Tuần 17 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

46 2,353 58
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 16:03

Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 17: Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2017 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): TÌM NGỌC I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Câu chuyện kể vật ni nhà tình nghĩa, thông minh, thực bạn người - Trả lời câu hỏi 1, 2, sách giáo khoa Một số học sinh trả lời câu hỏi (M3, M4) Kỹ năng: Biết ngắt, nghỉ sau dấu câu, biết đọc với giọng kể chậm rãi.Chú ý từ: bỏ tiền, thả rắn, toan rỉa thịt, Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Tổ chức cho học sinh thi đọc Thời khóa - Học sinh thực biểu - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Hôm tìm hiểu tiếp - Học sinh nhắc lại tên mở người bạn gia đình chó, mèo để biết sách giáo khoa chúng thơng minh tình nghĩa em tìm hiểu qua “Tìm ngọc” HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: bỏ tiền, thả rắn, toan rỉa thịt, - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: abc *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Giáo viên đọc mẫu toàn - Đọc giọng kể cảm động nhấn giọng từ - Học sinh lắng nghe, theo dõi ngữ gợi cảm b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: bỏ tiền, thả rắn, toan rỉa - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, thịt, lớp) Chú ý phát âm (Đối tượng M1) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Giải nghĩa từ: - Học sinh nối tiếp đọc - Luyện câu: đoạn kết hợp giải nghĩa + Xưa/ có chàng trai/ thấy bọn trẻ định giết từ luyện đọc câu khó rắn nước/ liền bỏ tiền mua/ thả rắn đi.// Không ngờ/ rắn Long Vương.// + Mèo liền nhảy tới/ ngoạm ngọc/ chạy biến.// Nào ngờ,/ vừa qng/ có quạ sà xuống/ đớp ngọc/ bay lên cao.// d Học sinh đọc đoạn nhóm Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối - Học sinh hoạt động theo nhóm, tượng M1 luân phiên đọc đoạn e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Các nhóm thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương đọc tốt nhóm - Lắng nghe g Đọc tồn - Yêu cầu học sinh đọc - học sinh nối tiếp đọc lại - Giáo viên nhận xét, tuyên dương toàn tập đọc TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Câu chuyện kể vật ni nhà tình nghĩa, thông minh, thực bạn người *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1, 2, trả - Lớp đọc thầm đoạn 1, 2, lời câu hỏi: + Gặp bọn trẻ định giết rắn chàng + Bỏ tiền mua rắn thả rắn trai làm gì? + Con rắn có lạ? + Rắn Long Vương + Con rắn tặng chàng trai vật q gì? + Một viên ngọc q + Ai đánh tráo viên ngọc? + Người thợ kim hồn + Vì tìm cách đánh tráo viên + Vì biết viên ngọc quý ngọc? + Thái độ chàng trai sao? + Rất buồn GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 + Chó méo làm để lấy lại viên ngọc nhà thợ kim hoàn? -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: + Chuyện xảy chó ngậm ngọc mang về? + Khi bị cá đớp ngọc chó, mèo làm gì? + Mèo bắt chuột, khơng ăn thịt tìm ngọc - Một em đọc đoạn 4, lớp đọc thầm theo + Chó làm rơi ngọc bị cá lớn đớp + Rình bên sơng, thấy có người đánh cá lớn, mổ ruột cá có ngọc, mèo liền nhảy tới ngoạm ngọc chạy + Mèo đội đầu + Lần mang ngọc về? + Khơng, bị quạ đớp lấy ngọc + Chúng có mang ngọc tới nhà bay lên cao khơng? Vì sao? + Giả vờ chết để lừa quạ + Mèo nghĩ cách gì? + Quạ mắc mưu, liền van lạy trả lại + Quạ có mắc mưu khơng? Nó phải làm ngọc gì? + Chàng trai vơ mừng rỡ + Thái độ chàng trai lấy lại ngọc q? + Thơng minh, tình nghĩa +Tìm từ ngữ khen ngợi chó mèo? HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe - Cho nhóm tự phân vai đọc - Các nhóm tự phân vai đọc lại - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa + Qua câu chuyện em hiểu điều + Chó mèo vật gần gũi, gì? thơng minh, tình nghĩa + Câu chuyện khun điều gì? + Sống đồn kết tốt với người xung quanh - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị tiết sau kể chuyện ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 ……………………………………………………………… TỐN: ƠN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 20 để tính nhẩm - Thực phép cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết giải toán nhiều Kỹ năng: Rèn kĩ làm tính giải tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1, tập 2, tập (phần a, c), tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ ghi nội dung tập - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Trò chơi: Giáo viên đưa tờ lịch tháng chưa - Học sinh tham gia chơi, có đủ ngày, cho học sinh tham gia thi đua lớp cổ vũ điền ngày thiếu vào tờ lịch - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe sinh tích cực - Hơm củng cố phép cộng, - Học sinh mở sách giáo khoa, phép trừ phạm vi 100 trình bày vào - Giáo viên ghi đầu lên bảng: Ôn tập phép cộng phép trừ HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 20 để tính nhẩm - Thực phép cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết giải toán nhiều GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Gọi em đọc yêu cầu đề - Bài toán yêu cầu ta làm gì? - Ghi lên bảng + =? - Yêu cầu nhẩm nêu kết nhẩm Năm học 2017 - 2018 - HS tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Tính nhẩm - Tự nhẩm ghi kết vào - Khi biết + = 16 ta có cần nhẩm để tìm kết - Khơng cần lấy tổng trừ 16 - hay khơng? Vì sao? số hạng ta số hạng - Yêu cầu lớp làm vào phép tính lại - Học sinh làm vào - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Nối tiếp em đọc kết phép tính - Nhận xét làm học sinh - Theo dõi nhận xét bạn Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - HS tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Bài tốn u cầu ta làm gì? - Đặt tính tính - Khi đặt tính em cần ý điều gì? - Hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột hàng chục - Ta bắt đầu tính từ đâu tới đâu? - Thực từ phải sang trái - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - em lên bảng làm em phép tính 38 81 47 63 36 100 + 42 -27 +35 - 18 + 64 - 42 80 54 82 45 100 58 - Gọi em khác nhận xét bạn bảng - Nhận xét bạn bảng - Nhận xét làm em Bài (phần a,c): Làm việc cá nhân – Cặp đơi - HS tự tìm hiểu u cầu - Chia sẻ trước lớp làm - Kiểm tra chéo cặp - Bài toán u cầu làm gì? - Điền số thích hợp vào ô trống - cộng mấy? - cộng 17 - Hãy so sánh + 8? -1+7=8 - Khi biết + + = 17 có cần nhẩm + - Khơng cần + = + + khơng? Vì sao? Ta ghi kết 17 +1 +7 10 17 + = 17 - Yêu cầu HS chia sẻ kết trước lớp - HS chia sẻ Lớp nhận xét - GV nhận xét chung Bài 4: Làm việc cá nhân – Cặp đôi – Chia sẻ - HS tự tìm hiểu yêu cầu trước lớp làm - Kiểm tra chéo cặp GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 - Bài tốn cho biết gì? Năm học 2017 - 2018 - Lớp 2A trồng 48 2B nhiều 12 - Số lớp 2B trồng? - Dạng toán nhiều - em nêu tóm tắt, em nêu giải Tóm tắt: Lớp 2A: trồng 48 Lớp 2B:nhiều lớp 2A 12 Lớp 2B: ? Bài giải: Số lớp 2B trồng là: 48 + 12 = 60 (cây) Đáp số: 60 - Nhận xét kết bạn - Bài tốn hỏi gì? - Bài tốn có dạng gì? - Mời HS lên chia sẻ kết trước lớp - Gọi em khác nhận xét bạn bảng - Nhận xét làm học sinh Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập 3(c,d) (M3): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm vào báo cáo với giáo viên: báo cáo với giáo viên +3 +5 10 15 + = 15 + = 11 + + = 11 Bài tập (M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm vào báo cáo với giáo viên: báo cáo với giáo viên 72 + = 72 72 + = 72 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực trước sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 ĐẠO ĐỨC GIỮ TRẬT TỰ VỆ SINH, NƠI CÔNG CỘNG (T2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu lợi ích việc giữ trật tự vệ sinh nơi công công Biết giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng - Nêu việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để giữ gìn trật tự vệ sinh cơng cộng Kỹ năng: Rèn cho học sinhđịnh Thái độ: Học sinh biết giữ trật tự vệ sinh trường, lớp đường làng, ngõ xóm Nhắc nhở bạn bè giữ trật tự vệ sinh trường, lớp đường làng, ngõ xóm nơi công khác II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu học tập, sách giáo khoa - Học sinh: Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: Em làm cơng việc để - Học sinh trả lời giữ vệ sinh nơi công cộng? - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh có - Học sinh nhận xét hành vi - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng - Quan sát lắng nghe HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Nêu lợi ích việc giữ trật tự vệ sinh nơi công công Biết giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng - Nêu việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để giữ gìn trật tự vệ sinh công cộng - Giữ trật tự vệ sinh trường, lớp đường làng, ngõ xóm Nhắc nhở bạn bè giữ trật tự vệ sinh trường, lớp đường làng, ngõ xóm nơi cơng khác *Cách tiến hành: Việc 1: Báo cáo kết điều tra: Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu số em lên báo cáo tình - Lần lượt nhóm cử đại diện hình điều tra tình hình trật tự vệ sinh cơng cộng lên trình bày trước lớp nơi em mà chuẩn bị nhà - Chẳng hạn: + Khu nhà văn hoá xã Đội tình trạng bồn hoa nhà văn GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 hoá bị phá trẻ em vào nghịch Biện pháp báo cáo với Ủy ban nhân dân xã + Khu chợ Cốc tình trạng rác bỏ bừa bãi cách xử lí báo cáo lên ban quản lí chợ - Lớp lắng nghe nhận xét bạn - Nhận xét tổng kết lại ý kiến mà học sinh báo cáo - Khen em báo cáo tốt, thực trạng Việc 2: TC Trò chơi: “Ai sai” - Tổ chức để học sinh chơi trò chơi - Lần lượt số em đại diện cho đội lên tham gia trò chơi - Yêu cầu đội sau giáo viên đọc ý - Lớp lắng nghe nhận xét xem kiến đội phải xem xét ý kiến hay bạn trả lời có sai đưa tín hiệu trả lời khơng để bổ sung ý bạn - Mỗi ý kiến ghi điểm + Người lớn phải giữ trật tự nơi công cộng + Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng góp phần bảo vệ mơi trường + Đi nhẹ, nói khẽ giữ trật tự nơi cơng cộng + Không xả rác nơi công cộng + Xếp hàng trật tự mua vé vào xem phim + Bàn tán với xem phim rạp + Bàn bạc trao đổi kiểm tra Việc 3: Tập làm người hướng dẫn viên: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Là người hướng dẫn viên, hướng dẫn - Lớp lắng nghe thảo luận khách vào tham quan bảo tàng lịch sử để dặn phút khách giữ trật tự vệ sinh em dặn khách tuân theo điều gì? - Yêu cầu lớp thảo luận phút sau mời - Cử đại diện lên trình bày: Kính đại diện lên trả lời mời quí khách đến tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh để giữ trật tự vệ sinh chung tơi xin nhắc nhở q khách vấn đề sau: + Không vứt rác bừa bãi viện bảo tàng Không sờ tay vào vật trưng bày + Khơng nói chuyện làm ồn tham quan - Lắng nghe nhận xét khen em trả lời hay Khuyến khích bày tỏ ý kiến (đối tượng M1) GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo học - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh làm tập Chuẩn bị sau - Lắng nghe áp dụng học vào sống hàng ngày - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 19 tháng năm 2017 TỐN: ƠN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (Tiếp theo) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 20 để tính nhẩm - Thực phép cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết giải toán Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính giải tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1, tập 2, tập (a,c), tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) GV: Hoạt động học Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 - Trò chơi: Truyền điện: Cho học sinh nối tiếp - Học sinh tham gia chơi đưa phép tính cộng trừ nêu kết tương ứng - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên - Lắng nghe dương học sinh trả lời nhanh - Học sinh mở sách giáo khoa, - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Ơn trình bày vào tập phép cộng phép trừ (Tiếp theo) HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 20 để tính nhẩm - Thực phép cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết giải toán *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - HS tự tìm hiểu yêu cầu làm - Yêu cầu chia sẻ kết theo hình thức truyền - HS thực điện - Theo dõi nhận xét bạn - Nhận xét làm học sinh Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - HS tự tìm hiểu yêu cầu làm - Bài tốn u cầu ta làm gì? - Đặt tính tính - Khi đặt tính em cần ý điều gì? - Hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột hàng chục - Ta bắt đầu tính từ đâu tới đâu? - Thực từ phải sang trái - Yêu cầu HS chia sẻ kết trước lớp (miệng) - HS nêu kết - Lớp lắng nghe, nhận xét - Yêu cầu HS nêu cách thực phép - học sinh lên bảng trình bày tính: 90 - 32; 56 + 44; 100 - - Lớp nhận xét - Nhận xét chung Bài (a,c) : Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước - HS tự tìm hiểu yêu cầu lớp làm - Bài tốn u cầu làm gì? - Điền số thích hợp vào ô trống - Điền vào ô trống? - Điền 14 17 - = 14 điền 14 - = - Ở ta phải thực liên tiếp phép trừ? - Thực liên tiếp phép trừ, Thực từ đâu đến đâu? thực từ trái sang phải - Viết 17 - - = ? Yêu cầu nhẩm to kết - 17 trừ 14, 14 trừ - Viết 17 - = ? Yêu cầu học sinh nhẩm kết - Kết luận: 17 - - = 17 - Vì trừ tổng ta thực liên tiếp số hạng - HS nối tiếp nhan chia sẻ kết tổng 17 – – = 17 - = 16 – = GV: 10 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TẬP LÀM VĂN: NGẠC NHIÊN - THÍCH THÚ LẬP THỜI GIAN BIỂU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết nói lời thể ngạc nhiên , thích thú phù hợp với tình giao tiếp (BT1, BT2) - Dựa vào mẫu chuyện, lập thời gian biểu theo cách học (BT3) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ viết câu biết cách lập thời gian biểu Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh vẽ minh họa tập Tờ giấy khổ to, bút - Học sinh: Sách giáo khoa, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Mời em lên bảng chia sẻ trước lớp làm - Học sinh đọc tập nhà tiết trước - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh mở sách giáo khoa tập GV: 32 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết nói lời thể ngạc nhiên , thích thú phù hợp với tình giao tiếp (BT1, BT2) - Dựa vào mẫu chuyện, lập thời gian biểu theo cách học (BT3) *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc lớp - Treo tranh yêu cầu học sinh quan sát - Quan sát tranh nêu nhận xét - Gọi em đọc đề - Đọc yêu cầu đề - Mời em đọc lời cậu bé - Một em đọc lời cậu bé: Ôi! Quyển sách đẹp quá! Con cảm ơn mẹ! - Lời nói cậu bé thể thái độ gì? - Thái độ ngạc nhiên thích - Nhận xét thú Bài 2: Làm việc cá nhân - Chia sẻ trước lớp - HS tự tìm hiểu yêu cầu - Mời số em đại diện nói làm - Ôi! Con cảm ơn bố! Con ốc biển đẹp quá!/ Cám ơn bố! Đây q thích Ôi! ốc đẹp quá! Con xin bố - Ghi câu học sinh nói lên bảng ạ! - Nhận xét câu bạn - Nhận xét tuyên dương em nói tốt Bài 3: Làm việc nhóm - Chia sẻ trước lớp - Phát giấy bút đến nhóm - Lớp chia thành nhóm Tìm - Yêu cầu tự viết vào tờ giấy dán lên hiểu nội dung làm bảng - Viết vào tờ giấy dán lên bảng 30 Ngủ dậy, tập thể dục 45 Đánh răng, rửa mặt 00 Ăn sáng 15 Mặc quần áo 30 Đến trường 10giờ 00 Về nhà ông bà - Yêu cầu học sinh đọc lại thời gian biểu - Đọc viết trước lớp để lớp nhóm nghe nhận xét - Nhận xét nhóm bạn - Nhận xét làm học sinh HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Đánh giá chung kết làm học sinh - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Giáo viên giáo dục học sinh: - Lắng nghe GV: 33 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 - Dặn học sinh nhà Chuẩn bị sau - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CÔNG: GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE ( tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - Gấp, cắt, dán biển báo giao thơng cấm đổ xe Đường cắt mấp mô Biển báo tương đối cân đối - Học sinh có ý thức chấp hành luật lệ giao thơng góp phần giảm tai nạn tiết kiệm nhiên liệu (GDSDTKNL&HQ) - Với học sinh khéo tay: Gấp, cắt, dán biển báo giao thơng cấm đổ xe Đường cắt mấp mô Biển báo cân đối Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú yêu thích gấp hình II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Mẫu biển báo cấm đỗ xe + Tranh quy trình gấp, cắt, dán - Học sinh: Giấy thủ công, bút màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ quan sát nhận xét: (10 phút) *Mục tiêu: Học sinh nắm cấu tạo quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe *Cách tiến hành: Hoạt động lớp GV: 34 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 - Yêu cầu học sinh quan sát biển báo mẫu bảng - Hãy nhận xét xem kích thước màu sắc biển báo cấm đỗ xe có giống khác so với biển báo cấm xe ngược chiều? Năm học 2017 - 2018 - Quan sát - Nhận xét: Kích thước giống nhau, màu khác nhau: + Biển báo cấm xe ngược chiều hình chữ nhật màu trắng hình tròn màu đỏ + Biển báo cấm hai vòng tròn đỏ xanh, hình chữ nhật chéo màu đỏ HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Gấp abc Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng *Cách tiến hành: Hoạt động lớp – Hoạt động cá nhân Việc 1: Hướng dẫn mẫu Bước 1: Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe - Học sinh quan sát - Gấp, cắt hình tròn màu đỏ từ hình vng có cạnh - Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình vng có cạnh - Cắt hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 10 ơ, rộng - Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10 ơ, rộng làm chân biển báo Bước 2: Dán biển báo cấm đỗ xe - Học sinh quan sát - Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng (H1) - Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo nửa ô (H2) - Dán hình tròn màu xanh hình tròn đỏ (H3) - Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào hình tròn màu xanh (H4) - Chú ý: Cần dán hình tròn màu xanh lên hình tròn màu đỏ cho đường cong cách đều, dán hình chữ nhật màu đỏ hình tròn màu xanh cho cân đối chia đơi hình tròn màu xanh làm hai phần Việc 2: Thực hành - Cho học sinh thực hành theo nhóm - Chia nhóm tập gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe - Theo dõi giúp đỡ - Học sinh thực hành theo nhóm Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm GV: 35 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Trưng bày đánh giá sản phẩm - Học sinh trưng bày sản phẩm lớp - Cho học sinh đánh giá sản phẩm - Học sinh thực - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương - Lắng nghe nhóm cá nhân làm tốt - Nhắc lại nội dung tiết học - Học sinh trả lời - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn - Lắng nghe thực bị giấy thủ công cho sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: MỘT SỐ LOẠI RAU CÓ TÁC DỤNG CHỮA BỆNH Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017 TỐN: ƠN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết xác định khối lượng qua sử dụng cân - Biết xem lịch để xác định số ngày tháng xác định thứ tuần - Biết xem đồng hồ kim phút 12 Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1, tập (a,b), tập 3a, tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: GV: 36 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Trò chơi: Ai nhanh hơn: Giáo viên đưa hình mẫu, cho học sinh thi đua vẽ hình theo mẫu - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Ôn tập đo lường HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết xác định khối lượng qua sử dụng cân - Biết xem lịch để xác định số ngày tháng ngày thứ tuần - Biết xem đồng hồ kim phút 12 *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Chuẩn bị số vật thật - Sử dụng cân đồng hồ yêu cầu học sinh cân đọc to số đo - Yêu cầu quan sát tranh nêu số đo vật - Nhận xét làm học sinh Bài (a,b): TC Trò chơi Hỏi - đáp - Treo tờ lịch lên bảng - Yêu cầu lớp chia thành đội - Lần lượt đội đưa câu hỏi để đội trả lời ngược lại GV: 37 - Học sinh tham gia chơi - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào xác định ngày - Thực hành cân đọc kết cân số đồ vật - Quan sát tranh trả lời: + Con vịt nặng 3kg kim đồng hồ đến số + Con vịt nặng 4kg gói đường + 1kg = kg - Em khác nhận xét bạn - Chia thành đội hỏi đáp - Đội 1: Tháng 10 có ngày? Có ngày chủ nhật? Đó ngày nào? - Đội 2: Tháng 10 có 31 ngày Có ngày chủ nhật Đó ngày 5, 12, 19, 26 - Đội 2: Tháng 11 có ngày? Có ngày chủ nhật? Đó ngày nào? - Đội 1: Tháng 11 có 30 ngày Có ngày chủ nhật Đó ngày: 2, 9, 16, 23, 30 - Cứ đội trả lời nhiều chiến thắng Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét chung Bài 3a: Làm việc cá nhân – chia sẻ trước lớp Cho học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi: - Các bạn chào cờ lúc giờ? - Các bạn tập thể dục lúc giờ? - HS tự làm việc cá nhân chia sẻ kết trước lớp - Quan sát trả lời câu hỏi - Các bạn chào cờ lúc - Các bạn tập thể dục lúc - Nhận xét bạn - Nhận xét làm học sinh Bài 4: Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp - Để đồng hồ cho học sinh thấy - Gọi cặp học sinh nhìn đồng hồ hỏi - Học sinh 1: Hỏi - Học sinh 2: Trả lời - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành BT µBài tập PTNL: Bài tập 2c (M3): Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo với giáo viên - HS tự tìm hiểu yêu cầu - Học sinh quan sát - Học sinh nhìn đồng hồ suy nghĩ trả lời - Học sinh làm báo cáo với giáo viên: + Tháng 12 có 31 ngày + Có ngày chủ nhật + Có ngày thứ bảy + Em nghỉ ngày Bài tập (b,c) (M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh làm báo cáo với giáo viên: sau báo cáo với giáo viên + Ngày 20 tháng 11 thứ năm + Ngày 30 tháng 11 chủ nhật + Ngày 19 tháng 12 thứ sáu + Ngày 30 tháng 12 thứ ba HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Học sinh lắng nghe - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa - Lắng nghe sai Xem trước bài: Ơn tập giải tốn - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV: 38 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 CHÍNH TẢ: (TẬP CHÉP) GÀ “TỈ TÊ” VỚI GÀ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Chép xác, trình bày đoạn văn có nhiều dấu câu - Làm tập 2, tập 3a Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc tả ao/au, r/d/gi Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng qui tắc tả au/ao; r/ d/ gi - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát, kết nối học - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý + Đoạn viết nói vật ? + Gà mẹ với gà + Đoạn viết nói lên điều ? + Cách gà mẹ báo tin cho biết: “khơng có nguy hiểm”, “có mồi ngon, lại đây” + Hãy đọc câu văn lời gà mẹ nói với gà + “cúc cúc cúc” “Khơng có nguy hiểm, kiếm mồi đi” GV: 39 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 + Đoạn văn có câu? + Cần dùng dấu câu để ghi lời gà mẹ? + Có câu + Dấu hai chấm dấu ngoặc kép + Những chữ cần viết hoa? + Các chữ đầu câu viết hoa - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Học sinh quan sát - Yêu cầu học sinh nêu điểm (âm, vần) - Học sinh nêu hay viết sai - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học từ khó: thong thả, miệng, nguy hiểm sinh viết bảng lớp - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên đọc lần Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: Sơn Lâm, Văn Minh, Dương,… HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh chép xác bài: Gà “tỉ tê” với gà - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Cho học sinh viết (viết câu theo hiệu - Học sinh viết vào lệnh giáo viên) Lưu ý: - Tư ngồi: Hoàng, Nguyễn An, Dương - Cách cầm bút: Văn Lâm, Sơn Lâm, Duy - Tốc độ: Sơn Lâm, Nguyên HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh đổi chéo kiểm tra cho tự sửa lại lỗi sai xuống cuối bút mực - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Giúp học sinh rèn quy tắc tả ao/au, r/d/gi *Cách tiến hành: Bài 2: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp GV: 40 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu đọc đề - Yêu cầu làm việc theo tổ - Các tổ ngồi quay mặt vào thảo luận - Mời em lên bảng làm - Điền vào chỗ trống ao hay au - Học sinh làm việc theo tổ - Hai em làm bảng lớp: Sau, gạo, sáo, xao, rào, báo, mau, chào - Nhận xét bạn ghi vào - Nhận xét làm học sinh Bài 3a: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Gọi em đọc yêu cầu đề - Treo bảng phụ - Yêu cầu em lên bảng làm - Điền vào chỗ trống - Mời học sinh đọc lại - Yêu cầu lớp nhận xét làm bạn - Giáo viên nhận xét đánh giá HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau - em lên bảng làm, lớp làm vào vở: bánh rán - gián - dán giấy - dành dụm - tranh giành rành mạch - Hai em đọc lại từ vừa điền - Nhận xét bạn - Học sinh nêu - Lắng nghe - Quan sát, học tập - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: GV: 41 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: GV: 42 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 PHỊNG TRÁNH NGÃ KHI Ở TRƯỜNG (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Kể tên sinh hoạt dễ ngã, nguy hiểm cho thân cho người khác trường Kỹ năng: Học sinh biết cách xử lí thân người khác bị ngã Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: - Học sinh trả lời + Hãy kể thành viên nhà trường? + Hãy nêu công việc thành viên nhà trường vai trò họ trường học? + Em có thái độ + Ra sức học tập tốt, lao động tốt, chăm thành viên đó? ngoan, - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nói: Các em học biết - Lắng nghe phòng tránh ngộ độc nhà Hôm nay, thầy hướng dẫn em biết cách “Phòng tránh ngã trường” - Giáo viên ghi tựa lên bảng - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Kể tên hoạt động hay trò chơi dễ gây ngã nguy hiểm cho thân cho người khác trường - Học sinh có ý thức việc chọn chơi trò chơi để phòng tránh ngã trường *Cách tiến hành: GV: 43 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Việc 1: Làm việc với sách giáo khoa *Mục tiêu: Kể tên hoạt động hay trò chơi dễ gây ngã nguy hiểm cho thân cho người khác trường *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Động não - Giáo viên nêu câu hỏi: + Hãy kể tên hoạt động dễ gây nguy hiểm trường - Cả lớp, giáo viên theo dõi Giáo viên ghi ý kiến lên bảng lớp Bước 2: Làm việc theo cặp - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình 1, 2, 3, sách giáo khoa trang 36, 37 theo gợi ý sau - Chỉ nói hoạt động bạn hình - Hoạt động dễ gây nguy hiểm? Bước 3: Làm việc lớp - Mời số học sinh trình bày - Nêu hoạt động tranh 1? - Nêu hoạt động tranh 2? Năm học 2017 - 2018 + Học sinh suy nghĩ phát biểu ý kiến (mỗi học sinh nói câu): Đuổi bắt, Chạy nhảy, Đu quay, - Quan sát tranh trả lời - Nhảy dây, đuổi bắt, trèo cây, đu quay - Nhoài người khỏi cửa sổ tầng vin để hái - Bức tranh minh họa ? - Một bạn trai đẩy bạn khác cầu thang - Bức tranh vẽ gì? - Các bạn trật tự lên xuống cầu thang theo hàng ngắn - Trong hoạt động hoạt động - Đuổi bắt, trèo cây, xơ đẩy, nhồi người dễ gây nguy hiểm? hái hoa, - Nên học tập hoạt động nào? - Hoạt động vẽ tranh lên xuống cầu thang trật tự - Giáo viên phân tích mức độ nguy hiểm - Học sinh lắng nghe hoạt động kết luận Kết luận: Những hoạt động: chạy đuổi - Học sinh lắng nghe, nhiều em nhắc lại sân trường, chạy xô đẩy cầu thang, trèo cây, với cành qua cửa sổ lầu, nguy hiểm không cho thân mà gây nguy hiểm cho bạn khác Việc 2: Thảo luận: Lựa chọn trò chơi bổ ích *Mục tiêu: Học sinh có ý thức việc chọn chơi trò chơi để GV: 44 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 phòng tránh ngã trường *Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Làm việc theo nhóm - Yêu cầu thảo luận theo nhóm - Yêu cầu nhóm chọn trò chơi tổ chức chơi theo nhóm ngồi sân 10 phút Bước 2: Làm việc lớp Thảo luận theo câu hỏi - Nhóm em chơi trò gì? - Theo em trò chơi có gây tai nạn cho thân bạn chơi khơng? - Em cần lưu ý điều chơi trò chơi để khỏi gây tai nạn? - Yêu cầu em trình bày kết - Lắng nghe, nhận xét bổ sung ý kiến học sinh Việc 3: Làm phiếu tập: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Giáo viên chia lớp thành nhóm phát cho nhóm phiếu tập - Yêu cầu nhóm thi đua xem thời gian, nhóm viết nhiều ý phiếu tập nhóm thắng Phiếu tập: - Nên không nên làm để phòng tránh tai nạn trường? - Hãy điền vào cột hoạt động nên khơng nên làm để giữ an tồn cho cho người khác trường? Hoạt động nên Hoạt động không tham gia nên tham gia Năm học 2017 - 2018 - Trao đổi để chơi trò chơi theo gợi ý - Thực trò chơi theo nhóm ngồi sân - Các nhóm trao đổi trả lời câu hỏi - Nêu tên trò chơi - Nhận xét hoạt động trò chơi - Đưa điều cần lưu ý - Trình bày trước lớp - Các nhóm khác nghe nhận xét bổ sung - Nhận phiếu tập - Các nhóm trao đổi thảo luận nhóm ghi tên hoạt động nên khơng nên làm để giữ an tồn cho thân cho người khác - Các nhóm thi làm vào phiếu - Cử đại diện lên dán phiếu nhóm lên bảng - Lớp lắng nghe nhận xét nhóm bạn HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần - Học sinh lắng nghe tiết dạy GV: 45 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe thực lớp, nhắc nhở học sinh vận dụng học vào sống ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV: 46 Tiểu học : ... GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2 017 - 20 18 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo học - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh làm... Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 - Bài tốn cho biết gì? Năm học 2 017 - 20 18 - Lớp 2A trồng 48 2B nhiều 12 - Số lớp 2B trồng? - Dạng toán nhiều - em nêu tóm tắt, em nêu giải Tóm tắt: Lớp 2A:... động học - Hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Cho học sinh xem số bạn - Học sinh quan sát lắng nghe GV: 28 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 17 Năm học 2 017 - 20 18 viết đẹp trước Nhắc nhở lớp học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 17 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 17 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan