0

Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc trong môn công nghệ 8

19 663 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2017, 21:22

Một số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ A phần mở đầu I Lí chọn đề tài: Đất nớc trình đổi mới, thời điểm mà đất nớc bớc vào hội nhập chủ trơng Đảng nhà nớc phải phát triển đẩy mạnh Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nớc, việc phát triển ngành nghề vấn đề cấp bách Để hoàn thành đợc điều phát triển ngành nghề tăng số lợng trờng dạy nghề tỉnh, thành phố mà nghành nghề cần phải đợc đa vào giảng dạy hớng nghiệp trờng phổ thông nhằm góp phần đạt mục tiêu Giáo Dục đề Với phát triển ngành công nghiệp, ngành khí chế tạo đòi hỏi vẽ kĩ thuật phải thể cách xác, rõ ràng vật thể đợc biểu diễn Phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc phơng pháp dùng để xây dựng vẽ kĩ thuật Có thể nói vẽ kĩ thuật ngôn ngữ dùng chung ngành kĩ thuật Vì tất nghành nghề xã hội muốn hội nhập phát triển, sớm CNH, H§H theo xu thÕ chung cđa thÕ giíi hiƯn cần phải có vẽ riêng ngành mình, hình chiếu vuông góc dới dạng vẽ khí vẽ xây dựng Bản vẽ khí dùng để thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng thiết bị máy móc từ đơn giản đến phức tạp Bản vẽ xây dựng dùng để thiết kế, thi công, sử dụng công trình kiến trúc xây dựng Mặt khác phần vẽ kĩ thuật Công Nghệ lớp đòi hỏi trí tởng tợng không gian, môn học góp phần giúp học sinh hình thành tính kiên trì, cẩn thận, sớm tiếp cận với tri thức khoa học lựa chọn tốt cho ngành nghề sau Đồng thời cung cấp cho học sinh kiến thức kĩ thuật công nghiệp, học sinh nắm đợc phơng pháp sử dụng phép chiếu, hình biểu diễn, chi tiết máy, vật thể hay sản phẩm khí hoàn chỉnh Thông qua giúp em đọc đợc vẽ kĩ thuật đơn giản sở cho trình học tập giáo dục học sinh lao động, sản xuất sau Trong thực tế đặc thù môn học nên việc giảng dạy môn Công Nghệ phần vẽ kĩ thuật gặp nhiều khó khăn Phần vẽ kĩ thuật đợc phân bố vào học kì I số kiến thức hình học không gian bắt đầu học học kì II môn hình học lớp Vì vậy,phơng pháp giảng dạy phân môn Vẽ Kĩ thuật phải Gv: Nguyễn Hùng Dơng Trờng THCS Hoa Thuỷ Một số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ trọng đến phơng pháp giảng dạy trực quan, phải kết hợp chặt chẽ việc giảng dạy với thiết bị dạy học Phân môn Vẽ kĩ thuật gắn với hoạt động thực tiễn, nên việc giảng dạy phải trọng làm bµi tËp thùc hµnh,thêng sau mét bµi häc lý thuyÕt tập thực hành Mục tiêu phân môn Vẽ kĩ thuật chủ yếu hớng dẫn học sinh biết cách đọc Vẽ kĩ thuật, giáo viên cần sử dụng mô hình, vật thật để giúp học sinh hình dung đợc vật thật trình đọc Là Giáo viên đợc đào tạo trờng chuyên nghiệp trình giảng dạy Trờng THCS Hoa Thuỷ, trăn trở suy nghĩ để tìm phơng án dạy phân môn Vẽ kĩ thuật đạt kết cao, giúp em nắm đợc kiến thức, kỹ SGK nên chọn đề tài : Một số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vẽ kĩ thuật thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học Công Nghệ Sáng kiến đợc áp dụng thành công tr ờng THCS Hoa Thuỷ II.Phạm vi thời gian thực Phạm vi: Đề tài đợc thực nghiệm khối trêng THCS Hoa Thủ Thêi gian thùc hiƯn: Häc kì I năm học 2011.2012 B.Nôi dung I Cơ sở lí luận Phân môn Vẽ kĩ thuật công nghệ đòi hỏi học sinh phải t , tởng tợng cao, phải liên hệ đợc thực tế nội dung học Trên sở truyền kiến thức cho học sinh từ trực quan sinh động (các mẫu thật) đến t trừu tợng (các vẽ quy ớc) trở thực tế ta tiến hành từ đơn giản đến phức tạp - Với phân môn Vẽ kĩ thuât, để hình thành đợc kỹ vẽ hình chiếu cần nhiều đến kiến thức hình học không gian lớp - Thực tế, phân môn Vẽ kĩ thuật có nhiều kiến thức lạ, nên việc tiếp cận nhanh với môn khó ®èi víi mét sè em cã søc häc tõ trung bình trở xuống Vì vậy, trình dạy học tiết lý thuyết, giáo viên cần phải đa câu hỏi gợi mở để vận dụng liên hệ vào thực tế Gv: Nguyễn Hùng Dơng Trờng THCS Hoa Thuỷ Một số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ - Phân môn Vẽ ki thuật Công nghệ đợc xây dựng sở kiến thức lý thuyết mang tính thực tiễn Trong trình học lý thuyết, kiến thức nên nhiều em khó tiếp cận làm quen với môn, dẫn đến chán, thiếu quan tâm không ý đến học tập Nh vậy, em không quay lng lại với môn học, giáo viên cần phải làm nào? Để làm đợc điều này, giáo viên phải quan tâm đầu t đồ dùng môn Tạo cho em thấy đợc sản phẩm làm hình chiếu vẽ kĩ thuật, kiến thức đợc vận dụng vào thực tiễn thật sinh động, sát với đời sống sản xuất sinh hoạt ngời Thông qua lý thuyết đó, vận dụng để giải tập thực hành dới hai dạng sau: + Vận dụng lý thuyết để giải tập tình huống, tập thực hành rèn luyện kỹ + Thực hành: Hình thành kỹ vẽ hình chiếu đơn giản, đọc đợc loại vẽ đơn giản chơng trình quy trình II sở thực tiễn : Trên sở chung đào tạo ngời có trình độ, lực nh nhân cách sống nhằm đóng góp vào phát triển chung xã hội, biết làm ăn kinh tế, biết quản lý, biết thích ứng với thay đổi thời đại Để nhanh chống thực đợc mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh vững bớc lên CNXH Trong bối cảnh đó, phát triển GD- ĐT, phát triển nguồn lực ngời yếu tố phát triển chung có tính bền vững Vì vậy, ngành GD - ĐT vừa phải đào tạo ngời có lực nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết xã hội Xuất phát từ nhu cầu chung xã hội, môn Công nghệ nói chung phân môn Vẽ kĩ thuật nói riêng đổi toàn diện; từ nội dung chơng trình, sách giáo khoa Từ đặt yêu cầu phải đổi phơng pháp dạy học nhằm đạt đợc kết cao Trong năm qua, thầy trò trờng THCS HoaThủy nỉ lùc phÊn ®Êu ®Ĩ thùc hiƯn viƯc ®ỉi míi giáo dục phổ thông cách toàn diện Tuy nhiên, việc thực chơng trình trờng THCS vùng khó khăn nói chung trờng THCS Hoa Thủy nói riêng khó, đặc biệt với môn Công nghệ khó khăn cụ thể: Gv: Ngun Hïng D¬ng THCS Hoa Thủ Trêng Mét sè giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ + Ngôn ngữ phân môn Vẽ kĩ thuật ngôn ngữ môn khoa học, lạ, không mềm mại, uyển chuyển nh số môn học khác nên khó tạo cảm giác thoải mái lớp lần đầu tiếp xúc, làm quen + Đồ dùng dạy học đợc trang cấp song môn Công nghệ thiếu nh: mô hình khối để vẽ chất lợng số thiết bị không đảm bảo + Trờng nhiều lớp, phòng học môn nên việc trao đổi, học tập kinh nghiệm đồng nghiệp qua công tác giảng dạy chuyên ngành không khó khăn + Các em học sinh thuộc vùng khó khăn kinh tế nên có điều kiện tiếp xúc kiến thức sách giáo khoa so với thực tế sống Vì vậy, em học mang tính chiếu lệ, thờ Nên việc làm quen với hình học không gian, vẽ kỹ thuật lạ khó hình dung, nên học sinh ngại trình tiếp xúc với môn + Đời sống ngời dân nghèo, sống chủ yếu nhờ vào đồng ruộng nên bố mẹ cha thực quan tâm đến việc học em + Địa phơng xã khó khăn, điều kiện kinh tế, sở hạ tầng thấp ảnh hởng không nhỏ đến việc thực hành, tham quan em Phân môn Vẽ kĩ thuật công nghệ đòi hỏi học sinh phải t , tởng tợng cao, phải liên hệ đợc thực tế nội dung học Trên sở truyền thụ kiÕn thøc cho häc sinh tõ trùc quan sinh ®éng (các mẫu thật) đến t trừu tợng (các vÏ, kÝ hiƯu quy íc…) vµ trë vỊ thùc tÕ th× häc sinh míi cã høng thó häc tËp III.thùc trạng : + Đối với nhà trờng: Mặc dù BGH nhà trờng quan tâm đến việc đổi phơng pháp dạy học nhng điều kiện cha có đủ sở vật chất phơng tiện thiết bị dạy học phục vụ cho trình đổi Thiết bị dạy học đợc cung cấp không đáp ứng đủ số lợng, (cơ số 4), số thiết bị có chất lợng Gv: Nguyễn Hùng Dơng THCS Hoa Thuỷ Trờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ Trờng cha có phòng học môn nên việc dạy lý thuyết thực hành đợc thực phòng học truyền thống gặp không khó khăn việc xếp bố trí phân công vị trí học thực hành Số lợng học sinh lớp đông nên phân chia trang thiết bị không đáp ứng đủ cho em tự tìm hiểu để tự chủ động học tập Từ dẫn đến công tác hớng dẫn quản lý em gặp nhiều khó khăn + Phơ huynh häc sinh: §a sè phơ huynh cha hiểu đầy đủ ý nghĩa, cần thiết việc đổi nội dung chơng trình sách giáo khoa phơng pháp dạy học Mặt khác điều kiện kinh tế thuộc vùng khó khăn nên quan tâm việc đáp ứng điều kiện cho việc giảng dạy hạn chế Đặc biệt phụ huynh có t tởng phân biệt môn chính, môn phụ (môn không tham gia c¸c kú thi cư quan träng nh tèt nghiƯp hay chun cÊp) + §èi víi häc sinh: Sau tham khảo tìm hiểu học sinh môn Công nghệ thấy đa số em gặp nhiều khó khăn sau: -Về tâm lý: Các em ngại môn học, hứng thú học tập môn học có nội dung lạ, phần em nhận thức cha môn học, phần xem môn học không mang lại lợi ích cho việc học để thi tốt nghiệp Xem điều đợc học không giúp ích đợc cho sống, sản xuất hớng thích hợp sau tèt nghiƯp Trung häc c¬ së -VỊ kiÕn thức: Đây môn học khó, đơn vị kiến thức lạ mang tích chất t trừu tợng liên quan đến hình học không gian nên em gặp nhiều khó khăn việc hiểu biết, nắm bắt kiến thức vận dụng vào thực tế -Về kỹ năng: Học sinh cha đợc tiếp xúc nhiều với hình chiếu vẽ hình chiếu thực tế (Hình chiếu,hình cắt mặt cắt vẽ khí, xây dựng ) mẻ, nói em giống nh hình vẽ bình thờng Do trình vẽ hình chiếu học sinh để Gv: Nguyễn Hùng Dơng THCS Hoa Thuỷ Trờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ hoàn thành vẽ hình chiếu tiết học đạt đợc theo yêu cầu, mục tiêu, nội dung chơng trình đặt gặp nhiều khó khăn -Về điều kiện sở vật chất: Cơ sở vật chất không đủ đáp ứng học sinh phần vẽ kĩ thuật mà chủ yếu giáo viên tự làm tự phục vụ cho trình học tập học sinh Vì chất lợng học tập cha đảm bảo Lấy kết khảo sát khối trớc áp dụng để thực nghiệm học kỳ I năm học: 2011 2012 -Kết khảo sát 8A,8B,8C,8D tr ớc áp dụngđể thực nghiệm TT Lớp Giỏi Khá TB Yếu,kém SL % SL % SL % SL % 8A 6.2 10 31.3 16 50 12.5 8B 5.5 12 33.3 17 42.2 13.9 8C 5.7 12 34.3 17 48.6 11.4 8D 2.9 10 29.4 18 53 14.7 Do nguyên nhân nên dẫn đến kết đạt đợc tỉ lƯ häc sinh u kÐm vÉn cßn, tØ lƯ häc sinh giỏi thấp tính riêng phân môn VKT Từ tình hình thực tế nh vậy, ngời đứng lớp trằn trọc suy nghĩ đặt câu hỏi cho thân Mình phải làm gì? Làm nh nào, để học sinh học có kết học tập tốt? Cuối câu hỏi đợc trả lời giải pháp mà áp dụng Một số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn Công nghệ Sau áp dụng phơng pháp thấy em tiếp thu kiến thức cách dễ dàng,vận dụng hình chiếu vuông góc, đọc đợc vẽ hình chiếu khối hình học có hiệu tốt đạt đợc hiệu cao IV.giải pháp thực hiện: Gv: Nguyễn Hùng Dơng THCS Hoa Thuỷ Trờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ Thực tế trải qua năm dạy môn công nghệ trờng THCS Hoa Thuỷ, thân dạy học cảm thấy đa số học sinh cha nắm bắt đợc phơng pháp đọc vẽ hình chiếu chơng trình Do học kì I năm học 2011- 2012 mạnh dạn áp dụng mội số giải pháp giúp cho học sinh nắm bắt đợc kiến thức, kĩ năng, đọc đợc vẽ hình chiếu thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc phơng pháp sau Xác định đợc mặt phẳng chiếu Phần học sinh bở ngỡ kiến thức lạ đặc biệt có liên quan tới hình học không gian hình học lớp 8, giáo viên dạy theo phơng pháp củ sử dụng tranh đợc trang cấp để giới thiệu mặt phẳng chiếu cho học sinh chắn hiệu thấp, học sinh yếu không nắm đợc Dẫn đến học sinh không vẽ đợc hình chiếu vuông góc Vậy giáo viên phải thực theo phơng pháp sau: a Đối với giáo viên: +Cần chuẩn bị trớc bìa cứng (Bằng khổ giấy A4) Gấp lại thành mô hình ba mặt phẳng chiếu để giới thiệu trớc học sinh +Khi gấp mô hình cần giới thiệu trớc học sinh cách gấp mô hình ( Gấp bìa cứng thành bốn phần sau cắt vứt góc phần t thứ ba tờ giấy gấp lại thành mô hình ba mặt phẳng chiếu) +Khi dạy giáo viên cần giới thiệu kĩ cho học sinh theo dõi thông qua mô hình chuẩn bị sẵn +Mặt phẳng diện so với ngời quan sát: Là mặt phẳng chiếu đứng.(ứng với góc phần t thứ mô hình) +Mặt phẳng nằm ngang so với ngời quan sát: Là mặt phẳng chiếu bằng.(ứng với góc phần t thứ hai mô hình +Mặt cạnh bên phải hình chiếu đứng: Là mặt phẳng chiếu cạnh.(ứng với góc phần t lại mô hình) Vậy thông qua mô hình học sinh dễ dàng nắm bắt đợc kiến thức nhanh hơn, gây hứng thú cho học sinh tiếp thu b Đối với học sinh - Cũng chuẩn bị mô hình nh giáo viên gấp thành mô hình ba mặt phẳng chiếu đợc chuẩn bị sẵn nhà Giáo viên đặt hệ thống câu hái: Gv: Ngun Hïng D¬ng Trêng THCS Hoa Thủ Mét số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ ? Mặt phẳng chiếu đứng ứng với mặt phẳng mô hình ? Mặt phẳng chiếu ứng với mặt phẳng mô hình ? Mặt phẳng chiếu cạnh ứng với mặt phẳng mô hình - Khi giáo viên hỏi tới mặt phẳng chiếu nào, học sinh vào mặt phẳng chiếuhình có sẵn tay em Cã nh vËy häc sinh míi cã høng thó để tiếp thu lớp mà không nhàm chán vừa gây cho học sinh t duy, tởng tợng từ có hng phấn học tập Lu ý: Trong lúc giảng phần mặt phẳng chiếu cần ý tới đối tợng học sinh yếu, u tiên cho em mặt phẳng chiếuhình nhằm gây hớng thú cho em trình học tập sau Mô hình minh họa: Mặt phẳng chiếu đứng Mp chiếu cạnh P1 P3 P2 Hình:1 Mặt phẳng chiếu Phần cắt vứt Gv: Ngun Hïng D¬ng THCS Hoa Thủ Trêng Mét sè giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ Vẽ hình chiếu vật thể đơn giản : phần Giáo viên đa vật mẫu thật đơn giản, giúp cho Học sinh hiểu chiếu ta phải chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu Khi vẽ hình chiếu cần lựa chọn mặt vật thể mà thể đầy đủ nội dung, hình dạng vật thể mẫu Do điều kiện mẫu vật thiếu nên Giáo viên tự tạo đồ dùng dạy học từ xốp ghép bìa tông khác Sau ta đánh số lên mặt phẳng cần chiếu vật thể nh sau : - Đánh số vào mặt phẳng vuông góc với hình chiếu thứ - Đánh số vào mặt phẳng vuông góc với hình chiếu thứ hai - Đánh số vào mặt phẳng vuông góc với hình chiếu thứ ba theo bớc nh hình dới : B C A Gv: Ngun Hïng D¬ng THCS Hoa Thủ Trêng Mét sè giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ Hình Khi vẽ hình chiếu ta tiến hành gỡ mặt đợc đánh số dán vào bảng có sẵn ba mặt phẳng hình chiếu giới thiệu phần trớc h×nh chiÕu cđa vËt thĨ Híng dÉn Häc sinh t×m hiểu mặt vẽ dới dạng mặt phẳng - Khi chiếu ta chiếu vuông góc theo hớng chiếu (A,B, C ) dùng mặt phẳng chiếu để hứng hình chiếu Nhng vẽ kĩ thuật, hình chiếu vật thể đợc vẽ mặt phẳng vẽ Vậy ta phải trải hình chiếu giống nh (Hình 2) Vẽ hình chiếu vuông góc từ vật Thật thông qua mô hình ba mặt phẳng hình chiếu Khi học sinh vẽ đợc xác định đợc hình chiếu thông qua vật mẫu Ta tiến hành cho Học sinh vẽ hình chiếu vuông góc thông qua vật thật với ba mặt phẳng hình chiếu Giáo viên chuẩn bị mô hình ba mặt phẳng chiếu, hình thật sau đặt đáy hình thật song song với mặt phẳng hình chiếu để tiến hành chiếu Khi chiếu ta tiến hành chiếu vuông góc theo hớng quan sát lên mặt phẳng chiếu tơng ứng B Hình chiếu đứng Hìnhchiếu cạnh Gv: Nguyễn Hùng Dơng THCS Hoa Thuỷ Trờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ C H chiÕu b»ng A H×nh: *Tríc tiÕn hành vẽ hình chiếu vuông góc từ hình thật thông qua mô hình ba mặt phẳng hình chiếu giáo viên phải giúp cho học sinh trả lời đợc câu hỏi sau: ?Theo hớng chiếu (A) ta thu đợc hình chiếu nào? Bố trí mặt phẳng chiếu nào? ?Theo hớng chiếu(B) ta thu đợc hình chiếu nào? Bố trí mặt phẳng chiếu nào? ?Theo hớng chiếu(C) ta thu đợc hình chiếu nào? Bố trí mặt phẳng chiếu nào? - Khi học sinh trả lời vẽ đợc hình chiếu vuông góc từ vật thật mô hình em hiểu đợc phần vị trí hình chiếu vẽ kĩ thuật, thuận tiện cho học sinh đọc vẽ hình chiếu sau Dễ dàng thấy hình chiếu đứng vật thể cho biết chiều cao chiều dài nó, hình chiếu cho biết chiều rộng chiều dài Ba hình chiếu bổ sung cho cung cấp đầy đủ thông tin hình dạng vật thể Để hình chiếu nằm gọn mặt phẳng, sau chiếu, mặt phẳng chiếu đa xuống dới 90 độ trùng với mặt phẳng chiếu đứng Mặt phẳng Gv: Nguyễn Hùng Dơng THCS Hoa Thuỷ Trờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ chiếu cạnh đợc mở sang phải 90 độ trùng với mặt phẳng chiếu đứng Ta đợc hình vẽ dới - Cần phải xoay mặt phẳng chiếu hình chiếu vật thể đợc nằm mặt phẳng, hình chiếu nằm dới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng ( hình 4) -Lu ý: Khi vẽ hình chiếu vuông góc từ hớng chiếu(A,B,C) cạnh thấy vật thể đợc vẽ nét liền đậm, cạnh khuất vật thể đợc vẽ nét đứt.Trong trình hớng dẫn học sinh vẽ hình chiếu vuông góc giáo viên cần quan sát, uốn nắn, giúp đỡ đối tợng học sinh yếu -kém Vị trí hình chiếu vẽ kỹ thuật Hình chiếu đứng Hình chiếu Cạnh Hình chiếu Hình Khung tên Gv: Ngun Hïng D¬ng THCS Hoa Thủ Trêng Mét sè giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ Quá trình áp dụng giải pháp giúp em hình thành rèn luyện tính kiên trì,cẩn thận, số kỹ lao động nghề nghiệp để em làm quen dần với vẽ kĩ thuật Đồng thời giúp em sau học xong áp dụng sản xuất sống ngày điều quan trọng góp phần giúp em lựa chọn hớng thích hợp sau tốt nghiệp Trung học sở -Cụ thĨ:+ NÕu tèt nghiƯp THCS cã thĨ häc tèt c¸c trêng TCXD, TC §iƯn… + NÕu tèt nghiƯp THPT cã thể học tốt trờng ĐHXD, ĐHKT V.kết đạt đợc: Sau áp dụng phơng pháp để giảng dạy hình chiếu vuông góc môn Công nghệ phần VKT thấyrằng: Đối với hai lớp 8A,B lớp không áp dụng sáng kiến để thực nghiệm kĩ nhận dạng hình chiếu đọc vẽ khối hình học yếu, có em không phân biệt đợc vị trí hình chiếu vẽ kĩ thuật Còn hai lớp áp dụng sáng kiến đễ thực nghiệm lớp 8C,D phần lớn em đọc đợc hình chiếu vuông góc, nhận dạng đợc hình chiếu khối hình học đơn giản, đọc đợc toàn vẽ hình chiếu chơng trình VKT Lấy kết kiểm tra số phân môn(Vkt) học kỳ I năm häc 2011-2012 ¸p dơng s¸ng kiÕn míi cho líp 8C,8D để so sánh: -Đối tợng không áp dụng sáng kiếntrong năm 2011-2012 TT Lớp 8A Giỏi Khá TB YÕu, kÐm SL % SL % SL % SL % 6.2 28 18 56.3 9.3 19 52.8 11.1 8B 8.3 10 27 Gv: Ngun Hïng D¬ng THCS Hoa Thủ Trêng Mét sè giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ -Đối tợng đợc áp dụng sáng kiến năm học 20112012: T T Lớp 8C Giái Kh¸ TB SL % SL % SL % SL % 13 16 44.4 13 36 0 0 8D YÕu,kÐm 17 15 44.1 13 38 So sánh kết bốn lớp ta thấy lớp 8C,D lớp đợc áp dụng sáng kiến kết học tập cao hẵn so với lớp 8A,B đặc biệt số học sinh giỏi tăng gấp hai lần, số học sinh trung bình giảm gần nữa, không học sinh yếu VI Bài học kinh nghiệm: Từ kết thu đợc trình vận dụng giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vẽ kĩ thuật thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ nêu trên, thân đúc rút cho số kinh nghiệm sau: * Xác định mặt phẳng chiếu + Đây vấn đề quan trọng phân môn Vẽ kĩ thuật học sinh xác định đợc mặt phẳng chiếu, giúp em đọc đợc hình chiếu vẽ kĩ thuật + Trong trình giảng dạy phải chuẩn bị sẵn mô hình đầy đủ để hớng dẫn trớc học sinh tiết học Khi giới thiệu cần chậm rải trực tiếp mặt phẳng chiếuhình để học sinh nắm bắt đợc nhanh hơn, gây hứng thú cho em trình học tập Gv: Nguyễn Hùng Dơng THCS Hoa Thuỷ Trờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiÕu vu«ng gãc m«n häc c«ng nghƯ + Việc chuẩn bị nhà học sinh củng góp phần quan trọng giúp cho tiết dạy thành công, em có mô hình riêng giáo viên giới thiệu đến mặt phẳng hình chiếu em vào mô hình có sẵn tay, có nh em nắm bắt đợc vấn đề nhanh hơn, dễ hiểu + Một vấn đề không phần quan trọng trình giảng dạy cần phải quan tâm tới đối tợng học sinh yếu- kém, để ý, hớng dẫn, u tiên cho em mặt phẳng chiếu thông qua mô hình * Xác định hình chiếu từ vật thể đơn giản + Đây sơ ban đầu giúp em nhận biết đợc hình dạng vật thể vẽ kĩ thuật Vậy giảng dạy giáo viên cần chọn vật thể đơn giản dễ hình dung nhất, đánh số vào mặt phẳng vuông góc tơng ứng để hớng dẫn häc sinh thùc hiƯn + Khi chiÕu vu«ng gãc häc sinh việc gỡ mặt phẳng đánh số dán lên mặt phẳng chiếu tơng ứng theo hớng chiếu(A, B, C), giáo viên kết luận ba hình chiếu vật thể đơn giản *Vẽ hình chiếu từ vật thật thông qua mô hình + Mục đích giải pháp giúp cho học sinh hiểu đợc liên quan hình chiếu vẽ kĩ thuật, trình giảng dạy cần quan tâm tới công tác chuẩn bị (vật thật, mô hình) để giới thiệu trớc học sinh + Khi chiếu vuông góc cần thể đợc đờng nét liên quan với nhau, hình chiếu thể đợc mặt vật thể mẫu + Đây phần khó hiểu, trình dạy giáo viên trọng tới đối tợng học sinh yếu- kém, khuyến khích động viên kịp thời, tận nơi, giúp em nhận biết đợc hình chiếu vật thể sở vững giúp học sinh đọc đợc hình chiếu vẽ kĩ thuật sau c Kết luận Gv: Nguyễn Hùng Dơng THCS Hoa Thuỷ Trờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vu«ng gãc m«n häc c«ng nghƯ Qua kÕt đối chứng ta thấy chất lợng Học sinh đợc nâng lên rõ rệt Học sinh nắm đợc kiến thức Sách giáo khoa Phần vẽ kĩ thuật phần khó môn học Công Nghệ Để đạt đợc kết cao, Giáo viên phải thờng xuyên làm đồ dùng để sử dụng nh :Mô hình trực quan, Vật thật, mẫu vật học sinh động gần với thực tế Nhờ Học sinh lĩnh hội đợc kiến thức cách tốt hơn, kết giảng dạy cao Hiện đồ dùng để sử dụng giảng dạy môn Công Nghệ thiếu nhiều nh : Phòng thực hành, mẫu vật, tranh ảnh Ngoài học sinh thờng không đợc tiếp xúc với thực tế sản xuất nên việc tiếp thu chơng trình cha cao Đề nghị BGH nhà trờng đầu t thêm sở vật chất đáp ứng nhu cầu ngời học, ngời dạy theo đặc trng môn Công nghệ (Ngoài việc đầu t thêm thiÕt bÞ dơng häc tËp nh»m thay thÕ sè hỏng, bổ sung số lợng môn Công nghệ cần có phòng học môn giống nh Vật lý, Hóa học thiết bị môn Công nghệ nhiều, theo kết cấu chơng trình thời lợng thực hành lớn Công nghệ 6, Công nghệ 8, Công nghệ có thời lợng thực hành nhiều cả) - Quyết định lấy nội dung kinh nghiệm làm chuyên đề thực đồng loạt tất giáo viên nhóm môn buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trờng - Đăng tải nội dung kinh nghiệm lên trang thông tin đơn vị Vậy kính mong phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ BGH trờng THCS Hoa Thuỷ đồng nghiệp cần quan tâm mức cho môn học Trên giải pháp giảng dạy vẽ hình chiếu vuông góc -Vẽ Kĩ Thuật môn học Công Nghệ Rất mong đợc góp ý đồng nghiệp Ngời thực Gv: Nguyễn Hùng Dơng THCS Hoa Thuỷ Trờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ Nguyễn Hùng Dơng ý kiến HĐKH nhà trờng Iv: Mục lục Tên tiêu đề Tran g A Mở đầu I Lý chọn đề tài II Phạm vi thời gian thực Ph¹m vi 2 Thêi gian thùc hiƯn B Néi dung I C¬ së lý luËn II Cơ sở thực tiễn III Thực trạng IV Giải pháp thực 4-5 Xác định mặt phẳng chiếu 6-8 Vẽ hình chiếu vật thể đơn giản 8-10 Vẽ hình chiếu vuông góc từ vật thật thông qua mô hình ba mặt phẳng hình chiếu Gv: Nguyễn Hùng Dơng THCS Hoa Thuỷ 1011 Trờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ V Kết đạt đợc 12 VI Bài học kinh nghiệm 13 C Kết luận 14 Tài liệu tham khảo Sách giáo khoa công nghệ Sách giáo viên công nghệ Sách vẽ kỹ thuật tập 1( Trần Hữu Quế) Sách vẽ kỹ thuật tập 2( Trần Hữu Quế) Bản vẽ kỹ thuật- Tiêu chuẩn quốc tế ( Nguyễn Văn Tuấn- Trần Hữu Quế) Bản vẽ xây dựng- Tiêu chuẩn quốc tế ( Nguyễn Văn Tuấn- Trần Hữu Quế) Gv: Nguyễn Hùng Dơng THCS Hoa Thuỷ Trờng Một số giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông gãc m«n häc c«ng nghƯ Gv: Ngun Hïng D¬ng THCS Hoa Thủ Trêng ... phẳng chiếu hình chiếu vật thể đợc nằm mặt phẳng, hình chiếu nằm dới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng ( hình 4) -Lu ý: Khi vẽ hình chiếu vuông góc từ hớng chiếu( A,B,C)... Nhng vẽ kĩ thuật, hình chiếu vật thể đợc vẽ mặt phẳng vẽ Vậy ta phải trải hình chiếu giống nh (Hình 2) Vẽ hình chiếu vuông góc từ vật Thật thông qua mô hình ba mặt phẳng hình chiếu Khi học sinh vẽ. .. giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ - Phân môn Vẽ ki thuật Công nghệ đợc xây dựng sở kiến thức lý thuyết mang tính thực tiễn Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc trong môn công nghệ 8 , Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc trong môn công nghệ 8 ,