0

Tuần 11 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

51 3,127 33

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2017, 15:51

Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 11: Thứ hai ngày tháng 11 năm 2017 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): BÀ CHÁU I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý vàng bạc, châu báu - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, sách giáo khoa Một số học sinh trả lời câu hỏi (M3, M4) Kỹ năng: Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ; bước đầu biết đọc văn với giọng kể nhẹ nhàng Chú ý từ: làng, nuôi nhau, lúc nào, sung sướng Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học *THGDBVMT: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ ông bà II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát bài: Bà bà - Cho học sinh nêu nội dung hát - Giáo viên nhận xét - Giới thiệu tựa bài: Bà cháu - Học sinh thực - Học sinh trả lời - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: làng, nuôi nhau, lúc nào, sung sướng - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: đầm ấm, màu nhiệm *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: giọng đọc to, - Học sinh lắng nghe, theo dõi rõ ràng, thong thả phân biệt giọng nhân vật Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 2017 - 2018 b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: làng, ni nhau, lúc nào, - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, sung sướng lớp) Chú ý phát âm: Thanh, Việt Anh, Bảo, Sơn Lâm c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Giải nghĩa từ: đầm ấm, màu nhiệm đoạn kết hợp giải nghĩa - Luyện câu: từ luyện đọc câu khó + Ba bà cháu/ rau cháo nuôi nhau,/ vất vả/ cảnh nhà/ lúc đầm ấm.// + Hạt đào vừa reo xuống nảy mầm,/ lá,/ đơm hoa,/ kết trái vàng, trái bạc./ d Học sinh đọc đoạn nhóm - Học sinh hoạt động theo nhóm, Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối luân phiên đọc đoạn tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc toàn - Yêu cầu học sinh đọc - học sinh nối tiếp đọc lại toàn tập đọc - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý vàng bạc, châu báu *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Hỏi: Gia đình em bé có ai? - Bà hai anh em - Trước gặp cô tiên sống ba - Sống nghèo khổ/ sống khổ cực, rau bà cháu sao? cháo nuôi - Tuy sống vất vả khơng khí - Rất đầm ấm hạnh phúc gia đình nào? - Cơ tiên cho hai anh em vật gì? - Một hạt đào - Cô tiên dặn hai anh em điều gì? - Khi bà mất, gieo hạt đào lên mộ bà, cháu giàu sang sung sướng - Những chi tiết cho thấy đào - Vừa gieo xuống, hạt đào nảy mầm, phát triển nhanh? lá, đơm hoa, kết trái - Cây đào có đặc biệt? - Kết tồn trái vàng, trái bạc - Hỏi: Sau bà sống hai - Trở nên giàu có có nhiều vàng bạc Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 anh em sao? - Thái độ hai anh em trở nên giàu có? - Vì sống giàu sang sung sướng mà hai anh em lại không vui? - Hai anh em xin bà tiên điều gì? - Hai anh em cần khơng cần gì? Năm học 2017 - 2018 - Cảm thấy ngày buồn bã - Vì nhớ bà./ Vì vàng bạc khơng thay tình cảm ấm áp bà - Xin cho bà sống lại - Cần bà sống lại khơng cần vàng bạc, giàu có - Câu chuyện kết thúc sao? - Bà sống lại, hiền lành, móm mém, dang rộng hai tay ơm cháu, ruộng vườn, lâu đài, nhà biến - Giáo dục tình bà cháu, ca ngợi tình - Học sinh lắng nghe cảm bà cháu quý vàng bạc, châu báu HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe - Cho nhóm tự phân vai đọc - Các nhóm tự phân vai đọc lại - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Học sinh trả lời + Qua câu chuyện này, em rút + Tình cảm thứ cải quý nhất./ điều gì? Vàng bạc khơng qúy tình cảm người - Liên hệ thực tiễn - Giáo dục học sinh: - Lắng nghe, ghi nhớ Giáo dục tình cảm đẹp đẽ ông bà - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: Cây xoài ông em ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 2017 - 2018 ……………………………………………………………… TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng 11 trừ số - Thực phép trừ dạng 51 – 15 - Biết tìm số hạng tổng - Biết giải tốn có phép trừ dạng 31– Kỹ năng: Rèn kĩ làm tính, tìm số hạng tổng giải tốn có phép trừ dạng 31– Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1, tập (cột 1, 2), tập (phần a), tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Que tính, bảng gài, sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa, que tính III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đoán nhanh đáp số (Giáo viên đọc phép tính dạng 51 - 15) - Giáo viên tổng kết trò chơi, tun dương học sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Luyện tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng 11 trừ số - Thực phép trừ dạng 51 – 15 - Biết tìm số hạng tổng - Biết giải toán có phép trừ dạng 31– Đàm Ngân Thám - Học sinh tham gia chơi - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – lớp - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh tự nhẩm ghi kết - Giáo viên nhận xét Bài (cột 1, 2): Làm việc cá nhân - Gọi học sinh nêu yêu cầu - Khi đặt tính phải ý điều gì? Năm học 2017 - 2018 - Học sinh nêu yêu cầu bài: Tính nhẩm - Học sinh làm sau nối tiếp đọc kết phép tính: 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = - Học sinh lắng nghe - Đặt tính tính - Phải ý cho đơn vị viết thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục - Yêu cầu học sinh lên bảng làm Cả lớp - Làm cá nhân Sau nhận làm vào xét bạn bảng đặt tính, thực tính 41 51 71 38 - 25 - 35 - + 47 16 16 62 85 - Yêu cầu học sinh nêu rõ cách đặt tính thực - học sinh trả lời Lớp phép tính sau: 71 – 9; 51 – 35; 29 + nhận xét - Giáo viên chấm, chữa Bài (phần a): Làm việc cá nhân - Gọi học sinh đọc yêu cầu - học sinh đọc, lớp đọc thầm - Yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc tìm số - Muốn tìm số hạng ta lấy tổng hạng tổng cho em làm trừ số hạng a) x + 18 = 61 x = 61- 18 x = 43 - Gọi học sinh khác nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét Bài 4: Làm việc cá nhân-cả lớp - Yêu cầu học sinh đọc đề bài, gọi học sinh - học sinh đọc to, lớp đọc lên bảng tóm tắt thầm Tóm tắt Có : 51 kg Bán : 26 kg Còn lại : kg ? - Bán nghĩa nào? - Bán nghĩa bớt đi, lấy - Muốn biết lại ki-lơ-gam táo ta - Thực phép tính: 51 – 26 Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 phải làm gì? - Yêu cầu học sinh trình bày giải vào gọi học sinh đọc chữa Năm học 2017 - 2018 Bài giải Số ki-lơ-gam táo lại là: 51 – 26 = 25 ( kg) Đáp số: 25 kg - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập (phần b, c) (M3): Yêu cầu học sinh - Học sinh tự làm báo cáo kết với giáo viên: tự làm báo cáo với giáo viên b) 23 + x = 71 x = 71 – 23 x = 48 c) x + 44 = 81 x = 81 – 44 x = 37 Bài tập (M4): - Giáo viên hướng dẫn mẫu: … = 15 hỏi: - Điền dấu + + = 15 Cần điền dấu gì, + (cộng) hay – (trừ)? Vì sao? - Khơng – = 3, khơng - Có điền dấu – khơng? 15 đầu yêu cầu - Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo với - Làm sau báo cáo với giáo viên: giáo viên 16 – 10 = Lưu ý: Có thể cho học sinh nhận xét để thấy + = 15 10 – = rằng: Ta điền dấu + vào phép tính có 11 – = + = 14 số thành phần nhỏ kết Luôn điền 11 – = 11 – =3 dấu – vào phép tính có số lớn kết + = 16 + = 12 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Trò chơi: Kiến tha mồi - Chuẩn bị: Một số mảnh bìa giấy hình hạt gạo có ghi phép tính chưa có kết số có chữ số - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: 12 trừ số: 12 - - Học sinh tham gia chơi - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 2017 - 2018 ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố kiến thức học từ đến - Hiểu thực học Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ định giải vấn đề Thái độ: Học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh từ đến - Học sinh: Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát - Học sinh hát - Trò chơi: Truyền điện: Giáo viên tổ chức cho - Học sinh tham gia chơi học sinh thi đua kể tên học - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh - Học sinh lắng nghe - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng - Quan sát lắng nghe HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Củng cố kiến thức học từ đến - Hiểu thực học *Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm -> Chia sẻ trước lớp Việc 1: Học tập, vệ sinh giờ: - Học sinh thảo luận trả lời - Theo em, cần xếp thời gian để học tập, vui chơi, làm việc nghỉ ngơi hợp lý? - Vì cần phải lập thời gian biểu cho người? Việc 2: Biết nhận lỗi sửa lỗi: - Học sinh thảo luận trả lời Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 - Em kể lại trường hợp nhận sửa lỗi người khác nhận sửa lỗi với em? Việc 3: Gọn gàng, ngăn nắp: - Vì ta cần phải sống gọn gàng, ngăn nắp nhà trường? - Hãy nêu việc làm cụ thể thân cách sống gọn gàng, ngăn nắp trường nhà? Việc 4: Chăm làm việc nhà: - Vì ta phải chăm làm việc nhà? - Nêu việc làm nhà? Việc 5: Chăm học tập: - Vì cần phải chăm học tập? - Học tập gọi chăm chỉ? Kết luận Khuyến khích bày trả lời: Văn Minh, Nguyên, Vinh, HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổng kết học - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh làm tập Chuẩn bị bài: Quan tâm, giúp đỡ bạn Năm học 2017 - 2018 - Học sinh thảo luận trả lời - Học sinh thảo luận trả lời - Học sinh thảo luận trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày tháng 11 năm 2017 TOÁN: 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 12 - I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách thực phép trừ dạng 12 – 8, lập bảng 12 trừ số - Biết giải tốn có phép trừ dạng 12 – Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính giải tốn có phép trừ dạng 12 – Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 2017 - 2018 *Bài tập cần làm: tập (phần a), tập 2, tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Trò chơi: Truyền điện: Giáo viên tổ chức cho - Học sinh tham gia chơi học sinh truyền nêu phép tính kết phép tính dạng 51 – 15 dạng 36 + 15 - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên - Lắng nghe dương học sinh trả lời nhanh - Học sinh mở sách giáo khoa, - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: 12 trình bày vào trừ số: 12 - HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết cách thực phép trừ dạng 12 – 8, lập bảng 12 trừ số *Cách tiến hành: Việc 1: Phép trừ 12 – Làm việc lớp -> Làm việc cá nhân – lớp -> Làm việc cá nhân Nêu vấn đề: - Có 12 que tính, bớt que tính Hỏi lại - Nghe nhắc lại tốn que tính? - Muốn biết que tính ta làm - Thực phép trừ: 12 – nào? - Viết lên bảng: 12 – - Theo dõi Đi tìm kết quả: - Yêu cầu học sinh sử dụng que tính để tìm kết - Thao tác que tính Trả lời: 12 que tính, bớt que tính, lại que tính - u cầu học sinh nêu cách bớt - Đầu tiên bớt que tính Sau tháo bỏ que tính bớt que (vì + = 8) Vậy lại que tính - 12 que tính bớt que tính lại que - Còn lại que tính tính? - Vậy 12 trừ bao nhiêu? - 12 trừ Đặt tính thực phép tính: Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu học sinh lên bảng đặt tính thực phép tính _ 12 - Yêu cầu học sinh nêu cách đặt tính thực - Viết 12 viết xuống phép tính thẳng cột với Viết dấu – kẻ vạch ngang 12 trừ viết thẳng cột đơn vị Việc 2: Bảng công thức: 12 trừ số Làm việc cá nhân – lớp - Cho học sinh sử dụng que tính tìm kết - Thao tác que tính, tìm kết phép tính phần học u cầu học sinh ghi vào học Nối tiếp thông báo kết ghi lên bảng đọc kết phép tính 12 – = 12 – = 12 – = 12 - = 12 – = 12 – = 12 – = - Xóa dần bảng cơng thức trừ số cho - Học thuộc lòng bảng cơng thức học sinh học thuộc 12 trừ số Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết cách thực phép trừ dạng 12 – - Biết giải tốn có phép trừ dạng 12 – *Cách tiến hành: Bài (phần a): Làm việc cá nhân - Nêu yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu bài: Tính nhẩm - Yêu cầu học sinh tự nhẩm ghi kết - Làm vào - Gọi học sinh đọc chữa - Đọc chữa Cả lớp tự kiểm tra + = 12 + = 12 + = 12 + = 12 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = + = 12 + = 12 + = 12 12 – = 12 – = 12 – = - u cầu học sinh giải thích kết 3+9 - Vì đổi chỗ số hạng 9+3 tổng tổng khơng đổi - u cầu giải thích biết + = 12 có - Vì lấy tổng trừ số hạng thể ghi kết 12 – 12 – mà số hạng không cần tính số hạng, 12 tổng Đàm Ngân Thám 10 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 2017 - 2018 Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa, tập, tờ giấy nhỏ để viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: Khi người xung quanh - Học sinh trả lời có chuyện buồn, chuyện khơng vui làm gì? - Bài học hôm học Chia - Lắng nghe buồn, an ủi - Giáo viên ghi lên bảng - Học sinh mở sách giáo khoa tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết nói lời chia buồn, an ủi đơn giản với ơng, bà tình cụ thể (BT1, BT2) - Viết bưu thiếp ngắn thăm hỏi ông bà em biết tin quê nhà bị bão (BT3) *Cách tiến hành: Bài tập 1: Làm việc cá nhân-cả lớp - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Đọc yêu cầu - Gọi học sinh nói câu Sau lần - Ơng ơi, ông đấy? Cháu học sinh nói, giáo viên sửa lời nói gọi bố mẹ cháu ông nhé./ Ông ơi! Ông mệt à! Cháu lấy nước cho ơng uống nhé./ Ơng nằm nghỉ Để lát cháu làm Cháu lớn mà ông Bài tập 2: Làm việc lớp - Treo tranh hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? - Hai bà cháu đứng cạnh non chết - Nếu em em bé đó, em nói lời an ủi với - Bà đừng buồn Mai bà cháu bà? lại trồng khác./ Bà đừng tiếc bà ạ, bà cháu có khác đẹp - Treo tranh hỏi: Chuyện xảy với - Ơng bị vỡ kính ơng? - Nếu bé trai tranh em nói với - Ơng ơi! Kính cũ Bố mẹ ơng? cháu tặng ơng kính mới./ Ơng đừng buồn Mai ơng cháu mẹ cháu mua kính ông! - Nhận xét, tuyên dương học sinh nói tốt Bài tập 3: Làm việc cá nhân-cả lớp Đàm Ngân Thám 37 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 - Phát giấy cho học sinh - Gọi học sinh đọc yêu cầu yêu cầu học sinh tự làm - Đọc bưu thiếp mẫu cho học sinh - Gọi học sinh đọc làm - Nhận xét làm học sinh - Thu số hay đọc cho lớp nghe HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Đánh giá chung kết làm học sinh - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà viết bưu thiếp thăm hỏi ông bà hay người thân xa Chuẩn bị sau: abc Năm học 2017 - 2018 - Nhận giấy - Đọc yêu cầu tự làm - Học sinh nghe - đến học sinh đọc làm - Học sinh nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CÔNG: ÔN TẬP CHƯƠNG I: KĨ THUẬT GẤP HÌNH (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố kiến thức, kĩ gấp hình học - Gấp hình để làm đồ chơi - Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi - Với học sinh khéo tay: Gấp hai hình để làm đồ chơi Hình gấp cân đối Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú u thích gấp hình II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Các mẫu gấp hình 1, 2, - Học sinh: Giấy thủ công, bút màu Đàm Ngân Thám 38 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 2017 - 2018 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Củng cố kiến thức, kĩ gấp hình học - Gấp hình để làm đồ chơi - Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi - Với học sinh khéo tay: Gấp hai hình để làm đồ chơi Hình gấp cân đối *Cách tiến hành: Việc 1: Học sinh thực hành gấp hình 1,2,3 Cả lớp-cá nhân - Giáo viên hỏi: Từ đầu năm đến em - Gấp tê n lử a, m áy b ay ph ản l học gấp gì? ực, m áy b ay rời, thuyền phẳng đáy khơng mui, có mui - Tóm lại, giới thiệu vào bài: Ơn tập lại hình gấp học - Cho học sinh quan sát lại mẫu gấp - Học sinh quan sát - Yêu cầu học sinh gấp hình - Nghe, ghi nhớ học 1, 2, Bạn làm nhanh, đẹp gấp hình - Đưa yêu cầu: Hình gấp quy trình, cân - Lắng nghe, ghi nhớ đối, nếp gấp thẳng, phẳng Sản phẩm nhìn đẹp - Cho học sinh thực hành Giáo viên quan sát, - Học sinh thực hành uốn nắn, giúp đỡ học sinh yếu Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm Việc 2: Đánh giá kết học tập Cá nhân-cả lớp - Thực nhận xét bạn bên - Cho học sinh xét chéo bạn bên cạnh cạnh - Học sinh xung phong đánh giá - Gọi học sinh đánh giá sản phẩm đẹp - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét sơ thực hành số học sinh HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương cá - Lắng nghe nhân làm tốt Đàm Ngân Thám 39 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 - Nhắc lại nội dung tiết học - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh mang đủ dụng cụ học tập để gấp tiếp hình Năm học 2017 - 2018 - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe, ghi nhớ thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: PHÁT HIỆN THẾ MẠNH CỦA BẢN THÂN Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng 12 trừ số - Thực phép trừ dạng 52 – 28 - Biết tìm số hạng tổng - Biết giải tốn có phép trừ dạng 52– 28 Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ làm tính, kĩ tìm số hạng tổng giải tốn có phép trừ dạng 52– 28 Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1, tập (cột 1, 2), tập (phần a, b), tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, đồ dùng phục vụ trò chơi - Học sinh: Sách giáo khoa Đàm Ngân Thám 40 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Trò chơi: Đốn nhan đáp số Giáo viên nêu phép tính để học sinh nêu kết quả: 81 - 44 51 - 25 91 - - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Luyện tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng 12 trừ số - Thực phép trừ dạng 52 – 28 - Biết tìm số hạng tổng - Biết giải toán có phép trừ dạng 52– 28 *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân-chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh đọc đề - Yêu cầu học sinh tự nhẩm ghi kết sau nối tiếp đọc kết học sinh khác nhận xét - Học sinh tham gia chơi - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào - Tính nhẩm - Học sinh làm sau nối tiếp đọc kết phép tính: 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – 10 = - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét Bài (cột 1,2): Làm việc lớp-cá nhân - Gọi học sinh nêu yêu cầu - Khi đặt tính phải ý điều gì? - Đặt tính tính - Phải ý cho đơn vị viết thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục - Yêu cầu học sinh lên bảng làm Cả lớp - Làm cá nhân Sau nhận làm vào Vở tập xét bạn bảng đặt tính, thực tính 62 72 53 36 - 27 - 15 +19 +36 35 57 72 72 - Yêu cầu học sinh nêu rõ cách đặt tính thực - học sinh trả lời Lớp phép tính sau: 72 – 15; 62 – 27 nhận xét - Giáo viên nhận xét Bài (phần a,b): Làm việc lớp-cá nhân - Yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc tìm số - Muốn tìm số hạng ta lấy tổng Đàm Ngân Thám 41 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 2017 - 2018 hạng tổng cho em làm trừ số hạng - Gọi học sinh làm bảng lớp, lớp làm - Học sinh thực vào a) x+18=52 b) x+24=62 x =52–18 x =62-24 x =34 x =38 - Cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét Bài 4: Làm việc lớp-cá nhân - Yêu cầu học sinh đọc đề bài, gọi học sinh - Học sinh thực lên bảng tóm tắt - Bài tồn cho biết gì? Bài tốn hỏi gì? - HS trả lời - Muốn biết lại gà ta phải làm - Thực phép tính: 42 – 18 gì? - u cầu học sinh trình bày giải vào Vở Bài giải tập gọi học sinh đọc chữa Số gà có là: 42 – 18 = 24 (con) Đáp số: 24 - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT µBài tập PTNL: Bài tập (cột 3) (M3): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm vào báo cáo kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên 32 25 - + 27 24 52 Bài tập (M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Đáp án D báo cáo kết với giáo viên HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa - Lắng nghe thực sai Xem trước bài: Tìm số bị trừ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) Đàm Ngân Thám 42 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 2017 - 2018 CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe- viết xác, trình bày đoạn văn xuôi - Làm tập 2, tập (phần a) Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc tả g/gh, s/x Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ chép sẵn tả tập 2, băng giấy khổ A2 viết tập - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý + Tìm hình ảnh nói lên xồi + Theo dõi viết: Hoa nở đẹp? trắng cành, chùm to, đu đưa theo gió đầu hè, chín vàng + Mẹ chọn thơm ngon + Mẹ làm đến mùa xồi chín? bày lên bàn thờ ông Đàm Ngân Thám 43 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 2017 - 2018 + câu - Học sinh quan sát - Học sinh nêu + Đoạn trích có câu? - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Yêu cầu học sinh nêu điểm (âm, vần) hay viết sai - Luyện viết vào bảng con, học - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng sinh viết bảng lớp từ khó: trồng, lẫm chẫm, nở, quả, - Lắng nghe - Nhận xét viết bảng học sinh HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác đoạn trích bài: Cây xồi ơng em - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào - Cho học sinh viết (viết câu theo hiệu lệnh giáo viên) Lưu ý: - Tư ngồi: Hoàng, Dương, - Cách cầm bút: Văn Lâm, Duy, - Tốc độ: Sơn Lâm, Nguyên, HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh đổi chéo chấm cho - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Học sinh phân biệt g/gh, s/x *Cách tiến hành: Bài 2: Làm việc cá nhân - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Điền vào chỗ trống g/gh - Treo bảng phụ yêu cầu học sinh tự làm - học sinh lên bảng, lớp làm Vở tập: (ghềnh, gà, gạo, ghi) - Giáo viên nhận xét chốt lại lời giải đúng: - Học sinh lắng nghe ghềnh, gà, gạo, ghi Đàm Ngân Thám 44 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Bài (phần a) Trò chơi Ai nhanh – Ai - Tổ chức cho đội học sinh lên thi điền từ bảng lớp - Nhận xét, tổng kết trò chơi chốt lại đáp án: + Nhà mát, bát ngon cơm + Cây xanh xanh Cha mẹ hiền lành để đức cho HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết lại từ viết sai (10 lần) Dặn học sinh nhà ghi nhớ quy tắc tả Xem trước tả sau: Sự tích vú sữa Năm học 2017 - 2018 - Học sinh tham gia chơi - Lắng nghe - Học sinh nêu - Lắng nghe - Quan sát, học tập - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: GIA ĐÌNH (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Kể số cơng việc ngày ngưòi gia đình (Nêu tác dụng việc làm em gia đình) - Biết thành viên gia đình cần chia sẻ cơng việc nhà Kỹ năng: Học sinh Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học Đàm Ngân Thám 45 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh ảnh phóng to sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: - Học sinh trả lời: + Tại phải ăn uống sẽ? + Làm để phòng bệnh giun? - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên hỏi: Trong lớp ta có bạn - Học sinh phát biểu thuộc hát gia đình khơng? (Cả nhà thương nhau) - Mời học sinh lên hát lớp - Học sinh hát - Bài hát mà bạn em vừa trình bày có ý nghĩa gì? Nói ai? - Để giúp em biết nhà bố mẹ, - Học sinh lắng nghe có cơng việc hơm em học “Gia đình” - Giáo viên ghi tựa lên bảng - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: Nhận biết người gia đình bạn Mai việc làm người *Cách tiến hành: Việc 1: Thảo luận nhóm Làm việc theo nhóm nhỏ -> Chia sẻ trước lớp Mục tiêu: Nhận biết người gia đình bạn Mai việc làm người Cách tiến hành: *Làm việc theo nhóm nhỏ: - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát - Học sinh làm việc theo nhóm hình 1, 2, 3, 4, sách giáo khoa - Học sinh ghi câu hỏi vào giấy nháp trang 24, 25 tập đặt câu hỏi: + Gia đình Mai có ai? + Ơng Mai làm gì? (hình 1) + Ai đón em bé? (hình 2) Đàm Ngân Thám 46 Tiểu học Hồng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 + Bố Mai làm gì? (hình 3) + Mẹ Mai làm gì? Mai giúp mẹ làm gì? (hình 4) + Hình mơ tả cảnh nghỉ ngơi gia đình Mai? (hình 5) - Giáo viên theo dõi giúp đỡ nhóm làm việc - Giáo viên nhận xét *Làm việc lớp: - Mời đại diện số nhóm lên trình bày trước lớp - Kết luận: + Gia đình Mai gồm: ơng, bà, bố, mẹ em trai Mai + Các tranh có thấy người gia đình Mai tham gia làm việc nhà tùy theo sức khả + Mọi người gia đình phải thương yêu, quan tâm, giúp đỡ lẫn phải làm tốt nhiệm vụ Việc 2: Nói cơng việc thường ngày người gia đình Làm việc cá nhân -> Làm việc nhóm -> Chia sẻ trước lớp Mục tiêu: Chia sẻ với bạn lớp người thân việc làm người gia đình Cách tiến hành: *Yêu cầu em nhớ lại việc làm thường ngày gia đình *Trao đổi nhóm nhỏ: Từng học sinh kể với bạn cơng việc nhà thường làm cơng việc - Giáo viên gơị ý: Ai thường làm việc đánh thức dậy học, chuẩn bị bữa ăn, chợ, nấu cơm, dọn mâm bát, rửa bát, bế em, quét dọn nhà cửa, thăm hỏi ông bà, tưới cây, làm vườn, trồng rau hay trồng hoa sửa chữa đồ dùng nhà, làm việc khác *Trao đổi với lớp: - Sau học sinh nghe giáo viên gợi ý Giáo viên mời số em chia với lớp Đàm Ngân Thám 47 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh lắng nghe - Đại diện nhóm lên trình bày - Học sinh theo dõi - Học sinh lắng nghe - Học sinh ghi vào giấy việc làm - Học sinh kể với bạn nhóm - Học sinh kể Tiểu học Hồng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên kẻ bảng làm đôi ghi tất công việc mà em kể vào bảng lớp xem thường làm việc Những người gia đình Những cơng việc gia đình Ơng Bà Bố Mẹ Anh chi (nếu có) Tên học sinh - Giáo viên hỏi: Điều xảy bố - Học sinh trả lời mẹ hoắc người khác gia đình khơng làm tròn trách nhiệm - Giáo viên phân tích cho học sinh hiểu trách nhiệm bổn phận người gia đình nhằm góp phần xây dựng gia đình vui vẻ, hòa thuận - Tiếp theo giáo viên yêu cầu học sinh - Hoạt động nhóm theo câu hỏi nói lúc nghỉ ngơi gia đình Dưới số câu hỏi gợi ý + Vào lúc nhàn rỗi, em thành viên gia đình thường có hoạt động giải trí nào? + Vào ngày nghỉ, ngày lễ em thường bố mẹ đưa chơi đâu? Kết luận: - Học sinh theo dõi - Mỗi người có gia đình - Tham gia cơng việc gia đình bổn phận trách nhiệm người gia đình - Mỗi người gia đình phải thương yêu, quan tâm giúp đỡ lẫn phải làm tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng gia đình vui vẻ, hạnh phúc - Sau ngày làm việc vất vả, gia đình có kế hoạch nghỉ ngơi + Họp mặt vui vẻ + Thăm hỏi người thân Đàm Ngân Thám 48 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 2017 - 2018 + Du lịch dã ngoại + Mua sắm đồ dùng sinh hoạt HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên giáo dục học sinh: Luôn giúp bố, mẹ làm việc nhà tuỳ theo sức - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: Đồ dùng gia đình - Học sinh trả lời câu hỏi - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban Đàm Ngân Thám 49 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 2017 - 2018 - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Đàm Ngân Thám 50 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Đàm Ngân Thám Tuần 11 51 Năm học 2017 - 2018 Tiểu học Hoàng Hoa ... Yêu cầu học sinh làm bài: học sinh lên bảng - Học sinh làm bài: Đàm Ngân Thám 30 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 20 17 - 20 18 làm Sau làm xong yêu cầu lớp nhận xét 72 82 - 27 -... ngày tháng 11 năm 20 17 TOÁN: Đàm Ngân Thám 28 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần 11 Năm học 20 17 - 20 18 52 - 28 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 52 – 28 -... - Làm vào - Gọi học sinh đọc chữa - Đọc chữa Cả lớp tự kiểm tra + = 12 + = 12 + = 12 + = 12 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = + = 12 + = 12 + = 12 12 – = 12 – = 12 – = - Yêu cầu học sinh giải thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 11 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 11 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, , - Nhắc lại cấu tạo nét chữ: Chữ hoa I viết bởi 2 nét: Nét 1: kết hợp 2 nét cơ bản - cong trái và lượn ngang. Nét 2: móc ngược trái, phần cuối lượn vào trong.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan