0

skkn phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ lớp 8 thcs hương mỹ

9 1,353 31

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2015, 15:09

. kiến: Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: giảng dạy Công nghệ 8 3. Mô tả bản chất sáng kiến: Tình trạng giải pháp đã biết: Ngày nay tất cả các công. Phần vẽ kĩ thuật là phần khó nhất trong môn học Công nghệ 8. Để đạt được kết quả cao, ngoài phương pháp dạy tốt thì GV phải thường xuyên làm các đồ dùng để sử dụng. Bên cạnh đó kết hợp với phương. hứng trên trục tọa độ Oxyz để hứng các hình chiếu. Qua đó HS hiểu rõ về phương pháp chiếu. Ta tiến 5 hành vẽ theo các hình dưới đây : Hình 2. Trong không gian lấy ba mặt phẳng P 1 ,
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ lớp 8 thcs hương mỹ, skkn phương pháp vẽ hình chiếu trong môn công nghệ lớp 8 thcs hương mỹ,

Từ khóa liên quan