0

ki m tra h c k 2 m n Sinh l p 7 tr ng THCS Hai B Tr ng n m h c 2016 2017

3 135 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 07:37

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH Trường THCS NGÔ SĨ LIÊN Giúp học sinh lớp 7 làm quen với “Chứng minh 3 điểm thẳng hàng” Giáo viên: Bùi Thò Giáng Hương I/ Đặt vấn đề: Toán học thì cần thiết cho mọi người, mọi ngành nghề, nhưng hầu hết học sinh đều cho rằng: “Học toán thì vất vả”. Đối với học sinh lớp 7, lần đầu tiên đối mặt với 1 lượng lớn các kiến thức hình học thì hay than rằng: “Học hình học, vừa khó khăn, vừa khô khan, lại vừa khắc khổ”. Nhất là khi gặp những câu hỏi khó; ví dụ “chứng minh 3 điểm thẳng hàng”; Đa số học sinh thường bỏ câu này (kể cả học sinh giỏi). Điều này cũng dễ hiểu, vì trong SGK có rất ít dạng bài tập này. Đến khi kiểm tra cuối học kì, bài toán có dạng tổng hợp nhiều câu hỏi, trong đó có yêu cầu chứng minh 3 điểm thẳng hàng, học sinh không biết phải lập luận thế nào, phải trình bày ra sao. Ở lớp 7, khi học bài “2 đường thẳng song song”, học sinh biết cách chứng minh 2 đường thẳng song song, khi học bài “2 tam giác bằng nhau”, học sinh biết cách chứng minh 2 tam giác bằng nhau v.v… và nếu không theo cách này học sinh có thể chọn cách khác. Nhưng đối với “chứng minh 3 điểm thẳng hàng” học sinh không có sự đònh hướng tốt như vậy, nhiều em cũng muốn bài làm của mình được trọn vẹn, nhưng gặp nhiều khó khăn, suy nghó lan man… Qua nhiều năm giảng dạy ở khối 7, với nhiều đối tượng khác nhau tôi thấy một trong những nguyên nhân là do chúng ta chưa hết sức trong việc tập cho các em làm quen với việc “chứng minh 3 điểm thẳng hàng”. Tôi xin phép được trình bày 1 kinh nghiệm nhỏ trong việc giải quyết vấn đề này. II/ Nội dung: A. Cơ sở lý luận: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong chương trình lớp 7 dựa vào các phương pháp sau: 1. Góc bẹt: ABC = 180 0 ⇒ A, B, C thẳng hàng 2. Hai đường thẳng cùng đi qua 1 điểm và cùng song song với 1 đường thẳng cho trước MA // xy MB // xy ⇒ A, M, B thẳng hàng (tiên đề Ơclit) 3. Hai đường thẳng cùng đi qua 1 điểm và cùng vuông góc với 1 đường thẳng cho trước AH ⊥ xy BH ⊥ xy ⇒ A, H, B thẳng hàng 4. Ba điểm cùng thuộc tia phân giác của 1 góc Tia OA là tia phân giác của xOy Tia OB là tia phân giác của xOy ⇒ A, O, B thẳng hàng 5. Ba điểm cùng thuộc đường trung trực của 1 đoạn thẳng H, I, K cùng thuộc đường trung trực của AB ⇒ H, I, K thẳng hàng 6. Đường trung tuyến của tam giác phải đi qua trọng tâm G là trọng tâm của ∆ ABC AM là trung tuyến ∆ ABC ⇒ A, G, M thẳng hàng 7. Đường phân giác của tam giác phải đi qua giao điểm chung của 3 đường phân giác I là giao điểm 2 đường phân giác xuất phát từ đỉnh B và C AD là phân giác của A ⇒ A, I, D thẳng hàng 8. Đường cao của tam giác phải đi qua trực tâm H là trực tâm ∆ ABC BE là đường cao ∆ ABC ⇒ B, H, E thẳng hàng 9. Đường trung trực của tam giác phải đi qua giao điểm chung của 3 đường trung trực O là giao điểm 2 đường trung trực của 2 cạnh AB và AC MN là đường trung trực của BC ⇒ O, M, N thẳng hàng 10. AOx = α 0 BOx = α 0 ⇒ O, A, B thẳng hàng B. Biện pháp thực hiện Để giúp các em có sự đònh hướng tốt trong khi tìm tòi cách giải. Tôi nghó, chúng ta có thể giúp các em làm quen với “3 điểm thẳng hàng” ngay từ đầu chương trình toán 7 chúng ta vẫn dạy theo đúng nội dung bài học, nhưng trong tiết luyện tập, chúng ta chọn những bài tập nhỏ, đơn giản, dễ nhìn, những bài tập này vừa vận dụng kiến thức đã học vừa giúp chúng ta giới thiệu cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng, mỗi lần một ít – dần dần học sinh sẽ quen và khi gặp những bài toán tổng hợp, phức tạp, học sinh có thể tự tìm được hướng đi và từ đó giải quyết được yêu cầu của đề bài.  Ngay từ bài 1: “ Hai góc đối đỉnh”, ta có thể lồng vào bài toán yếu tố “3 điểm thẳng hàng” như sau: 1) Trên đường thẳng AA’ lấy điểm O. Trên nửa mặt phẳng bờ AA’ vẽ tia OB sao cho AOB = 45 0 . Trên nửa mặt phẳng còn lại vẽ tia OC Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2016-2017 Môn sinh học Thời gian: 45 phút Câu (1đ): Nêu tác dụng hoành qua mô hình thí nghiệm hình 47.5 Câu (2,5đ): Trình bày đặc điểm cấu tạo thằn lằn thích nghi với đời sống cạn? Câu (1,5đ): Nêu đặc điểm chung lớp lưỡng cư ? Câu (1,5đ): Đọc đoạn thông tin sau, dựa vào trả lời câu hỏi Chuột có tập tính gặm nhấm thứ trồng, đồ dùng nhà nơi không đói Đó cửa chuột không ngừng mọc dài chúng gặm nhấm để giúp mòn Với thói quen hang năm thiệt hại chuột gây lớn chúng ăn hết hàng trăm triệu lương thực, thực phẩm đặc biệt bệnh dịch hạch Trong giới sinh vật tự nhiên, số loài chim, thú, rắn ham săn bắt chuột Chuột thức ăn mèo, chim cú mèo, đại bàng, rắn………… a Chuột thuộc nào, lớp ngành động vật có xương sống? b Tại chuột có thói quen gặm nhấm tất thứ chúng không đói? c Hãy cho biết số biện pháp sinh học để tiêu diệt chuột? Câu (2đ) Cho ví dụ mặt lợi ích tác hại chim người? Câu (1,5đ) Chú thích hình sơ đồ cấu tạo não thỏ? Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN SINH LỚP Câu (1đ) – Cơ hoành co dãn làm thay đổi thể tích lồng ngực, tham gia trình trao đổi khí phổi (0,5đ) – Khi hoành co (B): thể tích lồng ngực tăng, không khí tràn vào phổi (0,25đ) – Khi hoành dãn (A): thể tích lồng ngực giảm, không khí từ phổi tràn (0,25đ) Câu (2,5đ) Đặc điểm cấu tạo Ý nghĩa thích nghi Da khô, có vảy sừng bao bọc (0,25đ) Ngăn cản thoát nước thể (0,25đ) Có cổ dài (0,25đ) Phát huy vai trò giác quan nằm đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng (0,25đ) Mắt có mi cử động, có nước Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị mắt(0,25đ) khô (0,25đ) Màng nhĩ nằm hốc nhỏ bên đầu Bảo vệ màng nhĩ, hướng dao động âm (0,25đ) vào màng nhĩ (0,25đ) Thân dài, đuôi dài Động lực cho di chuyển (0,25đ) Bàn chân có năm ngón có vuốt Tham gia di chuyển cạn (0,25đ) Câu (1,5đ) Lưỡng cư động vật có xương sống có cấu tạo thích nghi với đời sống vừa nước vừa cạn(0,25đ): Da trần ẩm ướt, di chuyển chi (0,25đ), hô hấp phổi da (0,25đ), có hai vòng tuần hoàn, tim ngăn, tâm thất chứa máu pha (0,25đ), động vật biến nhiệt (0,25đ), sinh sản môi trường nước, thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái (0,25đ) Câu (1,5 đ) a Chuột thuộc gặm nhấm (0,25đ), lớp thú (0,25đ) b Đó cửa chuột không ngừng mọc dài chúng gặm nhấm để giúp mòn (0,5đ) c Một số biện pháp sinh học để tiêu diệt chuột : Nuôi mèo; bảo vệ sinh vật tự nhiên kẻ thù chuột chim cú mèo, đại bàng, rắn………… (0,5đ) Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ Câu 5: (2đ) _ Chim ăn loại sâu bọ gặm nhấm hại nông, lâm nghiệp gây bệnh dịch cho người (0,25đ) _ Chim chăn nuôi (gia cầm) cung cấp thực phẩm, làm cảnh (0,25đ) _ Chim cho lông (vịt, ngan, ngỗng) làm chăn, đệm làm đồ trang trí (lông đà điểu) (0,25đ) _ Chim huấn luyện để săn mồi (chim ưng, đại bàng….) (0,25đ) _ Chim phục vụ du lịch, săn bắt (vịt trời, ngỗng trời………) (0,25đ) _ Chim có vai trò tự nhiên (vẹt ăn rụng phát tán rừng chim hút mật hoa gúp thụ phấn) (0.25đ) _ Tuy nhiên số loài chim có hại cho kinh tế nông nghiệp chim ăn quả, chim ăn hạt, chim ăn cá (0,5đ) Câu 6: (1,5 điểm) Chú thích ý ý (0,25đ)    ! GIẢI PHÁP HỮU ÍCH: BIỆN PHÁP GIP HC SINH LP 7 VIT BI VĂN BIU CẢM TT HƠN. "#$% &#'( )#*+,- .#/01$23-3   !""#$% #&'%(") *+)!&$%,-"*./0(")&'%!&$%$&' %1213456("7)48" +$9$/ 9:";%,5< 6=/%>?4@A2“Dạy làm văn chủ yếu là dạy cho học sinh diễn tả cái gì mình suy nghĩ, mình cần bày tỏ một cách trung thành, sáng tỏ, chính xác, làm nổi bật điều mình muốn nói”,BC/0$%DE:FG$:0+ .+H)"I:.J")75KL)MMNMOPQR, S:#E:F;./0%TP,!30%8".U 9:$DF";%) ";%VW"$%D:"X:*0*:"<#"("7"# *"" D"$D";%VW""<#%F49Y1Z[$\4?";%Z4("]BP^ !&MR,_`$% 9:";%"\0*:)"# *""$!&.a)%D75(" 7"# *%b )1* )1)""c%"\$d$D)"#&' +e )/"\T# 9:";%6""9$/1",fF*)49%"" M 19%#49%: F%"<#""c%"\3&,-"*42E:;$ 4$/,-"/34g0#7#hF7#("78&g:121 +"$% 9:";%hX&;$%F49'"#"3$[C/0 (" 9:";%"("7h>2$T34gb).#0.I) %:5"U4[""#7i6""4?+&;&&0, 4#1523-3 4#"#  6789: ;<= >= ?@  678@ jk%("&\.J""2T :l!&:3":0%) 4g:42W&""24g:1+498&m)#4lg":0%, jlg:"U D%:!$["+"#4l":0 %E:#+" W1+%)"n#4lT 1 E:F-"+;&&0, j>["7-E:#'%"o4/"<#p#%+:)7-[&"/4D"<#"" l":0%""$-"$[.J"1" +"&.J;&&.q#:!$[, jp;'r%T&Z&&./0(")$:#:.?1*I"E:#7") ) %/ccH:("s49F%#T&Z&&;./0&U[&).q 9:W&""c%("7*&: %D""#3, jp;'4["4I$6&g:%$*&15P"24g:1+49F%# T"12 D%;./0%""c%("7"\ 55)A42"2 +&&1t&49.J"):5r"""c%,>8" +$1`* 9:";%"<#("7, A >= ? K $+:#%1;g 9:";%&J"J"+""I:*; &&"\/"*, j("7"#"Wa4*("!&)"#"t:12("s)F%9:49V'0  1`* 9:";%)F*.d4*F/!.+""&ZI" 9:4/ Hớng dẫn học sinh lớp 7 làm bài tập văn học I) Đặt vấn đề: Môn văn tiếng việt nói chung và phần văn học nói riêng có vị trí đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu chung của trờng THCS, góp phần hình thành những con ngời có trình độ học vấn phổ thông cơ sở, chuẩn bị cho họ ra đời hoặc tiếp tục học lên bậc học cao hơn. Đó là những con ngời có ý thức tu dỡng, biết yêu thơng gia đình, bè bạn, có lòng yêu nớc, yêu chủ nghĩa xã hội, biết hớng tới tình cảm cao đẹp nh: Lòng nhân ái, tinh thần tôn trọng lẽ phải, sự công bằng, lòng căm ghét cái xấu, cái ác. Đó là những con ngời biết rèn luyện để có tính độc lập, có t duy sáng tạo, bớc đầu có năng lực cảm thụ các giá trị chân - thiện - mỹ trong nghệ thuật, trớc hết là trong văn học, có năng lực thực hành và năng lực sử dụng tiếng việt nh công cụ để t duy và giao tiếp. Đó cũng là những ngời có ham muốn đem tài trí của mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bản thân tôi là một giáo viên đứng lớp trực tiếp dạy môn văn tiếng việt lớp 7, tôi thấm nhuần t tởng nói trên để vận dụng vào bài giảng của mình và vận dụng vào cách: "hớng dẫn học sinh thực hành bằng cách làm bài tập văn học". Để các em hiểu sâu hơn, rộng hơn và thể hiện nhận thức, thể hiện sự tởng đa dạng và phong phú. II) Thực trạng chung 1. Khó khăn. Trong chơng trình văn học lớp 7, cuối mỗi bài học chỉ có những câu hỏi bình thờng và những câu hỏi này lại đợc giải đáp ngay tại lớp. Do đó về nhà các em hoặc không có bài tập để làm, hoặc có thể học thuộc lòng đối với những bài thơ. Hoặc khi thể hiện thành bài viết thì chỉ có 5 bài đối với môn tập làm văn, 4 bài viết đối với văn học. Vì vậy so với 9 tháng học mà phải viết có 9 bài tự luận là quá ít. Do đó khi yêu cầu các em viết một đoạn văn, hay một bài văn, các em viết quá sơ sài hoặc có nội dung nhng ý tứ diễn đạt cha có sự liên kết chặt chẽ, nội dung nghèo nàn. Hoặc lên lớp 8 muốn dẫn chứng cho một bài. Chứng minh thì các em tìm đợc quá ít, hoặc có tìm cũng không đúng chủ đề. Đối với lớp 7E mà tôi đợc nhận dạy vào năm học 2005 - 2006 cũng năm trong thực trạng nói trên. Tổng số có 45 học sinh. Trong đó xếp loại về văn hoá: Khá 6 em, trung bình 25 em, yếu: 14em. Không có loại giỏi. 2) Thuận lợi: Tuy còn yếu về nhiều mặt nhng các em đều ham muốn hiểu biết nhiều, mong muốn đợc thầy cô chỉ bảo ân cần, đặc biệt là giao bài tập để làm thêm, và đợc thầy cô đánh giá cho điểm đúng mức. Đợc các bậc phụ huynh quan tâm, mua sách vở, mua tài liệu tham khảo, hoặc cung cấp những câu ca dao, tục ngữ đợc truyền miệng mà các em cần tìm, những câu truyện cời mà các em đang cần hiểu III) Những biện pháp. 1. Su tầm theo chủ đề. Với biện pháp này tôi đặt ra yêu cầu mỗi chủ đề các em có thể tìm thêm từ 1 - 3 câu hoặc từ 4 - 10 câu. Để các em có tăng thêm t liệu vận dụng vào đời sống, vận dụng vào việc viết bài ở lớp 9 chứng minh a) Đối với truyện cời: ở lớp 7 truyện cời tập trung vào chế diễu thói keo kiệt, bị động nghe ngời khác mà dẫn tới hỏng việc: Bám vào nội dung trên các em đã su tầm thêm một số truyện nh sau: Đẽo cày giữa đờng, ba chú gấu và miếng pho mát, con quỷ và hai chiếc b- ớu (lớp) anh nhà giàu bị chơi khăm (Văn học 7), Hà rầm, hà lạc chôn vào hố bạc đừng chôn hố vàng b) Tìm thêm những câu tục ngữ về thời tiết: Đó là những câu nói về ma, gió, về nắng, về rét, về sự thuận lợi do thời tiết đem lại, hay những khó khăn do thời tiết gây ra. Ví dụ: - Sáng bể chớp nguồn, tối rừng chớ lo. - Cha chết không lo bằng đỏ lò đông bắc. - Nồm vào, băc xuống, may ra. - Chuồn chuồn bay thấp ma ngập bờ ao. - Chuồn chuồn bay cao ma rào chóng tạnh - Ăn lúa tháng năm, trông rằm tháng tám. - ma tháng ba hoa đất, ma tháng t h đất. - Gió giông là chồng lúa chiêm, giò bấc là duyên lúa mùa. - Lúa chiêm lấp ló đầu bờ - Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. b) Tìm những câu tục ngữ bắt đầu bằng chữ "cha" có nội dung phê phán những thói h tật xấu: Học hành không đến nơi đến chốn, hoặc làm không đến nơi đến chốn mà cứ ngỡ là mình đã tốt đã đẹp. Ví Câu Theo em máy bay có phải phương tiện giao thông không? A Có, di chuyển đường không B Có, phương tiện chuyên chở người tham gia giao thông C Có, phương tiện phục vụ việc lại người D Cả phương án Câu Theo em qua đường bạn nhỏ hình hay sai? A Đúng, đường phương tiện lưu thông B C Đúng , đông người an toàn D Sai, bạn không vạch kẻ đường dành cho người Cả A C Câu Em cho biết ý nghĩa biến báo giao thông hình sau A Cấm ô tô xe tải B Cấm xe tải vượt C Cấm ô tô vượt D Không phương án Câu Theo em tham gia giao thông người hình gặp nguy hiểm gì? A C Sẽ bị ngã xe không giữ thăng Không gặp nguy hiểm họ ngồi chắn B D Không đảm bảo a toàn cho vùng đầu không đội mũ bảo hiểm Cả A B Câu 5: Theo em, tham gia giao thông đoạn đường hình trên, ta phải làm để đảm bảo an toàn? A Chú ý quan sát phương tiện giao thông khác hệ thống phân đường B C Không cần ý đường có phương tiện tham gia giao thông D Không sát mép đường đường thiếu lan can để bảo vệ người tham gia giao thông khỏi vực sâu nguy hiểm Cả A B Câu 6: Theo em, qua đường trước đầu xe ô tô đỗ có an toàn không? A An toàn ô tô đỗ nên không sợ va chạm B C Không an toàn, người bị khuất tầm nhìn D An toàn, người tham gia giao thông nhìn thấy ô tô đỗ tự tránh Cả A B Câu 7: Theo em biển báo giao thông sau, biển báo thuộc loại biển báo nguy hiểm? A Biển báo số C Biển báo số B Biển báo số D Biển báo số Câu 8: Trên đường học về, em thấy bạn xe đạp dàn hàng ngang đường, em làm gì? A C Nhắc nhở bạn để b ạn hàng bên phải đường Mặc kê bạn bình thường B D Đi bạn để nói chuyện dễ Tìm công an mách bạn sai Luật giao thông để công an nhắc nhở bạn Câu 9: Trong biển báo giao thông sau, biển báo biển báo cảnh báo nguy hiểm đường người cắt ngang? A Biển báo số B Biển báo số C Biển báo số D Biển báo số 2 Câu 10: Anh Hà 14 tuổi, mẹ cho anh Hà điều khiển xe mô tô Theo em, mẹ làm có vi phạm Luật giao thông đường không? A C Không, anh Hà biết xe mô tô Có, Luật giao thông đường cấm người chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô B Không, anh Hà đủ 14 tuổi nên đủ điều kiện xe mô tô D Cả A B Câu 26: Anh Nam chở em chơi xe máy gặp nhóm niên đua xe Anh Nam rủ nhập hội Trong tính em làm ? A Cổ vũ tinh thần anh để anh tham gia giành phần thắng B C Khuyên anh không nên làm đua xe hành vi vi phạm luật giao thông đường D Nói với anh đua xe gây nguy hiểm đến tính mạng thân người xung quanh Cả B C Câu 27: Theo em, hành động bạn nhỏ hình hay sai ? A Sai, bạn ném đá lên tàu gây nguy hiểm cho hành khách tàu B Sai, bạn ném đá lên tàu làm hỏng tàu C Sai, ném đá lên tàu, đá bật lại gây nguy hiểm cho bạn nhỏ D Cả ba phương án Câu 28: Trên đường học về, em bạn gặp xe tải chở đồ chơi bị đổ, bạn liền chạy lại nhặt chơi Trong trường hợp em làm ? A Chạy lại nhặt đồ chơi mang bạn cho có đồng đội B Mặc bạn, không thích hôi C Khuyên bạn không nên làm điều 8, chường I luật giao thông nghiêm cấm điều D Cả A B Câu 29: Nếu phải trời tối, em chọn cách sau để phòng tránh nguy hiểm? A Mặc quần áo sáng màu mang theo đèn B Mang theo còi vừa vừa thổi để báo cho người biết có người C Hét thật to để báo hiệu cho người biết có người tới D Cả phương án Câu 30: Mẹ nắm tay em lề đường bên phải, em nên phía tay bên mẹ đảm bảo an toàn? A Phía tay trái mẹ B Phia tay phải mẹ C Cả phía an toàn có mẹ D Nên phía trước mẹ để mẹ dễ quan sát Câu 31: Em điền từ thiếu vào chỗ trống: “” Nhóm biển báo nhóm biển báo có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, vàng, hình có vẽ màu đen? A Cấm B Nguy hiểm C Hiệu lệnh D Chỉ dẫn Câu 32: Anh Dũng nói trẻ em tuổi sang đường đô thị phải có người lớn dắt tay” Theo em, anh Dũng nói hay sai ? A Đúng đường đô thị có nhiều xe giới qua lại, trẻ em tuổi chưa thể tự sang đường an toàn B C Sai, trẻ em tuổi qua đường cần người lớn dắt tay D Sai, đường đô thị có phần đường dành cho người Cả B C Câu 33: Theo luật giao thông đường thủy, hai phương tiện cắt hướng có nguy va chạm, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải giảm tốc độ, tránh nhường đường theo nguyên tắc sau đây? A Phương tiện thô sơ phải tránh nhường đường cho phương tiện có động B Mọi phương tiện A. MỞ ĐẦU Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là giai đoạn của tố tụng hình sự trong đó tòa án có thẩm quyền tiến hành xem xét, giải quyết vụ án, ra bản án, quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật. Quá trình tiến hành giải quyết vụ án hình sự trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, trong đó có thể nói việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đóng vai trò quan trọng. Việc nghiên cứu những quy định của pháp luật về thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Trong giai đoạn này qua việc xét hỏi và tranh luận dân chủ, công khai tại phiên tòa, hội đồng xét xử kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ những chứng cứ, tình tiết của vụ án đã có trong hồ sơ và tại phiên tòa để đưa ra phán quyết cuối cùng. Vì vậy, việc hoàn thiện BLTTHS hiện hành nói chung cũng như việc hoàn thiện các quy định về thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm nói riêng nhằm đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa là hết sức cần thiết. Nhận thức được ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này, em lựa chọn đề tài “Các quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm và việc hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này ” để thực hiện bài tập học kì. 1 B. NỘI DUNG I.LÝ LUẬN VỀ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM. Phiên tòa sơ thẩm phải được xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục. Thành phần của Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có một Thẩm phán và hai Hội thẩm; trong trường hợp vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp thì Hội đồng xét xử có thể gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm… 1. Xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục. Dựa vào khoản 1 Điều 184 BLTTHS năm 2003 thì tòa án phải trực tiếp xác định những tình tiết của vụ án bằng cách hỏi và nghe ý kiến của bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ, người làm chứng, người giám định, xem xét vật chứng và nghe ý kiến của kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Đây là quy định quan trọng trong quá trình xét xử sơ thẩm, vì chỉ khi Hội đồng xét xử trực tiếp tiến hành các hoạt động tố tụng tại phiên tòa mới có thể đảm bảo cho quá trình xét xử vụ án được chính xác, khách quan. Việc xét xử trực tiếp của tòa án đối với những người có liên quan trong vụ án, những người có mặt tại phiên tòa sẽ tạo cho Hội đồng xét xử sự đối chiếu, so sánh lời khai… để có quyết định đúng đắn nhất. Để bảo đảm tính liền mạch của quá trình tố tụng một vụ án hình sự thì việc tiến hành xét xử của tòa án cần phải được tiến hành liên tục. Để Hội đồng xét xử tập trung tư tưởng một cách xuyên suốt vào vụ án và những người tham dự dễ theo dõi việc xét xử. Như vậy, việc xét xử cần được tiến hành liên tục từ TRVONG DAI HOC GIAO THONG vAN TAr PHAN ~~~tu T~ TP H6 cHi MINH S6 ~'iO'TB-DHGTVT- PH.HCM Cng nghien ClrU khoa hQC da th\l'C hi~n nam 2016-2017 (M~u 02), kem theo cac minh chung (nhu quy djnh t?i Bang 01) Truang Khoa/B ... h i n ng, l m nghi p gây b nh dịch cho ng ời (0 ,25 đ) _ Chim ch n nuôi (gia c m) cung c p th c ph m, l m c nh (0 ,25 đ) _ Chim cho l ng (vịt, ngan, ng ng) l m ch n, đ m l m đồ trang tr (l ng đà... hoành co (B) : thể tích l ng ng c t ng, kh ng khí tr n vào phổi (0 ,25 đ) – Khi hoành d n (A): thể tích l ng ng c gi m, kh ng khí từ phổi tr n (0 ,25 đ) C u (2, 5đ) Đ c đi m c u tạo Ý nghĩa thích nghi...Sách Giải – Ng ời Thầy b n https://sachgiai.com/ Đ P N ĐỀ KI M TRA H C K M N SINH L P C u (1đ) – C hoành co d n l m thay đổi thể tích l ng ng c, tham gia tr nh trao đổi khí phổi (0,5đ) – Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: ki m tra h c k 2 m n Sinh l p 7 tr ng THCS Hai B Tr ng n m h c 2016 2017,

Hình ảnh liên quan

Câu 1 (1đ): Nêu tác dụng của cơ hoành qua mô hình thí nghiệm hình 47.5. - ki m tra h c k  2 m n Sinh l p 7 tr  ng THCS Hai B  Tr ng n m h c 2016   2017

u.

1 (1đ): Nêu tác dụng của cơ hoành qua mô hình thí nghiệm hình 47.5 Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan