0

sáng kiến phương pháp vẽ hình chiếu trong môn học công nghệ 8

11 401 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 10:24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số: …………… Tên sáng kiến Phương pháp vẽ hình chiếu môn học công nghệ Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Lĩnh vực chuyên môn Mô tả chất sáng kiến 3.1 Tình trạng giải pháp biết Đất nước trình đổi mới, thời điểm mà đất nước bước vào hội nhập toàn cầu chủ trương đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước; Hiện với phát triển không ngừng ngành công nghiệp, ngành khí chế tạo song muốn chế tạo thiết bị hay dụng cụ … phải có vẽ đòi hỏi vẽ phải thể cách xác, rõ ràng vật thể biểu diễn; Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc phương pháp dùng để xây dựng vẽ kĩ thuật; Ngày tất công trình, máy móc từ bé đến lớn, trước thi công, chế tạo người ta vẽ tính toán trước Bản vẽ kĩ thuật sử dụng rộng rãi tất ngành nghề có liên quan đến kĩ thuật Có thể nói vẽ kĩ thuật ngôn ngữ dùng chung ngành kĩ thuật * Những ưu, khuyết điểm giải pháp đã, áp dụng: - Trong thực tế đặc thù môn học nên việc giảng dạy môn Công Nghệ phần vẽ kĩ thuật gặp nhiều khó khăn Phần vẽ kĩ thuật phân bố vào học kì I số kiến thức hình học không gian bắt đầu học học kì II môn hình học lớp 8, nên kết dạy học chưa đạt kết cao; - Học sinh xem nhẹ môn coi môn học phụ; - Trí tưởng tượng không gian học sinh hạn chế; - Việc chuẩn bị học tập sử dụng dụng cụ học tập vẽ kỹ thuật học sinh hạn chế (thước kẻ, compa, bút chì, giấy A4…); - Thiết bị dạy học vật mẫu, tranh ảnh, mô hình thiếu điều kiện sở vật chất trường thiếu thốn Không có phòng thực hành riêng, mẫu vật trực quan để giảng dạy 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến 3.2.1 Mục đích giải pháp - Việc nghiên cứu đề tài nhằm giúp học sinh lớp học môn Công Nghệ đạt kết cao, đồng thời giúp học sinh có hứng thú học tập, không xem nhẹ môn môn công nghệ mang tính thực tế cao; - Góp phần làm cho học sinh có thiện cảm cảm thấy hứng thú yêu thích môn học đặc biệt phần vẽ hình chiếu, vận dụng kiến thức học vào thực tế sống; - Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thân; - Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn đồng nghiệp; - Góp phần nâng cao chất lượng môn công nghệ 3.2.2 Những điểm khác biệt, tính giải pháp - Phân môn vẽ kĩ thuật môn Công Nghệ lớp đòi hỏi trí tưởng tượng không gian, môn học góp phần giúp học sinh hình thành tính động, sáng tạo tiếp cận với tri thức khoa học định hướng tốt cho ngành nghề sau này; - Đồng thời cung cấp cho học sinh kiến thức kĩ thuật công nghiệp, học sinh khó nắm phương pháp vẽ hình chiếu, hình biểu diễn chi tiết máy, vật thể hay máy khí hoàn chỉnh; - Thông qua giúp em đọc vẽ kĩ thuật đơn giản sở cho trình học tập gia công định dạng (lớp 10), kĩ thuật khí (lớp 11) giáo dục học sinh lao động, sản xuất; - Giúp học sinh hình dung hình dạng vật thể không gian, củng thấy đường nét bị che khuất vật thể; - Nhằm phát huy tính tích cực học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, việc thay đổi phương pháp giảng dạy để tiếp cận mang tính phù hợp với đối tượng học sinh việc làm cấp thiết 3.2.3 Mô tả chi tiết chất giải pháp 3.2.3.1 Vẽ hình chiếu vật thể đơn giản Ở phần Giáo viên đưa vật mẫu thật đơn giản, giúp cho Học sinh hiểu chiếu ta phải chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu Khi vẽ hình chiếu cần lựa chọn mặt vật thể mà thể đầy đủ nội dung, hình dạng vật thể mẫu Do điều kiện mẫu vật thiếu nên Giáo viên tự tạo đồ dùng dạy học từ xốp ghép bìa tông khác Sau ta đánh số lên mặt phẳng cần chiếu vật thể sau: - Đánh số vào mặt phẳng vuông góc với hình chiếu thứ nhất; - Đánh số vào mặt phẳng vuông góc với hình chiếu thứ hai; - Đánh số vào mặt phẳng vuông góc với hình chiếu thứ ba theo bước hình đây: 3 Hình Khi vẽ hình chiếu ta tiến hành gỡ mặt đánh số gián vào bảng hình chiếu vật thể Hướng dẫn Học sinh tìm hiểu mặt vẽ dạng mặt phẳng 3.2.3.2 Vẽ hình chiếu vuông góc từ hình chiếu trục đo Khi học sinh vẽ hìmh chiếu thông qua vật thật Ta tiến hành cho Học sinh vẽ hình chiếu vuông góc thông qua hình chiếu trục đo Giáo viên vẽ mẫu hình chiếu trục đo, sau dựng mặt phẳng hứng trục toạ độ Oxyz để hứng hình chiếu Qua Học sinh hiểu rõ phương pháp chiếu Ta tiến hành vẽ theo hình vẽ đây: Z P3 P1 X O P2 Hình Trong không gian lấy ba mặt phẳng P1, P2 P3 vuông góc với nhau: - Mặt phẳng (P1) thẳng đứng (hình chiếu đứng); - Mặt phẳng (P2) nằm ngang (hình chiếu bằng); - Mặt phẳng (P3) nằm bên phải (hình chiếu cạnh); Y Dễ dàng thấy hình chiếu đứng vật thể cho biết chiều cao chiều dài nó, hình chiếu cho biết chiều rộng chiều dài Ba hình chiếu bổ sung cho cung cấp đầy đủ thông tin hình dạng vật thể Để hình chiếu nằm gọn mặt phẳng, sau chiếu, người ta xoay mặt phẳng P2 quanh trục Ox, đưa trùng với mặt phẳng P1 Xoay mặt phẳng P3 quanh trục Oz đưa P3 trùng với P1 Ta hình vẽ ( hình 3) Hình 3.2.3.3 Vẽ hình chiếu trục đo từ hình chiếu cho trước z’ z c’ C A’ O A x B B’ o’ y y’ x’ Hình Trong không gian ta lấy mặt phẳng P’ làm mặt phẳng hình chiếu đường thẳng l không song song với mặt phẳng P’ làm đường chiếu Gắn vào vật thể biểu diễn hệ toạ độ vuông góc theo ba chiều dài, rộng, cao vật thể đặt vật thể cho phương chiếu l không song song với trục toạ độ toạ độ Sau chiếu vật thể hệ toạ độ vuông góc lên mặt phẳng P’theo phương chiếu l, ta hình biểu diễn vật thể gọi hình chiếu trục đo vật thể Hình chiếu ba trục toạ độ o’x’, o’y’, o’z’gọi trục đo (Hình 4) Ta có tỷ số: z’ O' A' = P hệ số biến dạng theo trục o’x’ OA 900 O' B' = q hệ số biến dạng trục o’y’ OB 1350 x’ O' C = r hệ số biến dạng trục o’z’ OC Hình y’ + Hình chiếu trục đo xiên góc cân (hình 5) x’o’y’ = y’o’z’ = 1350 x’o’z’ = 900 hệ số biến dạng p = r = 1, q = 0,5 + Hình chiếu trục đo vuông góc (hình ) z’ x’o’y’ = y’o’z’ =x’o’z’ = 1200 hệ số biến dạng p = q = r = 1200 x’ Hình 300 1200 Y’ Giả sử ta muốn vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân vuông góc theo hình vẽ ta tiến hành sau : Hình Trình tự vẽ Hình chiếu trục đo Xiên góc cân Vẽ mặt trước x’o’z’ làm sở Từ đỉnh mặt sở, vẽ đường song song với trục o’y’ theo hệ số biến dạng nó, đặt đoạn thẳng lên đường song song Nối điểm xác định, vẽ đường khác hoàn thành hình chiếu trục đo nét mảnh Sửa chữa, tẩy đường nét phụ tô đậm hình chiếu trục đo Cách vẽ hình chiếu vật thể: Vuông góc Hình 8a Hình 8b Hình 8c Giả sử ta muốn vẽ ba hình chiếu vật thể (Hình 8c.) ta phải biết phân tích hình dạng vật thể thành phần có hình dạng có khối hình học - Vẽ hình hộp bao dạng hình chữ L - Vẽ rãnh phần nằm ngang - Vẽ lỗ hình trụ phần thẳng đứng - Cạnh khuất vật thể vẽ nét đứt Có số vật thể xem hình chiếu đứng hình chiếu ta suy hình dạng vật thể Nhưng có số vật thể có hình chiếu đứng giống hình chiếu giống Muốn phân biệt cần vẽ thêm hình chiếu cạnh P3 (Hình 9) Hình Chú ý: Không vẽ đường bao mặt phẳng chiếu Cạnh thấy vật thể vẽ nét liền đậm 3.2.3.4 Cách ghi kích thước Kích thước vẽ kĩ thuật thể độ lớn vật thể, cần ghi đầy đủ, rõ ràng Muốn ghi kích thước cần vẽ đường gióng kích thước, đường ghi kích thước viết chữ số kích thước Một số quy định nguyên tắc ghi kích thước: Chữ số kích thước trị số kích thước thật vật thể, không phụ thuộc vào tỉ lệ vẽ - Trên vẽ kĩ thuật, không đơn vị đo sau trị số đo độ dài (mm) - Chữ số kích thước viết phía đường kích thước - Các đường gióng không cắt qua đường kích thước - Kích thước đường tròn ghi ( Hình 10a.) Trước số kích thước đường kính có ghi kí hiệu Φ - Những cung bé nửa đường tròn ghi kích thước bán kính kèm thêm kí hiệu R phía trước (Hình 10b.) Φ12 a) R6 b) Hình 10 3.3 Khả áp dụng giải pháp - Dễ dàng việc triển khai thực Sáng kiến kinh nghiệm trình bày nói chung không nặng tính lí luận mà chủ yếu vào thực tế giảng dạy Do đó, giáo viên áp dụng công việc thân đơn vị nào, rút tỉa vài điểm mà tâm đắc để thực Có thể ứng dụng linh hoạt sáng kiến kinh nghiệm vào dạy thực hành tất môn học khác phạm vi tất trường huyện Trong trình thực dạy, qua tiết, bài, học kì, năm học, giáo viên kinh nghiệm thực tế khái quát thành vấn đề mang tính ứng dụng cao hơn, cụ thể để thực 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp - Đối với học sinh: + Góp phần giúp học sinh hình thành tính động, sáng tạo tiếp cận với tri thức khoa học định hướng tốt cho ngành nghề sau này; + Cơ giúp học sinh biết phương pháp vẽ hình chiếu, hình biểu diễn chi tiết máy, vật thể hay máy khí hoàn chỉnh; + Giúp em đọc vẽ kĩ thuật đơn giản sở cho trình học tập gia công định dạng (lớp 10), kĩ thuật khí (lớp 11) giáo dục học sinh lao động, sản xuất; + Hầu hết học sinh yêu thích môn học; chênh lệch điểm số học sinh ngày - Đối với giáo viên: + Nâng cao hiệu công tác giảng dạy môn; + Hình thành trình tự dạy học thực hành định nên lớp học dần vào nề nếp, giáo viên nói làm việc nhiều THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN KHI ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM SỐ HỌC 13-14 SL HS 108 35 14-15 130 96 Giỏi TL NỮ SL Khá TL NỮ Trung bình SL TL NỮ 32,4 26 65 60,2 15 7,4 73,0 50 32 24,6 1,54 3.5 Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu: Không có 3.6 Tài liệu kèm theo: Không ... đậm hình chiếu trục đo Cách vẽ hình chiếu vật thể: Vuông góc Hình 8a Hình 8b Hình 8c Giả sử ta muốn vẽ ba hình chiếu vật thể (Hình 8c.) ta phải biết phân tích hình dạng vật thể thành phần có hình. .. vuông góc từ hình chiếu trục đo Khi học sinh vẽ hìmh chiếu thông qua vật thật Ta tiến hành cho Học sinh vẽ hình chiếu vuông góc thông qua hình chiếu trục đo Giáo viên vẽ mẫu hình chiếu trục đo,... hình chiếu thứ ba theo bước hình đây: 3 Hình Khi vẽ hình chiếu ta tiến hành gỡ mặt đánh số gián vào bảng hình chiếu vật thể Hướng dẫn Học sinh tìm hiểu mặt vẽ dạng mặt phẳng 3.2.3.2 Vẽ hình chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến phương pháp vẽ hình chiếu trong môn học công nghệ 8 , sáng kiến phương pháp vẽ hình chiếu trong môn học công nghệ 8 ,

Từ khóa liên quan