0

Tuần 33 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

46 1,477 43
  • Tuần 33 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2018, 22:02

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 33 Thứ hai, ngày 23 tháng năm 2018 Tập đọc VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI (tiết 2) (Trần Đức Tiến) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết đọc đoạn với giọng phân biệt lời nhân vật (nhà vua, cậu bé) -Kĩ năng: Hiểu ND: Tiếng cười phép mầu làm cho sống vương quốc u buồn thay đổi, thoát khỏi nguy tàn lụi (trả lời câu hỏi SGK) -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Tranh minh hoạ nội dung học SGK - Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn cần luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật *Bạn HTL thơ: Ngắm trăng? - HS1 đọc thuộc Ngắm trăng *Bài thơ “Ngắm trăng” sáng tác * Bài thơ sáng tác Bác bị giam hoàn cảnh nào? cầm nhà lao Tưởng Giới Thạch Quảng Tây, Trung Quốc - HS2 đọc thuộc Khơng đề * Bài thơ nói lên tính cách Bác? * Bài thơ cho biết Bác người ln ung dung, lạc quan, bình dị - GV nhận xét, khen/ động viên 2.Hoạt động luyện đọc:(8-10p) * Mục tiêu: Biết đọc đoạn với giọng phân biệt lời nhân vật (nhà vua, cậu bé) * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp HĐ1: Luyện đọc GV HS đọc HD chia đoạn: đoạn + Đ1: Từ Cả triều đình … ta trọng thưởng + Đ2: Tiếp theo … đứt giải rút Giáo viên Trường tiểu học Giáo án lớp + Đ3: Còn lại - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV gọi HS nêu từ khó HD luyện đọc từ khó Kết hợp hướng dẫn đọc câu văn dài khó - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV giải nghĩa số từ khó - Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp - Gọi HS đọc toàn Cần đọc với giọng vui, đầy bất ngờ, hào hứng Biết đọc phân biệt lời nhân vật * Lưu ý giúp đỡ hs M1 đọc lưu loát Hoạt động tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu: Hiểu ND: Tiếng cười phép mầu làm cho sống vương quốc u buồn thay đổi, thoát khỏi nguy tàn lụi (trả lời câu hỏi SGK) * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Chia sẻ cặp đơi - Chia sẻ trước lớp HĐ2:Tìm hiểu bài: Năm học 2017 - 2018 - Tiếp nối đọc đoạn - HS đọc từ khó - HS luyện đọc câu văn dài - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS đọc giải - Luyện đọc theo cặp - HS đọc toàn - Cả lớp đọc thầm đoạn 1,2… * Cậu bé phát chuyện * Ở xung quanh cậu bé, nhà vua quên lau buồn cười đâu? miệng, túi áo quan ngự uyển căng phồng táo cắn dở, cậu bị đứt giải rút * Vì chuyện buồn cười? * Vì chuyện bất ngờ trái ngược với tự nhiên * Bí mật tiếng cười gì? * Là nhìn thẳng vào thật, phát chuyện mâu thuẩn, bất ngờ, trái ngược, với nhìn vui vẻ lạc quan - Cả lớp đọc thầm đoạn * Tiếng cười làm thay đổi sống * Tiếng cười có phép màu làm vương quốc u buồn nào? gương mặt rạng rỡ, tươi tỉnh Hoa nở, chim hót, tia nắng mặt trời * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 trả lời nhảy múa … câu hỏi tìm hiểu bài.Hs M3+M4 trả lời câu hỏi nêu nội dung đoạn, * KL: HĐ Luyện đọc diễn cảm: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm đoạn với giọng phù hợp * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả lớp HĐ3: Đọc diễn cảm: Giáo viên Trường tiểu học Giáo án lớp - Mời HS đọc toàn bài; Hướng dẫn lớp luyện đọc diễn cảm đoạn văn tiêu biểu bài: đoạn - Đọc mẫu đoạn văn - Tổ chức cho HS luyện đọc theo phân vai nhóm đơi + Theo dõi, uốn nắn + Bình chọn người đọc hay + Nhận xét, khen ngợi/ động viên * Lưu ý hs M3+M4 đọc diễn cảm toàn Năm học 2017 - 2018 - HS đọc tồn + Luyện đọc theo nhóm + Vài em thi đọc diễn cảm trước lớp + Bình chọn người đọc hay Ý nghĩa: Tiếng cười phép màu làm cho sống vương quốc u buồn thay đổi, thoát khỏi nguy tàn lụi Hoạt động tiếp nối: (3p) * Câu chuyện muốn nói với em điều gì? - HS học Chuẩn bị “Con chim chiền chiện” - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Tốn ƠN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (tt – tr 168) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Thực nhân, chia phân số -Kĩ năng: Tìm thành phần chưa biết phép nhân, phép chia phân số - BT cần làm: Bài 1, 2, (a) Khuyến khích HS khiếu hồn thành tất BT -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, lớp, Đồ dùng dạy học: - Phiếu nhóm viết sẵn nội dung BT ; 4b,c đặt góc chờ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: - HS tham gia trò chơi Giáo viên Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hộp q bí mật Kết hợp q trình HD ôn tập HĐ thực hành: (29p) * Mục tiêu: Tìm thành phần chưa biết phép nhân, phép chia phân số - BT cần làm: Bài 1, 2, (a) Khuyến khích HS khiếu hoàn thành tất BT * Cách tiến hành: Cá nhân,nhóm, lớp Bài 1: Tính - Thực theo HD GV VD: - Gọi HS nêu yêu cầu - HS làm cá nhân, mời cặp em làm bảng lớn; x4 x   x7 21 3x x2   11 11 - Cho em chia sẻ với lớp 11 cách thực phép nhân, chia phân x  x  7 số - Nhận xét, khen ngợi/ động viên Bài 2: Tìm x: - Gọi HS nêu yêu cầu 8 56 :  x   21 21 84 6 11 :  x  2 11 11 11 3 8 :  x  4 7 2 - Thực theo HD GV VD: - HS làm cá nhân, mời em làm bảng lớn a 2 x= 2 x= : 7 x= x= : x= b : x = = 22 11 x = 22  11 c x: x = 14 -Cho em chia sẻ với lớp cách tìm thừa số chưa biết cách tìm số bị chia, số chia - HS đọc trước lớp - Nhận xét, khen ngợi/ động viên - Làm vào VBT * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 Bài 4b: (HS khiếu hoàn thành bài) Giải: - Gọi HS đọc xác định đề x4  trước lớp a Chu vi tờ giấy hình vng là: 5 (m) Diện tích tờ giấy hình vng là: - HS tự làm - Chữa số bài, nhận xét chung Giáo viên 2 x  5 25 (m2) Trường tiểu học Giáo án lớp - Gọi HS chữa bảng * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 củng cố cách tính chu vi, diện tích hình vng * Mời HS hồn thành hai phần b, c chia sẻ cách thực nêu kết phép tính Mời lớp nhận xét; khen ngợi/ động viên * Mời HS hoàn thành chia sẻ cách thực kết Mời lớp nhận xét;khen ngợi/ động viên Năm học 2017 - 2018 Đáp số: a b m; m 25 Đ/s: b) 25 ô vuông c) m *Bài 3: x 1 3 b) : 1 7 x1x9 x1x3 x3   c) x x  11 x6 x11 x x3 x11 11 x3 x  d) x x x5 a) Hoạt động tiếp nối:(3p) - GV tổng kết học Điều chỉnh: _ Đạo đức (Địa phương) THAM GIA TRỒNG CÂY VÀ CHĂM SÓC CÂY I MỤC TIÊU: -Kiến thức: HS biết ích lợi việc trồng chăm sóc -Kĩ năng: HS tự giác tham gia trồng chăm sóc để giúp cho mơi trường sạch, đẹp -Thái độ: GDHS ý thức yêu lao động II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Chuẩn bị trồng - Đồ dùng: cuốc, xô III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động:(5p) TBLĐ kiểm tra ĐDHT hs - HS tập trung theo đội hình hàng dọc - GV cho HS tập trung sân trường - Chuẩn bị dụng cụ - GV kiểm tra chuẩn bị HS - Nghe - Phổ biến nội dung thực hành HĐ Thực hành: (27p) * Mục tiêu: HS biết ích lợi Giáo viên Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 việc trồng chăm sóc cây.HS tự giác tham gia trồng chăm sóc để giúp cho mơi trường sạch, đẹp * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp * Hoạt động : Phân công lao động - GV phân công công việc theo tổ, yêu cầu tổ trưởng điều khiển tổ thực yêu cầu GV sau : + Tổ : Dọn cỏ, cuốc đất - Các tổ nhận công việc + Tổ 2: Đào hố để trồng + Tổ 3: Trồng + Cả tổ: Rào xung quanh tưới * Hoạt động : - YC HS thực hành trồng chăm sóc - GV theo dõi, dẫn cho HS thực - Lưu ý đảm bảo an toàn, vệ sinh - HS thực hành trồng lao động * Hoạt động : Đánh giá kết - GV nhận xét, đánh giá kết - Nghe GV nhận xét - Các tổ bình chọn cá nhân tiêu biểu tổ - Biểu dương nhóm, cá nhân tham gia tích cực, hồn thành tốt cơng việc giao Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nội dung học - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Thứ ba, ngày 24 tháng năm 2018 Chính tả ( Nhớ – viết) NGẮM TRĂNG – KHÔNG ĐỀ I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nhớ-viết CT; biết trình bày hai thơ ngắn theo thể thơ khác nhau: thơ chữ, thơ lục bát -Kĩ năng: Làm BT CT phương ngữ (2) a, (3) a -Thái độ: GD cho HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Một số tờ giấy khổ to kẻ bảng theo mẫu SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY 1.Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Rung bảng vàng - GV đọc từ ngữ sau: sao, năm sao, xứ sở, xinh xắn, dí dỏm, hóm hỉnh, cơng việc, nơng dân - GV nhận xét, khen/ động viên Hoạt động chuẩn bị viết tả: (7p) * Mục tiêu: Nhớ-viết CT; biết trình bày hai thơ ngắn theo thể thơ khác nhau: thơ chữ, thơ lục bát * Cách tiến hành: HĐ lớp * Tái nội dung bài: HOẠT ĐỘNG HỌC - HS viết bảng, lớp viết vào bảng - HS lại viết vào giấy nháp Nhớ - viết: Ngắm trăng – Không đề HĐ1: Cả lớp: - HS đọc, lớp lắng nghe đọc thuộc - Cho HS đọc yêu cầu lòng thơ - Cả lớp nhìn SGK đọc thầm ghi nhớ thơ + Hai thơ giúp ta hiểu được: dù - GV yêu cầu nhắc lại nội dung hồn cảnh khó khăn, gian khổ… thơ ** Luyện viết từ khó: - HS viết từ ngữ khó - Cho HS viết từ ngữ dễ viết sai hững hờ, tung bay, xách bương HĐ Viết tả: (12p) * Mục tiêu: Nhớ-viết CT; biết trình bày hai thơ ngắn theo thể thơ khác nhau: thơ chữ, thơ lục bát * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - HS gấp SGK, viết tả **HS nhớ – viết HĐ Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp hs tự đánh giá Giáo viên Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 viết bạn * Cách tiến hành: HĐ cá nhân HĐ cặp đôi - HS nộp cho GV chấm + GV theo dõi, giúp đỡ HS M1+M2 - Đọc lại cho HS soát lỗi - GV chữa, nhận xét đến - GV sửa sai số lỗi - Đánh giá, nhận xét 1/3 số HĐ Làm tập tả: (8p) * Mục tiêu: Làm BT CT phương ngữ (2) a, (3) a *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân - chia sẻ cặp đôi - báo cáo trước lớp Bài tập 2a a) Tìm tiếng có nghĩa - Cho HS đọc u cầu câu a - Cho HS làm GV phát phiếu cho nhóm - Cho HS chia sẻ, trình bày làm - GV nhận xét + chốt lại lời giải đúng: tr ch a trà, tra hỏi, tra, trà trộn, dối trá,trả bài, trả giá … cha mẹ, cha xứ, chà đạp, chà xát, , chả giò, chả lê … Bài tập:(cá nhân, nhóm - HS đọc, lớp lắng nghe - HS làm theo cặp (nhóm) - Đại diện nhóm dán làm lên bảng lớp - Lớp nhận xét am an ang rừng tràm, tràn đầy, trang vở, trám, tràn lan, tràn trang bò, trang trạm xá ngập … điểm, trang hoàng, trang trí, trang trọng áo chàm, chạm chan hồ, chán nản, chàng trai, (nắng) cốc, chạm trổ … chán ngán chang chang … * Bài tập 3a: a) Cho HS đọc yêu cầu BT - Cho HS làm GV phát giấy cho HS - Cho HS trình bày kết làm - GV nhận xét + chốt lại lời giải đúng: * Các từ láy tiếng bắt đầu âm tr: tròn trịa, trắng trẻo, trơ trẽn … * Các từ láy tiếng bắt đầu âm ch: chơng chênh, chống chếnh, chong chóng, chói chang … *Lưu ý: Hs M1+M2 điền từ Giáo viên - HS đổi cho chữa lỗi, ghi lỗi lề - HS đọc to, lớp lắng nghe - HS suy nghĩ – tìm từ ghi giấy - Các nhóm làm lên dán bảng lớp - Lớp nhận xét Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hs M3+M4 phải luyện phát âm từ Hoạt động tiếp nối:(3p) - GV nhận xét tiết học - Dặn HS ghi nhớ từ ngữ ôn luyện Điều chỉnh: Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: LẠC QUAN – YÊU ĐỜI I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Hiểu nghĩa từ lạc quan (BT1), biết xếp từ cho trước có tiếng lạc thành hai nhóm nghĩa (BT2), xếp từ cho trước có tiếng quan thành ba nhóm nghĩa (BT3); biết thêm số câu tục ngữ khun người ln lạc quan, khơng nản chí trước khó khăn (BT4) -Kĩ năng: Rèn kĩ dùng từ, đặt câu -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, luyện tập - thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: - Một số tờ giấy khổ rộng kẻ bảng nội dung BT1, 2, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật + Bạn nêu lại nội dung cần ghi nhớ - Hs trả lời chia sẻ tiết LTVC trước? +Bạn đặt câu có trạng ngữ nguyên nhân - GV nhận xét, khen/ động viên Hoạt động thực hành: (29p) * Mục tiêu: Hiểu nghĩa từ lạc quan (BT1), biết xếp từ cho trước có tiếng lạc thành hai nhóm nghĩa (BT2), xếp từ cho trước có tiếng quan thành ba nhóm nghĩa (BT3); biết thêm số câu tục ngữ khuyên Giáo viên Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 người lạc quan, khơng nản chí trước khó khăn (BT4) * Cách tiến hành:Hoạt động nhóm, lớp * Bài tập 1: Cho HS đọc yêu cầu BT - Cho HS làm theo nhóm GV phát giấy cho HS làm - Cho HS trình bày kết làm - GV nhận xét + chốt lại lời giải đúng: Câu - Thực theo HD GV + Những từ lạc có nghĩa “vui, mừng” là: lạc quan, lạc thú + Những từ lạc có nghĩa “rớt lại”, “sai” là:lạc hậu, lạc điệu, lạc đề Luôn tin tưởng tương lai tốt đẹp Tình hình đội tuyển lạc quan Chú sống lạc quan Lạc quan liều thuốc bổ Có triển vọng tốt đẹp + + + * Bài tập 2: Cho HS đọc yêu cầu - Thực theo HD GV BT - YC HS làm theo cặp GV phát + Những từ quan có nghĩa giấy cho HS làm “quan lại” là: quan quân + Những từ quan có nghĩa “nhìn, xem” là: lạc quan (lạc quan nhìn vui, tươi sáng, khơng tối đen ảm đạm) - Cho HS trình bày kết làm, HS + Những từ quan có nghĩa khác theo dõi, nhận xét “liên hệ, gắn bó” là: quan hệ, quan - GV nhận xét + chốt lại lời giải đúng: tâm HĐ2: Cả lớp: Bài tập 3: Cho HS đọc yêu cầu - Thực theo HD GV BT a) Câu tục ngữ “Sơng có khúc, người có lúc” khuyên người ta: Gặp khó khăn chuyện thường tình khơng nên buồn phiền, nản chí (cũng giống dòng sơng có khúc thẳng, khúc quanh co, khúc + Yêu cầu HS tự làm vào rộng, khúc hẹp: người có lúc sướng, + Gọi HS đọc kết – GV nhận xét, lúc khổ, lúc vui, lúc buồn … kết luận b) câu tục ngữ “Kiến tha lâu đầy tổ” khuyên người phải ln kiên trì nhẫn nại định thành công (giống kiến nhỏ bé, lần tha * Bài tập 4: Cho HS đọc yêu cầu mồi, tha có BT ngày đầy tổ) - Yêu cầu HS làm theo nhóm - Gọi dại diện nhóm trình bày kết Giáo viên 10 Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét sơ đồ nhóm: Đúng, đẹp, trình bày lưu lốt, khoa học Cỏ Thỏ Cáo GV gợi ý HS vẽ mối quan hệ Hổ thức ăn sau: Hoạt động tiếp nối: (3p) - Hỏi: Mối quan hệ thức ăn tự nhiên diễn nào? - Dặn HS nhà vẽ tiếp mối quan hệ thức ăn tự nhiên chuẩn bị sau - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Khoa học CHUỖI THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nêu ví dụ chuỗi thức ăn tự nhiên -Kĩ năng: Thể mối quan hệ thức ăn sinh vật với sinh vật khác sơ đồ - Thái độ: Tích cưc, tự giác học KNS: -Bình luận, khái quát, tổng hợp thông tin để biết mối quan hệ thức ăn tự nhiên đa dạng -Phân tích, phán đốn hoàn thành sơ đồ chuỗi thức ăn tự nhiên -Đảm nhận trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiên định thực kế hoạch cho thân để ngăn chặn hành vi phá vỡ cân chuỗi thức ăn tự nhiên II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: PP Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành đóng vai Đồ dùng: - Hình minh họa trang 132, SGK phơ tơ theo nhóm - Hình minh hoạ trang 133, SGK (phóng to) - Giấy A3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp - Hs Hát quà bí mật + Nêu số ví dụ chuỗi thức ăn? + Cỏ thức ăn thỏ, thỏ thức ăn cáo, cáo chết xác bị phân huỷ thức ăn cỏ Giáo viên 32 Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Nhận xét, khen/ động viên HĐ hình thành kiến thức mới: (13p) * Mục tiêu: Nêu ví dụ chuỗi thức ăn tự nhiên.Thể mối quan hệ thức ăn sinh vật với sinh vật khác sơ đồ.Tích cưc, tự giác học * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp HĐ1:Mối quan hệ thức ăn sinh vật với nhau, sinh vật với yếu tố vơ sinh: - Chia nhóm, nhóm gồm HS phát phiếu có hình minh họa trang 132, SGK cho nhóm - Gọi HS đọc yêu cầu phiếu (Dựa vào hình để xây dựng sơ đồ (bằng chữ mũi tên) mối quan hệ qua lại cỏ bò bãi chăn thả bò) - u cầu HS hồn thành phiếu sau viết lại sơ đồ mối quan hệ bò cỏ chữ giải thích sơ đồ GV giúp đỡ nhóm để đảm bảo HS tham gia - Gọi nhóm trình bày u cầu nhóm khác theo dõi bổ sung - Nhận xét sơ đồ, giải thích sơ đồ nhóm + Thức ăn bò gì? + Giữa cỏ bò có quan hệ gì? + HS đọc học - HS ngồi bàn tạo thành nhóm làm việc theo hướng dẫn GV - HS đọc thành tiếng - Hoàn thành sơ đồ mũi tên chữ, nhóm trưởng điều khiển bạn giải thích sơ đồ - Đại diện nhóm lên trình bày - Trao đổi theo cặp tiếp nối trả lời + Là cỏ + Quan hệ thức ăn, cỏ thức ăn bò + Trong trình sống bò thải mơi + Bò thải mơi trường phân nước trường gì? Cái có cần thiết cho tiểu cần thiết cho phát triển cỏ phát triển cỏ không? + Nhờ đâu mà phân bò phân huỷ? + Nhờ vi khuẩn mà phân bò phân huỷ + Phân bò phân huỷ tạo thành chất + Phân bò phân huỷ thành chất cung cấp cho cỏ? khống cần thiết cho cỏ Trong q trình phân huỷ, phân bò tạo nhiều khí các- bơ- níc cần thiết cho đời sống cỏ + Giữa phân bò cỏ có mối quan hệ gì? + Quan hệ thức ăn Phân bò thức ăn - Viết sơ đồ lên bảng: cỏ - Lắng nghe Phân bò Cỏ Bò + Trong mối quan hệ phân bò, cỏ, + Chất khống phân bò phân hủy Giáo viên 33 Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 bò đâu yếu tố vô sinh, đâu yếu tố hữu sinh? - Vừa vào hình minh họa, sơ đồ chữ giảng: Cỏ thức ăn bò, q trình trao đổi chất, bò thải mơi trường phân Phân bò thải vi khuẩn phân hủy đất tạo thành chất khoáng Các chất khoáng lại trở thành thức ăn cỏ HĐ Thực hành: (15p) * Mục tiêu: Thể mối quan hệ thức ăn sinh vật với sinh vật khác sơ đồ.Tích cưc, tự giác học bài.Bình luận, khái quát, tổng hợp thông tin để biết mối quan hệ thức ăn tự nhiên đa dạng * Cách tiến hành: cá nhân, nhóm, lớp HĐ2:Chuỗi thức ăn tự nhiên: - Tổ chức cho HS hoạt động theo cặp - Yêu cầu: Quan sát hình minh họa trang 133, SGK, trao đổi trả lời câu hỏi + Hãy kể tên vẽ sơ đồ? + Sơ đồ trang 133, SGK thể gì? + Chỉ nói rõ mối quan hệ thức ăn sơ đồ? - Gọi HS trả lời câu hỏi Yêu cầu HS trả lời câu, HS khác bổ sung - Đây sơ đồ chuỗi thức ăn tự nhiên: Cỏ thức ăn thỏ, thỏ thức ăn cáo, xác chết cáo thức ăn nhóm vi khuẩn ngoại sinh Nhờ có nhóm vi khuẩn ngoại sinh mà xác chết hữu trở thành chất khống (chất vơ cơ) Những chất khống lại trở thành thức ăn cỏ khác Người ta gọi mối quan hệ thức ăn tự nhiên chuỗi thức ăn Chuỗi thức ăn dãy bao gồm nhiều sinh vật, lồi mắc xích thức ăn, “mắc xích” thức ăn tiêu thụ mắt xích phía trước bị Giáo viên 34 để nuôi cỏ yếu tố vơ sinh, cỏ bò yếu tố hữu sinh - Quan sát, lắng nghe - HS ngồi bàn hoạt động theo hướng dẫn GV - Câu trả lời là: + Hình vẽ cỏ, thỏ, cáo, phân hủy xác chết động vật nhờ vi khuẩn + Thể mối quan hệ thức ăn tự nhiên + Cỏ thức ăn thỏ, thỏ thức ăn cáo, xác chết cáo vi khuẩn phân hủy thành chất khoáng, chất khoáng rễ cỏ hút để nuôi - HS trả lời câu hỏi, HS khác bổ sung Ư - Quan sát, lắng nghe Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 mắc xích phía sau tiêu thụ + Thế chuỗi thức ăn? + Chuỗi thức ăn mối quan hệ thức ăn sinh vật tự nhiên Sinh vật ăn sinh vật lại thức ăn cho sinh vật khác + Theo em, chuỗi thức ăn sinh + Từ thực vật vật nào? - Kết luận: Trong tự nhiên có nhiều - Lắng nghe chuỗi thức ăn, chuỗi thức ăn thường thực vật Thông qua chuỗi thức ăn, yếu tố vô sinh hữu sinh liên hệ mật thiết với thành chuỗi khép kín Hoạt động tiếp nối: (3p) - Hỏi: Thế chuỗi thức ăn? + HS trả lời - Nhận xét câu trả lời HS - Dặn HS nhà học chuẩn bị sau - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Lịch sử TỔNG KẾT – ÔN TẬP I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Hệ thống kiện tiêu biểu thời kì lịch sử nước ta từ buổi đầu dựng nước đến kỉ XIX (từ thời Văn Lang-Âu Lạc đến thời Nguyễn): Thời Văn Lang-Âu Lạc; Hơn nghìn năm đấu tranh chống Bắc thuộc; Buổi đầu độc lập; Nước Đại Việt thời Lý, thời Trần, thời Hậu Lê, thời Nguyễn -Kĩ năng: Lập bảng nêu tên cống hiến nhân vật lịch sử tiêu biểu: Hùng Vương, An Dương Vương, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung + Ví dụ, thời Lý: dời Thăng Long, kháng chiến chống Tống lần thứ hai,… + Ví dụ: Hùng Vương dựng nước Văn Lang, Hai Bà Trưng: khởi nghĩa chống quân nhà Hán,… -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập; lòng tự hào truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: PP Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành đóng vai Đồ dùng: Giáo viên 35 Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Phiếu tập HS - Băng thời gian biểu thị thời kì lịch sử SGK phóng to III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên - Bạn đọc bài: “Kinh thành Huế”? -Bạn mô tả kiến trúc độc đáo quần thể kinh thành Huế? - Cả lớp hát - Hs đọc - Thành có 10 ccửa vào Bên cửa thành xây vọng gác có mái uốn cong hình chim phượng… -Bạn có hiểu biết thêm thiên nhiên + Huế có nhiều cảnh đẹp nên thơ: người Huế? sông hương thơ mộng… GV nhận xét, khen/ động viên - HS khác nhận xét HĐ Hình thành kiến thức mới: (27p) * Mục tiêu: Hệ thống kiện tiêu biểu thời kì lịch sử nước ta từ buổi đầu dựng nước đến kỉ XIX (từ thời Văn Lang-Âu Lạc đến thời Nguyễn): Thời Văn Lang-Âu Lạc; Hơn nghìn năm đấu tranh chống Bắc thuộc; Buổi đầu độc lập; Nước Đại Việt thời Lý, thời Trần, thời Hậu Lê, thời Nguyễn* Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp Hoạt động1: Cá nhân: - GV đưa băng thời gian, giải thích - HS dựa vào kiến thức học ,làm băng thời gian (được bịt kín phần nội theo yêu cầu GV dung) - GV đặt câu hỏi ,Ví dụ: + Giai đoạn học + Buổi đầu dựng nước giữ nước lịch sử nước nhà giai đoạn nào? + Giai đoạn kéo + Khoảng 700 năm trước CN đến năm dài đến nào? 179 + Giai đoạn triều đại trị đất + Hùng Vương An Dương Vương nước ta? - HS nhận xét ,bổ sung - GV nhận xét, kết luận *Hoạt động2: Nhóm - GV phát phiếu tập có ghi danh sách nhân vật lịch sử: + Hùng Vương + An Dương Vương + Hai Bà Trưng + Ngơ Quyền + Đinh Bộ Lĩnh + Lê Hồn Giáo viên 36 Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Lý Thái Tổ + Lý Thường Kiệt + Trần Hưng Đạo + Lê Thánh Tông + Nguyễn Trãi + Nguyễn Huệ …… - GV yêu cầu nhóm thảo luận ghi - HS nhóm thảo luận ghi tóm tắt tóm tắt công lao nhân vật lịch vào phiếu tập sử (khuyến khích em tìm thêm nhân vật lịch sử khác kể công lao họ giai đoạn lịch sử học lớp 4) - GV cho đại diện HS lên trình bày phần - HS đại diện nhóm trình bày kết tóm tắt nhóm GV nhận xét, kết làm việc luận - Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung Hoạt động3: Cả lớp: - GV đưa số địa danh, di tích lịch - HS lên điền sử, văn hóa có đề cập SGK như: + Lăng Hùng Vương + Thành Cổ Loa + Sông Bạch Đằng + Động Hoa Lư + Thành Thăng Long + Tượng Phật Adi- đà… - GV yêu cầu số HS điền thêm thời gian kiện lịch sử gắn liền với địa danh, di tích lịch sử, văn hóa - HS khác nhận xét, bổ sung (động viên HS bổ sung di tích, địa danh SGK mà GV chưa đề cập - HS trình bày đến) GV nhận xét, kết luận Hoạt động tiếp nối: (3p) - HS lớp - Gọi số em trình bày tiến trình lịch sử vào sơ đồ - GV khái quát số nét lịch sử Việt Nam từ thời Văn Lang đến nhà Nguyễn - Về nhà xem lại chuẩn bị ôn tập kiểm tra HK II - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Địa lí KHAI THÁC KHỐNG SẢN VÀ HẢI SẢN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Kể tên số hoạt động khai táhc nguồn lợi biển đảo (hải Giáo viên 37 Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 sản, dầu khí, du lịch, cảng biển,…): + Khai thác khống sản: dầu khí, cát trắng, muối + Đánh bắt nuôi trồng hải sản + Phát triển du lịch -Kĩ năng: Chỉ đồ tự nhiên Việt Nam nơi khai thác dầu khí, vùng đánh bắt nhiều hải sản nước ta * Học sinh khiếu: - Nêu thứ tự công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản - Nêu số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ - Thái độ: Có ý thức bảo vệ giữ gìn tài nguyên thiên nhiển BVMT: -Sự thích nghi cải tạo môi trường biển, đảo quần đảo + Khai thác dầu khí, cát trắng +Đánh bắt ni trồng thủy sản TKNL: - Tài nguyên khoáng sản quan trọng thềm lục địa dầu lửa, khí đốt Cần khai thác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên quý giá II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lí tự nhiên VN - Bản đồ công nghiệp, nông nghiệp VN - Tranh, ảnh khai thác dầu khí; Khai thác nuôi hải sản, ô nhiễm môi trường biển III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật -Bạn mơ tả vùng biển nước ta? - Bạn nêu vai trò biển, đảo quần đảo nước ta? HOẠT ĐỘNG HỌC - HS chuẩn bị - Vùng biển nước ta có diện tích rộng… - Là kho muối vơ tận, đồng thời có nhiều khống sản, hải sản q có vai trò điều hồ khí hậu… GV nhận xét, khen/ động viên Hoạt động hình thành kiến thức:( 27p) * Mục tiêu: Kể tên số hoạt động khai táhc nguồn lợi biển đảo (hải sản, dầu khí, du lịch, cảng biển, …): + Khai thác khống sản: dầu khí, cát trắng, muối + Đánh bắt nuôi trồng hải Giáo viên 38 Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 sản + Phát triển du lịch -Kĩ năng: Chỉ đồ tự nhiên Việt Nam nơi khai thác dầu khí, vùng đánh bắt nhiều hải sản nước ta * Học sinh khiếu: - Nêu thứ tự công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản * Cách tiến hành:CÁ nhân, nhóm *Hoạt động1: Theo cặp: - Cho HS dựa vào SGK, tranh, ảnh trả lới câu hỏi sau: + Tài nguyên khoáng sản quan trọng vùng biển VN gì? + Nước ta khai thác khoáng sản vùng biển VN? Ở đâu? Dùng để làm gì? + Tìm đồ vị trí nơi khai thác khống sản - GV cho HS trình bày kết trước lớp GV nhận xét: Hiện dầu khí nước ta khai thác chủ yếu dùng cho xuất khẩu, nước ta xây dựng nhà máy lọc chế biến dầu *Hoạt động2: Nhóm: - GV cho nhóm dựa vào tranh, ảnh, đồ, SGK thảo luận theo gợi ý: + Nêu dẫn chứng thể biển nước ta có nhiều hải sản + Hoạt động đánh bắt hải sản nước ta diễn nào? Những nơi khai thác nhiều hải sản? Hãy tìm nơi đồ + Ngồi việc đánh bắt hải sản, nhân dân làm để có thêm nhiều hải sản? - GV cho nhóm trình bày kết theo câu hỏi, đồ vùng đánh bắt nhiều hải sản - GV mô tả thêm việc đánh bắt, tiêu Giáo viên 1.Khai thác khoáng sản : + Là dầu mỏ khí đốt + Khai thác cát trắng để làm nguyên liệu cho công nghiệp thuỷ tinh ven biển Khánh Hoà, sản xuất muối… + HS đồ 2.Đánh bắt nuôi trồng hải sản : - HS thảo luận nhóm + Báo cáo kết * Có hàng nghìn loại cá: cá thu, cá song, cá nhụ, cá hồng,…Có hàng chục loại tơm: tơm hùm, tơm he,…Có nhiều loại hải sản khác: hải sâm, bào ngư, đồi mồi, sò huyết, ốc hương,… * Hoạt động đánh bắt hải sản nước ta diễn khắp vùng biển từ Bắc tới Nam.Vùng ven biển từ Quảng Ngãi tới Kiên Giang nới đánh bắt nhiều hải sản nhất… * Ngồi việc đánh bắt hải sản, nhân dân nuôi laọi cá, tôm hải sản khác đồi mồi, ngọc trai,… + HS quan sát hình (t.153) nêu 39 Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 thụ hải sản nước ta Có thể cho HS kể loại hải sản mà em - HS lớp trông thấy ăn * Liên hệ : Chủ quyền biển, đảo Hoạt động tiếp nối: (3p) - GV cho HS đọc khung - Theo em, nguồn hải sản có vơ tận khơng? - Những yếu tố ảnh hưởng tới nguồn tài nguyên đó? *Liên hệ GD - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Kĩ thuật LẮP GHÉP MƠ HÌNH TỰ CHỌN (3 tiết) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Chọn chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn -Kĩ năng: Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp tương đối chắn, sử dụng - Với HS khéo tay:Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp chắn, sử dụng -Thái độ: GD HS tích cực, tự giác tham gia hoạt động học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm Đồ dùng dạy học: - Bộ lắp ghép mơ hình kỹ thuật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.HĐ Khởi động: (5p) TBHT kiểm tra cũ: - HS hát - Kiểm tra dụng cụ học tập - Chuẩn bị dựng hc HĐ hình thành kiến thức míi: (13p) * Mơc tiªu: Chọn chi tiết để lắp ghép mơ hình tự chọn Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp tương đối chắn, sử dụng được.HS khiếu:Lắp ghép Giáo viên 40 Trường tiểu học - Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 mơ hình tự chọn Mơ hình lắp chắn, sử dụng -Thái độ: GD HS tích cực, tự giác tham gia cỏc hot ng hc * Cách tiến hành: Cá nh©n, nhãm, líp Hoạt đơng 1:HS chọn mơ hình lắp ghép: - GV cho HS tự chọn mơ hình lắp ghép Hoạt động 2:Chọn kiểm tra chi tiết: - GV kiểm tra chi tiết chọn đủ HS - Các chi tiết phải xếp theo tng loi vo np hp HĐ thực hành:(15p) * Mơc tiªu: Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp tương đối chắn, sử dụng Với HS khéo tay:Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp chắn, sử dụng GD HS tích cực, tự giác tham gia hoạt động học tập * C¸ch thơc hiƯn: C¸ nh©n, nhãm Hoạt động 3:HS thực hành lắp ráp mơ hình chọn - GV cho HS thực hành lắp ghép mơ hình chọn + Lắp phận + Lắp ráp mơ hình hồn chỉnh Hoạt động 4:Đánh giá kết học tập - GV tổ chức HS trưng bày sản phẩm thực hành - GV nêu tiêu chuẩn đánh gía sản phẩm thực hành: + Lắp mơ hình tự chọn + Lắp kĩ thuật, qui trình + Lắp mơ hình chắn, khơng bị xộc xệch - GV nhận xét đánh giá kết học tập HS - GV nhắc nhở HS tháo chi tiết xếp gọn vào hộp Lắp ghép mơ hình tự chọn Giáo viên 41 - HS quan sát nghiên cứu hình vẽ SGK tự sưu tầm - HS chọn chi tiết - HS lắp ráp mơ hình - HS trưng bày sản phẩm - HS dựa vào tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm - HS lắng nghe Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Mơ hình lắp tương đối chắn, sử dụng - Với HS khéo tay:Lắp ghép mơ hình tự chọn Mơ hình lắp chắn, sử dụng -Thái độ: GD HS tích cực, tự giác tham gia hoạt động học tập Hoạt động tiếp nối:(3p) - Nhận xét chuẩn bị tinh thần, thái độ học tập kĩ năng, khéo léo lắp ghép mơ hình tự chọn HS Điều chỉnh: Thể dục BÀI 65: ÔN TÂP NỘI DUNG HỌC MÔN TỰ CHỌN I MỤC TIÊU: - Ôn số nội dung môn tự chọn.YC thực động tác nâng cao thành tích - Trò chơi"Con sâu đo".YC biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động nhằm rèn luyện sức mạnh tay II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an toàn GV chuẩn bị còi, khăn quàng, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG HĐ Khởi động: (5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Xoay khớp cổ chân, đầu gối, hơng, vai - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên theo hàng dọc - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu - Ơn số động tác thể dục phát triển chung HĐ bản: (27p) - Đá cầu +Ôn tâng cầu đùi Chia tổ tập luyện theo khu vực qui định tổ trưởng điều khiển Giáo viên 42 Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 1p 250m 10 lần 2lx8nh XXXXXXXX XXXXXXXX 9-11p 3-4p XXXXXXXX XXXXXXXX   Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Ơn chuyền cầu theo nhóm ba người - Ném bóng Ơn cầm bóng, đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng vào đích * Thi ném bóng trúng đích - Nhảy dây Ơn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau 4-5p 9-11p 4-5p 9-10p X X X X X O O X X X X X  Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - Đi theo 2-4 hàng dọc hát 1p XXXXXXXX - Trò chơi"Chim bay cò bay" 1-2p  - GV HS hệ thống 1p - GV nhận xét đánh giá kết qả gời học, nhà ôn đá cầu cá nhân Điều chỉnh: _ Thể dục BÀI 66: ÔN TÂP NỘI DUNG HỌC MÔN TỰ CHỌN I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Ôn số nội dung môn tự chọn.YC thực động tác nâng cao thành tích -Kĩ năng: Trò chơi"Con sâu đo".YC biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động nhằm rèn luyện sức mạnh tay -Thái độ: u thích mơn học có ý thức rèn luyện sức khỏe II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: - PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an toàn GV chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG HĐ khởi động: (5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Xoay khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên theo hàng dọc Giáo viên 43 Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 1p 250m 10 lần 2lx8nh XXXXXXXX XXXXXXXX  Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu - Ơn số động tác thể dục phát triển chung HĐ bản: (27p) - Đá cầu +Ôn tâng cầu đùi Chia tổ tập luyện theo khu vực qui định tổ trưởng điều khiển + Ôn chuyền cầu theo nhóm ba người - Ném bóng Ơn cầm bóng, đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng vào đích * Thi ném bóng trúng đích - Nhảy dây Ơn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau 9-11p 3-4p XXXXXXXX XXXXXXXX  4-5p 9-11p 4-5p 9-10p X X X X X O O X X X X X  Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - Đi theo 2-4 hàng dọc hát 1p XXXXXXXX - Trò chơi"Chim bay cò bay" 1-2p  - GV HS hệ thống 1p - GV nhận xét đánh giá kết qả gời học, nhà ôn đá cầu cá nhân Điều chỉnh: _ Sinh hoạt lớp KIỂM ĐIỂM NỀN NẾP HOẠT ĐỘNG TUẦN 33 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN 34 I/ MỤC TIÊU: -Giúp HS nhận rõ ưu, nhược điểm mình, tổ tuần 33, biết phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm -Nắm kế hoạch hoạt động tuần 34 -GD cho HS có ý thức phấn đấu vươn lên II/ NỘI DUNG: 1/ Các tổ tự nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ tổ cá nhân Đi sâu vào việc thực nhiệm vụ học sinh Tiểu học 2/ Lớp trưởng điều khiển lần lợt tổ trưởng tổ lên nhận xét kết học tập rèn luyện tổ tuần 33 Các tổ khác nhận xét, bổ sung 3/ Lớp trưởng nhận xét chung 4/ GV chủ nhiệm nhận xét : Giáo viên 44 Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Ưu điểm: * Nhược điểm: 5/ GV chủ nhiệm phổ biến kế hoạch tuần 34: -Tiếp tục thi đua giành nhiều thành tích mừng ngày 19/5 -Quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục điểm tồn để xây dựng nếp lớp cho tốt - Chuẩn bị ôn tập thi cuối năm Giáo viên 45 Trường tiểu học Giáo án lớp Giáo viên Năm học 2017 - 2018 46 Trường tiểu học ... điền từ Giáo viên - HS đổi cho chữa lỗi, ghi lỗi lề - HS đọc to, lớp lắng nghe - HS suy nghĩ – tìm từ ghi giấy - Các nhóm làm lên dán bảng lớp - Lớp nhận xét Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017... chức dạy học: Giáo viên Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Một... chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút Giáo viên 22 Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Hình thức dạy học lớp, nhóm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 33 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 33 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan