0

Tuần 29 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

45 1,963 75

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2018, 20:02

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 29 Thứ hai ngày 26 tháng năm 2018 Tập đọc - Kể chuyện BUỔI HỌC THỂ DỤC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng: Đê – rốt – ti, Xtác – đi, Ga – rô – nê, Nen – li, khuyến khích, khuỷu tay , -Hiểu ND: Ca ngợi tâm vượt khó 01 HS bị tật nguyền ( Trả lời CH SGK) -Kể chuyện: Bước đầu biết kể lại đoạn câu chuyện theo lời nhân vật HS M3+M4 kể toàn câu chuyện Kĩ năng: - Đọc giọng câu cảm, câu cầu khiến - Hiểu từ ngữ: Gà tây, bò mộng, chật vật, Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranhnh minh họa đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - HS hát với ND: “Nhảy lò cò cho giò - Lớp hát nó khỏe, ” - Kiểm tra bài: Cùng vui chơi - 2Học sinh HTL,1HS nêu nội dung - Lắng nghe - Nhận xé, tuyên dương - Học sinh nhắc lại tên mở - Giáo viên giới thiệu mới, ghi tựa lên sách giáo khoa bảng HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: Đê – rốt – ti, Xtác – đi, Ga – rô – nê, Nen – li, khuyến khích, khuỷu tay , - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ : Gà tây, bò mộng, chật vật, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a.Giáo viên đọc mẫu toàn bài - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Cho học sinh quan sát tranh - HS quan sát tranh minh hoạ + Chú ý cách đọc Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Đoạn 1: Giọng đọc sôi nổi, + Đoạn 2: Giọng đọc chậm rãi, + Đoạn 3: Giọng đọc hân hoan b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Luyện đọc từ khó: Đê – rốt – ti, Xtác – đi, Ga – rô – nê, Nen – li, khuyến khích, khuỷu tay , Chú ý phát âm đối tượng HS M1 c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Giải nghĩa từ: Gà tây, bò mộng, chật vật - Luyện câu: + Nen –li bắt đầu leo một cách rất chật vật.// Mặt cậu đỏ lửa, / mồ hôi ướt đẫm trán.// Thầy giáo bảo cậu có thể xuống.// Nhưng cậu cố sức leo // ( ) d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 - Học sinh nối tiếp đọc câu nhóm (3 lượt bài) - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) - Học sinh nối tiếp đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ luyện đọc câu khó + Đặt câu với từ: bò mộng, chật vật +… e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc - Học sinh hoạt động theo nhóm, luân phiên đọc đoạn - Giáo viên tở chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét + Học sinh đọc cá nhân +HS tham gia thi đọc - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương -Hs bình chọn bạn thể giọng nhóm đọc tốt g Đọc toàn bài - Yêu cầu lớp đọc đồng -Lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Ca ngợi tâm vượt khó 01 HS bị tật nguyền *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp *Việc 1:HS đọc đoạn + TLCH -> - Thực theoYC chia sẻ cặp đôi -> Vài HS chia sẻ -> thống ý kiến: *Việc 2: Đại diện HS đọc *Dự kiến nội dung chia sẻ: đoạn + TLCH -> chia sẻ KQ trước lớp: - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn trả lời - Cả lớp đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi câu hỏi : + Nhiệm vụ bài tập thể dục là ? + Mỗi em phải leo lên cột cao đứng thẳng người xà ngang Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Các bạn lớp thực tập thể + Đê - rốt - xi Cô - rét - ti leo hai dục nào ? khỉ, Xtác - thở hồng hộc mặt đỏ gà tây… - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn - Lớp đọc thầm đoạn + Vì Nen - li miễn tập thể dục + Vì cậu bị tật từ lúc nhỏ, bị gù lưng ? + Vì Nen - li cố xin thầy cho + Vì cậu muốn vượt qua mình, tập người ? muốn làm việc bạn làm - Yêu cầu đọc thầm đoạn đoạn - Đọc thầm đoạn đoạn + Tìm chi tiết nói lên tâm + Leo cách chật vật, mặt đỏ lửa, Nen - li ? mồ hôi ướt đẫm trán.Thầy bảo cậu xuống cậu cố gắng leo - Em có thể tìm thêm mợt số tên khác + Cậu bé can đảm; Nen - li dũng cảm ; thích hợp để đặt cho câu chuyện ? Một tâm gương đáng khâm phục - Nêu nội dung bài? *Nội dung: Ca ngợi tâm vượt khó - GV nhận xét, tổng kết 01 HS bị tật nguyền HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết - Biết đọc với giọng kể phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 2) + Vài HS đọc lại bài- Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao - Học sinh lắng nghe + Đọc đoạn văn: - HS đọc cá nhân -> chia sẻ nhóm + Nen –li bắt đầu leo một cách rất về giọng đọc nhân vật Nhấn chật vật.// Mặt cậu đỏ lửa, / mồ giọng từ ngữ thể nỗi vất vả hôi ướt đẫm trán.// Thầy giáo bảo cậu Nen –li, cố gắng tâm chinh có thể xuống.// Nhưng cậu cố sức phục độ cao cậu; nỗi lo lắng, cổ leo //Mọi người vừa thấp thỏm sợ cậu vũ, khuyến khích nhiệt thành thầy tuột tay ngã xuống đất,/ vừa miệng giáo bạn bè khuyến khích :/ “Cố lên ! // Cố lên!”// ( ) - Gọi vài nhóm đọc diễn cảm đoạn + HS đọc theo YC - Yêu cầu học sinh nhận xét - nhóm thi đọc phân vai (người dẫn - Gọi vài học sinh đọc diễn cảm đoạn chuyện,thầy giáo, HS nói: Cố - Yêu cầu học sinh nhận xét lên! ) - Giáo viên nhận xét chung lớp - HS theo dõi, nhận xét cách đọc bình chọn học sinh đọc tốt - HS thi đọc đoạn Lưu ý: - Lớp lắng nghe, nhận xét - Đọc đúng: M1, M2 -Bình chọn bạn đọc hay - Đọc nâng cao: M3, M4 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo nội dung đọc - HS +MN4 kể lại đựơc toàn câu chuyện lời Nen –li thầy giáo , * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu bài tập *GV nêu nhiệm vụ: - Gọi học sinh đọc đoạn văn=> kết hợp nhớ lại ND đoạn truyện kể lại toàn câu chuyện * Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh kết hợp tranh - Gợi ý học sinh kết hợp với nội dung sgk trang 89, 90 để kể đoạn truyện + Đọc nội dung đoạn truyện - GV nhận xét, nhắc HS kể toàn câu chuyện theo lời kể Nen –li, lời thầy giáo, *Tổ chức cho HS tập kể - Mời HS M4 kể mẫu - Yêu cầu lớp lắng nghe nhận xét - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại cách kể Năm học 2017 - 2018 -HS đọc đoạn văn kết hợp nội dung kể lại câu chuyện - Cả lớp kết hợp nội dung đoạn trang 89,90 sgk để kể lại câu chuyện + Đọc nội dung đoạn -Lắng nghe - HS M4 kể mẫu +Lắng nghe - Học sinh tập kể +HS kể chuyện cá nhân + HS kể nhóm -> chia sẻ cách kể chuyện b HD HS kể chuyện nhóm - HS kể chuyện nhóm (N5) - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm + HS (nhóm 5) kể nhóm - GV nhóm quan sát HS kể + HS nhóm chia sẻ, chuyện *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - HS tập kể trước lớp - Đại diện số nhóm kể chuyện +Gọi đại diện nhóm lên thi kể chuyện theo đoạn +Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương - Các nhóm theo dõi, nhận xét HS kể hay - Yêu cầu số em kể lại câu - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước chuyện theo vai nhân vật Nen –li, hoăc lớp thầy giáo, - > Lớp bình chọn người kể hay -GV nhận xét, đánh giá - HSM3+ M4 kể chuyện - Học sinh nhận xét, khen bạn HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hãy nêu ND câu chuyện? - HS nêu - Về kể chuyện cho người thân nghe - Lắng nghe - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn về nhà học xem trước - Lắng nghe thực “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Điều chỉnh: Tốn DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết quy tắc tính diện tích HCN biết hai cạnh - Vận dụng để tính diện tích số HCN đơn giản theo đơn vị đo xăng-ti-mét - HS làm Bt 1,2,3 Kĩ năng: - Rèn kĩ tính diện tích HCN Thái độ: GD HS chăm học tốn II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não,thảo luận nhóm, thực hành, T/C học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - 1HCN bìa có chiều dài 4ô, chiều rộng ô III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -Trò chơi Hợp quà bí mật -Nội dung chơi về học: chu vi -HS tham gia chơi - Lớp theo dõi HCN +Nêu quy tắc tính chu vi HCN + Tính chu vi HCN có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm ( ) -Nhận xét, đánh giá + Lớp theo dõi nhận xét bạn -Lắng nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học Hoạt động hình thành kiến thức: (15 phút) * Mục tiêu: - Biết quy tắc tính diện tích HCN biết hai cạnh - Vận dụng để tính diện tích số HCN đơn giản theo đơn vị đo xăng-ti-mét * Cách tiến hành: Hoạt động lớp * Việc 1: Xây dựng qui tắc tính diện tích HCN: - GV gắn HCN lên bảng - Lớp quan sát lên bảng TLCH: -Hs làm việc cá nhân ->chia sẻ KQ -HS lớp nhận xét bổ sung -Mỗi hàng có vng ? -Mỗi hàng có ô vuông -Có tất hàng ? -Có tất hàng Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Hãy tính số vng HCN ? -Số vuông HCN là: x = 12 (ô vng) -Diện tích vng có cm ? -Diện tích vng 1cm2 -Chiều dài HCN cm, chiều -Chiều dài HCN 4cm, chiều rộng rộng dài cm ? 3cm -Tính diện tích HCN ? -Diện tích HCN là: x = 12 (cm2) -Muốn tính diện tích HCN ta làm - Ghi quy tắc lên bảng -Muốn tính diện tích HCN ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo) - Cho HS đọc nhiều lần QT, ghi nhớ -HS nhắc lại nhiều lần: =>GV kết luận +Muốn tính diện tích HCN ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo) Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: -Vận dụng tính diện tích số hình chữ nhật đơn giản theo đơn vị đo xăng-timét vng - HS vận dụng để tính diện tích số HCN làm BT: 1,2,3 * Cách tiến hành: a.Bài tập 1: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào ghi - Yêu cầu HS giải thích cách làm: - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn +Thống cách làm thành BT + Nêu lại cách tính chu vi, diện tích *GV củng cố về tính chu vi, tính diện tích HCN ( ) b Bài tập 2: Làm việc cá nhân - nhóm đơi – Cả lớp - HS nêu yêu cầu tập - GV gọi HS nêu yêu cầu tập + HS làm cá nhân - GV yêu cầu HS thực theo YC + HS làm nhóm- trao đởi KT kết -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng + HS thống KQ chung M1 hoàn thành BT + Đại diện HS chia sẻ trước lớp - GV lưu ý HS M1 * Dự kiến KQ * GV củng cố lại cách tính diện tích Tóm tắt: hình chữ nhật Chiều dài: 14 cm Chiều rộng: cm Diện tích: ? cm2 Bài giải Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Diện tích miếng bìa HCN là: 14 x = 70 (cm2 ) Đ/S, 70 cm2 c Bài tập Làm việc cặp đôi – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm N2 +GV trợ giúp Hs hạn chế +GV khuyến khích HS hạn chế chia sẻ KQ làm - HS nêu yêu cầu tập - Trao đởi nhóm đơi=> thống KQ - số cặp chia sẻ kết trước lớp, lớp bổ sung: + Chia sẻ bước làm Bước Đổi về đơn vị đo Bước Tính diện tích HCN Dự kiến kết quả: - GV chốt đáp án Bài giải *GVcủng cố lại cách tính diện tích a) Diện tích HCN là: HCN hình x = 15 (cm2 ) b)2 dm = 20 cm Diện tích HCN là: 20 x = 180 (dm2 ) Đ/S:a) 15 cm2 b)180 dm2 4.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - GV gọi Hs nêu lại ND học -Vài học sinh nhắc lại nội dung - Về nhà học chuẩn bị sau: -Lắng nghe, thực Luyện tập - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Đạo đức TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (tiết 2) I.MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp HS hiểu: - Nước cần thiết sống người Nước dùng sinh hoạt (ăn,uống…) dùng lao động sản xuất Nhưng nguồn nước vơ tận Vì cần phải biết sử dụng nước tiết kiệm bảo vệ nguồn nước Thái độ Quý trọng nguồn nước Có ý thức sử dụng tiết kiệm bảo vệ nguồn nước Tán thành học tập người biết tiết kiệm bảo vệ nguồn nước Không đồng ý với người lãng phí làm nhiễm nguồn nước Hành vi Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thực hành tiết kiệm nước, vệ sinh nguồn nước Tham gia vào hoạt động,phong trào tiết kiệm nước địa phương II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, T/C học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: 4 tranh (ảnh) chụp cảnh sử dụng nước (ở miền núi đồng hay miền biển) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) - T/C “Nối đúng, nối nhanh” + TBHT điều hành +Nối hành vi cốt A ứng với nội dung cột B cho thích hợp Cột A Đổ rác bờ ao, bờ hồ Nước thải nhà máy, bệnh viện cần phải xử lý Vứt xác chuột chết, vật chết xuống ao Vứt vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật vào thùng rác, cho rác vào nơi qui định Để vòi nước chảy tràn bể Dùng nước xong, khóa vòi lại Tận dụng nước sinh hoạt để tưới Tắm rửa cho lợn, chó, trâu bò cạnh giếng nước ăn, bể nước ăn - Nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung Hoạt động học - đội tham gia chơi Cột B  Ô nhiễm nước  Bảo vệ nguồn nước  Ô nhiễm nước  Bảo vệ nguồn nước  Lãng phí nước  Tiết kiệm nước  Tiết kiệm nước  Ơ nhiễm nước -Bình chọn đội thắng - HS lắng nghe, HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu Nước cần thiết sống người Nước dùng sinh hoạt (ăn,uống…) dùng lao động sản xuất Nhưng nguồn nước khơng phải vơ tận Vì cần phải biết sử dụng nước tiết kiệm bảo vệ nguồn nước *Cách tiến hành: Việc :Trình bày kết điều tra HĐ nhóm 6-> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu HS chia nhóm Yêu cầu HS -HS lắng nghe nhiệm vụ vào kết phiếu điều tra để điền vào bảng báo cáo nhóm Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Mỗi nhóm phát bảng báo cáo có nội dung: Bảng 1: Những việc làm tiết kiệm nước nơi em sống Bảng 2: Những việc làm gây lãng phí nước Bảng 3: Những việc làm bảo vệ nguồn nước nơi em sống Bảng 4: Những việc làm gây ô nhiễm nguồn nước - Yêu cầu nhóm lên dán thành nhóm bảng yêu cầu HS nộp phiếu điều tra cá nhân + Nhóm 1: Tiết kiệm nước (Là bảng liệt kê việc làm tiết kiệm nước nhóm) + Nhóm 2: Lãng phí nước + Nhóm 3: Bảo vệ nguồn nước + Nhóm 4: Gây nhiễm nguồn nước - Giúp HS rút nhận xét chung về nguồn nước nơi em sống sử dụng tiết kiệm hay lãng phí, nguồn nước bảo vệ hay ô nhiễm - Yêu cầu HS nêu vài việc em làm để tiết kiệm nước bảo vệ nguồn nước *GV kết luận: Chúng ta phải thực tiết kiệm nước bảo vệ nguồn nước để bảo vệ trì sức khoẻ sống Việc 2: Sắm vai xử lí tình Làm việc theo nhóm-> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu nhóm HS thảo luận tìm cách xử lí tình sắm vai thể + Tình 1: Em Nam dọc bờ suối Bổng Nam dừng lại, nhặt vỏ hộp thuốc sâu quẳng xuống sơng cho trơi bập bềnh Nam nói: ”Nước chẳng bị bẩn đâu, chỗ bị bẩn trơi chỗ khác, chẳngviệc phải lo” - Trong trường hợp đó, em làm gì?(hoặc nói gì?) + Tình 2: Mai An đường phố phát chỗ ống nước bị rò rỉ Nước chảy nhiều nhanh Mai định dừng lại xem xét An cau lại: ”Oi dào, nước chẳng cạn đâu Cậu Giáo viên: - Chia nhóm, nhận tờ báo cáo HS viết lại kết từ phiếu điều tra vào bảng báo cáo nhóm (ý trùng khơng ghi nũa) - Dán kết nhóm vào nhóm bảng nộp phiếu điều tra cho GV - Chia sẻ KQ - Dựa kết chung tự rút nhận xét - Một vài HS trả lời - Một vài HS nhắc lại HS nhận xét chung về nguồn nước nơi em sống sử dụng tiết kiệm hay lãng phí, nguồn nước bảo vệ hay nhiễm - Các nhóm thảo luận tìm giải đáp cho trường hợp Chẳng hạn: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 lo làm cho mệt” Nếu em Mai em làm gì? - u cầu HS trình bày cách xử lí *Dự kiến ý kiến chia sẻ: + Trường hợp 1: Giải thích cho Nam làm làm - Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ cho người phía nguồn phải dùng nước nhiễm Như không tốt Em Nam vớt hộp lên vứt vào đống rác (nếu khơng em làm nhờ giáo nhắc nhở bạn Nam) + Trương hợp2: Xem chỗ rò rỉ to hay nhỏ Nếu nhỏ nhờ người bịt lại báo cho thợ sữa chữa Giải thích cho An nghe về cần thiết phải tiết kiệm nước - vài nhóm lên sắm vai thể tình cách giải * Nhận xét, kết luận: nhóm Nước có thể bị cạn và hết Nước bẩn có - Các nhóm khác bở sung, nhận thể ảnh hưởng đến sức khoẻ- Do đó ta phải tiết xét kiệm và bảo vệ nguồn nước Phê phán hành vi tiêu cực, ủng hộ và thực tiết kiệm bảo vệ nguồn nước Nước là nguồn sống chúng ta, bảo vệ nước tức là bảo vệ và trì sống Trái Đất - Đọc phần ghi nhớ SGK =>GV tổng kết: 3.HĐ Tiếp nối: (3 phút) - GV hệ thống - Dặn HS về nhà C.bị bài:Chăm sóc trồng, vật nuôi–Tiết - Giáo viên nhận xét tiết học Điều chỉnh: Thứ ba ngày 27 tháng năm 2018 Tập đọc LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc đúng: luyện tập, lưu thông nước nhà, sức khỏe, - Biết ngắt nghĩ sau dấu câu, cụm từ Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, kĩ thuật khăn trải bàn - Hình thức dạy học lớp,nhóm, cá nhân Đồ dùng: Bảng lớp vẽ hình III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -T/C Hái hoa dân chủ -HS tham gia chơi -TBHT điều hành + Nội dung chơi T/C( Chu vi, diện tích hình vng,hình chữ nhật, ) -Nhận xét, đánh giá + Lớp theo dõi nhận xét bạn -Tuyên dương - Tổng kết T/C -Lắng nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành: ( 28 phút) * Mục tiêu: - Biết tính diện tích hình vng HS làm BT: 1, 2, a * Cách tiến hành: Hoạt động lớp 3.Hoạt động thực hành: ( 18 phút) * Mục tiêu: - Biết tính diện tích hình vuông - Vận dụng kiến thức làm tập1,2,3a - * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Bài tập 1: Làm việc lớp +GV giao nhiệm vụ: - Gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS đọc YC - Yêu cầu lớp làm vào - Cá nhân-> chia sẻ trước lớp - HS lên chia sẻ (TBHT điều hành) +HS lớp theo dõi nhận xét bạn - GV nhận xét đánh giá -> Thống KQ a) Diện tích hình vng là: x = 49 ( cm2) b) Diện tích hình vng là: x = 25 ( cm2) - GV củng cố lại ND tập: Đ/S, 49 9cm2, 25cm2 /?/ Muốn tính diện tích hình vng ta + Nêu lại cách tính diện tích hình vng làm ? Bài tập 2: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào *GV giúp HS M1: - Đại diện 2HS lên bảng gắn phiếu lớn /?/ Ta tính diện tích mảnh tường - Chia sẻ KQ trước lớp kết nào? -Thống cách làm đáp án đúng: +Tính diện tích viên gạch hình Bài giải Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 vng trước tính mảnh tường sau Diện tích viên gạch men là: 10 x 10 = 100 ( cm2) Diện tích viên gạch men là: 100 x = 900 ( cm2) Bài tập HĐ nhóm Đ/S, 900 cm2 -2 HS nêu yêu cầu tập Kĩ thuật khăn trải bàn - HS làm vào phiếu nhóm: Cá nhân- cặp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo ba đôi -> thảo luận nhóm lớn , thống KQ bước kĩ thuật khăn trải bàn -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng - Đại diện 2HS lên bảng gắn phiếu lớn - Chia sẻ KQ trước lớp kết M1 hoàn thành BT - GV lưu ý động viên số HS M1 -Thống cách làm đáp án đúng: a)HS nêu cách tính chu vi diện tích tương tác, chia sẻ với nhóm HV HCN Diện tích hình chữ nhật ABCD là: x = 15( cm2) * GV củng cố kĩ so sánh Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (5 + 3) x = 16 (cm) Diện tích hình vng EGHI là: x = 16( cm2) Chu vi hình chữ nhật EGHI là: x = 16 (cm) Đ/S; 15 cm2, 16 cm; 16 cm2, 16cm µBài tập PTNL: (M3+M4): + Bài tập 3b -Yêu cầu học sinh làm báo cáo -HS đọc yêu cầu kết -HS làm cá nhâ -> báo cáo KQ với GV - GV chốt đáp án b/ So sánh chu vi DT HV HCN: Chu vi hình nhau, Diện tích HCN < Diện tích HV Vì 15 cm2 < 16 cm2, 16cm =16cm Hoạt động tiếp nối (2 phút) -Nêu lại nội dung học? - HSTL - Về nhà học chuẩn bị sau; Phép -Lắng nghe, thực cộng số phạm vi 100 000 - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Tập làm văn VIẾT VỀ MỘT TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO Giáo viên: 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Dựa vào tập làm văn miệng tuần trước, viết đoạn văn ngắn (khoảng 6câu) kể lại trận thi đấu thể thao Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ nói, viết Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích thể dục thể thao II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết câu hỏi gợi ý BT1 Tiết Tập làm văn Tuần 28 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát “ ” - Lớp hát tập thể -YC 2HS kể lại trận thi đấu thể thao - 2HS kể - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Nhận xét - >Kết nối với nội dung bài, ghi tên lên bảng - Lắng nghe Viết về một trận thi đấu thể thao - HS mở SGK tập HĐthực hành: (30 phút) *Mục tiêu - Dựa vào tập làm văn miệng tuần trước: nắm yêu cầu đề bài, viết đoạn văn ngắn (khoảng câu) kể lại trận thi đấu thể thao *Cách tiến hành Việc : : HD HS làm tập Hoạt động cá nhân -> nhóm đơi-> lớp Bài 1: - Gọi HS đọc lại câu hỏi gợi ý tiết 28 - Hs đọc yêu cầu tập-> lớp đọc thầm theo - GV HD : + Khi viết em dựa vào câu hỏi - Nghe GV hướng dẫn gợi ý kể lại tập làm văn miệng tuần trước Hoặc kể linh hoạt, khơng phụ thuộc vào gợi ý + Viết đủ ý, diễn đạt rõ ràng để giúp người nghe hình dung trận đấu + Viết giấy nháp ý chính, từ ý diễn đạt câu văn Lưu ý: + M1+M2 viết đủ ý theo YC bài Giáo viên: 33 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Việc 2: Viết vào Hoạt động cá nhân -> lớp - Quan sát giúp HS viết đủ ý, diễn đạt rõ - Hs viết vào (cá nhân) ràng - HS đọc làm - Gọi HS đọc làm trước lớp - Hs nhận xét, chia sẻ, bổ sung - Gọi HS chỉnh, sửa lỗi cho HS - Bình chọn viết tốt - GV Nhận xét, đánh giá - GV HS nhận xét bổ sung về diễn đạt, -Lắng nghe - Giáo viên tuyên dương, khen ngợi *Lưu ý: Khuyến khích Hs M1 tham gia vào hoạt động chia sẻ * HĐ Tiếp nối: (2 phút) - Đánh giá kết học tập học sinh - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Giáo viên giáo dục học sinh: (…) - Lắng nghe - Dặn HS về nhà chuẩn bị sau: Viết thư - Lắng nghe thực Điều chỉnh: Thể dục ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ TRÒ CHƠI "AI KÉO KHỎE" I.MỤC TIÊU Kiến thức Giúp học sinh: - Ôn thể dục phát triển chung với hoa cờ Yêu cầu thuộc thực động tác tương đối xác - Học TC “Ai kéo khỏe“.Yêu cầu biết cách chơi bước đầu biết tham gia chơi Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyệntuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: +Mỗi HS cờ nhỏ để cầm tập TD Sân bãi vệ sinh + Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung phương pháp dạy học 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học -TBTDTT điều hành: + Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập Giáo viên: 34 Định lượng phút Đội hình luyện tập Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Đứng chỗ khởi động khớp GV + Bật nhảy chỗ – lần theo nhịp vỗ tay - Chơi trò chơi “ Vòng tròn“ 2/ Phần : 12 * Ôn bài thể dục phát triển chung phút - Yêu cầu lớp làm động tác bà thể dục phát triển chung từ đến lần - Lần 1, TBTDTT hô để lớp tập Lần 3,4 Trưởng ban (các  ban) hơ tập liên hồn x nhịp  - Chuyển thành đội hình đồng diễn thực thể 10  dục phát triển chung x nhịp: lần phút         - Theo dõi nhận xét sửa sai cho học sinh * Chơi trò chơi “Ai kéo khỏe“ - GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cho học sinh cách chơi - Yêu cầu tập hợp thành cặp - Chọn số cặp HS thực chơi trò chơi thử lượt (TBHTđiều hành) -> Sau cho chơi thức - Nhắc nhớ đảm bảo an toàn luyện tập chơi ý số trường hợp phạm qui -Gv tởng kết trò chơi 3/ Phần kết thúc: phút - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát GV - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò học sinh về nhà ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 30 tháng 3năm 2018 Toán PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS biết thực phép cộng số phạm vi 100 000 (bao gồm đặt tính tính đúng) - Giải tốn có lời văn hai phép tính HS làm BT: 1, 2a, Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tính tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính xác u tốn học II CHUẨN BỊ: Giáo viên: 35 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đôi Đồ dùng dạy học: - Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -T/C Hái hoa dân chủ +TBHT điều hành +Nội dung về học Diện tích, chu -HS tham gia chơi hình chữ nhật- hình vng,( ) -Nhận xét, đánh giá, tuyên dương + Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá bạn nắm vững kiến thức cũ - Kết nối nội dung học Phép cộng -Lắg nghe -> Ghi vào số phạm vi 100 000 2.Hoạt động hình thành kiến thức: (15 phút) * Mục tiêu: - Biết cộng số phạm vi 100 000 (đặt tính tính đúng) * Cách tiến hành: Hoạt động lớp * Giới thiệu: 45732 + 36194 = ? - Gọi 1HS lên bảng thực hiện, lớp làm - Hs nghe vào nháp - Đặt tính tính - 1HS đặt tính tính bảng:  - Cho vài HS nhắc lại cách đặt tính tính phép tính /?/ Muốn cộng số có đến chữ số ta làm nào? 45732 36194 81926 - 2HS nhắc lại + HS chia sẻ trước lớp: + Muốn cộng số có đến chữ số ta viết số hạng cho chữ số có hàng thẳng cột với nhau; viết dấu cộng, kẻ vạch * GV củng cố lại quy trình cộng số có ngang thực từ phải sang năm chữ số trái * Lưu ý: HS M1 năm quy trình cộng số có năm chữ số 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: -Vận dụng kiến thức làm tập làm BT 1, BT2a, BT4 * Cách tiến hành: Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 a.Bài tập 1: Làm việc cá nhân - lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - Yêu cầu Hs tự làm - Gọi Hs lên chia sẻ làm *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT + Củng cố cách thực phép cộng phạm vi 100 000 + Nhấn mạnh: Thực từ trái sang phải *GV củng cố đọc viết số có đơn vị đo diện tích cm2 b Bài tập 2: Làm việc Nhóm đơi – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thảo luận N2 – chia sẻ -> GV gợi ý cho HS đối tượng M1 hoàn thành BT + Gọi HS nhắc lại cách đặt tính tính =>GV củng cố kĩ tính cộng c Bài tập 4: Làm việccá nhân– Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - GV chấm bài, đánh giá => Đáp án Đoạn đường AD dài là: (2350 + 3000) – 350 = 5000( m) ĐS : 5000 m 2 32cm : = cm  Gv củng cố giải toán có lời văn: Lưu ý: Phải đởi đơn vị đo µBài tập PTNL: Bài tập 2b; (M3+M4): -Yêu cầu học sinh thực YC BT báo cáo kết - GV chốt đáp án đúng: VD Bài b:  35046 26734 61780  Giáo viên: 2475 6820 9295 -2 HS nêu yêu cầu tập - HS làm cá nhân - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết -Thống cách làm đáp án:  64827 21957 86784  86149 12735 98884  37092 35864 72956  72468 6829 79297 - HS nêu yêu cầu tập - HS làm N2-> chia sẻ kết - HS thống KQ chung a)  18257 64439 82696  52819 6546 59365 -HS nêu yêu cầu tập - HS làm cá nhân -HS nộp chấm ( ½ lớp) - Rút kinh nghiệm, chữa ( sai) - HS đọc nhẩm YC + Học sinh thực YC BT báo cáo với giáo viên ( ) 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - HSTL -Về nhà học chuẩn bị sau Luyện -Lắng nghe, thực tập - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Thủ công LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN (T.2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS biết làm đồng hồ để bàn tương đối cân đối Hoàn thành sản phẩm trang trí sản phẩm - HS khéo tay : làm đồng hồ để bàn cân đối Trang trí đồng hồ đẹp 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ cắt dán trang trí 3.Thái độ: Hứng thú với học làm đồ chơi Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Đồ dùng: - Mẫu đồng hồ để bàn làm giấy thủ cơng (hoặc bìa màu), trang trí sẵn - Giấy thủ cơng bìa màu, giấy trắng kéo thủ cơng, hồ dán, bút màu, thước III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Năm ngón tay ngoan H: Đồng hồ có phận ? -Hát tập thể -HS TL: +Khung, mặt, đế chân đỡ đồng hồ H: Hãy nêu tác dụng phận +Tác dụng : Kim giờ, phút, đồng hồ giây, số ghi mặt đồng hồ… H: Hãy nêu tác dụng đồng hồ + Đồng hồ giúp biết ngày để bố trí cơng việc cho phù hợp, thời gian biểu học tập nghỉ ngơi khoa học hợp lý H: Nêu bước làm đồng hồ để - ( ) bàn? -> Kiểm tra ĐDHT - GV kiểm tra chuẩn bị HS Giáo viên: 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV, Nxét -> Kết nối nội dung học Làm đồng hồ để bàn (T2) - Ghi vào 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: - HS biết làm đồng hồ để bàn tương đối cân đối Hoàn thành sản phẩm trang trí sản phẩm - HS khéo tay : làm đồng hồ để bàn cân đối Trang trí đồng hồ đẹp *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp *Việc 1: Quy trình làm đồng hồ để bàn - Giáo viên YC học sinh nêu bước -Một số HS nhắc lại bước làm làm đồng hồ để bàn (bằng tranh quy trình, đồng hồ để bàn bước làm đồng hồ để bàn) Bước : Cắt giấy Bước : Làm phận đồng hồ - Làm khung đồng hồ : - Làm mặt đồng hồ : - Làm đế đồng hồ - Làm chân đỡ đồng hồ : Bước : Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh - Dán mặt đồng hồ vào khung đồng hồ - Dán khung đồng hồ vào phần đế - Dán chân đỡ vào mặt sau khung đồng hồ *Việc : Thực hành - HD thực hành làm đồng hồ để bàn - HS thực hành làm đồng hồ để bàn - GV hệ thống lại bước làm đồng hồ để +HS thực hành theo nhóm bàn - GV nhắc HS gấp dán tờ giấy để làm đế, khung, chân đỡ đồng hồ cần miết kỹ nếp gấp bôi hồ cho đều - GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ em lúng túng *Việc 3: Trang trí sản phẩm - GV cho HS tự trang trí đồng hồ theo ý thích 12 Giáo viên: 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Trình bày sản phẩm, GV đánh giá sản phẩm thực hành HS => Gv kiểm tra sản phẩm + Yêu cầu HS đặt sản phẩm lên bàn +GV đánh giá sản phẩm thực hành HS khen ngợi để khuyến khích em làm sản phẩm đẹp - GV đánh giá kết học tập HS -Liên hệ thực tê, GD HS, -Gv tở chức cho HS bình chọn HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo, - HS trang trí theo ý thích - Trưng bày tự đánh giá sản phẩm + Học sinh quan sát -+HS tương tác, chia sẻ-> điều hành TBHT-> HS NX bổ sung + Khung, mặt, đế chân đỡ đồng hồ +Học sinh liên hệ so sánh phận đồng hồ mẫu với đồng hồ để bàn sử dụng thực tế + Đồng hồ giúp biết ngày để bố trí cơng việc cho phù hợp, thời gian biểu học tập nghỉ ngơi khoa học hợp lý +Với học sinh khéo tay: Làm đồng hờ để bàn cân đối Đờng hờ trang trí đẹp Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên củng cố lại + Cho học sinh nhắc lại quy trình làm -Học sinh nhắc lại đồng hồ để bàn - GV nhận xét chuẩn bị bài, tinh thần -Lắng nghe thái độ học tập, kết thực hành HS - Dặn dò HS học sau mang giấy thủ - Ghi nhớ thực công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học “Làm đồng hồ để bàn” (T.3) -Nhận xét tiết học: Tuyên dương, nhắc nhở Điều chỉnh: _ Tự nhiên Xã hội THỰC HÀNH : ĐI THĂM THIÊN NHIÊN ( ) I MỤC TIÊU: Kiến thức Sau học, HS biết: - Vẽ, nói viết về cối vật mà HS quan sát thăm thiên nhiên Giáo viên: 40 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Khái quát hoá đặc điểm chung thực vật động vật học 2.Kĩ năng: - GDKNS: + Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin: Tổng hợp thông tin thu nhận về lồi cây, vật Khái qt hóa về đặc điểm chung thực vật động vật + Kĩ hợp tác: Hợp tác làm việc nhóm như: kĩ lắng nghe, trình bày ý kiến cá nhân khả diễn đạt , tôn trọng ý kiến người khác, tự tin Nỗ lực làm việc cá nhân tạo nên kết chung nhóm - Trình bày sáng tạo kết thu nhận nhóm hình ảnh thơng tin 3.Thái độ: u thích động- thực vật, II CHUẨN BỊ: Phương pháp: - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… Đồ dùng: - Giấy khở A4, bút màu đủ dùng cho HS - Giấy khổ to, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động (3 phút) - Lớp nghe hát (Cái xanh xanh, - Lắng nghe -HSTLCH: …) - -Mở SGK, ghi - GV gọi HS trả lời số câu hỏi sau: + - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành (27 phút) * Mục tiêu: - Biết mặt trời vừa chiếu sáng, vừa tỏa nhiệt - Biết vai trò Mặt trời sống trái đất - Kể số ví dụ về việc người sử dụng ánh sáng nhiệt mặt trời sống hàng ngày * Cách tiến hành *Việc 3: Thảo luận theo nhóm GIỚI THIỆU TRANH VẼ: - Yêu cầu HS đưa tranh lên lớp - HS đưa tranh - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm : - HS làm việc theo nhóm : Lần lượt nhóm HS giới thiệu cho HS giới thiệu về tranh vẽ bạn nghe về tranh vẽ - Yêu cầu HS giới thiệu trước lớp - Đại diện nhóm chia sẻ kết thảo luận nhóm +GV khuyến khích HS M! chia sẻ +Vẽ / ? nội dung thảo luận +Chúng sống đâu ? +Cá phận thể ? Giáo viên: 41 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 +Chúng có đặc điểm đặc biệt ? (…) * Việc : BẠN BIẾT GÌ VỀ ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT ? - GV giao nhiệm vụ + GV chia HS thành nhóm, nhóm động vật nhóm thực vật, Căn theo vẽ em + Yêu cầu HS đội vẽ tranh động vật chia thành nhóm nhóm, phát cho nhóm phiếu thảo luận số ; +Yêu cầu HS đội vẽ tranh thực vật chia thành nhóm nhỏ, phát cho nhóm phiếu thảo luận số - Cho nhóm thảo luận 10 phút Sau yêu cầu nhóm dán kết lên bảng - Các nhóm khác nhận xét, bở sung -HS nhận nhiệm vụ +Học sinh thảo luận nhóm ghi kết phiếu HT -> chia sẻ-> thống KQ nhóm -Nhóm trưởng điều khiển + Hs trao đởi, chia sẻ nội dung theo nhóm phân cơng (…) +Học sinh thảo luận nhóm ghi kết phiếu HT -> chia sẻ-> thống KQ nhóm -> Nhóm trưởng điều khiển-> Mỗi bạn chia sẻ ý kiến +Hs kể cho nghe - Các nhóm cử đại diện trình bày - u cầu nhóm trình bày - HS nhận xét bở sung - u cầu HS nhận xét, bổ sung /H/ Em thấy thực vật động vật khác (…) điểm ? * Lưu ý: Quan sát và theo dõi, trợ giúp đối tượng M1+ M2 hoàn thành YC bài học * Kết luận : 3.Hoạt động tiếp nối (5 phút) TRỊ CHƠI GHÉP ĐƠI - GV phở biến luật chơi.Tở chức cho HS - HS chơi trò chơi chơi - HS lớp làm cổ động viên - GV tổng kết, tuyên dương đội thắng - Nhắc nhở HS cố gắng bảo vệ thiên nhiên môi trường bảo vệ sống -Lắng nghe, thực - Tổng kết học, dặn HS chuẩn bị sau: Trái đất –Quả địa cầu - Nhận xét tiết học, khen ngợi hs có ý thức tích cực xây dựng Điều chỉnh: _ Giáo viên: 42 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an tồn giao thơng đường - Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tốt II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đờng ca “ Em u trường em” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo về hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, Tuyên dương – Phê bình: Giáo viên: 43 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 44 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 45 Trường Tiểu học: ... viên tổ chức cho học sinh đọc - Học sinh hoạt động theo nhóm, luân phiên đọc đoạn - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét + Học sinh đọc cá nhân... đúng- làm nhanh” - Gọi học sinh đọc yêu cầu - học sinh đọc yêu cầu - Tổ chức h/s thi đua - Học sinh thi đua làm nhanh Giáo viên: 15 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giao nhiệm... Hình thức dạy học lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Giáo viên: Hoạt động học 19 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 29 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, , + Trương hợp2: Xem chỗ rò rỉ to hay nhỏ. Nếu nhỏ nhờ người bịt lại rồi đi báo cho thợ sữa chữa. Giải thích cho An nghe về sự cần thiết phải tiết kiệm nước., Hoạt động khởi động (3 phút), III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm