0

Tuần 24 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 3,240 88

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2018, 22:21

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 24 Thứ hai ngày 12 tháng năm 2018 Tập đọc - Kể chuyện ĐỐI ĐÁP VỚI VUA I MỤC TIÊU: Kiến thức: +TĐ: - Đọc đúng: Truyền lệnh, náo động, leo lẻo, chang chang, biểu lộ, - Biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ - Hiểu ND ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có lĩnh từ nhỏ + KC: Biết xếp tranh (SGK) cho thứ tự kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ Kĩ năng: - Hiểu từ ngữ: Ngự giá, xa giá, đối, tức cảnh, chỉnh, - Kĩ sống: Rèn cho HS kỹ lắng nghe tích cực Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: -Tranh minh họa truyện sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - HS hát bài: - Lớp hát - Gọi học sinh lên bảng đọc “Chương trình - Học sinh thực theo YC xiếc đặc sắc“ Yêu cầu nêu nội dung - Giáo viên giới thiệu mới: - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở - Giáo viên ghi tựa lên bảng sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: Truyền lệnh, náo động, leo lẻo, chang chang, biểu lộ, - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ : Minh Mạng, Cao Bá Quát, ngự giá, xa giá, đối, tức cảnh, chỉnh, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a.Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Cho học sinh quan sát tranh - HS quan sát tranh minh hoạ Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Chú ý cách đọc đoạn 1-> nghiêm trang; đoạn 2-> tinh nghịch; đoạn 3-> hồi hộp; đoạn 4-> đọc với cảm xúc ca ngợi Hai vế câu đối đọc cân đối, ngắt nhịp giống ( ) b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Luyện đọc từ khó: Truyền lệnh, náo động, leo lẻo, chang chang, biểu lộ, Chú ý phát âm đối tượng HS M1 c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Giải nghĩa từ: Minh Mạng, Cao Bá Quát, ngự giá, xa giá, đối, tức cảnh, chỉnh, - Luyện câu: + Nước trông leo lẻo/ cá đớp cá.// Chắng cần nghĩ ngợi lâu la gì,/ Cao Bá Quát lấy cảnh đạng bị trói,/ đối lại ln :// Trời nắng chang chang/ người chói người.// ( ) d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương nhóm g Đọc tồn - u cầu lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) - Học sinh nối tiếp đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ luyện đọc câu khó + Đặt câu với từ Xa giá: +… - Học sinh hoạt động theo nhóm, luân phiên đọc đoạn - Các nhóm thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Lắng nghe - Học sinh đọc -HS tham gia thi đọc -Hs bình chọn bạn thể giọng đọc tốt -Lớp đọc đồng TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Hiểu ND ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi Cao Bá Qt thơng minh, đối đáp giỏi, có lĩnh từ nhỏ *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp *Việc 1:HS đọc đoạn +TLCH -> - Thực theoYC chia sẻ cặp đôi -> Vài HS chia sẻ -> thống ý kiến: *Việc 2: Đại diện HS đọc đoạn + TLCH -> chia sẻ KQ trước lớp + Đoạn 1; đoạn + HS đọc đoạn 1và đoạn -> lớp đọc thầm - Vua Minh Mạng ngắm cảnh đâu ? - Vua Minh Mạng ngắm cảnh hồ Tây Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Đoạn đoạn 4: - Vì vua bắt Cao Bá Quát đối ? + HS đọc đoạn 3; + lớp đọc thầm - Vì vua nghe nói cậu học trò nên muốn thử tài cậu - Vua vế đối ? Cao Bá - Nước cá đớp cá Quát đối lại ? - Trời nắng chang chang người chói người - Truyện ca ngợi ? - Ca ngợi Cao Bá Quát từ nhỏ - GV nhận xét, kết luận bộc lộ tài suất sắc tính cách tự tin - Nêu nội dung bài? *Nội dung: Ca ngợi Cao Bá Qt thơng minh, đối đáp giỏi, có lĩnh từ nhỏ - GV nhận xét, tổng kết - HS ý nghe HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết - Biết đọc với giọng kể phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 3) - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao + Đọc đoạn văn: Đọc với giọng hồi hộp + Vài HS đọc lại + Thấy nói học trò,/ vua lệnh cho cậu - Lớp theo dõi phải đối vế đối/ tha.// Nhìn - Học sinh lắng nghe thấy mặt hồ lúc có đàn cá đuổi - HS đọc cá nhân -> chia sẻ nhóm nhau,/ vua tức cảnh đọcvế đối sau:// + Nước trông leo lẻo/ cá đớp cá.// Chắng cần nghĩ ngợi lâu la gì,/ Cao Bá Quát lấy cảnh đạng bị trói,/ đối lại ln :// + Trời nắng chang chang/ người chói người.// - Gọi vài nhóm đọc diễn cảm đoạn + HS đọc theo YC - Yêu cầu học sinh nhận xét - HS theo dõi, nhận xét cách đọc - Gọi vài học sinh đọc diễn cảm 3đoạn - HS thi đọc đoạn - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp -Bình chọn bạn đọc hay bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nâng cao: M3, M4 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: - Biết xếp tranh (SGK) cho thứ tự kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ - HS kể lại đựoc toàn câu chuyện * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập *GV nêu nhiệm vụ: - Cho HS qua sát tranh minh họa - Gọi học sinh đọc câu hỏi gợi ý + GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa kết hợp gợi ý với nội dung đoạn truyện kể lại toàn câu chuyện * Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh kết hợp tranh với gợi ý - Gợi ý học sinh nhìn tranh kết hợp với nội dung để kể đoạn truyện Yêu cầu HS tự xếp lại tranh theo thứ tự đoạn truyện - Gọi HS nêu thứ tự tranh qua nói vắn tắt nội dung tranh -> Nhận xét chốt lại ý (3- 1- 2- 4) - GV nhận xét, nhắc HS kể theo ba cách +Cách 1: Kể đơn giản, ngắn gọn theo sát tranh minh họa +Cách 2: Kể có đầu có cuối khơng kĩ văn +Cách 3: Kể sáng tạo *Tổ chức cho HS tập kể - Mời HS M1 kể mẫu - Yêu cầu lớp lắng nghe nhận xét - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại cách kể b HD HS kể chuyện nhóm - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm - GV nhóm quan sát HS kể chuyện *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - HS tập kể trước lớp +Gọi đại diện nhóm lên thi kể chuyện theo đoạn +Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương HS kể hay - Yêu cầu số em kể lại câu chuyện theo vai nhân vật -GV nhận xét, đánh giá Năm học 2017 - 2018 - HS quan sát tranh -HS đọc gợi ý + HS quan sát tranh minh hoạ kết hợp nội dung kể lại câu chuyện - Cả lớp quan sát tranh minh họa câu chuyện tự xếp tranh theo thứ tự phù hợp với nội dung đoạn - Chia sẻ thứ tự xếp tranh: 3-> 1-> 2- >4 -Lắng nghe - Học sinh kết hợp tranh minh họa tập kể +HS kể chuyện cá nhân (Tự lựa chọn cách kể ) - HS M4 kể mẫu theo tranh -Lắng nghe -HS kể chuyện nhóm (N4) + HS (nhóm 4) kể nhóm + bạn nhóm chia sẻ, - Đại diện số nhóm kể chuyện - Các nhóm theo dõi, nhận xét - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp - > Lớp bình chọn người kể hay - HSM3+ M4 kể chuyện - Học sinh nhận xét, khen bạn HĐ tiếp nối: (5 phút) Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Qua câu chuyện em hiểu điều ? -Em biết câu tục ngữ có hai vế đối? - Về kể chuyện cho người thân nghe - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn nhà học xem trước “Tiếng đàn” - - Gần mực đen, gần đèn sáng - Lắng nghe - Lắng nghe thực Điều chỉnh: Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: -HS có kĩ thực phép chia số có bốn chữ số cho số có chữ số ( trường hợp có chữ số thương) - Vận dụng phép chia để làm tính giải tốn - HS làm BT: 1, BT2( a,b), 3,4 Kĩ năng: kĩ thực phép chia số có bốn chữ số cho số có chữ số ( trường hợp có chữ số thương) Thái độ: GD HS chăm học toán II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp - cách thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút,kĩ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Phiếu học tập; bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) - Đề nghị TBHT báo cáo tình hình ơn -TBHT báo cáo tình hình ơn lớp chuẩn bị lớp BT1; BT2 (trang 119) ý thức chuẩn -GV đánh giá chungh bị ban - Kết nối nội dung học -Lắng nghe -> Ghi vào 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: Vận dụng kiến thức làm BT làm BT1, BT2(a,b), BT3,BT * Cách tiến hành: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 a Bài tập 1: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT *GV củng cố cách chia số có bốn chữ số cho số có chữ số trường hợp thương có chữ số b Bài tập Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân *GV củng cố cách tìm thừa số phép nhân c Bài tập 3: Kĩ thuật khăn trải bàn (N4) - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo ba bước kĩ thuật khăn trải bàn -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng M1 hồn thành BT - GV lưu ý số HS M1 hai bước giải * GV củng cố giải tốn có hai phép tính * BTPTNL Bài 2c -Gv trợ giúp Hs -> KL đáp án -2 HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào bảng - Đại diện 2HS lên bảng gắn phiếu lớn - Chia sẻ KQ trước lớp kết -Thống cách làm đáp án - HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào -> chia sẻ: Dự kiến kết quả: a) X x = 2107 b) x X = 1640 X= 2107 : X = 1640 : X = 301 X = 205 - HS nêu yêu cầu tập + HS làm cá nhân (góc phiếu cá nhân) + Hs thảo luận KQ, thống KQ ghi vào phần phiếu chung + Đại diện HS chia sẻ trước lớp Dự kiến giải: Số-ki-lô gam gạo bán là: 2024 : = 506 (kg) Số-ki-lô gam gạo còn lại là: 2024- 506 = 1518 (kg) Đ/S: 1518 kg gạo -Học sinh đọc YC _HS thực YC vào phiếu Bt -> báo cáo Kq với GV - HSTL Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - Về nhà học chuẩn bị sau: -Lắng nghe, thực Luyện tập chung - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Đạo đức TÔN TRỌNG ĐÁM TANG (T2) I.MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp Học sinh hiểu: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Đám tang lễ chôn cất người chết, kiện đau buồn người thân họ - Tôn trọng đám tang khơng làm xúc phạm đến tang lễ chơn cất người khuất Thái độ: Hs có thái độ tôn trọng đám tang, cảm thông với nỗi đau khổ gđ có người vừa Hành vi: Hs biết ứng xử gặp đám tang II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, T/C học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Vở BT đạo đức - Phiếu học tập cho hđ tiết hđ tiết - Các bìa màu đỏ, màu xanh màu vàng - Truyện kể chủ đề dạy học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát - Học sinh hát tập thể - Vì cần phải tôn trọng đám tang - Đám tang nghi lễ chôn cất người kiện đau buồn người thân họ nên ta phải tôn trọng khơng làm xúc phạm đến đám tang - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh -HS nhận xét - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng: “Tôn - HS lắng nghe, ghi vào trọng đám tang” (T.2) HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu - Đám tang lễ chôn cất người chết, kiện đau buồn người thân họ - Tôn trọng đám tang khơng làm xúc phạm đến tang lễ chơn cất người khuất *Cách tiến hành: Việc 1: Bày tỏ ý kiến Làm việc cá nhân -> Chia sẻ trước lớp - TBHT đọc ý kiến - Hs suy nghĩ bày tỏ thái độ a Chỉ cần tôn trọng đám tang người tán thành khơng tán thành quen biết lưỡng lự cách giơ b, Tơn trọng đám tang tơn trọng người bìa màu đỏ, màu xanh Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 khuất người thân họ c, Tôn trọng đám tang biểu nếp sống văn hoá * GVKL:L Nên tán thành b,c không nên tán thành ý kiến a Việc 2: Xử lý tình hướng Làm việc nhóm-> Chia sẻ trước lớp - Phát phiếu học tập cho hs y/c hs làm tập - Chia nhóm, phát phiếu cho nhóm để thảo luận cách ứng xử tình * GVKL: + Tình a: Em khơng nên gọi bạn trỏ cười đùa bạn nhìn thấy em, em khẽ gật đầu chia buồn bạn Nếu có thể, em nên với bạn đoạn +Tình b Em khơng nên sang xem, trỏ + Tình c: Em nên hỏi thăm chia buồn bạn + Tình d: Em nên khuyên ngăn bạn - Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ -GV chốt … màu vàng - Hs nhận phiếu giao việc thảo luận cách ứng xử tình -> đại diện nhóm chia sẻ -> lớp thống ý kiến: + Tình a: Em nhìn thấy bạn em đeo tang đằng sau xe tang + Tình b, Bên nhà hàng xóm có tang + Tình c: GĐ bạn học lớp em có tang + Tình d: Em nhìn thấy bạn nhỏ chạy theo xem đám tang cười nói trỏ - Hs nhận đồ dùng, nghe phổ *Việc 3: Trò chơi Nên Khơng nên biến luật chơi Làm việc nhóm -> Cả lớp - Hs tiến hành chơi, nhóm - Gv chia nhóm, phát cho nhóm tờ giấy ghi thành cột việc nên to, bút phổ biến luật chơi: Trong thời làm không nên làm gian nhóm ghi nhiều việc nhóm - Cả lớp nhận xét, đánh giá khả thắng quan cơng việc nhóm - Gv nhận xét khen nhóm thắng *GV KL chung HĐ Tiếp nối: (3 phút) -Vì phải tơn trọng đám tang? -Cần phải tơn trọng đám tang, khơng nên làm xúc phạm đến tang lễ Đó biểu - Giáo viên nhận xét tiết học nếp sống văn hoá - Dặn HS nhà thực hành theo điều học -Lắng nghe, thực - C.bị bài: Thực hành kĩ học kì II Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thứ ba ngày 13 tháng năm 2018 Tập đọc TIẾNG ĐÀN I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc đúng: Vi-ô-lông, ắc-sê, lên dây, trắng trẻo, nâng, phép lạ, yên lặng, - Biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ - Hiểu ND, ý nghĩa: Tiếng đàn Thủy trẻo, hồn nhiên tuổi thơ em, phù hợp với khung cảnh thiên nhiên sống xung quanh.( TL CH SGK) Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc hiểu văn - Hiểu nghĩa từ khó bài: lên dây, ắc-sê, dân chài 3.Thái độ: yêu thích âm nhạc II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa đọc SGK, tranh ảnh đàn vi-ô-lông III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động: ( phút) - Lớp nghe nhạc hát : Nghe hát: Cây đàn ghi ta - TBHT điều hành +Gọi bạn lên bảng thi đọc “Đối - Thực theo YC đáp với vua“ Yêu cầu nêu nội dung - Nhận xét, tuyên dương - GV nhận xét chung - HS theo dõi SGK, quan sát tranh -Quan sát, ghi vào minh họa…ghi đầu lên bảng Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Cặp đôi Cả lớp a GV đọc toàn *Đọc mẫu - GV đọc giọng nhẹ nhàng, tình cảm, - Học sinh lắng nghe giàu cảm xúc b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp - HS nối tiếp đọc câu giải nghĩa từ Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Đọc câu - HD đọc phát âm từ khó: Vi-ơ-lơng, ắcsê, lên dây, trắng trẻo, nâng, phép lạ, yên lặng, - GV hướng dẫn 1số câu khó:(bảng phụ) * Lưu ý: giúp đỡ HS M1+M2 ngắt, nghỉ dsau dấu câu Khi ắ-sê vừa khẽ chạm vào sợi dây đàn/ có phép lạ, / âm trẻo vút bay lên n lặng gian phòng.// Vầng trán bé tái đi/ gò má ửng hồng ,/ đôi mắt sẫm màu hơn,/ mi rậm cong dài khẽ rung động.// (…) - Nhận xét cách đọc phát âm, cách ngắt HS * Đọc đoạn trước lớp * Lưu ý: giúp đỡ HS M1 đọc đoạn - Gọi HS đọc đoạn trước lớp - Nhắc nhớ học sinh ngắt nghỉ sau câu dài kết thúc câu - Giúp học sinh hiểu nghĩa từ ngữ bài: lên dây, ắc-sê, dân chài - Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó - Nối tiếp đọc đoạn văn - Tìm hiểu nghĩa từ SGK - Đặt câu với từ dân chài + -HS đọc đoạn văn nhóm (N2) *Đọc đoạn nhóm - Yêu cầu HS đọc đoạn nhóm - Yêu cầu lớp đọc đồng *GVKL +GV đọc diễn cảm bài: đọc rõ ràng, rành mạch, vui Ngắt, nghỉ dài sau dấu câu, + Nhấn giọng từ ngữ biểu cảm thể tình cảm qua giọng đọc - Cả lớp đọc ĐT tồn Hoạt động tìm hiểu bài: ( phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung thông qua việc trả lời câu hỏi * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu đọc thầm trả lời câu hỏi: -HS đọc thầm toàn -HS trả lời câu hỏi SGK-> trao đổi với bạn bạn-> chia sẻ trước lớp *TBHT điều hành Dự kiến kết chia sẻ: -Mời 1HS đọc đoạn 1: -1HS đọc đoạn 1: Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 1.Hoạt động khởi động ( phút) - HS hát tập thể - Lớp hát tập thể: - Tham gia chơi trò chơi - TBHT tổ chức trò chơi Gọi thuyền +Nội dung đọc, viết số La Mã - Nhận xét, tuyên dương bạn + Lớp theo dõi nhận xét bạn - Ghi vào - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động hình thành kiến thức: (15 phút) * Mục tiêu: - Biết đọc, viết nhận biết giá trị số La Mã học -Thực hành 1; 2; 3; (a,b) * Cách tiến hành: Hoạt động lớp 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: -Vận dụng kiến thức làm tập làm BT1, BT2, BT3, BT (a,b) * Cách tiến hành: Bài tập 1: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào (cá nhân) *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn - HS chia sẻ KQ trước lớp kết : thành BT *Dự kiến đáp án: A B 155 phút *GV củng cố xem đồng hồ ghi số C 55 phút hay phút La Mã đúng, kém) Bài tập Làm việc cá nhân – Cặp đôi - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập + HS làm cá nhân +HS trao đổi theo cặp, thống đáp án +HS chia sẻ trước lớp - GV lưu ý số HS M1+M2 nhận Dự kiến đáp án: biết giá trị số La Mã + I-> III-> ba IV -> bốn VI -> sáu VII-> bảy IX-> chín XI -> chín VIII -> tám XII -> mười hai Bài tập 3: T/C “ Ai nhanh, đúng” Làm việc Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -HS đọc nhẩm YC -GV giao nhiệm vụ cho lớp -TBHT điều hành - HS tham gia chơi + Đáp án Đúng: giơ thẻ mặt đỏ + Đáp án Sai : giơ thẻ mặt xanh -Tuyên dương bạn nắm vững kiến thức - GV tổng kết trò chơi Bài tập (a,b) Giáo viên: 30 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Làm việc Cá nhân -> Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -HS đọc nhẩm YC - GV yêu cầu HS QS hình vẽ SGK -> - HS tham gia thi xếp nhanh, xếp xếp hình theo YC - HS trưng bày sản phẩm -GV trợ giúp HS M1 hoàn thành sản - Chia sẻ cách xếp hình với bạn phẩm ( hình SGK trang 122) - GV đánh giá Hs, khen ngợi - Nhận xét, bổ sung khích lệ µBài tập PTNL: -HS đọc nhẩm YC Bài tập 4c (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo + Học sinh tự làm vào BT báo cáo với giáo viên kết - GV chốt đáp án Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? -HS nêu - Về nhà học chuẩn bị sau: -Lắng nghe, thực Thực hành xem đồng hồ( T.119) - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Tập làm văn NGHE- KỂ: “NGƯỜI BÁN QUẠT MAY MẮN” I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe – kể lại câu chuyện Người bán quạt may mắn Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ nghe-kể Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ truyện SGK - Bảng lớp viết câu hỏi gợi ý SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát “ ” - Lớp hát tập thể - YC 2HS đọc viết trước lớp (Bài - 2HS đọc viết buổi biểu diễn nghẹ thuật tuần 23) Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Nhận xét - >Kết nối với nội dung bài, ghi tên lên bảng - Lắng nghe Nghe – kể: người bán quạt may mắn - HS mở SGK tập HĐ hình thành kiến thức: (12 phút) *Mục tiêu: Nghe – kể lại câu chuyện Người bán quạt may mắn nắm nội dung câu chuyện *Cách tiến hành Việc : Nghe kể chuyện HĐ cá nhân -> nhóm -> lớp Bài tập1: - Gọi HS đọc tập - 2HS đọc yêu cầu BT câu hỏi gợi ý - GV YC nêu nội dung tranh - Lớp đọc thầm BT1 - QS quan sát tranh minh hoạ SGK -> nêu nội dung tranh - GV kể chuyện, giọng thong thả, thay đổi phù - HS lắng nghe hợp với diễn biến câu chuyện - HS thực YC vào - Giúp HS hiểu từ : lem luốc -HS chia sẻ N2 -> trước lớp -Thống đáp án: /?/ Bà lão bán quạt gặp phàn nàn điều gì? + quạt bán ế ẩm nên chiều nhà bà khơng có cơm ăn /?/Ông Vương Hi Chi viết chữ vào + ông tin cách quạt để làm gì? giúp bà lão ( ) /?/Vì người đua đến mua quạt? + người nhận nét *Lưu ý: Khuyến khích Hs M1 tham gia vào hoạt chữ,lời thơ vương Hi Chi động chia sẻ quạt ( ) - GV kể lần 2,3 - HS lắng nghe -GV chốt HĐ thực hành: (18 phút) *Mục tiêu: Kể lại câu chuyện cách lưu loát *Cách tiến hành Việc 2: Thực hành kể chuyện Bài tập2: Hoạt động lớp - 2HS đọc yêu cầu BT - Gọi HS đọc yêu cầu - Chia lớp nhóm - nhóm tập kể nhóm -> - GV giao nhiệm vụ cho học sinh: Kể chuyện chia sẻ nhóm -TBHT điều hành - Đại diện nhóm thi kể + Mời đại diện nhóm lên kể chuyện - Hs nhận xét, chia sẻ + Mời HS nhận xét cách kể bạn - GV nhận xét, khen ngợi số nhóm kể hay; bạn nội dung chủ đề, biết kết hợp điệu bộ, Giáo viên: 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 cử chỉ, /?/ Qua câu chuyện này, em biết Vương + Vương Hi Chi người có tài Hi Chi? nhân hậu, biết giúp đỡ người nghèo khổ /?/ Em biết thêm nghệ thuật qua câu ch uyện + Người viết chữ đẹp cũ ng này? nghệ sĩ, - GV giúp đỡ HS M1 +M kể chuyện - Giáo viên tuyên dương, khen ngợi Lưu ý: + M1+M2 kể nội dung YC * HĐ Tiếp nối: (2 phút) - Đánh giá kết học tập học sinh - Giáo viên nhận xét tiết học - Giáo viên giáo dục học sinh: (…) - Dặn học sinh nhà chuẩn bị sau: - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực Điều chỉnh: Thể dục ƠN NHẢY DÂY - TRỊ CHƠI “NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH” I.MỤC TIÊU Kiến thức Giúp học sinh: - Ôn động tác nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Yêu cầu thực mức tương đối xác - Trò chơi “Ném bóng trúng đích” Yêu cầu biết cách chơi chơi mức tương đối chủ động Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyệntuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh - Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi - Dây nhảy, em sợi Bóng để chơi trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung phương pháp dạy học Giáo viên: 33 Định lượng Đội hình luyện tập Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học - Yêu cầu lớp thực thể dục phát triển chung lần x nhịp - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập - Trò chơi "Đứng ngồi theo hiệu lệnh" -GV đánh giá chung 2/ Phần : * Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân: - TB.TDTT điều khiển cho lớp ôn lại động tác nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân - Lớp tập hợp theo đội hình hàng ngang, thực mô động tác so dây, trao dây, quay dây sau đóp cho học sinh chụm hai chân tập nhảy khơng có dây có dây lần - Giáo viên chia lớp tổ để luyện tập - Giáo viên đến tổ nhắc nhớ động viên học sinh M1+M2 luyện tập - - TB.TDTT điều hành thi đua tổ cách đếm số lần nhảy liên tục phân cặp người nhảy người đếm số lần cuối nhảy nhiều lần thi chiến thắng - Gv tổng kết T/C, tuyên dương * Học trò chơi “Ném bóng trúng đích“: - Nêu tên trò chơi hướng dẫn cho học sinh cách chơi - Yêu cầu học sinh tập hợp thành đội có số người - TB.TDTT điều hành chung - Cho nhóm chơi làm mẫu, đồng thời giải thích cách chơi - Học sinh thực chơi trò chơi thử lượt - Sau cho chơi thức - Nhắc nhớ đảm bảo an toàn luyện tập chơi ý số trường hợp phạm qui -GV tổng kết T/C 3/ Phần kết thúc: - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò HS nhà ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân phút ******** ******** ******** ******** xGV 15 phút ******** ******** ******** ******** xGV 12phút ******** ******** ******** ******** xGV phút xGV Điều chỉnh: Giáo viên: 34 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thứ sáu ngày 16 tháng năm 2018 Toán THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ I MỤC TIÊU: Kiến thức: -Nhận biết thời gian( chủ yếu thời điểm) Biết xem đồng hồ xác đến phút - Làm BT: 1,2,3 Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ xem đồng hồ biểu tượng thời gian Thái độ: Giáo dục học sinh tính xác, sử dụng thời hợp lí II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đôi Đồ dùng dạy học: - Một đồng hồ thật đồng hồ nhựa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy 1.Hoạt động khởi động ( phút) - Lớp hát tập thể: “Đồng hồ lắc” - Chơi T/C Nối đúng, nối nhanh - TBHT điều hành: V Bốn VI Năm IV Sáu I Một XI Mười lăm XV Mười +GVtổng kết trò chơi - Kết nối nội dung học.(Thực hành xem đồng hồ) Hoạt động trò - Lớp hát tập thể - đôi: đội em lên tham gia T/C - Lớp theo dõi nhận xét bạn - Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu 2.Hoạt động hình thành kiến thức: (15 phút) * Mục tiêu: -Nhận biết thời gian (chủ yếu thời điểm) Biết xem đồng hồ xác đến phút * Cách tiến hành: Hoạt động lớp * Việc 1: Hướng dẫn cách xem đồng hồ (chính xác đến phút): - Cho HS quan sát mặt đồng hồ giới - Cả lớp quan sát mặt đồng hồ theo thiệu cấu tạo mặt đồng hồ (giới thiệu dõi GV giới thiệu vạch chia phút) - Lần lượt nhìn vào tranh vẽ đồng Giáo viên: 35 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu HS nhìn vào tranh vẽ đồng hồ hồ trả lời: thứ - SGK hỏi: + Đồng hồ ? + Đồng hồ 10 phút + Đồng hồ ? + 13 phút - Tương tự tới tranh vẽ đồng + 56 phút hay phút hồ thứ - GV quay mặt đồng hồ nhựa, cho - Cả lớp quan sát xác định vị trí kim trả lời số HS đọc theo cách - HS thực hành xem (N2) - GV chốt kiến thức lưu ý đối tượng + VD1: HS M1 càn biết xem xác đến + VD2: 21 ( ) tầng phút -Chú ý: Kim ngắn vị trí số Như ( ) - GV hướng dẫn cách xem còn thiếu -Lắng nghe phút đến 21 (9 tối) + Lưu ý: Nếu kim dài chưa vượt q số nói theo cách Nếu kim dài vượt q số nói theo cách ( ) 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: -Vận dụng kiến thức làm tập làm BT1, BT2, BT3 * Cách tiến hành: a Bài tập 1: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào (cá nhân) *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn - Đại diện HS lên bảng chia sẻ thành BT -Thống KQ: +Đồng hồ A đồng hồ 10 phút *GV củng cố xem đồng hồ theo cách +Đồng hồ B đồng hồ 16 phút ( hơn, kém) + Đồng hồ E đồng hồ 11 21 phút ( ) b Bài tập2 - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân + HS làm cá nhân * GV lưu ý cho HS đặt trước kim + Hs thảo luận KQ, thống KQ hình vẽ SGK -> chỉnh kim phút + HS chia sẻ trước lớp với thời gian cho +Các nhóm khác nhận xét Bài tập 3: T/C “Nối dúng nối nhanh” - HS đọc YC HĐ lớp Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - HS tham gia T/C ->chia sẻ trước lớp -TBHT điều hành -> thống KQ - Yêu cầu bạn tham gia chơi VD: 16 phút -> đồng hồ C chie sẻ nội dung tập 10 phút -> đồng hồ I - Giáo viên nhận xét, tổng kết T/C 50 phút -> đồng hồ H ( ) 4.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - Về nhà học chuẩn bị sau: Luyện tập( T.120) - Đánh giá tiết học - HS nêu - HS lắng nghe thực Điều chỉnh: Thủ công ĐAN NONG ĐÔI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đan nong đơi theo quy trình kỹ thuật Dồn nan chưa khít Dán nẹp xung quanh tâm đan 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ cho HS khéo tay: Có thể sử dụng đan nong đơi để tạo thành hình đơn giản 3.Thái độ: Giáo dục học sinh có ý thức giữ vệ sinh lớp học HS yêu thích sản phẩm đan nan II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Đồ dùng: - Mẫu đan nong đơi bìa có kích thước đủ lớn để HS quan sát được, nan dọc nan ngang khác màu - Tranh quy trình đan nong đơi - Các nan đan mẫu màu khác - Bìa màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Năm ngón tay ngoan - HS lên nêu quy trình đan nong đơi? -Hát tập thể -HS nêu -HS nhận xét -> Kiểm tra ĐDHT - GV kiểm tra chuẩn bị HS Giáo viên: 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV, N xét -> Kết nối nội dung học Đan - Ghi vào nong đôi (T2) 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: Đan nong đôi theo quy trình kỹ thuật Dồn nan chưa khít Dán nẹp xung quanh tâm đan *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp *Việc 1: HD quy trình - HS nêu quy trình - HS nêu Bước : Kẻ, cắt nan đan - Cắt nan dọc : Cắt hình vng có cạnh -HS nhận xét Sau đó, cắt theo đường kẻ giấy hết ô thứ để làm nan dọc - Cắt nan ngang nan dùng để dán nẹp xung quanh đan có kích thước rộng ơ, dài (các nan ngang khác màu với nan dọc nan dán nẹp xung quanh) Bước 2: Đan nong đôi - Giáo viên hướng dẫn cách đan + Đan nan thứ : Đặt nan dọc lên bàn, đường nối liền nan dọc nằm phía Sau đó, nhấc nan dọc 2,4,6,8 lên luồn nan ngang thứ -Lắng nghe, ghi nhớ vào Dồn nan ngang thứ khít với đường nối liền nan dọc + Đan nan ngang thứ hai : Nhấc nan dọc 1,3,5,7,9 luồn nan ngang thứ hai vào Dùng nan ngang thứ hai cho khít với nan ngang thứ + Đan nan ngang thứ ba : Giống đan nan ngang thứ + Đan nan ngang thứ tư : Giống nan đan thứ hai + Cứ đan hết nan ngang thứ Bước : Dán nẹp xung quanh đan - Bôi hồ vào mặt sau nan còn lại Sau dán nan xung quanh đan để giữ cho nan đan không bị tuột - số học sinh nhắc lại - Giáo viên gọi số học sinh nhắc lại cách đan nong cách đan nong đôi đôi - Giáo viên nhận xét, đánh giá *Việc 2: : Thực hành Hoạt động cá nhân - Học sinh thực hành làm - Học sinh thực hành đan nong đôi + Cho học sinh thực hành nong đơi (đan mẫu màu Có thể sử dụng đan Giáo viên: 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 khác nhau) - Giáo viên theo dõi, trợ giúp HS nam (HS M1+M2) học sinh còn lúng túng nong đơi để tạo thành hình đơn giản - Đánh giá sản phẩm Việc 3: Đánh giá sản phẩm + Hoàn thành tốt : Những - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm em hồn thành có sản - Cho học sinh đánh giá, nhận xét sản phẩm phẩm đẹp Các nan đan cá nhân khít Nẹp đan chắn Phối hợp màu sắc nan dọc, nan ngang đan hài hòa ( ) - Giáo viên chấm số học sinh làm xong + Hoàn thành : Thực quy trình kỹ thuật, trước nan đan khít cân đối kích thước, phẳng, đẹp + Chưa hồn thành : Các nan đan chưa khít Nẹp đan chưa chắc -Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm thực hành học sinh -Bình chon HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo, Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên củng cố lại + Cho học sinh nêu lại bước + Dặn dò HS học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học “Đan hoa chữ thập đơn” -Nhận xét tiết học: Tuyên dương, nhắc nhở -Học sinh nhắc lại quy trình đan nong đơi (cách đan : nhấc hai nan, đè hai nan lệch nan dọc hai hàng nan ngang liền kề) - Ghi nhớ thực Điều chỉnh: _ Tự nhiên Xã hội QUẢ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau học, HS biết: Giáo viên: 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Quan sát, so sánh để tìm khác màu sắc, hình dạng, độ lớn số loại - Kể tên phận thường có - Nêu chức hạt lợi ích 2.Kĩ năng: - GDKNS: - Kĩ quan sát, so sánh để tìm khc đặc điểm bên ngồi số loại - Tổng hợp, phân tích thơng tin để biết chức ích lợi đời sống thực vật đời sống người 3.Thái độ: Có ý thức chăm sóc cối II CHUẨN BỊ: Phương pháp: - PP quan sát, PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm, T/C học tập,… Đồ dùng: - Các hình trang 92, 93 SGK, sưu tầm thật ảnh chụp mang đến lớp, phiếu tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1.Hoạt động khởi động (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát (Quả) - Hát tập thể - TBHT tổ chức chơi trò chơi Hái hoa -HS tham gia trò chơi dân chủ với nội dung: + Nêu màu sắc, hình dạng kích thước số loại hoa? + Hoa có chức gì? + Hoa thường dùng để làm ? (…) - Kết nối nội dung học -Mở SGK, ghi 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: - Nêu chức Kể ích lợi * Cách tiến hành *Việc 1: Quan sát thảo luận Bước 1: - Giáo viên yêu cầu nhóm học sinh -Học sinh thảo luận nhóm ghi kết quan sát hình ảnh SGK phiếu HT -> chia sẻ-> thống trang 92, 93, thảo luận trả lời câu hỏi KQ nhóm theo gợi ý: + Chỉ, nói tên mơ tả màu sắc, hình dạng, độ lớn loại Giáo viên: 40 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Trong số đó, bạn ăn loại nào? Nói mùi vị + Chỉ vào hình nói tên phận Người ta thường ăn phận đó? Bước 2: -Giáo viên cho nhóm trưởng điều khiển bạn quan sát giới thiệu sưu tầm theo gợi ý sau: +Quan sát bên ngồi : nêu hình dạng, độ lớn, màu sắc +Quan sát bên trong: +Bóc gọt vỏ, nhận xét vỏ xem có đặc biệt +Bên gồm có phận nào? Chỉ phần ăn +Nếm thử để nói mùi vị -Giáo viên u cầu học sinh trình bày kết thảo luận → Kết luận: Có nhiều loại quả, chúng khác hình dạng, độ lớn, màu sắc mùi vị Mỗi thường có phần: vỏ, thịt, hạt Một số có vỏ thịt vỏ hạt *Việc 2: Thảo luận nhóm Bước 1: Giáo viên yêu cầu nhóm học sinh thảo luận trả lời câu hỏi theo gợi ý: +Quả thường dùng để làm ? Nêu ví dụ +Quan sát hình trang 92, 93 SGK, cho biết dùng để ăn tươi, dùng để chế biến làm thức ăn ? + Hạt có chức ? Bước 2: - Giáo viên u cầu đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua Giáo viên: 41 -Nhóm trưởng điều khiển Mỗi bạn quan sát-> chia sẻ ý kiến - Học sinh trình bày kết thảo luận -HS thảo luận nhóm -Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm - Các nhóm khác nghe bổ sung - Đại diện nhóm trình bày kết Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 thời gian nhóm viết nhiều tên loại hạt dùng vào việc như: + Ăn tươi + Làm mứt sơ-ri hay đóng hộp + Làm rau dùng bữa ăn + Ép dầu -Nhận xét, tuyên dương * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp đối tượng M1+ M2 hoàn thành YC học 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Động vật thảo luận nhóm -Các nhóm khác nghe bổ sung -HS nêu -Lắng nghe Điều chỉnh: _ Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an toàn giao thông đường - Tiếp tục phát động phong trào thi đua học “ Đôi bạn tiến”; “Tình bạn thân” II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “Thầy cho em mùa xuân” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến Giáo viên: 42 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, - Rèn kĩ làm tính đúng, nhanh, Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 43 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 44 Trường Tiểu học: ... động ” - học sinh đọc yêu cầu - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Học sinh thi đua làm nhanh - Tổ chức h/s thi đua -> Báo cáo *Dự kiến đáp án: Giáo viên: 13 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017... * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Giáo viên: 23 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hướng dẫn viết bảng * Việc 1: Hướng dẫn viết chữ hoa: - Yêu cầu học sinh tìm chữ hoa có - Các chữ... người.// ( ) d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 24 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan