68. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n B o L c L m ng

6 171 0
68. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n B o L c L m ng

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

68. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n B o L c L m ng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 Môn thi: Ngữ văn Thời gian: 120 phút- Không kể thời gian giao đề I- PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN (5 điểm) 1- Câu 1 (2 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu? 2- Câu 2 (3 điểm) Phê phán thái độ thờ ơ ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết. Suy nghĩ của anh, chị về ý kiến trên. II- PHẦN RIÊNG DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN (5 điểm) A- Thí sinh Ban KHTN chọn câu 3a hoặc 3b Câu 3a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.” (Tây Tiến- Quang Dũng) Câu 3b (5 điểm) Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành B- Thí sinh Ban KHXH-NV chọn câu 4a hoặc 4b Câu 4a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ Cỏ đón giêng hai chim én gặp mùa Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa.” (Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên) Câu 4b (5 điểm) Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mỵ trong đêm cởi trói cho A Phủ (trích Vợ chồng A Phủ của Hoài). ------------- HẾT ------------ THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẢO LỘC ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề thi có 06 trang ) KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi môn TOÁN Thời gian làm 90 phút Họ tên thí sinh :………………………………………… Số báo danh : ……………………………………………                                                (Mã đề 129) N ET Câu : Cho hình chóp S.ABCD có mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABCD), đáy ABCD hình vuông, AB  2a; SA  a 3; SB  a Gọi M trung điểm CD Tính thể tích khối chóp S.ABCM   a3 2a 3a 3 a3 A V  C V  B V  D V           2  Câu : Trong không gian Oxyz cho hai vectơ a  (3; 2;1), b  (2;1; 1) Với giá tri ̣của m thı̀ hai vectơ       u  ma  3b và v  3a  2mb cùng phương ?  5 3 C m   A m   B m   D m           3 Câu :  12 5   25  Tìm biểu thức rút gọn biểu thức A   x y  :  x y        15 B x4 EO A x4   y9 x y   C .  D 15 45 x y   y Câu : Trong không gian Oxyz, phương trı̀nh mă ̣t cầ u có tâm I (2;1; 4) và tiế p xúc với mă ̣t phẳ ng ( ) : x  y z   là:  B x  y  z  x  y  z     A x  y  z  x  y  z     D x  y  z  x  y  z     C x  y  z  x  y  z     Câu : Trong không gian Oxyz, cho các điể m A(2;3; 0).B (0;  2; 0) và đường thẳ ng d có phương IA O N G H 45 A B C D Câu : A   TH A C Câu : A Y G x  t  trı̀nh  y  Điể m C (a; b;c) đường thằ ng d cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhấ t.Nhâ ̣n z   t  đinh ̣ nào sau sai ?  abc    B a  c là số nguyên dương.  a  bc    D a  c là số âm.  2x 1 Tìm khẳng định khẳng định sau.  Cho hàm số: y  x 1 Hàm số đồng biến (; 1) (1; ) , nghịch biến (-1;1).  Hàm số nghịch biến (; 1) (1; )   Hàm số đồng biến tập    Hàm số đồng biến (; 1) (1; )   Một khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy 11, 13, 15, chiều cao khối lăng trụ trung bình cộng cạnh đáy Tính thể tích khối lăng trụ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).  905,2.  B 806,6.  C 696,6.  D 715,7.  Trang 1/6 – Mã đề 129 GHÉ THĂM THAYGIAONGHEO.NET THƯỜNG XUYÊN ĐỂ CẬP NHẬT ĐỀ THI MỚI NHẤT THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu : Cho tứ diện S.ABC tích V, độ dài cạnh a Trên cạnh SA, SB, SC lấy điểm SP M , N , P cho SM  3MA, SN  SB,  Gọi V ' thể tích hình chóp S.MNP 2SP  PC Tính V ' theo a   a3 2 a3 a3 C A B D .        12 160 160 16 Câu : Tìm số phức z có môđun nhỏ thỏa mãn điều kiện 2  3i  z  z  i   6 3   i    i    i    i   C B D 5 5 5 5 Câu 10 : Cho hình chóp S.ABCD có SA   ABC  Gọi E, K trung điểm trung điểm SC, AC A Tính tỉ số thể tích hai khối chóp E.ABC S.ABC   1       C A B 16 Câu 11 : Ông B có khu vườn giới hạn đường parabol   ET đường thẳng Nếu đặt hệ tọa độ Oxy hình vẽ bên D .N parabol có phương trình y  x và đường thẳ ng là y  25 EO Ông B dự đinh ̣ dùng mảnh vườn nhỏ chia từ khu   G H vườn đường thẳng qua O điểm M parabol để A Câu 14 : A C Câu 15 : A   TH A Câu 13 : A Y G A Câu 12 : IA O N trồng hoa Hãy giúp ông B xác định điểm M cách tính độ dài OM để diện tích mảnh vườn nhỏ D OM  10   B OM  10   C OM  15   OM    Một vi sinh đặc biệt X có cách sinh sản vô tính kì lạ (sinh sản vô tính tức sinh sản không cần qua giao phối hai con), thời điểm 0h có X Với X, sống tới thứ n (với n số nguyên dương) thời điểm đẻ lần 2n X khác, nhiên chu kì X ngắn nên sau đẻ xong lần thứ 4, chết Hỏi rằng, lúc 7h có sinh vật X sống?  19328.  B 19264.  C 14336.  D 20170.  Cho lăng trụ tứ giác ABCD.A’B’C’D’ có chiều cao 6a đường chéo 10a Thể tích khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’   B 192a   C 64a3   D 96a3   200a3   1   x   3  x  2 Tìm tập nghiệm bất phương trình     log x x  1  S   0;3 \  ;    2  1  S   ;1   2;3   2  Cho x    4! B D  1 S   0;    2;      2 1  S   ;    2;3   2  Tìm giá trị x   B   5! C   6! D   12! Trang 2/6 – Mã đề 129 GHÉ THĂM THAYGIAONGHEO.NET THƯỜNG XUYÊN ĐỂ CẬP NHẬT ĐỀ THI MỚI NHẤT THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu 16 : A Câu 17 : A Câu 18 : (m  1)x  Đồ thị hàm số nhận trục hoành trục tung làm tiệm cận ngang x  n 1 tiệm cận đứng Tìm giá trị biểu thức P  mn   0.  B 2.  C - 1.  D 1.  x Hàm số y  x.e có đạo hàm cấp cấp y’ y’’ Tìm hệ thức   y '' 2y '    B y '' 2y ' y    C y '' 2y ' 3y    D y '' 2y ' 3y    Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz ,cho đường thẳng (d) giao tuyến hai mặt phẳng ( ) : 3x  y  z  10  0, (  ) : x  y  z   Tìm véc phương đường thẳng (d).   6; 13;8    B  6;13; 8    C  6;13; 8    D  6;13;8    Cho hàm số y  N ET A Câu 19 : Ông A muốn mua xe chỗ để làm dịch vụ cho thuê xe với giá 500 triệu đồng Mỗi ngày ông A cho khách hàng thuê với giá 700 ngàn /ngày tháng ông cho thuê 25 ngày Biết chi phí hao mòn xe chi phí khác năm 10% giá trị xe Hỏi sau năm tổng số tiền ông A có từ xe (đơn vị tỉ đồng) ?(tổng số tiền ông A có từ xe bao gồm giá trị xe lại số tiền ông thu từ việc cho thuê xe).  B 1,635.  C 1,345.  D 1,132.  A 1,525.  Câu 20 : 2mx  1 Tìm giá trị tham số m để hàm số y  đạt giá trị lớn đoạn  2;3    mx A 0.  B 1.  C 5   D 2   Câu ...ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ II- LỚP 12 - ĐỀ SỐ 3 Thời gian: 60 phút Câu 1: Cho 100 ml dung dịch AlCl 3 1M tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 3,6M, Khối lượng kết tủa thu được là: A. 3,12 gam B. 7,80 gam C. 4,68 gam D. 4,08 gam Câu 2: Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe 2 O 3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch A. NaOH (dư) B. HCl (dư) C. AgNO 3 (dư) D. NH 3 (dư) Câu 3: Cho 2,3 gam natri vào 25 gam nước thu được dung dịch kiềm có nồng độ phần trăm là: A. 14,60% B. 14,65% C. 14,70% D. 14,76% Câu 4: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A. Al tác dụng với Fe 3 O 4 nung nóng. B. Al tác dụng với CuO nung nóng. C. Al tác dụng với Fe 2 O 3 nung nóng. D. Al tác dụng với axit H 2 SO 4 đặc, nóng. Câu 5: Chỉ ra điều sai : A. Các nguyên tố thuộc phân nhóm phụ ( nhóm B) đều là kim loại . B. Các nguyên tố thuộc nhóm IA đến IVA đều là kim loại . C. Có duy nhất 1 kim loại thể lỏng trong điều kiện thường D. Có duy nhất 1 phi kim thể lỏng trong điều kiện thường Câu 6: Tổng khối lượng muối thu được khi hấp thụ 2,464 lít khí CO 2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1M là: A. 9,24 gam B. 11,22 gam C. 10,6 gam D. 11,66 gam Câu 7: Hòa tan hết 11,16 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Mg và Zn vào dung dịch axit clohidric dư thấy có 0,42 gam khí hidro thoát ra. Khối lượng muối clorua tạo thành trong dung dịch là: A. 40,98 gam B. 18,615 gam C. 26,07 gam D. 26,49 gam Câu 8: Cho 9,6 gam đồng vào dung dịch chứa 0,15 mol H 2 SO 4 và 0,05 mol KNO 3 . Lắc kĩ hỗn hợp để phản ứng hoàn toàn. Thể tích khí NO (đktc) thoát ra là: A. 2,24 lít B. 0,84 lít C. 1,12 lít D. 1,68 lít Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Al và Al 2 O 3 trong dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí Hidro (đktc). Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp là: A. 48% B. 50% C. 81% D. 54% Câu 10: Phản ứng nào sau đây nói lên tính chất hóa học cơ bản của kim loại ? A. M n+ + ne M B. M – 1e M + C. M M n+ + ne D. M + + e M Câu 11: Các chất chất vật lí chung của KL gây ra là do: A. Có nhiều kiểu mạng tinh thể kl B. Trong KL có các e hoá trị C. Trong KL có các e tự do D. Các KL đều là chất rắn Câu 12: Phản ứng nào sau đây xảy ra cả hai quá trình luyện gang và luyện thép? A. FeO + Mn → Fe + MnO B. FeO + CO → Fe + CO 2 C. S + O 2 → SO 2 D. SiO 2 + CaO → CaSiO 3 Câu 13: Chất nào sau đây có thể oxi hóa Zn thành Zn 2+ ? A. Mg 2+ B. Cu 2+ C. Na + D. Al 3+ Câu 14: Cho 7,2 gam kim loại tác dụng M với dd HNO 3 loãng dư thu được 1,68 lít khí NO (đktc). Kim loại M là: A. Mg (24) B. Cu (64) C. Ni (58,71) D. Zn (65) Câu 15: Chỉ dùng dd NaOH và dd HNO 3 loãng không thể phân biệt được hai chất rắn trong cặp chất nào sau đây? A. Al 2 O 3 – Al B. Al – Zn C. Mg - Fe D. Zn - Cu Câu 16: Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H 2 SO 4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H 2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 42,6. B. 45,5. C. 48,8. D. 47,1. Câu 17: Nước cứng tạm thời là nước có chứa các ion nào sau đây? A. Ca 2+ , Mg 2+ , Cl - B. Ca 2+ , Mg 2+ , HCO 3 - C. Ca 2+ , Mg 2+ , SO 4 2- D. Ca 2+ , Mg 2+ , Cl - , HCO 3 - Câu 18: Dùng khí hidro để khử hoàn toàn 12 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 , Fe đến phản ứng hoàn toàn, sau phản ứng thu được 4,59 gam nước và m gam chất rắn. Giá trị m là: A. 7,92 gam B. 11,49 gam C. 16,08 gam D. 7,68 gam Câu 19: Điện phân dung dịch bạc nitrat dư với các điện cực trơ là graphit trong thời gian 32 phút 10 giây với cường độ dòng không đổi là 1,6A. Khối lượng kim loại catot là: A. 1,728 gam B. 3,456 gam C. 3,438 gam D. 1,719 gam Câu 20: Cho dãy các chất: Cr(OH) 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Mg(OH) 2 , Zn(OH) 2 , MgO, CrO 3 . Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 21: Thêm từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch crom (III) clorua đến khi kết tủa tan, sau đó sục khí clo ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ II- LỚP 12 - ĐỀ SỐ 4 Thời gian: 60 phút Câu 1: Cho dây Pt sạch nhúng vào hợp chất của natri rồi đốt trên ngọn lửa đèn cồn, ngọn lửa có màu A. vàng. B. xanh. C. tím. D. đỏ. Câu 2: Trong quá trình nào sau đây ion Na + bị khử A. Điện phân NaCl nóng chảy. B. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. C. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn. D. Tất cả đều đúng. Câu 3: Dẫn khí CO 2 vào dung dịch NaOH dư, khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y. Dung dịch Y có chứa A. Na 2 CO 3 và NaOH. B. NaHCO 3 . C. Na 2 CO 3 . D. Na 2 CO 3 và NaHCO 3 . Câu 4: Dung dịch NaOH tác dụng được với những chất trong dãy nào sau đây A. Ca(HCO 3 ) 2 , Al(OH) 3 , Fe(NO 3 ) 3 , Ag. B. HCl, NaHCO 3 , Mg, Cr(OH) 3 . C. CO 2 , Al, HNO 3 , CuO. D. MgSO 4 , SO 2 , H 2 SO 4 , NaHCO 3 . Câu 5: Cho kim loại Na (dư) từ từ vào dung dịch AlCl 3 hiện tượng nào sau đây xảy ra: A. Có bọt khí thoát ra. B. Có bọt khí thoát ra và kết tủa keo. C. Có bọt khí thoát ra, kết tủa keo sau đó kết tủa tan. D. Kim loại nhôm thoát ra bám trên bề mặt Na. Câu 6: Cho 4,0 gam hỗn hợp X gồm Na và kim loại kiềm M tác dụng hết với nước thì thu được dung dịch A. Để trung hoà A thì cần 400,0 ml dung dịch H 2 SO 4 0,25 M. Kim loại M là: A Li. B Rb. C Ca. D K. Câu 7:. Những kim loại phản ứng với H 2 O nhiệt độ thường là: A. K, Na, Mg, Fe B. Li, Ca, Ba, Cu C. Fe, Al, Zn, Sr D. K, Na, Ca, Ba Câu 8: Khoáng chất nào sau đây không chứa canxi cacbonat? A. Đá phấn. B. Đá hoa. C. Thạch cao. D. Đá vôi. Câu 9: Phản ứng nào sau đây giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong hang động A. CaCO 3 → CaO + CO 2 . B. Ca(OH) 2 + 2CO 2 → Ca(HCO 3 ) 2 . C. Ca(HCO 3 ) 2 → CaCO 3 + CO 2 + H 2 O. D. CaCO 3 + CO 2 + H 2 O → Ca(HCO 3 ) 2 . Câu 10: Dẫn khí CO 2 từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH) 2 , hiện tượng hoá học xảy ra là: A. Có kết tủa trắng, kết tủa không tan trong CO 2 dư. B. Có kết tủa trắng, kết tủa tan trong CO 2 dư. C. Không có kết tủa. D. Không có hiện tượng gì xảy ra. Câu 11: Nhiệt phân 100g CaCO 3 thu được 17,92 lít khí (đkc). Hiệu suất của phản ứng phân hủy là: A. 75% B. 67% C. 42% D. 80% Câu 12: Cho 4,48 lít CO 2 (đkc) vào 4,0 lít dd Ca(OH) 2 ta được 12,0g kết tủa. Nồng độ mol/lít của dd Ca(OH) 2 : A. 0,04M B. 0,02M C. 0,06M D. 0,08M Câu 13: Chỉ ra đâu là phản ứng nhiệt nhôm A. 4Al + 3O 2 → 0 t 2Al 2 O 3 . B. Al + 4HNO 3 → Al(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O. C. 2Al + 2NaOH + 2H 2 O → 2NaAlO 2 + 3H 2 . D. 2Al + Fe 2 O 3 → 0 t Al 2 O 3 + 2Fe. Câu 14: Các chất Al(OH) 3 và Al 2 O 3 đều có tính chất A. là oxit bazơ. B. đều bị nhiệt phân. C. đều là hợp chất lướng tính. D. đều là bazơ. Câu 15: Hiện tượng giống nhau khi nhỏ dần dần cho đên dư a) dung dịch NH 3 b) dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl 3 : A. Có kết tủa keo trắng B. Có kết tủa keo trắng tan dần C. Có khí bay ra D. Không có hiện tượng gì Câu 16: Có các dung dịch AlCl 3 , NaCl ,H 2 SO 4, chỉ được dùng thêm một thuốc thử , thì có thể dùng thêm thuốc thử nào sau đây để nhận biết cácdung dịch đó ? A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch AgNO 3 C. Dung dịch Ba(OH) 2 D. Dung dịch quỳ tím Câu 17: Cho phản ứng hoá học : Al + HNO 3 → Al(NO 3 ) 3 + NO 2 + H 2 O Số phân tử HNO 3 bị Al khử và số phân tử HNO 3 tạo muối nitrat trong phản ứng là : A. 3 và 3. B. 4 và 3. C. 1 và 3. D. 3 và 2. Câu 18: Cho dung dịch NH 3 vào 20 ml dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 đến dư, kết tủa thu được đem hoà tan bằng dung dịch NaOH dư được dung dịch A. Sục khí CO 2 dư vào dung dịch A, kết tủa thu được đem nung nóng đến khối lượng không đổi được 2,04 g chất rắn. Nồng độ mol của dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 ban đầu là : A. 0,4M. B. 0,6M. C. 0,8M. D. 1,0M. Câu 19: Cho 12,0 gam hỗn hợp Al và Al 2 O 3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H 2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al 2 O 3 trong hỗn hợp là : A. 22,5%. B. 67,5%. C. 45,0%. D. 75,0%. Câu 20: Khi cho Fe phản ứng với axit H 2 SO 4 loãng sinh ra A. Fe 2 (SO 4 ) 3 và khí H 2 . B. FeSO 4 và khí SO 2 . C. Fe 2 (SO ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 Môn:Hóa Học (Thời gian làm : 90 phút) Người Ra Đề : Nguyễn Minh An Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64;Zn = 65; Br = 80; Ag=108; Ba = 137 Câu 1: Hỗn hợp X gồm hidro, propen, axit acrylic, ancol anlylic Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu 30,24 lít khí CO2 (đktc) Đun nóng X với bột Ni thời gian, thu hỗn hợp Y Tỷ khối Y so với X 1,25 Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,1M Giá trị V là: A 0,3 B 0,4 C 0,6 D 0,5 Câu 2:Cho chất sau :CH2=CH-CH2-COOH,C6H5OH,C6H6,Cr2O3,SiO2,MgO,Al2O3, CH2=CH-Cl,C2H5Cl,Cr(OH)3,Cr(OH)2,Be,Cr,Al,F2,C6H5COONH4,NaHS Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng là: A.10 B.11 C.9 D.8 Câu3:Nguyễn tử nguyên tố A có tổng số hạt 35 Số hạt mang điện gấp 2,1818 lần số hạt không mang điện.Nguyên tố B là: A.Na (Z=11) B.Mg (Z=12) C.Al (Z=13) D.Fe (Z=26) Câu 4: Cho 1,38 gam kim loại Na vào nước dư thu V lít khí H2 (đktc) Giá trị V là: A 0,672 lít B 1,792 lít C 3,584 lít D 7,168 lít Câu 5: Ứng dụng sau CaCO3 ? A Làm bột nhẹ để pha sơn B Làm chất độn công nghiệp C Làm vôi quét tường D Sản xuất xi măng Câu 6: Hỗn Hợp X gồm axit panmitic , axit stearic axit linoleic Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X thi thu 2.016 lít khí CO2(đktc) 1.08 gam H2O Số mol axit linoleic m gam hỗn hợp X là: A 0,015 B 0,03 C 0,02 D 0,04 Câu 7: Cho phản ứng: Na2SO3 + H2SO4 → Khí X FeS+ HCl → Khí Y NaNO2 bão hòa + NH4Cl bão hòa → Khí Z Các khí tác dụng với nước clo : A X, Y, Z, T B X, Y, Z C Y, Z Câu 8: Thành phần quặng manhetit: A.Fe2O3 B.Fe3O4 KMnO4→ Khí T C.FeCO3 D X, Y D.FeS2 Câu 9: Cho phản ứng: SO2 + H2S → Na2S2O3 + H2SO4 → HI + FeCl3 → H2S + Cl2 → O3 + Ag → Br2+2NaI→ KClO3 + HCl → NH3 + CuO → 10.Cu2O+H2SO4(đặc nóng)→ 11.Mg+H2SO4(loãng)→ Số phản ứng tạo đơn chất là: A 10 B C D Câu 10:X pentapeptit cấu tạo từ amino axit A no mạch hở,có nhóm –COOH , nhóm NH2.Trong A % N = 18.67% khối lượng.Thủy phân m gam X môi trường axit thu 12,3 gam tetrapeptit , 3,78 tripeptit 78 gam A.Gia trị m là: A.78,78 gam B 149 gam C.143,45 gam D.159 gam Câu 11: Thủy hân hoàn toàn mol pentapeptit A thủy mol glyxin,1 mol alanin mol valin.Khi thủy phân không hoàn toàn A hỗn hợp sản phẩm thấy có đipeptit Ala-Gly Gly-Ala tripeptit Gly-Gly-Val.Vậy trật tự cấu tạo amino axit pentapeptit A : A.Val-Gly-Gly-Gly-Ala B.Gly-Ala-Gly-Gly-Val C Gly-Ala-Ala-Gly-Val D Val-Gly-Ala-Gly-Val Câu 12: Cho hỗn hợp gồm 0,84 gam Fe 0,96 gam Cu vào 400ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M NaNO3 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X khí NO(sản phẩm khử nhất) Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X lượng kết tủa thu lớn nhất.Giá trị tối thiểu V : A.375 ml B.475ml C.75ml D.400ml Câu 13: Cho phản ứng oxi hóa - khử sau: K2Cr2O7 + FeSO4 + KHSO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O Tổng đại số hệ số chất (nguyên, tối giản) phương trình phản ứng là: A 40 B 37 C 34 D 39 Câu 14: Trong phân tử chất sau có chứa nguyên tố nitơ? A Glucozơ B Etyl axetat C Saccarozơ D Metylamin Câu 15: Có hóa chất sau: CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH, (C6H5)2NH NH3 Dãy chất xếp theo trật tự tăng dần tính bazơ là: A (C6H5)2NH < NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 < (CH3)2NH B (C6H5)2NH < NH3 < (CH3)2NH < C6H5NH2 < CH3NH2 C C6H5NH2 < (C6H5)2NH < NH3 < (CH3)2NH < CH3NH2 D (C6H5)2NH < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2< (CH3)2NH Câu 16: Trộn thể tích dung dịch HCl 0,2M , H2SO4 0,1 M HNO3 0,2 M thu dung dịch X.Lấy 300 ml dung dịch X tác dụng vừa đủ với V lít dd Ba(OH)2 0,1 M NaOH 0,3 M thu dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam muối khan Tìm m: A.5.382 gam B.3.052 gam C.5.283 gam D 3,205 gam Câu 17:Trong thí nghiệm sau: (1) Sục etilen vào dung dịch brom CCl4 (2) Cho tinh bột vào dung dịch HNO3 đặc nóng (3) Cho axit stearic vào dung dịch Ca(OH)2 (4) Cho phenol vào nước brom (5) Cho anilin vào Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan I HC SPHMH NI TRNG THPT CHUYấN THI THTHPT QUC GIA NM 2017 BI THI MễN: TON Thi gian lm bi 90 phỳt, khụng kthi gian phỏt ổỗ y x ữử - ln ữ Mnhno saoõy ỳng ỗỗln y - x 1-y - x ữứ B m < C m = D m < Cõu 1: Cho < x < y < 1, t m = A m > x2 + -2 x2 -1 Cõu 2: Tỡm tt ccỏcng tim cn cathhm s y = A x = 1, y = B x = 1, y = D x = C y = Cõu 3: Hm sno sauõy l mt nguyờn hm ca hm s y = tan x - cot x ? 1 A y = B y = tan x - cot x sin x cos x 1 + C y = D y = tan x + cot x sin x cos x Cõu 4: Tớnho hm ca hm s y = e x (x 2x + 2) A y = -e -x (-x + 4x + 4) B y e x x x C y e x x x D y e x x x Cõu 5: Tỡm hm s F x bit rng F ' x sin x C F (x ) = tan x + A F x vthca F x i quaim M ;0 sin x B F (x ) = cot x + D F (x ) = - cot x + Cõu 6: Cho hm s y = x - 3x Khong cỏch gia cỏcim cci, cc tiu cathhm s l A B C D Cõu 7: Tỡm tt ccỏc giỏ trthc ca tham smthhm s y = 2x -1 cúng tim cn 3x - m ng Cõu 8: Mt ming ghỡnh lp phng cnh 2cm coi to thnh mt tr( T ) cú chiu cao ming gv cú thtớch ln nht cú th.Din tớch xung quanh ca ( T ) l A m A cm C m R B m = B cm C 2 cm D m D cm Cõu 9: Tmụ tmiờng s ttõy hi nhtro nba nki nhR, ta c t i mụ thi nhqua tva cuụn phõ nco nlai tha nhmụ tca iphờ uhinh no n.Sụ o cung cua hi nhquat bi c t i bao nhiờuụ (ti nhxõp xi ) hi nhno nco dungtich l nnhõ t A 650 B 900 C 450 D 600 Trang 1/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan Cõu d1 : 10: Trong khụng gian ụ Oxyz , v i hờ to a cho hai ng th ng x y z x y2 z3 M tph ng (P ) ch a d1 va song song v i d2 Khong ; d2 : 3 cach tiờ m M (1; 1; 1) n (P ) la A B C D Cõu 11: Giỏ trnhnht ca hm s y x x trờn ộở-2; 2ựỷ bng: A B C D 18 Cõu 12: Cho hm sbc ba y = ax + bx + cx + d cúthnhhỡnh v: Du ca a ;b ; c ; d l: A a < 0; b < 0; c < 0; d < C a < 0; b > 0; c < 0; d < B a < 0; b < 0; c > 0; d < D a > 0; b > 0; c > 0; d < Cõu 13: Mt ụ tụang chuynngu vi tc a (m/s) thỡ ngi lỏi xep phanh Tthi im ú ụ tụ chuyn ng chm dn u vi tc v (t ) = -5t + a (m/s), ú t l thi gian tớnh bng giõy ktlỳcp phanh Hi tc banu a ca ụ tụ l bao nhiờu, bit t lỳcp phanhn dng hn, ụ tụ di chuync 40 m A 10 m/s B 20 m/s C 40 m/s D 25 m/s Cõu 14: Cho hm s y f x liờn tc trờn v tha f x f x x , x Tớnh I f x dx A I B I = C I = D I = Cõu 15: Cho lng trng ABC A B C cú cỏc cnh bng a Thtớch ca tdin ABAC l 3a A 12 B 3a C 3a 3a D Cõu 16: Cho lng tr ng ABC A ' B ' C ' cú ỏy l tam giỏc vuụng cõn v cú cỏc cnh AB = BC = 2; AA = 2 Thtớch ca cu ngoi tip tdin ABAC l 16p 32p A B 16 C D 32p 3 Cõu 17: Cho hm s y = ax + bx + c cúthnhhỡnh v Du ca a, b, c l: A a 0, b 0, c B a 0, b 0, c C a < ,b > ,c < D a > ,b < ,c < Cõu 18: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho cỏcim A(1; 2; 4), B(1; 3;1), C(2; 2; 3) Mt cu (S) i qua 3im A, B, C v cú tõm thuc mt phng (xOy) cú bỏn kớnh l A 34 B 26 C 34 D 26 Trang 2/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ ... Y l ng đáy c c cm chiều cao l ng c c cm A đ ng l ng n c B n A nghi ng c c n c, TH vừa l c n c ch m mi ng c c đáy m c n c   tr ng với đư ng kính đáy Tính th tích l ng n c c c B 18cm3... THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT C u 34 : Từ mi ng t n c nh 8dm, ng ời ta c t hình qu t t m O b n kính OA  8dm ( xem hình ) Để cu n l i th nh phễu hình n n (khi OA tr ng với OB ) Chiều cao... C P NHẬT ĐỀ THI M I NHẤT THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT C u 16 : A C u 17 : A C u 18 : (m  1)x  Đồ th h m số nh n tr c hoành tr c tung l m ti m c n ngang x  n 1 ti m c n đ ng T m giá

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:38

Hình ảnh liên quan

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABCD), đáy ABCD là hình vuông, AB2 ;a SAa3;SBa - 68. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n B o L c L m ng

u.

1: Cho hình chóp S.ABCD có mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABCD), đáy ABCD là hình vuông, AB2 ;a SAa3;SBa Xem tại trang 1 của tài liệu.
 .Gọi V' là thể tích của hình chóp S.MNP. - 68. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n B o L c L m ng

i.

V' là thể tích của hình chóp S.MNP Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 10 : Cho hình chóp S.ABCD có SA  ABC  .Gọi E, K lần lượt là trung điểm trung điểm của SC, AC. - 68. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n B o L c L m ng

u.

10 : Cho hình chóp S.ABCD có SA  ABC  .Gọi E, K lần lượt là trung điểm trung điểm của SC, AC Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 27 : Một hành lang giữa hai nhà có hình dạng của một lăng trụ đứng ABC.A’B’C’. Hai mặt bên ABB’A’ và ACC’A’ là hai tấm kính hình chữ nhật dài 20m rộng 5m.Gọi x (m) là độ dài cạnh BC - 68. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n B o L c L m ng

u.

27 : Một hành lang giữa hai nhà có hình dạng của một lăng trụ đứng ABC.A’B’C’. Hai mặt bên ABB’A’ và ACC’A’ là hai tấm kính hình chữ nhật dài 20m rộng 5m.Gọi x (m) là độ dài cạnh BC Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 34 : Từ một miếng tôn cạnh bằng 8dm, người ta cắt ra một hình quạt tâm O bán kính  OA 8dm ( xem hình ) - 68. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n B o L c L m ng

u.

34 : Từ một miếng tôn cạnh bằng 8dm, người ta cắt ra một hình quạt tâm O bán kính OA 8dm ( xem hình ) Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 45 : Một hình lập phương có cạnh 4 cm. Người ta sơn đỏ mặt ngoài của hình lập phương rồi cắt hình lập phương bằng các mặt phẳng song song với các mặt của hình lập phương thành 64 hình lập phương  nhỏ có cạnh 1 cm - 68. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n B o L c L m ng

u.

45 : Một hình lập phương có cạnh 4 cm. Người ta sơn đỏ mặt ngoài của hình lập phương rồi cắt hình lập phương bằng các mặt phẳng song song với các mặt của hình lập phương thành 64 hình lập phương nhỏ có cạnh 1 cm Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan