0

Tuần 28 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

47 2,428 84
  • Tuần 28 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:53

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 28 Thứ hai, ngày 12 tháng năm 2018 Tiếng việt ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 1) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Đọc rành mạch, tương đối lưu loát tập đọc học (tốc độ đọc khoảng 85 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc -Kĩ năng: Hiểu nội dung đoạn, nội dung bài; nhận biết số hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa bài; bước đầu biết nhận xét nhân vật văn tự * HS khiếu đọc tương đối lưu loát, diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 85 tiếng/phút) -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Các phiếu ghi sẵn tên cần ôn tập - Một số từ khổ to kẻ sẵn bảng BT2 để HS điền vào chỗ trống III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.HĐ Khởi động: (5p) -HS hát kết hợp với vận động để vào + Hs hát GV nêu mục tiêu tiết học, HD học - HS lắng nghe sinh cách tham gia ôn tập HĐ luyện tập: (27p) Cả lớp Bài 1: Ôn luyện tập đọc học thuộc + HS đọc yêu cầu tập lòng: (1/3 lớp) - GV gọi HS lên bảng bốc thăm đọc: - Lần lượt HS bốc thăm bài, chỗ chuẩn bị, HS kiểm tra xong, HS tiếp tục lên bốc thăm đọc - Gọi HS đọc trả lời 1,2 câu hỏi - Đọc trả lời câu hỏi nội dung đọc - Nhận xét trực tiếp HS - Theo dõi nhận xét Chú ý: Những HS chuẩn bị chưa tốt GV đưa lời động viên để lần sau tham gia tốt Bài tập 2: Tóm tắt vào bảng sau nội HS thực nhóm dung tập đọc truyện kể học chủ điểm “Người ta hoa đất” - HS đọc yêu cầu Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Trong chủ điểm “Người ta hoa đất” (tuần 19, 20, 21) có TĐ truyện kể? -HS chia sẻ theo nhóm 4; GV phát phiếu cho nhóm; YC nhóm xong trước gắn KQ bảng lớn giành quyền báo trước lớp - Đại diện nhóm xong trước trình bày; mời nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng; khen ngợi/ động viên + Bài: Bốn anh tài, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa + HS làm theo nhóm - Báo cáo kết * Tên bài: Bốn anh tài * Nội dung chính: Ca ngợi sức khỏe, tài năng, nhiệt thành làm việc nghĩa: trừ ác, cứu dân lành bốn anh em Cẩu Khây * Nhân vật: Cẩu Khây, Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tai Tác Nước, Móng Tay Đục Máng, yêu tinh, bà lão chăn bò * Tên bài: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa * Nội dung chính: Ca ngợi anh hùng lao động Trần đại Nghĩa có cống hiến xuất sắc cho nghiệp quốc phòng xây dựng khao học trẻ * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 nêu đất nước tên nhân vật hiểu nội dung * Nhân vật: Trần Đại Nghĩa HĐ tiếp nối: (5p) - GV củng cố học - Yêu cầu HS nhà đọc để chuẩn bị học tiết ôn tập tới - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: Toán LUYỆN TẬP CHUNG ( Tr 144) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nhận biết số tính chất hình chữ nhật, hình thoi -Kĩ năng: Tính diện tích hình vng, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi * Hồn thành BT: Bài 1, 2, -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, lớp, Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, phiếu nhóm ghi sẵn nội dung BT 1; 2; - Phiếu nhóm viết sẵn ND BT ( đặt góc chờ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Rung bảng vàng + Bạn nêu cách tính diện tích hình thoi ? + Bạn viết cơng thức tính diện tích hành thoi bảng - Mời HS nhận xét, GV nhận xét, chốt KQ đúng; Khen ngợi/ động viên HĐ luyện tập:( 27p) * Mục tiêu: Nhận biết số tính chất hình chữ nhật, hình thoi.Tính diện tích hình vng, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp Bài 1: Gắn bảng phụ, mời HD đọc nêu YC BT - HS chơi trò chơi + Phát biểu quy tắc + Viết cơng thức tính: S = mxn - HS lắng nghe + GV yêu cầu HS làm cá nhân, mời HS thực bảng phụ Thực theo HD GV VD: + Mời lớp nhận xét, bổ sung, a – Đ ; b – Đ ; c – Đ ; d – S chia sẻ - Câu d sai tứ giác ABCD hình + Vì câu d sai? vẽ hình chữ nhật nên cạnh không + GV nhận xét, chốt KQ đúng; Khen thể ngợi/ động viên - Động viên HS chia sẻ với lớp đặc điểm hình vng hình chữ nhật * Lưu ý: Giúp hs M1+M2 biết đặc điểm số hình Bài 2: Gắn bảng phụ, mời HD đọc nêu YC Thực theo HD GV VD: BT + GV yêu cầu HS chia sẻ cặp đôi, nhận Bài 2: a – S ; b – Đ ; c – Đ ; d – Đ phiếu thực theo YC Mời cặp xong trước gắn KQ lên bảng lớn + Mời lớp nhận xét, bổ sung, -Câu a sai hình thoi có cạnh dài chia sẻ Tại câu a sai? + GV nhận xét, chốt KQ đúng; Khen ngợi/ động viên + Chia sẻ: - Động viên HS chia sẻ với lớp Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện đặc điểm hình thoi Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 cạnh dài Thực theo HD GV Bài 3: + Gắn bảng phụ, mời HD đọc nêu YC BT + GV yêu cầu HS chia sẻ nhóm 4; nhận phiếu thực theo YC Mời nhóm xong trước gắn KQ lên bảng lớn + Mời lớp nhận xét, bổ sung, chia sẻ Tại câu a đúng? + GV nhận xét, chốt KQ đúng; Khen ngợi/ động viên - Động viên HS chia sẻ với lớp cách tính diện tích hình: hình vng, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi + Câu a: Hình có diện tích lớn hình vng Vì: DT hình vng : x = 25 (cm2) ( Cạnh nhân với cạnh) DT hình chữ nhật : x = 24 (cm2) ( Chiều dài nhân chiều rộng) DT hình bình hành: x = 20 (cm2) ( Độ dài đáy nhân với chiều cao) DT hình thoi : x : = 12 (cm2) ( Tích độ dài hai đường chéo chia 2) * Nhắc HS hoàn thành BT 3, tự Thực theo nhóm sau chia sẻ giác làm BT4 – sử dụng phiếu trước lớp nhóm đặt góc chờ Bài giải + Mời HS hoàn thành BT gắn KQ Nửa chu vi hình chữ nhật là: bảng lớn, chia sẻ với lớp cách 56 : = 28 (cm) thực tập Chiều rộng hình chữ nhật là: + Mời lớp nhận xét; bổ sung 28 – 18 = 10 (cm) + GV nhận xét, chốt KQ HD Diện tích HCN là: học sinh cách làm; Khen ngợi/ động 18 x 10 = 180 (cm ) viên Đáp số: 180cm2 HĐ tiếp nối:(5p) - GV tổng kết học - Gọi học sinh nhắc lại cơng thức tính diện tích hình Điều chỉnh: Đạo đức TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG (Tiết 1) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nêu số qui định tham gia giao thông (những qui định có liên quan tới học sinh) -Kĩ năng: Phân biệt hành vi tôn trọng Luật Giao thông vi phạm Luật Giao thông Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Thái độ: GD cho HS ý thức nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông sống ngày *GD ATGT: Biết nhắc nhở bạn bè tôn trọng Luật Giao thông * KNS:-Tham gia giao thông luật -Phê phán hành vi vi phạm giao thông II CHUẨN BỊ: - Một số biển báo giao thông - Đồ dùng hóa trang để chơi đóng vai III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết HOẠT ĐỘNG DẠY 1.HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: BẮn tên + Bạn nêu ghi nhớ bài: “Tích cực tham gia hoạt động nhân đạo” + Nêu thông tin, truyện, gương, ca dao, tục ngữ … hoạt động nhân đạo TBHT củng cố trò chơi mời gv vào lớp - GV nhận xét HĐ hình thành kiến thức:(13p) * Mục tiêu: Nêu số qui định tham gia giao thơng (những qui định có liên quan tới học sinh).Phân biệt hành vi tôn trọng Luật Giao thông vi phạm Luật Giao thông * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp HĐ1: Thảo luận nhóm (TTSGK/40): - GV chia HS làm nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm đọc thơng tin thảo luận câu hỏi nguyên nhân, hậu tai nạn giao thơng, cách tham gia giao thơng an tồn Giáo viên HOẠT ĐỘNG HỌC - Một số HS thực yêu cầu - Các nhóm HS thảo luận - Từng nhóm lên trình bày kết thảo luận + Tai nạn giao thông để lại nhiều hậu quả: tổn thất người (người chết, người bị thương, bị tàn tật, xe bị hỏng, giao thông bị ngừng trệ …) + Tai nạn giao thông xảy nhiều nguyên nhân: thiên tai (bão lụt, động đất, sạt lở núi, …), chủ yếu người (lái nhanh, vượt ẩu, không làm chủ phương tiện, không chấp hành Luật giao thông…) + Mọi người dân có trách nhiệm tơn Trường Tiểu học Giáo án lớp - GV kết luận: HĐ 2: Thảo luận nhóm (BT1SGK/41) - GV chia HS thành nhóm đơi giao nhiệm vụ cho nhóm Những tranh SGK/41 thể việc thực Luật giao thơng? Vì sao? Năm học 2017 - 2018 trọng chấp hành Luật giao thơng - Các nhóm khác bổ sung chia sẻ - Từng nhóm HS xem xét tranh để tìm hiểu: Bức tranh định nói điều gì? Những việc làm theo Luật giao thơng chưa? Nên làm Luật giao thơng? - HS trình bày kết - GV kết luận:Những việc làm - Các nhóm khác chia sẻ, bổ sung tranh 2, 3, việc làm - HS lắng nghe nguy hiểm, cản trở giao thông Những việc làm tranh 1, 5, việc làm chấp hành Luật giao thông HĐ thực hành: (15p) HĐ 3: Thảo luận nhóm (BT 2SGK/42) - HS nhóm thảo luận - GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho - HS dự đốn kết tình nhóm thảo luận tình huống Điều xảy tình - Tính a, b, c, d, đ, e, g gay tai sau: nạn… - Các nhóm khác bổ sung chia sẻ - GV kết luận: - HS lắng nghe + Các việc làm tình tập việc làm dễ gây tai nạn giao thông, nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng người + Luật giao thông cần thực nơi lúc HĐ tiếp nối:(3p) - Tìm hiểu biển báo giao thông nơi - HS lớp thực em thường qua lại, ý nghĩa tác dụng biển báo - Các nhóm chuẩn bị tập 4SGK/42: Hãy bạn nhóm tìm hiểu, nhận xét việc thực Luật giao thông địa phương đưa vài biện pháp để phòng chống tai nạn giao thơng Điều chỉnh: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thứ ba, ngày 13 tháng năm 2018 Tiếng Việt ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( Tiết 2) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nghe-viết CT (tốc độ viết khoảng 85 chữ/15 phút), không mắc lỗi bài; trình bày văn miêu tả -Kĩ năng: Biết đặt câu theo kiểu câu học (Ai làm gì? Ai nào? Ai gì?) để kể, tả hay giới thiệu * HS khiếu viết tương đối đẹp CT (tốc độ 85 chữ/15 phút); hiểu nội dung -Thái độ: Rèn cho HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp; ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập * BVMT qua tả: Bảo vệ cối; hoa… II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh, ảnh hoa giấy minh hoạ cho đoạn văn BT1 - tờ giấy khổ to để HS làm BT2 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi:Hộp q bí mật + Bạn nêu tên tập đọc + Hs hát chơi trò chơi thuộc chủ điểm Người ta hoa đất + Bạn kể lại tập đọc truyện kể học thuộc chủ điểm đó? TBHT củng cố trò chơi 2.HĐ thực hành: (27p) * Mục tiêu: Nghe-viết CT (tốc độ viết khoảng 85 chữ/15 phút), không mắc lỗi bài; trình bày văn miêu tả - Biết đặt câu theo kiểu câu học (Ai làm gì? Ai nào? Ai gì?) để kể, tả hay giới thiệu * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp HĐ1: Cả lớp: a Hướng dẫn tả + Đọc tả? - HĐ Cả lớp + Nêu nội dung tả? + Bài Hoa giấy giới thiệu vẻ đẹp giản Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 dị hoa giấy Hoa giấy có nhiều màu: màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết - Cho HS luyện viết từ ngữ dễ - HS luyện viết từ ngữ: giấy, trắng muốt viết sai: tinh khiết, thoảng, tản mát… - Liên hệ GDBVMT: Hoa giấy làm - HS lắng nghe đẹp cho sống, cần chăm sóc, bảo vệ - GV đọc cho HS viết - HS viết tả - GV theo dõi nhắc nhở, giúp đỡ - HS đọc thầm lại đoạn CT HS viết chưa tốt * KL: b Đánh giá nhận xét bài: - GV đọc cho HS soát - HS soát lại -HS đổi cho bạn để nhận xét, - HS đổi tập cho để soát lỗi, chữa lỗi đánh giá CT + HS nộp - GV thu 5-7 bài, sửa sai nhận xét - HS sửa bài * KL: c Làm tập tả: * Mục tiêu: Giúp hS nắm tác dụng dấu ngoặc kép CT.Nắm qui tắc viết hoa tên riêng (Việt Nam nước ngồi); bước đầu biết sửa lỗi tả viết * Cách tiến hành:cá nhân, nhóm, lớp Bài 2: HĐ2: Cá nhân: * Bài tập 2: Bài tập: - Cho HS đọc yêu cầu BT2 - HS đọc to, lớp lắng nghe * Câu a yêu cầu em đặt câu - Kiểu câu: Ai làm gì? văn tương ứng với kiểu câu hỏi em học? * Câu b yêu cầu đặt câu văn tương - Kiểu câu: Ai nào? ứng với kiểu câu nào? * Câu c yêu cầu đặt câu văn tương - Kiểu câu: Ai gì? ứng với kiểu câu nào? - Cho HS làm GV phát giấy cho - HS làm vào vở: HS làm (mỗi em làm yêu cầu) a Đến chơi, chúng em ùa sân - Cho HS trình bày trường đàn ong vỡ tổ Các bạn nam đá cầu Các bạn nữ nhảy day Riêng em bạn thích đọc truyện gốc bàng b Lớp em bạn vẻ: Thu Hương ln dịu dàng, vui vẻ Hoa bộc tuệch, tốt bụng Thắng nóng Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 nảy Trương Phi… c Em xin giới thiệu với chị thành viên tổ em: Em tên Na, Em tổ trưởng tổ Bạn Hiền học sinh giỏi Toán Cấp huyện Bạn Nam học sinh giỏi môn tiếng Việt… - HS làm vào bảng nhóm - Dán kết làm bảng lớp - Lớp nhận xét -HS chia sẻ trước lớp - GV nhận xét, chốt lại lời giải * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 Hoạt động tiếp nối: (3p) - GV củng cố học - HS học Chuẩn bị “Ôn tập – tiết 3” - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: Tiếng Việt ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 3) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Mức độ yêu cầu kĩ đọc Tiết -Kĩ năng: Nghe-viết CT (tốc độ viết khoảng 85 chữ/15 phút), khơng mắc q lỗi bài; trình bày thơ lục bát -Thái độ: GD cho HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp; tích cực, tự giác, chủ động tham gia HĐ học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, luyện tập - thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: - Phiếu viết tên tập đọc HTL - Phiếu ghi sẵn tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Khởi động:(5p) TBHT kiểm tra ĐDHT bạn - HS KT chuẩn bị sách vở, đồ 2.HĐ thực hành: (29p) dùng học tập * Mục tiêu: Mức độ yêu cầu kĩ đọc Tiết 1.Nghe-viết CT (tốc độ viết khoảng 85 chữ/15 phút), không mắc lỗi bài; Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp trình bày thơ lục bát * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp HĐ1: Cả lớp: Bài 1:Ơn luyện tập đọc học thuộc lòng: (1/3 lớp) - Gọi HS đọc trả lời 1,2 câu hỏi nội dung đọc Chú ý: Những HS chuẩn bị chưa tốt GV đưa lời động viên để lần sau tham gia tốt Năm học 2017 - 2018 - HS lên bảng bốc thăm đọc: + HS đọc yêu cầu tập - Lần lượt HS bốc thăm bài, chỗ chuẩn bị, HS kiểm tra xong, HS tiếp tục lên bốc thăm đọc - Đọc trả lời câu hỏi - Theo dõi nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS đọc tuần * Bài tập 2: - GV giao việc: Các em đọc tuần 22, 23, 24 tìm tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu * Trong chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu - Có có tập đọc nào? * Sầu riêng, chợ tết, Hoa học trò, Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ, Vẽ sống an toàn, Đoàn thuyền đánh cá - Cho HS trình bày nội dung - HS phát biểu ý kiến - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:  Sầu riêng: Giá trị vẻ đặc sắc (GV treo bảng tiổng kết nội dung sầu riêng – loại ăn đặc sản của bài) miến Nam nước ta  Chợ tết :Bức tranh chợ tết miến Trung du giàu màu sắc vơ sinh động, nói lên sống nhộn nhịp thôn quê vào dịp Tết Hoa học trò: Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo hoa phượng vĩ – loại hao gần với học trò  Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ: Ca ngợi tình yêu nước, yêu sâu sắc người phụ nữ Tây nguyên cần cù lao động, góp sức vào cơng kháng chiến chống Mĩ cứu nước  Vẻ sống an toàn: Kết thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn cho thấy: Thiếu nhi Việt Nam có nhận thức an tồn, biết thể nhận thừc Giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp - GV chữa HS bảng lớp, sau nhận xét; khen ngợi/ động viên * Nếu thời gian, hs M3+M4 làm tập 2,4 sau chia sẻ cách làm với lớp; mời lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, khen ngợi/động viên Năm học 2017 - 2018 Số bé là: 72 : = 12 Số lớn là: 72 – 12 = 60 Đáp số: SB:12 SL: 60 * Bài 2: + Tổng số phần là: + = (phần) +Số bạn nam là: 12 : = (bạn) + Số bạn nữ là: 12 -4 = (bạn) * Bài 4: HS nêu toán: Hai thùng đựng 180 l dầu.Biết số dầu thùng thứ số lít dầu thùng thứ hai Tính số lít dầu có thùng Hoạt động tiếp nối:(3p) - GV tổng kết học + Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Khoa học ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG I MỤC TIÊU: Ôn tập về: -Kiến thức: Các kiến thức nước, khơng khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt -Kĩ năng: Các kĩ quan sát, thí nghiệm, bảo vệ mơi trường, giữ gìn sức khoẻ -Thái độ: GD cho HS ý thức bảo vệ mơi trường; tích cực, tự giác, chủ động tham gia HĐ học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp- cách thức tổ chức: - PP Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành thí nghiệm Đồ dùng: - Tất đồ dùng chuẩn bị từ tiết trước để làm thí nghiệm về: nước, khơng khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt như: cốc, túi nilơng, miếng xốp, xi lanh, đèn, nhiệt kế, … - Tranh ảnh tiết học trước việc sử dụng: nước, âm thanh, ánh sáng, bóng tối, nguồn nhiệt sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất vui chơi giải trí - Bảng lớp bảng phụ viết sẵn nội dung câu hỏi 1, trang 110 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ DẠY HĐ HỌC HĐ Khởi động: (5p) Giáo viên 33 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TBHT điều khiển trò chơi: Hộp q bí - Hs hátvà tham gia trò chơi mật + Bạn nêu vai trò nhiệt + Nhiệt có ảnh hưởng đến lớn lean, người, động vật, thực vật? sinh sản phân bố động vật, thực vật… + Điều xảy Trái Đất khơng + Gió ngừng thổi Trái Đất trở Mặt Trời sưởi ấm? nên lạnh giá… - Củng cố trò chơi, nhận xét, vào - Nhận xét, bổ sung HĐ hình thành kiến thức mới: (15p) * Mục tiêu: Các kiến thức nước, khơng khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt.Các kĩ quan sát, thí nghiệm, bảo vệ mơi trường, giữ gìn sức khoẻ * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp HĐ1: Các kiến thức khoa học bản: - Hoạt động theo hướng dẫn GV - GV cho HS trả lời câu hỏi SGK - HS nối tiếp đọc thành tiếng - Treo bảng phụ có ghi nội dung câu hỏi nội dung câu hỏi 1, trang 110 1, - HS lên bảng làm câu hỏi HS lớp dùng bút chì làm - Nhận xét, chữa bạn làm bảng - Câu trả lời là: So sánh tính chất nước thể Nước Nuớc thể thể lỏng khí Có mùi Khơng Khơng khơng? Có vị khơng? Có Có nhìn thấy mắt thường khơng? Có hình dạng Khơng Khơng định - Gọi HS nhận xét, chữa không? - Chốt lại lời giải Vẽ sơ đồ … Nước thể rắn Nước Nước thể lỏng thể lỏng Hơi nước Giáo viên 34 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Gọi HS đọc câu hỏi 3, suy nghĩ trả lời + Tại gõ tay xuống bàn, ta nghe thấy tiếng gõ? + Nêu ví dụ vật tự phát sáng đồng thời nguồn nhiệt? + Giải thích bạn nam hình lại nhìn thấy sách? + Rót vào hai cốc nước giống lượng nước lạnh nhau(lạnh khơng khí xung quanh) Quấn cốc Sau … - HS đọc thành tiếng, HS ngồi bàn trao đổi, thảo luận để trả lời câu hỏi + Khi gõ tay xuống bàn ta nghe thấy tiếng gõ có lan truyền âm qua mặt bàn Khi ta gõ mặt bàn rung động Rung động truyền qua mặt bàn, truyền tới tai ta làm màng nhĩ rung động nên ta nghe âm + Vật tự phát sáng đồng thời nguồn nhiệt Mặt Trời, lò lửa, bếp điện, đèn điện có nguồn điện chạy qua + Ánh sáng từ đèn chiếu sáng sách Ánh sáng phản chiếu từ sách tới mắt mắt nhìn thấy sách + Khơng khí nóng xung quanh truyền nhiệt cho cốc nước lạnh làm chúng ấm lên Vì khăn bơng cách nhiệt nên giữ cho cốc khăn bọc lạnh so với cốc HĐ thực hành:(13p) * Mục tiêu: Các kĩ quan sát, thí nghiệm, bảo vệ mơi trường, giữ gìn sức khoẻ * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp HĐ2:Trò chơi: “Nhà khoa học trẻ”: - GV chuẩn bị tờ phiếu có ghi sẵn - Hs tham gia trò chơi yêu cầu đủ với số lượng nhóm HS * Ví dụ câu hỏi: bạn nêu thí nghiệm để chứng tỏ: + Nước thể lỏng, khơng khí khơng có hình dạng định + Nước thể rắn có hình dạng xác định + Nguồn nước bị nhiễm + Khơng khí xung quanh vật chỗ rỗng bên vật + Khơng khí nén lại giãn - GV nhận xét, cho điểm trực tiếp nhóm Khuyến khích HS sử dụng + Sự lan truyền âm dụng cụ sẵn có để làm thí nghiệm + Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật tới mắt - Cơng bố kết quả: Nhóm trả lời + Bóng vật thay đổi vị trí vật 9-10 câu nhận danh hiệu: chiếu sáng vật thay đổi Nhà khoa học trẻ + Nước chất lỏng khác nở Giáo viên 35 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 nóng lên co lại lạnh + Khơng khí chất cách nhiệt - HS lên bảng mô tả dấu hiệu bên trao đổi chất động vật môi trường qua sơ đồ Hoạt động tiếp nối: (3p) - Dặn HS nhà sưu tầm tranh, ảnh - Lắng nghe việc sử dụng nước, âm thanh, ánh sáng, nguồn nhiệt sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất vui chơi giải trí - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Khoa học ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG I MỤC TIÊU:Ôn tập về: -Kiến thức: Các kiến thức nước, khơng khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt -Kĩ năng: Các kĩ quan sát, thí nghiệm, bảo vệ mơi trường, giữ gìn sức khoẻ -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp- cách thức tổ chức: - PP Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành thí nghiệm Đồ dùng: - Giấy khổ to, vật thực hành HĐ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (3p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp -Hs tham gia trò chơi quà bí mật + Tại gõ tay xuống bàn, ta nghe - Lắng nghe, trả lời thấy tiếng gõ? + Nêu ví dụ vật tự phát sáng đồng thời nguồn nhiệt? Nhận xét, vào Hoạt động thực hành: (27p) * Mục tiêu: Các kiến thức nước, khơng khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt Các kĩ quan sát, thí nghiệm, bảo vệ mơi trường, giữ gìn sức khoẻ * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp Hoạt động 3: Triển lãm: Giáo viên 36 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Cách tiến hành: - GV phát giấy khổ to cho nhóm HS - Yêu cầu nhóm dán tranh, ảnh nhóm sưu tầm được, sau tập thuyết minh, giới thiệu nội dung tranh, ảnh **GV HS làm Ban giám khảo thống tiêu chí đánh giá + Nội dung đầy đủ, phong phú, phản ánh nội dung học: 10 điểm + Trình bày đẹp, khoa học: điểm + Thuyết minh rõ, đủ ý, gọn: điểm + Trả lời câu hỏi đặt ra: điểm + Có tinh thần đồng đội triển lãm: điểm * Ban giám khảo đưa câu hỏi + Ban giám khảo đánh giá - Ban giám khảo chấm điểm thông báo kết - Nhận xét, kết luận chung  Hoạt động 4: Thực hành:  Phương án 2: GV vẽ hình sau lên bảng + HS trình bày tranh theo nhóm + Thuyết trình giải thích tranh ảnh nhóm - Cả lớp tham quan khu triển lãm nhóm nghe thành viên nhóm trình bày + Các nhóm đưa nhận xét riêngcủa nhó - Yêu cầu HS: + Quan sát hình minh họa + Nêu thời gian ngày tương ứng với xuất bóng cọc - Nhận xét câu trả lời HS - Kết luận: Buổi sáng, bóng cọc dài ngả phía tây Buổi trứa, bóng cọc ngắn lại, chân cọc Buổi chiều, bóng cọc dài ngả phía đơng Hoạt đông tiếp nối: (3p) + GV củng cố học - Chuẩn bị sau: Chia nhóm, nhóm HS giao nhiệm vụ cho HS nhóm Chuẩn bị lon sữa bò, hạt đậu, đất trồng Giáo viên 37 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 HS 1: Gieo hạt đậu, tưới nước thường xuyên đặt góc tối HS 2: Gieo hạt đậu, tưới nước thường xuyên, đặt chỗ có ánh sáng dùng keo dán giấy bôi lên mặt HS 3: Gieo hạt đậu, để nơi có ánh sáng không tưới nước HS 4: Gieo hạt đậu, để nới có ánh sáng, tưới nước thường xuyên, sau lên nhổ trồng sỏi rửa - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Lịch sử NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG NĂM 1786 I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nắm đôi nét việc nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long diệt chúa Trịnh (1786): + Sau lật đổ quyền họ Nguyễn, Nguyễn Huệ tiến Thăng Long, lật đổ quyền họ Trịnh (năm 1786) + Quân Nguyễn Huệ đến đâu đánh thắng đến đó; năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long, mở đầu cho việc thống lại đất nước -Kĩ năng: Nắm công lao Quang Trung việc đánh bại chúa Nguyễn, chúa Trịnh, mở đầu cho việc thống đất nước * HS khiếu: Nắm nguyên nhân thắng lợi quân Tây Sơn tiến Thăng Long: Quân Trịnh bạc nhược, chủ quan, quân Tây Sơn tiến vũ bảo, quân Trịnh không kịp trở tay,… -Thái độ: GD cho HS lòng tự hào truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc dân tộc II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: PP hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, Đồ dùng dạy học: - Lược đồ khởi nghĩa Tây Sơn - Bản đồ Việt Nam - Gợi ý kịch bản:Tây Sơn tiến Thăng Long III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động:(5p) TBHT điều khiển lớp chwoi trò chơi: + Hs hát tham gia trò chơi Hộp quà bí mật Giáo viên 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Theo bạn, cảnh buôn bán sôi động thành thị nói lên tình hình kinh tế nước ta thời nào? - GV nhận xét 2.Hoạt động hình thành kiến thức: (29p) * Mục tiêu: Nắm đôi nét việc nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long diệt chúa Trịnh (1786): + Sau lật đổ quyền họ Nguyễn, Nguyễn Huệ tiến Thăng Long, lật đổ quyền họ Trịnh (năm 1786) + Quân Nguyễn Huệ đến đâu đánh thắng đến đó; năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long, mở đầu cho việc thống lại đất nước * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp *Hoạt động1: Cả lớp : -GV dựa vào lược đồ, trình bày phát triển khởi nghĩa Tây Sơn trước tiến Thăng Long: Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ xây dựng khởi nghĩa Tây Sơn đánh đổ chế độ thống trị họ Nguyễn Đàng Trong (1771), đánh đuổi quân xâm lược Xiêm (1785) Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Đàng Trong định tiến Thăng Long diệt quyền họ Trịnh - GV cho HS lên bảng tìm đồ vùng đất Tây Sơn - GV giới thiệu vùng đất Tây Sơn đồ *Hoạt động2: Nhóm: (Trò chơi đóng vai): - GV cho HS đọc kể lại tiến quân Thăng Long nghĩa quân Tây Sơn theo nhóm - GV gợi ý: + Sau lật đổ chúa Nguyễn Đàng Trong, Nguyễn Huệ có định gì? + Cảnh bn bán sơi động thành thị nói lên tình hình kinh tế nước ta thời phồn thịnh phát triển Sự đời nghĩa quân Tây Sơn: - HS theo dõi - HS lên bảng - HS theo dõi 2.Nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long - HS kể đọc + Nguyễn Huệ định tiến Thăng Long, lật đổ quyền họ Trịnh, thống giang sơn + Chúa Trịnh Khải đứng ngồi không + Nghe tin Nguyễn Huệ tiến quân yên, quan tướng họ Trịnh sợ hãi, cuống Bắc, thái độ Trịnh Khải quân cuồng… Giáo viên 39 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 tướng nào? + Quân thủy quân Nguyễn + Cuộc tiến quân Bắc quân Tây Huệ tiến vũ bão phía Thăng Sơn diễn nào? Long… - HS chia thành nhóm,phân vai,tập - Sau phút, mời đại diện nhóm báo đóng vai cáo KQ thảo luận theo hình thức đóng vai theo nội dung SGK từ đầu đến đoạn … Quân Tây Sơn - GV theo dõi nhóm để giúp HS tập luyện.Tùy thời gian GV tổ chức cho HS đóng tiểu phẩm “Quân Tây Sơn tiến Thăng Long” lớp - Mời nhóm nhận xét, GV chốt ý đúng; nhận xét, khen ngợi/ động viên Hoạt động3: Cặp đôi Ý nghĩa: - GV cho HS thảo luận cặp đôi kết - HS thảo luận trả lời:Nguyễn Huệ ý nghĩa kiện nghĩa quân làm chủ Thăng Long, lật đổ họ Tây Sơn tiến Thăng Long Trịnh, giao quyền cai trị Đàng Ngoài - Mời đại diện vài cặp chia sẻ KQ thảo cho vua Lê, mở đầu việc thống đất luận trước lớp, mời lớp nhận xét, nước sau 200 năm bị chia cắt bổ sung - GV nhận xét, chốt ý đúng; khen ngợi/ động viên + HS trả lời Hoạt động tiếp nối: (3p) - GV cho HS đọc học SGK - Việc Tây Sơn lật đổ tập đoàn phong kiến họ Trịnh có ý nghĩa gì? *Việc tiêu diệt họ Trịnh, tạo tiền đề quan - HS lớp trọng cho việc thống đất nước sau 200 năm chia cắt công lao vô to lớn nhà Tây Sơn - Về xem lại chuẩn bị trước bài: “Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789” - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Địa lí NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết người Kinh, người Chăm số dân tộc người khác cư dân chủ yếu đồng duyên hải miền Trung Giáo viên 40 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Kĩ năng: Trình bày số nét tiêu biểu hoạt động sản xuất: trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản,… * Học sinh khiếu: Giải thích người dân đồng duyên hải miền Trung lại trồng lúa, mía làm muối: khí hậu nóng, có nguồn nước, ven biển -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập BVMT: -Vai trò, ảnh hưởng to lớn sơng ngòi đời sống người (đem lại phù sa mang lại lũ lụt đe dọa sản xuất đời sống) Qua thấy tầm quan trọng hệ thống đê giáo dục ý thức trách nhiệm việc góp phần bảo đê điều II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm Đồ dùng dạy học: - Bản đồ dân cư VN III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên + Bạn đọc tên ĐB duyên hải miền Trung theo thứ tự từ Bắc vào Nam (Chỉ đồ) - GV nhận xét, củng cố vào Hoạt động hình thành kiến thức: ( 27p) * Mục tiêu: Biết người Kinh, người Chăm số dân tộc người khác cư dân chủ yếu đồng duyên hải miền Trung.Trình bày số nét tiêu biểu hoạt động sản xuất: trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản,… * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp Hoạt động 1:Cả lớp cặp: - GV thông báo số dân tỉnh miền Trung lưu ý HS phần lớn số dân sống làng mạc, thị xã TP duyên hải GV đồ cho HS thấy mức độ tập trung dân biểu kí hiệu hình tròn thưa hay dày.Quan sát BĐ phân bố dân cư VN, HS so sánh nhận xét miền Trung vùng ven biển có nhiều Giáo viên 41 - HS chuẩn bị - Đồng Thanh – Nghệ – Tĩnh,… - HS khác nhận xét, bổ sung Dân cư tập trung đông đúc: - HS lắng nghe Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 người sinh sống vùng núi Trường Sơn Song so sánh với ĐB Bắc Bộ dân cư khơng đơng đúc + Quan sát hình 1,2 nhận xét trang phục phụ nữ Chăm phụ nữ Kinh? **GV: Trang phục hàng ngày người Kinh, người Chăm gần giống áo sơ mi, quần dài để thuận tiện lao động sản xuất Hoạt động2: Cả lớp: - GV yêu cầu số HS đọc, ghi ảnh từ hình đến hình cho biết tên hoạt động sản xuất - GV ghi sẵn bảng bốn cột yêu cầu HS lên bảng điền vào tên hoạt động sản xúât tương ứng với ảnh mà HS quan sát - GV cho HS thi “Ai nhanh hơn”: cho HS lên bảng thi điền vào cột xem điền nhanh, điền đúng.GV nhận xét, khen Nuôi Trồng Chăn trồng Ngành trọt ni đánh bắt khác thủy sản - Mía Gia - Tôm - Muối - Lúa súc - Cá ** GV: Tại hồ nuôi tôm người ta đặt guồng quay để tăng lượng khơng khí nước, làm cho tơm nuôi phát triển tốt + Để làm muối, người dân (thường gọi diêm dân) phơi nước biển cho bay bớt nước lại nước biển mặn (gọi nước chạt), sau dẫn vào ruộng phẳng để nước chạt bốc nước tiếp, lại muối đọng ruộng vun thành đống ảnh + Vì người dân lại có hoạt động sản xuất này? - GV đề nghị HS đọc bảng: Tên ngành sản xuất Một số điều kiện cần thiết để sản xuất, sau u cầu HS nhóm thay phiên trình bày ngành sản xuất (không đọc theo SGK) điều Giáo viên 42 - HS quan sát trả lời + Phụ nữ Kinh mặc áo dài, cổ cao; phụ nữ Chăm mặc váy dài, có đai thắt ngang khăn choàng đầu Hoạt động sản xuất người dân: - HS đọc nói tên hoạt động sx - HS thi điền - Cho HS đọc lại kết làm việc bạn nhận xét + Do điều kiện thuận lợi đất phù sa tương đối màu mỡ,… - HS trình bày + Các dân tộc sống Kinh, Chăm số dân tộc khác Do điều kiệnthuậnlợi cho sinh oạt sản xuất nên cư dân tập trung đông Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 kiện để sản xuất ngành - HS khác nhận xét Hoạt động tiếp nối: (3p) + Nhắc lại tên dân tộc sống tập trung duyên hải miền Trung nêu lí dân cư tập trung đơng đúc vùng - GV kết luận:Mặc dù thiên nhiên thường gây bão lụt khô hạn, người dân miền Trung khai thác điều kiện để sản xuất nhiều sản phẩm phục vụ nhân dân vùng vùng khác - Về nhà học chuẩn bị - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Thể dục Tiết 55: MƠN TỰ CHỌN TRỊ CHƠI "DẪN BĨNG" I MỤC TIÊU: - Biết cách thực động tác tâng cầu đùi, đỡ chuyền cầu mu bàn chân - Bước đầu biết cách thực cách cầm bóng 150g, tư đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng -Trò chơi “đẫn bóng”.YC Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi Biét cách thực động tác dùng tay đập bóng nảy liên tục xuống mặt đất II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an tồn GV chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG HĐ KHởi động: (5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Đứng chỗ xoay khớp cổ chân, đầu gối, hông - Chạy nhẹ nhàng sân trường theo hàng dọc - Ôn nhảy dây *Kiểm tra cũ: Tâng cầu đùi HĐ bản: (27p) Giáo viên 43 Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 1p 150m 1-2p 4-5HS XXXXXXXX XXXXXXXX Trường Tiểu họcGiáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Đá cầu Ôn tâng cầu đùi.Tập theo đội hình hàng ngang theo tổ tổ trưởng điều khiển - Ném bóng Ôn hai bốn động tác bổ trợ học -Học cách cầm bóng Gv nêu tên động tác, làm mẫu, cho HS tập , kiểm tra uốn nắn động tác sai Học tư đứng chuẩn bị kết hợp cách cầm bóng - Trò chơi"Dẫn bóng" Cách dạy 54 9-11p XXXXXXXX XXXXXXXX 9-11p  1-2p 4-5p 4-6p X X X X X O O X X X X X  X X -> X X -> X X ->  Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở 1-2p XXXXXXXX sâu 1-2p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1p  - GV nhận xét, đánh giá kết học - Về nhà ơn đá cầu cá nhân, ném bóng Điều chỉnh: Thể dục Tiết 56: MÔN TỰ CHỌN TRỊ CHƠI "TRAO TÍN GẬY" I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết cách thực động tác tâng cầu đùi, đỡ chuyền cầu mu bàn chân -Kĩ năng: Bước đầu biết cách thực cách cầm bóng 150g, tư đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng -Trò chơi “Trao tín gậy”.YC Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi Biét cách trao nhận tín gậy chơi trò chơi - Thái độ: HS u thích mơn học II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an tồn GV chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Định lượng NỘI DUNG Giáo viên 44 PH/pháp hình thức tổ chức Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 HĐ Khởi động :(5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu 1-2p XXXXXXXX học 1-2p XXXXXXXX - Đứng chỗ xoay khớp cổ chân, đầu gối, 150m  hông 2p - Chạy nhẹ nhàng sân trường theo hàng dọc - Thi nhảy dây theo tổ HĐ bản: (27p) - Đá cầu 9-11p XXXXXXXX + Ôn tâng cầu đùi 2p XXXXXXXX + Học đỡ chuyền cầu mu bàn chân 5-6p  GV cán làm mẫu, kết hợp giải thích, sau cho HS tập, GV kiểm tra sửa chửa động tác sai 9-11p -Ném bóng 1-2p + Ơn cách cầm bóng tư đứng chuẩn bị X X Gv nêu tên đọng tác, làm mẫu, cho HS tập, X X kiểm tra uốn nắn động tác sai 5-6p X O O X + Ơn cách cầm bóng tư đứng chuẩn bị X X ngắm đích - ném X X GV nêu tên động tác, làm mẫu kết hợp giải  thích.Sau cho HS luyện tập thực hành,GV vừa điều khiển vừa quan sát HS để nhận xét 7-8p động tác - Trò chơi "Trao tín gậy" GV nêu tên trò chơi,cùng HS nhắc lại cách chơi, cho lớp chơi Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1-2p XXXXXXXX - GV nhận xét, đánh giá kết học 1p  - Về nhà ôn đá cầu cá nhân, ném bóng Điều chỉnh: _ Sinh hoạt ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUẦN 28 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN 29 I MỤC TIÊU: -Giúp HS nhận rõ ưu, nhược tổ tuần 28, biết phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm -Nắm kế hoạch hoạt động tuần 29 -GD cho HS có ý thức phấn đấu vươn lên II NỘI DUNG: Giáo viên 45 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 1/ Các phân đội tự nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ phân đội cá nhân.Đi sâu vào việc thực hiệm vụ người đội viên 2/ Chi đội trưởng điều khiển phân đội trưởng lên nhận xét kết học tập rèn luyện phân đội tuần 28 Các phân đội khác nhận xét, bổ sung 3/ Chi đội trưởng nhận xét chung 4/ GV chủ nhiệm nhận xét : *Ưu điểm: * Nhược điểm: 5/ GV chủ nhiệm phổ biến kế hoạch tuần 29: -Thi đua làm nhiều việc tốt chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống đất nước ngày Quốc tế Lao động 1/5 - Quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục điểm tồn để xây dựng nếp lớp cho tốt 6/ Sinh hoạt văn nghệ Giáo viên 46 Trường Tiểu học Giáo án lớp Giáo viên Năm học 2017 - 2018 47 Trường Tiểu học ... x = 54 Số lớn là: 198 – 54 = 144 Đáp số: SB: 54 SL: 144 Thực theo HD GV: Bài giải: - GV chữa số bài, nhận xét Tổng số phần là: + = (phần) Số cam bán là: 280 : x = 80 (quả) Số quýt bán là: 280 ... qui định tham gia giao thông (những qui định có liên quan tới học sinh) -Kĩ năng: Phân biệt hành vi tôn trọng Luật Giao thông vi phạm Luật Giao thông Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học. .. tổng kết học Điều chỉnh: _ Thứ tư, ngày 14 tháng năm 2018 Giáo viên 14 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 28 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Từ khóa liên quan