0

Tuần 25 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

45 2,925 100

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 09:11

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 25 Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tập đọc - Kể chuyện HỘI VẬT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng: Quắm đen, nước chảy, nức nở, lăn xả, khôn lường, chán ngắt, giục giã, - HS biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ - Hiểu ND: Cuộc thi tài hấp dẫn đô vật kết thúc chiến thắng xứng đáng đô vật già, giàu kinh nghiệm trước chàng vật trẻ xốc ( TLCH SGK) - KC: Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý cho trước Kĩ năng: - Hiểu từ ngữ: Tứ xứ, sới vật, khôn lường, keo vật, khố, Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: -Tranh minh họa truyện sách giáo khoa -Bảng lớp viết gợi ý kể đoạn câu chuyện III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - HS hát bài: - Lớp hát - Gọi học sinh lên bảng đọc “Tiếng đàn” - Học sinh thực theo YC Yêu cầu TLCH, nêu nội dung - Giáo viên giới thiệu mới: - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở - Giáo viên ghi tựa lên bảng sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: Quắm đen, nước chảy, nức nở, lăn xả, khôn lường, chán ngắt, giục giã , - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ : Tứ xứ, sới vật, khôn lường, keo vật, khố, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a.Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Cho học sinh quan sát tranh - HS quan sát tranh minh hoạ + Chú ý cách đọc: câu đầu đoạn đọc nhanh, dồn dập, phù hợp với động tác nhanh, biến, Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 hóa Quắm Đen câu đọc chậm hơn, nhấn giọng từ tả cach vật lớ ngớ, chậm chạp Cản Ngũ, chán ngán người xem + Đoạn 3, 4: giọng sôi nổi, hồi hộp + Đoạn 5: giọng nhẹ nhàng, thoải mái b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Luyện đọc từ khó: Quắm đen, nước chảy, nức nở, lăn xả, khôn lường, chán ngắt, giục giã , Chú ý phát âm đối tượng HS M1 c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Giải nghĩa từ: Tứ xứ, sới vật, khôn lường, keo vật, khố, - Luyện câu: + Ngay nhịp trống đầu,/Quắm Đen lăn xả vào ông Cản Ngũ.//Anh vờn bên trái / đánh bên phải,/dứ trên, /đánh dưới, biến,/ hóa khơn lường.//Trái lại,/ơng Cản Ngũ lớ ngớ, /chậm chạp // hai tay ông lúc dang rộng,/để sát xuống mặt đất,/ xoay xoay chống đỡ //Keo vật xem chừng chán ngắt.// ( ) d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung tun dương nhóm g Đọc tồn - Yêu cầu lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) - Học sinh nối tiếp đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ luyện đọc câu khó + Đặt câu với từ Tứ xứ: +… - Học sinh hoạt động theo nhóm, luân phiên đọc đoạn - Các nhóm thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Lắng nghe - Học sinh đọc cá nhân -HS tham gia thi đọc -Hs bình chọn bạn thể giọng đọc tốt -Lớp đọc đồng TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Hiểu ND câu chuyện: Cuộc thi tài hấp dẫn đô vật kết thúc chiến thắng xứng đáng đô vật già, giàu kinh nghiệm trước chàng vật trẻ xốc *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp *Việc 1:HS đọc đoạn +TLCH -> - Thực theoYC chia sẻ cặp đôi -> Vài HS chia sẻ -> thống ý kiến: *Việc 2: Đại diện HS đọc *Dự kiến nội dung chia sẻ: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 đoạn + TLCH -> chia sẻ KQ trước lớp + Đoạn 1; đoạn + HS đọc đoạn 1và đoạn -> lớp đọc thầm + Tìm chi tiết miêu tả sơi + Trống dồn dập, người xem đông động hội vật ? nước chảy, náo nức, chen lấn nhau, quây kín quanh sới vật trèo lên để xem + Cách đánh Quắm Đen ông + Quắm Đen: lăn xả vào, dồn dập Cản Ngũ có khác ? riết Ơng Cán Ngũ: lớ ngớ, chậm chạp chủ yếu chống đỡ + Đoạn 3: + HS đọc đoạn + lớp đọc thầm -Việc ông Cản Ngũ bước hụt làm + Ông Cán Ngũ bước hụt nhanh cắt thay đổi keo vật ? Quắm đen lao vào ôm bên chân ơng bốc lên người reo hò ầm ĩ nghĩ ông Cản Ngũ thua - Y.cầu lớp đọc thầm đoạn đoạn - Cả lớp đọc thầm đoạn + Theo em ơng Cản Ngũ chiến + Vì ơng điềm đạm giàu kinh ngiệm thắng ? - GV nhận xét, kết luận - Nêu nội dung bài? *Nội dung: Cuộc thi tài hấp dẫn đô vật kết thúc chiến thắng xứng đáng đô vật già, giàu kinh nghiệm trước chàng vật trẻ xốc - GV nhận xét, tổng kết - HS ý nghe HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết - Biết đọc với giọng kể phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 5) - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao + Đọc đoạn văn: Đọc với giọng nhẹ nhàng, thoải mái + Ông Cản Ngũ đứng nghiêng mình/ + Vài HS đọc lại nhìn Quắm Đen mồ hôi, / mồ kê nhễ nhại - Lớp theo dõi chân // Lúc lâu, / ông thò tay - Học sinh lắng nghe xuống/ nắm lấy khố Quắm Đen,/ nhấc bống - HS đọc cá nhân -> chia sẻ nhóm lên, / coi nhẹ nhàng giơ ếch có buộc sợi rơm ngang bụng vậy.// - Gọi vài nhóm đọc diễn cảm đoạn + HS đọc theo YC - Yêu cầu học sinh nhận xét - HS theo dõi, nhận xét cách đọc - Gọi vài học sinh đọc diễn cảm đoạn - HS thi đọc đoạn - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp -Bình chọn bạn đọc hay bình chọn học sinh đọc tốt Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nâng cao: M3, M4 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý cho trước - HS +MN4 kể lại đựoc toàn câu chuyện * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập *GV nêu nhiệm vụ: - Cho HS qua sát tranh minh họa - HS quan sát tranh - Gọi học sinh đọc câu hỏi gợi -HS đọc gợi ý ý + GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa + HS quan sát tranh minh hoạ kết hợp nội kết hợp gợi ý với nội dung đoạn dung kể lại câu chuyện truyện kể lại toàn câu chuyện * Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh kết hợp tranh với gợi ý - Gợi ý học sinh nhìn tranh kết hợp với nội - Cả lớp quan sát tranh minh họa kết dung câu gợi ý sgk trang 59 để kể hợp gợi ý sgk trang 59 nội dung đoạn truyện đoạn để kể lại câu chuyện +Yêu cầu HS đọc gợi ý + HS đọc gợi ý + Đọc nội dung đoạn truyện + Đọc nội dung đoạn - GV nhận xét, nhắc HS kể theo -Lắng nghe ba cách - Học sinh kết hợp tranh minh họa tập kể +Cách 1: Kể đơn giản, ngắn gọn theo +HS kể chuyện cá nhân (Tự lựa chọn cách sát tranh minh họa kể ) +Cách 2: Kể có đầu có cuối khơng + HS kể nhóm -> chia sẻ cách kể kĩ văn chuyện +Cách 3: Kể sáng tạo *Tổ chức cho HS tập kể - Mời HS M1 kể mẫu - HS M4 kể mẫu theo tranh - Yêu cầu lớp lắng nghe nhận xét -Lắng nghe - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại cách kể b HD HS kể chuyện nhóm - HS kể chuyện nhóm (N5) - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm + HS (nhóm 5) kể nhóm - GV nhóm quan sát HS kể + HS nhóm chia sẻ, chuyện *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - HS tập kể trước lớp +Gọi đại diện nhóm lên thi kể chuyện theo đoạn - Đại diện số nhóm kể chuyện +Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương HS kể hay - Các nhóm theo dõi, nhận xét Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu số em kể lại câu chuyện theo vai nhân vật - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước -GV nhận xét, đánh giá lớp - > Lớp bình chọn người kể hay - HSM3+ M4 kể chuyện - Học sinh nhận xét, khen bạn HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hãy nêu ND câu chuyện? - Cuộc thi tài hấp dẫn hai đô vật - Về kể chuyện cho người thân nghe - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Lắng nghe thực - Nhận xét tiết học - Dặn nhà học xem trước “Thôi đua voi Tây Nguyên” Điều chỉnh: Toán THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ (T T) I MỤC TIÊU: Kiến thức: -Nhận biết thời gian, ( thời điểm, khoảng thời gian) -Biết xem đồng hồ, xác đến phút (kể mặt đồng hồ chữ số La Mã ) - Biết thời điểm làm công việc hàng ngày HS HS làm BT: 1,2,3 Kĩ năng: Rèn kĩ xem thời Thái độ: GD HS sử dụng thời hiệu II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Một số mặt đồng hồ Đồng hồ điện tử III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -TBVN mời bạn đọc thơ HS đọc “ Đồng hồ lắc” - Ôn cũ em quan sát TLCH + Quay mặt đồng hồ, gọi em TLCH: + Đồng hồ ? - Lớp theo dõi nhận xét bạn + Lớp theo dõi nhận xét bạn Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Nhận xét, đánh giá -Lắng nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: -Nhận biết thời gian, ( thời điểm, khoảng thời gian) -Biết xem đồng hồ, xác đến phút (kể mặt đồng hồ chữ số La Mã ) - Biết thời điểm làm công việc hàng ngày HS HS làm BT: 1,2,3 * Cách tiến hành: a.Bài tập 1: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào ghi Yêu cầu HS quan sát tranh, hiểu - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết hoạt động thời điểm diễn hoạt -Thống cách làm đáp án động trả lời câu hỏi a) An tập thể dục lúc 10 phút b) An đén trường lúc 12 phút *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn c)10 24 phút An học lớp thành BT ( ) *GV củng cố cách đọc b Bài tập 2: Làm việc nhóm đơi – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo YC + HS làm nhóm- trao đổi KT kết -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng + HS thống KQ chung M1 hoàn thành BT + Đại diện HS chia sẻ trước lớp - GV lưu ý số HS M1 để thấy * Dự kiến KQ cặp đòng hồ hai đồng hồ có kim giờ, kim phút thời gian ( vào buổi chiều đồng hồ điện tử thời gian buổi tối) ( buổi chiều buổi tối) + Đồng hồ H -B * GV củng cố xem mặt đồng + Đồng hồ I -A hồ + Đồng hồ CK -C ( ) c Bài tập 3a Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào -GV chấm bài, đánh giá Dự kiến kết quả: *GV củng cố tính khoảng thời gian a) Hà đánh rửa mặt 10 dựa vào mặt vẽ đồng hồ phút b) Từ phút đến Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 phút c) Chương trình phim hoạt hình kéo dài 30 phút Hoạt động tiếp nối (2 phút) - GV quay mơ hình đồng hồ -HS nêu số gọi HS đọc - Về nhà tập xem đồng hồ -Lắng nghe, thực - Về nhà học chuẩn bị sau: Bài toán liên quan đến rút đơn vị - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Đạo đức ÔN TẬP- THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ II I.MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp Học sinh: - Ôn tập thực hành kỹ cách ứng xử, bày tỏ thái độ qua tình huống, ý kiến chuẩn mực đạo đức đoàn kết với thiếu nhi quốc tế tơn trọng khách nước ngồi Thái độ: tơn trọng khách nước ngồi Hành vi: biết bày tỏ thái độ qua tình II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Phiếu tập - Vở tập đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát Trái đất nầy - Học sinh hát tập thể - Bài hát có nội dúng? - HSTL - HS lắng nghe, - Kết nối với nội dung HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu - Ôn tập thực hành kỹ cách ứng xử, bày tỏ thái độ qua tình huống, ý Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 kiến chuẩn mực đạo đức đoàn kết với thiếu nhi quốc tế tôn trọng khách nước ngồi *Cách tiến hành: Việc 1: Chia sẻ tình đồn kết, với bạn thiếu nhi HĐ nhóm -> Chia sẻ trước lớp - GV gợi ý: Thư viết chung lớp, theo - Hs thảo luận nhóm nhóm cá nhân + Gửi thư cho bạn vùng gặp khó khăn + Lựa chọn định xem như… nên gửi thư cho bạn thiếu nhi nước + Nội dung thư viết gì? +GV trợ giúp HS lúng túng + Thơng qua nội dung thư kí tên tập thể vào thư Việc 2: Sưu tầm hát đoàn kết với thiếu nhi - Sưu tầm hát, đọc thơ, kể Quốc tế chuyện, diễn tiểu phẩm tình đồn kết với thiếu nhi Làm việc cá nhân-> nhóm-> Chia sẻ trước - Hs hát, đọc thơ, kể chuyện, diễn lớp tiểu phẩm chuẩn bị - Gv nhận xét, khen gợi hs sưu tầm thể - Hs lớp theo dõi nhận xét bạn tiết mục hay khuyến khích hs nhà sưu thể tiết mục tầm tiếp hay - Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ -GV chốt … *Việc 3: Làm việc nhóm -> Cả lớp - Hs thảo luận cặp đôi - Theo em việc làm nên làm - Đại diện nhóm nêu ý kiến, khơng lên làm khách nước nhận xét việc làm nên làm việc làm sai không nên làm Vì sao?- -> HS tương tác a Gặp khách nước ngồi phải đứng lại chào hỏi - Nhìn thấy khách nước lễ phép chạy xem trỏ sai b Nhìn thấy khách nước ngồi chạy xem khơng nên làm Vì làm trỏ thể cư xử không lịch sự, c - Chỉ đường giúp khách nước hỏi khơng tơn trọng khách nước thăm ngồi d - Niềm nở nói chuyện với khách nước ngồi e.- Cứ lúng túng xấu hổ không trả lời khách nước hỏi chuyện * GV kết luận: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Các việc làm a, c, d nên làm Các việc làm b, e sai không nên làm - Trẻ em Việt Nam cần cư xử niềm nở, - Thiếu nhi Việt Nam thiếu lịch sự, tôn trọng cần thiết, để họ thêm hiểu biết nhi Quốc tế khác màu da, ngôn ngữ, điều kiện sống xong anh em bạn bè, chủ nhân tương lai giới nên phải đoàn kết hữu nghị với - Tơn trọng khách nước ngồi *GV KL chung thể lòng tự trọng tự tơn dân tộc giúp khách nước ngồi hiểu biết quý trọng đất nước người Việt Nam HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe, thực - Dặn HS nhà thực hành theo điều học - C.bị bài: Tôn trọng thư từ, tài sản người khác –Tiết Điều chỉnh: Thứ ba ngày tháng năm 2018 Tập đọc HỘI ĐUA VOI Ở TÂY NGUYÊN I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc đúng: Lầm lì, lên, Man-gát, điều khiển, huơ vòi, xuất phát, nhiệt liệt, - Biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ - Hiểu ND: Bài văn tả kể lại hội dua voi Tây Nguyên, cho thấy nét đọc đáo, thú vị bổ ích hội đua voi.( Trả lời CH SGK) Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc hiểu văn - Hiểu nghĩa từ khó bài: Trường đua, chiêng, Man-gát, cổ vũ, 3.Thái độ: II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: -Tranh minh họa đọc SGK, Thêm ảnh chụp vẽ voi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động: ( phút) - Lớp hát tập thể - Hát tập thể Chú voi Bản Đôn - TBHT điều hành +Gọi bạn lên bảng thi đọc “Hội - Thực theo YC vật” Yêu cầu nêu nội dung - Nhận xét, tuyên dương - GV nhận xét chung - HS theo dõi SGK, quan sát tranh -Quan sát, ghi vào minh họa…ghi đầu lên bảng Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Cặp đôi Cả lớp a GV đọc toàn *Đọc mẫu - GV đọc giọng vui, sôi Nhịp nhanh, - Học sinh lắng nghe dồn dập đoạn b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - HS nối tiếp đọc câu - HD đọc phát âm từ khó: Lầm lì, lên, Man-gát, điều khiển, huơ vòi, xuất phát, - Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó nhiệt liệt, - GV hướng dẫn 1số câu khó:(bảng phụ) * Lưu ý: giúp đỡ HS M1+M2 ngắt, nghỉ dsau dấu câu Những voi chạy đến đích trước - Đọc cá nhân, chia sẻ cách đọc tiên ghìm đà, / huơ vòi / chào nhóm khán giả/ cổ vũ, // khen ngợi chúng.// (…) - Nhận xét cách đọc phát âm, cách ngắt HS * Đọc đoạn trước lớp * Lưu ý: giúp đỡ HS M1 đọc đoạn - Gọi HS đọc đoạn trước lớp - Nhắc nhớ học sinh ngắt nghỉ sau - Nối tiếp đọc đoạn văn câu dài kết thúc câu Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 a Bài tập 2: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT *GV củng cố giải toán liên quan đến rút đơn vị - B1 Tìm số gạch lát phòng: - B2 Tìm số gạch lát phòng: -2 HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào - Đại diện 2HS lên bảng gắn phiếu lớn - Chia sẻ KQ trước lớp kết -Thống cách làm đáp án Bài giải Số viên gạch lát phòng là: 2550 : = 425 (viên) Số viên gạch lát phòng là: 425 x = 2975 (viên) Đ/S: 2975 viên gạch b Bài tập HĐ cá nhân – Cả lớp - HS nêu yêu cầu tập - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào - GV yêu cầu HS làm cá nhân +Đổi chéo kiểm tra *GV lưu ý HS M1 năm dược bước : + HS chia sẻ cách làm KQ điền vào +Quan sát bảng số liệu cho biết bảng số liệu 1giờ km Dự kiến kết quả: + Mỗi 4km Vậy muốn tính TG 1giờ 2giờ 4giờ 3giờ 5giờ khác lấy 4km nhân với số QĐ 4km 8km 16km 12km 20km - Gv chốt kiến thức c Bài tập (a,b): Kĩ thuật khăn trải bàn (N4) - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo ba bước kĩ thuật khăn trải bàn -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng M1 hồn thành BT - GV lưu ý số HS M1 cách tính giá trị biểu thức * GV củng cố cách tính giá trị biểu thức - HS nêu yêu cầu tập + HS làm cá nhân (góc phiếu cá nhân) + Hs thảo luận KQ, thống KQ ghi vào phần phiếu chung + Đại diện HS chia sẻ trước lớp +Các nhóm khác bổ sung Dự kiến giải: - Nêu cách tính giá trị biểu thức a) 32 chia nhân 32 : x = x = 12 b) 45 x x = 90 x = 450 µBài tập PTNL: -HS đọc nhẩm YC Bài tập (M3+M4): + Học sinh tự làm vào BT báo cáo với giáo viên Bài tập 4:c,d (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo *Dự kiến đáp án: Bài 1: Đ/s, 2700 đồng kết Bài 4: c) 28; d) 13 - GV chốt đáp án Hoạt động tiếp nối (2 phút) Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Nêu bước giải "Bài tốn giải - HSTL hai phép tính? -Nêu lại cách tính giá trị biểu thức? - HSTL - Về nhà học chuẩn bị sau: Tiền -Lắng nghe, thực Việt Nam - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Tập làm văn KỂ VỀ LỄ HỘI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Dựa vào kết quan sát ảnh lễ hội (chơi đu đua thuyền) SGK, HS chọn, kể lại tự nhiên, dựng lại đúng, sinh động quang cảnh HĐ người tham gia lễ hội ảnh Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ nói, viết * Kĩ sống :Lắng nghe, đóng vai, làm việc nhóm Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Hai ảnh lễ hội SGK phóng to III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát “ ” - Lớp hát tập thể -YC 2HS kể lại chuyện Người bán quạt may - 2HS kẻ lại câu chuyện chuyện mắn Người bán quạt may mắn - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Nhận xét - >Kết nối với nội dung bài, ghi tên lên bảng - Lắng nghe Kể lễ hội - HS mở SGK tập HĐ hình thành kiến thức: (12 phút) *Mục tiêu - Dựa vào kết quan sát ảnh lễ hội (chơi đu đua thuyền) SGK, HS nắm nội dung câu chuyện *Cách tiến hành Việc : Tìm hiểu nội dung Hoạt động cá nhân -> nhóm đơi Giáo viên: 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -GV gọi 1HS đọc yêu cầu SGK - 1HS đọc yêu cầu SGK, lớp đọc - GV viết bảng câu hỏi giao nhiệm vụ : HS thầm làm việc cá nhân -> trao đổi nhóm đơi theo YC: - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi /? /Quang cảnh ảnh nào? +THs QS cá nhân - cặp HS /?/Những người tham gia lễ hội làm gì? quan sát ảnh, trao đổi, bổ sung cho nhau, nói cho nghe quang cảnh HĐ người tham gia lễ hội *Lưu ý: Khuyến khích Hs M1 tham gia vào hoạt ảnh động chia sẻ HĐ thực hành: (18 phút) *Mục tiêu: - Kể lại tự nhiên, dựng lại đúng, sinh động quang cảnh HĐ người tham gia lễ hội ảnh *Cách tiến hành Việc 2: Thực hành kể chuyện Hoạt động cá nhân ->cả lớp - 2HS đọc yêu cầu BT - GV gọi 1HS đọc lại yêu cầu SGK - TBHT điều hành cho bạn chia sẻ nội dung - Đại diện HS giới thiệu theo nội dung tranh - GV HS nhận xét bổ sung lời kể, diễn - Hs nhận xét, chia sẻ, bổ sung VD ảnh 1: Đây cảnh sân đạt đình làng quê Người người tấp nập sân với quần áo nhiều màu sắc Lá cờ ngũ sắc lễ hội treo vị trí trung tâm, hiệu đỏ Chúc mừng Năm treo trước cửa đình Nổi bật - Bình chọn người quan sát tinh tế, giới thiệu tự ảnh cảnh hai niên chơi đu Họ nắm nhiên tay đu đu bổng Người chơi - GV giúp đỡ HS M1 +M kể chuyện đu phải dũng cảm Mọi Lưu ý: + M1+M2 kể nội dung YC người chăm chú, vui vẻ, ngước - Giáo viên tuyên dương, khen ngợi nhìn hai niên, vẻ tán thưởng * HĐ Tiếp nối: (2 phút) - Đánh giá kết học tập học sinh - Giáo viên nhận xét tiết học - Giáo viên giáo dục học sinh: (…) - Dặn học sinh nhà chuẩn bị sau: - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực Điều chỉnh: Giáo viên: 33 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thể dục ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG NHẢY DÂY TRỊ CHƠI “ NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH” I.MỤC TIÊU Kiến thức Giúp học sinh: - Ôn thể dục phát triển chung (tập với hoa cờ) Yêu cầu thuộc biết cách thực động tác với hoa cờ mức độ Ôn động tác nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Yêu cầu thực mức tương đối - Ơn TC “Ném trúng đích“ u cầu biết cách chơi chơi mức tương đối chủ động Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyệntuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh - Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi - Dây nhảy, em sợi, bóng để chơi trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung phương pháp dạy học Định Đội hình lượng luyện tập phút 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học - Yêu cầu lớp thực thể dục phát triển chung lần x nhịp - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập - TB.TDTT điều hành trò chơi "Tìm ăn được" - Tổng kết trò chơi 2/ Phần : phút * Ôn thể dục phát triển chung với cờ: - Cho lớp dàn hàng triển khai đội hình đồng diễn thể dục HS cầm cờ để thực thể dục - GV thực mẫu cho HS tập thử lần - GV hô cho HS tập lần - TB.TDTT hô cho lớp thực động tác 1-2 lần lần x nhịp GV theo dõi sửa sai - Tuyên dương HS tập tốt; khích lệ HS M1 tham gia vào hoạt động * Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân: phút - TB.TDTT điều khiển cho lớp ôn lại động tác nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân - Giáo viên chia lớp tổ để luyện tập Giáo viên: 34 Trường Tiểu học:     xGV     xGV Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên đến tổ nhắc nhớ động viên học sinh tập - Thi đua tổ cách đếm số lần nhảy liên tục phân cặp người nhảy người đếm số lần cuối nhảy nhiều lần thi chiến thắng - Đánh giá, khen ngợi * Học trò chơi “Ném bóng trúng đích”- TB.TDTT điều hành phút - Nêu tên trò chơi hướng dẫn cho học sinh cách chơi - Yêu cầu học sinh tập hợp thành - hàng dọc số người em đầu hàng cầm bóng, hàng đội thi đấu - Cho nhóm chơi làm mẫu, đồng thời giải thích cách chơi - Học sinh thực chơi trò chơi thử lượt - Sau cho chơi thức chọn đội vơ địch 3/ Phần kết thúc: phút - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát GV - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò học sinh nhà ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 23 tháng năm 2018 Toán TIỀN VIỆT NAM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết tiền Việt Nam loại: 200 đồng, 5000 đồng, 10.000 đồng - Bước đầu biết chuyển đổi tiền - Biết tính cộng, trừ số với đơn vị đồng * Điều chỉnh: Kết hợp giới thiệu Tiền Việt Nam Toán lớp 2/ 162 Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tính cộng, trừ số với đơn vị đồng Thái độ: Giáo dục học sinh biết quý trọng đồng tiền Yêu toán học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đôi Đồ dùng dạy học: - Các tờ giấy bạc : 200 đồng, 500 đồng, 1000đ, 2000đ, 5000đ,10000 đồng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Giáo viên: Hoạt động trò 35 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 1.Hoạt động khởi động ( phút) -T/C Gọi thuyền -HS tham gia chơi -TBHT điều hành +ND chơi: 32 chia nhân 15 nhân chia 72 chia nhân 42 chia nhân (…) -Nhận xét, đánh giá + Lớp theo dõi nhận xét bạn -Lắng nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động hình thành kiến thức: (15 phút) * Mục tiêu: - Biết tiền Việt Nam loại: 2000 đồng, 5000 đồng, 10.000 đồng * Cách tiến hành: Hoạt động lớp *Việc 1: Giới thiệu tờ giấy bạc : 100đ, 200đ, 500đ, 1000đ, 2000 đồng, 5000đồng, 10000 đồng -GV giới thiệu mua bán hàng ta thường sử dụng tiền hỏi : -GV giới thiệu tiếp số tờ giấy bạc : - Quan sát trực quan (vật thật) 100đ, 200đ, 500đ, 1000đ, 2000 đồng, 5000 đồng, 10000 đồng nêu cho HS biết, tờ giấy bạc 100đ 200đ không sử dụng để mua bán có giá trị thấp so với giá hành - GV cho HS quan sát kĩ hai mặt - Quan sát mặt tờ giấy bạc tờ giấy bạc lại nhận xét nhận xét màu sắc tờ giấy bạc, chữ số thể mệnh giá in đặc điểm : tờ giấy bạc -Màu sắc tờ giấy bạc - Các dòng chữ, ví dụ: +Dòng chữ “Hai nghìn đồng” số 2000 +Dòng chữ “Năm nghìn đồng” số 5000 Lưu ý: HS M1+ M2 nhận biết mệnh giá tờ tiền =>GVcủng cố lại đặc điểm loại - Lắng nghe, ghi nhớ giấy bạc 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: -Vận dụng kiến thức làm tập làm BT 1(a,b), BT2 (a,b,c), BT3 * Cách tiến hành: Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp a.Bài tập 1: Làm việc cá nhân ->N2–> Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT +GV hướng dẫn cách làm: đếm cộng tất số tiền có lợn VD: + Chú lợn (a) có tiền ? Em làm để biết điều ? *GV củng cố cách tính cộng, trừ số với đơn vị đồng b Bài tập 2: Làm việc nhóm đơi – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo YC -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng M1 hồn thành BT - GV lưu ý số HS M1 ý: a) Trong mẫu ta phải lấy tờ giấy bạc 1000đ để 2000đ b) Có tờ giấy bạc loại giấy bạc ? + Làm để lấy 10000đ? Vì sao? * GV củng cố tiền Việt Nam loại: 200 đồng, 5000 đồng, 1000 đồng c Bài tập Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân -GV chấm bài, đánh giá a) Đồ vật có giá trị tiền nhất? Đồ vật có giá tiền nhiều nhất? b) Mua bóng bút chì hết tiền ? + Làm để tìm 2500 đ? c) Giá tiền lọ hoa nhiều giá tiền lược bao nhiêu? *GV củng cố biết chuyển đổi tiền tương Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 -2 HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào ghi - 2HS ngồi cạnh quan sát trả lời - HS lên chia sẻ KQ trước lớp -Thống cách làm đáp án đúng: a) Chú lợn (a) có 6200 đồng Vì tính nhẩm 5000đ + 1000đ + 200đ = 6200đ b) Chú lợn (b) có 8400 đ 1000đ +1000đ + 1000 đ + 3000đ +200đ + 200đ = 8400đ - HS nêu yêu cầu tập + HS làm nhóm- trao đổi KT kết + HS thống KQ chung + Đại diện HS chia sẻ trước lớp Dự kiến KQ b) Có tờ giấy bạc loại 5000đ - Lấy tờ giấy bạc 5000đ 5000đ + 5000đ = 10000đ c) Có tờ giấy bạc loại 2000đ - Lấy tờ giấy bạc 5000đ 2000đ + 2000đ +2000đ + 2000đ + 2000đ = 10000đ - HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào Dự kiến kết quả: - bóng bay: 1000đ + Nhiều lọ hoa: 8700 đ - Hết 2500 đồng - Lấy giá tiền bóng + giá tiền bút chì: 1000đ + 1500đ = 2500đ - nhiều 47000đ (vì 8700đ – 4000đ = 7000đ) 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp ứng sang vật dụng, µBài tập PTNL: Bài tập 1c (M3+M4): Bài tập 2d (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo kết - GV chốt đáp án Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - Về nhà học chuẩn bị sau: Luyện tập - Đánh giá tiết học Năm học 2017 - 2018 -HS đọc nhẩm YC + Học sinh tự làm vào BT báo cáo với giáo viên - HSTL -Lắng nghe, thực Điều chỉnh: Thủ công LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức:  Biết cách làm lọ hoa gắn tường  Làm lọ hoa gắn tường Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng Lọ hoa tương đối cân đối  Với học sinh khéo tay:  Làm lọ hoa gắn tường Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng Lọ hoa cân đối  Có thể trang trí lọ hoa đẹp  2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ gấp, cắt, dán giấy 3.Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú với học làm đồ chơi II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Đồ dùng:  Giáo viên : Mẫu lọ hoa gắn tường làm giấy, tranh quy trình làm lọ hoa gắn tường , giấy màu, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, tờ giấy khổ A4  Học sinh : Giấy nháp, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Năm ngón tay ngoan Giáo viên: -Hát tập thể -HS nêu 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -HS nhận xét -> Kiểm tra ĐDHT - HS lên nêu quy trình đan nong đơi? - GV kiểm tra chuẩn bị HS - GV, N xét -> Kết nối nội dung học Làm lọ hoa gắn tường (T1) - Ghi vào 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: - Biết cách làm lọ hoa gắn tường - Làm lọ hoa gắn tường Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng Lọ hoa tương đối cân đối *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp *Việc 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét - Giáo viên giới thiệu mẫu lọ hoa gắn tường làm - Học sinh quan sát giấy, cho học sinh quan sát - Hãy nêu phận lọ hoa ? - Miệng, thân, đáy - Lọ hoa làm cách gấp nếp gấp nào? -Gấp nếp gấp cách - Lọ hoa dùng để làm ? - Học sinh tự trả lời - Giáo viên hướng dẫn để học sinh suy nghĩ, tìm cách làm lọ hoa * Việc : Hướng dẫn quy trình trình làm lọ hoa gắn tường - Giáo viên hướng dẫn học sinh quy trình làm lọ hoa - Học sinh theo dõi gắn tường (bằng tranh quy trình, bước làm lọ hoa gắn tường) Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa gấp nếp gấp cách - Đặt ngang tờ giấy thủ cơng hình chữ nhật có chiều dài 24 ơ, rộng 16 ơ, mặt màu lên Gấp cạnh chiều dài lên ô theo đường dấu gấp để làm đế lọ hoa - Xoay dọc tờ giấy, mặt kẻ ô Gấp nếp gấp cách ô gấp quạt hết tờ giấy Bước : Tách phần gấp đế lọ hoa khỏi nếp - Học sinh theo dõi gấp làm thân lọ hoa - Tay trái cầm vào khoảng nếp gấp Ngón ngón trỏ tay phải cầm vào nếp gấp làm đế lọ hoa kéo tách khỏi nếp gấp màu làm thân lọ hoa Tách nếp gấp tách hết nếp gấp làm đế lọ hoa - Cầm chụm nếp gấp vừa tách kéo nếp gấp nếp gấp phía thân lọ tạo thành hình chữ V Bước : Làm thành lọ hoa gắn tường - Học sinh theo dõi Giáo viên: 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Dùng bút chì kẻ đường hình đường chuẩn vào tờ giấy dán lọ hoa - Bôi hồ vào nếp gấp thân đế lọ hoa Lật mặt bôi hồ xuống, đặt vát dán vào tờ giấy - Bơi hồ vào nếp gấp ngồi lại xoay nếp gấp cho cân phần dán, sau dán vào tờ giấy thành lọ hoa *Việc 3: Thực hành Hoạt động cá nhân - Giáo viên cho học sinh thực hành làm lọ hoa gắn - Học sinh thực hành làm lọ hoa gắn tường tường giấy nháp giấy nháp - Giáo viên nhận xét, đánh giá Học sinh khéo tay: - Giáo viên theo dõi, trợ giúp HS nam (HS M1+M2) +Làm lọ hoa gắn tường Các nếp gấp đều, học sinh lúng túng thẳng, phẳng Lọ hoa cân đối + Có thể trang trí lọ hoa đẹp Việc 4: Đánh giá sản phẩm - Đánh giá sản phẩm - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm -Bình chon HS có sản - Cho học sinh đánh giá, nhận xét sản phẩm phẩm đẹp, sáng tạo, cá nhân - Giáo viên chấm số học sinh làm xong trước -Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm thực hành học sinh Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên củng cố lại + Cho học sinh nhắc lại quy trình làm lọ hoa gắn -Học sinh nhắc lại tường + Dặn dò nhà chuẩn bị giấy màu ( bìa cứng) để - Ghi nhớ thực học tiết Làm lọ hoa gắn tường (T2) -Nhận xét tiết học: Tuyên dương, nhắc nhở Điều chỉnh: _ Tự nhiên Xã hội CÔN TRÙNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giáo viên: 40 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Chỉ nói tên phận thể côn trùng quan sát - Kể tên số trùng có lợi số trùng có hại người - Nêu số cách tiêu diệt trùng có hại 2.Kĩ năng: - Kỹ sống: Rèn cho HS kỹ làm chủ thân, đảm nhận trách nhiệm thưc giữ vệ sinh môi trường, nơi ở, tiêu diệt côn trùng gây hại 3.Thái độ: Biết bảo vệ côn trùng có lợi, biết cách tiêu diệt trùng có hại II CHUẨN BỊ: Phương pháp: - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… Đồ dùng: - Các hình trang SGK trang 96, 97 - Sưu tầm tranh ảnh côn trùng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động (3 phút) - Lớp hát (Chị Ong Nâu em bé) - TBHT tổ chức chơi trò chơi Hái hoa dân chủ với nội dung: + Nhận xét hình dạng, độ lớn động vật? + Cơ chế động vật có đặc điểm giống nhau? (…) - Hát tập thể -HS tham gia trò chơi - Trong tự nhiên có nhiều loại động vật Chúng có hình dạng, độ lớn khác - Cơ chế chúng gồm phần: đầu, quan di chuyển -Mở SGK, ghi - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: - Chỉ nói tên phận thể côn trùng quan sát - Kể tên số trùng có lợi số trùng có hại người - Nêu số cách tiêu diệt trùng có hại * Cách tiến hành *Việc 1: Quan sát thảo luận - Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo Bước 1: Làm việc theo nhóm - Y/c hs quan sát hình ảnh côn trùng luận theo gợi ý: + Hãy đâu ngực, đầu, bụng, SGK sưu tầm - Gv theo dõi, giúp đỡ nhóm làm việc chân, cánh vật trùng có hình Chúng có chân? chúng sử dụng chân, cánh để làm gì? + Bên thể chúng có xương sống khơng? - Đại diện nhóm lên trình bày Mỗi Bước 2: Làm việc lớp nhóm giới thiệu Các nhóm khác - Y/c đại diện nhóm báo cáo - Y/c lớp rút đặc điểm chung côn bổ sung - Hs chia sẻ -> bạn nhận xét trùng Giáo viên: 41 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Kết luận: côn trùng ( sâu bọ ) động vật khơng xương sống Chúng có chân chân phân thành đốt Phần lớn trùng có cánh Việc 2: Làm việc với côn trùng thật tranh ảnh côn trùng sưu tầm Bước 1: Làm việc theo nhóm - Gv chia hs thành nhóm y/c hs phân loại côn trùng - Gv theo dõi, giúp đỡ nhóm phân loại Bước 2: Làm việc lớp - Y/c nhóm trưng bày sưu tập trước lớp - Gv nhận xét, khen nhóm làm việc tốt, sáng tạo * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp đối tượng M1+ M2 hoàn thành YC học -GV đánh giá -Lắng nghe ghi nhớ - Các nhóm trưởng điều khiển bạn phân loại côn trùng thật tranh ảnh lồi trùng, sưu tầm chia thành nhóm: có ích, có hại, nhóm khơng có ảnh hưởng đến người Hs viết tên vẽ thêm côn trùng không sưu tầm - Các nhóm trưng bày sưu tập cử người thuyết minh trùng có hại cách diệt trừ chung trùng có ích cách ni trùng +Học sinh thảo luận nhóm ghi kết phiếu HT -> chia sẻ-> thống KQ nhóm-Nhóm trưởng điều khiển Mỗi bạn quan sát> chia sẻ ý kiến +Học sinh trình bày kết thảo luận + Các nhóm khác nghe bổ sung 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) -HS nêu - Nêu lại ND - Nhận xét tiết học, khen ngợi hs có ý thức -Lắng nghe, thực tích cực xây dựng - Chuẩn bị : Tôm, cua Điều chỉnh: _ Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới Giáo viên: 42 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an tồn giao thơng đường - Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tốt mừng Đảng mừng xuân - Thực nghiêm túc Không tàng trữ, vân chuyển mua bán pháo, chất nổ, trước-trong sau Tết II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: 1.Lớp hát đồng ca Chơi trò chơi : “Chanh –chua – cua cắp” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 43 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Giáo viên: 44 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 45 Trường Tiểu học: ... chừng chán ngắt.// ( ) d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo. .. Đồng hồ ? - Lớp theo dõi nhận xét bạn + Lớp theo dõi nhận xét bạn Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Nhận xét, đánh giá -Lắng nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học Hoạt... Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh đọc đoạn Hội đua Giáo viên: 27 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 cách trình bày qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 25 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, , Ngày xuống ao bơi, đêm về đẻ trứng. (…), III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Từ khóa liên quan