0

Skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4

30 637 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2017, 22:12

Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc” (Luật Giáo dục - 2005) Bậc học tiểu học bậc học tảng tạo sở cho HS phát triển học tiếp bậc học tiếp theo, bên cạnh việc trang bị cho học sinh vốn kiến thức học tập, lao động cần phải ý đến việc rèn sống cho học sinh, dạy học sinh cách “làm người”, để học sinh có thêm vốn kinh nghiệm thích ứng với môi trường mới, yêu cầu Việc giáo dục sống cho học sinh cần thiết phù hợp với mục tiêu giáo dục, nhằm góp phần đào tạo “con người mới” với đầy đủ mặt “đức, trí, thể, mĩ” để học sinh phát triển tồn diện đáp ứng yêu cầu xã hội Rèn sống cho học sinh giúp cho học sinh thích ứng với mơi trường xã hội, tự giải số vấn đề thiết thực sống vấn đề sức khoẻ, môi trường, tệ nạn xã hội, để em tự tin, chủ động không bị phụ thuộc vào người lớn mà tự bảo vệ mình, tự đem lại lợi ích đáng, điều kiện thuận lợi cho thân rèn luyện, học tập phấn đấu vươn lên Qua việc rèn sống trang bị tri thức, hành vi cho trẻ Đồng thời định hướng cho học sinh tiểu học rèn luyện hành vi thói quen ứng xử tốt Trong phát triển nhân cách học sinh, việc rèn luyện sống đảm bảo cho học sinh có lĩnh rõ ràng nhân cách toàn diện Nếu khơng rèn sống khơng ứng xử tình phức tạp, gặp khó khăn, chí mắc phải sai lầm, mà việc hình thành nhân cách toàn diện trẻ bị hạn chế, phiến diện, việc xây dựng thói quen hành vi dễ rơi vào chủ nghĩa hình thức máy móc, lí trí tình cảm khơng thống với lời nói khơng đơi với việc làm dẫn đến tượng lệch lạc Thực trạng nay, việc rèn sống em trường tiểu học nhiều hạn chế Ngun tư tưởng giáo viên, phụ huynh trọng đến việc dạy kiến thức, việc rèn sống cho học sinh chiếu lệ, giáo Trang 1/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” viên chưa nhận thức tầm quan trọng việc rèn sống cho học sinh lớp dạy ln trọng đến việc đọc tốt, làm tính tốt…Về phía học sinh, em hay “nói trước quên sau” chưa có khả vận dụng điều học áp dụng vào thực tế Với học sinh tiểu học, tâm lý độ tuổi cho thấy em hiếu động em có nhu cầu hỏi đáp, khơng muốn bị áp đặt Mặt khác, em mực tin vào lời nói thầy giáo, thầy bảo đọc, bảo chép đọc chép trình lặp lặp lại dẫn đến thói quen Với cương vị người giáo viên, băn khoăn trăn trở, nhiều đêm tự đặt câu hỏi: Làm để nâng cao sống cho học sinh? Làm để học sinh biết cách vận dụng sống vào sống ngày? Với mong muốn góp phần vào việc luận giải vấn đề nói trên, thân chọn đề tài: “ Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học ” Vấn đề mà nhiều đồng nghiê êp, phụ huynh xã hội quan tâm tới Mục đích nghiên cứu: Tìm số biện pháp giáo dục sống cho học sinh thơng qua mơn học hoạt động ngồi lên lớp Giúp học sinh ý thức giá trị thân mối quan hệ xã hội,các em hiểu biết thể chất, tinh thần thân mình; có hành vi, thói quen ứng xử văn hóa, hiểu biết chấp hành pháp luật… Giúp học sinh có đủ khả tự thích ứng với mơi trường xung quanh, tự chủ, độc lập, tự tin giải công việc, đem lại cho em vốn tự tin ban đầu để trang bị cho em cần thiết làm hành trang bước vào đời Nhiệm vụ nghiên cứu: Tìm hiểu cở lí luận, sở thực tiễn, thuận lợi khó khăn việc rèn sống cho học sinh Tìm hiểu thực trạng nguyên nhân dẫn đến học sinh thiếu sống Đưa số biện pháp rèn sống cho học sinh thơng qua mơn học hoạt động ngồi lên lớp Rút kết luận học kinh nghiệm sau áp dụng đề tài Đối tượng nghiên cứu khảo sát thực nghiệm: 4.1- Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng để tìm biện pháp giáo dục sống cho học sinh thông qua môn học hoạt động lên lớp Trang 2/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” 4.2- Đối tượng khảo sát thực nghiệm Các em học sinh lớp 4A3 lớp chủ nhiệm giảng dạy Phương pháp nghiên cứu: 5.1 - Nghiên cứu lí luận Tìm đọc tài liệu có liên quan đến việc rèn sống cho học sinh 5.2 - Nghiên cứu thực tế a.Khảo sát thực tế học sinh: Khảo sát học sinh qua hai đợt ( đầu năm cuối học 1) b Phương pháp quan sát Quan sát hoạt động học tập (Xem em có tích cực tham gia vào hoạt động hay khơng? Có làm hay khơng? ) Quan sát hoạt động vui chơi (Thích trò chơi nào, thái độ trung thực hay gian lận tham gia trò chơi…) Quan sát hoạt động giao tiếp với người xung quanh (Thái độ nói chuyện với bạn bè, cách xưng hô với thầy cô giáo, với người lớn tuổi, hành vi tốt xấu với người…) c Sử dụng phương pháp thực hành: Giáo dục sống cho học sinh thông qua hoạt động học tập ,vui chơi hoat động lên lớp để học sinh tự