0

Tuần 31 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

46 1,465 58

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 12:36

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 31 Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tập đọc - Kể chuyện BÁC SĨ Y- ÉC- XANH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng: nghiên cứu, ủi, im lặng, vi trùng, chân trời, toa , … - Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật - Hiểu ND: Đề cao lẽ sống cao đẹp Y- éc- xanh( sống để yêu thương giúp đỡ đồng loại); nói lên gắn bó Y- éc- xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng VN nói chung.(TL CH SGK) -Bước đầu biết kể lại đoạn câu chuyện theo lời bà khách, dựa theo tranh minh họa HS M3+M4 kể lại câu chuyện theo lời bà khách Kĩ năng: - Hiểu từ ngữ: Y- éc- xanh, dịch hạch,nhiệt đới, bí ẩn, cơng dân, toa hạng ba, Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - HS nghe hát bài: “Tấm lòng người thầy thuốc” - Gọi học sinh lên bảng đọc thuộc lòng “Một mái nhà chung” -Giáo viên nhận xét đánh giá - Giáo viên giới thiệu mới: - Giáo viên ghi tựa lên bảng - Lớp nghe hát - Học sinh thực theo YC - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: nghiên cứu, ủi, im lặng, vi trùng, chân trời, toa , - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: Y- éc- xanh, dịch hạch,nhiệt đới, bí ẩn, cơng dân, toa hạng ba, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a.Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Cho học sinh quan sát ảnh chân dung - HS quan sát + Chú ý giọng đọc phù hợp với lời nhân vật - + Lời bà khách thể thái độ kính trọng Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Lời Y-éc-xanh chậm rãi kiên quyết, giàu nhiệt huyết b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Luyện đọc từ khó: nghiên cứu, ủi, im - Học sinh nối tiếp đọc lặng, vi trùng, chân trời, toa , câu trước lớp (2 lượt bài) Chú ý phát âm đối tượng HS M1 - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Giải nghĩa từ: Y- éc- xanh, dịch hạch,nhiệt đới, đoạn kết hợp giải nghĩa bí ẩn, công dân, toa hạng ba, từ luyện đọc câu khó - Luyện câu: + Đặt câu với từ: cơng dân,bí ẩn + Y- éc –xanh kính mến,/ ơng quên nước Pháp +… ư?// Ông định suốt đời sao?//( ) d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1, M2 e Học sinh thi đọc nhóm - Học sinh hoạt động theo nhóm, - Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc luân phiên đọc đoạn - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc + Học sinh đọc cá nhân - Yêu cầu học sinh nhận xét +HS tham gia thi đọc - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương -Hs bình chọn bạn thể giọng nhóm đọc tốt g Đọc tồn - u cầu lớp đọc đồng -Lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Đề cao lẽ sống cao đẹp Y- éc- xanh( sống để yêu thương giúp đỡ đồng loại); nói lên gắn bó Y- éc- xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng VN nói chung.(TL CH SGK) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp *Việc 1:HS đọc đoạn + TLCH -> - Thực theoYC chia sẻ cặp đôi -> Vài HS chia sẻ -> thống ý kiến: *Việc 2: Đại diện HS đọc *Dự kiến nội dung chia sẻ: đoạn + TLCH -> chia sẻ KQ trước lớp -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn trả -Cả lớp đọc thầm đoạn trả lời câu lời câu hỏi : hỏi -Vì bà khách lại mong muốn -Vì ngưỡng mộ, tò mò muốn biết gặp bác sĩ Y – éc – xanh ? bác sĩ chọn sống nơi góc bể chân trời để nghiên cứu bệnh nhiệt đới - Em thử đoán xem bà khách tưởng -HS nêu ý kiến Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 tượng bác sĩ Y – éc – xanh người nào? -Vì bà nghĩ bác sĩ Y – éc – xanh quên nước Pháp ? -Những câu nói lên lòng u nước bác sĩ Y – éc – xanh ? -Vì thấy Y – éc – xanh khơng có ý định trở Pháp - Tôi người Pháp mãi công dân Pháp Người ta sống mà khơng có tổ quốc - Bác sĩ Y – éc – xanh người yêu -Học sinh phát biểu theo suy nghĩ nước ông định lại thân Nha Trang Vì ? - Nêu nội dung bài? *Nội dung: Đề cao lẽ sống cao đẹp Y- éc- xanh ( sống để yêu thương giúp đỡ đồng loại); nói lên gắn bó Yéc- xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng VN nói chung - GV nhận xét, tổng kết - HS ý nghe HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết, cao giọng dấu chấm hỏi - Biết đọc với giọng kể phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 3) -HS lắng nghe - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao -Ba em phân vai ( người dẫn chuyện, bà khách, Y – éc – xanh ) đọc bài văn + Đọc đoạn văn (đoạn 3) - HS đọc cá nhân -> chia sẻ nhóm giọng đọc nhân vật Nhấn giọng từ ngữ in đậm thể lòng nhân hậu muốn giúp người dân VN đấu tranh chống bệnh tật: ( ) + Vài HS đọc lại bài- Lớp theo dõi + Đọc theo phân vai nối tiếp thi đọc đoạn + HS đọc theo YC (trong nhóm) câu chuyện +Mời số nhóm thi đọc diễn cảm - nhóm thi đọc phân vai : người dẫn theo vai nhân vật văn chuyện, Y- éc-xanh, bà khách - HS theo dõi, nhận xét cách đọc - HS thi đọc đoạn - Lớp lắng nghe, nhận xét - Yêu cầu học sinh nhận xét -Bình chọn bạn đọc hay - Giáo viên lớp bình chọn bạn đọc hay Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nâng cao: M3, M4 Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: - Bước đầu biết kể lại đoạn câu chuyện theo lời bà khách, dựa theo tranh minh họa HS M3+M4 kể lại câu chuyện theo lời bà khách * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập *GV nêu nhiệm vụ: - Cho HS qua sát tranh minh họa - HS quan sát tranh - Mời hai em nói vắn tắt nội dung - Quan sát tranh gợi ý để kể lại tranh câu chuyện + GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa - Cả lớp quan sát tranh minh họa kết hợp với nội dung đoạn trang 107 kết hợp nội dung đoạn truyện kể lại toàn câu chuyện trang 106 sgk để kể lại câu chuyện * Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh kết hợp tranh - Gợi ý học sinh nhìn tranh kết hợp với nội dung sgk để kể đoạn truyện +Yêu cầu HSQS tranh + Đọc nội dung đoạn truyện - GV nhận xét, nhắc HS kể toàn câu chuyện theo lời kể bà khách *Tổ chức cho HS tập kể - Mời HS M4 kể mẫu - Yêu cầu lớp lắng nghe nhận xét - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại cách kể b HD HS kể chuyện nhóm - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm - GV nhóm quan sát HS kể chuyện *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - HS tập kể trước lớp +Gọi đại diện nhóm lên thi kể chuyện theo đoạn +Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương HS kể hay - Yêu cầu số em kể lại câu chuyện theo vai nhân vật bà khách -GV nhận xét, đánh giá + HS QS tranh + Đọc nhẩm nội dung đoạn -Lắng nghe - HS M4 kể mẫu theo tranh +Lắng nghe - Học sinh kết hợp tranh minh họa tập kể +HS kể chuyện cá nhân + HS kể nhóm -> chia sẻ cách kể chuyện - HS kể chuyện nhóm (N4) + HS (nhóm 4) kể nhóm + HS nhóm chia sẻ, - Đại diện số nhóm kể chuyện - Các nhóm theo dõi, nhận xét - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp - > Lớp bình chọn người kể hay - Học sinh nhận xét, khen bạn HĐ tiếp nối: (5 phút) Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Qua câu chuyện em có cảm nghĩ ? - Lần lượt nêu lên cảm nghĩ nội dung câu chuyện - Về kể chuyện cho người thân nghe -Về nhà tập kể lại nhiều lần - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn nhà học xem trước - Lắng nghe thực “Bài hát trồng cây” Điều chỉnh: Tốn NHÂN SỐ CĨ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh biết thực phép nhân số có chữ số với số có chữ số (có nhớ lần nhớ khơng liền ) - HS làm BT: 1,2,3 Kĩ năng: Rèn kĩ thực phép nhân số có chữ số với số có chữ số (có nhớ lần nhớ không liền ) - HS làm BT: 1,2,3 Thái độ: GD HS chăm học toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, T/C học tập, - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Nội dung tập ghi sẵn vào bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -Trò chơi Hái hoa dân chủ - HS tham gia chơi -Nội dung chơi : - Lớp theo dõi 14 253 + 54 237 8475 - 4825 1094 x 2681 x ( ) -Nhận xét, đánh giá + Lớp theo dõi nhận xét bạn -Lắng nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học Hoạt động hình thành kiến thức: (15 phút) * Mục tiêu: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Học sinh biết thực phép nhân số có chữ số với số có chữ số ( có nhớ lần nhớ khơng liền ) * Cách tiến hành: Hoạt động lớp * Thực phép nhân GV viết bảng: 14273 x = ? - HS đọc phép tính - Yêu cầu Hs đặt tính tính giấy - 1HS lên thực đặt tính tính nháp, 1Hs lên bảng tính Lớp làm nháp 14273 - GV theo dõi giúp Hs M1  - Gọi số Hs nêu miệng cách tính 42819 - Một số HS nêu lại cách đặt tính, cách tính - Lớp viết phép tính kết theo - HS viết theo hàng ngang hàng ngang 14273 x = 42819 Học sinh nêu cách đặt tính tính -Lớp theo dõi nhận xét + Đặt tính +Thực nhân từ phải sang trái - GV củng cố lại cách đặt tính cách - Hs nghe tính * GV lưu ý HS: + Cộng "phần nhớ" (nếu có) hàng liền trước +Nhân cộng phần nhớ Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: - HS vận dụng kiến thức làm BT: 1, 2, * Cách tiến hành: a.Bài tập 1: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào ghi - Yêu cầu HS nêu cách: đặt tính - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết tính -Thống cách làm đáp án đúng: *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn 21526 40729 thành BT X x *GV củng cố cách tính 64578 81458 ( ) b Bài tập 2: Làm việc nhóm đơi – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo YC + HS làm N2 -> chia sẻ - GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng M1 + HS làm nhóm- trao đổi KT kết hoàn thành BT + HS thống KQ chung + Muốn tìm tích ta làm ? (làm Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp phép tính nhân, ) c Bài tập Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS đọc tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân +GV trợ giúp Hs hạn chế +GV khuyến khích HS hạn chế chia sẻ /?/ Tìm số thóc lần cách nào? ( ) - GV chốt đáp án Năm học 2017 - 2018 + Đại diện HS chia sẻ trước lớp * Dự kiến KQ 95455; 78420; 74963 - HS đọc - HS làm cá nhân - HS chia sẻ kết trước lớp, lớp bổ sung: Dự kiến kết quả: - Bước Tính số thóc lần sau - Bước Tính hai lần - Hs nêu miệng cách đặt tính tính với phép tính nhân số có chữ số 4.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - GV gọi Hs nêu lại ND học -Vài học sinh nhắc lại nội dung - Về nhà học chuẩn bị sau: -Lắng nghe, thực Luyện tập - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Đạo đức CHĂM SĨC CÂY TRỒNG, VẬT NI (tiết 2) I.MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp Học sinh biết được: - Sự cần thiết phải chăm sóc trồng vật ni cách thực - Quyền tham gia vào hoạt động chăm sóc, bảo vệ trồng vật nuôi tạo điều kiện ch phát triển thân Hành vi: - Hs biết thực quyền bày tỏ ý kiến trẻ em: - Đồng tình, ủng hộ hành vi chăm sóc trồng, vật nuôi - Biết phản đối hành vi phá hoại trộng, vật ni - Báo cho người có trách nhiệm phát hành vi phá hoại trồng vật ni Thái độ: Hs biết chăm sóc, bảo vệ trồng, vật nuôi nhà, trường II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Vở tập đạo đức - Tranh ảnh số trồng, vật nuôi Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Các tranh dùng cho hoạt động 3, tiết - Bài hát trồng cây, nhạc Văn Tiến, lời Bế Kiến Quốc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: a) b) c) d) Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát Chi Ong Nâu em bé - Học sinh hát tập thể - Bài hát có nội dung gì? - HSTL - HS lắng nghe, - Kết nối với nội dung HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu - Sự cần thiết phải chăm sóc trồng vật ni cách thực - Quyền tham gia vào hoạt động chăm sóc, bảo vệ trồng vật nuôi tạo điều kiện ch phát triển thân *Cách tiến hành: Việc 1:Trình bày KQ điều tra HĐ cá nhân -> Chia sẻ trước lớp - Thu phiếu điều tra HS, yêu cầu số - Nộp phiếu điều tra cho GV - Một số HS trình bày lại kết em trình bày kết điều tra điều tra - Trả lời câu hỏi (có liên hệ với - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: thực tế gia đình mình) Chẳng + Nhà em ni vật, trồng nhằm mục hạn: + Nhà em trồng cây…để lấy rau đích gì? ăn bán để lấy tiền + Em chăm sóc trồng, vật ni có tác + Chăm sóc giúp cây, vật lớn nhanh, tránh bị bệnh dụng gì? + Ngược lại, khơng chăm sóc, trồng, + Nếu không, cây/con vật dễ mắc bệnh, chậm lớn vật nuôi nào? + Lắng nghe bạn trình bày + Theo dõi, nhận xét, bổ sung kết luận ->nhận xét, bổ sung * Việc 2: : Thảo luận xử lý tình Làm việc theo cặp đơi-> Chia sẻ trước lớp - u cầu nhóm thảo luận trả lời câu hỏi + Từng cặp học sinh nhận phiếu tập, thảo luận làm xử lí tình câu hỏi Câu hỏi 1: Viết chữ T vào ô  trước ý kiến em tập phiếu tán thành, viết chữ K vào ô  trước ý kiến em -… khơng tán thành  Cần chăm sóc bảo vệ vật gia đình  Chỉ cần chăm sóc loại người trồng  Cần bảo vệ tất loài vật, trồng  Thỉnh thoảng tưới nước cho Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp e) Năm học 2017 - 2018  Cần chăm sóc trồng,vật nuôi thường xuyên, liên tục Câu hỏi 2: Nhà bạn Dũng nuôi gà trống choai Chúng hay vào vườn kiếm ăn mổ vào luống cải Nếu Dũng, em làm gì?Vì sao? - Nhận xét, kết luận: + Cần phải chăm sóc tất vật vật nuôi, trồng có lợi + Chăm sóc trồng phải thường xuyên, liên tục hiệu => GV nhận xét kết luận - Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ *Việc 3: Thảo luận nhóm xử lí tình Làm việc theo nhóm 4-> lớp - Yêu cầu nhóm tiếp tục thảo luận xử lí tình sau: - Các nhóm thảo luận giải tình - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung +Rào vườn lại rào luống rau lại Cho gà ăn chăm sóc chúng - Các nhóm thảo luận giải tình - Đại diện nhóm trả lời - Các nhóm khác bổ sung, nhận xét + Trường hợp 1: Nói Đào gom + Tình 1: sâu lại đem nhà giết Nếu Lan Đào thăm vườn rau Thấy rau để lung tung, sâu bò sang có sâu,Đào ngắt có sâu vứt vườn nhà khác Sau nói bố mẹ xung quanh phun thuốc Nếu Lan, em nói gì? + Tình 2: Đàn gà nhà Minh lăn + Trường hợp 2: Nói mẹ làm chết hàng loạt Mẹ đem chôn hết gà không chuồng, cho gà uống thuốc cho biết gà bị dịch cúm Là Minh, em nói phòng bệnh, chơn kĩ gà chết, báo với mẹ? cho nhân viên thú y để có cách phòng dịch - Một vài nhóm sắm vai thể tình - Theo dõi, nhận xét cách xử lí nhóm - Các nhóm khác theo dõi,… * Giáo viên kết luận : Mỗi người cần phải + Học sinh lắng nghe ghi nhớ chăm sóc trồng, vật nuôi phục vụ cho sống mang lại niềm vui cho người - Đọc phần ghi nhớ SGK + Học sinh đọc ghi nhớ Chăm sóc trồng vật ni mang lại niềm vui cho bạn bạn tham gia làm cơng việc có ích phù hợp với khả 3.HĐ Tiếp nối: (3 phút) - GV hệ thống - HD thực hành: - Giáo viên nhận xét tiết học Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thứ ba ngày 10 tháng năm 2018 Tập đọc BÀI HÁT TRỒNG CÂY I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc đúng: rung cành cây, lay lay, vòm cây, nắng xa, mau lớn lên … -HS biết ngắt nhịp đọc dòng thơ, khổ thơ - Hiểu ND: Cây xanh mang lại cho người đẹp , ích lợi hạnh phúc Mọi người hăng hái trồng ( TL câc CH SG; Học thuộc lòng thơ) Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc hiểu - Hiểu nghĩa từ khó bài: mau lớn, 3.Thái độ: u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa thơ sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy 1.Hoạt động khởi động: ( phút) - Lớp hát tập thể … - TBHT điều hành +Gọi em lên nối tiếp kể lại câu chuyện “Bác sĩ Y – éc – xanh” Yêu cầu nêu nội dung úy nghĩa - GV nhận xét chung - HS theo dõi SGK, quan sát tranh minh họa…ghi đầu lên bảng Hoạt động trò - Hát tập thể - Thực theo YC: +2 em lên tiếp nối kể lại câu chuyện " Bác sĩ Y – éc – xanh” theo lời bà khách - Nêu lên nội dung ý nghĩa câu chuyện - Cả theo dõi, nhận xét bạn đọc - HS lắng nghe -Quan sát, ghi vào Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Cặp đôi Cả lớp a GV đọc toàn *Đọc mẫu - GV đọc giọng vui tươi, hồn nhiên, - Học sinh lắng nghe Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018  GV chốt kiến thức 3.Hoạt động thực hành: ( 18 phút) * Mục tiêu: - Vận dụng kiến thức làm tập BT 1, 2, (dòng 1,2) * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Bài tập 1: Làm việc lớp +GV giao nhiệm vụ: - -2 HS đọc YC - Cá nhân-> chia sẻ trước lớp - Giáo viên nhận xét đánh giá -> Thống KQ - GV củng cố cách tính lưu ý để -> Nhận xét HS nêu lại cách tính số dư Bài tập 2: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân + HS làm cá nhân *GV giúp HS M1 +HS lớp theo dõi nhận xét bạn - Bài tốn giống dạng dạng tốn Tóm tắt làm ? 3m : 10250 m: bộ, thừa ? m vải Bài giải - GV nhận xét, củng cố lại cách làm Thực phép chia: 10250 : = 3416 (dư 2) Vậy may nhiều 3416 quần áo thừa 2m vải Đ/S:3416 quần áo, thừa 2m vải Bài tập 3(dòng 1,2) HĐ nhóm Kĩ thuật khăn trải bàn (N6) - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo ba - HS làm vào góc phiếu bước kĩ thuật khăn trải bàn - Đại diện số nhóm HS lên bảng -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng gắn phiếu lớn M1 hoàn thành BT - Chia sẻ KQ trước lớp kết - GV lưu ý động viên số HS M1 -Thống cách làm đáp án đúng: tương tác, chia sẻ nội dung với nhóm + Ta làm phép chia + Để tìm thương số dư ta làm nào? * GV củng cố kĩ µBài tập PTNL: Bài tập dòng (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo -Hs đọc YC -> Thực YC kết -Báo cáo KQ với GV - GV chốt đáp án Giáo viên: 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động tiếp nối (2 phút) -Nêu lại nội dung học? - HSTL - Về nhà học chuẩn bị sau: -Lắng nghe, thực Luyện tập - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Tập làm văn THẢO LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu biết trao đổi ý kiến chủ đề Em cần làm để bảo vệ mơi trường? - Viết đoạn văn ngắn (khoảng câu), thuật lại ý kiến bạn nhóm việc cần làm để bảo vệ môi trường Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ nói, viết * Kĩ sống: Rèn cho HS kỹ tự nhận thức, xác định giá trị cá nhân Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: Bảng lớp ghi câu hỏi gợi ý để HS trao đổi họp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Lớp nghe “Hãy chung tay bảo vệ môi trường” - Lớp nghe hát -YC 2HS đọc lại thư gửi bạn nước - 2HS đọc - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Nhận xét - >Kết nối với nội dung bài, ghi tên lên bảng - Lắng nghe Thảo luận bảo vệ môi trường - HS mở SGK tập HĐ hình thành kiến thức: (12 phút) *Mục tiêu - Bước đầu biết trao đổi ý kiến chủ đề Em cần làm để bảo vệ môi trường? - HS viết *Cách tiến hành Việc : : HD HS làm miệng Hoạt động cá nhân -> nhóm đơi-> lớp Bài 1: Giáo viên: 33 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - Hs nêu yêu cầu tập-> lớp đọc thầm theo - GV gọi HS đọc lại trình tự bước tổ chức - HS nhìn bảng đọc bước tổ họp chức họp - HD cho HS nêu em cần làm để bảo vệ mơi - Hs theo dõi trường? Cần nêu địa điểm sạch, đẹp chưa sạch, đẹp, việc làm thiết thực cụ thể - GV chia lớp thành nhóm - Nhóm trưởng điều khiển họp - HS khác trao đổi, phát biểu, - TBHT điều hành cho bạn chia sẻ nội dung +1HS ghi nhanh ý kiến bạn-> thống nội dung + HS thi tổ chức họp + nhóm thi tổ chức họp +GV HS nhận xét, bình chọn nhóm tổ chức + Cả lớp nhận xét, bình chọn họp có hiệu Lưu ý: + M1+M2 nắm vững trình tự bước tổ - HS làm việc cá nhân-> chia sẻ chức họp cặp đôi -> chia sẻ trước lớp HĐ thực hành: (18 phút) *Mục tiêu: - HS viết bài: Viết đoạn văn ngắn (khoảng câu) *Cách tiến hành Việc 2: Làm Bài 2: Hoạt động cá nhân -> lớp - Viết đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến - Hs nêu yêu cầu bạn nhóm em việc cần làm để bảo vệ môi trường - GV nhắc HS thuật lại ý kiến - Lắng nghe họp trao đổi - Hs viết vào - Yêu cầu HS làm vào VBT +TBHT điều hành cho bạn chia sẻ nội dung + Hs nhận xét, chia sẻ, bổ sung - HS đọc lại đoạn văn trước lớp - Gọi số HS đọc viết trước lớp - GV lớp nhận xét thông báo: cách dùng - Bình chọn viết tốt từ, sử dụng dấu câu, -Lắng nghe - Giáo viên tuyên dương, khen ngợi *Lưu ý: Khuyến khích Hs M1 tham gia vào hoạt động chia sẻ * HĐ Tiếp nối: (2 phút) - Đánh giá kết học tập học sinh - Giáo viên nhận xét tiết học - Giáo viên giáo dục học sinh: (…) - Dặn học sinh nhà chuẩn bị sau: Giáo viên: - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực 34 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Điều chỉnh: Thể dục TRÒ CHƠI: AI KÉO KHỎE I.MỤC TIÊU Kiến thức Giúp học sinh: - Ơn lại động tác tung bắt bóng cá nhân Yêu cầu thực động tác mức độ tương đối - Chơi trò chơi : “Ai kéo khỏe “ Yêu cầu biết cách chơi biết tham gia chơi Tham gia chơi mức tương đối chủ động Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyệntuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường, Sân bãi chọn nơi thoáng mát, phẳng, vệ sinh sân tập đảm bảo an toàn luyện tập - Phương tiện: kẻ sân cho trò chơi , … III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung phương pháp dạy học 1/Phần mở đầu : -G v nhận lớp phổ biến nội dung tiết học -Chạy chậm địa hình tự nhiên 100 – 200 m -Đi theo nhịp vừa vừa hát -Tập thể dục phát triển chung lần x nhịp 2/ Phần : * Ôn tung bắt bóng cá nhân -Hướng dẫn lại : + (TB.TDTT điều hành chung) + Hai người đứng đối diện Một em tung bóng, em bắt bóng +Cả hai em tung bắt bóng hai tay Tung bóng cho bóng bay thành vòng cung vừa tầm bắt bạn tung qua bắt lại khơng để bóng rơi xuống đất nhiều lần tốt -Yêu cầu ôn lại cách cầm bóng, tung bóng bắt bóng + Các em đứng chỗ tập tung bắt bóng số lần sau tập di chuyển để bắt bóng *Chơi trò chơi : “ Ai kéo khỏe “ + (TB.TDTT điều hành chung) -Nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi để học sinh nắm - Yêu cầu tập hợp thành đội có số người Giáo viên: 35 Định Đội hình lượng luyện tập 1phút 2phút 2phút     14 phút 6phút Trường Tiểu học: xGV GV Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Học sinh cặp thực chơi thử lượt -Sau cho chơi thức với lần kéo em hai lần thắng 2phút -Nhắc nhớ đảm bảo an toàn luyện tập chơi ý số trường hợp phạm qui 2phút *Lưu ý: TBTDTTgọi bạn M1 tham gia vào chơi, 3/Phần kết thúc: -Yêu cầu học sinh làm thả lỏng -Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học xGV -Dặn nhà ôn Bài thể dục phát triển chung Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 13 tháng năm 2018 Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết chia số có năm chữ số cho số có chữ số với trường hợp thương có chữ số - Giải tốn hai phép tính - Thực hành 1,2,3,4 Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tính giá trị biểu thức Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính xác u tốn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đơi Đồ dùng dạy học: -Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -T/C Hái hoa dân chủ +TBHT điều hành +Nội dung học Chia số có năm chữ -HS tham gia chơi: 24561: 5678 : ( ) số cho số có chữ số ( ) -Nhận xét, đánh giá, tuyên dương + Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá bạn nắm vững kiến thức cũ -Lắg nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 2.Hoạt động hình thành kiến thức: (15 phút) * Mục tiêu: - Biết chia số có năm chữ số cho số có chữ số với trường hợp thương có chữ số * Cách tiến hành: Hoạt động lớp * HD thực phép chia - GV nêu phép tính: 28921 : = ? - Hs đọc phép tính -Yêu cầu Hs đặt tính tính vào giấy nháp - HS thực YC cá nhân -> chia - Gọi nhiều Hs chia sẻ cách tính sẻ cách tính - GV củng cố lại cách đặt tính cách tính + HS chia sẻ trước lớp: - Viết theo hàng ngang: 28921 28921 : = 7230 (1) 09 7230 12 01 * Lưu ý: HS M1 cách tính với trường hợp - Một số HS (M1) nêu lại cách đặt thương có tận tính cách tính => GV nêu: lần chia cuối mà số bị - Hs nghe, ghi nhớ chia bé số chia viết tiếp thương; thương có tận 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: -Vận dụng kiến thức làm tập làm BT 1, BT2, BT3 * Cách tiến hành: a.Bài tập 1: Làm việc cá nhân - lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - Yêu cầu Hs tự làm - Gọi Hs lên chia sẻ làm *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT *GV củng cố lại cách tính, nhấn mạnh bước chia cuối b Bài tập 2: Làm việc cá nhân– Cặp đôi - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS cá nhân –> chia sẻ N2 -> GV gợi ý cho HS đối tượng M1 hoàn thành BT *GV củng cố cách đặt tính cách tính c Bài tập 3: Làm việc cá nhân– Cả lớp Giáo viên: - HS nêu yêu cầu tập - HS làm cá nhân - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết -Thống cách làm đáp án 12760 18752 07 6380 07 6250 16 15 00 02 ( ) - HS nêu yêu cầu tập - HS làm cá nhân-> đổi chéo chia sẻ: + Nêu cách đặt tính, cách tính, kết + HS thống KQ chung 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm cá nhân - GV chấm bài, đánh giá -HS nộp chấm ( ½ lớp) +GV trợ giúp HS M1: - Rút kinh nghiệm, chữa ( sai) /?/ Làm để tìm số kg => Đáp án loại? Số thóc nếp kho là: => Gv vủng cố giải tốn 27280 :4 = 6820 (kg) Số thóc tẻ kho là: 27280 – 6820 = 20460 (kg) Đ/S: 6820 kg thóc nếp 20460 kg thóc tẻ d Bài tập 4: Làm việc cá nhân– Cả lớp -HS nêu yêu cầu tập - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS làm cá nhân – Chia sẻ - HD nhẩm +Tính nhẩm: + Yêu cầu làm chia sẻ kết 15 000 : = ? - GV chốt KT Nhẩm: 15 nghìn : = nghìn Vậy: 15 000 ; = 5000 Hoặc: 15 000 : = ? Vì 15 : = nên15 000 : = 5000 Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - HSTL -Về nhà học chuẩn bị sau Luyện -Lắng nghe, thực tập chung - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Thủ cơng LÀM QUẠT GIẤY TRỊN (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách làm quạt giấy tròn - Làm quạt giấy tròn - Các nếp gấp cách chưa Quạt chưa tròn - Với học sinh khéo tay: + Làm quạt giấy tròn + Các nếp gấp thẳng, phẳng, Quạt tròn 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ gấp, cắt, dán giấy 3.Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú với học làm đồ chơi Có ý thức giữ vệ sinh lớp học Giáo viên: 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Đồ dùng: - Giáo viên : Mẫu quạt giấy tròn, tranh quy trình làm quạt giấy tròn, giấy màu, sợi chỉ, kéo, hồ dán, cán quạt - Học sinh : Giấy nháp, sợi chỉ, kéo, hồ dán, cán quạt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( p) - Hát bài: Quạt giấy -Hát tập thể - HS lên nêu quy trình làm -HS nêu: đồng hồ để bàn? Bước : Cắt giấy Bước : Làm phận đồng hồ +Làm khung đồng hồ; Làm mặt đồng hồ; Làm đế đồng hồ;Làm chân đỡ đồng hồ Bước : Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh +Dán mặt đồng hồ vào khung đồng hồ; Dán khung đồng hồ vào phần đế; Dán chân đỡ vào mặt sau khung đồng hồ - Kiểm tra chuẩn bị HS -HS nhận xét - GV, N xét -> Kết nối nội -> Kiểm tra ĐDHT dung học “Làm quạt - Ghi vào giấy tròn” (T1) 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp *Việc 1: HD học sinh quan sát nhận xét - Giáo viên giới thiệu mẫu quạt giấy - GV giao nhiệm vụ cho HS: -Học sinh quan sát + YC học sinh quan sát TLCH: +TBHT điều - HS tương tác, chia sẻ-> điều hành TBHT-> HS hành NX bổ sung +Dự kiến KQ học tập: - Quạt cán quạt - So sánh quạt giấy tròn với quạt giấy học Giáo viên: 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Giống : Đều gấp nếp gấp song song, cách buộc lớp + Khác : Quạt giấy hình tròn có cán để cầm /?/ Hãy nêu phận quạt giấy tròn /?/ Hãy nêu tác dụng quạt giấy? + Dán nối hai tờ giấy thủ công theo chiều rộng, - Để quạt mát, nướng đồ,… *Việc : Hướng dẫn mẫu - Giáo viên hướng dẫn học sinh quy trình làm - Học sinh quan sát, theo dõi quạt giấy tròn (bằng tranh quy trình, bước làm quạt giấy tròn) Bước : Cắt giấy - Cắt tờ giấy thủ cơng hình chữ nhật có chiều - Học sinh quan sát, theo dõi dài 24 ô, rộng 16 ô để gấp quạt - Cắt tờ giấy hình chữ nhật màu, chiều dài 16 ơ, rộng 12 ô để làm cán quạt Bước : Gấp, dán quạt - Đặt tờ giấy hình chữ nhật thứ lên bàn, mặt kẻ phía gấp nếp gấp cách ô theo chiều rộng tờ giấy hết Sau gấp đôi để lấy dấu - Học sinh quan sát, theo dõi - Gấp tờ giấy hình chữ nhật thứ hai giống gấp tờ giấy hình chữ nhật thứ - Để mặt màu hai tờ giấy hình chữ nhật vừa gấp phía, bơi hồ dán mép hai tờ giấy gấp vào với Dùng buộc chặt vào nếp gấp bôi hồ lên mép gấp cùng, ép chặt Bước : Làm cán quạt hoàn chỉnh quạt - Lấy tờ giấy làm cán quạt gấp cuộn theo cạnh 16 ô với nếp gấp rộng ô hết tờ giấy Bôi hồ vào mép cuối dán lại để cán quạt - Học sinh quan sát, theo dõi - Bơi hồ lên mép ngồi quạt nửa cán quạt Sau dán ép cán quạt vào mép quạt - Mở hai cán quạt để hai cán quạt ép vào nhau, quạt giấy hình tròn *Việc 3: HS thực hành nháp Giáo viên: 40 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên cho học sinh nêu lại bước làm quạt giấy tròn - Cho học sinh tập gấp quạt giấy tròn giấy nháp - Học sinh nêu lại bước làm quạt giấy tròn - Yêu cầu HS thực hành giấy thủ công - GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ em - Học sinh tập gấp quạt giấy tròn giấy nháp lúng túng => Gv kiểm tra sản phẩm  Học sinh khéo tay:  Làm quạt giấy tròn Các nếp gấp thẳng, phẳng, Quạt tròn - Yêu cầu HS đặt sản phẩm lên bàn - GV đánh giá sản phẩm thực hành HS + HS thực hành theo nhóm khen ngợi để khuyến khích em làm sản - HS trưng bày sản phẩm phẩm - GV đánh giá kết học tập HS -Đánh giá sản phẩm -Bình chọn HS có sản phẩm bước, Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên củng cố lại + Cho học sinh nhắc lại quy trình làm quạt giấy -Học sinh nhắc lại tròn - GV nhận xét chuẩn bị bài, tinh thần thái độ -Lắng nghe học tập, kết thực hành HS - Dặn dò HS học sau mang giấy thủ cơng, - Ghi nhớ thực giấy nháp, bút màu, kéo thủ cơng để học “Làm quạt giấy tròn” (T2) -Nhận xét tiết học: Tuyên dương, nhắc nhở Điều chỉnh: _ Tự nhiên Xã hội MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau học, HS có khả năng: - Sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động Mặt Trăng quanh Trái Đất - So sánh độ lớn Trái Đất với Mặt Trăng Mặt Trời: Trái Đất lớn - Mặt Trăng, Mặt Trời lớn Trái Đất nhiều lần 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ quan sát hướng chuyển động Mặt Trăng quanh Trái Đất, 3.Thái độ: Yêu thích khám phá khoa học Giáo viên: 41 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: Phương pháp: - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… Đồ dùng: Các hình SGK trang 118, 119 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1.Hoạt động khởi động (3 phút) Hoạt động học - Lớp nghe hát ( Trái đất - HS hát tập thể chúng mình) - GV gọi HS trả lời số câu hỏi sau: -HSTLCH: + Vì nói Trái Đất hành tinh hệ Mặt Trời? + (…) -Mở SGK, ghi - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: - Sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động Mặt Trăng quanh Trái Đất -Hướng chuyển động Mặt Trăng quanh Trái Đất - Mặt Trăng, Mặt Trời lớn Trái Đất nhiều lần * Cách tiến hành *Việc 1: Mặt Trăng vệ tinh Trái Đất Bước Yêu cầu H quan sát hình thảo - HS quan sát hình trang 118 SGK, luận nhóm: người hỏi, người trả lời theo câu hỏi + Chỉ Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng gợi ý GV hướng chuyển động Mặt Trăng quanh + Hs thảo luận nhóm theo gợi ý -> Trái Đất thống ý kiến +Hãy so sánh kích thước Mặt Trời , Trái Đất Mặt Trăng ? Bước Trình bày: - GV bổ sung + Đại diện nhóm chia sẻ kết + Em biết Mặt Trăng ? thảo luận nhóm => Mặt Trăng có dạng hình cầu +Các nhóm khác nhận xét, bổ sung Các nhà khoa học nghiên cứu kết luận : Trên Mặt Trăng khơng có khơng khí, nước sống Việc 2: Hướng chuyển động Mặt Trăng quanh Trái Đất - GV giảng cho HS hiểu: Vệ tinh thiên - HS lắng nghe thể chuyển động xung quanh hành tinh +Học sinh thảo luận nhóm ghi kết phiếu HT -> chia sẻ-> thống Giáo viên: 42 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 KQ nhóm (Nhóm trưởng điều khiển) - Đại diện nhóm báo cáo - Hs nhận xét, bổ sung + Tại MT lại gọi vệ tinh -> Vì vệ tinh tự nhiên Trái Đất ? TĐ Còn vệ tinh nhân tạo người - GV giảng chu kì quay Mặt Trăng phóng lên vũ trụ =>Kết luận: Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất nên gọi vệ tinh Trái Đất - GV bổ sung phần trình bày hs mở rộng cho hs biết thành tựu KH ngày * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp đối tượng M1+ M2 hoàn thành YC học Việc 3: Chơi trò chơi Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất Bước GV chia bốn nhóm, xác định ví - Các nhóm vị trí nhóm trí làm việc nhóm - Nhóm trưởng điều khiển bạn - HD nhóm trưởng điều khiển nhóm đóng vai Mặt Trăng vòng quanh Bước Chơi trò chơi theo nhóm địa cầu vòng theo chiều mũi tên - GV hướng dẫn HS thực cho mặt ln hướng địa cầu (như hình trang 119 - SGK) - Một số HS trình diễn trước lớp Bước Trình diễn trước lớp -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV HS nhận xét -> GV: Trên Mặt Trăng khơng có khơng khí, nước sống nơi tĩnh lặng 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) -HS nêu - Nêu lại ND - Nhận xét tiết học, khen ngợi hs có ý thức -Lắng nghe, thực tích cực xây dựng - Chuẩn bị : Ngày đêm Trái Đất Điều chỉnh: _ Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm Giáo viên: 43 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an tồn giao thơng đường - Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tốt II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “ Thầy cô cho em mùa xuân” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 44 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 45 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 46 Trường Tiểu học: ... (M3+M4): + Học sinh tự làm vào BT -Yêu cầu học sinh làm báo cáo kết báo cáo với giáo viên - GV chốt đáp án HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Chọn số học sinh. .. Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh đọc đoạn Bác sĩ YGiáo viên: 13 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 cách trình bày qua... Ông định suốt đời sao?//( ) d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1, M2 e Học sinh thi đọc nhóm - Học sinh hoạt động theo nhóm, - Giáo viên tổ chức cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 31 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan