0

Tuần 17 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

43 2,477 70

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2017, 20:21

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 17 Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2017 Tập đọc - Kể chuyện MỒ CÔI XỬ KIỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức: *Tập đọc - Đọc đúng: nông dân, vịt rán, giãy nảy, trả tiền, phiên xử, - Hiểu nội dung: Ca ngợi thông minh Mồ Côi (TL câu hỏi SGK) *Kể chuyện - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ - HS M3 +M4 kể lại đựoc toàn câu chuyện Kĩ năng: - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật - Hiểu từ ngữ: công đường, bồi thường Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ truyện SGK - Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - HS hát bài: Cả nhà thương - Gọi em đọc thuộc lòng thơ Về quê ngoại - Giáo viên giới thiệu mới: - Giáo viên ghi tựa lên bảng -Lớp hát - Học sinh thực theo YC - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: nông dân, vịt rán, giãy nảy, trả tiền, phiên xử, - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: mồ côi, công đường, bồi thường *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a.Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Cho học sinh quan sát tranh - HS quan sát tranh minh hoạ - Chú ý đọc phân biệt lời nhân vật ( ) Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: nơng dân, vịt rán, giãy nảy, trả - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) tiền, phiên xử, Chú ý phát âm đối tượng HS M1 - Học sinh nối tiếp đọc c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Giải nghĩa từ: mồ côi, công đường, bồi thường đoạn kết hợp giải nghĩa từ luyện đọc câu khó - Luyện câu: + Ngày xưa,/ vùng quê nọ,/ có chàng Mồ + Đặt câu với từ bồi thường: + Bác lái xe tải phải bồi thường Côi dân tin cậy/ giao cho việc xử kiện// + Bác vào qn tơi/ hít hết mùi thơm triệu đồng cho bà cụ bị bác lợn quay,/ gà luộc,/ vịt rán/ mà không trả tiền// tông vào Nhờ ngài xét cho// d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc - Học sinh hoạt động theo nhóm, luân phiên đọc đoạn đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Các nhóm thi đọc - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm - u cầu học sinh nhận xét đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc tồn - Học sinh đọc - Yêu cầu lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Hiểu nội dung: Ca ngợi thông minh Mồ Côi (TL câu hỏi SGK) *Kể chuyện - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp *Việc 1:HS đọc đoạn +TLCH -> - Thực theoYC chia sẻ cặp đôi *Việc 2: Đại diện HS đọc đoạn + TLCH -> chia sẻ KQ trước lớp - HS đọc đoạn - HS đọc đoạn + lớp đọc thầm -> Vài HS chia sẻ -> thống ý kiến: + Chủ quán, bác nông dân, chàng Mồ Côi + Câu chuyện có nhân vật nào? + Về tội bác nơng dân vào qn hít mùi + Chủ qn kiện bác nơng dân việc ? thơm mà không trả tiền + Nếu ngửi mùi thơm thức ăn quán -HS trả lời có phải trả tiền khơng? Vì sao? Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - HS đoạn 2, lớp đọc thầm + Tìm câu nêu rõ lí lẽ bác nơng dân ? - HS đọc đoạn +Tôi vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nắm Tơi khơng mua + Thái độ bác nông dân -Bác giãy nảy lên: Tơi có đụng chạm đến nghe lời phán xử? thức ăn quán đâu mà phải trả tiền? - HS đọc lại đoạn đoạn - HS đọc lại đoạn 3, lớp đọc thầm theo + Tại Mồ Cơi lại bảo bác nơng dân xóc + Vì bác xóc đồng bạc 10 lần đủ 10 lần? 20 đồng + Mồ Cơi nói sau phiên tòa ? - HS trả lời - GV nhận xét, kết luận *Nội dung: Ca ngợi thông minh Mồ - Nêu nội dung bài? Côi - HS ý nghe - GV nhận xét, tổng kết HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp - Vài HS đọc lại - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 2+ 3) - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao - Học sinh lắng nghe +Giọng người dẫn chuyện: khách - HS đọc cá nhân -> chia sẻ nhóm quan +Giọng chủ quán: vu vạ, thiếu thật +Giọng bác nông dân: phân trần, thật thà,… +Giọng Mồ Cơi: nghiêm nghị, - Gọi vài nhóm đọc diễn cảm đoạn - HS đọc theo YC ( đọc phân vai) - Yêu cầu học sinh nhận xét - HS theo dõi, nhận xét cách đọc - Gọi vài học sinh đọc diễn cảm đoạn - 4HS thi đọc đoạn - Yêu cầu học sinh nhận xét -Bình chọn bạn đọc hay - Giáo viên nhận xét chung lớp - Lớp lắng nghe, nhận xét bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nâng cao: M3, M4 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: -Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa Đối với HS M3+ M4 kể lại toàn câu chuyện * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập *GV nêu nhiệm vụ: - GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa nội dung đoạn truyện kể lại toàn câu chuyện * Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh - Gợi ý học sinh nhìn tranh để kể đoạn - Gọi HS M4 kể đoạn - GV nhận xét, nhắc HS kể theo ba cách +Cách 1: Kể đơn giản, ngắn gọn theo sát tranh minh họa +Cách 2: Kể có đầu có cuối khơng kĩ văn +Cách 3: Kể sáng tạo *Tổ chức cho HS tập kể - Yêu cầu lớp lắng nghe nhận xét Năm học 2017 - 2018 - HS quan sát tranh minh hoạ (5tranh) - Học sinh đọc lại câu chuyện - HS M4 kể mẫu theo tranh -Lắng nghe - Học sinh kết hợp tranh minh họa tập kể +HS kể chuyện cá nhân (Tự lựa chọn cách kể ) - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại + cách kể b HD HS kể chuyện nhóm -HS kể chuyện nhóm (N2) - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm + HS (nhóm 2) kể nhóm - GV nhóm quan sát HS kể + bạn nhóm chia sẻ, chuyện *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - Đại diện số nhóm kể chuyện - HS tập kể trước lớp - Các nhóm theo dõi, nhận xét +Gọi đại diện nhóm lên thi kể - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước chuyện theo đoạn lớp - > Lớp bình chọn người kể hay +Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương HS kể hay - Yêu cầu số em kể lại câu -HSM3+ M4 kể chuyện chuyện theo vai nhân vật - Học sinh nhận xét, khen bạn -GV nhận xét, đánh giá HĐ tiếp nối: (5 phút) - Qua câu chuyện em có cảm nghĩ ? -> Truyện ca ngợi chàng Mồ Côi thông minh, xử kiện giỏi, bảo vệ người lương thiện -Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Lắng nghe thực - Nhận xét tiết học -Dặn học sinh luyện đọc Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 chuẩn bị bài: ANH ĐOM ĐÓM Điều chỉnh: Tốn TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (Tiếp theo) Tr.81 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc ( ) ghi nhớ quy tắc tính giá trị biểu thức dạng - HS làm BT 1, 2, Kĩ năng: Rèn kĩ tính giá trị biểu thức Thái độ: - Giáo dục HS tính cẩn thận, kiên trì học tốn II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Chuẩn bị bảng con, bảng phụ, phiếu HT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động ( phút) - Trò chơi: Tính đúng, tính nhanh - GV đưa YC tính giá trị biểu thức sau: 12 + x 375 - 45 : (…) - HS thực -> nhận xét - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh thực nhanh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Tính giá trị biểu thức - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 15 phút) * Mục tiêu: - Biết tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc ( ) ghi nhớ quy tắc tính giá trị biểu thức dạng * Cách tiến hành: Hoạt động lớp * Hướng dẫn tính giá trị biểu thức đơn giản có dấu ngoặc : Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp + Giới thiệu quy tắc - Ghi lên bảng biểu thức : 30 + : ( 30 + ) : - u cầu HS tìm cách tính giá trị biểu thức + Hãy tìm điểm khác biểu thức trên? ->GVKL: Chính điểm khác mà cách tính giá trị biểu thức khác - Gọi HS nêu cách tính giá trị biểu thức thứ - Ghi bảng: 30 + : = 30 + = 31 - Giới thiệu cách tính giá trị biểu thức thứ 2: " Khi tính giá trị biểu thức có chứa dấu ngoặc trước tiên ta thực phép tính ngoặc" - Mời 1HS lên bảng thực tính giá trị biểu thức thứ hai - Nhận xét chữa Năm học 2017 - 2018 - HS trao đổi theo cặp tìm cách tính + Biểu thức thứ khơng có dấu ngoặc, biểu thức thứ hai có dấu ngoặc - Ta phải thực phép chia trước: Lấy : = lấy 30 + = 31 - 1HS lên bảng thực hiện, lớp theo dõi nhận xét bổ sung: ( 30 + ) : = 35 : =7 + Em so sánh giá trị biểu thức + Giá trị biểu thức khác trên? + Cần xác định dạng biểu thức đó, + Vậy tính giá trị biểu thức ta cần thực phép tính thứ tự ý điều gì? - Lớp thực hành tính giá trị biểu thức - Viết lên bảng biểu thức: x ( 20 - 10 ) - Yêu cầu HS nêu cách tính giá trị biểu - 1HS lên bảng thực hiện, lớp nhận xét bổ sung thức thực hành tính vào nháp x ( 20 – 10 ) = x 10 - Mời 1HS lên bảng thực = 30 - Nhận xét chữa - Nhẩm HTL quy tắc - Cho HS học thuộc quy tắc 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: - HS làm BT 1, 2, * Cách tiến hành: a Bài tập 1: Làm việc cá nhân –Nhóm- Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào (cá nhân) *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1+M2 - HS so sánh kết nhóm (nhóm 2) Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp hoàn thành BT *GV chốt đáp án b Bài tập : Làm việc cá nhân - GV gọi HS nêu YC - Lớp làm vào - Gọi HS dán phiếu -> chia sẻ cách làm - Lưu ý HS M1+ M2: trường hợp biểu thức có dấu ngoặc đơn *GV củng cố cách tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc ( ) Năm học 2017 - 2018 - Chia sẻ KQ trước lớp -> thống KQ: a) 25 – (20 – 10) = 25 – 10 = 15 b) 125 + (13 +7) = 125 + 20 = 145 - HS đọc - HS thực theo YC ( phiếu HT) - Chia sẻ KQ trước lớp a) (65 + 15 ) x2 = 80 x = 160 48 : (6 : ) = 48 : = 24 b) (74 – 14 ) : = 60 : = 30 81 : ( x 3) = 81 : =9 Bài tập : Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS đọc toán - HS đọc toán - Bài toán cho biết gì? - HS phân tích tốn - Bài tốn hỏi gì? - Bài tốn thuộc dạng tốn nào? + HS nêu - Yêu cầu HS thực vào - GV trợ giúp HS làm M1+M2: Hải) + HS nêu + HS chia sẻ cách làm -> GV kiểm tra KQ làm HS Bài giải *GVcủng cố cách giải toán Cách 1: - Cách 1: Số sách tủ là: +Tìm số sách tủ trước 240 :2 = 120 (quyển) +Tìm số sách ngăn Số sách xếp ngăn là: (Trong lời giải thực hai phép tính 120 : = 30 (quyển) chia) - Cách 2: +Tìm tổng số ngăn sachstrong hai tủ +Tìm số sách ngăn (Trong lời giải thực phép tính nhân phép tính chia) Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - Về nhà học chuẩn bị sau: Luyện tập - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Đạo đức BIẾT ƠN THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: Kiến thức.: - HS biết công lao thương binh, liệt sĩ quê hương đất nước Thái độ: - Kính trọng biết ơn quan tâm, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ địa phương nhiều việc làm phù hợp với khả Hành vi: - Tham gia hoạt động đền ơn, đáp nghĩa gia đình thương binh, liệt sĩ nhà trường tổ chức II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Một số hát, thơ chủ đề học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát “ đội xa” - Học sinh hát tập thể - Để tỏ lòng biết ơn, kính trọng đối cới - HS nêu thương binh, liệt sĩ phải làm gì? - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh - HS lắng nghe, ghi vào - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng: “Biết ơn thương binh, liệt sĩ –T2) HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu - HS biết công lao thương binh, liệt sĩ quê hương đất nước *Cách tiến hành: Việc 1: Xem tranh kể lại người anh hùng Làm việc theo nhóm -> Chia sẻ trước lớp - Chia nhóm, phát cho nhóm tranh -Ngồi theo nhóm, quan sát tranh (ảnh): Trần Quốc Toản, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, thảo luận theo gợi ý Kim Đồng - Các nhóm quan sát thảo luận theo gợi ý : + Người tranh (ảnh) ? -( ) + Em biết gương chiến đấu, hy sinh anh hùng liệt sĩ ? + Hãy hát hát đọc thơ người anh hùng liệt sĩ ? - Mời đại diện nhóm chia sẻ kết thảo luận -Đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Cả lớp theo dõi nhận xét - GV nhận xét, tóm tắt lại gương chiến đấu, hy sinh anh hùng liệt sĩ nêu Việc 2: Báo cáo kết sưu tầm … Làm việc theo nhóm -> Chia sẻ trước lớp - Mời đại diện nhóm lên báo cáo kết điều tra tìm hiểu - Yêu cầu lớp trao đổi nhận xét bổ sung - Giáo viên kết luận -Các nhóm khác nhận xét bổ sung - Đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp kết điều tra, tìm hiểu hoạt động đền ơn đáp nghĩa TB, gia đình LS địa phương - Cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung có Việc 3: Tổ chức cho HS múa, hát, đọc thơ theo chủ đề TB, LS Làm việc cá nhân -> Cả lớp - Lần lượt em lên múa, hát hát có chủ đề - HS xung phong hát, múa, đọc thơ gương liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng liệt sĩ tuổi thiếu nhi … - GV lớp nhận xét tuyên dương - Cả lớp theo dõi nhận xét tuyên * GV tổng kết:Thương binh, liệt sĩ dương người hi sinh xương máu Tổ Quốc Vì phải biết ơn, kính trọng anh hùng thương binh, liệt sĩ thể việc làm đơn giản thường gặp, em cố gắng thực để đền đáp công ơn thương binh, liệt sĩ - Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ ý kiến: HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà thực hành theo điều học + Tìm hiểu gương số anh hùng liệt sĩ như: Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Trần Quốc Toản, +Chuẩn bị bài: Thực hành kĩ cuối HKI Điều chỉnh: Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2017 Tập đọc ANH ĐOM ĐÓM I MỤC TIÊU: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 1.Kiến thức: - Đọc từ: lan dần, gió mát, rộn rịp, lặng lẽ, long lanh, - Biết ngắt nghỉ hợp lý đọc òng thơ, khổ thơ - Hiểu nội dung: Đom đóm chun cần Cuộc sống lồi vật làng quê vào ban đêm đẹp sinh động ( rả lời CH SGK; thuộc 2, khổ thơ tròng bài) Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc hiểu - Hiểu nghĩa từ ngữ bài, biết vật: mặt trời, gác núi, Cò Bợ, Đom Đóm, Vạc, 3.Thái độ: Giáo dục học sinh tình yêu với vật II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: -Tranh minh họa thơ SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động: ( phút) - 1HS đọc thơ: Cái cò, vạc, nông - GV kiểm tra HS đọc nối tiếp kể lại đoạn câu chuyện “Mồ Côi xử kiện" + em lên tiếp nối kể lại đoạn câu chuyện + Nêu lên nội dung ý nghĩa câu chuyện - GV nhận xét chung - HS theo dõi SGK, quan sát tranh minh họa…ghi đầu lên bảng Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Cặp đơi Cả lớp a GV đọc tồn *Đọc mẫu thơ - Học sinh lắng nghe - GVđọcvới giọngnhẹ nhàng, nhấn giọng từ gợi tả cảnh; tả tính nết; hành động Đom Đóm vật ( ) b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu (đọc dòng thơ) - HS nối tiếp đọc dòng thơ - HD đọc phát âm từ khó: lan dần, gió - Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ mát, rộn rịp, lặng lẽ, long lanh, khó -GV hướng dẫn số câu khó:(bảng phụ) * Lưu ý: giúp đỡ HS M1+M2 ngắt nghỉ nhịp thơ Tiếng chị Cò Bợ:// Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét tiết học Xem trước tả sau: Ơn tập cuối HKI Điều chỉnh: - Lắng nghe thực Tốn HÌNH CHỮ NHẬT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu nhận biết số yếu tố đỉnh, cạnh, góc hình chữ nhật - Biết cách nhận dạng hình chữ nhật theo yếu tốt cạnh, góc HS làm BT 1,2 ,3, Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ nhận biết số yếu tố đỉnh, cạnh, góc hình chữ nhật Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, thích khám phá tốn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp,nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Các mơ hình có dạng hình chữ nhật ; E ke , thước kẻ, thước đo chiều dài III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3phút) - Cho HS chơi trò chơi "Nối nhanh, nối đúng" (60+30): 7x8:8 6+ 32 : (32 – 22) x - Học sinh tham gia chơi 30 90 10 - Lắng nghe - Cách chơi: Gồm hai đội, đội có em tham gia chơi Khi có hiệu lệnh nhanh chóng lên nối phép tính với kết Đội nhanh đội thắng, bạn HS lại cổ vũ cho đội chơi - GV nhận xét tuyên dương HS tham gia chơi - Học sinh mở sách giáo khoa, - Giới thiệu bài- ghi bảng trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Giáo viên: 29 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Bước đầu nhận biết số yếu tố đỉnh, cạnh, góc hình chữ nhật - Biết cách nhận dạng hình chữ nhật theo yếu tốt cạnh, góc *Cách tiến hành: Làm việc lớp Việc Giới thiệu hình chữ nhật: - Dán mơ hình hình chữ nhật lên bảng giới thiệu: Đây hình chữ nhật ABCD - Mời 1HS lên bảng đo độ dài cạnh dài, cạnh ngắn dùng ê ke kiểm tra góc - Yêu cầu HS đọc số đo, GV ghi lên bảng + Hãy nêu nhận xét số đo cạnh dài AB CD; số đo cạnh ngắn AD BC ? - Ghi bảng: AB = CD : AD = BC + Em có nhận xét góc HCN ? *GV KL: Hình chữ nhật có góc vng, có cạnh dài nhau, cạnh ngắn - Gọi nhiều học sinh nhắc lại + Hãy tìm hình ảnh xung quanh lớp học có dạng HCN ? Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1,M2 nhận diện đặc điểm HCN - Cả lớp quan sát, lắng nghe GV giới thiệu - 1HS lên bảng đo, lớp theo dõi + Hình chữ nhật ABCD có cạnh dài AB CD có cạnh ngắn AD BC + góc HCN góc vng - Nhắc lại KL + Khung cửa sổ, cửa vào, bảng lớp, HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết cách nhận dạng hình chữ nhật theo yếu tốt cạnh, góc HS làm BT 1,2 ,3, *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân Cả lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS chia sẻ kết - Nhận xét sửa chữa bài, chốt đáp án Bài 2: Cá nhân - học sinh nêu yêu cầu tập: + Trong hình cho, hình HCN, hình khơng HCN ? - Cả lớp tự làm - 3HS chia sẻ kết quả, lớp nhận xét bổ sung + Hình chữ nhật : MNPQ RSTU + Các hình ABCD EGHI HCN Cả lớp - Gọi học sinh nêu tập - Yêu cầu HS dùng thước đo cạnh HCN -HS nêu YC - Làm cá nhân, chia sẻ trước lớp + Cả lớp thực dùng thước đo độ dài cạnh hình chữ nhật Giáo viên: 30 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + HS nêu kết đo trước lớp, - Mời số HS nêu kết đo độ dài cạnh lớp bổ sung HCN ABCD ; MNPQ trước lớp +Ta có : cạnh AB = CD = 4cm cạnh AD = BC = 3cm ; MN = PQ = - Giáo viên nhận xét đánh giá 5cm MQ = NP = 2cm Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập Bài 3: Nhóm Cả lớp -1HS nêu yêu cầu đề - Gọi học sinh đọc -HS thực theo YC - Yêu cầu quan sát kĩ hình vẽ để tìm đủ hình chữ - Hs thảo luận nhóm nêu tên nhật có hình vẽ tính độ dài cạnh hình chữ nhật: - u cầu lớp thực nhóm đơi + ABNM, ABCD, MNCD - Yêu cầu HS đổi phiếu để KT + AB = CD = 4cm - Các nhóm chia sẻ ý kiến + AM = BN = cm - Giáo viên nhận xét, đánh giá + MD = NC = cm Bài 4: Cá nhân -HS thực theo YC - HS vẽ hình - HS chia sẻ cách vẽ hình chữ nhật - Lớp nhận xét, bổ sung: Cả lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS chia sẻ kết - Nhận xét sửa chữa HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực trước bài: Hình vuông Điều chỉnh: Tập làm văn VIẾT VỀ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Viết thư ngắn cho bạn ( khoảng 10 câu) để kể điều biết thành thị, nông thôn Kĩ năng: Rèn kĩ nói, viết văn cho HS Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thái độ: - GD HS ý thức tự hào cảnh quan môi trường vùng đất quê hương II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết trình tự mẫu thư III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Yêu cầu 1HS kể điều biết nơng thơn (thành thị) - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Kết nối với nội dung bài, ghi tên lên bảng:Viết thành thị nơng thơn HĐ hình thành kiến thức: (12 phút) *Mục tiêu: - Nắm cách trình bày thư *Cách tiến hành Việc 1: HĐ cá nhân -> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu đọc yêu cầu - Em cần viết thư cho ai? - Em viết thư kể thành thị hay nông thôn? - HD mục đích thư … - Yêu cầu nhắc lại cách trình bày thư ? - Treo bảng phụ có sẵn hình thức viết thư? - GV nhận xét sửa chữa - Thực theo YC Gv - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa tập - em đọc yêu cầu BT - Đọc thầm câu hỏi gợi ý ->thực + VD: cho bạn + VD : nông thôn - Lắng nghe hướng dẫn cách viết thư - em M4+M3 nói mẫu phần lí viết thư trước lớp - Đọc tham khảo HĐ hình thành kiến thức: (18 phút) *Mục tiêu: - Viết thư ngắn cho bạn (khoảng 10 câu) để kể điều biết thành thị, nông thôn *Cách tiến hành Việc 2: Viết vào => Hoạt động lớp - HS viết cá nhân + Hs hoàn thiện yêu cầu vào ghi -HS chia sẻ trước lớp Nhận xét, tuyên dương bạn viết cấu trúc thư, Giáo viên: 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Lưu ý: HS M1+M2 viết thư khoảng 10 câu +HS M3+M3 viết dài 10 câu, * HĐ Tiếp nối: (2 phút) - Đánh giá kết làm học sinh - Giáo viên nhận xét tiết học - Giáo viên giáo dục học sinh: (…) - Dặn học sinh nhà chuẩn bị sau:Ôn tập cuối HKI - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực Điều chỉnh: Thể dục ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ VÀ RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN I.MỤC TIÊU Kiến thức Giúp học sinh: - Ôn động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số Yêu cầu biết thực động tác tương đối xác Ôn vượt chướng ngại vật thấp, chuyển hướng phải, trái Yêu cầu thực động tác thục - Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột “ Yêu cầu biết cách chơi chơi chủ động Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyệntuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh - Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Định lượng 5phút Nội dung phương pháp dạy học Đội hình luyện tập 1.Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học - Yêu cầu lớp làm động tác khởi động - Chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân tập - Chơi trò chơi : Kéo cưa lừa xẻ - Ôn thể dục phát triển chung x nhịp 2/Phần : * Ơn tập hàng ngang, dóng hàng điểm số, dều theo - phút hàng dọc: Giáo viên: 33 Trường Tiểu học: GV x Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - TB.TDTT điểu khiển hô cho lớp ôn lại động tác tập hợp hàng ngang, gióng hàng, theo - hàng dọc - Các tổ luyện tập theo khu vực qui định, yêu cầu học sinh tập làm huy lần - Tổ chức cho tổ thi đua “Ôn tập hàng ngang, dóng hàng điểm số, dều theo - hàng dọc” * Ôn vượt chướng ngại vật thấp, chuyển hướng trái, phút phải - TB.TDTT điều khiển để học sinh ôn lại nội dung từ -3 lần, nội dung vượt chướng ngại vật chuyển hướng vòng trái, vòng phải theo đội hình hàng dọc em cách từ – m - Giáo viên chia lớp tổ để luyện tập - Giáo viên đến tổ nhắc nhớ động viên học sinh tập - Các tổ thi đua biểu diễn lần * Chơi trò chơi : “ Mèo đuổi chuột “ 7phút - Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi - Học sinh thực chơi trò chơi - Giám sát chơi nhắc nhớ kịp thời em tránh vi phạm luật chơi - Nhắc nhớ đảm bảo an toàn luyện tập chơi -Tổng kết trò chơi Lưu ý động viên, khích lệ HS M1+ M2 mạnh dạn tham gia phút vào hoạt động tập luyện, vui chơi lành mạnh 3/Phần kết thúc: - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò học sinh nhà thực lại X GV     GV GV GV x Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017 Tốn HÌNH VNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết số yếu tố (đỉnh, cạnh, góc) hình vng - Vẽ hình vng đơn giản ( giấy kẻ ô vuông) Giáo viên: 34 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - HS làm tập 1, 2, 3, Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ nhận biết đặc điểm hình vng Thái độ: Giáo dục học sinh u thích hình học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đôi Đồ dùng dạy học: - Các mơ hình có dạng hình vng ; E ke để kiểm tra góc vng, thước đo chiều dài III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3phút) Hoạt động học - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát - 2HS lên bảng làm tiết trước - GV nhận xét tuyên dương - Giới thiệu bài- ghi bảng - Hát tập thể - Học sinh thực YC - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết số yếu tố (đỉnh, cạnh, góc) hình vng - Vẽ hình vng đơn giản (trên giấy kẻ vuông) *Cách tiến hành: Làm việc lớp Việc Giới thiệu hình vng - Dán mơ hình hình vng lên bảng giới thiệu: - Cả lớp quan sát mơ hình Đây hình vng ABCD - Mời 1HS lên bảng dùng ê ke để KT góc HV - 1HS lên đo chia sẻ kết dùng thước đo độ dài cạnh nêu kết đo + Em có nhận xét cạnh hình vng? - Lớp rút nhận xét: + Hình vng ABCD có góc đỉnh A, B, C, D góc vng + Hình vng ABCD có cạnh -GVK L: Hình vng có góc vng có cạnh : AB = BC = CD = DA - Gọi nhiều học sinh nhắc lại KL - Học sinh nhắc lại KL + Hãy tìm hình ảnh xung quanh lớp học có dạng -HS HV ? Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1,M2 nhận diện đặc điểm HV Giáo viên: 35 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - HS làm tập 1, 2, 3, *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân Cả lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS chia sẻ kết - Nhận xét sửa chữa bài, chốt đáp án Bài 2: Cá nhân Cả lớp - học sinh nêu yêu cầu tập: + Trong hình cho, hình HV ? - Cả lớp tự làm - 2HS chia sẻ kết quả, lớp nhận xét bổ sung + Hình vngt : MNPQ EGHI + Còn hình ABCD HCN -HS nêu YC - Gọi học sinh nêu tập - Yêu cầu HS dùng thước đo cạnh HV - Làm cá nhân, chia sẻ trước lớp + Cả lớp thực dùng thước đo độ dài cạnh hình vng ABCD & MNPQ - Mời số HS nêu kết đo độ dài cạnh + HS nêu kết đo trước lớp, lớp bổ sung hình vng ABCD ; MNPQ trước lớp Ta có + cạnh AB = BC= CD = DA= 3cm - Giáo viên nhận xét đánh giá -GV chốt KT: Đặc điểm hình vng có độ dài + cạnh MN = NP=PQ = QM =4cm cạnh + Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 +M2 nhận diện đặc điểm HV & hồn thành tập Bài 3: Nhóm Cả lớp -1HS nêu yêu cầu đề - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh quan sát kĩ hình vẽ để kẻ -HS thực theo YC (Phiếu HT) đoạn thẳng để có hình vng - u cầu lớp thực nhóm đơi - Yêu cầu HS đổi phiếu để KT - Các nhóm chia sẻ ý kiến - Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài 4: Cá nhân Cả lớp Giáo viên: - HS thảo luận nhóm kẻ thêm đoạn thẳng để tạo HV -HS vẽ hình -> chia sẻ trước lớp 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS chia sẻ kết -HS thực theo YC - HS vẽ hình - HS chia sẻ cách vẽ hình vng - Lớp nhận xét, bổ sung: - Nhận xét sửa chữa HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực trước bài: Chu vi hình chữ nhật Điều chỉnh: Thủ công CÁT, DÁN CHỮ: VUI VE I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách kẻ, cắt dán chữ VUI VE Các nét chữ tương đối thẳng Chữ dán tương đối phẳng - HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán chữ VUI VE; Các nét chữ thẳng Chữ dán thẳng 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ kẻ, cắt dán chữ 3.Thái độ: Giáo dục học sinh thích cắt, dán chữ Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Đồ dùng: - Mẫu chữ VUI VE cắt dán mẫu chữ VUI VE để rời, chưa dán - Tranh qui trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VE - Giấy thủ cơng, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Năm ngón tay ngoan - Gọi học sinh lên nêu bước cắt, dán chữ E - Giáo viên kiểm tra chuẩn bị học sinh Giáo viên: 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhận xét -Kết nối nội dung học 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: Biết cách kẻ, cắt dán chữ VUI VE Các nét chữ tương đối thẳng Chữ dán tương đối phẳng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp *Việc 1: HDHS quan sát nhận xét *GV giới thiệu mẫu chữ VUI VẺ để rút -1 HS quan sát nhận xét - Nét chữ rộng ô - Nêu chữ cần cắt: V, U, I,V, E - HS nêu cách cắt chữ - HS nêu cách cắt chữ - GV tổng hợp bước - Lắng nghe *Việc 2: GV hướng dẫn mẫu + Bước : Kẻ, cắt chữ VUI VẺ - HS quan sát theo dõi GV hướng - Gv treo tranh quy trình dẫn - HD cách cắt - GV hướng dẫn lật mặt sau tờ giấy thủ công, kẻ, cắt HCNcó chiều dài 5ơ, rộng *Bước : Dán thành chữ VUI VẺ - HS quan sát - Kẻ đường chuẩn, xếp chữ đường chuẩn - Giữa chữ chữ vui vẽ cách ô; chữ VUI VẺ cách ô - Bôi hồ vào mặt kẻ ô chữ dán -Một số HS nêu lại bước bước kẻ, chữ vào vị trí định cắt, dán chữ VUI VẺ - Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1+M2 nắm bước kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ Việc 3: Thực hành Hoạt động cá nhân -YC HS thực hành cắt, dán chữ VUI - HS thực hành cắt, dán chữ VUI VẺ VẺ - GV theo dõi, uốn nắn thêm đối tượng (Có thể cho HS chia sẻ với bạn HS M1+M2 Giáo viên: 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 +GV ý tới HS nam bàn) Việc 4: Đánh giá sản phẩm - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - HS trưng bày sản phẩm - HS nhận xét, đánh giá sản phẩm bạn - Chú ý lắng nghe -Cho học sinh đánh giá, nhận xét sản phẩm cá nhân - Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm thực hành học sinh Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên củng cố lại - Cho học sinh nêu lại bước kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ - Chuẩn bị giấy thủ cơng, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để sau học “ Cắt, dán chữ VUI VẺ -Tiết 2” - Nhận xét tiết học: Tuyên dương – nhắc nhở Điều chỉnh: Tự nhiên Xã hội ÔN TẬP HỌC KÌ I I MỤC TIÊU: Kiến thức Sau học, hs biết: - Kể tên phận quan thể - Nêu chức quan : hô hấp, tuần hoàn, tiết nước tiểu, thần kinh Nêu số việc nên làm để bảo vệ quan Nêu số hoạt động nơng nghiệp, cơng nghiệp thương mại, thông tin liên lạc Vẽ sơ đồ giới thiệu thành viên gia đình Thẻ ghi tên chức quan 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ tìm kiếm xử lí thơng tin, xếp thơng tin theo nội dung học 3.Thái độ: Có ý thức luyện tập TDTT để bảo vệ thể; GD HS tình cảm gắn bó, u q hương II CHUẨN BỊ: Phương pháp: - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm, trò chơi học tập,… Đồ dùng: - Hình quan : hơ hấp, tuần hoàn, tiết nước tiểu, thần kinh III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1.Hoạt động khởi động (3 phút) Giáo viên: Hoạt động học 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Lớp hát “ Quê hương tươi đẹp” - 2HS trả lời nội dung học :” An toàn xe đạp “ + Khi xe đạp ta cần cho luật giao thông? - GV-HS nhận xét, đánh giá - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: - Kể tên phận quan thể - Nêu chức quan : hơ hấp, tuần hồn, tiết nước tiểu, thần kinh Nêu số việc nên làm để bảo vệ quan Nêu số hoạt động nơng nghiệp, công nghiệp thương mại, thông tin liên lạc Vẽ sơ đồ giới thiệu thành viên gia đình Thẻ ghi tên chức quan * Cách tiến hành *Việc 1: Trò chơi nhanh ? : Hoạt động nhóm Bước - Chia thành nhóm, yêu cầu nhóm quan - Các nhóm quan sát tranh sát tranh vẽ quan : hơ hấp, tuần hồn, quan học: hơ hấp, tuần hoàn, tiết tiết nước tiểu, thần kinh thẻ ghi tên nước tiểu, thần kinh, … thảo luận theo YC chức yêu cầu vệ sinh quan Bước : - Yêu cầu nhóm thảo luận lên gắn - nhóm lên thi gắn thẻ vào tranh thẻ vào tranh nhanh - Kết luận - Lớp nhận xét bình chọn nhóm * Việc 2: Quan sát theo nhóm Bước : - Yêu cầu nhóm quan sát hình - Tiến hành thảo luận nói hoạt động 1, 3, trang 67 SGK thảo luận theo gợi có hình 1, 2, ,4 SGK ý: + Hãy cho biết hoạt động nông nghiệp, công nghiệp ,thương mại, thơng tin liên lạc có hình đó? - Liên hệ thực tế để nói hoạt động nông nghiệp địa phương? Bước2 - Mời đại diện nhóm lên dán tranh - Lần lượt nhóm lên trình bày trước lớp sưu tầm trình bày trước lớp - Yêu cầu lớp nhận xét bổ sung - Lớp lắng nghe, nhận xét bổ sung (nếu có) - GV chốt kiến thức *Việc : Vẽ sơ đồ gia đình Giáo viên: 40 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động cá nhân Bước : - Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân - Vẽ sơ đồ gia đình Bước : -Yêu cầu số em lên sơ đồ vẽ giới thiệu -Nhận xét, đánh giá * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp đối tượng M1+ M2 hoàn thành YC họ.c 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Ơn tập học kì I (tiếp theo) - Lớp làm việc cá nhân em vẽ sơ đồ gia đình lên tờ giấy lớn - Lần lượt em lên sơ đồ giới thiệu trước lớp -Lắng nghe bạn chia sẻ kết … - Bình chọn bạn vẽ đẹp, chủ đề Điều chỉnh: _ Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an toàn giao thông đường - Tổng kết động phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 22/12 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “Khăn quàng thắm vai em” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên Giáo viên: 41 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung tổng kết động phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 22/12 + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, - Kiểm tra cuối HK I -Phất động phong trào nuôi heo đất Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 42 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 43 Trường Tiểu học: .. .Giáo án lớp Năm học 2 017 - 2018 b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: nơng dân, vịt rán, giãy nảy, trả - Học sinh luyện... - Học sinh viết xác tả - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân Giáo viên: 27 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2 017 - 2018 - Giáo viên nhắc học sinh. .. ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên: 18 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2 017 - 2018 Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) - Lớps chơi trò chơi: “ Trán- cằm - tai” - Kiểm tra VBT HS làm - GV đánh giá ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 17 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, , Hoạt động khởi động (3 phút), III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan