Tuần 27 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

35 1.4K 47

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2018, 20:59

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày 11 tháng năm 2018 Tiếng Việt TIẾT + : TỪNG TIẾNG RỜI ( Thiết kế trang 13) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thể dục BÀI THỂ DỤC – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thực động tác thể dục phát triển chung theo nhịp hơ (có thể quên tên thứ tự động tác) - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng đứng nghiêm, đứng nghỉ - Biết cách tâng cầu bảng cá nhân vợt gỗ Kĩ năng: Rèn HS kĩ thực động tác thể dục phát triển chung kĩ tập hợp hàng dọc, dóng hàng đứng nghiêm, đứng nghỉ, kĩ trò chơi " Tâng cầu" thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường , còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học - Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập - Phương tiện: còi, vợt bảng Nội dung I/ Hoạt động khởi động: GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu Tên GV Định lượng – 3’ Phương pháp tổ chức Đội Hình * * * * * * * * * Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 học HS đứng chỗ vổ tay hát HS chạy vòng sân tập Thành vòng tròn, thường….bước Nhận xét II/ Phần thực hành: a Ôn thể dục Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Nhận xét b Ơn Đội hình đội ngủ Nhận xét c Tâng cầu Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập HS luyện tập Tâng cầu cá nhân Nhận xét Các tổ thi đua tâng cầu để chọn nhất, nhì, ba… Thi tâng cầu để chọn vơ địch lớp Nhận xét Tuyên dương III/ Hoạt đông tiếp nối: Đi thường….bước Đứng lại…….đứng HS vừa vừa hát theo nhịp - Ôn động tác vươn thở tay thể dục - Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà ôn TD tập tâng cầu – 2’ – 2’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV GV 1’ 2–3 lÇn 2–3 lÇn – 7’ Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – 2’ Đội hình xuống lớp – 2’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * – 2’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1’ GV 1’ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đạo đức CẢM ƠN VÀ XIN LỖI ( TIẾP THEO ) I.MỤC TIÊU Kiến thức: - Nêu cần nói cảm ơn, xin lỗi - Biết cảm ơn, xin lỗi tình phổ biến giao tiếp Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết thực nói cảm ơn, xin lỗi nhắc nhở bạn bè thực 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học Phân hành vi cần nói cảm ơn, xin lỗi II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ tập 1, Vở BTĐĐ, phiếu tập, giấy A4 - HS : Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS nghe hát bài: “ Mẹ yêu ơi” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động thực hành: (20 phút) * Mục tiêu: : - Nêu cần nói cảm ơn, xin lỗi - Biết cảm ơn, xin lỗi tình phổ biến giao tiếp *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp 10’ Phân tích tranh tập 1: - GV yêu cầu HS quan sát tranh tập - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi bốn, chia sẻ trước lớp - GV treo tranh + Tranh 1: Khi bạn cho táo nói + Các bạn tranh làm ? cảm ơn + Vì bạn làm ? + Tranh 2: Đi học muộn phải xin lỗi * Kết luận: Khi người khác quan cô giáo tâm giúp đỡ cần nói cảm ơn Khi làm phiền người khác phải nói xin lỗi 2: Thảo luận theo cặp tập 2: 10’ - Trong tranh vẽ có ai? Họ - HS thảo luận nhóm đơi theo câu hỏi làm gì? gợi ý giáo viên - Những bạn tranh cần nói gì? Vì - HS kể trước lớp HS quan sát tranh, sao? thảo luận nhóm đôi, chia sẻ trước lớp - Nếu thấy bạn em nói - Đại diện nhóm lên trước lớp Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 với bạn? - GV kết luận ý vào tranh chia sẻ - Lớp nhận xét , bổ sung ý kiến Hoạt động thực hành: (10 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ biết cảm ơn, xin lỗi tình phổ biến giao tiếp *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp Thảo luận nhóm tập - Chia HS thành nhóm nhỏ quan sát tranh - HS thảo luận nhóm đơi, quan sát tranh thảo luận thảo luận - số HS đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp - Lớp nhận xét * Kết luận: + Ở tình 1: Cách ứng xử (c )“ Nhặt hộp bút lên trả bạn xin lỗi ” + Ở tình : cách ứng xử ( b) “ Nói lời cảm ơn bạn ” 2: Chơi ghép hoa tập 5: - Chia nhóm, phát cho nhóm hai nhị hoa (một nhị ghi lời “Cảm ơn” nhị ghi lời “ Xin lỗi” cánh hoa ( ghi tình khác nhau) - Nêu yêu cầu ghép hoa - Làm việc theo nhóm nhóm trình bày sản phẩm Chia sẻ trước lớp - Lớp nhận xét - GV nhận xét chốt lại tình cần nói lời cảm ơn, cần nói lời xin lỗi * Trò chơi sắm vai ( Bài tập 4): - HS sắm vai diễn trước lớp - GV giao tình cho HS phân cơng sắm - Lớp nhận xét vai - Kết luận: Bạn Thắng cảm ơn Nga sách xin lỗi làm hỏng sách bạn Bạn Nga cần tha lỗi cho bạn nói “ Khơng có gì, Bạn đừng lo” 3: HS làm tập Giải thích yêu cầu tập Làm tập Đọc từ chọn Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Đọc đồng hai câu cuối * Kết luận: - Cần nói cảm ơn người khác quan tâm, giúp đỡ việc dù nhỏ - Cần nói lời xin lỗi làm phiền người khác - Biết cảm ơn, xin lỗi thể tự trọng tôn trọng người khác 3.Hoạt động tiếp nối : 5’ - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP A.MỤC TIÊU : Kiến thức: Biết đọc, viết, so sánh số có hai chữ số; biết tìm số liền sau số; biết phân tích số có hai chữ số thành tổng số chục số đơn vị Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết đọc, viết, so sánh số có hai chữ số; biết tìm số liền sau số; biết phân tích số có hai chữ số thành tổng số chục số đơn vị 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - HS làm tập 1, (a, b), ( cột a, b), II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép bài tập (a, b), ( cột a, b), - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) Tên GV HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (20 phút) - HS làm tập 1, (a, b), ( cột a, b), * Mục tiêu: Biết đọc, viết, so sánh số có hai chữ số; biết tìm số liền sau số; biết phân tích số có hai chữ số thành tổng số chục số đơn vị *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp * Bài 1: Bài tập yêu cầu gì? - Bài tập yêu cầu viết số - Cho HS đọc lại số vừa viết - HS làm cá nhân ô li, chia sẻ trước lớp a, 30, 13, 12, 20 b, 70, 44, 96, 69 c, 81, 10, 99, 48 * Bài 2: Cho HS nêu yêu cầu - Viết theo mẫu: - Số liền sau 80 81 Cho HS phân tích mẫu: Số liền sau - Số liền sau 23 24 80 số nào? - Số liền sau 84 85 - Cho HS thảo luận nhóm Làm - Số liền sau 70 71 bảng nhóm chia sẻ trước lớp - Số liền sau 98 99 - Muốn tìm số liền sau số, ta - Muốn tìm số liền sau số, ta đếm thêm số làm nào? cộng thêm * Bài 3: Cho HS nêu yêu cầu bài, Điền dấu (>, < ,= ) làm a) 34 < 50 b) 47 > 45 - HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” 78 > 69 81 < 82 72 < 81 95 > 90 62 = 62 61 < 63 - Từ so sánh điền dấu - HS nêu lại cách so sánh * Bài 4: Hướng dẫn HS làm theo mẫu Số 87 gồm chục đơn vị Ta viết: 87=80 + Số 87 gồm chục đơn vị? Số 59 gồm 5chục đơn vị Ta viết: 59 = 50 +9 Số 20 gồm chục đơn vị Ta viết: 20=20 + Số 99 gồm chục đơn vị Ta viết: 99=90 + * Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 5: Số 84 gồm chục đơn vị Ta viết: 84=80 +4 - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận Số 55 gồm 5chục đơn vị Ta viết: 55 = 50 +5 xét Số 40 gồm chục đơn vị Ta viết: 40=40 + Số 79 gồm chục đơn vị Ta viết: 79=70 + Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - HS đọc số từ đến 100 - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Năm học 2017 - 2018 Thứ ba ngày 12 tháng năm 2018 Hát nhạc HỌC HÁT BÀI : HỒ BÌNH CHO BÉ Tiếng Việt TIẾT + : TIẾNG KHÁC NHAU ( Thiết kế trang 18) -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán BẢNG CÁC SỐ TỪ ĐẾN 100 A.MỤC TIÊU : Kiến thức: Nhận biết số 100 liền sau số 99; đọc, viết lập bảng số từ đến 100; biết số đặc điểm số bảng Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết đọc, viết lập bảng số từ đến 100; biết số đặc điểm số bảng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tốn - HS làm tập 1, 2, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, - HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (20 phút) - HS làm tập 1, 2, * Mục tiêu: Nhận biết số 100 liền sau số 99; đọc, viết lập bảng số từ đến 100; biết số đặc điểm số bảng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp a Giới thiệu bước đầu số 100: * Bài 1: - HS nêu yêu cầu, làm chia sẻ trước lớp - Số liền sau 97 98 - Tìm số liền sau 97, 98, 99 - Số liền sau 98 99 - Số 100 số liền sau số 99, đọc trăm - Một trăm (100) số có chữ số? - 100 số có chữ số b Giới thiệu bảng số từ – 100: * Bài 2: Viết số thiếu vào chỗ - HS viết số theo nhóm 4, thi đua đọc nhanh trống số bảng - Nêu số liền trước, liền sau số - Muốn tìm số liền trước số ta - Ta bớt làm nào? - Muốn tìm số liền sau số ta - Ta cộng thêm vào số làm nào? c Đặc điểm bảng từ – 100: - HS điền số nêu * Bài 3: Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Các số có chữ số: 1, 2, 3, - Các số tròn chục: 10, 20, 30, 90 - Số bé có chữ số: 10 - Số lớn có chữ số: 99 - Các số có chữ số giống nhau: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 * Bài tập phát triển lực: ( Dành * Bài 4: cho HS M3, M4): - Tìm số liền sau 87, 88, 89 - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận - Số liền sau 87 88 xét - Số liền sau 88 89 - Số liền sau 89 90 Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - HS đọc số từ đến 100 - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ tư ngày 13 tháng năm 2018 Tiếng Việt TIẾT + : TIẾNG KHÁC NHAU TỪNG PHẦN ( Thiết kế trang 22) - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Kiến thức: Viết số có hai chữ số, viết số liền trước, số liền sau số; so sánh số, thứ tự số Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết viết số có hai chữ số, viết số liền trước, số liền sau số; so sánh số, thứ tự số 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Toán - HS làm tập 1, 2, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (20 phút) - HS làm tập 1, 2, * Mục tiêu: Viết số có hai chữ số, viết số liền trước, số liền sau số; so sánh số, thứ tự số *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp * Bài 1: Hướng dẫn HS nêu cách làm, - Bài tập yêu cầu viết số làm cá nhân chia sẻ - HS làm cá nhân ô li, chia sẻ trước lớp:33, 90, 58, 85, 21, 71, 66, 100 * Bài : Nêu lại cách tìm số liền - Viết số: trước, số liền sau - Làm 2: a, b, c, so sánh số dòng thấy - HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” mối quan hệ liền trước, liền sau - HS nêu yêu cầu - HS làm vào Chia sẻ trước lớp: * Bài : Yêu cầu em làm a ) Viết số từ 50 đến 60 tập vào bảng nhóm Lên chia sẻ b) Từ 85 đến 100 Tên GV 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - GV đọc mẫu toàn lần - HS đọc, lớp đọc thầm Tìm hiểu đọc luyện đọc - HS chọn ý đúng: Nụ hoa lan trắng * GV đọc mẫu lần ngần - Cho HS đọc đoạn trả lời câu hỏi - Hoa lan có màu gì? Hương hoa lan ngan ngát toả khắp - Gọi HS đọc đoạn 2, trả lời câu hỏi vườn khắp nhà - Hương hoa lan thơm nào? - GV mở rộng: Hoa ngọc lan vừa đẹp vừa thơm nên có ích cho sống người Những hoa cần giữ gìn bảo vệ Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ đọc diễn cảm lại văn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp a/ Đọc diễn cảm lại văn - Cho HS đọc đoạn , nhóm - Thi đọc nhóm b/ Luyện nói: - Luyện nói: kể tên loài hoa mà em biết * GV cho HS quan sát tranh, hoa thật yêu cầu em gọi tên lồi hoa - Cho HS luyện nói - GV nhận xét - Chốt: Những hoa cần giữ gìn bảo vệ Các lồi hoa góp phần làm cho mơi trường thêm đẹp, sống người thêm ý nghĩa - HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - HS luyện nói nhóm đơi, chia sẻ trước lớp quan sát tranh - HS hỏi đáp theo cặp.Vài cặp hỏi đáp trước lớp.( hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa râm bụt, hoa đào, hoa sen ) HS nói thêm điều biết lồi hoa mà kể VD: hoa có màu gì? Cánh to hay nhỏ? Lá nào? Hoa nở vào mùa nào? … Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị : “ Ai dậy sớm” -Thứ ba ngày 13 tháng năm 2018 Tập viết: TÔ CHỮ HOA E, Ê, G A.MỤC TIÊU : Kiến thức: - Tô chữ hoa: E, Ê, G Tên GV 21 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 -Viết vần ăm, ăp, ươn, ương; từ ngữ chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát hương kiểu chữ thường cỡ vừa theo Tập viết 1, tập ( từ ngữ viết lần) Kĩ năng: Rèn HS kĩ viết viết đẹp, viết nhanh vần, tiếng, từ học 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập viết II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương phápgiảng giải, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: chữ mẫu: chữ hoa: E, Ê, G -Viết vần ăm, ăp, ươn, ương; từ ngữ chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát hương kiểu chữ thường cỡ vừa theo Tập viết 1, tập - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi viết:  HS viết bảng lớp: mái trường, sao, mai sau ,… * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi viết - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động nhận điện đặc điểm cách viết chữ ghi vần, từ ứng dụng: (15 phút) * Mục tiêu: GV hình thành cho HS biết: - Tơ chữ hoa: E, Ê, G -Viết vần ăm, ăp, ươn, ương; từ ngữ chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát hương kiểu chữ thường cỡ vừa theo Tập viết 1, tập * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp a Hướng dẫn tô chữ hoa: E, Ê, G - Treo bảng chữ mẫu E, Ê, G - Hỏi: + Chữ E hoa gồm nét nào? + Nét cong hở phải - HS quan sát viết khơng, + GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết viết bảng E +Chữ Ê, G hoa gồm nét nào? - HS viết chữ Ê, G (tương tự dạy chữ Ê) b GV hướng dẫn viết vần vần ăm, ăp, ươn, - HS viết không, viết bảng con: ương; từ ngữ chăm học, khắp vườn, vườn vần ăm, ăp, ươn, ương; từ ngữ hoa, ngát hương chăm học, khắp vườn, vườn hoa, Tên GV 22 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - GV viết mẫu ngát hương - Cho HS viết bảng * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o - HS hát HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động thực hành viết tập viết: (15 phút) * Mục tiêu: - Tô chữ hoa: E, Ê, G -Viết vần ăm, ăp, ươn, ương; từ ngữ chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát hương kiểu chữ thường cỡ vừa theo Tập viết 1, tập II * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Viết vào - Hướng dẫn - Tô chữ hoa: : E, Ê, G - HS nêu tư ngồi viết -Viết vần ăm, ăp, ươn, ương; từ - HS nêu yêu yêu cầu viết ngữ chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát - HS viết vào tập viết hương kiểu chữ thường cỡ vừa theo Tập viết 1, tập - Lưu ý tư ngồi, cầm viết - GV thu số chấm , nhận xét chung, chữa lỗi * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (1’) Tuyên dương em viết đẹp nhắc nhở em viết chưa đẹp Hoạt động tiếp nối : ( 1’) - Dặn HS viết lại ô li Chuẩn bị cho tiết học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: . ………………………………………………………………………………………… Chính tả Tên GV 23 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 NHÀ BÀ NGOẠI A MỤC TIÊU : Kiến thức: Nhìn sách bảng, chép lại Nhà bà ngoại 27 chữ khoảng 10-15 phút - Điền vần ăm, ăp chữ k, c vào chỗ trống - Làm tập 2,3 (SGK) Kĩ năng: Rèn HS kĩ chép lại đúng, nhanh đoạn “Nhà bà ngoại ” rèn kĩ viết luật tả âm k, c vào chỗ trống Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Chính tả Giữ gìn sáng Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung tả tập - Học sinh: Vở Chính tả, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ Bà bà” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động chuẩn bị viết tả : (7 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ viết tiếng, từ khó viết * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - Viết bảng đoạn văn cần chép -Nhìn bảng đọc đoạn chép - Cho hs thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó viết, - Thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó chia sẻ trước lớp viết - Nhẩm đánh vần, viết bảng - Yêu cầu đọc lại tiếng dễ viết sai: ngoại, tiếng bên rộng rãi, loà xoà, khắp vườn, Hoạt động viết tả: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ viết Nhìn sách bảng, chép lại Nhà bà ngoại 27 chữ khoảng 10-15 phút Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp Tên GV 24 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Cho HS chép câu - Chép vào - GV hd em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề trang vở, viết lùi vào ô chữ đầu câu đoạn văn -Hướng dẫn chép vào -Tư ngồi, cách để -Trong có dấu chấm? -Dấu chấm đặt cuối câu kể, kết thúc câu, chữ đứng đằng sau dấu chấm phải chữ viết hoa * Lưu ý: HS M1, M2 viết tả tốc độ HS M3, M4 viết tả tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (2 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để rút kin h nghiệm * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV đọc lại cho HS soát lỗi - Hướng dẫn sửa lỗi, chữa lỗi xuống cuối - Sửa lỗi: đổi cho - Chấm vở, chữa lỗi cho HS - HS hát Hoạt động làm tập tả: phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để rút kin h nghiệm Điền vần ăm, ăp chữ k, c vào chỗ trống * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp *Bài tập: a Điền vần ăm, ắp - Gọi hs đọc yêu cầu tập điền vào - HS nêu u cầu, thảo luận nhóm đơi - HS làm bảng lớp chỗ chấm Năm nay, Thắm học sinh lớp một, Thắm chăm học, biết tự tắm cho mình, biết xếp sách ngăn nắp - Đọc bài: nhiều em b Điền c hay k - Chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền -Gv HS chữa ,rút luật tả:k nhanh” đứng trước e,ê,i - Hát đồng ca, chơi kéo co - GV nhận xét Chữa Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Vài HS nhắc lại luật tả - Nhận xét tiết học - Tuyên dương HS viết đúng, đẹp, làm BT nhanh - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau Tên GV 25 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ tư ngày 14 tháng năm 2018 Tập đọc- học thuộc lòng AI DẬY SỚM I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: dậy sớm, vườn, lên đồi, đất trời, chờ đón Bước đầu biết nghỉ cuối câu dòng thơ, khổ thơ - Hiểu nội dung bài: Ai dậy sớm thấy hết cảnh đẹp đất trời -Trả lời câu hỏi (SGK) - Học thuộc lòng khổ thơ Kĩ năng: - HS đọc trơn tập đọc, đọc tốc độ 3.Thái độ: - Bồi dưỡng cho học sinh tính chăm dậy sớm Tình cảm yêu mến thiên nhiên, yêu mến quê hương đất nước II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Tranh minh họa, bảng phụ chép tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ Ai dậy sớm” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát Tên GV 26 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu - GV cho HS quan sát tranh giới thiệu nội dung chủ điểm nội dung tập đọc Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút) * Mục tiêu: Đọc trơn Đọc từ ngữ: dậy sớm, vườn, lên đồi, đất trời, chờ đón Bước đầu biết nghỉ cuối câu dòng thơ, khổ thơ * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp a- Hướng dẫn luyện đọc: * Đọc mẫu văn: giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, - Lắng nghe tình cảm * Luyện đọc cho HS: + Luyện đọc tiếng, từ ngữ - Hướng dẫn hs luyện đọc: Luyện đọc tiếng, từ: - HS đọc tiếng, từ khódậy sớm, “dậy sớm, đồng, vừng đơng”, GV gạch chân đồng, vừng đơng tiếng, từ khó yêu cầu HS đọc -HS đọc trơn, nhẩm chữ câu - GV giải thích từ: “vừng đơng” thứ nhất; + Luyện đọc câu: -Tiếp tục với câu - GV bảng câu - HS đọc tiếp nối nhóm - GV bảng câu lại - Gọi hs đọc nối tiếp câu theo em -Từng nhóm HS, tiếp nối đọc nhóm (Xem lần xuống dòng + Luyện đọc đoạn, bài: đoạn) Các nhóm thi xem nhóm - Cho hs nối tiếp đọc đoạn đọc to, rõ, - Gọi cá nhân hs đọc - HS đọc Lớp nhận xét - Yêu cầu hs đọc đồng - HS đồng lần * Ôn vần an, at: - Gọi HS đọc yêu cầu tập SGK - HS lên phân tích đọc lên: bàn - Tìm cho tiếng có vần “ươn, ương” -Thi tìm nhanh tiếng , phân tích bài? tiếng: vườn, hương - Gạch chân tiếng đó, đọc cho tiếng đó? -Thi đua nhóm xem nhóm tìm - Nêu câu chứa tiếng có vần cần ơn Nói cho nhanh nhiều tròn câu, rõ nghĩa -Tìm câu trọn nghĩa * Lưu ý: HS đọc trơn Tốc độ phút đọc 25 – 30 tiếng - HS hát TIẾT 2: Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút) * Mục tiêu: - Hiểu nội dung bài: Ai dậy sớm thấy hết cảnh đẹp đất trời -Trả lời câu hỏi (SGK) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, oạt động lớp c- Tìm hiểu đọc luyện nói: Tên GV 27 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 * Tìm hiểu đọc: - GV gọi HS đọc khổ thơ - Nêu câu hỏi SGK gọi HS trả lời - HS luyện đọc học thuộc lòng ý câu hỏi theo khổ thơ đọc nhóm đơi, chia sẻ trước lớp - GV nói thêm: thơ cho ta thấy cảnh buổi - Thảo luận nhóm đơi trả lời câu sáng đẹp dậy sớm thấy hỏi SGK - GV đọc mẫu toàn - Cho HS luyện đọc SGK ý rèn cách ngắt Trả lời câu hỏi theo tranh nghỉ cho HS * Nghỉ giải lao tiết Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ đọc thuộc lòng, đọc diễn cảm lại văn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp a/ Tổ chức cho HS học thuộc lòng thơ b/ Đọc diễn cảm lại văn - Cho HS đọc đoạn , nhóm - Thi đọc nhóm - HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động lớp c/ Luyện nói: - HS luyện nói nhóm đơi, chia sẻ trước lớp quan sát tranh HS nói theo mẫu Nêu yêu cầu phần luyện nói? Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Hôm ta học gì? Bài thơ nói điều gì? - Qua thơ hôm em thấy cần phải làm gì? - Nhận xét học - Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: Mưu sẻ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ năm ngày 15 tháng năm 2018 Tên GV 28 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Tập đọc MƯU CHÚ SẺ A MỤC TIÊU Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: chộp được, hoảng lắm, nén sợ, lễ phép Bước đầu biết nghỉ chỗ có dấu câu -Hiểu nội dung bài: Sự thơng minh nhanh trí cuả Sẻ khiến tự cứu thoát nạn -Trả lời câu hỏi 1,2 (SGK) Kĩ năng: Rèn HS kĩ trơn , đọc diễn cảm 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tập đọc II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động nhóm, lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Tranh minh họa, bảng phụ chép tập đọc - Học sinh: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu - GV cho HS quan sát tranh giới thiệu nội dung chủ điểm nội dung tập đọc Hoạt động luyện đọc : (30- 32 phút) * Mục tiêu: Đọc trơn Đọc từ ngữ: chộp được, hoảng lắm, nén sợ, lễ phép Bước đầu biết nghỉ chỗ có dấu câu * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp a- Hướng dẫn luyện đọc: * Đọc mẫu văn: giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, - Lắng nghe tình cảm * Luyện đọc cho HS: + Luyện đọc tiếng, từ ngữ - Hướng dẫn hs luyện đọc: - Luyện đọc tiếng, từ ngữ kết hợp giải nghĩa từ: - HS đọc tiếng, từ khó Tên GV 29 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 chộp, hoảng lắm, nén sợ, lễ phép + Luyện đọc câu: - GV bảng câu - GV bảng câu lại - Gọi hs đọc nối tiếp câu theo em nhóm + Luyện đọc đoạn, bài: Chia thành đoạn + Đoạn 1: Hai câu đầu + Đoạn 2: Câu nói Sẻ + Đoạn 3: Phần lại - Cho hs nối tiếp đọc đoạn - Gọi cá nhân hs đọc - Yêu cầu hs đọc đồng * Ơn vần n, ng: - GV nêu u cầu 1: Tìm tiếng có vần n? GV nêu yêu cầu 2: Nói câu chứa tiếng có vần uôn, vần uông? -HS đọc trơn, nhẩm chữ câu thứ nhất; -Tiếp tục với câu - HS đọc tiếp nối nhóm -Từng nhóm HS, tiếp nối đọc (Xem lần xuống dòng đoạn) Các nhóm thi xem nhóm đọc to, rõ, - HS đọc Lớp nhận xét - HS đồng lần - HS lên phân tích đọc lên: bàn -Thi tìm nhanh tiếng , phân tích muộn - Đọc câu mẫu SGK: Bé đưa cho mẹ cuộn len Bé lắc chng Dựa vào từ ngữ vừa tìm nói câu chứa tiếng có vần n, vần ng -Thi đua nhóm xem nhóm tìm nhanh nhiều -Tìm câu trọn nghĩa - HS hát * Lưu ý: HS đọc trơn Tốc độ phút đọc 25 – 30 tiếng TIẾT 2: Hoạt động tìm hiểu bài: (15- 17 phút) * Mục tiêu: -Hiểu nội dung bài: Sự thơng minh nhanh trí cuả Sẻ khiến tự cứu nạn -Trả lời câu hỏi 1,2 (SGK) * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, oạt động lớp c- Tìm hiểu đọc luyện nói: * Tìm hiểu đọc: - GV đọc mẫu toàn lần -HS ý , lắng nghe - GV nêu yêu cầu: - Hđọc, lớp đọc thầm đoạn - HS đọc trả lời câu hỏi1 Tên GV 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Khi Sẻ bị mèo chộp được, Sẻ nói với Mèo? - HS đọc tiếp đoạn lại trả lời câu hỏi: + Sẻ làm Mèo đặt xuống đất? + Xếp chữ thành câu nói Sẻ GV Chốt lại ý Sẻ + thông minh - - Chọn ý ( ý a - Sao anh không rửa mặt) H đọc thầm đoạn lại trả lời câu hỏi Sẻ bay H đọc thẻ chữ - đọc mẫu H lên bảng thi xếp đúng, xếp nhanh Hoạt động luyện đọc diễn cảm: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ đọc diễn cảm lại văn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp a/ Đọc diễn cảm lại văn - Cho HS đọc đoạn , nhóm - Thi đọc nhóm * Cho HS M3, M4 kể lại câu chuyện - Gọi HS kể lại câu chuyện Mưu Sẻ - HS đọc cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - số HS M3, M4 lên kể - HS luyện kể nhóm đơi, chia sẻ trước lớp - Sẻ vật thông minh - Qua câu chuyện ta thấy Sẻ vật nào?5 Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau -Thứ sáu ngày 16 tháng năm 2018 Chính tả: CÂU ĐỐ A MỤC TIÊU : Kiến thức: Nhìn sách bảng, chép lại Câu đố ong: 16 chữ khoảng 8-10 phút - Điền chữ ch, tr, v, d gi vào chỗ trống - Bài tập 2, a b Kĩ năng: Rèn HS kĩ chép lại đúng, nhanh Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Chính tả Giữ gìn sáng Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: Tên GV 31 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Bảng phụ ghi nội dung tả tập - Học sinh: Vở Chính tả, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Tập II III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát bài: “ Con ong” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách tiến hành: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động chuẩn bị viết tả : (7 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ viết từ ngữ Rèn kĩ viết nắn nót, cẩn thận, * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp - Viết bảng đoạn văn cần chép - Cho hs thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó viết, chia sẻ trước lớp - Yêu cầu đọc lại tiếng dễ viết sai - Nhìn bảng đọc đoạn chép - Thảo luận nhóm đơi tìm tiếng khó viết: khắp vườn, chăm chỉ, gây mật, hoa - Nhẩm đánh vần, viết bảng tiếng - HS hát Hoạt động viết tả: (15 phút) * Mục tiêu: Nhìn sách bảng, chép lại Câu đố ong: 16 chữ khoảng 8-10 phút * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - Cho HS chép câu - Chép vào - GV quan sát uốn nắn cách ngồi viết, cầm bút số em sai, nhắc HS viết tên vào trang Chữ đầu dòng thơ phải viết hoa * Lưu ý: HS M1, M2 viết tả tốc độ HS M3, M4 viết tả tốc độ, viết đẹp mềm mại tròn trịa Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: (2 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để rút kin h Tên GV 32 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 nghiệm * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp - GV đọc lại cho HS soát lỗi - Hướng dẫn sửa lỗi, chữa lỗi xuống cuối - Sửa lỗi: đổi cho - Chấm vở, chữa lỗi cho HS Hoạt động làm tập tả: phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai, tốt, bạn để rút kin h nghiệm Điền vần an, at chữ g, gh vào chỗ trống * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động lớp * Bài tập 2: - Gọi hs đọc yêu cầu tập điền vào chỗ chấm - GV nhận xét - GV cho HS rút luật tả: ch/ tr - GV HS chữa Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - Nhận xét tiết học - Tuyên dương HS viết đúng, đẹp, làm BT nhanh - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau - HS nêu u cầu, thảo luận nhóm đơi - HS làm bảng con, chia sẻ trước lớp - HS làm bảng lớp a thi chạy , tranh bóng b giỏ cá, giỏ trứng, cặp d a - Chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Kể chuyện: TRÍ KHƠN A MỤC TIÊU Kiến thức: Kể lại đoạn truyện theo tranh gợi ý tranh - Hiểu nội dung câu chuyện: Trí khơn người giúp người làm chủ mn lồi Kĩ năng: Rèn HS kĩ kể lại đoạn câu chuyện theo tranh gợi ý tranh rèn HS tự tin giao tiếp Tên GV 33 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Kể chuyện II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, phương pháp giảng giải, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp kể chuyện, phương pháp thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: - Tranh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: 1.HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS hát * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS hát - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động nghe - kể: (3 phút) * Mục tiêu: GV kể cho HS nghe câu chuyện theo tranh gợi ý tranh * Cách tiến hành: Hoạt động lớp - GV kể chuyện lần - GV kể chuyện lần 2, kết hợp cho hs xem tranh HS lắng nghe * Hướng dẫn HS kể lại đoạn theo tranh - GV treo tranh 1: - HS nghe xem tranh + Tranh vẽ gì? - … bác nơng dân cày Con - Tiến hành tương tự với tranh khác trâu rạp kéo cày Hổ nhìn thấy ngạc nhiên Hoạt động thực hành kể chuyện: (20 phút) * Mục tiêu: - : Kể lại đoạn truyện theo tranh gợi ý tranh - Hiểu nội dung câu chuyện: Trí khơn người giúp người làm chủ muôn lồi * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động lớp * Hướng dẫn HS kể lại đoạn câu chuyện - GV cho HS thi kể theo nhóm - HS thi kể theo nhóm 4, chia sẻ trước Hoạt động tìm hiểu nội dung ý nghĩa lớp câu chuyện: (7’) - Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện - Vì Hổ to lớn hăng lại thua -… Hổ ngốc ngếch khơng có trí khơn người? - Người bé có trí khôn Tên GV 34 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 - Vì người thắng Hổ? * Kết luận: Khơng phải cần có sức mạnh chiến thắng Ngồi cần phải dùng trí tuệ, có trí tuệ làm chủ mn lồi Hoạt động tiếp nối : ( 2’) - GV nhận xét tiết học - Dặn HS tập kể lại chuyện cho gia đình nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV 35 Trường Tiểu học ... thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, - HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :... ngày 15 tháng năm 2 018 Tiếng Việt TIẾT 9+ 10 : PHỤ ÂM ( Thiết kế trang 34) Toán LUYỆN TẬP CHUNG A.MỤC TIÊU : Tên GV 11 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học. .. trước lớp: * Bài : Yêu cầu em làm a ) Viết số từ 50 đến 60 tập vào bảng nhóm Lên chia sẻ b) Từ 85 đến 10 0 Tên GV 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 trước lớp * Bài

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2018

 • Đạo đức

  • Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2018

  • Thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2018

 • Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2018

 • I.MỤC TIÊU :

 • Thứ hai ngày 12 tháng 3 năm 2018

 • +Luyện đọc câu

 • Ôn các vần ăm, ăp

 • - GV nêu yêu cầu 1: Tìm tiếng trong bài có ăp

  • NHÀ BÀ NGOẠI

  • A. MỤC TIÊU :

  • Tập đọc- học thuộc lòng

 • - GV giải thích từ: “vừng đông”.

 • + Luyện đọc câu:

 • * Ôn các vần an, at:

 • - Gọi HS đọc yêu cầu của các bài tập trong SGK

  • Tập đọc

  • MƯU CHÚ SẺ

 • + Luyện đọc câu:

 • * Ôn vần uôn, uông:

  • Thứ sáu ngày 16 tháng 3 năm 2018

   • A. MỤC TIÊU :

Tài liệu liên quan