0

Tuần 27 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

40 2,348 80

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 16:00

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 27 Thứ hai ngày 12 tháng năm 2018 Tập đọc - Kể chuyện ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( TIẾT ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học; ( tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đọc - Kể lại đoạn câu chuyện Quả táo theo tranh (SGK) - Biết dùng phép nhân hoá để lời kể thêm sinh động Kĩ năng: Đọc to, rõ ràng, Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: Phiếu viết tên tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1Hoạt động khởi động: ( phút) -HS hát tập thể - Lớp hát “Lớp đoàn kết” - GV gọi HS đọc TĐ mà GV yêu cầu -Thực theo YC -Nhận xét bạn - Nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: - HS đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học; (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đọc * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS lớp) -GV yêu cầu HS lên bốc thăm - HS thực (sau bốc thăm xem lại 2phút ) - HS đọc theo yêu cầu phiếu Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc - HS trả lời câu hỏi ( Tùy đối tượng HS mà Gv đặt câu hỏi cho phù hợp) - GV nhận xét, đánh giá -HS lắng nghe rút kinh nghiệm Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Chú ý kĩ đọc đối tượng M1 +M2: +GV yêu cầu HS đọc chưa đạt nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: - Kể lại đoạn câu chuyện Quả táo theo tranh (SGK) - Biết dùng phép nhân hoá để lời kể thêm sinh động * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> lớp Bài tập 2: Hoạt động cá nhân->cả lớp a Kể lại câu chuyện "Quả táo" - GV lưu ý HS: Quan sát kĩ tranh, đọc - 2HS nêu yêu cầu BT phần chữ tranh để hiểu nội dung - Kể theo cặp, quan sát tranh, tập kể theo truyện nội dung tranh - Biết sử dụng phép nhân hoá làm cho - HS tiếp nối kể theo tranh vật có hành động, suy nghĩ, cách - 2HS M4 kể tồn truyện nói người - Bình chọn bạn kể hay - GV HS nhận xét Hoạt động nối tiếp: ( phút) - NX tiết học - Thông báo mức độ đạt kiểm tra HS - Chuẩn bị sau “Ôn tập thi GHKII- tiếp theo” ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( TIẾT ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học; ( tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đọc - Nhận biết phép nhân hoá, cách nhân hoá Kĩ năng: Đọc to, rõ ràng, nhận biết phép nhân hố Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: Phiếu viết tên tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1Hoạt động khởi động: ( phút) - Lớp hát “Ở trường cô dạy em thế” Giáo viên: Hoạt động học -HS hát tập thể Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV gọi HS đọc TĐ mà GV yêu cầu -Thực theo YC -Nhận xét bạn - Nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: - HS đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học; (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đọc * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS lớp) -GV yêu cầu HS lên bốc thăm - HS thực (sau bốc thăm xem lại phút ) - HS đọc theo yêu cầu phiếu Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc -HS trả lời câu hỏi ( Tùy đối tượng HS mà Gv đặt câu hỏi cho phù hợp) - GV nhận xét, đánh giá -HS lắng nghe rút kinh nghiệm *Chú ý kĩ đọc đối tượng M1 +M2: +GV yêu cầu HS đọc chưa đạt nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết phép nhân hoá, cách nhân hoá * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> lớp Bài tập 2: Hoạt động cá nhân-> cặp đôi ->cả lớp b.Ơn phép nhân hố - Theo dõi đọc lại - GV đọc thơ lần ( giọng tình cảm, - 1HS đọc câu hỏi a,b,c Lớp theo dõi trìu mến) SGK -HS làm việc cá nhân ->Trao đổi theo cặp -> chia sẻ trước lớp *Dự kiến kết a/Các từ đặc điểm HĐ a/Các từ đặc điểm HĐ người? người: mồ côi, ngồi, đông gầy, ngã b/ Làn gió? b/Làn gió giơng người bạn nhỏ mồ cơi Sợi nắng? Sợi nắng giống người gầy yếu c/ tình cảm t/g dành cho c/ t/giả yêu thương, thông cảm với người này? đứa trẻ mồ côi, cô đơn, - GV HS nhận xét, chốt lại lời giải người ốm yếu, không nơi nương tựa Hoạt động nối tiếp: ( phút) - NX tiết học - Thông báo mức độ đạt kiểm tra HS Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Chuẩn bị sau “Ôn tập thi GHKII- tiếp theo” Điều chỉnh: Tốn CÁC SỐ CĨ NĂM CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết hàng: hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị - Biết viết đọc số có năm chữ số trường hợp đơn giản (khơng có chữ số giữa) - HS làm BT: 1,2,3 Kĩ năng: Rèn kĩ viết đọc số có năm chữ số Thái độ: HS u thích, chăm học tốn, II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, thảo luận nhóm, Trò chơi học tập, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Các mảnh bìa có ghi số: 10 000, 1000, 100, 10, 0, 1, 2, , III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -Trò chơi bắn tên + Trò chơi có nội dung về: Số liệu -HS tham gia chơi - Lớp theo dõi thống kê -Nhận xét, đánh giá + Lớp theo dõi nhận xét bạn -Lắng nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học Hoạt động hình thành kiến thức: (12 phút) * Mục tiêu: - Biết hàng: hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị - Biết viết đọc số có năm chữ số trường hợp đơn giản ( khơng có chữ số giữa) * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Cả lớp * Hd viết đọc số có chữ số -Ôn tập số phạm vi 10 000 + Viết bảng số: 2316 Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Viết số: 1000 - HS đọc nhẩm - > đọc trước lớp: +Viết đọc số có chữ số + Đọc nêu: số gồm: nghìn, - Viết bảng số: 10 000 trăm, 1chục, đơn vị GV: Mười nghìn gọi chục - Đọc nêu: số gồm: nghìn, nghìn trăm, 0chục, đơn vị - HS đọc + Số 10 000 gồm chục nghìn, + HS trả lời nghìn đơn vị? - GV treo bảng có gắn số: - HS lên gắn số vào trống Chục Nghìn Trăm Chục ĐV nghìn 10000 1000 100 10 10000 1000 100 10000 100 10000 1 + Các số bảng có chục - HS trả lời nghìn, nghìn, trăm, chục - Một số HS đọc: Bốn mươi hai nghìn ba trăm mười sáu đơn vị? - HS luyện đọc cá nhân -HS viết số -> chia sẻ với bạn cách viết số: viết từ trái sang phải: 42316 - GV KL cách viết số: viết từ trái sang phải: 42316 - Chú ý xác định chữ số hàng - HS đọc - HD đọc số - GV viết cặp số: 5327 45327, 8735 28735, 6581 96581, 7311 67311 32741, 83253, 65711, 87721, 19995 *GV trợ giúp HS M1, nhận biết đọc, viết số có chữ số Hoạt động thực hành: (18 phút) * Mục tiêu: - Biết viết đọc số có năm chữ số trường hợp đơn giản - Vận dụng kiến thức học để thực hành tập 1, 2, * Cách tiến hành: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp a.Bài 1: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - Yêu cầu HS quan sát mẫu *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT *GV củng cố cách đọc, viết số có chữ số b Bài tập 2: Làm việc cá nhân– cặp đôi - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo YC -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng M1 hồn thành BT Năm học 2017 - 2018 -2 HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào ghi - HS lên chia sẻ KQ trước lớp -Thống cách làm đáp án đúng: + Viết số: 24312 + Đọc số: Hai mươi tư nghìn ba trăm mười hai - HS nêu yêu cầu tập + HS làm cá nhân- trao đổi (N2) KT kết quả: + HS thống KQ chung + Đại diện HS chia sẻ trước lớp * Dự kiến KQ + 35187: Ba mươi lăm nghìn trăm tám mươi bảy + 94361: Chín mươi tư nghìn ba trăm sáu mươi mốt + 57136: năm mươi bảy nghìn trăm ba mươi sáu * GV củng cố trừ số với đơn vị + 15411: Mười lăm nghìn bốn trăm mười đồng c Bài tập 3a Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân +GV trợ giúp Hs hạn chế +GV khuyến khích HS M1 chia sẻ cách đọc số có chỡ số trước lớp *GV kết luận - HS nêu yêu cầu tập - Cả lớp tự làm (đọc nhẩm) - Đọc kết trước lớp, HS lớp bổ sung Dự kiến kết quả: Đọc số: +23.116: Hai mươi ba nghìn trăm mười sáu +12.427: Mười hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy +3.116: Ba nghìn trăm mười sáu +82.427: Tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy µBài tập PTNL: Bài tập (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo - HS nêu yêu cầu tập -HS tự làm vào kết -HS báo cáo KQ với GV - GV chốt đáp án Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động tiếp nối (2 phút) - GV gọi Hs nêu lại ND học -Vài học sinh nhắc lại nội dung - Về nhà học chuẩn bị sau: -Lắng nghe, thực Luyện tập - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Đạo đức TÔN TRỌNG THƯ TỪ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC (Tiết 2) I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu - Thế tôn trọng, tài sản người khác - Vì cần tơn trọng thư từ, tài sản người khác - Quyền tơn trọng bí mật riêng tư trẻ em 2.Hành vi: Học Sinh biết tôn trọng, giữ, không làm hư hư hại thư từ, tài sản người gia đình, thầy giáo, bạn bè, hàng xóm láng giềng Thái độ: Học Sinh có thái độ tơn trọng thư từ, tài sản ngươì khác II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - PP vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Vở tập đạo đức - Phiếu thảo luận nhóm, phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát ( ) - Học sinh hát tập thể - Vì phải tơn trọng thư từ tài sản - Thư từ tài sản người khác người khác ? riêng người nên cần tôn trọng Xâm phạm chúng việc làm sai trái, vi phạm pháp luật - HS nhận xét - HS lắng nghe, - Kết nối với nội dung HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu.- Thế tơn trọng, tài sản người khác - Vì cần tôn trọng thư từ, tài sản người khác - Quyền tơn trọng bí mật riêng tư trẻ em *Cách tiến hành: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Việc 1: Nhận xét hành vi HĐ nhóm -> Chia sẻ trước lớp - GV phát phiếu giao việc y/c cặp - HS thảo luận nhóm đơi nhận xét thảo luận để nhận xét xem hành vi hành vi sau : a, Thấy bố công tác về, Thắng liền lục đúng, hành vi sai túi để xem bố mua quà ? b, Mỗi lần sang nhà hàng xóm xem ti vi Bình chào hỏi người xin phép - Gv theo dõi nhóm thảo luận bác chủ nhà ngồi vào xem c, Bố công tác xa, Hải thường viết thư cho bố Một lần bạn lấy thư xem Hải viết ? d Sang nhà bạn, thấy nhiều đồ chơi đẹp lạ mắt, Phú bảo vơi bạn "cậu cho tớ xem đồ chơi khơng? - Y/c đại diện nhóm báo cáo kết - Đại diện số cặp trình bày, hs khác bổ thảo luận GVKL: Tình a, c sai; tình hướng sung ý kiến b, đ b Việc 2: Đóng vai: - Hs thảo luận, phân cơng đóng vai HĐ nhóm -> Chia sẻ trước lớp - HS thực nhiệm vụ phân công - Y/c nhóm hs thực trò chơi - Theo tình huống, số nhóm trình bày trò chơi đóng vai nhóm đóng vai theo tình - GV khen ngợi nhóm thực tốt trò chơi đóng vai khuyến khích Hs thực việc tơn trọng thư từ, tài sản người khác +Tình 1: bạn quay lớp hỏi muộn không tự ý lấy - Các học sinh khác theo dõi, nhận xét, chia sẻ bổ sung + Tình 1: Bạn em có truyện tranh để cặp Giờ chơi, em muốn mượn xe xem chẳng thấy +Tình 2: khuyên ngăn bạn bạn đâu không làm hỏng mũ người khác + Tình 2: Giờ chơi, thịnh chạy làm rơi mũ Thấy vậy, bạn liền lấy nhặt mũ trả lại cho Thịnh - Khuyến khích HS M1+ M2 tham gia mũ làm bóng đá Nếu có mặt đó, em làm gì? trò chơi 3.Hoạt động tiếp nối ( phút) =>GV kết luận: Chốt nội dung toàn - Lắng nghe bài: Thư từ tài sản người thuộc riêng họ, khuyến khích xâm phạm tự ý bóc, đọc thư sử dụng tài sản người khác việc không nên làm - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn HS nhà thực hành theo điều - Lắng nghe, thực Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 học C.bị bài: Tiết kiệm bảo vệ nguồn nước Điều chỉnh: Thứ ba ngày 13 tháng năm 2018 Tập đọc ƠN TẬP GIỮA KÌ II (TIẾT 3) 1.Kiến thức: - HS đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học; ( tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/phút) - Báo cáo nội dung nêu BT2 (về học tập lao động công tác khác) Kĩ năng: Rèn kĩ đọc, viết, kĩ trình bày báo cáo 3.Thái độ: HS ham thích khám phá tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm, TC học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Phiếu ghi tên tập đọc (8 tuần đầu HK2) II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát “Mái trường mến yêu” - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK II * Cách tiến hành: Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS lớp) -GV yêu cầu HS lên bốc thăm - HS thực (sau bốc thăm xem lại 2phút ) - HS đọc theo yêu cầu phiếu Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc -HS trả lời câu hỏi Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 ( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi cho phù hợp) *Chú ý kĩ đọc diễn cảm đối tượng -HS lắng nghe rút kinh nghiệm M3 +M4 - GV nhận xét, đánh giá +GV yêu cầu HS đọc chưa đạt nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK II *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> Cả lớp Bài tập2 : Ơn trình bày báo cáo + 1HS đọc yêu cầu bài, lớp theo dõi -GV gọi 1HS đọc yêu cầu SGK +u cầu báo cáo có khác + 1HS đọc mẫu báo cáo HD tuần với yêu cầu báo cáo HD 20, mẫu báo cáo tiết T75 + Các tổ thống kết HĐ tiết TLV tuần 20? - Lưu ý HS thay lời "Kính gửi"bằng tháng qua (học tập, lao động, cơng tác khác, ) "Kính thưa" +Các thành viên nhóm đóng vai chi đội trưởng (báo cáo KQ hoạt động *Giúp đỡ HS M1+M2 hoàn thành nội chi đội) - Đại diện tổ trình bày trước lớp (thi sắm dung YC vai) - HS nhận xét - Đề nghị HS bình chọn người đóng vai -Bình chọn bạn đóng vai bạn chi đội chi đội trưởng giỏi trưởng giỏi - GV kết luận Hoạt động nối tiếp: ( phút) - NX tiết học - Thông báo mức độ đạt kiểm tra HS - Chuẩn bị sau “Ôn tập thi CHKII -tiếp” Điều chỉnh: Chính tả (Nghe – viết) ƠN TẬP GIỮA KÌ II (TIẾT 4) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe- viết thơ "Khói chiều".(65 chữ /15 phút) khơng q lỗi, trình bày sẽ, thư lục bát ( BT2) Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp - GV yêu cầu HS làm cá nhân +GV trợ giúp Hs hạn chế +GV khuyến khích HS M1 tham gia vào hoạt động tương tác *GV: Củng cố cách đọc số, số có chữ số hàng chục Bài tập 2: Làm việc cá nhân – Cặp đôi - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân *GV giúp HS M1 cách viết số có năm chữ số => GV củng cố cách viết số Bài tập HĐ nhóm Kĩ thuật khăn trải bàn (N4) - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -GV yêu cầu HS thực theo ba bước kĩ thuật khăn trải bàn -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng M1 nêu lại cách nối để hoàn thành BT - GV lưu ý động viên số HS M1 tương tác, chia sẻ với nhóm * GV chốt đáp án Bài tập Làm việc lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - GVchấm bài, đánh giá Năm học 2017 - 2018 - HS làm vào ghi - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết -Thống cách làm đáp án +Mười sáu nghìn ba trăm linh năm +Mười sáu nghìn năm trăm +Sáu mươi hai nghìn không trăm linh bảy ( ) -2 HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào -> chia sẻ cặp đôi *Dự kiến KQ: + 87 115; 87 105; 87 001; 87 500, 87 000 - HS nêu yêu cầu tập + HS làm cá nhân (góc phiếu cá nhân) + Hs thảo luận KQ, thống KQ ghi vào phần phiếu chung + Đại diện HS chia sẻ trước lớp +Các nhóm khác bổ sung Dự kiến giải: A B C D E K10 000 11000 12000 13000 14000 15000 18000 HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào ghi - HS lắng nghe rút kinh nghiệm *Dự kiến đáp án: a) 4000 + 500 = 4500 6500 – 500 = 6000 ( ) Hoạt động tiếp nối (2 phút) -Nêu lại nội dung học? - HSTL - Về nhà học chuẩn bị sau: Số -Lắng nghe, thực 100 000 – Luyện tập - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Giáo viên: 26 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Tập làm văn ƠN TẬP GIỮA KÌ II (TIẾT 8) I MỤC TIÊU: Kiến thức: -Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK II Kĩ năng:Rèn kĩ viết đúng, trình bày khoa học Thái độ: u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đôi Đồ dùng dạy học: - Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát “Thầy cô cho em mùa xuân” - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (7 phút) * Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/phút); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, bài; thuộc hai đoạn thơ học HK II * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: kiểm tra đọc (Gọi số HS lớp đọc chưa đạt tiết trước HS có nguyện vọng đọc lại) - HS thực (sau bốc thăm -GV yêu cầu HS lên bốc thăm xem lại 2phút ) - HS đọc theo yêu cầu phiếu -HS trả lời câu hỏi Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc ( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi cho phù hợp) *Chú ý kĩ đọc đối tượng hạn chế M1+ M2, HS M3+M4 đọc nâng cao -HS lắng nghe rút kinh nghiệm - GV nhận xét, đánh giá +GV yêu cầu HS nhà luyện đọc thêm 3.Hoạt động thực hành (23 phút) *Mục tiêu: * HS đọc Suối (trang 77 sgk) hiểu làm tập (trang 78) Giáo viên: 27 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -HS viết đoạn văn (từ đến 10 câu) kể anh hùng chống giặc ngoại xâm *Cách tiến hành: Việc : Ôn đọc hiểu văn Hoạt động lớp + 2HS đọc lại, lớp đọc thầm SGK -GV giao nhiệm vụ +HS làm việc cá nhân + HS đọc Suối (trang 77 sgk) + Trao đổi cặp đôi +GV YCHS thực YC +HS chia sẻ trước lớp-> thống nhất: +Trợ giúp HS M1 - Viết vào BT - GV KL: + Câu 1: ý C + Câu 2: ý A + Câu 3: ý B + Câu 4: ý A + Câu 5: ý B Việc : Thực hành viết đoạn văn -GV giao nhiệm vụ -HS viết cá nhân-> chia sẻ với -Viết đoạn văn (từ đến 10 câu) kể bạn bàn anh hùng chống giặc ngoại xâm -Hs đọc viết -GV trợ giúp HS M1hoàn thành nội dung -Nhận xét bạn viết -HS bình chọn bạn viết, đọc hay -Bình chọn bạn viết hay nhất, tuyên dương Hoạt động nối tiếp: ( phút) - NX tiết học: - Tuyên dương Hs sôi tham gia hoaatj động chia sẻ, - Chuẩn bị sau “Cuộc chạy đua rừng” Điều chỉnh: Thể dục BÀI THỂ DỤC VỚI HOA VÀ CỜ I.MỤC TIÊU Kiến thức Giúp học sinh: - Ôn thể dục phát triển chung với hoa cờ Yêu cầu thuộc thực động tác tương đối - Tiếp tục ôn động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân Yêu cầu thực mức tương đối xác nâng cao thành tích - Ơn TC “Hồng Anh Hồng Yến “ Yêu cầu biết cách chơi bước đầu biết tham gia chơi Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyện tuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện Giáo viên: 28 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Phương tiện: Còi, em cờ nhỏ để tập TD, kẻ sân cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Định lượng phút Nội dung phương pháp dạy học Đội hình luyện tập 1/ Phần mở đầu :  - GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập  - Đứng chỗ khởi động khớp  - Bật nhảy chỗ – lần theo nhịp vỗ tay  2/ Phần : xGV * Ôn thể dục phát triển chung 16 - Yêu cầu lớp làm động tác thể dục phát triển phút chung từ đến lần - TBHT hơ lần tập liên hồn x nhịp - gv theo dõi nhận xét sửa sai cho học sinh - Chuyển thành đội hình đồng diễn thực thể dục phát triển chung x nhịp: lần * Chơi trò chơi “Hồng Anh, Hồng Yến” - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi luật chơi phút         - Yêu cầu tập hợp thành đội có số người  - Cho HS chơi thức( TBHT điều hành)  - Nhắc nhớ đảm bảo an toàn luyện tập  chơi ý số trường hợp phạm qui xGV - Các đội chạy phải chạy thẳng không chạy chéo sân không để va chạm chơi 3/ Phần kết thúc: - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát phút GV - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò học sinh nhà ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 16 tháng năm 2018 Toán SỐ 100 000 - LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giáo viên: 29 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Biết số 100 000 - Biết cách đọc, viết thứ tự số có năm chữ số - Biết số liền sau 99999 số 100 000 -Thực hành 1,2,3 (dòng 1,2,3), Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ nhận biết số 100 000 kĩ tính tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính xác q trình làm II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: 10 mảnh bìa, mảnh có ghi số 10 000 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) - T/C Gọi thuyền - TBHT điều hành - Nội dung học Đọc, viết số có năm -HS tham gia chơi -Nhận xét, đánh giá, tuyên dương chữ số bạn nắm vững kiến thức cũ + HS viết số đọc lại 98124, 40315 ( ) -Lắng nghe -> Ghi vào + Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động hình thành kiến thức: (15 phút) * Mục tiêu: - Biết số 100 000 - Biết cách đọc, viết thứ tự số có năm chữ số * Cách tiến hành: Hoạt động lớp * Việc 1: GV giới thiệu cho HS số 100 000 - GV giao nhiệm vụ - HS thực theo câu hỏi gợi ý - GV YC HS suy nghĩ, chia sẻ ND sau: GV - HS chia sẻ giải trước lớp: +GV gắn mảnh bìa có ghi số 10000 *Dự kiến nội dung chia sẻ: + Có chục nghìn? - Có tám chục nghìn + Hãy ghi số 80 000 phía - 80 000 -> GV gắn mảnh bìa có ghi số 10 000 dòng mảnh bìa gắn trước + Có chục nghìn? - Có chín chục nghìn + Ghi số 90 000 bên phải số 80 000 để có dãy số 80000, 90000 -> Gắn tiếp mảnh bìa có ghi số 10000 lên + Bây có chục nghìn? - Có 10 chục nghìn Giáo viên: 30 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -> GV nêu: Vì 10 chục trăm nên - Đọc số: Một trăm nghìn mười chục nghìn gọi trăm nghìn - Đọc dãy số: 80 000, , 100 000 - Hãy ghi số 100 000 bên phải số 90 000 - Số trăm nghìn gồm số nào? - Nhận biết cấu tạo số 100 000 => GV chốt kiến thức * Lưu ý: HS M1+ M2 nhận biết cấu tạo số 100 000 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: -Vận dụng kiến thức làm tập làm BT 1,2,3 (dòng 1,2,3), * Cách tiến hành: a.Bài tập 1: Làm việc cá nhân – cặp đôi – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân ->N2 *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT + Các số liền nhau đơn vị? ( ) *GV KL đáp án b Bài tập 2: -2 HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào ghi -> trao đổi KT - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết -Thống cách làm đáp án + 10 000;20000;30 000;40 000;50000 + 10000;11000;12000;13000;14000 + 18000;18100;18200;18300, + 18235;18236;18237;18238, + 1HS lên làm, lớp nhận xét số liền nhau đơn vị Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo YC -> GV gợi ý cho HS đối tượng M1 hoàn thành BT *GV chốt KT c Bài tập (dòng 1,2,3): -Goị HS đọc YC -Tổ chức cho HS làm tiếp sức -HS đọc YC: Viết tiếp số thích hợp vào vạch: -HS làm cá nhân -> chia sẻ KQ: *Dự kiến KQ: - Các số cần điền : 50000, 60000, 70000, 80000, 90000 - HS đọc YC - HS tham gia chơi tiếp sức + 12533; 12534; 12535 43904; 43905; 43906 62369; 62370; 62371 - Yêu cầu nêu cách tìm số liền trước, số - Số liền trước bớt đơn vị, số liền liền sau sau thêm đơn vị - GV củng cố số liền trước, số liền sau -Hoàn thành tập vào số d Bài tập Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Làm việc cá nhân – cặp đôi – Cả lớp GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo YC -> GV gợi ý cho HS đối tượng M1 hoàn thành BT *GV KQ - HS nêu yêu cầu tập + HS làm cá nhân-> trao đổi cặp đôi ->chia sẻ kết trước lớp + HS thống KQ chung Dự kiến KQ: Bài giải Số chỗ chưa có người ngồi 7000 – 500 = 2000 ( chỗ) Đáp số: 2000 chỗ ngồi µBài tập PTNL: Bài tập dòng (M3+M4): -Yêu cầu học sinh thực YC BT - HS đọc nhẩm YC báo cáo kết + Học sinh thực YC BT - GV chốt đáp án báo cáo với giáo viên Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - HSTL -Về nhà học chuẩn bị sau:So -Lắng nghe, thực sánh số phạm vi 100 000 - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Thủ công LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG (T.3) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách làm lọ hoa gắn tường - Làm lọ hoa gắn tường Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng Lọ hoa tương đối cân đối - Với học sinh khéo tay: - Làm lọ hoa gắn tường Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng Lọ hoa cân đối - Có thể trang trí lọ hoa đẹp 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ gấp, cắt, dán giấy 3.Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú với học làm đồ chơi Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Giáo viên: 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Đồ dùng: - Giáo viên : Mẫu lọ hoa gắn tường làm giấy - Học sinh : Giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Năm ngón tay ngoan -Hát tập thể - HS lên nêu quy trình làm lọ hoa gắn -HS nêu: Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa tường? gấp nếp gấp cách Bước : Tách phần gấp đế lọ hoa khỏi nếp gấp làm thân lọ hoa Bước : Làm thành lọ hoa gắn tường -HS nhận xét - GV kiểm tra chuẩn bị HS -> Kiểm tra ĐDHT - GV, N xét -> Kết nối nội dung - Ghi vào học Làm lọ hoa gắn tường (T2) 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: -Làm lọ hoa gắn tường Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng Lọ hoa tương đối cân đối -Với học sinh khéo tay: Làm lọ hoa gắn tường Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng Lọ hoa cân đối -Có thể trang trí lọ hoa đẹp *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp *Việc 1: Củng cố lại cách làm lọ hoa gắn tường Hoạt động cá nhân- Cả lớp - Giáo viên cho học sinh quan sát mẫu lọ hoa gắn -Học sinh quan sát tường làm giấy +HS tương tác, chia sẻ-> nhắc lại bước làm lọ - Hãy nêu lại bước làm lọ hoa gắn tường? hoa gắn tường cách gấp giấy.-HS khác nhận xét +Bước : Gấp phần giấy để làm đế lọ hoa gấp nếp gấp cách +Bước : Tách phần gấp đế lọ hoa khỏi nếp gấp làm thân lọ hoa +Bước : Làm thành lọ hoa gắn tường - Giáo viên đánh giá Giáo viên: 33 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Việc : Thực hành làm lọ hoa gắn tường Hoạt động cá nhân -Học sinh thực hành làm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành làm lọ lọ hoa gắn tường (cá hoa gắn tường nhân) + GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ em lúng + HS thực hành giấy thủ công túng -Học sinh khéo tay: -Làm lọ hoa gắn tường Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng Lọ hoa cân *Việc 3: Trưng bày sản phẩm đối -Giáo viên tổ chức cho học sinh trang trí trưng -Học sinh trang trí bày sản phẩm (gợi ý cho học sinh cắt dán trưng bày sản phẩm hoa có lá, cành để cắm trang trí vào lọ hoa) - Có thể trang trí lọ hoa Việc 4: Đánh giá sản phẩm đẹp - Cho học sinh đánh giá, nhận xét sản phẩm - Đánh giá sản phẩm cá nhân - Giáo viên chấm số học sinh làm xong trước -TBHT cho bạn bình chon sản phẩm đẹp -Bình chon HS có sản -Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm thực hành phẩm đẹp, sáng tạo, học sinh GD HS vệ sinh môi trường Hoạt động kết nối (2 phút): - Cho học sinh nhắc lại quy trình làm lọ hoa gắn tường - Về nhà chuẩn bị giấy thủ cơng bìa màu, giấy trắng, kéo, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán, để tiết sau học “Làm đồng hồ để bàn” + Bước : Gấp phần giấy để làm đế lọ hoa gấp nếp gấp cách + Bước : Tách phần gấp đế lọ hoa khỏi nếp gấp làm thân lọ hoa +Bước : Làm thành lọ hoa gắn tường -Nhận xét tiết học: Tuyên dương, nhắc nhở - Ghi nhớ thực Điều chỉnh: _ Tự nhiên Xã hội THÚ Giáo viên: 34 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau học, HS biết: - Chỉ nói tên phận thể loài thú nhà quan sát - Vẽ tơ màu lồi thú nhà mà học sinh ưa thích 2.Kĩ : HS nêu ích lợi lồi thú nhà -GDKNS: + Kĩ kiên định: Xác định giá trị, xây dựng niềm tin vào cần thiết việc bảo vệ cc lồi th rừng + Kĩ hợp tác: Tìm kiếm cc lựa chọn, cc cch lm để tuyên truyền , bảo vệ loài thú rừng địa phương 3.Thái độ : HS biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ thú nuôi nhà II CHUẨN BỊ: Phương pháp: - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… Đồ dùng: -GV: hình trang 104, 105 SGK, sưu tầm tranh ảnh loài thú nhà -HS : SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1.Hoạt động khởi động (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát (…) - Hát tập thể -HSTLCH: - GV gọi HS trả lời số câu hỏi sau: +Tại không nên săn bắt -HS nhận xét bạn phá tổ chim? Bên thể chim thường có bảo vệ? Bên thể chúng có xương sống khơng? +Mỏ chim có đặc điểm chung ? +Chúng dùng mỏ để làm ? - Nhận xét-> Kết nối nội dung học -Mở SGK, ghi 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: - Chỉ nói tên phận thể loài thú nhà quan sát - Vẽ tơ màu lồi thú nhà mà học sinh ưa thích - Nêu ích lợi loài thú nhà * Cách tiến hành *Việc 1: Quan sát thảo luận - Giáo viên yêu cầu nhóm học sinh +Nhóm trưởng điều khiển bạn lần quan sát hình ảnh lồi thú nhà lượt quan sát SGK trang 104, 105 tranh ảnh loài +Học sinh cá nhân -> thảo luận nhóm thú sưu tầm được, thảo luận trả lời câu -và ghi kết giấy hỏi theo gợi ý: -TBHT điều hành Giáo viên: 35 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Chỉ nói tên vật có hình + Chỉ nêu rõ phận bên thể vật + Nêu đặc điểm giống khác vật + Trong số thú nhà đó, có mõm dài, tai vểnh, mắt hí ; có thân hình vạm vỡ, sừng cong lưỡi liềm ; có thân hình to lớn, có sừng, vai u, chân cao ? + Chúng đẻ hay đẻ trứng ? + Thú mẹ nuôi thú sinh ? + Thú có xương sống khơng ? -Giáo viên cho nhóm trưởng điều khiển bạn quan sát giới thiệu -Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày kết thảo luận Cả lớp rút đặc điểm chung thú Kết luận: Những động vật có đặc điểm có lơng mao, đẻ ni sữa gọi thú hay động vật có vú Thú lồi vật có xương sống * Việc 2: Thảo luận - Giáo viên yêu cầu nhóm học sinh thảo luận trả lời câu hỏi theo gợi ý: + Kể tên số lồi thú ni mà em biết + Nêu ích lợi việc ni lồi thú nhà như: lợn, trâu, bò, chó, mèo,… + Ở nhà có em ni vài lồi thú nhà khơng? Em tham gia chăm sóc hay chăn thả chúng khơng? Em thường cho chúng ăn ? + Người ta ni thú làm ? -Giáo viên u cầu đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm -Nhận xét, tun dương Kết luận: Lợn vật ni nước ta Thịt lợn thức ăn giàu chất dinh dưỡng cho người Phân lợn dùng để bón ruộng Trâu, bò dùng để kéo cày, kéo xe,… Giáo viên: 36 +Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm +Các nhóm khác nghe bổ sung =>Cả lớp rút đặc điểm chung thú -Lắng nghe ghi nhớ +Học sinh thảo luận nhóm ghi kết phiếu HT -> chia sẻ-> thống KQ nhóm-Nhóm trưởng điều khiển Mỗi bạn quan sát -> chia sẻ ý kiến +Học sinh trình bày kết thảo luận + Các nhóm khác nghe bổ sung -Lắng nghe ghi nhớ Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Phân trâu, bò dùng để bón ruộng Bò ni để lấy thịt, lấy sữa Các sản phẩm sữa bò bơ, pho-mát với thịt bò thức ăn ngon bổ, cung cấp chất đạm, chất béo cho thể người *Việc 3: Làm việc cá nhân -Giáo viên yêu cầu nhóm học sinh - Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo thảo luận, chọn vật nhóm yêu luận, chọn vật vẽ, tô màu thích vẽ tranh, tơ màu thích thích phận thể vật -Giáo viên cho nhóm dán hình vẽ lên bảng, cử đại diện giới thiệu vật mà nhóm vẽ +Giáo viên cho nhóm dán hình vẽ lên -Nhóm trưởng điều khiển bạn lần bảng, cử đại diện giới thiệu vật mà lượt quan sát trả lời nhóm vẽ + Chúng ta cần làm để bảo vệ thú +Học sinh trả lời theo suy nghĩ nuôi ? -Giáo viên giáo dục tư tưởng: Để bảo vệ thú nuôi, cần cho thú ăn đầy đủ, làm chuồng trại phù hợp, chăm sóc thú để khơng bị bệnh, lai tạo giống mới… - Gv nhận xét, khen nhóm làm việc tốt, sáng tạo * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp đối tượng M1+ M2 hoàn thành YC học 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) -HS nêu - Nêu lại ND - Nhận xét tiết học, khen ngợi hs có ý thức -Lắng nghe, thực tích cực xây dựng - Chuẩn bị : Thú (T.T) Điều chỉnh: _ Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội Giáo viên: 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Thực an tồn giao thơng đường - Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tốt- chuẩn bị đầy đủ II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “Lớp đồn kết” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 40 Trường Tiểu học: ... bốn mươi lăm ( ) - HS đọc nhẩm YC + Học sinh thực Yc vào *Dự kiến KQ: +36 520, 36 521, 36 522, 36 5 23, 36 524, 36 525, 36 526 ( ) 13 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 thứ tự dãy số d Bài... phải: 4 231 6 - GV KL cách viết số: viết từ trái sang phải: 4 231 6 - Chú ý xác định chữ số hàng - HS đọc - HD đọc số - GV viết cặp số: 5 32 7 45 32 7, 8 735 28 735 , 6581 96581, 731 1 6 731 1 32 74 1, 832 53, 65711,... khác việc không nên làm - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn HS nhà thực hành theo điều - Lắng nghe, thực Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 học C.bị bài: Tiết kiệm bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 27 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan