0

Tuần 14 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

45 2,660 60

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2017, 20:10

Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 14: Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2017 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Đoàn kết tạo nên sức mạnh Anh chị em phải đoàn kết, thương yêu - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, sách giáo khoa Một số học sinh trả lời câu hỏi (M3, M4) Kỹ năng: Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật Chú ý từ: abc Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích mơn học *Tích hợp GDBVM: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ anh em gia đình II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc, bó đũa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát - Đàm thoại: + Quà bố câu có gì? + Q bố cắt tóc có gì? - Giới thiệu tựa bài: Câu chuyện bó đũa - Học sinh thực - Học sinh trả lời - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: va chạm, dâu (con dâu), rể (con rể), đùm bọc, đoàn kết *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: Đọc lời kể - Học sinh lắng nghe, theo dõi chậm rãi, lời giảng giải người cha ôn tồn b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 câu trước lớp (2 lượt bài) - Cho học sinh luyện đọc từ khó - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, Chú ý phát âm: Thanh, Việt Anh, Bảo, Sơn Lâm lớp) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Giải nghĩa từ: va chạm, dâu (con dâu), rể đoạn kết hợp giải nghĩa (con rể), đùm bọc, đoàn kết từ luyện đọc câu khó - Luyện câu: + Một hơm,/ ơng đặt bó đũa/ túi tiền bàn/ gọi con,/ trai,/ gái, /dâu,/ rể lại bảo:// + Ai bẻ gãy bó đũa này/ cha thưởng cho túi tiền.// + Người cha cởi bó đũa ra,/ thong thả / bẻ gãy cách dễ dàng.// + Như là/ thấy / chia lẻ yếu, / hợp lại mạnh.// d Học sinh đọc đoạn nhóm - Học sinh hoạt động theo nhóm Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối 3, luân phiên đọc đoạn tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc tồn - Yêu cầu học sinh đọc - học sinh nối tiếp đọc lại toàn tập đọc - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Đoàn kết tạo nên sức mạnh Anh chị em phải đoàn kết, thương yêu *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Câu chuyện có nhân vật nào? - Có nhân vật người cha bốn người - Yêu cầu học sinh đọc đoạn - Học sinh đọc đoạn trả lời câu hỏi: + Các ơng cụ có thương u + Các khơng thương yêu nhau không? Từ ngữ cho biết điều Thường hay va chạm đó? + Va chạm có nghĩa gì? + Va chạm có nghĩa cãi điều nhỏ nhặt - Yêu cầu học sinh đọc đoạn - Học sinh đọc đoạn trả lời câu hỏi: Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 + Người cha bảo làm gì? (GV đưa tranh) + Tại người không bẻ gãy bó đũa? (M3, M4) + Người cha bẻ gãy bó đũa cách nào? - Yêu cầu học sinh đọc đoạn + Một đũa đựơc ngầm so sánh với vật gì?(M3, M4) + Cả bó đũa ngầm so sánh với vật gì? (M3, M4) + Chia lẻ có nghĩa sao? + Hợp lại có nghĩa gì? Năm học 2017 - 2018 + Người cha bảo con, bẻ gãy bó đũa ơng thưởng cho túi tiền + Vì họ cầm bó đũa mà bẻ + Ơng cụ tháo bó đũa bẻ gãy cách dễ dàng - Học sinh đọc đoạn trả lời: + Một đũa so sánh với với người + Cả bó đũa so sánh với bốn người + Chia lẻ có nghĩa tách rời + Hợp lại có nghĩa để ngun bó bó đũa (đồn kết) *Tích hợp GDBVM: Người cha muốn - Anh em phải đoàn kết thương yêu đùm khuyên điều gì? bọc lẫn Đoàn kết tạo nên sức mạnh Chia rẽ yếu HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe - Cho nhóm tự phân vai đọc - Các nhóm tự phân vai đọc lại - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Qua câu chuyện ta rút - Anh em phải đoàn kết thương yêu đùm học cho thân? bọc lẫn - Tìm câu ca dao, tục ngữ khuyên - Môi hở lạnh/ Anh em thể tay anh em nhà phải đoàn kết thương chân,… yêu - Liên hệ thực tiễn - Giáo dục học sinh: - Lắng nghe Anh em phải đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn Đoàn kết tạo nên sức mạnh Chia rẽ yếu - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: Nhắn tin Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: 55-8, 56-7, 37-8, 68-9 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 55 – 8; 56 - 7; 37 – 8; 68 – - Biết tìm số hạng chưa biết tổng Kỹ năng: Rèn kĩ làm tính trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 55 – 8; 56 - 7; 37 – 8; 68 – kĩ tìm số hạng chưa biết tổng Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập (cột 1,2,3), tập (a,b) II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Một chục que tính que tính rời, sách giáo khoa - Học sinh: Một chục que tính que tính rời, sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3phút) - Trò chơi: Truền điện: Giáo viên tổ chức cho - Học sinh tham gia chơi học sinh truyền điện nêu phép tính kết tương ứng dạng 15, 16, 17, 18 trừ số - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe sinh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: 55 - Học sinh mở sách giáo khoa, – 8; 56 - 7; 37 – 8; 68 – trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 55 – 8; 56 - 7; 37 – 8; 68 – *Cách tiến hành: Hoạt động lớp -> Hoạt động cá nhân - Giáo viên thực phép trừ 55 – - Theo dõi giáo viên làm - Yêu cầu học sinh nêu cách làm - Lấy 55 que tính thao tác Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 que tính để tìm kết 47 - Học sinh nêu cách tính - Đặt tính tính: 55 * khơng trừ lấy 15 trừ - 7, viết 7, nhớ 47 * trừ 4, viết * Vậy 55- = 47 - Học sinh làm bảng con: - Yêu cầu học sinh tự làm vào bảng 56 37 68 phép tính lại -7 -8 -9 Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 49 29 59 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 55 – 8; 56 - 7; 37 – 8; 68 – - Biết tìm số hạng chưa biết tổng *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Bài (cột 1,2,3): - Học sinh nêu yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm bảng - Học sinh làm vào bảng con: a) 45 75 95 -9 -6 -7 36 69 88 b) 66 96 36 -7 -9 -8 59 87 28 c) 87 77 48 -9 -8 -9 78 69 39 - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét, sửa Bài (a,b): - Yêu cầu học sinh tự làm vào - Học sinh làm vào vở: a) x+9=27 b)7+x=35 x=27–9 x=35–7 x=18 x=28 - Giáo viên chấm, chữa Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập (cột 4,5) (M3, M4): Yêu cầu học - Học sinh tự làm vào vở: sinh tự làm báo cáo với giáo viên a) 65 15 -8 -9 77 b)56 46 -9 -7 88 39 c) 58 35 Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Bài tập (M4): Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo với giáo viên Năm học 2017 - 2018 -9 -7 49 28 - Học sinh làm vào vở: HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực trước bài: 65-38, 46-17, 57-28, 78-29 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ĐẠO ĐỨC GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu ích lợi việc giữ gìn trường lớp đẹp - Nêu việc cần làm để giữ gìn trường lớp đẹp - Hiểu: Giữ gìn trường lớp đẹp trách nhiệm học sinh Kỹ năng: Rèn cho học sinhdịnh Thái độ: Học sinh thực giữ gìn trường lớp đẹp biết nhắc nhở bạn bè giữ gìn trường lớp đẹp II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu thảo luận, đồ dùng cho học sinh sắm vai - Học sinh: Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Đàm Ngân Hoạt động học Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 - Trò chơi: Truyền điện: Giáo viên cho học sinh - Học sinh tham gia chơi truyền điện nêu việc làm thể quan tâm giúp bạn - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh có - Học sinh lắng nghe hành vi - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng - Quan sát lắng nghe HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Nêu ích lợi việc giữ gìn trường lớp đẹp - Nêu việc cần làm để giữ gìn trường lớp đẹp - Hiểu: Giữ gìn trường lớp đẹp trách nhiệm học sinh *Cách tiến hành: Việc 1: Tiểu phẩm bạn Hùng thật đáng khen Làm việc theo nhóm - Giáo viên mời số học sinh đóng vai tiểu - Các nhân vật: Bạn Hùng, cô phẩm giáo Mai, số bạn lớp, người dẫn chuyện - Giáo viên nêu kịch - Học sinh thể qua đóng vai - Tổ chức học sinh thảo luận theo câu hỏi: - Học sinh thảo luận cặp đơi - Bạn Hùng làm buổi sinh nhật - Đại diện nhóm trình bày kết - Hãy đón xem bạn hùng làm vậy? thảo luận Kết luận: Vứt giấy rác vào nơi quy định - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ góp phần giữ gìn trường lớp đẹp Việc 2: Bày tỏ thái độ Làm việc theo nhóm - Cho học sinh thảo luận - Học sinh thảo luận theo nhóm + Tranh1: Cảnh lớp học, bạn vẽ lên quan sát tranh trả lời câu tường Mấy bạn khác đứng xung quanh vỗ tay hỏi: + Tranh 2: bạn học sinh trực nhật lớp + Em có đồng ý với việc làm + Tranh 3: Cảnh sân trường có bạn học bạn tranh khơng? Vì sao? sinh ăn quà vứt giấy sân + Nếu bạn tranh em + Tranh 4: Các bạn tổng vệ sinh sân trường làm gì? + Tranh 5: Học sinh tưới - Đại diện nhóm trình bày kết - Các em cần làm để giữ gìn trường lớp thảo luận đẹp? - Trong việc đó, việc em làm được? - Học sinh trả lời việc em chưa làm được? Vì sao? Kết kuận: Để giữ gìn trường lớp đẹp, - Lắng nghe, ghi nhớ nên làm trực nhật hàng ngày, không bôi bẩn, vẽ bậy lên bàn ghế; không vứt rác bừa bãi, vệ sinh nơi quy định Việc 3: Bày tỏ ý kiến Làm việc lớp - Đánh dấu + vào trước ý kiến mà em đồng ý - Học sinh bày tỏ ý kiến a, Trường lớp đẹp có lợi cho sức khỏe học sinh - Học sinh làm vào phiếu học tập b, Trường lớp đẹp giúp em học tập tốt theo nhóm Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 c, Giữ gìn trường lớp đẹp bổn phận học sinh d, Giữ gìn trừong lớp đẹp thể yêu trường, yêu lớp đ, Vệ sinh trường lớp nhiệm vụ bác lao cơng - Một số nhóm trình bày ý kiến giải thích lý Kết luận: Giữ gìn trường lớp đẹp bổn - Học sinh lắng nghe phận học sinh, điều thể lòng yêu trường, yêu lớp giúp em sinh hoạt, học tập mơi trường lành Khuyến khích bày tỏ ý kiến: Việt Anh, Hoàng, Văn Minh, HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh thực - Lắng nghe, ghi nhớ tốt việc giữ gìn trường lớp - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh làm tập Chuẩn bị bài: - Lắng nghe thực Giữ gìn trường lớp đẹp (Tiết 2) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2017 TOÁN: 65-38, 46-17, 57-28, 78-29 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 65 – 38; 46 - 17; 57 – 28; 78 – 29 - Biết giải tốn có phép trừ dạng Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập (cột 1,2,3), tập (cột 1), tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Trò chơi: Đoán nhanh đáp số: Giáo viên đưa - Học sinh tham gia chơi phép tính cho học sinh nêu kết quả, dạng 558, 56-7, 37-8, 68-9 - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên - Lắng nghe dương học sinh trả lời nhanh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: 65- - Học sinh mở sách giáo khoa, 38, 46-17, 57-28, 78-29 trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 65 – 38; 46 17; 57 – 28; 78 – 29 *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân - Giáo viên viết phép trừ lên bảng - Vài học sinh nêu cách đặt tính yêu cầu học sinh thực tính - Học sinh làm vào bảng bảng lớp: 65 46 57 78 - 38 - 17 - 28 - 29 27 29 29 49 - Giáo viên nhận xét chữa Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 65 – 38; 46 - 17; 57 – 28; 78 – 29 - Biết giải tốn có phép trừ dạng *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Bài (cột 1,2,3): - Cho học sinh nêu yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu - Gọi học sinh nêu cách làm - Nêu cách thực - Học sinh làm vào a) 85 55 95 - 27 - 18 - 46 53 37 45 b) 96 86 66 - 48 - 27 - 19 48 59 47 c) 98 88 48 Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 - 19 79 - Giáo viên nhận xét, chốt kết Bài (cột 1): - Yêu cầu học sinh tự làm - 39 - 29 49 19 - Học sinh nêu cách thực - Học sinh làm vở: - -10 86 80 70 -9 -9 58 49 40 - Giáo viên chốt kết quả, nhận xét chung Bài 3: - Gọi học sinh đọc tốn - u cầu học sinh tóm tắt giải - học sinh đọc toán - Học sinh tóm tắt giải vào vở: Bài giải Số tuổi mẹ năm là: 65 – 27 = 38 (tuổi) - Giáo viên chấm nhanh làm số học Đáp số: 38 tuổi sinh Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT µBài tập PTNL: Bài tập (cột 4,5) (M3): Yêu cầu học sinh làm - Học sinh trình bày vào vở: a) 75 45 báo cáo với giáo viên - 39 - 37 36 b) 76 56 - 28 - 39 48 17 c) 87 77 - 39 - 48 48 29 Bài tập (cột 2) (M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Báo cáo kết với giáo viên - -9 báo cáo với giáo viên 77 70 61 -8 -5 72 64 59 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổng kết học - Học sinh lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực trước bài: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân 10 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TẬP LÀM VĂN: QUAN SÁT TRANH, TRẢ LỜI CÂU HỎI VIẾT TIN NHẮN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết quan sát tranh trả lời câu hỏi nội dung tranh (BT1) - Viết mẩu tin nhắn ngắn gọn, đủ ý (BT2) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ viết câu Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa tập - Học sinh: Sách giáo khoa, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh kể gia đình - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu - ghi lên bảng - học sinh kể - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết quan sát tranh trả lời câu hỏi nội dung tranh (BT1) - Viết mẩu tin nhắn ngắn gọn, đủ ý (BT2) *Cách tiến hành: Đàm Ngân 31 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 Bài tập 1: Làm việc lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Quan sát tranh trả lời câu hỏi - Khuyến khích học sinh nói theo cách nghĩ + Bạn nhỏ tranh làm gì? + Bạn nhỏ tranh cho búp bê ăn bột + Mắt bạn nhìn búp bê nào? + Mắt bạn nhìn búp bê thật âu yếm + Tóc bạn nào? + Tóc bạn buộc thành hai bím có thắt nơ + Bạn mặc áo màu gì? + Bạn nhỏ mặc áo màu xanh dễ thương - Học sinh nối tiếp nói theo tranh Bài tập 2: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ trước lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Bà đến nhà đón em chơi Hãy viết vài câu nhắn lại để bố mẹ biết - Vì bạn nhỏ phải viết nhắn tin? - Vì bà đến nhà đón em chơi bố mẹ khơng có nhà , em cần viết tin nhắn cho bố mẹ để bố mẹ không lo lắng - Nội dung tin nhắn cần viết gì? - Em cần viết rõ em chơi với bà - Yêu cầu học sinh viết nhắn tin - Học sinh viết - Học sinh trình bày tin nhắn - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Lớp bình chọn bạn viết hay HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Đánh giá chung kết làm học sinh - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Giáo viên giáo dục học sinh: - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà Chuẩn bị sau: Chia - Lắng nghe thực vui Kể anh chị em ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CƠNG: Đàm Ngân 32 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRỊN (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách gấp, cắt, dán hình tròn - Gấp, cắt, dán hình tròn Hình chưa tròn có kích thước to, nhỏ tùy thích Đường cắt mấp mô - Với học sinh khéo tay: + Gấp, cắt, dán hình tròn Hình tương đối tròn Đường cắt mấp mơ Hình dán phẳng + Có thể gấp, cắt, dán thêm hình tròn có kích thước khác Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo Thái độ: Học sinh có hứng thú với học thủ công II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Mẫu hình tròn dán hình vng Tranh quy trình gấp, cắt, dán hình tròn - Học sinh: Giấy thủ cơng, vở, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết cách gấp, cắt, dán hình tròn - Gấp, cắt, dán hình tròn Hình chưa tròn có kích thước to, nhỏ tùy thích Đường cắt mấp mơ *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cho học sinh quan sát tranh quy trình yêu - Học sinh nhắc lại bước: cầu nhắc lại bước gấp để cắt hình tròn? - Bước 1: Gấp hình - Bước 2: Cắt hình tròn - Nhắc nhở: lưu ý số em lúng túng - Gợi ý cho học sinh trình bày sản phẩm làm bơng hoa, chùm bóng bay,… - Bước 3: Dán hình tròn - Học sinh thực hành theo nhóm - Các nhóm trình bày sản phẩm, ý cách trình bày theo chùm bóng bay, bơng hoa, Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm Đàm Ngân 33 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Đánh giá sản phẩm học sinh– Nhận xét - Tuyên dương sản phẩm làm đúng, đẹp Năm học 2017 - 2018 - Nghe, ghi nhớ Rút kinh nghiệm - Lắng nghe - Lắng nghe - Nhắc lại nội dung tiết học - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh trả lời - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị - Lắng nghe giấy thủ công cho sau: Gấp, cắt, dán biển - Lắng nghe thực báo (Tiết 1) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ CÁCH XỬ LÝ Thứ sáu ngày tháng 12 năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết vận dụng bảng trừ phạm vi 20 để tính nhẩm, trừ có nhớ phạm vi 100, giải tốn - Biết tìm số bị trừ, số hạng chưa biết Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ làm tính giải tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1, tập (cột 1,3), tập 3b, tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: Đàm Ngân 34 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng nhóm - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Trò chơi: Truyền điện: Tổ chức cho - Học sinh tham gia chơi học sinh nối tiếp nêu phép tính kết tương ứng phép trừ, dạng học - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày sinh vào - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Luyện tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết vận dụng bảng trừ phạm vi 20 để tính nhẩm, trừ có nhớ phạm vi 100, giải tốn - Biết tìm số bị trừ, số hạnh chưa biết *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Bài 1: - Yêu cầu học sinh đọc đề - Học sinh đọc - Cho học sinh làm miệng - Học sinh nêu miệng: 18 – = 16 – = 17 – = 15 – = 16 – = 14 – = 15 – = 13 – = 12 – = 12 – = - Giáo viên nhận xét chung Bài (cột 1,3): Đặt tính tính - Cho học sinh làm bảng - Nhận xét bảng - Củng cố thực tính cột dọc Bài 3b: - Yêu cầu học sinh tự làm 14 – = 17 – = 13 – = 12 – = 12 – = 16 – =10 11 – = 14 – = 10 – = 11 – = - Học sinh lắng nghe - Học sinh đọc yêu cầu - Làm bảng con: 35 63 -8 -5 27 48 72 - 34 38 94 - 36 58 - Học sinh lắng nghe - học sinh làm bảng nhóm, lớp làm bảng con: Đàm Ngân 35 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 - Giáo viên nhận xét - Củng cố tìm thành phần chưa biết Bài 4: Tóm tắt: Thùng to : 45 kg Thùng bé hơn: kg Thùng bé : kg? - Yêu cầu học sinh làm vào Năm học 2017 - 2018 - Thực theo yêu cầu + x = 42 x = 42 – x = 36 - Học sinh quan sát, lắng nghe - Giải vào bảng lớp Bài giải: Thùng bé có là: 45- = 39 (kg) Đáp số: 39 kg đường - Giáo viên chấm chữa - Củng cố giải toán có lời văn Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành BT µBài tập PTNL: Bài tập (cột 2) (M3, M4): Yêu cầu - Học sinh tự làm vào báo cáo học sinh làm báo cáo với giáo kết với giáo viên: 57 81 viên -9 - 45 48 36 Bài tập (a, c) (M4): Yêu cầu học - Học sinh tự làm báo cáo kết sinh làm báo cáo với giáo viên HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Học sinh lắng nghe - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe lớp Sửa sai Xem trước bài: 100 - Lắng nghe thực trừ số ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (TẬP CHÉP) Đàm Ngân 36 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 TIẾNG VÕNG KÊU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe- viết xác, trình bày khổ thơ đầu thơ Tiếng võng kêu - Làm tập 2a Kỹ năng: Giúp học sinh Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt (Giáo viên nhắc học sinh đọc thơ Tiếng võng kêu (Sách giáo khoa) trước viết tả.) II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phấn màu, câu hỏi nội dung đoạn viết, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát, kết nối học - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý + Bài thơ cho ta biết điều gì? + Bạn nhỏ ngắm em ngủ đốn giấc mơ em + Mỗi câu thơ có tiếng? + tiếng + Để trình bày khổ thơ đẹp ta phải viết nào? + Viết vào trang giấy + Các chữ đầu câu viết nào? + Viết hoa - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Học sinh nêu Đàm Ngân 37 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu học sinh nêu điểm (âm, vần) hay viết sai - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học từ khó sinh viết bảng lớp - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên đọc lần Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: Sơn Lâm, Văn Minh, Dương,… HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác khổ thơ bài: Tiếng võng kêu - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: - Tư ngồi: Nguyễn An, Dương, - Cách cầm bút: Duy, Sơn Lâm, - Tốc độ: Sơn Lâm, Nguyên, HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh đổi chéo soát cho - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Giúp học sinh rèn kĩ phân biệt l/n *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Bài 2a: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Chọn chữ ngoặc để điền vào chỗ trống - Cả lớp làm vào giấy nháp - học sinh àm vào bảng phụ a) Lấp lánh, nặng nề, lanh lợi, nóng nảy - Giáo viên lớp nhận xét bổ sung - Học sinh lắng nghe HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe Đàm Ngân 38 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp - Quan sát, học tập không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết - Lắng nghe thực lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau: Hai anh em ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: Đàm Ngân 39 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 2017 - 2018 + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: PHÒNG TRÁNH NGỘ ĐỘC KHI Ở NHÀ (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu số việc cần làm để phòng tránh ngộ độc nhà - Biết biểu bị ngộ độc - Nêu số lí khiến bị ngộ độc qua đường ăn, uống thức ăn ôi thiu ăn nhiều xanh, uống nhầm thuốc, Kỹ năng: Rèn cho học sinhđịnh Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Hình vẽ sách giáo khoa trang 30, 31, vài vỏ hộp thuốc tây - Học sinh: Sách giáo khoa Đàm Ngân 40 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: + Kể tên việc cần làm để giữ sân, vườn, khu vệ sinh chuồng gia súc + Giữ vệ sinh mơi trường xung quanh nhà có lợi gì? - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Ở tiết tự nhiên xã hội trước em học biết cách giữ môi trường xung quanh nhà Hôm thầy hướng dẫn em học bài: Phòng tránh ngộ độc nhà - Giáo viên ghi tựa lên bảng Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Học sinh trả lời - Học sinh nhận xét - Lắng nghe - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết số thứ sử dụng gia đình gây ngộ độc - Phát số kí khiến bị ngộ độc qua đường ăn uống - Ý thức việc thân người lớn gia đình làm để phòng tránh ngộ độc cho cho người - Biết cách ứng xử thân người khác bị ngộ độc *Cách tiến hành: Việc 1: Quan sát hình vẽ thảo luận - Học sinh quan sát hình vẽ, thảo luận Mục tiêu: phát biểu - Biết số thứ sử dụng gia đình gây ngộ độc - Phát số kí khiến bị ngộ độc qua đường ăn uống Cách tiến hành: - Học sinh suy nghĩ phát biểu Bước 1: Động não - Kể tên thứ gây ngộ độc qua đường ăn, uống? - Mỗi học sinh nêu thứ - Cả lớp, giáo viên theo dõi, nhận xét - Giáo viên ghi lên bảng lớp Bước 2: Làm việc theo nhóm - Giáo viên hỏi: Trong thứ em - Học sinh trả lời kể thứ thường cất giữ nhà - Tiếp theo, giáo viên giao nhiệm vụ cho - Học sinh quan sát tranh thảo luận nhóm quan sát hình 1, 2, câu hỏi dành cho nhóm Đàm Ngân 41 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 sách giáo khoa trang 30 tìm lí khiến cho bị ngộ độc Ví dụ: - Nhóm 1: Quan sát hình trả lời câu hỏi: + Nếu bạn hình ăn bắp ngơ điều xãy ra? Tại sao? - Nhóm 2: Quan sát hình trả lời câu hỏi + Trên bàn có thứ ? + Nếu em bé lấy lọ thuốc ăn phải viên thuốc tưởng kẹo, điều xãy ra? - Nhóm 3: Quan sát hình trả lời câu hỏi + Nơi góc nhà để thứ gì? + Nếu dễ lẫn lộn dầu hỏa, thuốc trừ sâu hay phân đạm với nước mắm, dầu ăn, điều xãy với người gia đình? Bước 3: Làm việc lớp - Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác bổ sung Kết luận: Một số thứ có nhà gây ngộ độc là: Thuốc trừ sâu, dầu hỏa, thuốc tây, thức ăn ôi thiu,hay thức ăn có ruồi đậu vào - Một số người bị ngộ độc ăn uống lí sau: - Uống nhầm dầu hỏa, thuốc trừ sâu, chai khơng có nhãn dễ lẫn với thức ăn uống thường ngày - Ăn thức ăn thiu thức ăn có ruồi, gián, chuột đụng vào - Ăn uống thuốc tây liều tưởng kẹo hay nước Việc 2: Quan sát hình vẽ thảo luận Mục tiêu: Ý thức việc thân người lớn gia đình làm để phòng tránh ngộ độc cho cho người Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát tiếp hình 4, 5, sách giáo khoa Đàm Ngân 42 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh quan sát hình, thảo luận nhóm, phát biểu ý kiến - Đại diện nhóm lên trình bày - Học sinh theo dõi Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 trang 31 trả lời câu hỏi - Chỉ nói người làm gì? Nêu tác dụng việc làm Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên trình bày Các nhóm khác theo dõi bổ sung - Tiếp theo, giáo viên yêu cầu số học sinh nói trước lớp thứ gây ngộ độc chúng cất giữ đâu nhà - Các học sinh khác góp ý xem xếp dã bảo đảm chưa thứ nên cất giữ đâu tốt Kết luận: - Để phòng tránh ngộ độc nhà cần + Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thứ thường dùng gia đình + Thuốc men cần để nơi quy định, xa tầm với trẻ em nên có tủ thuốc gia đình + Thức ăn khơng nên để lẩn với chất tẩy rữa chất hóa chất khác - Xem xét nhà liệt kê thứ ta ăn uống nhầm bị ngộ độc cho biết chúng cất đâu ? - Không nên ăn thức ăn ôi thiu Phải rửa thức ăn trước đem chế biến không để ruồi, gián, chuột đụng vào thức ăn dù sống hay nấu chín - Các loại phân bón, thuốc trừ sâu, bả chuột, dầu hỏa, xăng, cần cất giữ riêng có nhãn mác để tránh sử dụng nhầm lẫn Việc 3: Đóng vai Mục tiêu: Biết cách ứng xử thân người khác bị ngộ độc Cách tiến hành: - Giáo viên theo dõi, nhận xét + Bước 1: Làm việc theo nhóm - Giáo viên nêu nhiệm vụ - Các nhóm đưa tình để tập ứng xử thân người khác Đàm Ngân 43 Năm học 2017 - 2018 - HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm lên trình bày - HS thảo luận - Học sinh đưa tình phân vai, tập đóng nhóm Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 bị ngộ độc Ví dụ: Nhóm tập cách ứng sử thân bị ngộ độc Nhóm tập cách ứng xử người thân gia đình bị ngộ độc - Các nhóm đưa tình phân vai, tập đóng nhóm - Giáo viên tới nhóm giúp đỡ - Dưới tình để giáo viên gợi ý cho học sinh tham khảo + Em bạn tình cờ uống phải thứ độc hại nhà Bạn chơi ngồi sân nhìn thấy em khóc, kêu đau bụng sợ hãi hướng phía Đóng vai để thể bạn làm Bước 2: Làm việc lớp - Mời học sinh lên đóng vai, học sinh khác theo dõi đặt vào địa vị nhân vật tình nhóm bạn đưa thảo luận để đến lựa chọn cách ứng xử Kết luận: Khi bị ngộ độc cần phải báo cho ngưới lớn biết gọi cấp cứu Nhớ đem theo nói cho cán y tế biết thân người nhà bị ngộ độc thứ gì? HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại Ln có ý thức phòng tránh ngộ độc nhà Ln có ý thức phòng tránh ngộ độc nhà xem trước bài: Trường học Năm học 2017 - 2018 - Hỏi nhanh em uống gì, kêu cứu nhờ người lớn thuê xe hay gị cấp cứu, đưa em vỏ chai hay chất độc đến cán y tế - Học sinh lên đóng vai - Lắng nghe, ghi nhớ - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân 44 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Đàm Ngân Tuần 14 45 Năm học 2017 - 2018 Tiểu học Hoàng Hoa Thám .. .Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 20 17 - 20 18 câu trước lớp (2 lượt bài) - Cho học sinh luyện đọc từ khó - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, Chú ý phát âm: Thanh, Việt Anh, Bảo, Sơn Lâm lớp) c Học. .. Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 20 17 - 20 18 - 19 79 - Giáo viên nhận xét, chốt kết Bài (cột 1): - Yêu cầu học sinh tự làm - 39 - 29 49 19 - Học sinh nêu cách thực - Học sinh. .. Giáo án lớp 2D Tuần 14 Năm học 20 17 - 20 18 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 14 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 14 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan