Tuần 22 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

37 2.4K 41

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2018, 20:18

Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 Tiếng Việt: Tiết 1, 2: LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI THEO CẶP N/ T ( Thiết kế trang 195) -ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Thể dục: BÀI 22: BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh Kiến thức: Biết cách thực động tác vươn thở, tay, chân, vặn thể dục phát triển chung – Bước đầu biết cách thực đ.tác bụng TD phát triển chung – Biết cách chơi tham gia vào trò chơi Kĩ năng: Rèn HS kĩ thực động tác vươn thở, tay, chân, vặn TD phát triển chung thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường ,1 còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVÐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ Phần khởi động: – 8’ – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức – Lớp trưởng tập trung lớp khỏe học sinh – hàng ngang, báo cáo sĩ số cho – Phổ biến nội dung yêu cầu học giáo viên ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm * * * * * * * * * + Khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Xoay cổ tay, chân, Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 hông, gối ……  Chạy nhẹ nhàng trước (2 x m) * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV II/ Hoạt động hình thành kiến thức thực hành: a Học động tác bụng: 22 – 24’ Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh luyện tập  Nhận xét – GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem hơ nhịp cho hs tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV wan sát nhắc nhở sửa sai hs – Đồi hình tập luyện – GV wan sát nhắc nhở sửa sai hs b Ôn động tác thể dục học Mỗi động tác thực 2x8 nhịp  Nhận xét: – GV nêu tên trò chơi, luật chơi, trường hợp phạm qui cho hs nắm, gọi – em thị phạm mẫu, nhẫn xét Sau tổ chức cho em tham gia trò chơi c Trò chơi: “Nhảy đúng, Nhảy nhanh” Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh chơi  Tên giáo viên Nhận xét Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 III/ Hoạt động tiếp nối: – 8’ – Thả lỏng: HS thường theo nhịp –Lớp tập trung - hàng hát ngang, thả lỏng – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết * * * * * * * * * học * * * * * * * * * – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân * * * * * * * * * theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau * * * * * * * * * – Xuống lớp GV -ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Đạo đức EM VÀ CÁC BẠN (TIẾT ) I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Biết cần phải cư xử tốt với bạn bè học tập vui chơi - Đoàn kết thân với bạn bè xung quanh - Biết nhắc nhở bạn bè phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ học tập vui chơi Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết đoàn kết thân với bạn học chơi 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn học II CHUẨN BỊ: - Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh BT3 /32 - Học sinh chuẩn bị giấy, bút chì, bút màu Vở BTĐĐ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS chơi hát bài: “ Lớp đoàn kết” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: - Biết cần phải cư xử tốt với bạn bè học tập vui chơi - Đoàn kết thân với bạn bè xung quanh - Biết nhắc nhở bạn bè phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ học tập vui chơi *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp : Đóng vai 15’ - Cho Học sinh biết xử tình BT3 cách hợp lý - Giáo viên chia nhóm yêu cầu nhóm Học sinh chuẩn bị đóng vai tình học chơi với bạn - Sử dụng tranh 1, 3, 5, BT3 Phân cho nhóm tranh - Học sinh nêu yêu cầu - Học sinh thảo luận nhóm , chuẩn bị đóng vai - Thảo luận : Giáo viên hỏi + Em cảm thấy khi: - Em bạn cư xử tốt ? - Em cư xử tốt với bạn ? - Giáo viên nhận xét , chốt lại cách ứng xử phù hợp tình - Các nhóm lên đóng vai trước lớp Cả lớp theo dõi nhận xét - Học sinh thảo luận trả lời * Kết luận : Cư xử tốt với bạn đem lại niềm vui cho bạn cho Em bạn yêu quý có thêm nhiều bạn - Học sinh lắng nghe , ghi nhớ : Vẽ tranh 15’ - Cho Học sinh biết vẽ tranh chủ đề “ Bạn em ” - Giáo viên nêu yêu cầu vẽ tranh - Học sinh chuẩn bị giấy bút - Cho học sinh vẽ tranh theo nhóm ( hay - Học sinh trưng bày tranh lên cá nhân ) bảng tường xung - Giáo viên nhận xét , khen ngợi tranh quanh lớp học Cả lớp vẽ nhóm xem nhận xét + Chú ý : Có thể cho Học sinh vẽ trước nhà Đến lớp trưng bày giới thiệu tranh * Kết luận chung : Trẻ em có quyền Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 học tập , vui chơi , tự kết giao bạn bè - Muốn có nhiều bạn học chơi phải biết cư xử tốt với bạn Hoạt động tiếp nối: 2’ - Nhận xét tiết học , tuyên dương Học sinh hoạt động tích cực - Dặn học sinh thực tốt điều học - Chuẩn bị cho hôm sau : + Tìm hiểu bảng hiệu đường + Quan sát tranh sách BT + Chuẩn bị BT 1, + Mỗi tổ có tranh vẽ xe đạp, người bộ, xe máy, xe ô tô ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Toán GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN I.MỤC TIÊU Kiến thức: HS Hiểu đề tốn: - Bài tốn cho biết gì? - Bài tốn hỏi gì? - Biết giải gồm: Câu lời giải, phép tính, đáp số Kĩ năng: Rèn HS kĩ giải toán gồm: Câu lời giải, phép tính, đáp số thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm BT 1, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập Tranh phóng to tập - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Tên giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: HS Hiểu đề toán: - Bài toán cho biết gì? - Bài tốn hỏi gì? - Biết giải gồm: Câu lời giải, phép tính, đáp số *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp * Giới thiệu cách giải tốn cách trình bày giải - Bài Toán: GV viết đề toán lên bảng: - Hướng dẫn tìm hiểu đề tốn - HS quan sát tranh đọc đề - Bài toán cho biết gì? tốn - HS trả lời: - Bài tốn cho biết: + Nhà An có gà - Bài tốn hỏi gì? + Mẹ mua thêm gà - Ghi tóm tắt đề tốn + Hỏi nhà An có tất - Hướng dẫn HS giải tốn gà? HS đọc lại tóm tắt: Có : gà - Muốn biết có tất gà em làm Thêm : gà phép tính gì? Có tất : … gà? - Nêu phép tính cộng đầy đủ? - Muốn biết có tất - Hướng dẫn HS viết giải toán: cách gà em làm phép tính cộng viết từ Bài giải Xuống dòng thứ hai viết câu lời + = giải bẳng cách: cách ô viết câu lời giải, bỏ chữ - HS đọc giải mẫu ( lần), hỏi, bỏ từ mấy, từ thay từ số, ( SGK) bỏ dấu ? thay từ dấu : Xuống dòng - HS viết lại giải phép tính cách lời giải chữ, viết đáp số thẳng từ giải * Lưu ý: HS M1, M2 biết trình bày giải HS M3, M4 biết tóm tắt có nhiểu cách nêu câu lời giải khác * Kết luận: Cách trình bày giải gồm bước: - HS nhắc lại cách trình bày + Bước 1: Viết từ giải bải giải + Bước 2: viết câu lời giải + Bước 3: viết phép tính + Bước 4: viết đáp số thẳng từ giải Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ tìm hiểu đề tốn: - Bài tốn cho biết gì? Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 - Bài tốn hỏi gì? - Rèn HS kĩ trình b ày giải gồm: Câu lời giải, phép tính, đáp số *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp - Bài 1: Hướng dẫn đọc toán, quan sát - HS đọc lại đề tranh, viết số thích hợp vào phần tóm tắt, vào - HS tìm hiểu tốn nhóm đơi phần thiếu giải tìm cách tóm tắt, cách trình - Cho HS tìm hiểu tốn giải, cách nêu câu lời giải, cách - Hướng dẫn HS cách trình bày tóm tắt trình bày giải chia sẻ trước lớp giải tốn tóm tắt giải - HS viết được: An có : bóng Bình có : bóng Cả hai bạn có: .quả bóng? Bài giải Cả hai bạn có số bóng là: (Hoặc : Số bóng có tất là:) + = (quả) Đáp số: bóng - Bài 2: Hướng dẫn đọc toán, quan sát - HS tự làm 2: tranh, viết số thích hợp vào phần tóm tắt, vào Tóm tắt: phần thiếu giải Có : bạn - Cho HS tìm hiểu tốn Thêm : bạn -Hướng dẫn HS cách trình bày tóm tắt Có tất cả: … bạn? giải tốn (HS có nhiều cách nêu Bài giải: câu lời giải khác Tổ em có tất số bạn là: - GV nhận xét, chữa (Hoặc : Số bạn tổ em có tất là:) + = (bạn) Đáp số: bạn Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 3: - GV nêu yêu cầu: Giải tốn sau: Nhà em có gà mẹ gà Hỏi nhà em có tất con? - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét nhanh Tóm tắt: Gà mẹ : Gà : Có tất cả: … ? Bài giải: Nhà em có tất số gà là: (Hoặc : Số gà tổ em có tất là:) + = 10 (bạn) Đáp số: 10 bạn Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Thứ ba ngày 30 tháng năm 2018 Hát nhạc: ÔN TẬP BÀI: TẬP LÀM VÔNG ( GV chuyên) - ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Toán XĂNG TI MÉT – SỐ ĐO ĐỘ DÀI I/ MỤC TIÊU : Kiến thức: Biết xăng - ti - mét đơn vị đo độ dài, biết xăng - ti - mét viết tắt cm; biết dùng thước có vạch chia xăng - ti - mét để đo độ dài đoạn thẳng Kĩ năng: Rèn HS kĩ đo độ dài đoạn thẳng thành thạo, nhanh Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm BT II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Thước thẳng có vạch xăng ti mét ( từ đến 20cm) Bảng phụ chép tập 2, - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Thử tài thông minh” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV đưa đề toán cho - HS chơi, chữa bài: HS thi tóm tắt giải miệng Ai người - Bài tốn: Lan có bánh, mẹ cho có tóm tắt giải nhanh người thêm bánh Hỏi lan có tất bánh? người thông minh - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS thi tóm tắt giải miệng Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: Biết xăng - ti - mét đơn vị đo độ dài, biết xăng - ti - mét viết tắt cm; biết dùng thước có vạch chia xăng - ti - mét để đo độ dài đoạn thẳng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp * Giới thiệu đơn vị đo độ dài ( cm ) dụng cụ đo độ dài ( thước) - Cho HS quan sát thước kẻ - HS thực hành vật thật cặp đơi xem thước có gì? Quan sát, nhận xét thước kẻ - Giới thiệu: thước đo vạch 0, độ dài chia có số từ đến 10 , cách 1cm, 2cm vạch kẻ chia - Giới thiệu: xăng ti mét - Viết tắt: cm - Quan sát nhận biết 1cm, 2cm - Đọc xăng ti mét - Viết bảng con: cm * Giới thiệu thao tác đo độ dài - Hướng dẫn cách đo: Đặt vạch trùng đầu đoạn thẳng, đọc số ghi vạch trùng - Giãn tiết đầu đoạn thẳng, viết số đo độ dài Hoạt động thực hành: (15 phút) Hướng dẫn HS làm tập: Làm BT * Mục tiêu: Biết dùng thước có vạch chia xăng - ti - mét để đo độ dài đoạn thẳng Củng cố cách đo độ dài đoạn thẳng thước kẻ - Biết làm tính cộng số phạm vi * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp - Bài 1: Viết ký hiệu cm dòng - HS viết dòng cm li - Bài 2: Viết số thích hợp vào trống - Đọc số ghi vạch trùng đầu đọc số đo - Viết số đo độ dài vào - Bài 3: Ghi đ s vào ô trống - HS làm ô li, chia sẻ trước lớp - HS giải thích đúng, sai: + Hình 1sai đặt thước khơng trùng s s với điểm số 0; hình sai thước đặt khơng trùng với mép đoạn thẳng; hình mép thước đặt trùng từ điểm số trùng với đoạn thẳng - Bài 4: Đo ghi số đo - HS làm ô li, chia sẻ trước lớp - Hướng dẫn cách đo - Chữa - Giáo viên, nhận xét, chữa 3cm 4cm 5cm Bài tập phát triển lực: ( Dành Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 cho HS M3, M4): * Bài 5: - GV nêu yêu cầu: Đo ghi số đo đoạn thẳng sau: M H D N I P Q C - Cho HS làm vở, GV HS chữa Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Tiếng Việt: TIẾT 3, 4: VẦN /EM/, / EM/, / ÊM/, /ÊP/ ( Thiết kế trang 197) ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Tự nhiên – Xã hội CÂY RAU I MỤC TIÊU : Kiến thức: Kể tên nêu lợi ích số rau - HS nhận biết nêu phận rau có rễ , thân, lá, hoa - Kể tên loại rau ăn lá, rau ăn thân , rau ăn củ, rau ăn quả, rau ăn hoa - Áp dụng PP bàn tay nặn bột Kĩ năng: Rèn HS kĩ HS nhận biết nắm lợi ích số rau thường xuyên ăn rau có lợi cho sức khỏe Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thảo thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Tên giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 90 : ÔN TẬP A.MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 84 đến 90 -Viết vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 84 đến 90 -Nghe hiểu kể lại đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng Tép - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn theo tranh truyện kể: Ngỗng Tép HS M3, M4 kể 2, đoạn truyện Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết vần có kết thúc âm kể đoạn theo tranh truyện kể: Ngỗng Tép 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng ôn vần kết thúc âm p Tranh minh hoạ minh họa câu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu Sách Tiếng Việt tập - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS thi đọc từ có tiếng có vần kết thúc âm p * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : Đọc vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 84 đến 90 -Viết vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 84 đến 90 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đơi, hoạt động lớp a- Ơn vần học: - Viết sẵn bảng ôn: - Hãy nêu vần kết thúc chữ p mà - Phát biểu: ap, op, ôp, ơp, ep, em học - Đều kết thúc chữ p - Ghi lên bảng vần HS nêu - Vần: iêm, ươp, - Trong 12 vần có giống nhau? - Đọc (cá nhân, tổ, lớp) - Vần có âm đơi? - Hướng dẫn luyện đọc vần bảng ôn - HS đọc thầm, tìm tiếng có vần ơn Tên giáo viên 23 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 * Đọc từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ: đầy ắp, đón tiếp, ấp trứng - Tiếng có chứa vần vừa ơn - Hướng dẫn đọc từ, đọc tồn * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết: đón tiếp, ấp trứng - GV viết mẫu lên bảng Nêu quy trình tập - ¾p, tiếp, Êp - HS viÕt theo tëng tỵng - HS viết bảng - GV theo dõi, nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 84 đến 90 -Viết vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 84 đến 90 -Nghe hiểu kể lại đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng Tép * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện tập : *Luyện đọc + Đọc tiết bảng lớp - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm + Đọc ứng dụng - Giới thiệu tranh đọc - Hướng dẫn đọc ứng dụng - Đọc mẫu,uốn sửa *Luyện viết - Viết mẫu: đón tiếp, ấp trứng +Hướng dẫn nhận xét cách viết ô li Tập Viết * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Kể chuyện “ Ngỗng Tép “ +Giới thiệu câu chuyện +Kể chuyện: - Kể toàn câu chuyện Tên giáo viên - HS đọc lại vần bảng ôn - HS đọc từ ứng dụng - HS quan sát tranh, nhận xét -Đọc thầm tìm ,phân tích tiếng có vần ơn tập - Đọc ứng dụng(cá nhân,tổ,lớp) - Đọc toàn ( em) - HS viết vào Tập Viết - Lắng nghe - HS kể chuyện: + Tranh 1: Chợ xa, nhà có khách, vợ chồng chủ nhà bàn làm thịt 24 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A - Kể theo tranh ( xem sách giáo viên) +Hướng dẫn HS thi đua kể theo tranhtheo đoạn * Lưu ý: - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Anh chàng ngốc ngỗng vàng - HS M3, M4 kể – đoạn truyện theo tranh Năm học 2017- 2018 Ngỗng + Tranh 2: Vợ chồng Ngỗng tranh chết thay Vị khách nghe động lòng + Tranh 3: Người khách nghe có người rao Tép, ơng có ý muốn ăn Tép Ngỗng Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK -HS đọc SGK - Trò chơi: Ai đọc nhanh -Tham gia trò chơi - Dặn dò: xem lại học - Chn bÞ bµi sau ………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 30 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 91 : OA - OE A.MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Sức khoẻ vốn quý Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè, từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bô Đ D TV Chữ mẫu Sách Tiếng Việt tập - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: 1HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS thi đọc từ đầy ắp, đón tiếp, ấp trứng * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu Tên giáo viên - HS nhắc lại đầu 25 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : Đọc được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Dạy vần: oa - Giới thiệu vần mới, viết bảng: oa - Đọc vần (cá nhân) - Giáo viên cho HS so sánh vần oa với vần - Giống nhau: bắt đầu âm op học có điểm giống khác nhau? o,khác vần op có kết thúc âm - Cho HS ghép vần đánh vần,đọc trơn vần p,vần oa có kết thúc âm a oa -HS ghép vần oa - GV uốn sửa - HS đánh vần: o - a – oa (cá nhân ,ĐT) - Muốn có tiếng “họa” thêm âm -HS đọc trơn : oa (cá nhân ,ĐT) dấu gì? - Thêm chữ h dấu nặng -HS ghép tiếng họa,phân tích - HS đánh vần hờ-oa-hoa-nặng-họa(cá -Cho HS quan sát tranh,rút từ khóa :họa nhân, ĐT) - Đọc trơn: họa(cá nhân ,ĐT) sĩ - Đọc trơn: họa sĩ (cá nhân ,ĐT) *Dạy vần: oe (tương tự vần oa) - Đọc trơn: oa - họa - họa sĩ (cá nhân , *Từ ứng dụng: ĐT) - GV ghi bảng - GT từ: hòa bình, chích chòe, mạnh khỏe - GV nhận xét, sửa lỗi phát âm * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, -HS đọc thầm, tìm,gạch chân, phân tích Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt tiếng *Viết bảng : oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè -HS đọc từ ứng dụng - GV viết mẫu, hướng dẫn cách viết -HS nhận xét chữ mẫu - GV theo dõi, uốn nắn - HS viết theo tưởng tượng * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu - HS viết, bảng con: oa, oe, họa sĩ, múa vị trí, viết khoảng cách chữ xòe chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm -HS thi tìm nhanh mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Sức khoẻ vốn quý * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Luyện tập *Luyện đọc - HS đọc: oa, họa, họa sĩ ( em) +Đọc tiết bảng: vần, tiếng, từ - Đọc: sách giáo khoa, hòa bình, chích khóa, từ ứng dụng Tên giáo viên 26 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 chòe, mạnh khỏe ( em) - HS đọc SGK trang GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm +Đọc ứng dụng - Tranh vẽ gì? - Mùa hoa nở - Bài thơ có câu, đọc tiếng đầu - Hoa, Lan, Cành, Bay câu - Hướng dẫn đọc - Đọc thầm - Tìm tiếng - Hoa, xòe, khoe - Đọc mẫu - Đọc tồn ( em) - GV nhận xét - HS đọc SGK * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, câu HS M3, M4 đọc trơn vần, từ, - HS viết vào Tập Viết câu ứng dụng lưu loát, to, rõ ràng *Luyện viết - Viết mẫu: oa, oe, họa sĩ, múa xòe - GV theo dõi , uốn nắn - GV thu số chấm , nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm - Sức khỏe vốn quý mại - HS học thể dục *Luyện nói - HS thảo luận luyện nói nhóm +Chủ đề gì? đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ +Tranh vẽ gì? trước lớp - Hằng ngày em tập thể dục vào lúc nào? - Vì phải tập thể dục? - Phát biểu - Nếu không tập thể dục em thấy nào? -HS cầm sách lên bảng đọc * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu loát Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK - Trò chơi: Ai đọc nhanh - Dặn dò: xem lại học - Chn bÞ bµi sau -Thứ tư ngày 31 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 92: OAI - OAY I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS đọc viết được: Oai, oay, điện thoại, gió xốy - Đọc từ ứng dụng, câu ứng dụng - Phát biểu lời nói tự nhiên theo chủ đề ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa Tên giáo viên 27 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có oai, oay, điện thoại, gió xoáy, từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng ôn vần kết thúc âm p Tranh minh hoạ minh họa câu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu Sách Tiếng Việt tập - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS thi đọc từ hoạ sĩ, múa xoè * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : HS đọc viết được: Oai, oay, điện thoại, gió xốy - Đọc từ ứng dụng, câu ứng dụng - Phát biểu lời nói tự nhiên theo chủ đề ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp *Dạy vần: oai * Nhận diện vần: - Ghi bảng vần cấu tạo nào? - Vần oai o, a, i ghép lại, âm o đứng đầu sau đến a tiếp i - Vần oai có cấu tạo nào? - Giống bắt đầu = o - Hãy so sánh oai với oa? - Khác oai ghép = hai âm oai ghép = âm - Vần oai đánh vần nào? - GV theo dõi chỉnh sửa Tên giáo viên - o – a – i – oai 28 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 * Tiếng từ khoá: ( HS đánh vần CN, nhóm, lớp) - HS viết bảng - Yêu cầu HS viết vần oai - Viết thêm âm th vào trước vần oai dấu - Muốn có tiếng thoại ta phải viết nặng âm a nào? - Hãy đánh vần tiếng thoại? - HS viết bảng - HS đọc lại - GV theo dõi, chỉnh sửa - Tiếng thoại có âm th đứng trước, vần oai đứng sau dấu nặng a - Học sinh đánh vần tiếng thoại: cá nhân, nhóm, lớp - Cho HS xem điện thoại hỏi - Đây gì? - Cái điện thoại - GV ghi bảng: Điện thoại - GV oai – thoại - điện thoại không - Đọc đồng - HS đọc trơn CN, nhóm, lớp theo thứ tự cho HS đọc * Đọc từ ứng dụng: - Hãy đọc từ ứng dụng có - HS đọc CN, nhóm, lớp - HS lên bảng tìm kẻ chân - u cầu HS tìm tiếng có vần - GV đọc mẫu giải nghĩa từ + Cho HS đọc lại vần, từ, từ ứng dụng + Nhận xét chung học * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết: Oai, oay, điện thoại, gió xốy - Vần oai gồm chữ ghép lại với nhau? - Vần oai gồm chữ - Khi viết ta viết theo thứ tự nào? - Khi viết tiếng thoại em cần ý gì? - GV viết mẫu nêu quy trình ghép lại với viết ta chữ o đến chữ a cuối chữ i - Nét nối khoảng cách chữ vị trí đặt dấu - HS tơ chữ khơng viết bảng - GV nhận xét chỉnh sửa - oay, điện thoại, gió xốy: ( quy trình - HS thực theo hướng dẫn tương tự vần oai) Tên giáo viên 29 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu - vài em đọc lại vị trí, viết khoảng cách chữ - HS đọc ĐT lớp chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: HS đọc viết được: Oai, oay, điện thoại, gió xốy - Đọc từ ứng dụng, câu ứng dụng - Phát biểu lời nói tự nhiên theo chủ đề ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Luyện tập: * Luyện đọc: + Đọc tiết 1: - GV không theo thứ tự cho HS đọc - HS đọc CN, nhóm, lớp - GV theo chỉnh sửa + Đọc đoạn thơ ứng dụng - Treo tranh cho HS quan sát hỏi tranh vẽ - Tranh vẽ bác nông dân làm gì? ruộng - GV thơ ứng dụng hôm ca dao, qua em thêm hiểu thời vụ gieo bác nơng dân - HS đọc CN, nhóm, lớp - Cho HS đọc thơ ứng dụng - HS tìm gạch chân khoai - Yêu cầu HS tìm tiếng có vần - GV theo dõi chỉnh sửa * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, câu HS M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng lưu loát, to, rõ ràng * Luyện viết: - Hướng dẫn HS cách viết, viết mẫu - Lưu ý HS nét nối, khoảng cách - HS tập viết theo hướng dẫn chữ vị trí đặt dấu - GV theo dõi uốn nắn thêm cho HS yếu - Nhận xét viết Tên giáo viên 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 - Luyện nói theo chủ đề: ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa - GV treo tranh cho HS quan sát - HS quan sát - Yêu cầu HS đâu ghế đẩu, đâu - HS lên (1 vài em) ghế xoay, đâu ghế tựa? ? Hãy tìm điểm giống khác - HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý loại ghế? GV - HS thảo luận luyện nói nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - Ngồi ngắn khơng có dễ ngã - Khi ngồi ghế cần ý gì? - Gọi HS giả thiết loại ghế cho lớp nghe - vài em * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Hướng dẫn đọc SGK - Trò chơi: Ai đọc nhanh - Dặn dò: xem lại học chuẩn bị sau -Thứ năm ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 93 : OAN – OĂN A.MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Con ngoan , trò giỏi Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có ach, sách, từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng ôn vần kết thúc âm p Tranh minh hoạ minh họa câu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu Sách Tiếng Việt tập - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1: Tên giáo viên 31 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc từ điện thoại, gió xốy * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : Đọc được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Dạy vần oan: - Giới thiệu vần mới, viết bảng: oan -HS nhắc lại cá nhân,đồng - Giáo viên cho HS so sánh vần oan với vần oa học có điểm giống khác - Đọc vần (cá nhân) nhau? - Giống nhau: bắt đầu âm đôi - Cho HS ghép vần đánh vần,đọc trơn vần oa,khác vần oan có kết thúc oan âm n,vần oe có kết thúc âm n - GV uốn sửa -HS ghép vần oan - HS đánh vần: o - a – nờ - oan (cá - Muốn có tiếng “khoan” thêm âm gì? nhân ,ĐT) -HS đọc trơn :oan cá nhân, ĐT) - Thêm chữ khoan - HS ghép tiếng khoan,phân tích HS - Cho HS quan sát tranh,rút từ đánh vần khờ- oan- khoan (cá nhân ,ĐT) - Đọc trơn: khoan(cá nhân ,ĐT) khóa: giàn khoan - Đọc trơn: giàn khoan(cá nhân ,ĐT) *Dạy vần oăn: Giới thiệu vần mới, viết - Đọc trơn: oan - khoan - giàn khoan (cá nhân ,ĐT) bảng: oăn - Giáo viên cho HS so sánh vần oăn với vần oan học có điểm giống khác - Vần oan vần oăn giống kết nhau? -Cho HS ghép vần ,đánh vần,đọc trơn vần thúc âm n, khác vần oan bắt đầu âm đôi oa,vần oăn bắt đầu oăn âm oă -HS đánh vần :oăn –nờ -oăn,đọc trơn - Muốn có tiếng xoăn thêm âm gì? :oăn - Giới thiệu tranh: tóc xoăn,rút từ : - Muốn có tiếng xoăn ta thêm âm x - Ghép tiếng: xoăn,phân tích tiếng tóc xoăn xoăn,đánh vần ,đọc trơn tiếng xoăn -GV uốn sửa - Đọc trơn từ(cá nhân,ĐT) *Từ ứng dụng - Viết từ: bé ngoan, học toán, khỏe khoắn, - Đọc trơn: vần, tiếng, từ(cá nhân,ĐT) xoắn thừng - Đọc thầm tìm ,phân tích tiếng mới: - Hướng dẫn đọc từ ứng dụng Tên giáo viên 32 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 - Giải nghĩa từ: xoắn thừng - GV nhận xét , chỉnh sửa, phát âm mẫu * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *Viết: - GV cho HS quan sát, nhận xét chữ mẫu -Hướng dẫn viết giảng cách viết - GV theo dõi, uốn nắn * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Tìm tiếng, từ có vần vừa học ngoan, tốn, xoắn, khoăn - Cá nhân đọc - Tổ ,lớp đọc đồng -HS nhận xét chữ mẫu - HS viết theo tưởng tượng - HS viết bảng con: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn -HS thi tìm nhanh TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Con ngoan , trò giỏi * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện tập *Luyện đọc +Đọc tiết bảng lớp - Vần tiếng, từ khóa - Từ ngữ ứng dụng - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm +Hướng dẫn đọc ứng dụng - Treo tranh, gọi HS nhận xét nội dung vẽ - Giới thiệu ứng dụng - Hướng dẫn luyện đọc - Giáo viên đọc mẫu gọi em đọc lại * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, câu HS M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng lưu loát, to, rõ ràng * Luyện viết - Giới thiệu viết - Cho HS xem mẫu nhận xét cách viết - Nhắc nhở cách ngồi viết, cầm bút, đưa bút - Chấm chữa số Tên giáo viên 33 - HS đọc (cá nhân, tổ, nhóm) - HS nhận xét tranh vẽ gì? - HS đọc (cá nhân, tổ, nhóm) - Lần lượt em đọc - HS viết vào Tập Viết - Chú ý sửa chữa - HS: Con ngoan trò giỏi - HS thảo luận luyện nói nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - HS trả lời - Nhận xét trả lời Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 *Luyện nói - HS đọc (cá nhân, tổ) - Gọi em nêu chủ đề - Treo tranh cho nhận xét - Gợi ý câu hỏi: + Ở lớp bạn HS làm gì? + Ở nhà bạn làm gì? + Người HS gọi ngoan, trò giỏi? + Nêu tên bạn ngoan trò giỏi lớp * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu loát Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Hướng dẫn đọc SGK - Trò chơi: Ai đọc nhanh - Dặn dò: xem lại học chuẩn bị sau -Thứ sáu ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 94 : OANG – OĂNG A.MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Áo choàng, áo len, áo sơ mi Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng, từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ minh họa câu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu Sách Tiếng Việt tập - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc từ giàn khoan, tóc xoăn * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối Tên giáo viên 34 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : Đọc được: oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp *Dạy vần oang - oaêng - Giới thiệu vần mới, viết bảng: oang - So sánh vần oang với vần oăn học có -1HS lên bảng đọc điểm giống khác nhau? - Cả lớp viết bảng - Cho HS ghép vần đánh vần,đọc trơn vần oang - GV uốn sửa - HS đọc trơn: oang, oăng - Cơ có vần oang, muốn có tiếng “hoang” thêm âm gì? - GV uốn sửa - Cho HS quan sát tranh, rút từ khóa : vỡ hoang - GV uốn sửa +Vần oăng: (tương tự vần oang) *Từ ứng dụng: áo choàng, oang oang, dài ngoẵng, liến thoắng - Ghi từ - Hướng dẫn đọc - Giải nghĩa từ - GV nhËn xÐt , chØnh söa phát âm * Lu ý: HS M1, M2 c ỏnh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết b¶ng : oang , oăng, vỡ hoang, hoẵng - GV cho HS quan sát, nhận xét chữ mẫu - GV viết mẫu hướng dẫn cách viết - Uốn nắn, sửa sai cho HS * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại - Đọc vần (cá nhân) - Giống nhau: bắt đầu âm o,khác vần oăn có kết thúc âm n,vần oang có kết thúc âm ng - HS ghép vần oang - HS đánh vần: o - a – ngờ - oang(cá nhân ,ĐT) - HS đọc trơn :oang(cá nhân ,ĐT) - Thêm âm h -HS ghép tiếng hoang,phân tích HS đánh vần hờ - oan - hoang (cá nhân , ĐT) Đọc trơn: hoang (cá nhân ,ĐT) - Đọc trơn: vỡ hoang (cá nhân ,ĐT) - Đọc trơn: oang- hoang – vỡ hoang (cá nhân ,ĐT) - Đọc thầm tìm ,gạch chân,phân tích tiếng - HS đọc tiếng, từ (cá nhân, tổ, lớp) - HS viết theo tưởng tượng - HS viết vào bảng con: oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng -HS thi tìm nhanh *Tìm tiếng, từ mang vần vừa học TIẾT 2: Tên giáo viên 35 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Áo choàng, áo len, áo sơ mi * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Luyện tập *Luyện đọc +Đọc tiết bảng lớp - Vần, tiếng, từ khóa - GV nhận xét , sửa lỗi phát âm +Đọc ứng dụng - Xem tranh - Hướng dẫn đọc + Đọc mẫu + Hướng dẫn đọc câu + Hướng dẫn tìm,phân tích tiếng + Hướng dẫn đọc tiếp nối - Nhận xét cách đọc - GV nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, câu HS M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng lưu loát, to, rõ ràng * Luyện viết - Giới thiệu viết - Nhắc lại cách viết - GV thu số chấm , nhận xét chung * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Luyện nói - Chủ đề gì? - Hướng dẫn trả lời - GV khen HS chăm luyện nói * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Hướng dẫn đọc SGK Tên giáo viên 36 - HS đọc xuôi,ngược bảng tiết cá nhân,ĐT - Quan sát tranh - HS quan sát đọc thầm - Cá nhân đọc câu - Đọc đồng ( tổ, lớp) - HS nêu: Mỗi bạn đọc dòng thơ, cuối vòng cho lớp đọc đồng chuyển vòng thi khác - Đọc cá nhân đoạn thơ - HS đọc SGK - HS viết vào Tập Viết - Nêu chủ đề: áo choàng, áo len, áo sơ mi - HS quan sát áo lẫn - HS quan sát hình SGK nêu lọai áo - HS thảo luận luyện nói nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - HS đọc SGK - Tham dự chơi nhóm Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 - Trò chơi: Ai đọc nhanh - Dặn dò: xem lại học chuẩn bị sau Tên giáo viên 37 Trường Tiểu học ... Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh chơi  Tên giáo viên Nhận xét Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 III/ Hoạt động tiếp nối: – 8’ – Thả lỏng: HS thường theo nhịp Lớp tập... sẻ trước lớp - Hướng dẫn cách đo - Chữa - Giáo viên, nhận xét, chữa 3cm 4cm 5cm Bài tập phát triển lực: ( Dành Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 cho HS... câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Tên giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 Đồ dùng dạy học: * GV: - Các rau thật Tranh ảnh rau

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • XĂNG TI MÉT – SỐ ĐO ĐỘ DÀI

    • Thứ tư ngày 31 tháng 2 năm 2018

    • BÀI 92: OAI - OAY

Tài liệu liên quan