cảm nhận, đánh giá, nhận xét qua hành vi từ hình thành năng; thực phối hợp ngồi nhà trường, làm tốt cơng tác xã hội hóa việc giáo dục sống d Phương pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm giáo dục Phân tích nguyên nhân dẫn đến học sinh thiếu sống Tổng hợp biện pháp giáo dục giáo viên chủ nhiệm khối lớp bốn, nhà trường gia đình Phạm vi kế hoạch nghiên cứu: - Thời gian: Năm học 2015 -2016 - Kế hoạch: Các tiết học hàng ngày, tiết sinh hoạt, hoạt động ngoại khoá,… lớp, trường Trang 3/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” PHẦN II: NÔI DUNG I/ Nghiên cứu lí luận thực trang vấn đề nghiên cứu Những nội dung lí luận có liên quan đến đề tài: Thực định Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT nước đạo sở giáo dục, trường học tăng cường rèn luyện kỹ sống cho học sinh, tăng cường nguồn lực nhà trường cho giáo dục đạo đức, hình thành chuẩn đạo đức, ý giáo dục giá trị gia đình, văn hóa gia đình bên cạnh giáo dục lòng u nước truyền thống văn hóa dân tộc Tập trung rèn luyện cho học sinh ý thức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp, tăng cường giáo dục kỹ tự phục vụ, thói quen vệ sinh tốt, kỹ tự bảo vệ an toàn thân, mạnh dạn giao tiếp, thân thiện với bạn bè, lễ phép với người lớn… Nghiên cứu gần phát triển não trẻ cho thấy khả giao tiếp với người, khả biết tự kiểm soát, thể cảm giác mình, biết cách ứng xử phù hợp với yêu cầu, biết giải vấn đề cách tự lập có ảnh hưởng quan trọng kết học tập trẻ trường.Vì thế, ngày giới nhiều trường Tiểu học áp dụng phương pháp học trung tính phương pháp học tập thơng qua giao tiếp tích cực với người khác Ở Việt Nam, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hệ trẻ đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế nhu cầu phát triển người học, giáo dục phổ thông đổi mạnh mẽ theo bốn trụ cột giáo dục kỉ XXI mà thực chất cách tiếp cận sống là: học để biết, học để làm, học để tự khẳng định học để chung sống - sống chia thành loại: kỹ nâng cao gồm: nghe, nói, đọc, viết, múa, hát, đi, đứng, chạy, nhảy …Kĩ nâng cao kế thừa phát triển kỹ dạng thức Nó bao gồm: Các kỹ tư logic, sáng tạo, suy nghĩ nhiều chiều, phân tích, tổng hợp, so sánh, nêu khái niệm, đặt câu hỏi … - Việc giáo dục kỹ sống cho HS thể qua cách thức + Tích hợp vào nội dung học môn học lớp + Thực thông qua hoạt động giáo dục lên lớp Ở tiểu học, lớp đầu cấp, kỹ xem trọng, lớp cuối cấp nâng dần cho em kỹ nâng cao Theo đó, thường tập trung rèn luyện cho em nhóm kỹ là: nhóm kỹ giao tiếp – hòa Trang 4/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” nhập sống; nhóm kỹ học tập, lao động – vui chơi giải trí Ở lứa tuổi em dạy kỹ sống thông qua môn học, qua lý thuyết suông chưa đủ Hãy gắn em vào hoạt động bổ ích, việc làm phù hợp với hình thức linh hoạt, sáng tạo để thu hút trẻ Thế nên hoạt động giáo dục lên lớp điều kiện hội tốt cho trẻ tự thể thân, trải nghiệm sống việc làm Nội dung giáo duc lên lớp phong phú đa dạng thể qua hoạt động xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, lao động, nghiên cứu khoa học….chủ yếu thể thơng qua hình thức như: Tiết chào cờ đầu tuần, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt tập thể, ngoại khóa cuối tuần Giáo viên chủ nhiệm có vai trò, trách nhiệm quan trọng việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp để rèn kỹ sống cho học sinh GVCN vừa người xác định mục tiêu, hướng cho hoạt động giáo dục để đảm bảo yêu cầu cấp học; vừa người đề kế hoạch tổ chức hoạt động cho phù hợp với điều kiện cụ thể, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục trọng tâm năm học nhiệm vụ trị nhà trường; người tổ chức đạo thực hoạt động, chịu trách nhiệm chủ đạo việc đánh giá rút kinh nghiệm, điều chỉnh hoạt động sau Thực trạng vấn đề nghiên cứu Thực thị Bộ giáo dục đào tạo việc phát động phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" nhà trường phổ thơng, có nội dung: “Rèn luyện sống cho học sinh phù hợp với lứa tuổi học sinh.” Rèn luyện sống cho học sinh việc làm cần thiết xã hội, em học giỏi kiến thức mà phải tơi luyện sống qua tạo cho em mơi trường lành mạnh, an tồn, tích cực, vui vẻ để trang bị cho em vốn kiến thức, năng, giá trị sống để bước vào đời tự tin Trong giai đoạn nay, Việt Nam hội nhập với nước giới bước phát triển vươn lên, mặt tốt xã hội phát triển mạnh song vấn đề mặt trái xã hội xuất nhiều ảnh hưởng đến tồn tại, phát triển tập thể, cá nhân có phận trẻ em Theo guồng quay xã hội, số gia đình bố mẹ quan tâm, mải lo đến việc làm kinh tế mà qn gia đình nơi trẻ, quên việc cần tạo môi trường gia Trang 5/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” đình đầm ấm, người lớn gương mẫu, quan tâm dạy dỗ trẻ; Khơng có gia đình cha mẹ nghiện ngập, cờ bạc, rượu chè, ảnh hưởng vô lớn tới tâm hồn trẻ, tới phát triển nhân cách trẻ Một số gia đình hồn tồn phó mặc việc dạy dỗ trẻ cho nhà trường Cũng có gia đình có điều kiện kinh tế, chiều chuộng dẫn đến trẻ thiếu sáng tạo, ỷ lại, phụ thuộc vào người lớn; gặp tình thực tế lúng túng xử lý nào, hạn chế việc tự bảo vệ thân mình; có trẻ chiều làm theo ý khơng làm theo ý người khác Bên cạnh việc học môn văn hoá trẻ ý giáo dục đạo đức, rèn sống biết phân biệt tốt, xấu, biết từ chối cám dỗ, biết ứng xử, biết tự định số tình trẻ người tác động tốt đến gia đình, xã hội Hiện nay, nhiều trẻ em thiếu làm việc nhà, tự phục vụ, giao tiếp với ông bà, cha mẹ Nhiều em khơng tự dọn dẹp phòng mình, khơng giúp đỡ bố mẹ việc ngồi việc học Phụ huynh bận nhiều cơng việc nên quan tâm giúp đỡ em hoạt động cần thiết, làm cho em rụt rè thiếu tự tin giao tiếp họăc tham gia hoạt động em bị hút theo trò chơi điện tử hệ thống ảo hệ thống Internet Đây trò chơi làm cho em xa lánh với môi trường sống thực tế thiếu tương tác người với người, xã hội học sinh ngày Điều dẫn đến tình trạng học sinh trở nên ích kỉ, khơng quan tâm đến cộng đồng Học tập nhu cầu thường trực người thời đại Học tập không dừng lại tri thức khoa học túy mà hiểu tri thức giới có mối quan hệ, cách thức ứng xử với môi trường xung quanh sống vấn đề quan trọng cá nhân trình tồn phát triển Chương trình học gặp phải nhiều trích nặng nề kiến thức tri thức vận dụng cho đời sống hàng ngày bị thiếu vắng Hơn nữa, người học chịu nhiều áp lực học tập khiến cho khơng nhiều thời gian cho hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội Điều dẫn đến “xung đột” nhận thức, thái độ hành vi với vấn đề xảy sống Mặc dù số mơn học, hoạt động ngoại khóa, giáo dục sống đề cập đến Tuy nhiên, nội dung, phương pháp, cách thức truyền tải chưa phù hợp với tâm sinh lí đối tượng nên hiệu lồng ghép chưa cao Trang 6/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” Qua thực tế giảng dạy lớp 4, trường tiểu học, thân thấy sống học sinh chưa cao Chỉ số học sinh có hành vi, thói quen, tốt Còn phần lớn em có nhận xét, đánh giá việc chưa có thái độ cách ứng xử, cách xưng hô chuẩn mực Học sinh thể đại khái, chưa mạnh dạn thể thân Các em ngại nói, ngại viết, khả tự học, tự tìm tòi hạn chế Qua tiến hành khảo sát ( lần 1) lớp 4A3 đầu năm học với chủ đề “ em”; kết đạt sau: Tổng số học sinh 42 tốt SL % 19.0 Có hình thành SL % 13 31,0 chưa tốt SL % 21 50,0 Thực hành thảo luận nhóm Chưa biết cách lắng nghe, hay tách Tổng số Biết cách lắng nghe, hợp tác khỏi nhóm học sinh SL % SL % 42 16 38,1 26 61,9 Tổng số học sinh 42 Ứng xử tình chơi trò chơi tập thể Biết cách ứng xử hài hòa, Hay cãi nhau, xô đẩy bạn chơi phù hợp SL % SL % 20 47,6 22 52,4 Kết cho thấy, số học sinh tốt số học sinh chưa tốt nhiều Chính mà việc rèn sống cho học sinh vấn đề cần quan tâm Muốn làm tốt công tác cần phải làm gì? Nhất người làm cơng tác giáo dục nhà trường nơi tốt để hình thành nhân cách cho học sinh Đây câu hỏi mà thân cần phải tìm tòi nghiên cứu Từ thực trạng thơi thúc thân tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng “Học sinh chưa có sống” đâu? để từ tìm biện pháp rèn sống cho học sinh đạt hiệu Những thuận lợi, khó khăn giáo dục sống cho học sinh Trang 7/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” 3.1 Thuâ ân lợi Bô ê Giáo dục Đào tạo phát đô êng phong trào “Xây dựng trường học thân thiê nê - học sinh tích cực” với kế hoạch quán từ trung ương đến địa phương, Phòng Giáo dục Đào tạo có kế hoạch năm học với biê ên pháp cụ thể để rèn sống cho học sinh mô êt cách chung cho bâ êc học, định hướng giúp giáo viên thực hiê ên như: Rèn luyện ứng xử hợp lý với tình sống, thói quen làm việc, sinh hoạt theo nhóm; rèn luyện sức khỏe ý thức bảo vệ sức khỏe, phòng, chống tai nạn giao thơng, đuối nước tai nạn thương tích khác; rèn luyện ứng xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực tệ nạn xã hội Trường học nơi công tác trường đạt chuẩn, Ban lãnh đạo nhà trường theo sát, quan tâm, hỗ trợ cho giáo viên công tác giảng dạy giáo dục Chính ln cố gắng rèn cho em sống, giúp em có niềm tin, phát triển cách toàn diện để trở thành người động, sáng tạo phù hợp với xã hội đại phát triển 3.2 Khó khăn a/ Đối với học sinh Trong nhà trường nhiều có tượng học sinh cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, chưa lễ phép, gây đoàn kết tập thể lớp, trốn học chơi, Các em học sinh vừa từ lớp một, hai, ba lên làm quen với môi trường lớp 4, em rụt rè chưa quen với cách học mạnh dạn bày tỏ ý kiến Khi phát biểu em nói khơng rõ ràng, trả lời trống khơng, khơng tròn câu nói lời cảm ơn, xin lỗi với cô, bạn bè Nhiều em đến trường tỏ nói nhiều nhà em khơng có người trò chuyện, chia sẻ Tậm chí có hoc sinh nói tục chửi bậy ln khơng hài lòng chuyện b/ Đối với phụ huynh học sinh Về phía bậc cha mẹ học sinh ln nóng vơ êi viê êc dạy con; họ trọng đến việc nhà mà chưa đọc, viết chữ, chưa biết làm Tốn lo lắng cách thái q! Ngồi ra, trở ngại phụ huynh lớpsố bố mẹ q nng chiều, chiều ch êng, cung phụng khiến trẻ khơng có tự phục vụ thân Ngược lại, số phụ huynh bận nhiều cơng việc nên quan tâm giúp đỡ em hoạt động cần thiết, có Trang 8/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” bố mẹ học sinh chia tay làm xa để với ơng, bà nên thiếu tình thương u bảo cha mẹ 4- Nguyên nhân Hiện tượng trẻ em ngu ngơ phải xử lí tình sống thực, thiếu tự tin giao tiếp, thiếu lĩnh vượt qua khó khăn, thiếu sáng kiến dễ nản chí ngày nhiều Nguyên nhân đâu? Phải khẳng định rằng, trước hết giáo dục Nhiều vấn đề xã hội đại tác động đến trẻ chưa cập nhật, bổ sung vào chương trình giáo dục nhà trường Việc định hướng sai giá trị nguyên nhân gây tượng đáng tiếc ứng xử trẻ Phương pháp giáo dục nhồi nhét, lí thuyết xng, khơng tạo cho trẻ khả tư duy, óc phân tích, suy sét, phán đốn, khơng tạo hội cho trẻ trải nghiệm vấn đề thực sống đại…Qua nhiều năm thực tế giảng dạy trường, thân nhận thấy sống học sinh chưa tốt nguyên nhân sau: - Giáo viên người lớn chưa thật gần gũi, thân thiện với học sinh - Việc rèn sống qua việc tích hợp vào mơn học hạn chế - Rèn sống qua tiết sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục, vui chơi chưa sâu sát - Giáo viên khuyến khích động viên khen thưởng học sinh - Công tác tuyên truyền bậc cha mẹ thực hiê ên dạy em sống chưa nhiều Chính việc thiếu hụt nghiêm trọng sống hạn chế giáo dục gia đình nhà trường, phức tạp xã hội đại nguyên nhân trực tiếp khiến học sinh gặp khó khăn xử với tình thực sống II/ Các giải pháp, biện pháp thực đề tài sống giáo dục nhà trường sống giáo dục mơn học khóa ngoại khóa Giáo dục sống cần nhỏ, từ hành vi cá nhân đơn giản nhất, theo hình thành tính cách nhân cách Cụ thể cần phải áp dụng số biện pháp sau: 1.Giáo dục sống cho học sinh Tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp Giáo viên gần gũi tạo mối thân thiện với học sinh Mỗi thầy giáo, giáo muốn hồn thành nhiệm vụ người giáo viên chủ nhiệm trước hết phải có tình u thương học trò, có độ lượng, bao dung, đồng thời phải hiểu tâm lý lứa tuổi, phải có nhìn tinh tế Cùng đó, giáo viên chủ nhiệm cần am hiểu biết cách tổ chức giáo dục sống cho học sinh Đối Trang 9/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” với học sinh có biểu lệch lạc nhân cách giáo viên chủ nhiệm người với gia đình có biện pháp “kéo” em với “cái thiện” Thầy, cô giáo chủ nhiệm cầu nối quan trọng để kết nối nhà trường, gia đình xã hội Làm chủ nhiệm nghệ thuật, đòi hỏi người giáo viên phải gương sáng cho học sinh noi theo lời ăn, tiếng nói, tác phong làm việc trình độ chun mơn; quan hệ với trò người thân để trò cảm thấy vừa gần gũi, vừa đáng tin cậy; kiên trì giáo dục học sinh theo kiểu “ mưa dầm thấm lâu” Giáo viên chủ nhiệm không làm công tác chuyên môn mà phải có tình cảm để giải tình phát sinh học sinh lớp Vì việc phải đảm bảo nội dung lên lớp vừa tạo hấp dẫn, sáng tạo, mẻ, gây hứng thú học tập cho HS Và điều thiếu người giáo viên chủ nhiệm phải có tâm huyết với nghề tình yêu thương HS Vậy để giáo dục sống cho học sinh Tiểu học thơng qua cơng tác chủ nhiệm lớp người giáo viên chủ nhiệm cần: - Tăng cường giáo dục sống cho học sinh thông qua hình thức dạy học mình, qua sinh hoạt để giáo dục đạo đức nhân cách cho HS - Xây dựng hành vi giao tiếp “Thầy với trò” rèn luyện ứng xử văn hố, lên án hành vi bạo lực học đường xã hội - Thường xuyên liên hệ với cha mẹ HS, kịp thời nắm bắt thông tin, kết hợp với cha mẹ HS rèn cho HS ứng xử văn hố, rèn luyện sức khoẻ phòng chống bạo lực - Nâng cao ý thức tự nguyện, tự giác, tự chủ phát huy tính tích cực việc rèn luyện sống thầy cô giáo học sinh Giáo dục cho HS nhận biết lợi ích việc rèn luyện mặt: cho thân, gia đình, xã hội đất nước Đồng thời biết quan tâm chia sẻ đến người - Tổ chức lớp nên đổi mới: lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó cần thay đổi theo tháng để học sinh biết công việc người lãnh đạo, khó khăn gặp phải xử lí Đồng thời biết cảm thơng với cơng việc người huy Qua đó, rèn cho em huy-lãnh đạo cần thiết - Giáo viên chủ nhiệm phải thực đổi phương pháp việc thực công tác chủ nhiệm lớp, tạo điều kiện để HS rèn luyện tự rèn luyện Coi trọng tự rèn luyện HS động viên kịp thời Trang 10/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” Với nhiệm vụ hình thành hệ thống kỹ năng, hành vi nhiệm vụ nhằm rèn cho học sinh kỹ thực công việc lao động đơn giản, kỹ sáng tạo nghệ thuật, thực thể dục, trò chơi, hành vi ứng xử người gia đình, nhà trường xã hội biết tự thể thân trước tập thể Tổ chức giáo dục sống cho học sinh kết hợp thông qua hoạt động xã hội như: + Hoạt động đền ơn đáp nghĩa thăm hỏi tặng quà bà mẹ Việt Nam, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ thơn xã; lao động vệ sinh, thắp hương tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ Cô trò làm vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ Dâng hoa thắp hương tưởng niệm mộ anh hùng liệt sĩ Trang 16/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” +Tham gia tun truyền tìm hiểu phòng chống HIV, ASID; phòng chống bệnh tiêu chảy, quai bị, bệnh sởi; phòng chống tệ nạn ma túy, Tham gia Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên, tìm hiểu bày tỏ lòng biết ơn anh đội cụ Hồ- chiến sĩ anh dũng hi sinh bảo vệ Tổ quốc thân yêu Hoạt động nhân đạo, từ thiện: Mua tăm tre Hội người mù Mua thước kẻ trẻ em khuyết tật; Ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt; Phát động phong trào Áo lụa tặng bà, mua q tặng bạn có hồn cảnh khó khăn, Ảnh chụp học sinh quyên góp ủng hộ hộ đồng bào miền Trung Ngoài ra, buổi chào cờ, thân ln khuyến khích em xung phong trả lời câu hỏi mà thầy Tổng phụ trách hay hỏi Luôn lắng nghe nội dung, hoạt động cần làm tuần Nhờ em mạnh dạn dần thực tốt phong trào ( Như em Ngọc Anh xung phong trả lời câu hỏi thầy Tổng phụ trách “ Nêu ý nghĩa khăn quàng đỏ”; Các em Minh Quang, Mạnh Tuấn, Đức Anh, …thực tốt phong trào “Nhặt rơi đem trả người đánh mất” tuyên dương trước cờ )Ngoài ra, giáo viên cần tranh thủ đọc sách cho em nghe tình lúc sinh hoạt đầu giờ, đọc sách em nghe sinh hoạt lớp.Tăng cường kể cho em nghe câu chuyê ên cổ tích, câu chuyện tập đọc, thơ,…để qua giúp em Trang 17/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” hồn thiê ên mình, dạy em yêu thương bạn bè, yêu thương người.Tạo hứng thú cho em qua truyê ên bằng tranh tùy theo lứa tuổi, gợi mở tính tò mò, ham học hỏi, phát triển khả thấu hiểu trẻ Giáo viên cần tạo tình vui chơi chế độ sinh hoạt hàng ngày em Vì học sinh bậc học tiểu học trò chơi có vai trò quan trọng viê êc rèn sống cho em Các em lớn lên, học hành khám phá thơng qua trò chơi Các hành động chơi đòi hỏi em phải suy nghĩ, giải vấn đề, thực hành ý tưởng Trò chơi ăn quan Trò chơi Mèo đuổi chuột Bên cạnh đó, để rèn tự phục vụ, biết lao động vừa sức, biết trang trí lớp học xanh - - đẹp, giúp em yêu trường, yêu lớp hơn, thân hướng dẫn em trồng xanh chăm sóc xanh hàng ngày Trang 18/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” Tổ chức cho em tham gia lao động vệ sinh hàng ngày, hàng tuần khu vực phân công cho lớp; tự làm gắn biển tên cho cây; trồng chăm sóc giàn lớp đồng thời trường phát động phong trào “trường học khơng rác, lớp học khơng rác” để rèn em thói quen giữ vệ sinh qua tập cho em tinh thần ý thức trách nhiệm cơng việc chung Đó điều khơng thể thiếu để tạo hưng phấn, vui vẻ, phấn khởi, giúp em có ý thức cao việc rèn luyện thân Động viên, khen thưởng Trẻ em thích đươc khen, thưởng, đươc động viên khuyến khích Nắm bắt tâm lí nên với hoc sinh có tiến học tập hay kỹ sống khen trước lớp tơi ln động viên khuyến khích em khác noi gương bạn Vì nên ngày có nhiều học sinh phát triển theo chiều hướng tích cực Bản thân học cách lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân, dùng lời lẽ mềm mỏng tình cảm, cử yêu thương yêu cầu điều với học sinh Tránh hành hung, nói nặng lời để em bớt tính hăng học sinh nghịch ngợm, mắc lỗi Để động viên, khuyến khích học sinh thực tốt việc rèn luyện năng, từ buổi họp phụ huynh đầu năm học thân đưa kế hoạch rèn luyện cho em lớp phụ trách Trao đổi với Ban chấp hành hội phụ huynh phối hợp dành khoản riêng để khen thưởng kịp thời động viên em để tạo cho em có động tốt việc trì thực Bản thân theo dõi ngày, em có biểu tốt ghi vào sổ tay, tiết sinh hoạt cuối tuần cho em bình chọn bạn thực tốt tặng chăm ngoan Vì vậy, em thi đua “ nói lời hay, làm việc tốt” cuối tuần có nhiều em khen thưởng Mỗi học kì, thân tổng kết hai lần cuối kỳ để khen thưởng em đạt nhiều chăm ngoan phần quà nhỏ Các em vui hãnh diện tặng hoa chăm ngoan q giáo tặng Vì em không ngừng thi đua cố gắng thực tốt để nhận mà cô giáo thưởng Đây hình thức động viên tinh thần giá trị hiệu Các em nhanh nhẹn hơn, có đạo đức tốt hơn, mạnh dạn giao tiếp, tự tin sống Trang 19/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” Giáo viên tuyên truyền bậc cha mẹ thực hiê ân dạy em sống Trước hết, người lớn phải gương mẫu, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với em đảm bảo an toàn cho em.Tạo điều kiê ên tốt cho em vui chơi Cô giáo, cha mẹ ln khuyến khích em nói lên quan điểm mình, nói chuyện với thành viên lớp, gia đình cảm giác lựa chọn mình, cần giúp em hiểu nên có thơng số để theo mà lựa chọn, cố gắng khơng trích định em Việc hình thành tự kiểm sốt thân, rèn luyện tính tự tin cho em tham gia hoạt động buổi thảo luận trường sau Cô giáo, cha mẹ giúp em phát triển sở thích, ý thích đảm bảo người lớn cung cấp thêm phương tiện để em thực ý thích Ví dụ: Một số học sinh thích vẽ, ngồi việc cho em học khiếu vẽ giáo, cha mẹ cho em thêm bút màu, giấy vẽ cho em cách lưu giữ tranh để tạo thành sưu tập tranh vẽ em triển lãm tranh em góc nhỏ nhà, lớp Hay học sinh thích học đàn tạo điều kiện để em tham gia lớp bồi dưỡng thêm để em có đủ tự tin biểu diễn sân khấu ngày lễ lớn trường tổ chức: 20/11; Văn nghệ “ Mừng đảng – Mừng xuân”; Cô giáo, cha mẹ cần dạy em nghi thức văn hóa ăn uống, biết cách sử dụng đồ dùng ăn uống; Cụ thể: Các em làm quen với đồ dùng, vật dụng khác nhau, (bộ đồ bếp, đồ ăn, đồ uống) Sự sẽ, gọn gàng, thói quen nề nếp, đặt ngăn nắp, ngắn đồ dùng, vật dụng, thái độ ăn uống từ tốn, khơng vội vã, khơng khí cởi mở, thoải mái đầm ấm, trao đổi nhẹ nhàng, dễ chịu… tất yếu tố giúp em có thói quen tốt để hình thành tự phục vụ ý nghĩa kỹ sống tự lập sau Tóm lại Bằng nhiều hình thức khác nhau, tơi ln cố gắng rèn cho học sinh có hiệu quả, thể rõ nét tiến học sinh nhận thức, cư xử, đối xử tốt với bạn bè, người lớn linh hoạt xử lí trường hợp Trang 20/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” III/ Kết thực nghiệm có so sánh đối chứng Qua khảo sát lần lớp 4A3( cuối học 1) với chủ đề “ em”; kết so với đầu năm em tiến nhiều Cụ thể sau: Tổng số học sinh 42 Tổng số học sinh 42 Tổng số học sinh 42 tốt SL % 22 52,4 Có hình thành SL % 15 35,7 chưa tốt SL % 11,9 Thực hành thảo luận nhóm Chưa biết cách lắng nghe, hay tách Biết cách lắng nghe, hợp tác khỏi nhóm SL % SL % 36 85,7 14,3 Ứng xử tình chơi trò chơi tập thể Biết cách ứng xử hài hòa, Hay cãi nhau, xơ đẩy bạn phù hợp chơi SL % SL % 33 78,5 21,4 Và đợt khảo sát lần thứ 3( học II) kết khả quan nhiều so với đầu năm hay cuối I Cụ thể : Tổng số học sinh 42 Tổng số học sinh 42 tốt SL % 28 66,7 Có hình thành SL % 12 28,6 chưa tốt SL % 4,7 Thực hành thảo luận nhóm Chưa biết cách lắng nghe, hay tách Biết cách lắng nghe, hợp tác khỏi nhóm SL % SL % 40 95,2 4,8 Ứng xử tình chơi trò chơi tập thể Trang 21/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” Biết cách ứng xử hài hòa, Hay cãi nhau, xơ đẩy bạn phù hợp chơi SL % SL % 42 39 92,9 7,1 Như vậy, với kết đạt chứng tỏ phần sáng kiến thân đưa áp dụng có hiệu lớp chủ nhiệm Thiết nghĩ, giáo viên trường áp dụng sáng kiến cơng tác chủ nhiệm học sinh sống tốt hơn: thích ứng với mơi trường xã hội, tự giải số vấn đề thiết thực sống vấn đề sức khỏe, môi trường, tệ nạn xã hội,…các em tự tin, chủ động không bị phụ thuộc vào người lớn mà tự bảo vệ mình, tự đem lại lợi ích đáng, điều kiện thuận lợi cho thân rèn luyện, học tập phấn đấu vươn lên đáp ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.” Đặc biệt nhờ có luyện viết chữ kiên trì rèn luyện thi Viết chữ đẹp cấp Huyện lớp A3 có em Trần Thị Phương Anh tham gia đạt giải cấp Huyện Kết mà em đạt năm học niềm vui ,niềm hanh phúc lớn lao dành cho phụ huynh lớp Tổng số học sinh PHẦN III: KẾT LUẬN- KHUYẾN NGHỊ Bài học kinh nghiệm Rèn luyện sống cho học sinh việc làm cần thiết xã hội, em học giỏi kiến thức mà phải luyện Trang 22/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” sống qua tạo cho em mơi trường lành mạnh, an tồn, tích cực, vui vẻ Việc giáo dục sống từ lớp nhỏ rút ngắn thời gian để trang bị cho em vốn kiến thức, năng, giá trị sống để làm hành trang bước vào đời Chính vậy, thầy giáo tiểu học ln giữ vai trò vơ quan trọng Vì theo thân để làm tốt việc rèn sống cho học sinh, thầy cô giáo cần phải: Xác định rõ tầm quan trọng việc rèn luyện sống cho học sinh Nắm vững đặc trưng phương pháp hình thức tổ chức dạy giao tiếp, ứng xử vào môn học hoạt động khác Tập trung vào việc đầu tư sọan giảng, lồng ghép sống vào môn học Ln tạo điều kiện để em bày tỏ, thể mình, tham gia tốt buổi hoạt động ngoại khóa trường, lớp Điều quan trọng thầy giáo phải rèn cho tác phong sinh hoạt chuẩn mực, phải hết lòng thương yêu, gần gũi với học sinh Sống, học tập, lao động vấn đề thiết yếu mà thân tôiluôn cố gắng để ươm mầm cho hệ trẻ Bởi trẻ em hạnh phúc gia đình, tương lai đất nước, lớp người kế tục nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc, nhân tố để đời mãi xanh tươi Việc chăm sóc giáo dục trẻ em, bồi dưỡng trẻ em trở thành công dân tốt đất nước công việc vô quan trọng mà giáo viên phải có trách nhiệm Kết luận Chúng ta biết giáo dục trình tác động qua lại, trình hoạt động giao lưu mối quan hệ xã hội đa dạng, tổ chức có mục đích có kế hoạch nhà giáo dục người giáo dục để hình thành nhân cách hồn thiện nhà trường xã hội chủ nghĩa khơng dạy “chữ” mà dạy “người.” Trẻ em lứa tuổi tiểu học hồn nhiên ngây thơ trắng Vốn kiến thức, vốn kinh nghiệm sống em có Vì muốn đạt mục tiêu giáo dục phát triển tồn diện nhà trường, thầy giáo cần phải kiên trì, nhiệt tình, có tâm huyết với nghề, bên cạnh kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, người giáo viên phải có vốn kiến thức tâm lý học, hiểu tâm sinh lý trẻ Từ tìm phương pháp hiệu để giáo dục trẻ Việc dạy “chữ” cần song hành với việc dạy “ làm người”, phải xuất phát từ Trang 23/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” tình huống, việc làm nhỏ sống thực tế học sinh Ngay học việc đảm bảo mục tiêu kiến thức bài, giáo viên cần ý đến rèn sống cho học sinh Học sinh rèn sống qua nội dung kiến thức bài, qua lĩnh hội kiến thức pháp luật, qua tham gia hoạt động học tập lớp, hoạt động ngồi giáo viên tổ chức Tích cực đổi phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động học sinh giúp học sinh có nhiều hội để rèn sống Học sinh học tập sinh hoạt vui chơi, rèn luyện mơi trường gia đình, nhà trường, xã hội; cần thực tốt gắn kết môi trường để giáo dục học sinh Phối kết hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể để giúp đỡ, tư vấn, tạo điều kiện cho học sinh tích lũy có thêm sống rèn sống tốt Việc giáo dục sống cho học sinh qua học tập – sinh hoạt nhà rường điều cần thiết cho tương lai em Để đạt điều đó, giáo viên cần kiên trì, tâm thực bước liên tục suốt trình giảng dạy Qua tiết dạy, giáo viên hướng dẫn học sinh làm việc theo nhóm: biết cách phân cơng cơng việc, lắng nghe ý kiến người khác, tranh luận, biết chấp nhận sai, thống ý kiến, thực ý kiến thống nhất… Đây cần thiết em trưởng thành, làm việc tập thể Trong sinh hoạt ngày, giáo viên cần ý nâng dần giao tiếp - tự nhận thức cho em biết sử dụng quy tắc: chào hỏi, xin phép, cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu… Biết thông cảm chia sẻ buồn vui với người Giáo dục sống cho học sinh điều cần thiết Nó trang bị đầy đủ cho em để em có sống ngày tốt đẹp Đồng thời giúp em có thói quen chưa tốt hành vi tiêu cực trở thành ngoan, trò giỏi người có ích cho xã hội sau Trong công đổi đất nước ta, yếu tố người coi trọng tiềm trí tuệ với sức mạnh tinh thần Nhân cách người đề cao phát huy mạnh mẽ lĩnh vực xã hội Thực tế ngành giáo dục đào tạo dã nhà nước quan tâm đưa lên quốc sách hàng đầu thi việc dạy chữ nói chung việc rèn sống nói riêng vấn đề đặc biệt quan trọng Một nhà hiền triết nói “khoa học mà khơng có hành vi đạo đức tàn rụi linh hồn”mà hành vi đạo đức sống học sinh việc thực rèn sống cho học sinh cần thiết Trang 24/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” Khuyến nghị Là giáo viên, thân hiểu rõ tầm quan trọng công tác trồng người Vì thế, thân ln cố gắng trau dồi sách vở, học hỏi từ đồng nghiệp đúc kết kinh nghiệm giảng dạy thân, nâng cao đạo đức chuyên môn Bản thân tôn trọng kiên nhẫn, tạo hội cho em nói, diễn đạt, bày tỏ thoải mái nơi lúc để em có hội phát triển cách tồn diện Về phía nhà trường: Theo phương châm giáo dục là: “Học để biết, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” nên: Nhà trường ln phát động phong trào nhiều hình thức Về phía phụ huynh: Trước hết cần hiểu rõ tầm quan trọng việc rèn luyện sống cho em, tạo chỗ dựa vững để trẻ chia sẻ, bày tỏ, phối kết hợp với nhà trường việc giáo dục rèn luyện cho em, theo dõi biểu trẻ để có giáo dục cho phù hợp Việc rèn luyện sống cho học sinh xem chức năng, nhiệm vụ thường xuyên đội ngũ giáo viên từ nhiều năm Tuy nhiên việc rèn luyện cho em học sinh thiếu biện pháp cụ thể Hưởng ứng vận động chủ đề năm học, qua buổi tập huấn việc rèn luyện sống cho học sinh Phòng giáo dục, trường thân cố gắng áp dụng kinh nghiệm, sáng tạo thêm phương pháp nhằm nâng cao nhiều sống tốt cho học sinh từ môi trường giáo dục nhà trường, giáo dục xây dựng cho em có lực tốt, lối sống lành mạnh để em tự lập, tự tin sống, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho em, gia đình xã hội Trên suy nghĩ thân viê êc nghiên cứu mô êt số biê ên pháp giáo dục rèn sống cho học sinh lớp thông qua môn học hoạt động giáo dục lên lớp Bản thân cố gắng áp dụng kinh nghiệm, sáng tạo thêm phương pháp nhằm nâng cao nhiều sống tốt cho học sinh từ môi trường giáo dục nhà trường, giáo dục xây dựng cho em có lực tốt, lối sống lành mạnh để em tự lập, tự tin sống, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho em, gia đình xã hội Rất mong nhâ ên giúp đỡ Góp ý bổ sung Ban giám hiê nhà trường, cấp quản lý giáo dục giáo viên đồng nghiê êp để sáng kiến thân có kinh nghiê êm bổ ích áp dụng cho năm học sau Trang 25/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” Xin chân thành cảm ơn! Ba Vì, ngày 29 tháng năm 2016 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, khơng chép người khác TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Nguyễn Minh Thuyết – Nguyễn Thị Hạnh – Đỗ Việt Hùng – Bùi Minh Toán – Nguyễn Trại Tiếng việt ( tập 1, 2) Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 2.Bùi Phương Nga – Lương Việt Thái Khoa học Nhà xuất Giáo dục Trang 26/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” Lưu Thu Thủy – Nguyễn Việt Bắc – Nguyễn Hữu Hợp – Trần Thị Tố Oanh Đạo đức Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Ngô Thị Tuyên Cẩm nang Giáo dục sống cho học sinh tiểu học Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, 2010 Hồng Hà Bình – Lê Minh Châu – Phan Thanh Hà – Bùi Phương Nga – Trần Thị Tố Oanh – Phan Thị Thu Phương – Đào Vân Vi.Giáo dục sống môn học tiểu học, 2010 6.Ngô Thị Tuyên Hoạt động lên lớp Sản phẩm đề tài cấp bộ, 2008 MỤC LỤC Nội dung Phần 1: Đặt vấn đề Trang 27/29 Trang 01 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” 1.Lí chọn đề tài 2.Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng Phương pháp nghiên cứu Phạm vi, kế hoạch nghiên cứu Phần II: Nội dung I / Nghiên cứu lí luận thực trang vấn đề nghiên cứu Những nội dung lí luận có liên quan đến đề tài Thực trạng vấn đề nghiên cứu Những thuận lợi, khó khăn rèn sống cho học sinh Nguyên nhân II/ Các giải pháp, biện pháp thực đề tài 1.Giáo dục sống cho học sinh Tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp.Giáo viên gần gũi tạo mối thân thiện với học sinh Giáo dục sống qua việc tích hợp vào mơn học Giáo dục sống qua tiết chào cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động tập thể vui chơi lên lớp Động viên, khen thướng Giáo viên tuyên truyền bậc cha mẹ thực hiê ên dạy em sống bản.\ III/ Kết thực nghiệm có so sánh đối chứng Phần III: Kết luận- Khuyến nghị Bài học kinh nghiệm Kết luận 3.Khuyến nghị Tài liệu tham khảo Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌCSỞ Trang 28/29 01 02 02 02 03 03 04 04 04 05 08 09 09 09 11 15 19 20 21 23 23 23 25 27 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” Ngày tháng năm 2016 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN Ngày tháng năm 2016 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Trang 29/29 Skkn:“Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp Tiểu học.” Trang 30/29 ... cho học sinh đạt hiệu Những thuận lợi, khó khăn giáo dục kĩ sống cho học sinh Trang 7/29 Skkn: Một số biện pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp Tiểu học. ” 3.1 Thuâ ân lợi Bô ê Giáo dục Đào... hiểu biết cách tổ chức giáo dục kĩ sống cho học sinh Đối Trang 9/29 Skkn: Một số biện pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp Tiểu học. ” với học sinh có biểu lệch lạc nhân cách giáo viên chủ nhiệm... nghiệm: 4. 1- Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng để tìm biện pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh thông qua môn học hoạt động lên lớp Trang 2/29 Skkn: Một số biện pháp giáo dục kĩ sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4,

Từ khóa liên quan