0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc trong môn công nghệ 8

Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc trong môn công nghệ 8

Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc trong môn công nghệ 8

... phẳng chiếu hình chiếu vật thể đợc nằm mặt phẳng, hình chiếu nằm dới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng ( hình 4) -Lu ý: Khi vẽ hình chiếu vuông góc từ hớng chiếu( A,B,C) ... Nhng vẽ kĩ thuật, hình chiếu vật thể đợc vẽ mặt phẳng vẽ Vậy ta phải trải hình chiếu giống nh (Hình 2) Vẽ hình chiếu vuông góc từ vật Thật thông qua mô hình ba mặt phẳng hình chiếu Khi học sinh vẽ ... giải pháp nâng cao chất lợng phân môn Vkt thông qua phơng pháp vẽ hình chiếu vuông góc môn học công nghệ - Phân môn Vẽ ki thuật Công nghệ đợc xây dựng sở kiến thức lý thuyết mang tính thực tiễn Trong...
 • 19
 • 663
 • 0
Tài liệu Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc ppt

Tài liệu Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc ppt

... mơ hình mà hai hình chiếu hình chiếu hình chiếu đứng, hình chiếu đứng hình chiếu cạnh,… 10.1.3 Biểu diễn ba hình chiếu Nếu hai hình chiếu khơng biểu diễn đầy đủ mơ hình vật thể ta sử dụng ba hình ... dụng ba hình chiếu Ba hình chiếu thơng thường là: hình chiếu bằng, hình chiếu đứng hình chiếu cạnh 10.2 Các phương pháp vẽ hình chiếu 10.2.1 Sử dụng lệnh Xline, Ray để vẽ đường hìnhchiếu Sử dụng ... phẳng hình chiếu khơng song song với mặt phẳng hình chiếu với hướng chiếu thích hợp để hình chiếu phụ khơng bị biến dạng Để vẽ hình chiếu phụ AutoCAD ta sử dụng lệnh vẽ hình chiếu thẳng góc: Xline,...
 • 18
 • 2,811
 • 20
PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓCHÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

... nhau, ngồi hình chiếu vng góc ta phải xây dựng hình chiếu trục đo vật thể, phần tìm hiểu phương pháp vẽ hình chiếu trục đo lệnh 2D Ta phân biệt dạng hình chiếu trục đo theo hướng chiếu hệ số ... sử dụng ba hình chiếu Ba hình chiếu thơng thường là: hình chiếu bằng, hình chiếu đứng hình chiếu cạnh 10.2 Các phương pháp vẽ hình chiếu 10.2.1 Sử dụng lệnh Xline, Ray để vẽ đường hìnhchiếu Sử ... filter Tuỳ vào mơ hình mà hai hình chiếu hình chiếu hình chiếu đứng, hình chiếu đứng hình chiếu cạnh,… 10.1.3 Biểu diễn ba hình chiếu Nếu hai hình chiếu khơng biểu diễn đầy đủ mơ hình vật thể...
 • 18
 • 12,079
 • 5
Tài liệu CHƯƠNG XI: PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO pptx

Tài liệu CHƯƠNG XI: PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓCHÌNH CHIẾU TRỤC ĐO pptx

... nhau, ngồi hình chiếu vng góc ta phải xây dựng hình chiếu trục đo vật thể, phần tìm hiểu phương pháp vẽ hình chiếu trục đo lệnh 2D Ta phân biệt dạng hình chiếu trục đo theo hướng chiếu hệ số ... sử dụng ba hình chiếu Ba hình chiếu thơng thường là: hình chiếu bằng, hình chiếu đứng hình chiếu cạnh 10.2 Các phương pháp vẽ hình chiếu 10.2.1 Sử dụng lệnh Xline, Ray để vẽ đường hìnhchiếu Sử ... filter Tuỳ vào mơ hình mà hai hình chiếu hình chiếu hình chiếu đứng, hình chiếu đứng hình chiếu cạnh,… 10.1.3 Biểu diễn ba hình chiếu Nếu hai hình chiếu khơng biểu diễn đầy đủ mơ hình vật thể...
 • 18
 • 4,362
 • 24
Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc và hình chiếu trục pdf

Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góchình chiếu trục pdf

... sử dụng ba hình chiếu Ba hình chiếu thơng thường là: hình chiếu bằng, hình chiếu đứng hình chiếu cạnh 10.2 Các phương pháp vẽ hình chiếu 10.2.1 Sử dụng lệnh Xline, Ray để vẽ đường hìnhchiếu Sử ... filter Tuỳ vào mơ hình mà hai hình chiếu hình chiếu hình chiếu đứng, hình chiếu đứng hình chiếu cạnh,… 10.1.3 Biểu diễn ba hình chiếu Nếu hai hình chiếu khơng biểu diễn đầy đủ mơ hình vật thể ... nhau, ngồi hình chiếu vng góc ta phải xây dựng hình chiếu trục đo vật thể, phần tìm hiểu phương pháp vẽ hình chiếu trục đo lệnh 2D Ta phân biệt dạng hình chiếu trục đo theo hướng chiếu hệ số...
 • 18
 • 1,456
 • 2
Phương pháp vẽ hình chiếu trục đo từ hai hình chiếu vuông góc

Phương pháp vẽ hình chiếu trục đo từ hai hình chiếu vuông góc

... viên cần dạy theo phương pháp dạy học để: + Học sinh nắm hình chiếu trục đo, hình chiếu trục đo vng góc hình chiếu trục đo xiên góc cân Cách dựng hình chiếu trục đo vng góc xiên góc cân + Học sinh ... thể hình chiếu trục đo vng góc xiên góc cân Vì vấn đề mà nghiên cứu, đưa làm đề tài phương pháp vẽ hình chiếu trục đo từ hình chiếu vng góc Trong q trình giảng dạy phần IV cách vẽ hình chiếu trục ... đó, phần vẽ kĩ thuật môn công nghệ 11, đối tượng hình chiếu (hình chiếu vng góc, hình chiếu trục đo, hình chiếu phối cảnh), hình cắt mặt cắt ,bản vẽ khí vẽ xây dựng Ở hình chiếu trục đo, học cách...
 • 14
 • 612
 • 0
Phương pháp vẽ hình chiếu trong công nghệ 8

Phương pháp vẽ hình chiếu trong công nghệ 8

... nét phụ tô đậm hình chiếu trục đo Cách vẽ hình chiếu vật thể : phơng pháp vẽ hình chiếu môn học công nghệ Hình 8a Hình 8b Hình 8c Giả sư ta mn vÏ ba h×nh chiÕu cđa vËt thĨ ( Hình 8c.) ta phải ... muốn vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân vuông góc theo hình vẽ ta tiến hành nh sau : Hình Trình tự vẽ Hình chiếu trục đo phơng pháp vẽ hình chiếu môn học công nghệ Xiên góc cân Vuông góc Vẽ mặt ... sinh vẽ đợc hìmh chiếu thông qua vật thật Ta tiến hành cho Học sinh vẽ hình chiếu vuông góc thông qua hình chiếu trục đo phơng pháp vẽ hình chiếu môn học công nghệ Giáo viên vẽ mẫu hình chiếu...
 • 10
 • 22,141
 • 62
sáng kiến kinh nghiệm phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8

sáng kiến kinh nghiệm phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8

... đậm hình chiếu trục đo Cách vẽ hình chiếu cđa vËt thĨ : H×nh 8a H×nh 8b Hình 8c Giả sử ta muốn vẽ ba hình chiếu vật thể ( Hình 8c.) ta phải biết phân tích hình dạng vật thể thành phần có hình ... hình học - vẽ hình hộp bao dạng hình chữ L - vẽ rãnh phần nằm ngang - Vẽ lỗ hình trụ phần thẳng đứng - Cạnh khuất vật thể đợc vẽ nét đứt Có số vật thể xem hình chiếu đứng hình chiếu ta suy hình ... thuật môn Công Nghệ Với phơng pháp dạy trên, tổ chức khảo sát để đối chứng, so sánh với đầu năm Kết : * 80 % Học sinh vẽ đợc hình chiếu vuông góc * 20% Học sinh vẽ đợc hình chiếu vuông góc hình chiếu...
 • 13
 • 4,085
 • 8
phương pháp vẽ hình chiếu trong môn học công nghệ 8

phương pháp vẽ hình chiếu trong môn học công nghệ 8

... đậm hình chiếu trục đo 10 Cách vẽ hình chiếu vật thể : Hình 8a Hình 8b 11 Hình 8c Giả sử ta muốn vẽ ba hình chiếu vật thể ( Hình 8c.) ta phải biết phân tích hình dạng vật thể thành phần có hình ... hiểu hình chiếu vng góc gì? Khơng phân biệt hình chiếu vng góc hình chiếu trục đo +25% HS khơng vẽ hình chiếu vng góc +25% HS vẽ hình chiếu thiếu sót Rõ ràng Học sinh thiếu kĩ vẽ hình chiếu, ... theo bước hình : 3 Hình Khi vẽ hình chiếu ta tiến hành gỡ mặt đánh số gián vào bảng hình chiếu vật thể Hướng dẫn Học sinh tìm hiểu mặt vẽ dạng mặt phẳng Vẽ hình chiếu vng góc từ hình chiếu trục...
 • 15
 • 5,169
 • 8
skkn phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ lớp 8 thcs hương mỹ

skkn phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ lớp 8 thcs hương mỹ

... 45 % học sinh vẽ hình chiếu vng góc + 30 % học sinh vẽ hình chiếu vng góc thiếu sót nhỏ + 25 % học sinh khơng vẽ hình chiếu vng góc - Sau áp dụng sáng kiến: + 85 % học sinh vẽ hình chiếu vng góc ... Oz đưa trùng với mặt phẳng P1 Ta hình vẽ hình 3: Hình * Tương tự ta vẽ hình chiếu vật thể hình 4, hình hình 6: 3.2.3 Điểm khác biệt, tính giải pháp so với giải pháp đã, áp dụng: Khi SGK đời, theo ... để hứng hình chiếu Qua HS hiểu rõ phương pháp chiếu Ta tiến hành vẽ theo hình : Hình Trong khơng gian lấy ba mặt phẳng P1, P2 P3 vuông góc với nhau: - Mặt phẳng (P1) thẳng đứng (hình chiếu đứng)...
 • 9
 • 1,353
 • 31
SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ lớp 8

SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ lớp 8

... 45 % học sinh vẽ hình chiếu vng góc + 30 % học sinh vẽ hình chiếu vng góc thiếu sót nhỏ + 25 % học sinh khơng vẽ hình chiếu vng góc - Sau áp dụng sáng kiến: + 85 % học sinh vẽ hình chiếu vng góc ... Oz đưa trùng với mặt phẳng P1 Ta hình vẽ hình 3: Hình * Tương tự ta vẽ hình chiếu vật thể hình 4, hình hình 6: 3.2.3 Điểm khác biệt, tính giải pháp so với giải pháp đã, áp dụng: Khi SGK đời, theo ... mặt đánh số gián vào bảng hình chiếu vật thể Hướng dẫn HS tìm hiểu mặt bảng vẽ dạng mặt phẳng 32.2.3 Vẽ hình chiếu vng góc từ hình chiếu trục đo: Giáo viên vẽ mẫu hình chiếu trục đo, sau dựng mặt...
 • 10
 • 1,370
 • 2
phương pháp vẽ hình chiếu trong môn học công nghệ lớp 8

phương pháp vẽ hình chiếu trong môn học công nghệ lớp 8

... đậm hình chiếu trục đo phơng pháp vẽ hình chiếu môn học công nghệ Cách vẽ hình chiếu vật thĨ : H×nh 8a H×nh 8b H×nh 8c phơng pháp vẽ hình chiếu môn học công nghệ Giả sử ta muốn vẽ ba hình chiếu ... viên vẽ mẫu hình chiếu trục đo, sau dựng mặt phẳng hứng trục toạ độ Oxyz để hứng hình chiếu Qua Học sinh hiểu rõ phơng pháp chiếu Ta tiến hành vẽ theo hình vẽ dới : phơng pháp vẽ hình chiếu môn học ... phơng pháp vẽ hình chiếu môn học công nghệ +50% em không hiểu hình chiếu vuông góc gì? Không phân biệt đợc hình chiếu vuông góc hình chiếu trục đo +25% HS không vẽ đợc hình chiếu vuông...
 • 10
 • 906
 • 0
Quy về hình chiếu vuông góc của một điểm lên một mặt phẳng để giải bài toán tính khoảng cách trong hình học không gian lớp 11

Quy về hình chiếu vuông góc của một điểm lên một mặt phẳng để giải bài toán tính khoảng cách trong hình học không gian lớp 11

... dung: Bài tốn tính khoảng cách hình học khơng gian lớp 11 + 100% học sinh đạt yêu cầu thành thạo giải tốn tính khoảng cách từ điểm điến mặt phẳng ( toán bản) + Kỹ tính khoảng cách đối tượng hình học ... khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng cách sử dụng điểm hình chiếu vng góc điểm lên mặt phẳng Giáo viên tổ chức hoạt động cho học sinh rèn luyện kỹ tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng Cho điểm M ... cách giải nhanh Các ví dụ sau giúp học sinh rèn luyện kĩ chuyển tốn tính khoảng cách đối tượng hình học khơng gian Bài tốn rèn luyện kỹ quy điểm cần tính khoảng cách điểm hình chiếu vng góc điểm...
 • 22
 • 871
 • 0
sáng kiến phương pháp vẽ hình chiếu trong môn học công nghệ 8

sáng kiến phương pháp vẽ hình chiếu trong môn học công nghệ 8

... đậm hình chiếu trục đo Cách vẽ hình chiếu vật thể: Vng góc Hình 8a Hình 8b Hình 8c Giả sử ta muốn vẽ ba hình chiếu vật thể (Hình 8c.) ta phải biết phân tích hình dạng vật thể thành phần có hình ... sinh vẽ hình chiếu vng góc thơng qua hình chiếu trục đo Giáo viên vẽ mẫu hình chiếu trục đo, sau dựng mặt phẳng hứng trục toạ độ Oxyz để hứng hình chiếu Qua Học sinh hiểu rõ phương pháp chiếu ... bảng hình chiếu vật thể Hướng dẫn Học sinh tìm hiểu mặt vẽ dạng mặt phẳng 3.2.3.2 Vẽ hình chiếu vng góc từ hình chiếu trục đo Khi học sinh vẽ hìmh chiếu thơng qua vật thật Ta tiến hành cho Học...
 • 11
 • 401
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc và hình chiếu trục đove hinh chieu truc do trong mon cong nghe 11phương pháp các hình chiếu vuông gócquy uoc net ve hinh chieu vuong goc trong cong nghesáng kiến kinh nghiệm phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ 8phương pháp vẽ hình chiếu trong công nghệ 8phương pháp vẽ hình chiếu phối cảnhphương pháp vẽ hình chiếuvẽ hình chiếu vuông gócphương pháp vẽ hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụcác phương pháp vẽ hình chiếu trục đophương pháp vẽ hình chiếu thứ 3phương pháp vẽ hình chiếu trục đocách vẽ hình chiếu vuông góc đềucách vẽ hình chiếu vuông góc công nghệ 11Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP