0

62. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1 Thanh H a l n 2

25 147 1
 • 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:56

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRUNG TÂM GDTX THÀNH PHỐ THANH HOÁ ****************** TÊN SKKN : " SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN HÓA HỌC 12 – TẠI TTGDTX-THÀNH PHỐ THANH HÓA ” Họ và tên tác giả : Hoàng Thị Tuyên Chức vụ : Giáo viên bộ môn Hóa Học Đơn vị công tác : Trung tâm GDTX Thành Phố TH SKKN bộ môn : Hóa Học SKKN Năm học : 2012-2013 1 PHẦN A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh là yêu cầu bức thiết của toàn xã hội và là yếu tố quyết định trong nền giáo dục nước nhà trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Mục tiêu cơ bản mà ngành giáo dục hướng tới trong việc đổi mới phương pháp dạy học là hình thành ở học sinh những kiến thức, kĩ năng, thái độ mà gọi chung đó là năng lực.Việc phát triển tư duy cho học sinh luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của mục tiêu giáo dục. Để hướng học sinh có cách thức học tập tích cực và tự chủ, giáo viên không chỉ cần giúp các em khám phá kiến thức mới mà còn giúp các em hệ thống được những kiến thức đó. Việc xây dựng một phương pháp học tập thể hiện được mối liên hệ giữa các kiến thức sẽ mang lại những lợi ích về các mặt: ghi nhớ, nhận thức, tư duy, sáng tạo, mà một trong những công cụ mang lại được các mặt trên đó chính là bản đồ tư duy. Chương trình Hóa học lớp 12 có nhiều bài dài, nội dung lí thuyết nhiều vì vậy mà đối với học sinh của TTGDTXTP nhìn chung ít hứng thú học tập do đặc điểm của học sinh GDTX đầu vào có chất lượng rất thấp, đa số các em không bị hổng kiến thức, một số em thì lại phải vừa đi làm ,vừa đi học nên không có nhiều thời gian học bài nên khả năng tiếp thu kiến thức rất khó khăn. Qua trải nghiệm sử dụng các phương pháp mới trong dạy học tôi nhận thấy rằng việc sử dụng bản đồ tư duy sẽ khắc phục được những hạn chế đó. Khi sử dụng bản đồ tư duy giáo viên sẽ có cơ hội tiếp xúc với học sinh nhiều hơn, hiểu được sở thích và tính cách của từng em từ đó phát huy được tính sáng tạo của học sinh hơn. Sử dụng bản đồ tư duy trong học tập, học sinh không những dễ dàng tiếp thu kiến thức mà còn tái hiện kiến thức đó một cách sáng tạo, logic mà các phương pháp học truyền thống không đáp ứng được. Bởi vì những lí do trên mà bản thân chúng tôi đã lựa chọn đề tài: "Sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy bộ môn Hóa Học 12- tại Trung tâm GDTX Thành phố Thanh Hóa” II. Phương pháp nghiên cứu - Kiến thức: Chỉ tập trung nghiên cứu phần Hóa học lớp 12 . - Không gian: thực nghiệm tại Trung tâm GDTX Thành Phố . - Thời gian thực hiện: 1 năm học ( 2012 -2013). 2 PHẦN B. NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận I.1. Quan niệm về bản đồ tư duy Bản đồ tư duy còn gọi là sơ đồ tư duy, lược đồ tư duy,… là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức,… bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực. Đặc biệt đây là một sơ đồ mở, không yêu cầu tỉ lệ, chi tiết khắt khe như bản đồ địa lí, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi người vẽ một kiểu khác nhau, dùng màu sắc, hình ảnh, các cụm từ diễn đạt khác nhau, cùng một chủ đề nhưng mỗi người có thể “thể hiện” nó dưới dạng bản đồ tư duy theo một cách riêng, do đó việc lập bản đồ tư duy phát huy được tối đa năng lực sáng tạo