0

SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8

13 477 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2017, 13:32

SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8 Phương pháp vẽ hình chiếu mơn cơng nghệ PHẦN I: MỞ ĐẦU I Bối cảnh đề tài: Đất nước trình đổi mới, thời điểm mà đất nước bước vào hội nhập tồn cầu WTO chủ trương Đảng nhà nước phải phát triển đẩy mạnh Cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước, việc phát triển đưa nước ta trở thành nước Cơng nghiệp Để hồn thành điều khơng phát triển ngành nghề tăng số lượng trường dạy nghề Tỉnh, thành phố mà ngành nghề cần phải đưa vào giảng dạy hướng nghiệp trường phổ thông nhằm gớp phần đạt mục tiêu giáo dục Với mở mang ngành công nghiệp, ngành khí chế tạo đòi hỏi vẽ phải thể cách xác, rõ ràng vật thể biểu diễn Phương pháp vẽ hình chiếu vng góc phương pháp dùng để xây dựng vẽ kĩ thuật II Lí chọn đề tài: Ngày tất cơng trình, máy móc từ bé đến lớn, trước thi công, chế tạo người ta vẽ tính tốn trước Bản vẽ kĩ thuật sử dụng rộng rãi tất ngành nghề có liên quan đến kĩ thuật Có thể nói vẽ kĩ thuật ngôn ngữ dùng chung ngành kĩ thuật Phân môn vẽ kĩ thuật Công Nghệ lớp đòi hỏi trí tưởng tượng khơng gian, mơn học góp phần giúp HS hình thành tính động, sáng tạo tiếp cận với tri thức khoa học định hướng tốt cho ngành nghề sau Đồng thời cung cấp cho HS kiến thức kĩ thuật công nghiệp, HS nắm phương pháp sử dụng phép chiếu, hình biểu diễn ( hình cắt, mặt cắt ) để thể hiện, biểu diễn chi tiết máy, vật thể hay sản phẩm khí hồn chỉnh Là giáo viên Kĩ thuật công nghiệp, qua năm học tập trường chuyên nghiệp trình giảng dạy trường THCS, tơi ln trăn trở suy nghĩ để tìm phương pháp vẽ hình chiếu đạt kết cao, giúp em nắm kiến thức SGK nên tơi chọn đề tài: Phương pháp vẽ hình chiếu mơn Cơng nghệ Gv: Phan Thanh Tâm Vónh Hòa Trường THCS Phương pháp vẽ hình chiếu môn công nghệ III Phạm vi đối tượng nghiên cứu: Đề tài thực phạm vi nghiên cứu phẩn – Vẽ kĩ thuật, đối tượng HS lớp Trường THCS Vĩnh Hòa Thời gian nghiên cứu từ đầu năm học 2010 – 2011 đến năm học 2011 – 2012 IV Mục đích nghiên cứu: Tạo điều kiện thuận lợi để HS học tốt áp dụng học vào sản xuất cuôc sống ngày, đồng thời gớp phần giúp em lựa chọn hướng thích hợp sau tốt nghiệp Trung học sở Tìm giải pháp hữu hiệu để áp dụng việc giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng môn Công Nghệ đơn vị công tác, giúp học sinh thấy tầm quan trọng việc học tập môn Cơng Nghệ, từ làm cho học sinh thêm u thích mơn học V Điểm kết nghiên cứu: Trong trình áp dụng sáng kiến mình, thân tơi nhận thấy khơng học sinh hiểu bài, kỹ nâng cao mà học sinh trở nên u thích mơn học nhiều Hs khơng vẽ hình chiếu SGK mà vẽ số hình phức tạp giáo viên đưa PHẦN II: NỘI DUNG I Cơ sở lý luận: Phương pháp dạy học môn Công Nghệ trường THCS phải gắn liền việc dạy học kiến thức, kỹ với việc giáo dục rèn luyện người với việc phát triển trí tuệ học sinh Cần ý điểm sau: - Phương pháp dạy học phải kích thích học sinh hứng thú, khơi dậy phát huy lực hoạt động nhận thức độc lập, lực tự học học sinh - Việc dạy học học sinh tập thể (nhóm, tổ) cần thiết, có tác dụng giáo dục học sinh biết đoàn kết, hợp tác giúp đỡ học tập việc dạy học phải nhằm phát triển tới mức tối đa cá nhân học sinh theo mục tiêu đào tạo Gv: Phan Thanh Tâm Vónh Hòa Trường THCS Phương pháp vẽ hình chiếu mơn cơng nghệ - Giáo viên phải thường xuyên nắm kết học tập học sinh, nắm thuận lợi khó khăn học sinh để kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy Bản thân học sinh phải thường xuyên biết kết học tập để kịp thời điều chỉnh việc học - Giáo viên cần nắm vững kiến thức trọng tâm, xây dựng hệ thống câu hỏi dẫn dắt học sinh giải tình học tập áp dụng biện pháp sư phạm để giáo dục hình thành tác phong cho học sinh II Thực trạng vấn đề: Trong thực tế đặc thù môn học nên việc giảng dạy môn Công Nghệ phần vẽ kĩ thuật gặp nhiều khó khăn Phần vẽ kĩ thuật phân bố vào học kì I số kiến thức hình học khơng gian bắt đầu học học kì II mơn Hình Học lớp 8, nên kết dạy học chưa cao Song kết chưa cao nguyên nhân sau: - Điều kiện sở vật chất trường thiếu thốn: khơng có tranh, mẫu vật trực quan để giảng dạy - Phân môn Vẽ kĩ thuật mơn khó, đòi hỏi phải có trí tưởng tượng khơng gian tốt, phải thường xun tiếp xúc với vật thể mẫu, với sản phẩm thực tế sản xuất Sau dạy xong chương I Tôi khảo sát để đánh giá, kết quả: + 20 % Hs khơng hiểu hình chiếu vng góc gì? Khơng phân biệt hình chiếu vng góc với hình chiếu trục đo + 35 % Hs khơng vẽ hình chiếu vng góc + 45 % Hs vẽ hình chiếu thiếu sót Rõ ràng HS thiếu kĩ vẽ hình chiếu, khơng đọc nội dung vẽ kĩ thuật đơn giản SGK III Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề: Mơn học đòi hỏi HS phải tư duy, tưởng tượng cao, phải liên hệ thực tế nội dung học Trên sở truyền kiến thức cho học sinh từ trực quan sinh động (các Gv: Phan Thanh Tâm Vónh Hòa Trường THCS Phương pháp vẽ hình chiếu mơn cơng nghệ mẫu vật) đến tư trừu tượng (các vẽ, quy ước) trở thực tế ta tiến hành bước sau: Một số loại nét vẽ bản: a Các nét vẽ: Tên gọi Nét vẽ Nét liền đậm Nét liền mảnh Áp dụng Cạnh thấy, đường bao thấy Đường đóng, đường kích thước, đường gạch gạch Nét đứt Cạnh khuất, đường bao khuất Nét gạch chấm mảnh Đường tâm, đường trục đối xứng… b Chiều rộng: Chiều rộng nét vẽ lấy dãy kích thước sau: 0,13 ; 0,18 ; 0,25 ; 0,35 ; 0,5 ; 0,7 ; ; 1,4 ; mm c Cách vẽ: Đối với vẽ khổ nhỏ, chiều rộng (d) nét đậm thường lấy 0,5 mm chiều rộng nét mảnh lấy d/2 (0,25mm) - Khe hở nét đứt, nét gạch chấm mảnh lấy khoảng 3d - Các gạch ngắn nét đứt lấy khoảng 6d - Các chấm nét gạch chấm mảnh 0,5d - Các gạch nét gạch chấm mảnh lấy khoảng 12d Gv: Phan Thanh Tâm Vónh Hòa Trường THCS Phương pháp vẽ hình chiếu mơn cơng nghệ Vẽ hình chiếu vật thể đơn giản: Ở phần GV đưa vật mẫu thật đơn giản, giúp cho HS hiểu chiếu ta phải chiếu vng góc với mặt phẳng chiếu Khi vẽ hình chiếu cần lựa chọn mặt vật thể mà thể đầy đủ nội dung, hình dạng vật thể mẫu Do điều kiện mẫu vật thiếu nên GV tự tạo đồ dùng dạy học từ xốp ghép bìa tơng khác Sau đánh số lên mặt phẳng cần chiếu vật thể sau: - Đánh số vào mặt phẳng vuông góc với hình chiếu thứ - Đánh số vào mặt phẳng vng góc với hình chiếu thứ hai - Đánh số vào mặt phẳng vng góc với hình chiếu thứ ba theo bước hình : Hình Gv: Phan Thanh Tâm Vónh Hòa Trường THCS Phương pháp vẽ hình chiếu mơn cơng nghệ Khi vẽ hình chiếu ta tiến hành gỡ mặt đánh số gián vào bảng hình chiếu vật thể Hướng dẫn HS tìm hiểu mặt bảng vẽ dạng mặt phẳng Vẽ hình chiếu vng góc từ hình chiếu trục đo: Giáo viên vẽ mẫu hình chiếu trục đo, sau dựng mặt phẳng hứng trục tọa độ Oxyz để hứng hình chiếu Qua HS hiểu rõ phương pháp chiếu Ta tiến hành vẽ theo hình : Hình Trong khơng gian lấy ba mặt phẳng P1, P2 P3 vng góc với nhau: - Mặt phẳng (P1) thẳng đứng (hình chiếu đứng) - Mặt phẳng (P2) nằm ngang (hình chiếu bằng) Gv: Phan Thanh Tâm Vónh Hòa Trường THCS Phương pháp vẽ hình chiếu môn công nghệ - Mặt phẳng (P3) nằm bên phải (hình chiếu cạnh) Dễ dàng nhận thấy hình chiếu đứng vật thể cho biết chiều cao chiều dài nó, hình chiếu cho biết chiều rộng chiều dài Ba hình chiếu bổ sung cho cung cấp đầy thơng tin hình dạng vật thể Để hình chiếu nằm gọn mặt phẳng, sau chiếu người ta xoay mặp phẳng P quanh trục Ox đưa trùng với mặt phẳng P1, xoay mặp phằng P3 quanh trục Oz đưa trùng với mặt phẳng P Ta hình vẽ hình 3: Hình * Cách vẽ hình chiếu vật thể : Gv: Phan Thanh Tâm Vónh Hòa Trường THCS Phương pháp vẽ hình chiếu mơn cơng nghệ Cách ghi kích thước: Kích thước vẽ kĩ thuật thể độ lớn vật thể, cần ghi đầy đủ, rõ ràng Muốn ghi kích thước cần vẽ đường giống kích thước, đường ghi kích thước viết chữ số kích thước Một số quy định nguyên tắc ghi kích thước: -Chữ số kích thước trị số kích thước thật vật thể, khơng phụ thuộc vào tỉ lệ vẽ Gv: Phan Thanh Tâm Vónh Hòa Trường THCS Phương pháp vẽ hình chiếu mơn cơng nghệ - Trên vẽ kĩ thuật không ghi đơn vị đo sau trị số đo độ dài (mm) - Chữ số kích thước viết phía đường kích thước - Các đường giống không cắt qua đường kích thước - Kích thước đường tròn ghi sau (Hình 8a ), trước số kích thước đường kính có ghi kí hiệu Φ - Những cung bé nửa đường tròn ghi kích thước bán kính kèm thêm kí hiệu R phía trước (Hình 8b) Φ12 R6 Hình a IV Hình b Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: Qua thời gian áp dụng sáng kiến kinh nghiệm thấy chất lượng học sinh có chuyển biến, đa số học sinh vẽ hình chiếu từ đơn giản đến phức tạp Trong tiết học em hứng thú học tập, tích cực giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng tự thân nêu vấn đề mà quan sát để bạn giáo viên xây dựng kiến thức nội dung học tốt Trên cương vị giáo viên, vững vàng chuyên môn, vui mừng thấy học sinh ham thích mơn học ứng dụng vào sống ngày Sau học xong phần I – Vẽ kĩ thuật môn Công nghệ Với phương pháp dạy trên, tổ chức khảo sát để đối chứng, so sánh với đấu năm Kết quả: + 85 % học sinh vẽ hình chiếu vng góc + 15 % học sinh vẽ hình chiếu vng góc thiếu sót Gv: Phan Thanh Tâm Vónh Hòa Trường THCS Phương pháp vẽ hình chiếu mơn cơng nghệ PHẦN III: KẾT LUẬN I Bài học kinh nghiệm: Bản thân nhận thấy việc tự học, tự nghiên cứu để không ngừng trao dồi kiến thức, phương pháp giảng dạy việc làm vô cần thiết, giúp học sinh hiểu sâu sắc, hứng thú, say mê học mơn cơng nghệ Có đáp ứng lòng tin yêu học sinh yêu cầu xã hội thời buổi Cơng nghiệp hóa – đại hóa Để đạt điều trên, bên cạnh việc tự học, tự rèn, tự nghiên cứu người giáo viên phải có nhiệt huyết, yêu nghề, tận tâm với học sinh Giáo viên phải có tinh thần học hỏi, nâng cao hiểu biết cho thân mình, việc học hỏi thêm qua việc dự đồng nghiệp, để lắng nghe ý kiến rút kinh nghiệm đồng nghiệp Ban giám hiệu học vơ q giá thân giáo viên Kết hợp tốt phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng mơn, phát huy tính tích cực người học, giáo viên phải biết hướng học sinh tìm tri thức thơng qua mơ hình, hình ảnh trực quan sinh động giúp em dễ hiểu bài, nắm sâu kiến thức hiểu lớp say mê hứng thú học tập môn công nghệ nhiều Cuối để biết giảng đạt mức độ nào, thân phải lắng nghe ý kiến đồng nghiệp, cán chuyên môn tổ mang lưới nhận xét góp ý đồng thời giáo viên phải quan sát thái độ, nắm bắt kiến thức học sinh từ rút kinh nghiệm cho tiết học sau đạt hiệu II Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm: Tóm lại việc nâng cao chất lượng giảng dạy vẽ kĩ thuật môn công nghệ bậc THCS nhiệm vụ quan trọng GV Để đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội đòi hỏi trước hết phải phát triển nguồn lực người, cụ thể phát triển hệ tương lai có trí thức, lực, biết cách tự học, rèn luyện kĩ tư sáng tạo, biết vận dụng kiến thức học vào thực tế GV phải quan tâm đến việc đổi phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo góp phần ngành Giáo Gv: Phan Thanh Tâm Vónh Hòa 10 Trường THCS Phương pháp vẽ hình chiếu mơn cơng nghệ dục thực thắng lợi mục tiêu giáo dục bậc học THCS, cung cấp lực lượng lao động có tay nghề, có phẩm chất tốt đẹp đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kì cơng nghiệp hóa - đại hóa III Khả ứng dụng, triển khai: Với số phương pháp nêu trên, thiết nghĩ tất GV giảng dạy môn Công nghệ áp dụng dễ dàng với điều kiện trường THCS tin chất lượng HS nâng cao IV Những kiến nghị, đề xuất: Phần vẽ kĩ thuật phần khó mơn học Cơng nghệ Để đạt kết cao, ngồi phương pháp dạy tốt GV phải thường xuyên làm đồ dùng để sử dụng Bên cạnh kết hợp với phương tiện dạy học máy chiếu, hình ảnh trực quan,…thì học sinh động thực tế nhờ HS lĩnh hội kiến thức cách tốt hơn, kết giảng dạy cao Hiện nay, đồ dùng giảng dạy môn Công nghệ thiếu nhiều mẫu vật, tranh ảnh,…Ngòai HS không tiếp xúc với thực tế sản xuất nên việc tiếp thu chương trình chưa cao Vậy kính mong cấp đồng nghiệp cần trang bị nhiều đồ dùng dạy học, đầu tư thời gian nhiều cho môn học Trên kinh nghiệm giảng dạy phần I – Vẽ kĩ thuật môn học Công nghệ Rất mong góp ý đồng nghiệp để thân rút kinh nghiệm hoàn chỉnh cho đề tài Người viết Phan Thanh Tâm Gv: Phan Thanh Tâm Vónh Hòa 11 Trường THCS Phương pháp vẽ hình chiếu mơn cơng nghệ TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Công nghệ - Nhà xuất Giáo dục Sách giáo viên Công nghệ - Nhà xuất Giáo dục Sách thiết kế Công nghệ - Nhà xuất Giáo dục Sách tập Công nghệ - Nhà xuất Giáo dục Sách vẽ kĩ thuật - Nhà xuất Giáo dục Gv: Phan Thanh Tâm Vónh Hòa 12 Trường THCS Phương pháp vẽ hình chiếu mơn công nghệ MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt Phần I: Mở đầu I Bối cảnh đề tài II Lí chọn đề tài III Phạm vi đối tượng nghiên cứu IV Mục đích nghiên cứu V Điểm kết nghiên cứu Phần II: Nội dung I Cơ sở lí luận II Thực trạng vấn đề III Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề IV Hiệu sáng khiến kinh nghiệm Phần III: Kết luận I Bài học kinh nghiệm II Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm III Khả ứng dụng, triển khai IV Những kiến nghị, đề xuất Tài liệu tham khảo Mục lục Gv: Phan Thanh Tâm Vónh Hòa 13 2 3 3 4 10 11 11 12 12 13 14 Trường THCS ... hiểu hình chiếu vng góc gì? Khơng phân biệt hình chiếu vng góc với hình chiếu trục đo + 35 % Hs khơng vẽ hình chiếu vng góc + 45 % Hs vẽ hình chiếu thiếu sót Rõ ràng HS thiếu kĩ vẽ hình chiếu, ... THCS Phương pháp vẽ hình chiếu mơn cơng nghệ Vẽ hình chiếu vật thể đơn giản: Ở phần GV đưa vật mẫu thật đơn giản, giúp cho HS hiểu chiếu ta phải chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu Khi vẽ hình chiếu. .. pháp vẽ hình chiếu mơn cơng nghệ Khi vẽ hình chiếu ta tiến hành gỡ mặt đánh số gián vào bảng hình chiếu vật thể Hướng dẫn HS tìm hiểu mặt bảng vẽ dạng mặt phẳng Vẽ hình chiếu vng góc từ hình chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8,

Từ khóa liên quan