật + Bạn nêu hiểu biết trồng, vật đó? ( 2-3 bạn) Nhận xét, vào HĐ hình thành kiến thức mới: (13p) * Mục tiêu: Vẽ trình bày sơ đồ ( chữ ) mối quan hệ thức ăn nhóm sinh vật.Phân tích vai trò Giáo viên 33 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 người với tư cách mắc xích chuỗi thức ăn tự nhiên * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp Hoạt động 1: Xác định vai trò người chuỗi thức ăn tự nhiên - Y/c hs quan sát hình 136, 137 sgk kể - Hs quan sát tên vẽ sơ đồ? + Hình 7: Người ăn cơm thức ăn + Hình 8: Bò ăn cỏ + Hình 9: Các lồi tảo- cá- cá hộp (thức ăn người) -Dựa vào hình giới thiệu - Các loại tảo thức ăn cá, cá bé chuỗi thức ăn có người? thức ăn cá lớn, cá lớn đóng hộp thức ăn người - GV:Trên thực tế thức ăn người - HS lắng nghe phong phú Để đảm bảo đủ thức ăn cung cấp ch mình, người tăng gia, sản xuất, trồng trọt chăn nuôi.Tuy nhiên, số người ăn thịt thú rừng sử dụng chúng vào việc khác - Hiện tượng săn bắt thú rừng, phá rừng - Hiện tượng săn bắt thú rừng, phá rừng dẫn đến tình trạng gì? dẫn đến tình trạng cạn kiệt loại động vật, môi trường sống động vật, môi trường sống động vật, thực vật bị tàn phá - Điều xảy mắt xích - Nếu mắt xích chuỗi thức ăn chuỗi thức ăn bị đứt? bị đứt ảnh hưởng đến sống toàn sinh vật chuỗi thức ăn Nếu khơng có cỏ bò chết, người khơng có thức ăn Nếu khơng có cá lồi tảo, vi khuẩn nước phát triển mạnh làm ô nhiễm môi trường nước thân người khơng có thức ăn - Chuỗi thức ăn ? - Chuỗi thức ăn mối quan hệ thức ăn sinh vật tự nhiên Sinh vật ăn sinh vật lại thức ăn cho sinh vật khác - Nêu vai trò thực vật sống - Thực vật quan trọng sống trái đất? Trái Đất Thực vật sinh vật hấp thụ yếu tố vô sinh để tạo yếu *KL:vậy phải có nghĩa vụ bào vệ tố hữu sinh Hầu hết chuỗi thức ăn cân tự nhiên Thực vật đóng thường thực vật Giáo viên 34 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 vai trò cầu nối yếu tố vô sinh - HS lắng nghe hữu sinh tự nhiên Sự sống Trái Đất thực vật HĐ Thực hành: (15p) * Mục tiêu: Phân tích vai trò người với tư cách mắc xích chuỗi thức ăn tự nhiên * Cách tiến hành: cá nhân, nhóm, lớp HĐ2:Thực hành:Vẽ lưới thức ăn: - GV cho HS hoạt động theo nhóm 4: HS - Hoạt động nhóm xây dựng lưới thức ăn có người - Gọi HS lên trình bày - GV nghe, nhận xét, khen/ động viên Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Lịch sử ƠN TẬP HỌC KÌ II I MỤC TIÊU : -Kiến thức: Hệ thống đươc trình phát triển lịch sử nước ta từ buổi đầu dựng nước đến kỉ XIX -Kĩ năng: Nhớ kiện, tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu trình dựng nước giữ nước dân tộc ta từ thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn -Thái độ: Tự hào truyền thống dựng nước giữ nước dân tộc II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: -PP Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành đóng vai Đồ dùng: - Bảng thống kê giai đoạn lịch sử học - GV- HS sưu tầm mẩu chuyện nhân vật lịch sử tiêu biểu học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên + Giai đoạn học lịch sử nước nhà giai đoạn nào? Giáo viên 35 - Hs tham gia trò chơi Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 + Giai đoạn kéo dài đến nào? + Giai đoạn triều đại trị đất nước ta? HĐ Hình thành kiến thức mới: (13p) * Mục tiêu: Hệ thống đươc trình phát triển lịch sử nước ta từ buổi đầu dựng nước đến kỉ XIX Nhớ kiện, tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu trình dựng nước giữ nước dân tộc ta từ thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp a HĐ1:Thống kê lịch sử.: - GV treo bảng có sẵn nội dung thống kê lịch sử học (nhưng che phần nội dung) - GV đặt câu hỏi để HS nêu nội dung bảng thống kê VD: + Giai đoạn học lịch sử nước nhà giai đoạn nào? + Giai đoạn kéo dài đến nào? + Giai đoạn triều đại trị đất nước ta? + Nội dung giai đoạn lịch sử gì? - HS lắng nghe câu hỏi, trả lời + Buổi đầu dựng nước giữ nước + Bắt đầu từ khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN + Các vua Hùng, sau An Dương Vương + Hình thành đất nước với phong tục tập quán riêng + Nền văn minh sông Hồng đời - HS nêu lại nội dung giai đoạn lịch sử - GV cho HS tiếp nối phát biểu ý kiến, đến đủ ý mở bảng thống kê chuẩn bị, cho HS đọc lại nội dung giai đoạn lịch sử - GV tiến hành tương tự với giai đoạn khác HĐ Thực hành: (15p) * Mục tiêu: Nhớ kiện, tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu trình dựng nước giữ nước dân tộc ta từ thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp HĐ2: Thi kể chuyện lịch sử: - GV yêu cầu HS tiếp nối nêu tên - HS tiếp nối nhay phát biểu ý kiến, nhân vật lịch sử tiêu biểu từ buổi đầu dựng HS nêu tên nhân vật: Hùng Giáo viên 36 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 nước đến kỷ X I X Vương, An Dương Vương - GV tổ chức cho HS thi kể nhân - HS xung phát kể, sau HS lớp bình vật tiêu biểu chọn bạn kể hay - GV tổng kết thi, tuyên dương HS kể tốt , kể hay GV yêu cầu HS tìm hiểu di tích lịch sử liên quan đến nhân vật (Từ buổi đầu dựng nước giữ nước đến buổi đầu thời Nguyễn ) - GV theo dõi HS làm, nhận xét, hoàn thiện bảng thống kê bên - GV treo bảng phụ, HS nêu lại Hoạt động tiếp nối: (3p) - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ bảng tổng kết - Nhận xét, đánh giá học, dặn dò BẢNG Giai Thời Triều đại trị vìđoạn gian Tên nước lịch sử -Kinh Buổi Khoản -Các vua Hùng, đầu g 700 nước Vlang đóng dựng năm đô Phong Châu nước TCN An Dương giữ đến Vương, nước Âu nước năm Lạc, đóng 179 Cổ Loa TCN Hơn Từ năm Các triều đại 179 Trung Quốc thay nghìn TCN thống trị năm đến nước ta đấu năm tranh 938 giành độc lập Buổi Từ 938 - Nhà Ngơ, đóng đầu độc đến đô Cổ Loa lập 1009 - Nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt, đống đô Hoa Lư - Nhà Tiền Lê, nước Đại Cồ Việt, kinh đô Hoa Lư Nước 1009 Nhà Lý, nước Đại Đại Việt đến Việt, kinh đô thời Lý 1226 Thăng Long Giáo viên TỔNG KẾT Nội dung lịch sử nhân vật lịch sử tiêu biểu - Hình thành đất nước với phong tục, tập quán riêng - Đạt nhiều thành tựu đúc đồng( trống đồng), xây thành Cổ Loa Hơn 1000 năm nhân dân ta anh dũng đấu tranh - Có nhiều nhân vật khởi nghĩa tiêu biểu: Như Hai Bà TRưng, Bà Triệu, Lý Bôn - Với chiến thắng Bạch Đằng 938, NQ giành lại độc lập cho đất nước ta - Sau ngày độc lập, nhà nước xây dựng - Khi Nquyền mất, đất nước lâm vào thời kỳ loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh người dẹp loạn thống đất nước - Đinh BLĩnh mất, quân Tống kéo sang xâm lược nước ta, Lê Hồn lên ngơi lãnh đạo nhân dân đánh tan qn xâm lược Tống - Xây dựng đất nước thịnh vượng nhiều mặt: kinh tế, văn hoá, giáo dục, cuối triều đại vua quan ăn chơi xa xỉ nên suy vong 37 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 - Đánh tan quân xâm lược nhà Tống lần thứ hai - Nhân vật lịch sử tiêu biểu: Lý Công Uốn, Lý Thường Kiệt Nước 1226Đại Việt 1400 thời Trần Triều Trần, nước - Tiếp tục xây dựng đất nứoc, đặc biệt Đại Việt, kinh đô trọng đến đắp đê, phát triển nông nghiệp Thăng Long - Đánh bại xâm lược giặc Mông Nguyên - Các NV lịch sử tiêu biểu: Trần Hưng Đạo, TRần Quốc Toản Nước Thế kỷ - Nhà Hồ, nước - 20 năm chống giặc Minh, giải phóng đất Đại Việt XV Đại Ngu, kinh đô nước(1407- 1428) buổi Tây Đô - Tiếp tục xây dựng đất nước, đạt đỉnh đầu thời cao lĩnh vực thời Lê Thánh - Nhà Hậu Lê, Hậu Lê Tông nước Đại Việt, - Các nhân vật lịch sử tiêu biểu: Lê Lợi, kinh đô Thăng Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông Long Nước Thế kỷ - Triều Lê suy - Các lực phong kiến tranh quyền Đại Việt XVIvong lợi, nhà Lê suy vong, đất nước loạn lạc kỷ XVIII - Triều Mạc nội chiến, kết chia cắt thành Đàng Trong XVI- TRịnh - Nguyễn Đàng Ngoài, 200 năm XVIII - Cuộc khai hoang phát triển mạnh Đàng Trong - Thành thị phát triển - Nghĩa quân Tây Sơn đánh đổ quyền - Triều Tây Sơn họ Nguyễn, họ Trịnh Buổi 1802đầu thời 1858 Nguyễn - Nguyễn Huệ lên ngơi Hồng đế,lãnh đạo nhân dân đánh tan giặc Thanh - Bước đầu xay dựng đất nước - Các nhân vật lịch sử tiêu biểu: Quang Trung Triều Nguyễn, - Họ Nguyễn thi hành nhiều sách để nước Đại Việt, thâu tóm quyền lực kinh đô Huế - Xây dựng kinh thành Huế Điều chỉnh: _ Địa lý ÔN TẬP HỌC KÌ II I MỤC TIÊU:Sau học HS có khả năng: - Kiến thức: Trình bày số đặc điểm tiêu biểu thành phố học -Kĩ năng: Rèn luyện củng cố kĩ phân tích đồ, lược đồ, sơ đồ - Tôn trọng nét đực trưng VH người dân vùng miền Giáo viên 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 -Thái độ: GD HS tích cực tham gia hoạt động học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm Đồ dùng dạy học: -Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - GV: Phiếu BT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật + Chỉ đồ vị trí vùng biển nước ta có - HS lên thực dầu khí, cát trắng nhiều sản vật quý? - HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung + Nêu trình tự cơng việc trình khai thác sử dụng hải sản? + Nêu biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường? - GV đánh giá, nhận xét, khen/ động viên Hoạt động hình thành kiến thức: ( 27p) * Mục tiêu: Trình bày số đặc điểm tiêu biểu thành phố học Rèn luyện củng cố kĩ phân tích đồ, lược đồ, sơ đồ Tôn trọng nét đực trưng VH người dân vùng miền * Cách tiến hành:CÁ nhân, nhóm, lớp - GV tổ chức cho HS thành nhóm thi hình thức hái hoa dân chủ để củng cố ôn tập kiến thức học - Mỗi nhóm cử đại diện lên đẻ thành lập - HS đội nghe HD đội chơi Trong trình chơi, đội - Lần lượt lên bốc thăm, trúng địa danh nào, đội phải vị trí đồ có quyền đổi người Địa lí tự nhiên Việt Nam - GV tổ chức vòng thi sau: - Tổ trọng tài nhận xét 1-Vòng 1: Ai - GV chuẩn bị sẵn băng giấy ghi tên sông: Sơng Hồng, sơng Thái Bình, sơng Cửu Long, sơng Đuống, Giáo viên 39 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 sông Đồng Nai, sông Mê Công - Nhiệm vụ đội chơi: Lần lượt lên bốc thăm, trúng vào sông điền địa danh đó, đội phải vị trí đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam - Tổ chức cho HS chơi, tuyên dương/ động viên đội 2- Vòng 2: Ai kể đúng: - HS lên bốc thăm, kể đặc - GV chuẩn bị sẵn bơng hoa, có điểm địa danh bốc ghi: Tây Nguyên, Trung du Bắc Bộ, Hoàng Liên Sơn, Đồng duyên hải miền Trung - GV yêu cầu nhiệm vụ đội chơi: Lần lượt bốc thăm, trúng địa danh nào, phải kể tên đặc điểm địa danh - Tổ chức cho HS chơi, tuyên dương/ động viên đội 3- Vòng 3: Ai nói đúng: - GV chuẩn bị băng giấy: Sông Hồng, - HS đội lên bốc thăm, sơng Thái Bình, Sơng Cửu Long, sơng trúng thành phố nào, phải nêu Mê Công, thành phố Hà Nội, TP Hải số đặc điểm tiêu biểu thành Phòng, TP Đà Lạt, TP Đà Nẵng, TP Huế, phố TP Hồ Chí Minh, TĐ Hà Nội… - Nhiệm vụ đội chơi: Lần lượt lên bốc thăm, trúng vào sông nào, phải nêu số đặc điểm tiêu biểu sông - Tổ chức cho HS chơi, tuyên dương/ động viên đội 4- Vòng 4: Ai đốn đúng? - GV chuẩn bị sẵn ô chữ với ô hàng - HS đội sau nghe lời gợi ý dọc hàng ngang ô chữ hàng ngang, đội nghĩ - Nhiệm vụ đội chơi: Sau nghe trước phất cờ để xin trả lời lời gợi ý ô chữ hàng ngang, đội trước nghĩ trước phất cờ để xin trả lời trước - Tổ chức cho HS chơi, tuyên dương/ động viên đội * Nội dung ô chữ: 1-Tên sông bồi đắp nên đồng Nam Bộ bắt nguồn từ Trung Quốc? 2- Đây hoạt động quan me c o n g Giáo viên 40 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 trọng người nhằm tạo cải s a n x u a t vật chất? r u n g 3- Đây tài nguyên quý giá cho ta nhiều y a l y gỗ? b a c b o 4- Tên nhà máy tiếng Tây Nguyên? c a o n g u y e n 5- Đây đồng có diện tích lớn thứ c o n g n g h i e p hai đất nước ta? 6- Tây nguyên tiếng có thứ xếp tầng? 7- Loại trồng thích hợp đất đỏ bazan? Ơ chữ hàng dọc: Tên sông đổ biển cửa? Cửu Long - Nhóm trình bày đủ, ý chính, vừa kết hợp đồ thắng Hoạt động tiếp nối: (3p) - HS nêu ghi nhớ - GV nhận xét, đánh giá tiết học, dặn dò Điều chỉnh: _ Kĩ thuật LẮP MƠ HÌNH TỰ CHỌN ( Tiết 2) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Chọn chi tiết để lắp ghép mơ hình tự chọn -Kĩ năng: Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp tương đối chắn, sử dụng *TKNL&HQ: - Lắp thêm chi tiết thu lượng mặt trời để chạy xe ô tô tiết kiệm xăng dầu -Thái độ: Tiết kiệm xăng, dầu tiết kiệm xe II ĐỒ DÙNG: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm Đồ dùng dạy học: - Mẫu đu lắp sẵn - Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1.HĐ Khởi động: (5p) TBHT kiểm tra cũ: Giáo viên Hoạt động HS 41 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 - Kim tra dng c hc HĐ hình thành kiến thức mới: (13p) * Mục tiêu: Chn c chi tiết để lắp ghép mơ hình tự chọn Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp tương đối chắn, sử dụng được.HS khiếu:Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp chắn, sử dụng -Thái độ: GD HS tích cực, tự giác tham gia hoạt động hc * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp * Hoạt động HS chọn mơ hình lắp - HS chọn mơ hình để lắp ghép - HS quan sát, nghiên cứu hình vẽ, sưu - GV cho HS tự chọn mơ hình lắp ghép tầm - HS quan sát nghiên cứu hình vẽ SGK tự sưu tầm - HS nhóm, chọn kiểm tra chi tiết cho đủ * Hoạt động 2:Chọn kiểm tra chi - Xếp vào nắp hộp tiết - Lắp phận của, lắp phận - GV yêu cầu HS chọn kiểm tra chi lại tạo thành mơ hình HS chọn tiết đủ - Các chi tiết phải xếp theo loại vào - Cho HS tháo rời chi tit np hp HĐ thực hành:(15p) * Mục tiêu: Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp tương đối chắn, sử dụng Với HS khéo tay:Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp chắn, sử dụng GD HS tích cực, tự giác tham gia hoạt động hc * Cách thục hiện: Cá nhân, nhóm * Hoạt động HS Thực hành lắp - HS trưng bày sản phẩm - GV hướng dẫn học sinh thực hành lắp mơ lắp ghép theo nhóm hình chọn - HS đánh giá sản phẩm a) Hướng dẫn lắp phận bạn theo nhóm b) Lắp ráp mơ hình hồn chỉnh - HS tháo chi tiết xếp vào hộp c) Hướng dẫn học sinh tháo chi tiết Giáo viên 42 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 - Bước : Tháo rời phận - Bước : Tháo rời chi tiết - Xếp gọn chi tiết vào hộp - GV cho HS thực hành lắp - GV theo dõi, giúp đỡ nhóm lúng túng * Hoạt động 4: Đánh giá kết học tập - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá: - Lắp xe lôi mẫu quy trình - Lắp chắn, không bị xộc xệch - Xe đẩy đi, đẩy lại nhẹ nhàng - GV nhận xét đánh giá chung, đánh giá - GVnhắc học sinh tháo chi tiết xếp vào hộp gọn gàng Hoạt động tiếp nối:(3p) - GV nhận xét, đánh giá tiết học.Sự khéo léo nắp ghép mơ hình tự chọn - Dặn dò HS chuẩn bị sau Điều chỉnh: Thể dục Tiết 67: NHẢY DÂY TRỊ CHƠI "LĂN BĨNG BẰNG TAY" I MỤC TIÊU: - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.YC thực động tác nâng cao thành tích - Trò chơi"Lăn bóng tay".YC tham gia trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện khéo léo nhanh nhẹn II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: - PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an tồn GV chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Định lượng NỘI DUNG HĐ Khởi động: (5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc địa hình tự Giáo viên 43 1-2p 250m PH/pháp hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 nhiên 10 lần - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu 2lx8nh - Ôn động tác thể dục phát triển chung HĐ Cơ bản: (27p) - GV tổ chức dạy theo kiểu quay vòng, chia HS lớp thành hai tổ tập luyện tổ nhảy dây, tổ chơi trò chơi, sau 9-11phút đổi địa điểm nội dung tập luyện - Nhảy dây Ôn nhảy đay kiểu chân trước chân sau.GV làm mẫu để nhắc lại cho lớp nhớ lại cách nhảy GV chia tổ địa điểm tập luyện theo khu vực tổ trưởng điều khiển GV giúp đỡ tổ chức uốn nắn động tác sai cho HS - Trò chơi"Lăn bóng tay" Gv nêu tên trò chơi, HS nhắc lại cách chơi, sau cho lớp chơi  XXXXXXXX XXXXXXXX  9-11p 9-11p X X X X X O O X X X X X  X X ->  X X ->  X X >   Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - Đi theo 2-4 hàng dọc hát 2p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1p  - GV nhận xét đánh giá kết học.về nhà ôn 1p nhảy dây cá nhân Điều chỉnh: _ Thể dục Tiết 68: NHẢY DÂY TRÒ CHƠI"DẪN BĨNG" I MỤC TIÊU: - Ơn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.YC thực động tác nâng cao thành tích - Trò chơi"Dẫn bóng".YC tham gia trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện khéo léo nhanh nhẹn II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: - PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Giáo viên 44 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an tồn GV chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Định lượng NỘI DUNG HĐ Khởi động: (5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc địa hình tự 250m nhiên 10 lần - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu 2lx8nh - Ơn động tác thể dục phát triển chung HĐ bản: (27p) - GV tổ chức dạy theo kiểu quay vòng, chia HS lớp thành hai tổ tập luyện tổ nhảy dây, tổ chơi trò chơi, sau 9-11phút đổi địa điểm nội dung tập luyện - Nhảy dây Ôn nhảy đay kiểu chân trước chân sau.GV làm mẫu để nhắc lại cho lớp nhớ lại cách nhảy GV chia tổ địa điểm tập luyện theo khu vực tổ trưởng điều khiển GV giúp đỡ tổ chức uốn nắn động tác sai cho HS - Trò chơi" Dẫn bóng" Gv nêu tên trò chơi, HS nhắc lại cách chơi, sau cho lớp chơi PH/pháp hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXX  9-11p 9-11p X X X X X O O X X X X X  X X ->  X X ->  X X >   Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - Đi theo 2-4 hàng dọc hát 2p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1p  - GV nhận xét đánh giá kết học.về nhà ôn 1p nhảy dây cá nhân Điều chỉnh: Sinh hoạt Đôi Giáo viên 45 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUẦN 34 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN 35 I MỤC TIÊU: -Giúp HS nhận rõ ưu, nhược phân đội tuần 34, biết phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm -Nắm kế hoạch hoạt động tuần 35 -GD cho HS có ý thức phấn đấu vươn lên II NỘI DUNG: 1/ Các phân đội tự nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ phân đội cá nhân.Đi sâu vào việc thực hiệm vụ người đội viên 2/ Chi đội trưởng điều khiển phân đội trưởng lên nhận xét kết học tập rèn luyện phân đội tuần 34 Các phân đội khác nhận xét, bổ sung 3/ Chi đội trưởng nhận xét chung 4/ GV chủ nhiệm nhận xét : *Ưu điểm: * Nhược điểm: 5/ GV chủ nhiệm phổ biến kế hoạch tuần 35: - Quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục điểm tồn để xây dựng nếp lớp cho tốt 6/ Sinh hoạt văn nghệ Giáo viên 46 Trường Tiểu học Giáo án lớp Giáo viên Năm học 2917 - 2018 47 Trường Tiểu học ... chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, Giáo viên 22 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ - Phiếu học. .. hai trồng là: Giáo viên 29 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 830 – 285 = 545 9cây) Đáp số : Đội 1: 830 Bài 3: Đội : 545 - Gọi HS đọc xác định đề trước - Thực theo HD GV: lớp - YC HS... hay hình chữ nhật nhật là: x = 64( cm) Chiều dài hình chữ nhật là: 64 : = 16 cm chọn đáp án C Giáo viên 19 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2917 - 2018 Bài 4: (chỉ u cầu tính diện tích hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 34 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, , HĐ Khởi động: (5p), * Hoạt động 3. HS Thực hành lắp.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm