0

Tuần 21_Giáo án Lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

43 3,396 98

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2018, 12:02

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 21 Thứ hai ngày 22 tháng năm 2018 Tập đọc - Kể chuyện ÔNG TỔ NGHỀ THÊU I MỤC TIÊU: I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng: tiến sĩ, sứ thần, tượng Phật, nhàn rỗi, lầu, lọng, lẩm nhẩm, - Biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ - Hiểu ND: Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo - Kể lại đoạn câu chuyện Kĩ năng: - Hiểu từ ngữ: sứ, lọng, trướng, nhập tâm, bình an vô sự, Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm, T/C học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh minh họa truyện SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - HS hát bài: - Trò chơi “ Hái hoa dân chủ” + Đọc thuộc ( khổ thơ) “ Chú bên Bác Hồ” trả lời câu hỏi +Tổng kết trò chơi - Giáo viên giới thiệu mới: GVghi tựa lên bảng - Lớp hát - Học sinh tham gia chơi - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: tiến sĩ, sứ thần, tượng Phật, nhàn rỗi,lầu, lọng, lẩm nhẩm, - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: sứ, lọng, trướng, nhập tâm, bình an vơ *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a.Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Cho học sinh quan sát tranh - HS quan sát tranh minh hoạ - Chú ý giọng đọc chậm rãi, khoan thai Nhấn giọng từ ngữ thể bình tĩnh, ung dung Trần quốc Khái, ( ) Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: tiến sĩ, sứ thần, tượng Phật, - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) nhàn rỗi,lầu, lọng, lẩm nhẩm, Chú ý phát âm đối tượng HS M1 - Học sinh nối tiếp đọc c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Giải nghĩa từ: sứ, lọng, trướng, nhập đoạn kết hợp giải nghĩa từ luyện đọc câu khó tâm, bình an vô , + Đặt câu với từ bình an, nhập tâm: - Luyện câu: + … + Bụng đói/ mà khơng có cơm ăn,/Trần Quốc - Học sinh hoạt động theo nhóm, Khái lẩm nhẩm đọc ba chữ trướng,/ luân phiên đọc đoạn mỉm cười.// + Ông bẻ tay tượng nếm thử.// - Các nhóm thi đọc + Thì hai tượng nặn bột chè - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm lam.// đọc tốt d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 - Lắng nghe e Học sinh thi đọc nhóm -HS tham gia thi đọc (Đoạn - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc đoạn 4) - Yêu cầu học sinh nhận xét -Hs bình chọn bạn thể giọng - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương đọc tốt nhóm g Đọc toàn -Lớp đọc đồng - Yêu cầu lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Hiểu nội dung: Ca ngợi Trần Quốc Khái thơng minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo *Kể chuyện - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý - HS M3 +M4 kể lại đựoc toàn câu chuyện *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp *Việc 1:HS đọc đoạn +TLCH -> - Thực theoYC chia sẻ cặp đôi *Việc 2: Đại diện HS đọc đoạn + TLCH -> chia sẻ KQ trước lớp - HS đọc đoạn + lớp đọc thầm - Đoạn -> Vài HS chia sẻ -> thống ý kiến: + Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học + Trần Quốc Khải học Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp ? + Nhờ ham học mà k/quả học tập ông ? - Đoạn + Khi ông sứ sang Trung Quốc nhà vua Trung Quốc nghĩ kế để thử tài sứ thần Việt Nam ? - Đoạn + 4: + Ở lầu cao Trần Quốc Khải làm để sống ? Năm học 2017 - 2018 đốn củi, kéo vó, mò tôm… + Nhờ chăm học mà ông đỗ tiến sĩ… - HS đọc đoạn + lớp đọc thầm + Vua cho dựng lầu cao mời ông lên chơi cất thang để xem ông làm - HS đọc đoạn +4-> lớp đọc thầm + Trên lầu cao đói bụng ơng quan sát đọc chữ viết tượng bẻ tay tượng để ăn tượng làm chè lam + Ơng làm để khơng bỏ phí thời + Ơng tâm quan sát hai lọng gian ? trướng thêu, nhớ nhập tâm … + Cuối Trần Quốc Khái làm + Ơng nhìn thấy dơi xòe cánh để bay ơng để xuống đất bình an vô ? bắt chước ôm lọng nhảy xuống đất bình an - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn - Đọc thầm đoạn cuối + Vì Trần Quốc Khái suy tơn + Vì ơng người truyền dạy cho dân làm ông tổ nghề thêu ? nghề thêu từ mà nghề thêu ngày lan - Nêu nội dung bài? *Nội dung: Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo - GV nhận xét, tổng kết - HS ý nghe HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 3) - Vài HS đọc lại - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao - Lớp theo dõi +Đọc đoạn văn: giọng đọc chậm - Học sinh lắng nghe rãi, khoan thai Nhấn giọng từ ngữ thể bình tĩnh, ung dung Trần quốc Khái trước thử thách vua Trung Quốc VD: +Bụng đói/ mà khơng có cơm ăn,/Trần Quốc Khái lẩm nhẩm đọc ba chữ trướng,/ mỉm cười.//Ơng bẻ tay tượng nếm thử.// Thì hai tượng nặn bột chè lam.// - HS đọc cá nhân -> chia sẻ nhóm - Gọi vài nhóm đọc diễn cảm đoạn Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu học sinh nhận xét + HS đọc theo YC - Gọi vài học sinh đọc diễn cảm đoạn - HS theo dõi, nhận xét cách đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - 4HS thi đọc đoạn - Giáo viên nhận xét chung lớp - Lớp lắng nghe, nhận xét bình chọn học sinh đọc tốt -Bình chọn bạn đọc hay Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nâng cao: M3, M4 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý - Đối với HS M3+ M4 kể lại toàn câu chuyện * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập *GV nêu nhiệm vụ: - GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa kết hợp gợi ý với nội dung đoạn - HS quan sát tranh minh hoạ kết hợp với truyện kể lại toàn câu chuyện nội dung đoạn kể lại theo YC * Hướng dẫn HS kể chuyện học -Học sinh nhìn tranh kết hợp với nội dung để kể đoạn truyện - Gọi HS M4 kể - GV nhận xét, nhắc HS kể theo - Học sinh đọc lại câu chuyện ba cách - HS M4 kể mẫu +Cách 1: Kể đơn giản, ngắn gọn theo -Lắng nghe sát tranh minh họa kết hợp với gợi ý +Cách 2: Kể có đầu có cuối khơng kĩ văn +Cách 3: Kể sáng tạo *Tổ chức cho HS tập kể - Yêu cầu lớp lắng nghe nhận xét - Học sinh kết hợp tranh minh họa kết hợp với nội dung đoạn tập kể +HS kể chuyện cá nhân (Tự lựa chọn cách - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại kể ) cách kể + b HD HS kể chuyện nhóm - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm -HS kể chuyện nhóm (N2) - GV nhóm quan sát HS kể + HS (nhóm 2) kể nhóm chuyện + bạn nhóm chia sẻ, *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - HS tập kể trước lớp - Đại diện số nhóm kể chuyện +Gọi đại diện nhóm lên thi kể - Các nhóm theo dõi, nhận xét chuyện theo đoạn - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 +Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương HS kể hay - Yêu cầu số em kể lại câu chuyện theo vai nhân vật ( VD sắm vài Trần Quốc Khía để kể chuyện) -GV nhận xét, đánh giá HĐ tiếp nối: (5 phút) lớp - > Lớp bình chọn người kể hay - HSM3+ M4 kể chuyện - Học sinh nhận xét, khen bạn - Qua câu chuyện em hiểu ? - Lắng nghe - Về kể chuyện cho người thân nghe - Lắng nghe thực - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Nhận xét tiết học -Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị bài: Bàn tay cô giáo Điều chỉnh: Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cộng nhẩm số tròn nghìn, tròn trăm có đến chữ số giải toán hai phép tính - HS làm BT: 1, 2, 3, Kĩ năng: cộng nhẩm số tròn nghìn, tròn trăm có đến chữ số, Thái độ: GD HS chăm học toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Bảng con, phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1.Hoạt động khởi động ( phút) - Lớp hát - Gọi 2HS lên bảng làm BT: + Đặt tính tính: 2634 + 4848 ; 707 + 5857 - Giáo viên nhận xét, khen HS thực nhanh Giáo viên: Hoạt động học - Hát tập thể - HS thực theo yêu cầu -> Nhận xét, tuyên dương - Học sinh mở sách giáo khoa, trình Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giới thiệu bài: Luyện tập bày vào 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Thực hành cộng nhẩm số tròn nghìn, tròn trăm có đến chữ số giải tốn hai phép tính - HS làm BT: 1, 2, 3, * Cách tiến hành: Bài tập 1: Làm việc cá nhân- Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập-> tìm cách nhẩm - GV yêu cầu HS làm cá nhân KQ-> chia sẻ: 4000 + 3000 = 7000 *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1+M2 - HS làm vào phiếu học tập (cá nhân) cách tính nhẩm - Chia sẻ KQ trước lớp -> thống KQ: *GV chốt đáp án 000 +1 000 = 000 6000 +2 000 = 000 000+5000 = 000 8000+2 000 = 10 000 Bài tập : Làm việc cá nhân - GV gọi HS nêu YC - HS đọc bài-> Mẫu: 6000 + 500 = 500 - Lớp làm vào - HS thực theo YC cá nhân (làm vở) - Lưu ý HS M1+ M2: trường hợp nhẩm - Sửa (nếu sai) tính 000 + 400 = 400 300 + 4000 = 300 *GV chấm bài, đánh giá 9000 + 900 = 900 600 + 5000 = 5600 000 + 800 = 7800 Bài tập : Làm việc cá nhân-> lớp -GV gọi HS đọc YC -YC HS thực cá nhân *GVcủng cố kĩ cộng có nhớ, Bài tập : Làm việc nhóm-> lớp GV gọi HS đọc YC -YC HS thực N2 *GVcủng cố giải tốn hai phép tính Giáo viên: - HS đọc YC - HS làm cá nhân-> chia sẻ KQ - HS đọc YC - HS làm N2-> chia sẻ KQ Tóm tắt 432 l Buổi sáng: ?l Buổi chiều: Bài giải Số lít dầu cửa hàng bán buổi chiều là: 432 x = 864 ( l ) Số lít dầu cửa hàng bán buổi chiều là: 432 + 864 = 1296 ( l ) Đ/S: 1296 l dầu Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - Về nhà học chuẩn bị sau: Phép trừ phạm vi 10 000 - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Đạo đức TƠN TRỌNG KHÁCH NƯỚC NGỒI (T1) I.MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp Học sinh hiểu: - Như tơn trọng khách nước ngồi - Vì cần tơn trọng khách nước ngồi - Trẻ em có quyền đối xử bình đẳng, khơng phân biệt màu da, quốc tịch quyền giữ gìn sắc dân tộc ( ngôn ngữ, trang phục ) Thái độ: Hs có thái độ tơn trọng gặp gỡ, tiếp xúc với khách nước Hành vi: Hs biết cư xử lịch gặp gỡ, với khách nước II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Vở tập đạo đức - Phiếu học tập cho hđ 3, tiết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát “Trái đất chúng mình” - Học sinh hát tập thể - Em có suy nghĩ t/c thiếu nhi VN - Vì thiếu nhi VN thiếu nhi thiếu nhi Quốc tế Quốc tế có khác màu da ngôn ngữ anh em bạn bè nên phải đoàn kết giúp đỡ lẫn - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh -HS nhận xét - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng: “Tôn - HS lắng nghe, ghi vào trọng khách nước ngồi” (T.1) Hoạt động hình thành kiến thức: (27 phút) *Mục tiêu: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Như tơn trọng khách nước ngồi Vì cần tơn trọng khách nước ngồi Trẻ em có quyền đối xử bình đẳng, khơng phân biệt màu da, quốc tịch quyền giữ gìn sắc dân tộc ( ngôn ngữ, trang phục ) *Cách tiến hành: Cá nhân => nhóm => lớp Việc 1: Làm việc theo nhóm -> Chia sẻ trước lớp - Gv chia hs thành nhóm y/c hs quan sát +HS thảo luận nhóm tranh treo bảng thảo luận, nhận xét cử +HS lên chia sẻ trước lớp chỉ, thái độ, nét mặt bạn nhỏ +Các nhóm khác nhận xét, biểu tranh gặp gỡ, tiếp xúc với khách nước dương -> GVKL: tranh vẽ bạn nhỏ gặp gỡ, trò chuyện với khách nước ngồi thái độ cử bạn vui vẻ, tự nhiên, tự tin Điều biểu lộ lòng tự trọng, mến khách người VN cần tôn trọng khách nước ngồi Việc 2: HĐ cá nhân ->nhóm -> lớp Phân tích truyện - Gv đọc truyện Cậu bé tốt bụng - Gv chia hs thành nhóm giao nhóm thảo - Hs thảo luận nhóm trả lời luận câu hỏi + Bạn nhỏ làm gì? +Bạn nhỏ dẫn người khách nước đến nhà nghỉ + Việc làm bạn nhỏ thể tình cảm với +Việc làm bạn nhỏ thể người khách nước ngồi? tơn trọng lòng mến khách nước + Theo em người khác nước nghĩ ntn? + Người khách nước cậu bé VN? yêu mến cậu bé yêu mến đất nước người VN + Em có suy nghĩ việc làm bạn +Việc làm bạn nhỏ thể nhỏ truyện tôn trọng khách nước làm cho khách nước yêu mến hiểu biét người đất nước VN ta + Em nên làm để thể tôn trọng với + Gặp họ em phải lễ phép chào khách nước ngoài? hỏi sẵn sàng giúp đỡ họ họ -> GVKL: Khi gặp khách nước ngồi em gặp khó khăn chào, cười thân thiện, đường họ nhờ giúp đỡ + Các em nên giúp đỡ khách Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Việc thể tơn trọng khách nước ngồi thêm hiểu biết có cảm tình với đất nước VN Việc 3: Làm việc cá nhân -> Cả lớp Nhận xét hành vi - Gv chia nhóm, phát phiếu HT cho nhóm y/c hs thảo luận nhận xét việc làm bạn tình giải thích lý (mỗi nhóm tình huống) - u cầu nhóm thảo luận - Gọi đại diện nhóm trình bày -YC nhóm khác nhận xét, bổ sung - Hs nhóm thảo luận theo tình huống: + Nhìn thấy nhóm khách nước ngồi đến thăm khu di tích lịch sử, bạn tường vừa hỏi họ vừa nói: Trơng bà mặc quần áo buồn cười chưa, dài lượt thượt lại kín mặt nữa, đưa bé da đen tóc lại xoăn tít, Bạn Vân phụ họa theo tiếng họ nói nghe buồn cười - Tình 2: người nước ngồi ngồi tàu nhìn qua cửa sổ ơng buồn khơng thể nói chuyện với vốn tiếng anh ỏi cậu hỏi đất nước ơng, sống trẻ em đát nước ông kể cho ông nghe trường *GV chốt nội dung: Cư xử niềm nở, lịch sự, tôn bé xinh cậu Hai người vui trọng khách nước ngồi cần thiết.Thực vẻ trò chuyện dùng ngơn ngữ đôi cư xử lịch gặp khách nước lúc bất đồng phải dùng điệu cử để giải thích thêm - Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà thực hành theo điều học - HD thực hành: sưu tầm câu chuyện khách nước - Chuẩn bị bài: Tơn trọng khách nước ngồi (T2) Điều chỉnh: Thứ ba ngày 23 tháng năm 2018 Tập đọc Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 BÀN TAY CÔ GIÁO I MỤC TIÊU: Rèn kỹ đọc thành tiếng: - Chú ý từ ngữ: cong cong, cái, toả,dập dềnh, rì rào… - Biết đọc thơ với giọng ngạc nhiên, khâm phục Rèn kỹ đọc hiểu: - Nắm nghĩa biết cách dùng từ mới: Phô - Hiểu nội dung thơ: Ca ngợi bàn tay kỳ diệu cô giáo Cô tạo biết điều lạ từ đơi bàn tay khéo léo Học thuộc lòng thơ II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ, bảng phụ hướng dẫn HTL III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động: ( phút) - 1HS đọc thơ : Cô giáo lớp em - GV kiểm tra HS đọc nối tiếp kể lại đoạn “Ông tổ nghề thêu " + em lên tiếp nối kể lại đoạn + Nêu nội dung câu chuyện - GV nhận xét chung - HS theo dõi SGK, quan sát tranh minh họa…ghi đầu lên bảng Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Cặp đơi Cả lớp a GV đọc tồn *Đọc mẫu thơ - Học sinh lắng nghe - GV đọc với giọng ngạc nhiên, khâm phục Nhấn giọng từ thể nhanh nhẹn, khéo léo, mầu nhiệm bàn tay cô giáo b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu (đọc dòng thơ) - HS nối tiếp đọc dòng thơ - HD đọc phát âm từ khó: cong cong, - Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó cái, toả,dập dềnh, rì rào , - GV hướng dẫn số câu khó:(bảng phụ) * Lưu ý: giúp đỡ HS M1+M2 ngắt nghỉ Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố phép cộng trừ số phạm vi 10000 Củng cố giải toán hai phép tính tìm thành phần chưa biết phép cộng phép trừ BT cần làm cột 1-2, 2, 3, Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ phép cộng trừ số phạm vi 10000 Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, thích khám phá tốn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp,nhóm, cá nhân Đồ dùng: - (Phiếu học tập), bảng nhóm, phiếu HT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) - Trò chơi “nhẩmđúng, nhẩm nhanh” -TBHT điều hành: -HS tham gia chơi: tính nhẩm: 8500 - 300 = 400+1000 = 2000 -1000 + 500 = 7900 - 600 = 6000+44 = 8000 + 2000 – 5000 = (…) - Cả lớp theo dõi -> Tổng kết trò chơi -> Kết nối nội dung học 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Củng cố phép cộng trừ số phạm vi 10000 Củng cố giải tốn hai phép tính tìm thành phần chưa biết phép cộng phép trừ BT cần làm cột 1-2, 2, 3, * Cách tiến hành: a Bài tập (cột 1+ cột 2): Làm việc cá nhân – Cả lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu BT - HS nêu yêu cầu tập - Yêu cầu nêu lại cách tính nhẩm - HS thực nhẩm tính - Yêu cầu học sinh thực vào - HS làm vào -HS nêu miệng kết quả, lớp bổ sung - Chia sẻ trước lớp cách làm, kết quả: - Yêu cầu lớp đổi chéo chữa a) 5200 + 400 = 5600 - Giáo viên nhận xét đánh giá, 5600 – 400 = 5200 *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn b) 4000 + 3000 = 7000 thành BT 7000 – 4000 = 3000 7000 – 3000 = 4000 Giáo viên: 29 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 (câc câu lại thực tương tự) *GV củng cố cách nhẩm tính phép cộng trừ số phạm vi 10000 b Bài tập 2: Làm việc cá nhân - GV gọi HS nêu yêu cầu tập GV yêu cầu HS làm vào -GV chấm số bài, đánh giá *GV lưu ý số HS M1+ M2 cách đặt tính - HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào - HS nộp cho GV chấm - Kết quả: a) 6924 5718 b) 8439 4380 + 1536 +636 - 3667 - 729 8460 6354 4772 3651 c Bài tập : Làm việc cá nhân – cặp đôi *Chú ý giúp đỡ để đối tượng M1+M2 - HS nêu yêu cầu tập hoàn thành nội dung BT - HS thảo luận nhóm 2: phân tích tốn -> giải - HS chia sẻ cách làm (bảng nhóm) - GV chốt KQ Bài giải Số trồng thêm là: 948 : =316 (cây) Số trồng tất là: 948 + 316 = 1264 (cây) Đ/S: 1264 d Bài tập 4: Hoạt động cá nhân -> lớp - HS đọc yêu cầu -YC HS làm - HS làm cá nhân - Nhận xét chữa - HS lên chia sẻ - HS lớp tương tác * GV củng cố cách tìm thành phần chưa + Muốn tìm số hạng chưa biết = T- SH biết phép cộng phép trừ biết +Muốn tìm SBT = hiệu + ST e Bài tập Hoạt động cặp đôi -> lớp + Muốn tìm số trừ = SBT – hiệu số - Thực YC BT - Xếp hình tam giác nhỏ thành hình tam giác lớn - HS chia sẻ - Tuyên dương * BT.PTNL( HSM3 +M4) Bài tập 1(cột 3) - GV kiểm tra KQ làm HS Giáo viên: -HS đọc nhẩm YC -HS thực YC vào phiếu HT - Báo cáo KQ với GV 30 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - Về nhà học chuẩn bị sau: Tháng - Năm - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Tập làm văn NĨI VỀ TRÍ THỨC NGHE- KỂ “NÂNG NIU TỪNG HẠT GIỐNG” I MỤC TIÊU: Kiến thức: -Biết nói người trí thức vẽ tranh công việc họ làm (BT1) Nghe- kể lại câu chuyện nâng niu hạt giống (BT2) Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ nói, viết Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, kĩ thuật khăn trải bàn - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết câu hỏi gợi ý để học sinh kể lại câu chuyện III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát “Bụi phấn” - Lớp hát tập thể - YC HS nêu trình tự mẫu báo cáo, cách trình - 2HSTL bày -HS nhận xét - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Kết nối với nội dung bài, ghi tên lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa Nói người trí thức Nghe- kể: Nâng niu tập hạt giống HĐ hình thành kiến thức: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết nói người trí thức vẽ tranh công việc họ làm *Cách tiến hành Việc (Kĩ thuật khăn trải bàn) Bài tập1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - HS đọc YC Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu lớp quan sát tranh theo nhóm nói rõ người trí thức tranh vẽ ? Họ làm ? - Yêu cầu đại diện nhóm thi chia sẻ trước lớp + 2HS đọc tập + Lớp đọc thầm tập - HS thực lệnh GV -HS thực theo bước + Bước 1: Viết ý kiến cá nhân + Bước 2: Làm việc nhóm, trao đổi , thống ý kiến kết quan sát tranh (nghề nghiệp, việc làm, ) + Bước 3: Đại diện nhóm trình bày - Đại diện nhóm chia sẻ - Các nhóm khác góp ý – HS thống KQ - GV lưu ý cho HS M1+M2 nắm vững yêu cầu: + Những người tri thức ai? + Họ làm việc gì? - GV khen ngợi HS KL HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - Nghe kể lại câu chuyện nâng niu hạt giống *Cách tiến hành Việc 2: Kể chuyện Bài tập 2: Hoạt động cặp đôi -> lớp - Một học sinh nêu nội dung yêu - Yêu cầu HS quan sát ảnh ông Lương Định cầu tập Của SGK - HS M4 kể chuyện lần 1: - Quan sát tranh vẽ hình ơng Lương Định Của lắng nghe bạn kể chuyện để trả lời câu hỏi : + Viện nghiên cứu nhận quà gì? + Mười hạt giống quý + Vì ơng Lương Định Của khơng đem gieo + Lúc trời rét,… mười hạt giống ? + Ơng làm để bảo vệ giống lúa? + Chia 10 hạt thóc làm hai phần năm hạt đem gieo phòng thí nghiệm, năm hạt đem ngâm - Giáo viên kể chuyện nước nóng … ủ người,… - Yêu cầu học sinh tập kể theo cặp - Từng cặp tập kể lại nội dung câu chuyện - Mời HS thi kể trước lớp - số em thi kể trước lớp - Giáo viên lắng nghe , HSbình chọn bạn kể - Lớp nhận xét bình chọn bạn kể hay tốt + Câu chuyện giúp em hiểu điều nhà =>…Say mê nghiên cứu khoa nông học Lương Định Của ? học, yêu quý hạt lúa Lưu ý: +Trợ giúp HS M1+M2 kể câu giống,… chuyện Giáo viên: 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * HĐ Tiếp nối: (2 phút) - Đánh giá kết học học sinh - Giáo viên nhận xét tiết học - Giáo viên giáo dục học sinh: (…) - Dặn học sinh nhà chuẩn bị sau: Nói –viết người lao động trí óc - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực Điều chỉnh: Thể dục NHẢY DÂY TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC” I.MỤC TIÊU Kiến thức Giúp học sinh: - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm chân Yêu cầu thực động tác mức tương đối - Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức” Yêu cầu biết cách chơi chơi mức tương đối chủ động Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyệntuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh - Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Hoạt động dạy TG Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu phút cầu học - GV cho HS đứng chỗ xoay khớp cổ tay, cẳng tay, cánh tay, gối, hông - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập * Trò chơi “Có chúng em” 2-Phần - Ơn nhảy dây cá nhân kiểu chụm chân 13 + GV cho HS chỗ mô tập phút động tác so, trao, quay dây, tập chụm chân bật nhảy khơng có dây có dây + GV chia lớp thành tổ tập luyện Giáo viên: 33 Hình thức tập luyện ************ ************ ************ GV ************ ************ ************ Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 theo khu vực quy định + GV thường xuyên hướng dẫn, sửa chữa động tác sai cho HS, động viên kịp thời em nhảy +GV trợ giúp HS M1 động tác so, trao, quay dây, tập chụm chân bật nhảy có dây nhảy - Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức” + GV chia lớp thành đội phút số lượng giới tính +Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi cho HS chơi + HS tham gia chơi phút +Tổng kết T/C 3-Phần kết thúc - GV cho HS thường theo nhịp giậm chân chỗ đếm theo nhịp - GV HS hệ thống nhận xét học - GV giao tập nhà ************ ************ ************ xGV ************ ************ ************ xGV Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 25 tháng năm 2018 Toán THÁNG - NĂM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đơn vị đo thời gian : tháng , năm - Biết năm có 12 tháng Biết tên gọi tháng năm Biết số ngày tháng; biết xem lịch - BT 1, 2( sử dụng tờ lịch năm học) Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ ghi nhớ đơn vị đo thời gian : tháng , năm Thái độ: Giáo dục học sinh quý trọng thời gian Yêu toán học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đôi Đồ dùng dạy học: - tờ lịch năm 2018, phiếu HT Giáo viên: 34 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3phút) Hoạt động học - Cho HS chơi trò chơi "Tính nhanh, tính đúng" - Cách chơi: Gồm hai đội, đội có em tham gia chơi Khi có hiệu lệnh nhanh chóng lên ghi KQ tính( ) Đội nhanh đội thắng, bạn HS lại cổ vũ cho đội chơi - GV nhận xét tuyên dương HS tham gia chơi - Giới thiệu bài- ghi bảng - Học sinh tham gia chơi 300+4000 =? 500 + 3000 =? 5500- 500 =? 6000 – 500 =? 1512+18= ? 1617 + 13 = ? 1190- 90 = ? 2180 – 80=? Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) * Biết đơn vị đo thời gian : tháng , năm; biết năm có 12 tháng *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân ->cả lớp *TBHT điều hành chung Việc 1: * Giới thiệu số tháng năm số ngày tháng -TBHT giới thiệu tờ lịch SGK - Yêu cầu bạn quan sát tờ lịch năm 2005 - Quan sát lịch 2005 SGK sách giáo khoa TLCH: trả lời ( ghi KQ vào phiếu HT) - Các bạn ghi tên tháng phiếu HT-> chia sẻ -> chia sẻ + Một năm có tháng ? + Một năm có 12 tháng : + Đó tháng ? Tháng , tháng , tháng 3, tháng (tư), tháng 5, tháng , tháng , tháng , tháng , tháng 10 , tháng 11, tháng 12 - Mời hai học sinh đọc lại - Nhắc lại số tháng năm *Việc 2: Giới thiệu số ngày tháng - Cho bạn quan sát phần lịch tháng năm - Tiếp tục quan sát tháng 2005 SGK tờ lịch để đếm số ngày tháng + Tháng có ngày ? + Tháng có 31 ngày + Tháng có ngày ? + Tháng hai có 28 ngày - Lần lượt HS tương tác với trả lời đến - Cứ học sinh trả lời hết tháng 12 ghi lên bảng số ngày tháng năm - Cho HS đếm số ngày tháng, ghi - HS đếm số ngày Giáo viên: 35 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 nhớ tháng ghi nhớ - GV KL giới thiệu thêm: Những năm nhuận, tháng hai có 29 ngày * Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1,M2 nhận biết số ngày tháng HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - HS vận dụng kiến thức học để làm BT1; BT2 *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân Cả lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS chia sẻ kết - Nhận xét sửa chữa bài,chốt đáp án *Trợ giúp HS M1,M2 hoàn thành tập - học sinh nêu yêu cầu tập: - Cả lớp tự làm - 4HS chia sẻ kết quả, lớp nhận xét bổ sung Dự kiến đáp án: +Tháng có 31 ngày +Tháng có 31 ngày +Tháng có 30 ngày +Tháng có 31 ngày +Tháng 10có 31 ngày +Tháng 11có 30 ngày Bài 2: Hoạt động nhóm đơi -> lớp -HS nêu YC ( Xem lịc năm 2018) - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - HS thảo luận nhóm , chia sẻ KQ - Yêu cầu HS làm N2 làm - Gọi đại diện HS chia sẻ kết -HS lớp tương tác-> thống - Nhận xét sửa chữa bài, chốt lại lời giải chung KQ + Lưu ý: Ở câu 2, trước hết phải xác định ngày cuối tháng ngày 31, sau xác định tiếp thứ Chú ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực trước bài: Luyện tập Điều chỉnh: Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thủ công ĐAN NONG MỐT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS biết cách đan nong mốt., kẻ, cắt nan tương đối - HS khéo tay : kẻ, cắt nan tương đối 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ kẻ, cắt, đan 3.Thái độ: Giáo dục học sinh thích mơn học Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Đồ dùng: - Mẫu đan nong mốt bìa có kích thước đủ lớn để HS quan sát được, nan dọc nan ngang khác màu - Tranh quy trình đan nong mốt - Bìa màu giấy thủ cơng (hoặc vật liệu khác) bút chì, thước kẻ, kéo thủ cơng, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Đôi bàn tay em - Gọi học sinh lên nêu quy trình, bước cắt, dán chữ T, I, U, H, E, V - HS khác nhận xét - GV nhận xét, đánh giá - Giáo viên kiểm tra chuẩn bị học sinh - Giáo viên nhận xét -> Kết nối nội dung học 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: - HS biết cách đan nong mốt., kẻ, cắt nan tương đối - HS khéo tay : kẻ, cắt nan tương đối *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp *Việc 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan - HS quan sát nhận xét sát nhận xét - GV giới thiệu đan nong mốt Giáo viên: 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV liên hệ thực tế – SGV tr.232 *Việc 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu * Bước 1: Kẻ, cắt nan – SGV tr - HS ý quan sát 232 - Cắt nan dọc - Cắt nan ngang nan dùng để dán nẹp xung quanh * Bước 2: Đan nong mốt giấy bìa (SGV tr 233.) - Đan nan ngang thứ - Đan nan ngang thứ hai - Đan nan ngang thứ ba - Đan nan ngang thứ tư *Chú ý: Đan xong nan ngang phải dồn nan cho khít đan tiếp nan sau Bước 3: Dán nẹp xung quanh đan + Gọi số em nhắc lại bước đan - HS nhắc lại cách đan nong mốt Bước 1:Cắt nan dọc nong mốt - Cắt nan ngang nan dùng để dán - Giáo viên nhận xét, củng cố nẹp xung quanh Bước 2: Đan nong mốt giấy bìa + Đan nan ngang thứ + Đan nan ngang thứ hai + Đan nan ngang thứ ba + Đan nan ngang thứ tư Bước 3: Dán nẹp xung quanh đan *Việc : Thực hành Hoạt động cá nhân - HS thực hành kẻ, cắt nan đan - YC học sinh thực hành làm giấy, bìa tập đan nong mốt theo - Giáo viên theo dõi, trợ giúp HS nam nhóm (HS M1+M2) học sinh lúng túng - Đánh giá sản phẩm *Việc 4: Đánh giá sản phẩm + Hoàn thành tốt : Những em hồn thành có sản phẩm đẹp, trình bày trang trí sáng tạo - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - Cho học sinh đánh giá, nhận xét sản + Hoàn thành : Thực phẩm cá nhân bước sản phẩm cân đối kích thước, - Giáo viên chấm số học phẳng, đẹp Giáo viên: 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 sinh làm xong trước + Chưa hồn thành : Khơng kẻ, cắt, đan -Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm thực hành học sinh -Bình chon HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo, Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên củng cố lại - Cho học sinh nêu lại bướcđan nong mốt - Chuẩn bị học sau Đan nong mốt (T2) - Nhận xét tiết học: Tuyên dương – nhắc nhở Điều chỉnh: _ Tự nhiên Xã hội THÂN CÂY (T2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu chức thân - Kể ích lợi số thân 2.Kĩ năng: - Kĩ sống: Rèn cho HS kỹ tìm kiếm xử lí thơng tin.Quan sát so sánh đặc điểm số loại thân 3.Thái độ: u thích tìm hiểu cối II CHUẨN BỊ: Phương pháp: - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm; trò chơi học tập… Đồ dùng: - Các hình SGK trang 80, 81 - Dặn hs làm tập thực hành theo yêu cầu SGK trang 80 trước có tiết học tuần III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1.Hoạt động khởi động (3 phút) Hoạt động học - HS đọc thơ “ bắp cải xanh, xanh bát ngát Bắp cải trắng,…” - Kể tên số thân gỗ? (- Nhãn, xoài, bàng, phượng,…) - Kể tên số thân thảo? (- Lúa, bí ngơ, rau ngót,…) - Nhận xét, đánh giá Giáo viên: 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -> Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: - Nêu chức thân - Kể ích lợi số thân * Cách tiến hành *Việc 1: Hoạt động nhóm - Giáo viên chia lớp thành nhóm - Yêu cầu nhóm + Trao đổi, báo cáo kết tập thực hành giao từ tuần trước + Yêu cầu hs kết hợp quan sát hình 1, 2, trang 80 SGK trả lời câu hỏi: + Việc làm chứng tỏ thân có chứa nhựa? + Để biết tác dụng nhựa thân cây, bạn H3 làm thí nghiệm gì? Việc 2: Làm việc theo nhóm Bước 1: - Y/c nhóm trưởng điều khiển bạn quan sát tranh hình SGK + Vài hs báo cáo kết tập thực hành + Khi bị ngắt, chưa bị lìa khỏi thân bị héo không đủ nhựa để trì sống - Hs quan sát tranh dựa vào hiểu biết thực tế nói ích lợi thân đời sống người động vật dựa vào gợi ý - Kể tên số thân dùng làm thức ăn - Thức ăn cho người: rau muống, cho người động vật? rau cải, cà rốt… - Kể tên số thân cho gỗ để làm - Thức ăn cho động vật: cỏ, nhà, đóng tàu, thuyền, làm bàn ghế, khoai lang, khoai bon,… giường, tủ… - Kể tên số thân cho nhựa để làm - Cây lát, đinh hương, sến, táu,… cao su, làm rơn * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp đối tượng M1+ M2 hoàn thành YC - Cây cao su, thông, cánh kiến học Bước 2: - T/c cho hs chơi trò chơi đố - Đại diện nhóm đứng lên nói tên định bạn nhóm khác nói thân dùng vào việc gì? Trả lời lại đặt câu hỏi  GV tổng kết Giáo viên: 40 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 định bạn khác trả lời 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Rễ Điều chỉnh: _ Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an tồn giao thơng đường - Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tốt mừng Đảng mừng xuân II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “ tới lớp tới trường ” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Giáo viên: 41 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, - Phát động phong trào nuôi heo đát Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 42 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 43 Trường Tiểu học: ... Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu học sinh nhận xét + HS đọc theo YC - Gọi vài học sinh đọc diễn cảm đoạn - HS theo dõi, nhận xét cách đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét... tập 2b (M3+M4): HS đọc nhẩm YC -Yêu cầu học sinh làm báo cáo kết -GV chốt đáp án + Học sinh tự làm vào BT báo cáo với giáo viên HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu... viên: 26 - HS hát - Học sinh thực theo YC +3 HS lên bảng viết Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 trêu chọc, + HS lớp viết vào bảng -GV đánh giá làm học sinh, khen HS - Lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 21_Giáo án Lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, , Hoạt động khởi động (3 phút), III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Từ khóa liên quan