của mỗi người. Bản đồ tư duy chú trọng tới hình ảnh, màu sắc, với các mạng lưới liên tưởng (các nhánh). Có thể vận dụng bản đồ tư duy vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức sau mỗi tiết học, ôn tập hệ thống hóa kiến thức sau mỗi chương, mỗi học kì… và giúp cán bộ quản lí giáo dục lập kế hoạch công tác. I.2. Nguồn gốc của bản đồ tư duy Tony Buzan là người đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu tìm ra hoạt động của bộ não. Theo Tony Buzan “một hình ảnh có giá trị hơn cả ngàn từ…” và “màu sắc cũng có tác dụng kích thích não như hình ảnh. Màu sắc mang đến cho bản đồ tư duy những rung động cộng hưởng, mang lại sức sống và năng lượng vô tận cho tư duy sáng tạo”. Bản đồ TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I ĐỀ THI MÔN TOÁN_KHỐI 12 (lần 2) Năm học: 2016 - 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 132 Câu 1: Tìm khẳng định sai khẳng định sau:  A C  x sin dx  0 0 sin xdx  x 1  x  dx  2009 2007 B 1  sin 1  x  dx   sin xdx  1  x  x dx  D Câu 2: Đường cong hình vẽ liệt kê phương án A, B, C, D đây, đường cong đồ thị hàm số y  x  x  ? 0 A B C D 2 x Câu 3: Tìm tập xác định D hàm số y  log x3 A D   ; 3   2;   B D   ; 3   2;   D D   3; 2 C D   3;2  Câu 4: Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác vuông B, cạnh bên SA vuông góc với đáy Biết SA  3a , BA = 2a, BC = a Tính thể tích V khối chóp S.ABC A V  3a B V  a C V  6a D V  4a Câu 5: Giải bất phương trình log  x  1  x A B x C x D x  Câu 6: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S):  x  1   y     z  1  Tìm toạ độ tâm I tính bán kính R (S) A I(1;2;-1), R=3 B I(-1;-2;1), R=3 2 C I(1;2;-1), R=9 D I(-1;-2;1), R=9 sin x  2m Câu 7: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  đồng biến khoảng  sin x    0;   6 Trang 1/6 - Mã đề thi 132 m  B   m5 4 A mC 1 m 2 D m 1 Câu 8: Đường thẳng  có phương trình y  x  cắt đồ thị hàm số y  x3  x  hai điểm A B với tọa độ kí hiệu A  xA ; y A  B  xB ; yB  xB  x A Tìm xB  yB A xB  yB  5 B xB  yB  C xB  yB  2 f  x  Câu 9: Tìm nguyên hàm hàm số 2x 1  C f  x  dx   A C  f  x  dx  2x  B 2x 1  C D xB  yB  D  f  x  dx   f  x  dx  2x 1  C C 2x 1 Câu 10: Tìm tất giá trị tham số thực m để đồ thị hàm số y  x  2mx  m  cắt trục hoành bốn điểm phân biệt, có ba điểm có hoành độ lớn 1 Am  B 3  m  1 C m  1 m  D 1  m  Câu 11: Hỏi hàm số y  2 x  đồng biến khoảng nào? 1  1  A  ;  B  ;   C  0;   2     d Câu 12: Nếu  a D  ;0  d f  x  dx  5,  f  x  dx  b a  d  b với b  f  x  dx bằng: a A 2 B C Câu 13: Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y  x  x  D A yCT  B yCT  C yCT  D yCT  1 Câu 14: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D(1;1;1) Trong mẹnh đề sau, mệnh đề sai? A Bốn điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện B Tam giác ABD tam giác C AB  CD D Tam giác BCD tam giác vuông Câu 15: Đường thẳng y  1 đường tiệm cận đồ thị hàm số A y  x2  x2 B y 3 x  3 x C y x5 6 x D y 1 x2 Câu 16: Cho hai số thực dương a, b với a Khẳng định sau khẳng định đúng? log a3  ab   log a b log a3  ab    3log a b A B 1 D log a3  ab    log a b log a3  ab   log a b C 3 Câu 17: Ông A vay ngân hàng 300 triệu đồng để mua nhà theo phương thức trả góp với lãi suất 0,5%/tháng Nếu cuối tháng, tháng thứ ông hoàn nợ cho ngân hàng 600 000 đồng chịu số tiền lãi chưa trả Hỏi sau tháng ông A trả hết số tiền vay? A 63 tháng B 65 tháng C 62 tháng D 64 tháng Câu 18: Cho hàm số f  x   x 1.5x 3 Khẳng định sau khẳng định sai? Trang 2/6 - Mã đề thi 132 A B C D f  x   10   x  1 log5   x2  3 log  log  f  x   10   x  1 ln   x2  3 ln  ln  ln f  x   10   x  1 log   x  3 log  log  log f  x   10  x    x  3 log   log Câu 19: Tìm giá trị lớn hàm số y  x3  3x  x  đoạn  2; 2 ? A max y  29  2;2 B max y  C max y   2;2  2;2 D max y  34  2;2 v  t   3t  Câu 20: Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian tính công thức , thời gian tính theo đơn vị giây, quãng đường vật tính theo đơn vị mét Biết thời điểm t=2s vật quãng đường 10 m Hỏi thời điểm t=30s vật quãng đường bao nhiêu? A 240 m B 1140 m C 300 m D 1410 m Câu 21: Cho khối chóp S.ABC tích B đến mặt phẳng (SAC) A ha a3 , tam giác SAC cạnh 2a Tính khoảng cách h từ B h  2a C ha D ha Câu 22: Tính tích phân I   xe1 x dx B e  A C  e D 1 Câu 23:Tính thể tích V khối lập phương ABCD A' B 'C ' D ' , biết AC '  2a 8a A V  24 3a B V  6a C V  D V  8a 3 Câu 24: Trong bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D đây, hàm số hàm số đồng biến khoảng  ;   ? A y  x  x2 B y   x3  x  C y  2x 1 x2 D y  x3  3x  Câu 25: Nguyên hàm hàm số f  x   x cos x AC  x sin x C x cos x f  x  dx  C f  x  dx   B  f  x  dx  x sin x  cos x  C D  f  x  dx   x cos x  sin x  C x5 x y  f x     Câu 26: Có học sinh lập luận tìm điểm cực trị hàm số sau: Bước 1: Hàm số có tập xác định D=R ' ' Ta có y  x  x , cho y   x  x   x  x  '' f ''    f ''     Bước 2: Đạo hàm cấp hai y  x  x Ta có Bước 3: Từ kết kết luận: Vậy hàm số đạt cực tiểu điểm x=2 không đạt cực trị x=0 Qua bước giải trên, cho biết học sinh giải hay sai, sai sai bước nào? A Giải B Sai bước C Sai bước D Sai bước Câu 27: Tính đạo hàm hàm số y  log  x  1 Trang 3/6 - Mã đề thi 132 A y'  4x x2  y'  B  x  1 ln y'  C 4x  x  1 ln Câu 28: Số giao điểm đồ thị hàm số y   x  3x  trục hoành A không B hai C ba x Câu 29: Tính đạo hàm hàm số y  A y  x.2 x 1 y'  y'  D 4 x  x  1 ln 2 D bốn 2x ln ' x ' x B C y  ln D y  2x 1 Câu 30: Cho hàm số y  Khẳng định sau ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I ĐỀ THI KHỐI NĂM 2010 Môn: TIẾNG ANH - Lớp: 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 06 trang) Họ tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION ĐẾN QUESTION 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH I Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions (questions from to 30) Question 1: The boy did his homework. _ A by himself B his own self C on himself D by his own Question 2: Peter’s got so to opera that it has become a constant companion of her life A used to listening B used to listen C used in listening Question 3: A: “May I use your car for a few days?” D use to listen B: "_ A It's up to you B Not at all C You're welcome D Welcome you " Question 4: being tired, I went for a picnic with my family A That B Since C Although D Despite Question 5: Preparing for a job interview can be very A stress D stressing B stressful C stressed Question 6: This knife is very blunt It needs A sharpeningly B sharpen C sharpening Question 7: Not until the end of the 19th century A plant breeding has B did plant breeding Question 8: This road , D sharply become a scientific discipline C plant breeding had D has plant breeding , is narrow and winding A which the two villages are joined B which the two villages are joining C which joins the two villages D joins the two villages Question 9: I am going to _ my dress dry- cleaned A make B send Question 10: She is very absent-minded: she A has lost B loses C get D take her cellphone three times! C was losing Question 11: - "You look ill What’s wrong with you?" D had lost VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí -" " A No, sir B No matter C Not at all D Nothing Question 12: He is unhappy because his parents not _very well A get over B get off C get on Question 13: Although the exam was difficult, A most of B none of D get away the students passed it C a few D a lot Question 14: - "You really have a beautiful blouse, Mary I have never seen such a perfect thing on you" -" " A Good idea Thanks for the news B Thanks, Tom That’s a nice compliment C Well, that's very surprising! D Yes, it's our pleasure Question 15: By the household chores, he can help his mother after going home from school A ordering B doing C having D making Question 16: The youths nowadays have many things to in their time A leisure D amusement B entertainment C fun Question 17: I was not _to go to parties in the evening until I reached the age of eighteen A permitted B permission C permitting D permit Question 18: Working hours will fall to under 35 hours a week, A will they B won't they Question 19: This factory produced A twice as many C won't it A however B otherwise D will it motorbikes in 2008 as in the year 2006 B as twice as many Question 20: He runs a business, ? C as twice many D as many as twice he proves to have managerial skills C and D despite Question 21 at his lessons, still he couldn’t catch up with his classmates A Hardly as he worked B Hard as he worked C Hard as he does D Hard as he was Question 22 My daughter saw an elephant this morning but she one before A had never seen B has never seen C never sees D never had seen Question 23 I am reading this novel By the time you come back from work I A shall finish B will finish C shall have finished Question 24 The whole village was wiped out in the bombing raids D have finished VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A removed quickly B cleaned well C changed completely D destroyed completely Question 25 Delegates will meet with _from industry and the government A represented B representative C representatives D representers Question 26 Have you really got no money _the fact that you've had a part-time job this term? A although B in spite of C because of D in case Question 27 Last week, my Thầy giới thiệu cho em kiến thức giới hạn, kiến thức giới hạn giúp số nội dung sau: tính giới hạn để lập bảng biến thiên, dùng giới hạn xác định tiệm cận… Ở đây, quan tâm đến phương pháp giải toán giới hạn ví dụ Dạng 1: Giới hạn hàm số liên tục a VD1: Tính Giải VD2: Tính Giải Dạng 2: Giới hạn dạng , Kiểu 1: Đa thức : Đa thức PP: Phân tích Khi VD1: Giải Chú ý: 1) Nếu có nghiệm 2) Lược đồ Hoocne VD 2: Giải Kiểu 2: Dạng chứa thức PP: Nhân chia với biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Tính Giải Kiểu 3: Giới hạn dạng PP: Sử dụng kết VD1: Giải: Cách 1: Cách 2: chứa hàm số lượng giác VD2: Giải Dạng 3: Giới hạn dạng Chia tử mẫu cho lũy thừa x với số mũ cao VD1: Tính Giải (chia tử mẫu cho x) VD2: Tính Giải Nhận xét: Dạng 4: Giới hạn dạng PP: Nhân với biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Giải Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan I HC SPHMH NI TRNG THPT CHUYấN THI THTHPT QUC GIA NM 2017 BI THI MễN: TON Thi gian lm bi 90 phỳt, khụng kthi gian phỏt ổỗ y x ữử - ln ữ Mnhno saoõy ỳng ỗỗln y - x ố 1-y - x ữứ B m < C m = D m < Cõu 1: Cho < x < y < 1, t m = A m > x2 + -2 x2 -1 Cõu 2: Tỡm tt ccỏcng tim cn cathhm s y = A x = 1, y = B x = 1, y = D x = C y = Cõu 3: Hm sno sauõy l mt nguyờn hm ca hm s y = tan x - cot x ? 1 A y = B y = tan x - cot x sin x cos x 1 + C y = D y = tan x + cot x sin x cos x Cõu 4: Tớnho hm ca hm s y = e x (x 2x + 2) A y = -e -x (-x + 4x + 4) B y e x x x C y e x x x D y e x x x Cõu 5: Tỡm hm s F x bit rng F ' x sin x C F (x ) = tan x + A F x vthca F x i quaim M ;0 sin x B F (x ) = cot x + D F (x ) = - cot x + Cõu 6: Cho hm s y = x - 3x Khong cỏch gia cỏcim cci, cc tiu cathhm s l A B C D Cõu 7: Tỡm tt ccỏc giỏ trthc ca tham smthhm s y = 2x -1 cúng tim cn 3x - m ng Cõu 8: Mt ming ghỡnh lp phng cnh 2cm coi to thnh mt tr( T ) cú chiu cao ming gv cú thtớch ln nht cú th.Din tớch xung quanh ca ( T ) l A m A cm C m R B m = B cm C 2 cm D m D cm Cõu 9: Tmụ tmiờng s ttõy hi nhtro nba nki nhR, ta c t i mụ thi nhqua tva cuụn phõ nco nlai tha nhmụ tca iphờ uhinh no n.Sụ o cung cua hi nhquat bi c t i bao nhiờuụ (ti nhxõp xi ) hi nhno nco dungtich l nnhõ t A 650 B 900 C 450 D 600 Trang 1/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan Cõu d1 : 10: Trong khụng gian ụ Oxyz , v i hờ to a cho hai ng th ng x y z x y2 z3 M tph ng (P ) ch a d1 va song song v i d2 Khong ; d2 : 3 cach tiờ m M (1; 1; 1) n (P ) la A B C D Cõu 11: Giỏ trnhnht ca hm s y x x trờn ộở-2; 2ựỷ bng: A B C D 18 Cõu 12: Cho hm sbc ba y = ax + bx + cx + d cúthnhhỡnh v: Du ca a ;b ; c ; d l: A a < 0; b < 0; c < 0; d < C a < 0; b > 0; c < 0; d < B a < 0; b < 0; c > 0; d < D a > 0; b > 0; c > 0; d < Cõu 13: Mt ụ tụang chuynngu vi tc a (m/s) thỡ ngi lỏi xep phanh Tthi im ú ụ tụ chuyn ng chm dn u vi tc v (t ) = -5t + a (m/s), ú t l thi gian tớnh bng giõy ktlỳcp phanh Hi tc banu a ca ụ tụ l bao nhiờu, bit t lỳcp phanhn dng hn, ụ tụ di chuync 40 m A 10 m/s B 20 m/s C 40 m/s D 25 m/s Cõu 14: Cho hm s y f x liờn tc trờn v tha f x f x x , x Tớnh I f x dx A I B I = C I = D I = Cõu 15: Cho lng trng ABC A B C cú cỏc cnh bng a Thtớch ca tdin ABAC l 3a A 12 B 3a C 3a 3a D Cõu 16: Cho lng tr ng ABC A ' B ' C ' cú ỏy l tam giỏc vuụng cõn v cú cỏc cnh AB = BC = 2; AA = 2 Thtớch ca cu ngoi tip tdin ABAC l 16p 32p A B 16 C D 32p 3 Cõu 17: Cho hm s y = ax + bx + c cúthnhhỡnh v Du ca a, b, c l: A a 0, b 0, c B a 0, b 0, c C a < ,b > ,c < D a > ,b < ,c < Cõu 18: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho cỏcim A(1; 2; 4), B(1; 3;1), C(2; 2; 3) Mt cu (S) i qua 3im A, B, C v cú tõm thuc mt phng (xOy) cú bỏn kớnh l A 34 B 26 C 34 D 26 Trang 2/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I ĐỀ THI MÔN TOÁN KHỐI 12 Năm học: 2016-2017 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 132 Câu 1: Giải phương trình log A x  381  log3 x   B x  327 C x  312 D x  39 Câu 2: Tập nghiệm S bất phương trình ln x  ln  x   A S  1;   \ 2 B S   2;   C S  1;   D R\ 2 Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Vectơ m o c h2 sauđây vectơ pháp tuyếncủa mặt phẳng (P)  A n2  1; 2;1 B n1   2;1; 2  C n4   2; 1; 2   D n3   2;1;  Câu 4: Cho ba số thực dương a, b, c khác Đồ thị hàm số y  log a x, y  log b x, y  log c x cho hình vẽ bên y n i s n e y Tu y=logcx y=logax y=logbx x O Mệnh đề sau đúng? A c  b  a B ac  b C ca  b D b  ca Câu 5: Ông An dự định gửi vào ngân hàng số tiền với lãi suất 6,5% năm Biết rằng, sau năm số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu Tính số tiền tối thiểu x (triệu đồng, x  N ) ông An gửi vào ngân hàng để sau năm số tiền lãi đủ mua xe gắn máy trị giá 30 triệu đồng A 145 triệu đồng B 154 triệu đồng C 140 triệu đồng D 150 triệu đồng Câu 6: Với số thực dương a, b Mệnh đề đúng? a   log  a  b  b a C log    log b a b A log  B log  ab   log  a  b  D log  ab   log a  log b Câu 7: Cho số phức z1   3i; z2  i; z3   i; z4   3i Gọi A, B, C, D điểm biểu diễn z1 , z2 , z3 , z4 Hỏi tứ giác ABCD hình ? A Hình chữ nhật B Hình thang cân C Hình vuông D Hình bình hành 1 Câu 8: Cho hàm số y   x  x  Khẳng định đúng? A Cực tiểu hàm số 3 B Cực tiểu hàm số 11 C Cực tiểu hàm số 1 D Cực tiểu hàm số  Trang 1/7 - Mã đề thi 132 Câu 9: Tung độ giao điểm đồ thị hàm số y  3 x  4, y  x3  x  A B C D 3 Câu 10: Cho biểu thức P  x x x3 , với x>0 Mệnh đề ? 13 16 A P  x15 24 B P  x 15 14 C P  x 15 D P  x 15 Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho cho điểm A (-1; 3;2) mặt phẳng (P ) : 2x - 5y + 4z - 36 = Tọa độ hình chiếu vuông góc H A (P ) A H (-1; -2;6) B H (1; -2; 6) C H (1; -2; -6) D H (1;2; 6)  Câu 12: Tính đạo hàm hàm số y  ln  e A y'  C y '  x  1e x 1 B y '  x 1 1 e e x 1  x 1 1 e  m o c h2 x 1 x 1 x  1e  1 e D y '   n i s n e y Tu 2e x 1 x 1  x 1  x 1 1 e x 1  Câu 13: Thiết diện qua trục hình nón tam giác vuông cân có cạnh góc vuông a Diện tích xung quanh hình nón là: A 2 a2 B  a2 2 C  a2 D  a2 Câu 14: Một vật chuyển động theo quy luật s   t  18t , với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 210 (m/s) B 216 (m/s) C 54 (m/s) D 400 (m/s) Câu 15: Cho hàm số y  x3  x  x  Mệnh đề ? 1  ;1 B Hàm số đồng biến khoảng   1  ;1 D Hàm số nghịch biến khoảng   Câu 16: Cho số phức z thoả mãn z  3z  16  2i Tìm phần thực phần ảo z A Phần thực 4, phần ảo -1 B Phần thực 4, phần ảo C Phần thực -4, phần ảo i D Phần thực 4, phần ảo i Câu 17: Cho số phức z=a+bi (a,b  R) thoả mãn (1  i ) z  z   2i Tính P=a+b 1 A P  B P  C P  1 D P   2 A Hàm số nghịch biến khoảng 1;   1  ;  C Hàm số nghịch biến khoảng  3 Câu 18: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   22 x 22 x 1 4x  C B f x dx  C     ln ln 22 x 22 x 1 C  f  x  dx  D  f  x  dx  C C ln ln Câu 19: Hình lăng trụ có số cạnh số sau ? A 2017 B 2018 C 2016 D 2015 A f  x  dx  Trang 2/7 - Mã đề thi 132 Câu 20: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mp   :4 x  y  z  28  0, I  0;1;  Viết phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với mặt phẳng   A x   y  1   z    2 29 B x   y  1   z    29 2 29 Câu 21: Cho hàm số y = f (x ) xác định  \ {-1;1} , liên tục khoảng xác định có bảng D x   y  1   z    C x   y  1   z  ... tiêu cho chi phí nguy n liệu l m vỏ lon nh t, t c di n t ch to n ph n h nh tr nh Mu n th t ch khối tr 1dm3 di n t ch to n ph n h nh tr nh b n k nh đáy h nh tr phải bao nhiêu? 1 1 A B dm C. .. t ch 19 2 cm3 đư ng sinh gấp ba l n b n k nh đáy T nh độ dài đư ng sinh h nh tr A 12 cm B cm C cm D cm C u 41: B n An c c c u ng n c có d ng h nh n n c t, đư ng k nh mi ng c c (cm), đư ng k nh. ..  tr c ho nh A kh ng B ba C b n D hai C u 38: Cho h nh ch p S.ABCD c ABCD h nh vu ng c nh 2a, tam gi c SAB n m mặt ph ng vu ng g c với (ABCD) T nh th t ch khối c u ngoại tiếp h nh ch p S.ABCD
- Xem thêm -

Xem thêm: 62. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1 Thanh H a l n 2, 62. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1 Thanh H a l n 2,

Hình ảnh liên quan

Câu 2: Đường cong trong các hình vẽ được liệt kê ở các phương án A, B, C, D dưới đây, đường cong nào - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

2: Đường cong trong các hình vẽ được liệt kê ở các phương án A, B, C, D dưới đây, đường cong nào Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 34: Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

34: Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 37: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy là 2a - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

37: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy là 2a Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 3: Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

3: Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 18: Bạn An có một cốc uống nước có dạng một hình nón cụt, đường kính miệng cốc là 8 (cm), đường kính đáy cốc là 6 (cm), chiều cao của cốc là 12 (cm) - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

18: Bạn An có một cốc uống nước có dạng một hình nón cụt, đường kính miệng cốc là 8 (cm), đường kính đáy cốc là 6 (cm), chiều cao của cốc là 12 (cm) Xem tại trang 8 của tài liệu.
Câu 29: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy là 2a - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

29: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy là 2a Xem tại trang 9 của tài liệu.
Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD) - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

38: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD) Xem tại trang 10 của tài liệu.
Câu 50: Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

50: Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất Xem tại trang 11 của tài liệu.
Câu 8: Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

8: Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất Xem tại trang 13 của tài liệu.
Câu 9: Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

9: Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy Xem tại trang 14 của tài liệu.
Câu 24: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy là 2a - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

24: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy là 2a Xem tại trang 15 của tài liệu.
Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD) - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

29: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD) Xem tại trang 16 của tài liệu.
Câu 10: Bạn An có một cốc uống nước có dạng một hình nón cụt, đường kính miệng cốc là 8 (cm), - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

10: Bạn An có một cốc uống nước có dạng một hình nón cụt, đường kính miệng cốc là 8 (cm), Xem tại trang 19 của tài liệu.
Câu 11: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

11: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh Xem tại trang 20 của tài liệu.
Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

25: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt Xem tại trang 21 của tài liệu.
phẳng vuông góc với (ABCD). Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

ph.

ẳng vuông góc với (ABCD). Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD Xem tại trang 21 của tài liệu.
một hình nón có thể tích 12 . Độ dài đường sinh của hình nón bằng - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

m.

ột hình nón có thể tích 12 . Độ dài đường sinh của hình nón bằng Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan