0

Tuần 13 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

48 2,744 62

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2017, 21:48

Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 13: Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): BÔNG HOA NIỀM VUI I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Cảm nhận lòng hiếu thảo với cha mẹ bạn học sinh câu chuyện - Trả lời câu hỏi sách giáo khoa Kỹ năng: Đọc đúng, rõ ràng toàn Biết ngắt nghỉ đúng; đọc rõ lời nhân vật Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học *GDBVMT: Giáo dục tình cảm yêu thương người thân gia đình II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng - Học sinh tham gia thi đọc thơ Mẹ - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu tựa bài: Những hoa - Học sinh nhắc lại tên mở niềm vui sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: lộng lẫy, chần chừ - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: lộng lẫy, chần chừ, nhân hậu, hiếu thảo, đẹp mê hồn *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: - Học sinh lắng nghe, theo dõi b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 - Luyện đọc từ khó: lộng lẫy, chần chừ Năm học 2017 - 2018 - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) Chú ý phát âm: Thanh, Việt Anh, c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Giải nghĩa từ: lộng lẫy, chần chừ, nhân hậu, hiếu thảo, đẹp mê hồn - Luyện câu: + Em muốn đem tặng bố/ hoa Niềm Vui/ để bố dịu đau.// + Những hoa màu xanh/ lộng lẫy ánh mặt trời buổi sáng.// + Em hái thêm hai bơng nữa,/ Chi ạ!// Một bơng cho em,/ trái tim nhận hậu em.// Một cho mẹ,/ bố mẹ/ dạy dỗ em thành cô bé hiếu thảo.// d Học sinh đọc đoạn nhóm Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học sinh nối tiếp đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ luyện đọc câu khó - Học sinh hoạt động theo cặp, luân phiên đọc đoạn - Các nhóm thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc đồng đoạn 1,2 - Cho lớp đọc đồng đoạn 1, - Cả lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: Cảm nhận lòng hiếu thảo với cha mẹ bạn học sinh câu chuyện *Cách tiến hành: Làm việc lớp - Câu 1: Mới sáng tinh mơ, Chi vào - Tìm bơng hoa cúc màu xanh, lớp gọi vườn hoa để làm gì?  Màu xanh là hoa Niềm Vui, tặng bố làm dịu màu hi vọng vào điều tốt lành  Tình đau bố cảm Chi dành cho bố - Câu 2: Vì Chi khơng dám tự ý hái - Vì nhà trường có nội quy khơng ngắt bơng hoa Niềm Vui?  Biết bảo vệ hoa công - Câu 3: Khi biết Chi cần bơng - Hái thêm hai hoa, tặng cho hoa, cô giáo nói nào?  Cơ giáo em, tặng cho mẹ Bố mẹ dạy dỗ em thành cô bé hiếu thảo cảm động - Câu 4: Theo em bạn Chi có đức - Hiếu thảo với cha mẹ, học sinh Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 tính đáng q? ngoan *THGDBVMT: Chúng ta cần làm để - Học sinh trả lời thể tình cảm yêu thương với người thân mình? HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe - Các nhóm phân vai thi đọc - Các nhóm tự phân vai đọc lại - Giáo viên nhận xét chung lớp - Lớp lắng nghe, nhận xét bình chọn học sinh đọc tốt - Gọi học sinh đọc - Học sinh đọc Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Câu chuyện nói lên điều gì? - Học sinh trả lời - Giáo viên chốt GDBVMT - Lắng nghe - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: Quà bố ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14 - I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực phép trừ dạng 14 – 8, lập bảng 14 trừ số - Biết giải tốn có phép trừ dạng 14 - Kỹ năng: Rèn kĩ làm tính giải tốn dạng 14 – Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập (cột 1,2), tập (3 phép tính đầu), tập (a,b), tập Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng gài, bó que tính chục que tính rời - Học sinh: Sách giáo khoa, que tính III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3phút) - Trò chơi: Truyền điện - Học sinh tham gia chơi Giáo viên cho học sinh truyền điện nêu phép tính kết tương ứng phép tính dạng 53 - 15 - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe sinh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: 14 - Học sinh mở sách giáo khoa, trừ số: 14 - trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết thực phép trừ dạng 14 – 8, lập bảng 14 trừ số *Cách tiến hành: Việc 1: Nêu vấn đề Hoạt động lớp - Đưa tốn: Có 14 que tính, bớt que - Học sinh thực phân tích tính Hỏi que tính? đề - Để biết lại que tính ta phải làm - Thực phép tính trừ 14 – gì? - Viết 14 – Việc 2: Tìm kết Hoạt động lớp - Yêu cầu học sinh lấy 14 que tính suy nghĩ - Thao tác que tính tìm cách bớt que tính - Còn que tính? - Còn que tính - u cầu học sinh nêu cách bớt mình? - Đầu tiên bớt que tính rời Để bớt que tính tháo bó thành 10 que tính rời Bớt que lại que - Vậy 14 que tính bớt que tính que - Còn que tính tính? - Vậy 14 trừ mấy? - 14 trừ - Viết lên bảng: 14 – = Việc 3: Đặt tính thực tính Hoạt động cá nhân -> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh lên bảng đặt tính - Học sinh đặt tính: 14 Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 -8 - Học sinh nêu cách trừ - Cho nhiều học sinh nhắc lại cách trừ * Bảng công thức: 14 trừ số - Yêu cầu học sinh sử dụng que tính để tìm kết - Thao tác que tính, tìm kết phép trừ phần học ghi kết vào học - Yêu cầu học sinh thông báo kết - Học sinh nêu: 14-5=9 14-6=8 14-7=7 - Yêu cầu lớp đọc thuộc bảng công thức 14-8=6 14 trừ số 14-9=5 *Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực phép trừ dạng 14 – - Biết giải tốn có phép trừ dạng 14 - *Cách tiến hành: Bài (cột 1,2): Làm việc cá nhân -> Chia sẻ - học sinh đọc yêu cầu trước lớp - Yêu cầu học sinh tự nhẩm ghi kết - Học sinh làm bài: phép tính a)9 + = 14 + = 14 + = 14 + = 14 14 – = 14 – = 14 – = 14 – = b)14 – - 2=8 14 – – = 14 – = 14 – =5 - Yêu cầu học sinh so sánh + - Ta có: + = - Yêu cầu học sinh so sánh 14 - - 14 – - Có kết KL: Vì + = nên 14 - - 14 - - Giáo viên nhận xét, sửa Bài (3 phép tính đầu): Làm việc cá nhân -> - học sinh đọc yêu cầu Chia sẻ trước lớp - Học sinh làm bảng lớp bảng - Yêu cầu học sinh tự làm sau nêu lên cách thực - Giáo viên nhận xét chung Bài (a,b): Làm việc lớp -> Làm việc cá nhân - Đặt tính tính hiệu - học sinh đọc yêu cầu - Muốn tìm hiệu biết số bị trừ số trừ ta - Học sinh nêu làm nào? - Yêu cầu học sinh làm vào bảng - Học sinh làm bảng lớp bảng - Gọi em lên bảng - Nhận xét, chữa - Học sinh lắng nghe Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 Bài 4: Làm việc lớp -> Làm việc cá nhân - Bài tốn cho biết gì? - Cho biết có 14 quạt điện bán quạt điện - Muốn biết cửa hàng quạt điện ta - Thực phép tính trừ làm nào? - Yêu cầu học sinh tóm tắt giải tốn vào - Học sinh làm bài: Tóm tắt Bài giải: Có : 14 quạt điện Cửa hàng lại số quạt điện Đã bán: quạt điện là: Còn lại: … quạt điện? 14 – = (quạt) *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành Đáp số: quạt điện tập µBài tập PTNL: Bài tập (2 phép tính cuối) (M3): Yêu cầu - Học sinh làm báo cáo học sinh tự làm báo caaso với giáo viên với giáo viên: 14 14 - -8 Bài tập 3c (M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh làm báo cáo với giáo viên: báo caaso với giáo viên 12 - HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực trước bài: 34 - ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ĐẠO ĐỨC QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ BẠN BÈ (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết bạn bè cần phải quan tâm, giúp đỡ lẫn - Nêu vài biều cụ thể việc quan tâm giúp đỡ bạn bè học tập, lao động sinh hoạt ngày Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 Kỹ năng: Rèn cho học sinh thói quen quan tâm, giúp đỡ bạn bè người xung quanh Thái độ: Biết quan tâm giúp đỡ ban bè việc làm phù hợp với khả * GDKNS: Kĩ thể cảm thông với bạn bè II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh phiếu ghi câu hỏi - Học sinh: Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Giáo viên đưa tình huống: Hơm Hà bị ốm, - Học sinh nêu cách xử lí không học Nếu bạn Hà em làm gì? - Khi quan tâm giúp đỡ bạn em cảm thấy - Rất vui, lơn nhiều, tự hào nào? - Nhận xét, đánh giá, tuyên dương học sinh có - Học sinh lắng nghe hành vi - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng - Quan sát lắng nghe HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Học sinh biết ứng xử tình liên quan đến việc quan tâm giúp đỡ bạn - Định hướng cho học sinh biết quan tâm giúp đỡ bạn sống *Cách tiến hành: Việc 1: Đốn xem điều xảy ra: Làm việc lớp - Cho học sinh quan sát tranh sách giáo - Quan sát tranh khoa - Giáo viên kết luận: quan tâm giúp đỡ phải - Học sinh lắng nghe lúc, chỗ, không vi phạm nội quy nhà trường Việc 2: Tự liên hệ: Làm việc theo nhóm - Giáo viên nêu yêu cầu học sinh trả lời - Thảo luận đoán cách ứng xử - Đại diện nhóm trình bày ý kiến - Cả lớp nhận xét - Giáo viên kết luận: Cần quan tâm giúp đỡ bạn, - Các tổ lập kế hoạch giúp đặc biệt bạn khó khăn bạn gặp khó khăn trường lớp để giúp đỡ Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 Việc 3: Trò chơi “Hái hoa dân chủ” tiểu phẩm chơi: Làm việc lớp - Giáo viên hướng dẫn cách chơi - Học sinh lắng nghe - Tổ chức cho học sinh chơi - Học sinh lên hái hoa trả lời câu hỏi: + Em làm bạn đau tay, tay lại xách nặng? + Em làm tổ em có người bị ốm? - Giáo viên kết luận: Cần cư xử tốt với bạn, - Vài học sinh nhắc lại không phân biệt đối xử với bạn nghèo khuyết tật,… thực tốt quyền khơng phân biệt đối xử trẻ em *GDKNS: Thể cảm thơng với bạn bè: Em làm bạn em gặp chuyện khơng may? Khuyến khích bày tỏ ý kiến: Sơn Lâm, Nguyên, Dương, HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh: - Lắng nghe (Quyền bổn phận): Cần quan tâm giúp đỡ bạn, đặc biệt bạn khó khăn quan tâm giúp đỡ phải lúc, chỗ, không vi phạm nội quy nhà trường - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh làm tập Chuẩn bị bài: - Lắng nghe thực Giữ gìn trường lớp đẹp ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2017 TOÁN: 34 - I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 34 – - Biết tìm số hạng chưa biết tổng tìm số bị trừ Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 - Biết giải tốn Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính có nhớ phạm vi 100, dạng 34 – giải tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập (cột 1,2,3), tập 3, tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bó chục que tính que tính rời - Học sinh: Sách giáo khoa, que tính III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc bảng 14 - Học sinh tham gia chơi trừ số - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên - Lắng nghe dương học sinh trả lời nhanh - Học sinh mở sách giáo khoa, - GT ghi đầu lên bảng: 34-8 trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 34 – *Cách tiến hành: Việc 1: Nêu vấn đề: Làm việc lớp - Có 34 que tính bớt que tính Hỏi bao - Nghe phân tích đề tốn nhiêu que tính? - Muốn biết que tính ta phải làm - Thực phép trừ 34 – nào? - Viết phép tính lên bảng 34 – Việc 2: Tìm kết quả: Làm việc lớp - Yêu cầu học sinh lấy bó chục que tính - Thao tác que tính que tính rời tìm cách bớt que tính - 34 que tính bớt que tính lại - Còn 26 que tính que tính? - Vậy 24 trừ bao nhiêu? - Bằng 26 Việc 3: Đặt tính tính: Làm việc cá nhân - Yêu cầu lớp đặt vào bảng - Học sinh thực phép tính: 34 -8 26 - Nêu cách đặt tính tính - Vài học sinh nêu *Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 34 – - Biết tìm số hạng chưa biết tổng tìm số bị trừ - Biết giải tốn *Cách tiến hành: Bài (cột 1,2,3): Tính: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ trước lớp - Nêu yêu cầu - học sinh nêu yêu cầu - Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh làm sách giáo khoa nêu kết quả: a) 94 64 44 -7 - - 87 59 35 b)72 -9 63 - Giáo viên nhận xét, chốt kết Bài 3: Làm việc lớp -> Làm việc cá nhân - Bài toán thuộc dạng tốn gì? - u cầu học sinh tóm tắt trình bày giải - Giáo viên nhận xét Bài 4: Làm việc lớp -> Làm việc cá nhân - Nêu cách tìm số hạng tổng? - Cách tìm số bị trừ? - Cho học sinh làm 53 -8 45 74 -6 68 - học sinh đọc u cầu - Bài tốn - Học sinh làm bài: Tóm tắt: Hà ni : 34 Ly ni hơn: Ly ni : … con? Bài giải: Số gà nhà Ly nuôi là: 34 – = 25 (con) Đáp số: 25 gà - Lấy tổng trừ số hạng biết - Lấy hiệu cộng với số trừ - Học sinh làm vào bảng x + = 34 x = 34 – x = 27 x – 14 = 36 x = 36 + 14 x = 50 - Nhận xét Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành BT µBài tập PTNL: Bài tập (cột 4,5) (M3): Yêu cầu học sinh tự - Học sinh làm báo cáo với giáo viên: làm báo cáo với giáo viên a) 84 24 Đàm Ngân Thám 10 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng ghi câu hỏi gợi ý - Học sinh: Sách giáo khoa, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: - Học sinh trả lời + Các việc cần làm gọi điện? + Ý nghĩa việc tút ngắn liên tục "tút" dài ngắt quãng gì? - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu - ghi lên bảng: Kể - Học sinh mở sách giáo khoa gia đình tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết kể gia đình theo gợi ý cho trước (BT1) - Viết đoạn văn ngắn (từ đến câu) theo nội dung BT1 *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ trước lớp Bài tập 1: - Bài yêu cầu gì? - học sinh đọc yêu cầu: Kể gia đình em - Giáo viên hướng dẫn bảng phụ viết - Quan sát sẵn - Yêu cầu học sinh kể mẫu trước lớp + Kể trước lớp + 3, học sinh kể + Kể nhóm + Học sinh kể theo nhóm - Giáo viên theo dõi nhóm kể - Cho học sinh thi kể trước lớp - Đại diện nhóm thi kể - Bình chọn người kể hay - VD: Gia đình em có người Bố mẹ em làm ruộng Chị em học trường THCS Nguyễn Trãi Còn em học lớp trường tiểu học Lê Văn Tám Mọi người gia đình em yêu thương Em tự hào gia đình em Bài tập (viết): - Viết lại điều vừa nói làm tập - Học sinh làm (viết từ 3-5 câu) - Nhiều học sinh đọc trước - Giáo viên nhận xét, góp ý lớp HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Đánh giá chung kết làm học sinh - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà Chuẩn bị sau - Lắng nghe thực Đàm Ngân Thám 34 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CƠNG: GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRỊN (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách gấp, cắt, dán hình tròn - Gấp, cắt, dán hình tròn Hình chưa tròn có kích thước to, nhỏ tùy thích Đường cắt mấp mô - Với học sinh khéo tay: + Gấp, cắt, dán hình tròn Hình tương đối tròn Đường cắt mấp mơ Hình dán phẳng + Có thể gấp, cắt, dán thêm hình tròn có kích thước khác Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo Thái độ: Học sinh có hứng thú với học thủ công II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Mẫu hình tròn dán giấy vng - Học sinh: Giấy thủ công, vở, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Giới thiệu - ghi lên bảng HĐ quan sát nhận xét: (10 phút) *Mục tiêu: Học sinh nắm cấu tạo hình *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét hình - Học sinh hát - Học sinh báo cáo - Học sinh quan sát - Học sinh quan sát nhận xét mẫu tranh quy trình - Thao tác vật mẫu: Đàm Ngân Thám 35 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 - Nối điểm O với điểm M.N.P nằm đường tròn - Gọi học sinh so sánh độ dài OM, ON, OP? - Do đặc điểm mà để vẽ đường tròn ta sử dụng dụng cụ Khi khơng dùng dụng cụ ta tạo hình tròn cách gấp, cắt giấy - Gọi học sinh so sánh MN với cạnh hình vng? - Nhắc nhở: Cắt bỏ phần gạch chéo ta hình tròn + Hướng dẫn gấp, cắt dán mẫu lần HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Gấp, cắt, dán hình tròn *Cách tiến hành: Việc 1: Hướng dẫn mẫu: Hoạt động lớp - Bước 1: Gấp hình - Học sinh tập trung ý xem + Cắt hình vng có cạnh (H1) giáo viên thực hành + Gấp tư hình vng theo đường chéo H2a Hình điểm O điểm đường chéo Gấp đôi H2a để lấy đường dấu mở H2b Hình 2a + Gấp H2b theo đường dấu gấp cho cạnh bên sát vào đường dấu H3 Hình 2b - Học sinh quan sát - Bước 2: Cắt hình tròn + Lật mặt sau H3 H4 Cắt theo đường dấu CD mở H5a + Từ H5a cắt, sửa theo đường cong mở hình tròn (H6) + Có thể gấp đơi H5a theo đường dấu Hình Hình cắt, sửa theo đường cong H5b mở Đàm Ngân Thám 36 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 hình tròn - Bước : Dán hình tròn (SGV/ tr 219) Hình 5a Hình 5b + Dán hình tròn vào phần trình bày sản phẩm  Chú ý: Nên bơi hồ mỏng, đặt hình cân đối, miết nhẹ tay để hình phẳng - Gọi học sinh lên gấp, cắt dán lại hình tròn - Theo dõi chỉnh sửa Hình - Cả lớp theo dõi nhận xét - Học sinh thao tác gấp, cắt dán Việc 2: Gấp nháp: Hoạt động cá nhân - Tổ chức cho học sinh gấp, cắt dán hình (theo hình tròn Cả lớp thực hành dõi giúp đỡ học sinh) Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Trưng bày đánh giá sản phẩm - Học sinh trưng bày sản phẩm lớp - Cho học sinh đánh giá sản phẩm - Học sinh thực - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương học - Lắng nghe sinh làm tốt - Nhắc lại nội dung tiết học - Học sinh lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà ôn lại cách gấp, cắt, dán - Lắng nghe thực hình tròn, chuẩn bị đồ dung cho tiết sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: LỰA CHỌN THỰC PHẨM TỐT CHO SỨC KHỎE Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017 Đàm Ngân Thám 37 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 TOÁN: 15, 16, 17, 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực phép trừ để lập bảng trừ: 15,16,17,18, trừ số Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, que tính, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa, que tính, bảng III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Trò chơi: Ai nhanh, - Học sinh tham gia chơi, Giáo viên tổ chức cho đội (mỗi đội học sinh) lớp cổ vũ thi điền đáp số: 78 – 24 = ? 93 – 17 = ? 66 – 45 = ? - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: 15, - Học sinh mở sách giáo khoa, 16, 17, 18 trừ số trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết thực phép trừ để lập bảng trừ: 15,16,17,18, trừ số *Cách tiến hành: Làm việc lớp Việc 1: Hướng dẫn học sinh lập bảng 15 trừ số: - Có 15 que tính bớt que tính Hỏi bao - Nghe phân tích đề tốn nhiêu que tính? - Làm để tìm số que tính lại? - Thực phép trừ 15-6 - Yêu cầu học sinh sử dụng que tính tìm kết - Thao tác que tính - 15 que tính bớt que tính lại - Còn que tính que tính? Đàm Ngân Thám 38 Tiểu học Hồng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 - Vậy 15 trừ mấy? - Viết bảng: 15 – = - Tương tự trên: 15 que tính bớt que tính que tính? - 15 que tính bớt que tính lại que tính? - Yêu cầu học sinh đọc phép tính - Viết lên bảng: 15 – = - Yêu cầu học sinh sử dụng que tính tìm kết phép trừ: 15-8; 15-9 - 15 trừ - Trò chơi: Truyền điện: Học sinh nối tiếp đọc thuộc bảng trừ: 15,16,17,18 trừ số - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa sai Xem trước sau - Học sinh lắng nghe - Thao tác que tính - Học sinh thao tác que tính: 15 que tính bớt que tính que tính - 15 trừ - Học sinh thực hiện: 15 – = 15 – = - Yêu cầu lớp đọc thuộc bảng công thức 15 - Học sinh đọc thuộc trừ số Việc 2: Hướng dẫn học sinh lập bảng 16,17,18 trừ số: - Tương tự với 16, 17, 18 thực 15 trừ số Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: Biết thực phép trừ: 15,16,17,18, trừ số *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Bài 1: Tính: - Học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh tự tính ghi kết vào a) 15 15 15 15 15 sách giáo khoa - - - - - 10 b) 16 16 16 17 17 - - - - - 9 c) 18 13 12 14 20 - - - - - - Nhận xét chữa 12 Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành BT µBài tập PTNL: - Học sinh tự làm vào Bài tập (M3, M4): báo cáo kết với giáo viên HĐ Tiếp nối: (3 phút) Đàm Ngân Thám 39 - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) QUÀ CỦA BỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe- viết xác, trình bày đoạn văn xi có nhiều dấu câu - Làm tập 2, tập 3a Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc tả iê/yê, d/gi Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ ghi tập - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung để viết cho tả đoạn văn xuôi *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, Đàm Ngân Thám 40 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 điều cần lưu ý + Q bố câu có gì? + Cà cuống, niềng niễng, hoa sen, nhị sen, cá sộp, cá chuối + Bài tả có câu? + câu + Những chữ đầu câu viết nào? + Viết hoa + Câu có dấu hai chấm? + Câu 2: “Mở thúng câu giới nước… bò nhộn nhạo.” - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Học sinh quan sát - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học từ khó: cà cuống, niềng niễng sinh viết bảng lớp - Nhận xét viết bảng học sinh - Giáo viên đọc lần - Lắng nghe Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: Hoàng, Yến Nhi,… HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác đoạn văn xi - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: - Tư ngồi: Dương, Nguyễn An, - Cách cầm bút: Duy, Sơn Lâm, - Tốc độ: Sơn Lâm, Nguyên, HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh đổi chéo soát lỗi - Giáo viên chấm nhanh - cho - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Giúp học sinh rèn quy tắc tả iê/yê, d/gi *Cách tiến hành: Bài 2: Làm việc cá nhân - Bài yêu cầu gì? - Điền vào chỗ trống yê/iê - Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bảng - Học sinh làm bài: Câu chuyện, Đàm Ngân Thám 41 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 phụ - Giáo viên nhận xét, sửa Bài 3a: Trò chơi Ai nhanh – Ai - Tổ chức cho học sinh lên thi điền Năm học 2017 - 2018 yên lặng, viên gạch, luyện tập - Lắng nghe - Nhận xét, tổng kết trò chơi chốt lại HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau - Học sinh tham gia chơi: Dung dăng dung dẻ Dắt trẻ chơi Đến ngõ nhà giời Lạy cậu lạy mợ Cho cháu quê Cho dê học - Học sinh nêu - Lắng nghe - Quan sát, học tập - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần Đàm Ngân Thám 42 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: GIỮ SẠCH MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NHÀ Ở (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu số việc cần làm để giữ vệ sinh môi trường xung quanh nơi - Biết lợi ích việc giữ vệ sinh mơi trường Đàm Ngân Thám 43 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 Kỹ năng: Kĩ sống: KN định; KN hợp tác, KN tư phê phán Thái độ: Giáo dục học sinh biết tham gia làm vệ sinh môi trường xung quanh nơi *Giáo dục ý thức tiết kiệm sử dụng nước để làm vệ sinh nhà *GDBVMT: Có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trương xung quanh đẹp Biết làm số việc vừa sức để giữ gìn mơi trừơng xung quanh: vứt rác nơi quy định, xếp đồ dùng nhà gọn gàng, II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Hình vẽ sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: - Học sinh trả lời + Muốn sử dụng đồ dùng gỗ (sứ, thủy tinh ) bền đẹp ta cần lưu ý điều gì? + Kể tên nêu công dụng số đồ dùng thông thường nhà - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Học sinh nhận xét - Em cho cô biết công việc - Học sinh nêu cần làm để giữ sân, vườn, khu vệ sinh - Để giúp cho em hiểu rõ - Lắng nghe công việc mà em vừa kể ích lợi chúng Hơm thầy hướng dẫn em học bài: Giữ môi trường xung quanh nhà - Giáo viên ghi tựa lên bảng - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Kể tên việc cần làm để giữ sân, vườn, khu vệ sinh chuồng gia súc - Hiểu ích lợi việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh - Học sinh có ý thức thực giữ gìn vệ sinh sân, vườn, khu vệ sinh - Nói với thành viên gia đình thực giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà Đàm Ngân Thám 44 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 *Cách tiến hành: Việc 1: Làm việc với sách giáo khoa theo cặp Mục tiêu: - Kể tên việc cần làm để giữ sân, vườn, khu vệ sinh chuồng gia súc - Hiểu ích lợi việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh Cách tiến hành: Làm việc theo cặp -> Chia sẻ trước lớp Bước 1: Làm việc theo cặp - Yêu cầu học sinh quan sát hình 1, 2, 3, 4, sách giáo khoa trang 28, 29 trả lời câu hỏi + Mọi người hình làm để môi trường xung quanh nhà sẽ? + Những hình cho biết người nhà tham gia làm vệ sinh chung nhà + Giữ vệ sinh mơi trường xung quanh nhà có lợi gì? Bước 2: Làm việc lớp - Một số nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung - Để giúp học sinh nói ích lợi việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà - Giáo viên hướng dẫn cho em phân tích rõ tác dụng việc: Phát quang bụi bặm xung quanh nhà, cọ rửa, giữ vệ sinh chuồng nuôi gia súc, cọ rữa giữ vệ sinh nhà xí, giữ vệ sinh xung quanh giếng nước khơi thông cống rãnh Kết luận: Để đảm bảo sức khỏe phòng tránh bệnh tật người gia đình cần góp sức để giữ mơi trường xung quanh nhà Môi trường xung quanh nhà sẽ, thống đãng, khơ khơng có chỗ cho sâu, chuột mầm bệnh sinh sống ẩn nấp khơng khí Đàm Ngân Thám 45 - Học sinh quan sát hình trả lời câu hỏi - Các nhóm trình bày - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 2017 - 2018 sạch, tránh khí độc mùi thối phân, rác gây - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận *GDBVMT: Kể số việc em làm để bảo vệ mơi trường - Học sinh nhắc lại Việc 2: Đóng vai - Học sinh nêu: vứt rác nơi quy Mục tiêu: định, xếp đồ dùng nhà gọn - Học sinh có ý thức thực giữ gìn vệ gàng, sẽ,… sinh sân, vườn, khu vệ sinh - Nói với thành viên gia đình thực giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà Cách tiến hành: Làm việc lớp -> Làm việc theo nhóm Bước 1: Làm việc lớp - Giáo viên yêu cầu em liên hệ đến việc giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà Câu hỏi gợi ý: + Ở nhà em làm để giữ môi - Học sinh phát biểu trường xung quanh nhà + xóm em có tổ chức làm vệ sinh ngõ xóm hàng tuần khơng ? + Nói tình trạng vệ sinh đường phố ngõ, xóm nơi em - Dựa vào thực tế địa phương, giáo viên kết luận thực trạng vệ sinh môi trường em sinh sống bàn cách khắc phục tình trạng vệ sinh bàn cách trì tình hình giữ vệ sinh tốt Bước 2: Làm việc theo nhóm - Giáo viên yêu cầu nhóm tự nghĩ tình để tập cách nói với người gia đình học - Các nhóm phát biểu Ví dụ: Em học về, thấy đống rác đổ trước cửa nhà biết chị em vừa đem rác đổ, em ứng sử nào? - Các nhóm bàn nhau, đưa tình khác sử dụng tình cử xung phong nhận vai Bước 3: Đóng vai Đàm Ngân Thám 46 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 - Mời học sinh lên đóng vai, lớp theo dõi đặt vào địa vị nhân vật tình nhóm bạn đưa thảo luận để đến lựa chọn cách ứng sử có hiệu việc tuyên truyền vận động người tham gia giữ sinh môi trường xung quanh nhà - Giáo viên chốt: Chúng ta cần tham gia tốt việc làm vệ sinh đẹp môi trường xung quanh nhà ở, ngõ xóm để đem lại sức khỏe cho người *GDKNS: Em nên làm để giữ mơi trường xung quanh nhà ở? HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - GDBVMT: cần có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ mơi trường xung quanh đẹp Dặn học sinh giữ môi trường xung quanh nhà nói với thành viên gia đình thực - Giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm sử dụng nước để làm vệ sinh nhà ở, trường học, - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn dò xem lại học lớp Xem trước bài: Phòng tránh ngộ độc nhà Năm học 2017 - 2018 - Học sinh đóng vai - Học sinh lắng nghe - Học sinh trả lời - Học sinh trả lời câu hỏi - Lắng nghe thực - Lắng nghe thực - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám 47 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Đàm Ngân Thám Tuần 13 48 Năm học 2017 - 2018 Tiểu học Hoàng Hoa ... trước lớp - Yêu cầu học sinh lên bảng đặt tính - Học sinh đặt tính: 14 Đàm Ngân Thám Tiểu học Hồng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 20 17 - 20 18 -8 - Học sinh nêu cách trừ - Cho nhiều học sinh. .. thế, cầm viết qui định - Cho học sinh viết (viết câu theo hiệu - Học sinh viết vào lệnh giáo viên) Lưu ý: Đàm Ngân Thám 12 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 20 17 - 20 18 - Tư ngồi:... Giáo án lớp 2D Tuần 13 Năm học 20 17 - 20 18 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 13 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 13 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan