0

Tiểu luận quyền sở hữu trí tuệ

38 5,176 30

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 11:48

Trong thời đại phát triển của nền kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay vấn đề SHTT và bảo hộ quyền SHTT ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của nhân loại.Nó đã trở thành một vấn đề kinh tế và pháp lý trọng tâm trong nội bố của nhiều nước, cũng như trong các thương lượng, tranh chấp quốc tế. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, việc sao chép, quảng bá nội dung thông tin dưới các dạng thức như văn bản, hình ảnh, âm thanh… ngày càng trở nên dễ dàng, tồn tại sự vi phạm lớn đối với lĩnh vực phần mềm hay bản quyền trong văn học nghệ thuật. Để giải quyết được vấn đề một cách thấu đáo thì rất cần sự hợp tác liên ngành của nhiều lĩnh vực với công nghệ thông tin và bản thân người làm công nghệ thông tin cũng cần phải cập nhật tri thức của nhiều lĩnh vực khác.Chúng ta cần có một tiếng nói thống nhất giữa các chuyên gia về công nghệ thông tin và sở hữu trí tuệ. Việc thúc đẩy sự phát triển văn hóa, tăng cường sức sáng tạo và phát triển kinh tế là những mục tiêu chung. Tất cả chúng ta đều muốn sống trong những xã hội tôn vinh và thúc đẩy những giá trị này. Vì vậy,trong khi bàn luận về sở hữu trí tuệ ngày nay, chúng ta cần nhớ tới vai trò của việc bảo hộ sở hữu trí tuệ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Khoa: Công nghệ thông tin Môn: Một số vấn đề Công nghệ Thông tin Quyền sở hữu trí tuệ GVHD: TS.Trần Doãn Vinh SVTH: Nhóm Đặng Thị Tú Loan Phạm Minh Đức Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phạm Văn Hinh Dương Thị phương Mai Chi Nguyễn Thị Xuyên Lời nói đầu Trong thời đại phát triển kinh tế tri thức hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề SHTT bảo hộ quyền SHTT ngày đóng vai trò quan trọng phát triển chung nhân loại.Nó trở thành vấn đề kinh tế pháp lý trọng tâm nội bố nhiều nước, thương lượng, tranh chấp quốc tế Với phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin, việc chép, quảng bá nội dung thông tin dạng thức văn bản, hình ảnh, âm thanh… ngày trở nên dễ dàng, tồn vi phạm lớn lĩnh vực phần mềm hay quyền văn học nghệ thuật Để giải vấn đề cách thấu đáo cần hợp tác liên ngành nhiều lĩnh vực với công nghệ thông tin thân người làm công nghệ thông tin cần phải cập nhật tri thức nhiều lĩnh vực khác.Chúng ta cần có tiếng nói thống chuyên gia công nghệ thông tin sở hữu trí tuệ Việc thúc đẩy phát triển văn hóa, tăng cường sức sáng tạo phát triển kinh tế mục tiêu chung Tất muốn sống xã hội tôn vinh thúc đẩy giá trị Vì vậy,trong bàn luận sở hữu trí tuệ ngày nay, cần nhớ tới vai trò việc bảo hộ sở hữu trí tuệ sống hàng ngày Nhờ có hướng dẫn tận tình thầy Trần Doãn Vinh Nhóm chúng em hiểu tầm quan trọng vai trò SHTT xu hướng toàn cầu hóa,kinh tế hóa thời đại ngày Do trình tìm hiểu nhóm cố gắng nhiều thiếu sót Mong thầy nhận xét để tập lớn chúng em hoàn thành tốt Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy! MỤC LỤC Vai trò quyền sở hữu trí tuệ Các loại hình sở hữu trí tuệ Một số điều cần biết đăng ký 12 Luật quyền sở hữu trí tuệ 13 Quyền sở hữu trí tuệ .13 Quyền tác giả: 13 Quyền liên quan đến quyền tác giả: .14 Quyền sở hữu công nghiệp: 14 Quyền giống trồng: .14 II.1 Quy định chung pháp luật Việt Nam quyền SHTT .15 1.Quyền tự bảo vệ 15 Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 15 Giám định sở hữu trí tuệ 15 Các biện pháp dân 16 Nguyên tắc xác định thiệt hại xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 16 Bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ 16 Yếu tố xâm phạm quyền sở hữu 17 II.2 Quyền SHTT Công Nghệ Thông Tin 17 II.2 Luật quốc tế 18 Trung tâm trọng tài hòa giải WIPO 20 Quy định WTO sở hữu trí tuệ 20 III Thực trạng sử dụng quyền sở hữu trí tuệ 21 b, Nguyên nhân 23 b.Các hình thức xâm phạm phần mềm 25 c.Hậu việc xâm phạm phần mềm 29 I Giới thiệu chung sở hữu trí tuệ Thế SHTT (IP - Intellectual Property)? Sở hữu trí tuệ hiểu việc sở hữu tài sản trí tuệ – kết từ hoạt động tư duy, sáng tạo người Đối tượng loại sở hữu tài sản phi vật chất có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trình hình thành phát triển văn minh, khoa học, công nghệ nhân loại Đó tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học kỹ thuật ứng dụng tên gọi, hình ảnh sử dụng hoạt động thương mại Vì SHTT kết từ hoạt động tư sáng tạo người nên vô hình lại trở nên có giá trị dạng sản phẩm hữu hình Chính giá trị có thực đối tượng sở hữu trí tuệ tác phẩm văn học nghệ thuật, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp mà gọi “tài sản”, Tuy nhiên quyền hợp pháp với đối tượng không tự động phát sinh mà quyền lập theo thủ tục xác định Việc bảo hộ pháp lý tài sản vô hình thông qua SHTT mang lại cho chủ sở hữu độc quyền sử dụng tài sản kinh doanh, biến tài sản vô hình thành quyền sở hữu độc quyền khoảng thời gian định, lợi ích thiết thực dễ thấy sở hữu trí tuệ Điều tạo lợi cạnh tranh rõ rệt cạnh tranh với đối thủ thị trường Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ yêu cầu tất yếu để thúc đẩy nghiên cứu , sáng tạo , thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ Để nghiên cứu công trình khoa học , sản phẩm trí tuệ, đòi hỏi cá nhân, công ty, tổ chức phải bỏ không công sức tiền bạc, thời gian, tiêu tốn trí lực nghị lưc lẫn kinh tế Chẳng lẽ kẻ không tạo lại dễ dàng sử dụng thành để cạnh tranh với người tạo thành đó, trí tận dụng lợi sẵn có để đánh bại người tạo thành trí tuệ kia; để người tạo sản phẩm trí tuệ tôn vinh thật không đủ để bù đắp tổn thất bỏ nghiên cứu Nếu điều tồi tệ tự nhiên xảy chẳng động lực để nghiên cứu, sáng tạo; không muốn đủ sức nghiên cứu, trí có người ta nghiên cứu giữ kín không công bố sợ bị thiệt thòi Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đem đến công cần có Không thế, chất sản phẩm mang tính sáng tạo khả tạo lợi nhuận cao Do đó, quản lý tốt vấn đề SHTT có ảnh hưởng trực tiếp quan trọng doanh thu, lợi nhuận số tăng trưởng hàng năm doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp tìm cách tăng vốn, quản lý SHTT công cụ hữu ích, làm tăng niềm tin nhà đầu tư nhà phân tích Tóm lại, bảo hộ sở hữu trí tuệ khiến tài sản vô hình trở nên ’hữu hình chút’ cách biến chúng thành tài sản độc quyền Tại phải thực thi quyền sở hữu trí tuệ? Mục đích viêc có bảo hộ sở hữu trí tuệ giúp công ty bạn thu thành từ sáng chế sáng tạo người lao động công ty Quyền sở hữu trí tuệ thuộc công ty bạn mang lại lợi nhuận chúng thực thi có hiệu để hưởng lợi từ thành mà bạn vất vả có Thông thường nguy thực thi ngăn ngừa đầy đủ kẻ xâm phạm quyền tiềm Tóm lại, công ty bạn việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ cần thiết nhằm:  Duy trì hiệu lực pháp lý quyền sở hữu trí tuệ trước quan công quyền có liên quan  Ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền xảy tiếp diễn thị trường ,như tránh thiệt hại uy tín khách hàng  Đòi bồi thường cho thiệt hại thực tế ,ví dụ lợi nhuận bị giảm hành vi xâm phạm quyền thị trường Ai có trách nhiệm thực thi quyền sở hữu trí tuệ? Gánh nặng thực thi quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu đè lên vai chủ sở hữu quyền Do vậy,việc thực thi phụ thuộc vào bạn ,với tư cách chủ sở quyền sở hữu trí tuệ ,trong việc xác định hành vi xâm phạm làm giả quyền sở hữu trí tuệ áp dụng biện pháp Tuy nhiên,đó trách nhiệm quốc gia phủ việc thành lập quan hỗ trợ thực thi quyền sở hữu trí tuệ Trong số trường hợp,các quan tư pháp hành quan sở hữu trí tuệ quan hải quan quan thuộc phủ có trách nhiệm giải hành vi xâm phạm quyền ,như vụ làm giả nhãn hiệu hàng xâm phạm quyền Khi biện pháp kiểm soát áp dụng biên giới quốc tế nước bạn nhằm ngăn chặn việc nhập hàng giả nhãn hiệu quyền xâm phạm quyền tác giả ,các quan hải quan giữ vai trò việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ Theo quy định pháp luật hành ,các quan hải quan hành động cách chủ động theo yêu cầu chủ thể quyền ,hoặc thực thi lệnh tòa án Hơn nữa,ở số quốc gia,các hiệp hội nghề nghiệp hỗ trợ thành viên việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ Cách thức khác để bảo hộ quyền SHTT Tùy thuộc vào chất tài sản vô hình bạn, luật pháp có công cụ pháp lý khác giúp bạn bảo vệ tài sản - Các sản phẩm quy trình sáng tạo bảo hộ theo sáng chế giải pháp hữu ích ; - Các kiểu dáng sáng tạo, gồm kiểu dáng dệt may, bảo hộ theo kiểu dáng công nghiệp; - Thương hiệu bảo hộ theo nhãn hiệu - Mạch bán dẫn bảo hộ theo thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn ; - Chỉ dẫn hàng hóa có chất lượng hay danh tiếng định gắn với xuất xứ địa lý bảo hộ theo chit dẫn địa lý ; - Bí mật thương mại bảo hộ thông tin bí mật có giá trị thương mại ; - Ở hầu hết nước, tác phẩm văn hóa, nghệ thuật văn học, kể phần mềm máy tính sưu tập liệu, bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan Một sản phẩm bảo hộ nhiều loại quyền sở hữu trí tuệ khác Chính vậy, điều quan trọng doanh nghiệp phải hiểu hệ thống lựa chọn cách thức bảo hộ quyền cách có hiệu để tránh đối thủ cạnh tranh chép bắt chước Ngoài ra, hệ thống quyền sở hữu trí tuệ phát triển theo hướng sản phẩm bảo hộ theo quyền sở hữu trí tuệ khác Do đó, cần xây dựng sở hữu trí tuệ hoàn chỉnh cho sản phẩm Vai trò quyền sở hữu trí tuệ Quyền sở hữu trí tuệ khẳng định vai trò thiếu trình hình thành kinh tế toàn diện phát triển bền vững Sự bùng nổ công nghệ thông tin công nghệ kỹ thuật số với ứng dụng to lớn mặt đời sống xã hội ngày khẳng định điều Tuy nhiên, tài sản tri thức tài sản vô hình mặc định tài sản hữu hình Vì vậy, hình thành, chuyển dịch chấm dứt, bảo hộ quyền phát sinh từ tài sản vô hình có điểm khác biệt so với tài sản hữu hình Do đó, hầu giới ban hành quy định pháp luật riêng biệt để điều chỉnh quan hệ liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ Vì vậy, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngày trở nên quan trọng việc thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế, văn hóa trở thành điều kiện tiên hội nhập quốc tế quốc gia, cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân, tổ chức cá nhân có liên quan, nhằm đưa Luật Sở hữu trí tuệ vào sống điều cần thiết Quyền sở hữu trí tuệ khẳng định vai trò thiếu trình hình thành kinh tế, xã hội toàn diện phát triển bền vững Chứng quyền sở hữu trí tuệ vật chứng bảo đảm cho thành công tổ chức, cá nhân tiến vào thị trường giới Quyền sở hữu trí tuệ giúp: - Tạo động lực cho nỗ lực sáng tạo trí tuệ khác nhau; - Dành thừa nhận thức nhà sáng tạo; - Tạo nguồn thông tin quan trọng; - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp văn hóa nội địa thương mại quốc tế Các loại hình sở hữu trí tuệ 5.1 Bản Quyền Bản quyền quyền tác giả ( tổ chức, cá nhân) tác phẩm mà họ sáng tạo sở hữu, nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế tác giả Tác phẩm bao gồm tác phẩm văn học, báo chí,các chương trình máy tính,… Quyền tác giả phát sinh từ thời điểm tác phẩm sáng tạo thể hình thức vật chất định Đó quyền phép sử dụng phần mềm cách hợp pháp Việc sử dụng phần mềm quyền hợp pháp xem chép phần mềm trái phép Bảo vệ quyền giúp cho chủ quyền có quyền kiểm soát định tác phẩm sản xuất, sử dụng , chào bán, hay xuất khẩu,… Trong quan trọng quyền kiểm soát việc chép, điều chỉnh truyền tải nội dung Bản chất độc quyền quyền chủ quyền định tham gia vào hoạt động liên quan đến nội dung họ hay có quyền khiếu nại quyền Tuy nhiên việc sở hữu quyền có giới hạn Bản quyền bảo vệ lâu số hình thức sử hữu trí tuệ khác Nhiều nước có trung tâm quyền quốc gia để quản lí hệ thống quyền Bản quyền mang tính chất quốc gia, khu vực, giới Nghĩa có trường hợp tác phẩm bạn cấp quyền nơi không cấp quyền nơi khác, hay có nơi coi cấp quyền tính từ thời điểm đăng ký có nơi lại tính từ thời điểm sử dụng Bản quyền không bảo vệ ý tưởng hay quy trình mới; ý tưởng hay quy trình bảo hộ bảo hộ sáng chế 5.2 Bằng sáng chế Sáng chế giải pháp kỹ thuật dạng sản phẩm quy trình nhằm giải vấn đề xác định việc ứng dụng quy luật tự nhiên Nếu giải pháp hiểu biết thông thường,có tính khả áp dụng công nghiệp theo Điều 4.12, Điều 58 Luật SHTT , giải pháp cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích Nếu có thêm trình độ sáng tạo cấp Bằng độc quyền sáng chế Sáng chế, giải pháp hữu ích giải pháp kỹ thuật giải pháp công nhận có tính so với trình độ kỹ thuật giới khi: Thứ nhất, giải pháp kỹ thuật không trùng với giải pháp kỹ thuật mô tả nộp cho quan cấp độc quyền sáng chế giải pháp hữu ích trước Thứ hai, trước giải pháp kỹ thuật chưa bộc lộ công khai hay nước hình thức sử dụng hay mô tả nguồn thông tin mà vào người có trình độ trung bình thực giải pháp kỹ thuật Giải pháp kỹ thuật công nhận có trình độ sáng tạo giải pháp bước tiến sáng tạo ngày ưu tiên đơn so với trình độ kỹ thuật nước, giải pháp tạo cách dễ dàng người có trình độ trung bình lĩnh vực kỹ thuật tương ứng Giải pháp kỹ thuật công nhận có khả áp dụng vào chất giải pháp kỹ thuật mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích, thực giải pháp việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm, áp dụng lặp lặp lại quy trình nội dung sáng chế đạt kết ổn định (Điều 60, Điều 61, Điều 62 Luật SHTT) Khi cấp Bằng sáng chế, người phát minh toàn quyền ngăn chặn người khác không áp dụng, sử dụng bán phát minh cấp sáng chế khoảng thời gian định - hầu quy định 20 năm - để đổi lại việc nhà phát minh phải công bố chi tiết phát minh cho công chúng Việc cấp sáng chế cần thiết để bảo vệ quyền lợi kinh tế,vị người (tổ chức) đầu tư tiền bạc trí lực để phát minh sản phẩm Có thúc đẩy nghiên cứu , công bố phát minh, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển Việc xin cấp sáng chế phải trình bày cách cụ thể cẩn thận, chuyên gia xem xét Hiện nay, nhiều tập đoàn công nghiệp quốc tế xúc tiến việc đăng ký sáng chế liên quan đến PM họ Việt Nam Trên đường hội nhập, nói sáng chế thực hệ xương sống ngành công nghiệp PM 5.3 Bí mật kinh doanh Bí mật kinh doanh thông tin thu từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa bộc lộ có khả sử dụng kinh doanh; mang lại giá trị lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp cạnh tranh Bí mật kinh doanh số liệu, liệu, chương trình, kế hoạch công ty xản xuất sản phẩm, thị trường mục tiêu,…các bí kinh doanh, quy trình công nghệ,thiết kế,… chúng có ý nghĩa to lớn hoạt động doanh nghiệp 5.3.1 Những thông tin coi bí mật kinh doanh đáp ứng điều kiện sau Không phải hiểu biết thông thường Có khả áp dụng kinh doanh, sử dụng tạo lợi so với người không nắm giữ hay sử dụng Được chủ sở hữu bảo mật biện pháp cần thiết để không bị tiết lộ không dễ dàng tiếp cận 5.3.2 Thực bí mật kinh doanh : Áp dụng bí mật kinh doanh để sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, thương mại hàng hoá; Bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán, nhập sản phẩm sản xuất áp dụng bí mật kinh doanh 5.3.3 Đối tượng không bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh Các thông tin bí mật không bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh: Bí mật nhân thân; Bí mật quản lý nhà nước; Bí mật quốc phòng, an ninh; Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh Bí mật kinh doanh bảo vệ vô thời hạn không cần thủ tục đăng ký Tuy nhiên, bí mật kinh doanh dễ bị lộ việc bảo vệ bí mật thương mại phải trả tiền 5.3.4 Bí mật kinh doanh thường bị đánh cắp : Các nhà thầu, công nhân thời vụ => khó quản lí Nhân viên không trung thành , thường thay đổi công ty, nghề nghiệp => họ mang thông tin, công nghệ có giá trị vận dụng nơi làm việc thường đối thủ cạnh tranh công ty cũ Các đối tượng ăn cắp, tội phạm chuyên nghiệp Bị thiết bị lưu trữ USB, CD,… Bị hacker công Gián điệp kinh tế 5.3.5 Để bảo vệ bí mật kinh doanh cần : Nhận dạng bí mật kinh doanh: Cân nhắc định coi thông tin bí mật kinh doanh Xem xét đặt câu hỏi như: Thông tin biết đến Công ty hay chưa?, Nhân viên người khác có liên quan đến Công ty biết đến cách rộng rãi chưa?, Đã tiến hành biện pháp bảo đảm tính bí mật thông tin chưa?,… Xây dựng sách bảo vệ: Chủ động tạo chế thuận lợi để bảo vệ thực thi quyền bí mật kinh doanh Giáo dục nhân viên : Được thể nhiều biện pháp khác nhau, nhiều giai đoạn khác phải coi mấu chốt quan trọng cho việc bảo vệ bí mật kinh doanh Hạn chế tối đa số người tiếp cận thông tin : Giới hạn tối đa số người tiếp cận thông tin : Chỉ người cần biết thông tin để làm việc biết thông tin Đánh dấu tài liệu theo trình tự riêng biệt Cách ly bảo vệ mặt vật lý : Lưu giữ có khóa riêng biệt, có tường lửa, phần mềm chống xâm nhập vi rút : Giám sát kiểm tra giao diện thông tin gửi nhận: email, lưu file gửi đi, gửi đến 10 thấp, giá hàng hoá sản phẩm phục vụ sinh hoạt cao tạo nên bất cân đối Vì vậy, nhiều người tiêu dùng ưa lựa chọn sản phẩm giả mẫu mã, kiểu dáng công nghiệp “như thật” mà lại có giá bán thấp Lợi dụng tình trạng này, không doanh nghiệp thiếu ý thức tôn trọng pháp luật, thiếu tôn trọng người tiêu dùng, mục tiêu lợi nhuận sẵn sàng làm giả, làm nhái sản phẩm bảo hộ có uy tín, chất lượng, kiểu dáng để gây nhầm lẫn người tiêu dùng Vì vậy, việc chụp, mô phỏng, làm nhái sản phẩm để giành giật thị trường trở thành tượng phổ biến Đây nguyên nhân dẫn đến sản xuất, buôn bán hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ tồn ngày mở rộng quy mô hoạt động Thứ ba, phần lớn chủ sở hữu trí tuệ chưa thực ý đến việc bảo vệ quyền lợi mình, chưa có ý thức cao việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, trình độ hiểu biết tác hại xâm phạm sở hữu trí tuệ sức khoẻ, lợi ích cộng đồng hạn chế Hiện doanh nghiệp có phận chuyên chăm lo sở hữu trí tuệ, chưa có doanh nghiệp có chiến lược sở hữu trí tuệ, coi vấn đề sở hữu trí tuệ phận chiến lược phát triển Tài sản trí tuệ chưa trở thành đối tượng quản lý quản lý tài sản thông thường Trong thời gian qua, doanh nghiệp trọng vào việc xây dựng thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi, chất lượng hàng hóa lại quên khâu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá khu vực thị trường phát triển Nhiều doanh nghiệp chưa có ý thức việc phát ngăn ngừa việc làm giả sản phẩm mình, chưa chủ động phối hợp với quan chức việc kiểm tra, kiểm soát Có doanh nghiệp sợ bị ảnh hưởng đến doanh số mức tiêu thụ sản phẩm, không dám công khai sản phẩm bị làm giả Có sản phẩm làm giả tinh vi đến mức doanh nghiệp sản xuất không phát được, đến biết, có số biện pháp khắc phục không đáng kể, coi “chấp nhận sống chung với hàng giả” Thứ tư, quy định sở hữu trí tuệ hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ chưa tập trung, mà rải rác nhiều văn bản, như: Hiến pháp năm 1992, Bộ luật Dân sự, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành năm 1997 (sửa đổi bổ sung năm 2002, 2008), Bộ luật Hình năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2001), Luật Khoa học Công nghệ năm 2000, Pháp lệnh Giống trồng năm 2004, Bộ luật Tố tụng hình năm 2003, Luật Tố tụng dân năm 2005, Luật Hải quan năm 2002… nhiều văn hướng dẫn, thi hành luật, pháp lệnh nêu Trong đó, quy định sở hữu trí tuệ hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ lại chưa thật đầy đủ, chưa đồng bộ, đặc biệt quy định biện pháp chế tài xử lý chủ yếu dừng hình thức xử lý hành chính, chưa phù hợp với tình hình thực tế, chưa đủ sức răn đe đối tượng vi phạm Chế tài hình áp dụng với cá nhân, nhóm tội sở hữu trí tuệ chủ yếu tổ chức thực hiện, vậy, truy cứu trách nhiệm hình với pháp nhân Các quy định yếu tố cấu thành tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, tội xâm phạm quyền tác giả, tội sản xuất, buôn bán hàng giả chưa cập nhật nội dung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, chưa phù hợp với yêu cầu điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia, Hiệp định thương mại Việt-Mỹ hiệp định Tổ chức Thương mại giới (WTO)[4] 24 Thứ năm, thực tế, tổ chức hoạt động quan có trách nhiệm đấu tranh với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thiếu đồng chồng chéo, nhiều tầng nấc xử lý khiến hiệu lực thực thi bị phân tán, phức tạp Hiện có tới loại quan (UBND cấp, tra khoa học công nghệ, tra văn hóa, cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường, hải quan) có thẩm quyền xử phạt vi phạm[5] Theo thông lệ nước giới tòa án phải đóng vai trò quan trọng việc xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, Việt Nam ngược lại, vai trò tòa án mờ nhạt so với quan hành Mỗi năm có tới hàng nghìn vụ vi phạm sở hữu trí tuệ xử lý quan hành chính, số vụ đưa xét xử tòa án lại không 10 trường hợp Chưa kể, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phần lớn đội ngũ cán làm công tác bảo vệ pháp luật hạn chế, đặc biệt lĩnh vực liên quan đến sở hữu trí tuệ, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, công nghệ máy tính… Vi phạm sở hữu trí tuệ CNTT a Vi phạm quyền phần mềm Xuất cách không lâu phần mềm máy tính mang đến cho nhiều tiện ích phần mềm kinh doanh giúp tiết kiệm thời gian công sức, phần mềm giáo dục mang đến cho kĩ từ đến học tinh vi, phức tạp; chương trình đồ họa xem cách mạng ngành công nghiệp thiết kế; ứng dụng Internet nối kết với người sử dụng khác đa dạng chương trình máy tính khác giúp giải trí Như vậy, với văn học, âm nhạc phim ảnh chương trình máy tính hình thức tài sản trí tuệ Do việc bảo vệ phần mềm máy tính điều chỉnh văn Luật giống loại hình âm nhạc, văn chương, phim ảnh tác phầm bảo vệ quyền tác giả khác có liên quan Việc chép phần mềm bất hợp pháp không khác hành vi chép bất hợp pháp loại hình tài sản trí tuệ khác hình phạt dành cho hành vi giống hành vi xâm phạm tài sản trí tuệ khác Tuy nhiên, có nhiều người vô tình hay cố ý thực việc xâm phạm phần mềm Bất bạn sử dụng phần nhỏ phần mềm không cấp phép bạn lấy thu nhập từ việc tạo phần mềm họ Điều quan trọng bạn lấy tính sáng tạo nhóm người phát triển phần mềm ( người lập trình viên, nhà thiết kế đồ họa…) Họ bỏ hàng ngàn làm việc để tạo chương trình đặc biệt b Các hình thức xâm phạm phần mềm  Softlifting Softlifting thuật ngữ dùng người mua cấp phép dành cho việc sử dụng người chương trình người lại tải lên nhiều máy Điều vi phạm điều khoản thỏa thuận cấp phép Ví dụ điển hình cho soflifting bao gồm: chia sẻ phần mềm với bạn bè, đồng nghiệp cài đặt phần mềm laptop hay máy bàn mà không cho phép thực thỏa thuận cấp phép Trong môi trường 25 hợp tác nay, Softlifting loại xâm phạm phổ biến có lẽ dễ dàng thực  Không hạn chế truy cập máy khách Việc xâm phạm cách không hạn chế việc truy cập máy khách diễn chương trình phần mềm đến máy chủ tổ chức hệ thống máy khách tổ chức phép truy cập tự phần mềm Điều vi phạm điều khoản hợp đồng Sự vi phạm hình thành tổ chức có cấp phép đơn lẻ cho phép cài đăt phần mềm đến máy lẻ tổ chức lại cho phép máy khách truy cập vào phần mềm Sự vi phạm diễn tổ chức cấp phép sử dụng máy chủ máy khách tổ chức không buộc người sử dụng hạn chế phân cấp giấy cấp phép Cụ thể, việc cấp phép đặt việc hạn chế số lượng người sử dụng thời điểm phép truy cập vào chương trình tổ chức không chấp hành điều Hình thức xâm phạm cách không hạn chế máy khách truy cập tương tự hình thức softlfting chỗ kết việc thực có hành vi có nhiều người truy cập vào chương trình số lượng phép truy cập theo quy định thỏa thuận cấp phép Tuy nhiên điểm khác với hành vi Softlifting hành vi xâm phạm không hạn chế máy khách truy cập diễn phần mềm đươc tải từ máy chủ công ty từ máy tính cá nhân máy khách phép truy cập ứng dụng phần mềm máy chủ thông qua hệ thống tổ chức  Tải sẵn ổ cứng Hình thức tải sẵn ổ cứng diễn cá nhân hay công ty bán máy tính cài vào máy tính bán phần mềm bất hợp pháp Hành vi vi phạm thực người bán hàng khuyến khích mua ổ cứng cụ thể Nếu bạn mua hay thuê máy tính với phần mềm tải lại tài liệu hợp đồng mà bạn mua từ người bán hàng nên cụ thể phần mềm tải lại phải đảm báo phần mềm hợp pháp phép chép Nếu phần mềm không hợp pháp người bán hàng không sẵn sàng cung cấp giấy tờ phù hợp không nên mua bán với người bán hàng  OEM Piracy/Unbundling Vài phần mềm biết đến phần mềm OEM (Original Equipment Manufacturer – Nhà sản xuất thiết bị gốc) phép bán cách hợp pháp với phần cứng cụ thể Khi chương trình chép bán tách rời với phần cứng xem vi phạm hợp đồng phân phối người bán hàng nhà sản xuất phần mềm Tương tự thuật ngữ “unbundling” cho hành vi bán phần mềm cách riêng rẽ xem hành vi hợp pháp nằm phần trọn gói khác Chương trình phần mềm đánh dấu dòng chữ “không cho bán” thường ứng dụng trọn gói  Sử dụng với mục đích kinh doanh đối vơi phần mềm không mang tính kinh doanh 26 Vi phạm việc cấp phép sử dụng phần mềm giáo dục hay phần mềm mục đích kinh doanh hình thức việc xâm phạm phần mềm Các công ty phần mềm thường bán thị trường phần mềm đặc biệt tính thương mại nhằm hướng đến đối tượng đặc biệt Chẳng hạn nhiều công ty phần mềm bán phiên phần mềm giáo dục đến trường học, trường Đại học học viện khác Giá phần mềm thường giảm nhiều nhà sản xuất biết rõ tính chất trường học học viện Việc thu thập sử dụng phần mềm không mang tính thương mại không gây thiệt hại đến nhà sản xuất phần mềm mà thiệt hại cho học viện cố ý nhận phần mềm  Giả mạo (Counterfeiting) Giả mạo hành vi chép bán phần mềm không phép cách thức cố tạo không hợp pháp thể hợp pháp sản xuất cấp phép nhà xuất có thẩm quyền  Xâm phạm CD-R Xâm phạm CD-R việc chép bất hợp pháp phần mềm việc sử dụng kĩ thuật ghi đĩa CD-R Hình thức xâm phạm xảy người thu phần mềm chương trình tạo khác phân phát lại cho bạn bè dùng để bán lại Mặc dù hình thức có vài điểm trùng hợp xâm phạm CD-R giả mạo, phân biệt việc xâm phạm CD-R cố gắng tạo không hợp pháp giống hợp pháp – có nhãn hiệu viết tay tài liệu hướng dẫn đính kèm Việc ghi lại đĩa CD làm giảm giá thành sản phẩm dẫn đến công ty phần mềm bị thiệt hại nặng nề Chỉ vài năm trước CD-R bất hợp pháp chứa nhiều ứng dụng phần mềm (gọi biên soạn CDs) bán với giá từ 10.000 đến 50.000 VNĐ Với xuất ngày nhiều thiết bị ghi đĩa loại đĩa trắng, giá phần mềm giảm từ 6.000 đến 9.000 VNĐ Số người dân tham gia vào việc tạo phần mềm bất hợp pháp đông  Xâm phạm thông qua internet (Internet Piracy) Xâm phạm internet loại hình xâm phạm phát triển với tốc độ nhanh khó chống lại Xâm phạm internet có nhiều dạng: • Xâm phạm qua trang đấu giá: xảy người bán xuất phần mềm đĩa CD, bán đấu giá online Người điều khiển bán đấu giá thường giữ tên email người đấu giá thua thử liên lạc với người đấu giá thua để bán thêm copies • FTP cho phép người upload tập tin download tập tin lên website Người xâm phạm phần mềm người chuyển chương trình đến người khác thường sử 27 dụng trang FTP có khả chuyển file có dung lượng lớn hầu hết server FTP hỗ trợ dạng đăng nhập ẩn danh • Kỹ thuật Pear-to-Pear (P2P): cho phép người sử dụng truyền tốc độ xử lý chuyển file đến người khác Bởi tính dễ phân phối ẩn danh, P2P thường sử dụng để phân phối phần mềm nội dung không phép Hệ thống P2P phổ biến nơi mà người sử dụng tìm thấy thứ mà họ tìm kiếm như: âm nhạc, phần mềm, phim ảnh Để có nhiều thông tin việc xâm phạm P2P, bạn liên lạc CIS để nhận hướng dẫn chi tiết trang web xâm phạm P2P • Hình thức bẻ khóa (crack), tạo mã khóa vá: Bẻ khóa vá file nhỏ phá bỏ bảo vệ quyền (bao gồm liệu kỹ thuật hạn chế việc chép) việc thay đổi mã nguồn Một keygen hay key generator ứng ụng số serial thuật toán tạo mã khóa CD để tạo giả, có giá trị, số serial, khóa CD • Các nhà máy sản xuất số lượng: Các nhà sản xuất phần mềm thường cho phép nhà sản xuất CD sản xuất phần mềm họ lên CD-ROM để họ phân phối CD-R đến người bán theo ủy quyền để bán lại cho công chúng Việc nhà máy xâm phạm xảy nhà máy sản xuất nhiều phần mềm số lượng phép bán sau bán lại số sản phẩm thừa Sự xâm phạm xảy nhà máy nhà sản xuất phần mềm yêu cầu phải hủy số CD không phân phối đến người bán nhà máy vi phạm đơn đặt hàng tiếp tục bán lại CD Trong nhà máy hình thành để làm theo yêu cầu thực thủ tục tục yêu cầu xuất hình thức vi phạm từ nhà máy • Thuê phần mềm: Thuê phần mềm để sử dụng tạm thời giống bạn thuê phim hành vi vi phạm (theo đạo luật thuê phần mềm sửa đổi vào năm 1990 Hoa Kỳ đạo luật quyền sửa đổi Canada vào năm 1993) Theo việc cho thê phần mềm bị hạn chế nhiều  Phần mềm chia sẻ (Share ware) Phần mềm miễn phí (Free ware) Có nhiều người sử dụng không phân biệt rõ ràng phần mềm chia sẻ, phần mềm miễn phí phần mềm domain công cộng Đây tất cách thức để marketing phần mềm thực tế loại phần mềm phân phối Phần mềm chia sẻ (Share ware): phần mềm có quyền phân phối nhằm mục đích thử nghiệm xem xét lại, điều kiện cho chủ thể phải toán cho chủ sở hữu quyền tác giả yêu cầu sau người đảm bảo sử dụng phần mềm Phần mềm chia sẻ hiểu thử trước bạn mua phần mềm Phần mềm miễn phí (Free ware): phần mềm phân phối cách cho phép cá nhân, tổ chức phi lợi nhuận sử dụng phần mềm mà không trả phí Những phần mềm thường kèm với thỏa thuận không bán, cho thuê hình thức phân phối khác nhằm thu lợi nhuận 28 Phần mềm Public domain: phần mềm phân phối đến cộng đồng với việc từ bỏ rõ ràng việc bảo vệ quyền tác giả người chủ sở hữu quyền tác giả Sau có loại khác thường gọi tắt crippleware, loại lai Share ware Free ware Cripple ware cho phép người sử dụng phần mềm miễn phí Nếu cá nhân thích phần mềm đó, trả tiền để nhận mã kích hoạt cho số “crippled” để nhận tính in ấn sử dụng chức cao cấp Cả hai loại shareware freeware thường kèm với thỏa thuận cấp phép xây dựng điều khoản điều kiện cho việc sử dụng sản phẩm Mặc dù shareware phần mềm thương mại nhiều tác giả shareware sử dụng hình thức phân phối điện tử phần hệ thống phân phối họ Việc tải shareware tải shaware từ Internet không hình thành hành vi xâm phạm Tuy nhiên việc sử dụng share ware bị coi xâm phạm không đăng kí toán trước hết hạn giai đoạn thử nghiệm Trong trả tiền để có freeware download mà không sợ trách nhiệm, Freeware bị xem xâm phạm sử dụng cách thức vi phạm thỏa thuận phụ thêm Chẳng hạn giấy phép freeware chứa giới hạn việc bán freeware biên soạn CD chứa chương trình Freeware bán lại chương trình lúc freeware bị xem xâm phạm Khác với shareware hay freeware, phần mềm dạng public domain hạn chế quyền Chính phần mềm dạng public domain đối tượng thỏa thuận cấp phép người sử dụng phần mềm public domain tự sử dụng mà chịu hạn chế Tuy nhiên, xét tính hiệu quả, hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam đứng trước thách thức đòi hỏi lớn, cần tiếp tục hoàn thiện Việc đổi tổ chức, chế phương thức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam phải giải sở phân tích cách khách quan thực trạng hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ có, rút nguyên nhân, đánh giá ưu điểm nhược điểm hệ thống kinh nghiệm quốc tế; từ đề xuất giải pháp nâng cao hoàn thiện chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ toàn hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nước ta c Hậu việc xâm phạm phần mềm Thiệt hại phải gánh chịu trực tiếp từ việc xâm phạm phần mềm tổn thất lợi nhuận ngành công nghiệp phần mềm Bởi số tiền bị thiệt hại người xâm phạm gây làm cho nhà xuất phần mềm có nguồn lực để nghiên cứu phát triền sản phẩm mới, có doanh thu để làm giảm giá thành sản phẩm buộc phải chuyển chi phí đến khách hàng Hậu nhà xuất phần mềm, nhà phát triển phần mềm nhà bán hàng phải thực hành động nghiêm khắc để bảo vệ doanh thu họ 29 Việc sử dụng phần mềm xâm phạm gây nguy hiểm cho người sử dụng Bên cạnh hậu pháp lý việc sử dụng phần mềm xâm phạm, tổ chức bạn bị lợi ích thực tế như: Có khả phần mềm không thực đầy đủ chức cách đắn đầy đủ • Không có quyền truy cập vào phần hỗ trợ khách hàng, phần nâng cấp chương trình, phần tài liệu kĩ thuật, đào tạo sửa lỗi… • • Không nhận bảo hành phần mềm • Làm tăng nguy tiếp xúc virus gây hại cho liệu có giá trị Sau thời gian sử dụng nhận thấy phiên lỗi thời, phiên thử nghiệm, không chức • • Là đối tượng phải chịu phạt đáng kể cho hành vi xâm phạm quyền • Chứa đựng nhiều rủi ro tiềm xâm hại đến cá nhân cộng đồng Giá trị thương mại thị trường chợ đen phần mềm vi phạm tăng từ 58,8 tỉ Đôla năm 2010 lên tới 63,4 tỉ Đôla năm 2011,một kỷ lục mới, nhờ lượng tiêu thụ máy tính cá nhân mạnh kinh tế nổi, nơi có tỉ lệ vi phạm quyền cao nhất.(BSA) Theo điều tra BSA (Business Software Alliance) Hơn nửa số người dùng máy tính cá nhân giới, xác 57%, thừa nhận có hành vi vi phạm quyền 30 phần mềm.Trong số này, 31% cho biết vi phạm “thường xuyên”, “phần lớn thời gian” hay “thỉnh thoảng”, cộng với 26% thừa nhận có vi phạm, “ít khi” Trong người nói họ thường xuyên vi phạm quyền phần mềm chủ yếu nam niên họ thường sử dụng nhiều loại phần mềm vi phạm máy tính họ nhiều so với đối tượng khác Tỉ lệ vi phạm quyền số vùng giới 31 Phần mềm máy tính loại hình tác phẩm bảo hộ quyền tác giả theo điều 14 khoản điều 22, Luật SHTT năm 2005 Điều khoản Nghị định số 85/2011/NĐCP ngày 20/9/2011 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 100/2006/NĐCP) Khái niệm phần mềm máy tính hiểu rộng, bao gồm chương trình, tài liệu mô tả chương trình, tài liệu hỗ trợ, nội dung thông tin số hoá (cơ sở liệu) Dưới góc độ luật học phân biệt rõ rang chương trình máy tính(computer program) phần mềm máy tính (software) Vi phạm quyền phần mềm máy tính thể qua nhiều hành vi khác việc nhân bản, sản xuất sao, trưng bày truyền đạt với công chúng qua mạng truyền thông sử dụng chúng mà trả phí đồng ý chủ phần mềm (Điều 28, Luật SHTT Việt Nam năm 2005) Theo thống kê Liên minh phần mềm Doanh nghiệp (SBA) Công ty Nghiên cứu Thị trường IDC vừa công bố có 53% phần mềm cài đặt máy tính năm 2003 phần mềm quyền, gây tổn thất khoảng 7,5 tỷ USD cho nhà sản xuất Số liệu khiến khu vực châu Á- Thái Bình Dương xếp hạng thứ tư giới tỷ lệ vi phạm quyền phần mềm, tổng giá trị tổn thất tài đứng thứ hai 32 Còn Việt Nam, vi phạm quyền phần mềm nước ta diễn hàng ngày, hàng cách công khai Trong thập niên gần qua tình hình vi phạm phần mềm máy tính VN mức báo động nằm số nước có tỉ lệ vi phạm quyền cao khu vực giới Những năm trước hệ thống pháp luật nước SHTT chưa hoàn thiện tỉ lệ 90% Theo khảo sát Liên minh phần mềm Thương mại (BSA), năm 2001, VN xếp vị trí số với 94% chương trình máy tính bị sử dụng trái phép, giảm so với 97% năm 2000 Năm 2005 VN Zimbabwe hai quốc gia có tỉ lệ vi phạm quyền cao giới, lên tới 90% Sau Luật SHTT ban hành có hiệu lực năm 2006 tỉ lệ vi phạm quyền VN năm 2007 đến 2009 tỉ lệ giảm xuống mức 85% Dù giảm tổng giá trị thiệt hại vi phạm quyền lại tăng gấp đôi từ 96 triệu USD năm 2006 lên đến 200 triệu USD Chúng ta chưa thực giải ngăn chặn tình trạng cách nhanh chóng hiệu Chúng ta phải thừa nhận thực tế có số lượng lớn phần mềm sử dụng cách bất hợp pháp không đa số người dân chí có doanh nghiệp Theo phản ánh doanh nghiệp bị tra, từ năm 2010 tới nay, tổng số phần mềm họ trang bị có giá trị gần 1,9 triệu USD, năm 2010 gần 1,4 triệu USD Trong gần 2000 máy tính 50 doanh nghiệp bị 33 tra từ đầu năm 2011 tới hầu hết sử dụng quyền phần mềm không hợp pháp Những phần mềm máy tính thường xuyên bị vi phạm quyền gồm phần mềm hệ điều hành, phần mềm ứng dụng văn phòng, phần mềm chống virus… BSA họp báo công bố tỷ lệ vi phạm quyền Việt Nam Ảnh: NT d Vấn đề chép bất hợp pháp Trong đợt kiểm tra lực lượng quản lý thị trường TPHCM, có khoảng 7000 đĩa CD phần mềm chép trái phép bị thu giữ Tuy nhiên sau đợt kiểm tra tình hình vi phạm không giảm “rút vào hoạt động bí mật” dễ dàng mua CD/DVD chép phần mềm lậu với giá 5000-10000 VNĐ e Vi phạm quyền qua mạng Internet Internet xem môi trường phân phối sản phẩm bất hợp pháp phải đối mặt với hành vi tải trực tiếp sản phẩm từ Internet Hàng loạt trang web mời chào sản phẩm với mức giá cạnh tranh… f Nguyên nhân dẫn tới thực trạng  Sự hiểu biết toàn xã hội vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ hạn chế , chưa hình thành ý thức tôn trọng quyền SHTT Chúng ta mang nặng tư tưởng dùng miễn phí mà trả tiền đại đa số người dân chí doanh nghiệp vô tư sử dụng phần mềm cài, tải miễn phí mà không nghĩ đến việc phải trả phí hay xin phép chủ sở hữu  Thứ hai hàng rào pháp lý nước ta chưa phát huy tối đa quyền lực ban hành hệ thống văn pháp luật tương đối đầy đủ kí kết điều ước quốc tế việc bảo hộ quyền SHTT hệ thống quan thi hành pháp luật xử lí vi phạm lĩnh vực SHTT nói chung quyền phần mềm 34 máy tính nói riêng chưa thực phát huy tối đa vai trò việc ngăn chặn xử lý vi phạm  Chạy theo lợi nhuận tổ chức/cá nhân: nguyên nhân đáng bị lên án có số tổ chức, cá nhân sở in băng đĩa trái phép cửa hành kinh doanh băng đĩa lậu cố tình vi phạm SHTT để trục lợi Hoạt động bẻ khoá, chép phần mềm lậu nhằm mục đích kiếm lời bất hoạt động kinh doanh bất hợp pháp cần bị xã hội lên án luật pháp nghiêm trị Tuy nhiên có nhiều lí nên chiến dịch chủ yếu nhắm vào tác phẩm văn hoá mà chưa thực hiệu lĩnh vực CNTT  Sự thụ động thiếu tôn trọng doanh nghiệp phần mềm Các doanh nghiệp tâm lí ỉ laị, trông chờ vào biện pháp nhà nước, chưa thực chủ động có biện pháp phòng chống, phát xâm phạm quyền khiếu kiện yêu cầu quan có thẩm quyền can thiệp cần Mặt khác, thân doanh nghiệp phần mềm chưa thực tôn trọng quyền SHTT, nhiều công cụ dùng để phát triển phần mềm bị sử dụng trái phép doanh nghiệp sản xuất phần mềm Rõ ràng người dùng bình thường nào dùng phần mềm lậu chúng chưa bẻ khoá, người bẻ khoá chuyên gia phát triển phần mềm g Những hậu nghiêm trọng gây cho kinh tế - xã hội Sự vi phạm SHTT phần mềm tràn lan doanh nghiệp, quan, tổ chức gây hậu nghiêm trọng cho kinh tế cân xã hội, làm cản trở bước tiến nhân loại  Các công ty phần mềm thua lỗ Tỷ lệ vi phạm quyền cao làm nhiều công ty phần mềm bị thua lỗ, điều làm cho nhà đầu tư nước không muốn đầu tư vào CNPM VN, hậu CNPM phát triển  Nhà nước nguồn thu thuế Việc mua bán loại phần mềm lậu với giá “bèo bọt” làm cho Nhà Nước thất thu khoản thuế lớn từ hoạt động kinh doanh phần mềm điều ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế đất nước’  Người sử dụng hội nhận hỗ trợ nhà sản xuất Không ảnh hưởng đến doanh nghiệp, thân người dùng bị thiệt hại vi phạm SHTT phần mềm cao Các nhà sản xuất phần mềm không muốn nghiên cứu phát triển sản phẩm hoàn cảnh vi phạm quyền tràn lan dẫn tới người sử dụng nhiều sản phẩm tốt để dùng Việc dùng phần mềm lậu làm cho người dùng hội nhận hỗ trợ từ nhà sản xuất bao gồm hỗ trợ mặt kĩ thuật, khả nâng cấp cập nhât…cũng việc thảo luận với họ để nâng cấp phát triển tiếp sản phẩm theo mục đích nhu cầu khách hàng Ngoài ta chưa kể đến phần mềm lậu thường phần mềm bẻ khoá không đầy đủ, chép thiếu file hay chứa virus, 35 thường tiềm ẩn nguy dẫn đến cố gây thiệt hại khó lường cho người dùng → nên việc thực thi luật SHTT cần thiết nhằm có lợi ích phần mềm có quyền, quan trọng tránh rắc rối mặt pháp lí  Gây tâm lý coi thường giá trị sáng tạo thói quen không tuân thủ pháp luật Sự tự vi phạm quyền gây ý thức coi thường giá trị sang tạo trí tuệ giới trẻ tầng lớp sinh viên, học sinh Điều làm nhụt chí tài trẻ không muốn sang tạo nỗ lực làm kìm hãm trình phát triển Xã hội  Vi phạm quyền SHTT ảnh hưởng lớn tới uy tín quốc gia Tỷ lệ vi phạm quyền cao làm ảnh hưởng đến uy tín quốc gia trường quốc tế làm xấu hình ảnh tốt đẹp văn hoá Việt Nam Ngoài vi phạm quyền phần mềm cao làm chậm trình hội nhập đất nước việc vi phạm quyền phần mềm VN nguyên nhân khiến nhà đầu tư CNTT giới không mặn mà với thị trường Hiệp hội phần mềm Thế giới BSA nhiều lần lên tiếng thực tế để giải vấn nạn chung nước phát triển chuyện dễ dàng h Một số giải pháp nhằm đóng góp phần mềm giải tình trạng vi phạm quyền phần mềm VN Để góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm quyền phần mềm nói riêng vi phạm sở hữu trí tuệ nói chung ta cần tiến hành đồng số giải pháp chủ yếu sau:  Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật sở hữu trí tuệ đảm bảo cách chắn qui phạm pháp luật sử dụng cách đắn phát huy tối đa sức mạnh hệ thống pháp luật  Sắp xếp lại tăng cường lực quan thực thi, từ án đến quan đảm bảo thực thi nội địa bao gồm uỷ ban nhân dân cấp, quan quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế phải tạo điều kiện áp dụng biện pháp nhằm thực thi có hiệu quả, khắc phục chồng chéo, phân công rõ ràng chức quyền hạn quan  Tăng cường hoạt động dịch vụ thông tin SHTT, đồng thời củng cố nâng cao vai trò hội SHTT việc nâng cao nhận thức xã hội SHTT  Xây dựng mối quan hệ có tính chất cân có lợi chủ sở hữu người tiêu dùng, cần khuyến khích mở thương lượng người có nhu cầu sử dụng phần mềm với chủ sở hữu phần mềm nhằm giảm giá sản phẩm phần mềm làm tăng số lượng phần mềm cho xã hội Hiện ngành giáo dục nơi có nhu cầu sử dụng phần mềm tin học lớn Vì nên thực thi nghiêm túc luật quyền gây ảnh hưởng không nhỏ nhiều chương trình liên quan đến lĩnh vực CNTT triển khai trường học Sau 36 vấn ông Quách Tuấn Ngọc- Giám đốc trung tâm Tin học Bộ Giáo dục Đào tạo - Xin ông cho biết việc thực quyền phần mềm ngành giáo dục nay? - Hiện nay, phần mềm sử dụng phục vụ giáo dục bao gồm phần mềm quản lý, phần mềm hệ thống, phần mềm lập trình, phần mềm dạy học số phần mềm miễn phí, tải từ Internet Đối với phần mềm sử dụng dự án, Bộ GD-ĐT mua nghiêm chỉnh với số tiền lớn Còn phần mềm trường tự mua không kiểm soát được, máy cá nhân học sinh, sinh viên Có thể nói, việc không kiểm soát quyền phần mềm tượng phổ biến ngành Việt Nam, chẳng ngành giáo dục - Như vậy, thực thi nghiêm chỉnh luật quyền phần mềm ngành giáo dục chắn gặp nhiều khó khăn? - Đúng vậy! Kinh phí mua phần mềm lớn Có thể thấy nhu cầu tương lai ngành giáo dục sản phẩm phần mềm dạy học, phần mềm quản lý phần mềm ứng dụng Về phần mềm dạy học, nhà sản xuất phần mềm nước đáp ứng phần, phải mua số phần mềm dạy học nước để tận dụng ý tưởng họ Về phần mềm quản lý nhà sản xuất nước sản xuất hệ thống quản lý Việt Nam không giống nước khác Với phần mềm ứng dụng văn phòng Word, Excel chủ yếu phải dùng Microsoft - Theo ông, có cách để đảm bảo việc ứng dụng phần mềm trường học vừa luật quyền vừa đỡ tốn ? - Theo tôi, tôn trọng quyền việc làm đắn Người sử dụng cần tôn trọng quyền để nhà sản xuất sống Tuy nhiên, giáo dục, hãng sản xuất phần mềm phải có chế độ giảm giá đặc biệt Các hãng sản xuất phần mềm nên có chế độ cho trường dùng thử, thấy hiệu thu tiền thực nhiều phần mềm mua chẳng có dùng dùng không được, bỏ phí Ngành giáo dục cần phải phát huy nội lực, tự sản xuất cung ứng phần mềm cho ngành để chủ động, tiết kiệm Đặc biệt, phần mềm quản lý giáo dục, hệ thống thông tin quản lý giáo dục cần thống Cần tận dụng phần mềm mã nguồn mở, có nhiều nguồn phần mềm phong phú, hấp dẫn, nhiều lúc không tiền Một giải pháp cần thực tăng cường sử dụng phần mềm miễn phí, hợp pháp thực nhiều dạy học không sử dụng hết công suất, tính phần mềm đại Các phần mềm nên hỗ trợ tiếng Việt Unicode Việc này, chưa phải lúc thỏa mãn nhiều môi trường lập trình chưa hỗ trợ Bên cạnh đó, cần khuyến khích giáo viên tự làm phần mềm dạy học Hiện công nghệ phát triển cao, có nhiều công cụ tạo giảng dễ dùng Ngành giáo dục cần tổ chức thi phần mềm dạy học đưa sản phẩm lên mạng giáo dục để dùng chung Cuối cùng, nên khuyến khích sử dụng hệ điều hành Linux tiếng Việt Tất nhiên, ban đầu trục trặc song cần phải cố gắng để có hệ điều hành Hồng Kỳ Trung Quốc làm 37 Nói tóm lại tỉ lệ vi phạm quyền phần mềm VN có dấu hiệu giảm xuống thực trạng cần có biện pháp ngăn chặn có hiệu Để tỷ lệ vi phạm quyền phần mềm VN xuống mức khoảng 60% ta cần phải có hệ thống pháp lý hoàn chỉnh chặt chẽ hơn, kết hợp với chế thực thi có hiệu chế xử lý vi phạm nghiêm khắc Nhưng hết cần phải gia tăng nhận thức sở hữu trí tuệ cho tất người sử dụng- người mà hàng ngày hàng sử dụng loại phần mềm máy tính để cá nhân tham gia vào việc chặn đứng tình trạng vi phạm quyền không lĩnh vực CNTT mà tất lĩnh vực SHTT khác 38 ... thống quyền sở hữu trí tuệ phát triển theo hướng sản phẩm bảo hộ theo quyền sở hữu trí tuệ khác Do đó, cần xây dựng sở hữu trí tuệ hoàn chỉnh cho sản phẩm Vai trò quyền sở hữu trí tuệ Quyền sở hữu. .. thực thi quyền sở hữu trí tuệ? Gánh nặng thực thi quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu đè lên vai chủ sở hữu quyền Do vậy,việc thực thi phụ thuộc vào bạn ,với tư cách chủ sở quyền sở hữu trí tuệ ,trong... trò quyền sở hữu trí tuệ Các loại hình sở hữu trí tuệ Một số điều cần biết đăng ký 12 Luật quyền sở hữu trí tuệ 13 Quyền sở hữu trí tuệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quyền sở hữu trí tuệ,

Hình ảnh liên quan

Quyền sở hữu trí tuệ đang khẳng định vai trò không thể thiếu trong quá trình hình thành một nền kinh tế toàn diện phát triển và bền vững - Tiểu luận quyền sở hữu trí tuệ

uy.

ền sở hữu trí tuệ đang khẳng định vai trò không thể thiếu trong quá trình hình thành một nền kinh tế toàn diện phát triển và bền vững Xem tại trang 7 của tài liệu.
Phần mềm máy tính là một trong các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo điều 14 khoản 1 điều 22, Luật SHTT năm 2005 - Tiểu luận quyền sở hữu trí tuệ

h.

ần mềm máy tính là một trong các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo điều 14 khoản 1 điều 22, Luật SHTT năm 2005 Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan