0

75. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n L Qu n i n Bi n

11 332 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:52

Thầy giới thiệu cho em kiến thức giới hạn, kiến thức giới hạn giúp số nội dung sau: tính giới hạn để lập bảng biến thiên, dùng giới hạn xác định tiệm cận… Ở đây, quan tâm đến phương pháp giải toán giới hạn ví dụ Dạng 1: Giới hạn hàm số liên tục a VD1: Tính Giải VD2: Tính Giải Dạng 2: Giới hạn dạng , Kiểu 1: Đa thức : Đa thức PP: Phân tích Khi VD1: Giải Chú ý: 1) Nếu có nghiệm 2) Lược đồ Hoocne VD 2: Giải Kiểu 2: Dạng chứa thức PP: Nhân chia với biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Tính Giải Kiểu 3: Giới hạn dạng PP: Sử dụng kết VD1: Giải: Cách 1: Cách 2: chứa hàm số lượng giác VD2: Giải Dạng 3: Giới hạn dạng Chia tử mẫu cho lũy thừa x với số mũ cao VD1: Tính Giải (chia tử mẫu cho x) VD2: Tính Giải Nhận xét: Dạng 4: Giới hạn dạng PP: Nhân với biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Giải THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Năm học: 2016 – 2017 Môn: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho số phức z thỏa mãn: z  (2  3i )(1  2i )   4i Điểm M biểu diễn số phức w  3z  có tọa độ là: A M  1; 5  B M  1;5  C M  5; 5  D M  5;5  là: A y  , x4 5x  có phương trình x4 EO N ET Câu 2: Đường tiệm cận ngang, đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  B y  , x  C y  5, x  D y  , x  Câu 3: Một phễu có dạng hình chóp tứ giác S.ABCD Đổ nước vào phễu cho chiều cao H mực nước 98cm Sau ta đậy nắp phễu lật úp lại ( lấy ABCD mặt đáy phễu) O N G lúc chiều cao mực nước 4cm Hỏi chiều cao phễu bao nhiêu? A 16cm B 12cm C 10cm D 14cm B (3; 1;3) ? IA Câu 4: Trong không gian Oxyz, đâu phương trình mặt cầu đường kính AB với A(1; 1;1) A  x  1   y  1   z    2 G B  x  1   y  1   z    C  x  1   y  1   z    20 2 D  x  1   y  1   z    20   Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai vectơ u  1;0;1 v  1; 1; 2  Khi   cos u, v bao nhiêu?   A  2 TH A Y B C Câu 6: Giải bất phương trình x  x A x  B x   2 D C x   D x  Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB = a, AD = a , góc hai mặt phẳng (SAC) (ABCD) 600 Gọi H trung điểm AB Biết mặt bên SAB tam giác cân đỉnh S thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.AHC là: A a 30 31 B a 30 31 C a 31 32 D a 31 32 Trang 1/7 - Mã đề thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu 8: Cho hàm số y  ax  b có đồ thị hình vẽ cx  d y O x Khẳng định sau đúng? ad  ad  A  B  bc  bc  ad  C  bc  ad  D  bc  Câu 9: Cho số phức z  (2  i )(1  i )(2i  1) Giả sử số phức z biểu diễn dạng đại số:  a, b  R  , tổng a b là: EO N ET z  a  bi H A -10 B -2 C 10 D 20 Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ( ) mặt phẳng qua điểm H (2;1;1) cắt trục Ox, Oy , Oz A, B, C cho H trực tâm tam giác ABC Mặt phẳng ( ) có phương trình là: A ( ) : x  y  z   B ( ) : x  y  z   C ( ) : x  y  z   D ( ) : x  y  z   IA O N G Câu 11: Cho hình chóp tứ giác có mặt bên hợp với mặt đáy góc 45o khoảng cách từ chân đường cao hình chóp đến mặt bên a Tính thể tích khối chóp a3 8a a3 a3 A B C D G Câu 12: Trong số phức z thỏa mãn z  z   4i , số phức có mô đun nhỏ là:  2i Câu 13: Cho hàm số y  f ( x )   x3  3x  có bảng biến thiên sau: B z  3  4i C z  TH A Y A z   4i x -2 - - y' + + D z   2i + - y - Phương trình x  x  2m  , với m tham số thực, có nghiệm thực phân biệt m thuộc tập hợp đây? A  2; 0 B  2;  C  3; 2 D  2; 0 Câu 14: Giải phương trình: A x = 65 log  x  1 log B x = 63 3 C x = 80 D x = 83 Trang 2/7 - Mã đề thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu 15: Cho khối nón có bán kính đường tròn đáy 10 diện tích xung quanh 120 Chiều cao h khối nón là:  11 A B 11 Câu 16: Tìm giá trị lớn hàm số y   x   A Ma x y  1; 2 B Ma x y  1 1; 2 11 C 11 D đoạn éê-1;2ùú ë û x2 C Ma x y  2 D Ma x y  1; 2 1; 2 Câu 17: Biết kết tích phân I   (2 x  1) ln xdx  a ln  b Tổng a  b là: A B C D độ trung điểm I đoạn thẳng MN 5 A B  2 ( m  )x  x  3m  x x2 tham số thực m thuộc tập hợp sau đây? C 1;  G B  2;  Câu 20: Cho số phức z thỏa mãn hệ thức (i  3) z  B IA 26 25 D  3; 1 2i  (2  i ) z Mô đun số phức w  z  i là: i C G A D có đồ thị (C) Đồ thị (C) có đường tiệm cận O N A  1;  C H Câu 19: Cho hàm số y  2x  Khi hoành x 1 EO N ET Câu 18: Gọi M, N giao điểm đường thẳng y  x  đường cong y  2 5 26 D TH A Y x  1 t  Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  :  y  2  t điểm A(1; 2; 0)  z  1  2t  Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H điểm A đường thẳng   7   4 7 1   1  A H  ; ;  B H  ; ;  C H  ; ;   3 3  3  3 3   7 1  D H  ; ;  3 3  Câu 22: Xét ba điểm A,B,C theo thứ tự mặt phẳng phức biểu diễn ba số phức phân biệt z1 , z2 , z3 thỏa mãn z1  z2  z3 Biết z1  z2  z3  , tam giác ABC có tính chất gì? A Tam giác ABC tam giác cân B Tam giác ABC tam giác vuông C Tam giác ABC tam giác tù D Tam giác ABC tam giác Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a, góc mặt bên mặt đáy 45o Gọi M, N, P trung điểm SA, SB CD Tính thể tích khối tứ diện AMNP theo a? A a3 24 B a3 96 C a3 32 D a3 48 Trang 3/7 - Mã đề thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu 24: Cho hàm số y  f ( x ) xác định, liên tục đoạn [0;3] có đồ thị đường cong hình vẽ Hàm số f ( x ) nhận giá trị cực đại số đây? y 32 27 x O 2 3 A B 32 27 C D Câu 25: Gọi z1 ; z hai nghiệm phức phương trình z  z  10  Tính giá trị biểu thức A  z1  z2 H O N x cm G A 2cmE EO N ET A 15 B 20 C 17 D 19 Câu 26: Cho khối trụ có độ dài đường sinh 10, bán kính đáy Thể tích khối trụ bằng: 40 20 A B 20 C 40 D 3 Câu 27: Cho nhôm hình ...̣ O HÀM ĐA ̣ o hà m cun ̣ o hà m, bên ̉ ng cu ̉ a thầy về đa Dưới là bà i gia ̃ g các quy tắc ti ́nh đa ̣ nh đó là các vi ́ du ̣ minh ho ̣ a, cù ng với bà i tâ ̣ p tư ̣ luyê ̣ n nữa các em ta ̉ i về xem nhé ca Định nghĩa Cho hàm số y = f(x) xđ liên tục (a;b) VD1: Tính đạo hàm hàm số Giải Vậy VD2: Tính đạo hàm hàm số định nghĩa Giải Vậy Các quy tắc tính đạo hàm f, g, h hàm số x + (f + g)' = f' + g' suy (f+g+h)’= f’+g’+h’ + (f - g)' = f' - g' + (f g)' = f'.g + f.g' + + (C)' = (C số) + + (k.f)'=k.f' (k số) định nghĩa x0 = Công thức tính đạo hàm VD1: Tính đạo hàm Giải VD2: Tính đạo hàm Giải C1: C2: VD3: Tính đạo hàm Giải Nhận xét: VD4: Tính đạo hàm Giải Chú ý VD5: Tính đạo hàm Giải VD6: Tính đạo hàm số Giải Bài Tâ ̣p Bài tập 1: Tính đạo hàm hàm số sau: Bài tập 2: Tính đạo hàm hàm số sau: Trong tập bạn thấy có bậc nn trước tính đạo hàm thầy có đưa dạng hàm số mũ Tuy nhiên để chuyển hàm số mũ số a>0a>0 Nếu điều kiện cho số a toán bạn cần ý trước chuyển từ thức sang hàm số mũ Trên hai tập hướng dẫn bạn cách tính đạo hàm hàm thức Có thể dạng tập khác liên quan tới thức mà thầy chưa có giảng Các bạn trao đổi để có thêm dạng toán phong phú Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ BÀI TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN Câu Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa diện ………… …… số mặt hình đa diện ấy.” A B nhỏ C nhỏ D lớn Câu Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa điện ……………… số đỉnh hình đa diện ấy.” A B nhỏ C nhỏ D lớn Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hình lập phương đa điện lồi B tứ diện đa diện lồi C Hình hộp đa diện lồi D Hình tạo hai tứ diện ghép với đa diện lồi Câu Cho hình đa diện Tìm khẳng định sai khẳng định sau: A Mỗi đỉnh đỉnh chung ba cạnh B Mỗi đỉnh đỉnh chung ba mặt C Mỗi cạnh cạnh chung ba mặt D Mỗi mặt có ba cạnh Câu Có thể chia hình lập phương thành bao biêu tứ diện nhau? A Hai B Vô số C Bốn D Sáu Câu Số cạnh hình bát diện là: A Tám B Mười C Mười hai D Mười sáu Câu Số đỉnh hình bát diện là: A Sáu B Tám C Mười D Mười hai Câu Số đỉnh hình mười hai mặt là: A Mười hai B Mười sáu C Hai mươi D Ba mươi Câu Số cạnh hình mười hai mặt là: A Mười hai B Mười sáu C Hai mươi D Ba mươi Câu 10 Số đỉnh hình 20 mặt là: A Mười hai B Mười sáu C Hai mươi D Ba mươi Câu 11 Cho (H) khối lăng trụ đứng tam giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: a3 a3 a3 a3 B C D Câu 12 Cho (H) khối chóp tứ giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: A A a3 B a3 C a3 D a3 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 13 Cho tứ diện ABCD Gọi B’ C’ trung điểm AB AC Khi tỉ số thể tích khối tứ diện AB’C’D khối tứ diện ABCD bằng: 1 1 B C D Câu 14 Cho hình lăng trụ ngũ giác ABCDE.A’B’C’D’E’ Gọi A’’, B’’, C’’, E’’ A trung điểm cạnh AA’, BB’, CC’, DD’, EE’ Tỉ số thể tích khối lăng trụ ABCDE.A’’B’’C’’D’’E’’ khối lăng trụ ABCDE.A’B’C’D’E’ bằng: 1 1 B C D 10 Câu 15 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD tích V Lấy điểm A’ cạnh SA A cho SA '  SA Mặt phẳng qua A’ song song với đáy hình chóp cắt cạnh SB, SC, SD B’, C’, D’ Khi thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ bằng: V V V V B C D 27 81 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật tâm O với AB = 2a, BC = a Các cạnh A bên hình chóp a Câu 16 Chọn mệnh đề sai mệnh đề: A SO không vuông góc với đáy B OA  a C BD  a D Các cạnh bên khối chóp tạo với mp đáy góc Câu 17 thể tích khối chóp S.ABCD là: A a3 B a3 3 C a3 D Kết khác Câu 18 Gọi  góc tạo cạnh bên mặt đáy khối chóp Ta có tan  A 3 B C 15 D Kết khác Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vuông A D Hai mặt bên SAB SAD vuông góc với mặt phẳng đáy Biết AD = DC = a, AB = 2a, Sa  a Câu 19 Góc ABC đáy ABCD có số đo là: A 300 B 450 C 600 D Kết khác Câu 20 Chọn khẳng định I BC  SA II BC  AC III BC  SC A I B I II C I, II, III D I III Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 21 thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 a3 a3 B C Câu 22 Thể tích khối chóp cụt A’B’C’D’.ABCD là: A D a3 5a 3 a3 7a3 B C D Kết khác 8 16 Câu 23 Tỉ số hai thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ S.ABCD (với A’, B’, C’, D’ A trung điểm SA, SB, SC, SD) là: 1 1 B C D ĐÁP ÁN 1D, 2D, 3D, 4C, 5B, 6C, 7A, 8C, 9D,10A, 11C, 12B, 13B, 14A, 15C, 16A, 17B, 18C, 19B, 20C, 21D, 22C, 23D A Sỏch Gii Ngi Thy ca bn http://sachgiai.com/ BI TP TRC NGHIM CHNG II: GII TCH 12 Câu 1: Tính: M = A 10 2 53.54 , ta 103 :102 0,25 B -10 C 12 Câu 2: Cho a số dương, biểu thức a A a Câu 3: Cho f(x) = A 0,1 3 D 15 a viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: 11 D a B a C a x x Khi f(0,09) bằng: B 0,2 C 0,3 Câu 4: Hàm số y = 4x A R có tập xác định là: C R\ ; B (0; +)) Câu 5: Biểu thức K = D 0,4 1 D ; 2 232 viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là: 3 1 18 A 12 B C D 1,5 Câu 6: Tính: M = 0, 04 0,125 , ta A 90 B 121 C 120 Câu 7: Cho f(x) = x x 13 Khi f bằng: x 10 11 13 B C 10 10 A D 125 D Câu : Cho a > a Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A log a x có nghĩa với x B loga1 = a logaa = D log a x n n log a x (x > 0,n 0) C logaxy = logax.logay Câu 9: 49 log7 bằng: A B Câu 10: Rút gọn biểu thức x C 4 x :x D (x > 0), ta được: B x x Câu 11: Rút gọn biểu thức K = A x x x B x + x + A x + Câu 12: Cho f(x) = A 2,7 C D x x x x x ta được: C x - x + x x 12 x5 Khi f(2,7) bằng: B 3,7 C 4,7 D 5,7 Cõu 13: Cho hn s y log (2 x 1) Chn phỏt biu ỳng: A Hm s ng bin vi mi x>0 B Hm s ng bin vi mi x > -1/2 C Trc oy l tim cn ngang D x2 - Sỏch Gii Ngi Thy ca bn http://sachgiai.com/ D Trc ox l tim cn ng Câu 14: Nếu log x log ab log a b (a, b > 0) x bằng: A a b B a b14 C a b12 D a b14 Câu 15: log 4 bằng: A B C D 2 Câu 16: Hàm số nghịch biến tập xác định nó? A y = log x B y = log x C y = log e x D y = log x Câu 17: Chọn mệnh đề mệnh đề sau: 1,4 A B C 1,7 2 D 3 e Câu 18: Số nhỏ 1? e A B 3 loga b Câu 19: a (a > 0, a 1, b > 0) bằng: A a b B a b C a b Câu 20: Cho K = x y A x B 2x D e C e D ab y y biểu thức rút gọn K là: x x C x + D x - Câu 21: Nếu log x x bằng: A B C D Câu 21: Hàm số y = ln sin x có tập xác định là: A R \ k2 , k Z B R \ k2 , k Z x Câu 23: Bất phương trình: A 1; B ; x có tập nghiệm là: C (0; 1) D 3 : 32 Câu 24: Tính: M = , ta 3 25 0,7 33 A B C D 13 3 Câu 25: Cho a > Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A log a x > x > B log a x < < x < C Nếu x1 < x2 log a x1 log a x 2 C R \ k, k Z D R Sỏch Gii Ngi Thy ca bn http://sachgiai.com/ D Đồ thị hàm số y = log a x có tiệm cận ngang trục hoành Câu 26: Tập nghiệm phương trình: x x là: 16 A B {2; 4} C 0; D 2; Câu 27: Đồ thị (L) hàm số f(x) = lnx cắt trục hoành điểm A, tiếp tuyến (L) A có phương trình là: A y = x - B y = 2x + C y = 3x D y = 4x - Câu 28: Cho x x 23 Khi đo biểu thức K = A B C 3x x có giá trị bằng: x x D x y 20 Câu 29: Hệ phương trình: với x y có nghiệm là: log2 x log y A 3; B 4; C 2; D Kết khác Câu 30: Phương trình 2x 84 x có nghiệm là: A B C D y x Câu 31: Hệ phương trình: x có nghiệm là: y 6.3 A 3; B 1; C 2; D 4; Câu 32: Phương trình: 3x x 5x có nghiệm là: A B C D x x Câu 33: Xác định m để phương trình: 2m.2 m có hai nghiệm phân biệt? Đáp án là: A m < B -2 < m < C m > D m Câu 34: Phương trình: l o g x l o g x có nghiệm là: A B C D 10 Câu 35: log a (a > 0, a 1) bằng: a B C D 3 Câu 36: Cho 27 Mệnh đề sau đúng? A -3 < < B > C < A - a2 a2 a Câu 37: log a 15 a bằng: 12 A B C D 5 Câu 38: Phương trình: x x x 3x 3x 3x có nghiệm là: A B C D Câu 39: Bất phương trình: log x log x có tập nghiệm là: A 1;4 B 5; C (-1; 2) D (-; 1) D R Sỏch Gii Ngi Thy ca bn http://sachgiai.com/ Câu 40: Phương trình: x x có nghiệm là: A B C D log2 10 Câu 41: 64 A 200 bằng: B 400 C 1000 D 1200 x y Câu 42: Hệ phương trình: có nghiệm là: ln x ln y 3ln A 20; 14 B 12; C 8; D 18; 12 = có tập nghiệm là: lg x lg x A 10; 100 B 1; 20 C ; 10 10 x y Câu 44: Hệ phương trình: với x y có nghiệm là? lg x lg y Câu 43: Phương trình: A 4; B 6; C 5; D D Kết khác Câu 45: Hàm số f(x) = xe x đạt cực trị điểm: A x = e B x = e2 C x = Câu 46: Cho f(x) = x ln x Đạo hàm cấp hai f(e) bằng: A B C D D x = Câu 47: Bất phương trình: x 3x có tập nghiệm là: A 1; B ;1 C 1;1 D Kết khác Câu 48: Tập hợp giá trị x để biểu thức log5 x Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan I HC SPHMH NI TRNG THPT CHUYấN THI THTHPT QUC GIA NM 2017 BI THI MễN: TON Thi gian lm bi 90 phỳt, khụng kthi gian phỏt ổỗ y x ữử - ln ữ Mnhno saoõy ỳng ỗỗln y - x ố 1-y - x ữứ B m < C m = D m < Cõu 1: Cho < x < y < 1, t m = A m > x2 + -2 x2 -1 Cõu 2: Tỡm tt ccỏcng tim cn cathhm s y = A x = 1, y = B x = 1, y = D x = C y = Cõu 3: Hm sno sauõy l mt nguyờn hm ca hm s y = tan x - cot x ? 1 A y = B y = tan x - cot x sin x cos x 1 + C y = D y = tan x + cot x sin x cos x Cõu 4: Tớnho hm ca hm s y = e x (x 2x + 2) A y = -e -x (-x + 4x + 4) B y e x x x C y e x x x D y e x x x Cõu 5: Tỡm hm s F x bit rng F ' x sin x C F (x ) = tan x + A F x vthca F x i quaim M ;0 sin x B F (x ) = cot x + D F (x ) = - cot x + Cõu 6: Cho hm s y = x - 3x Khong cỏch gia cỏcim cci, cc tiu cathhm s l A B C D Cõu 7: Tỡm tt ccỏc giỏ trthc ca tham smthhm s y = 2x -1 cúng tim cn 3x - m ng Cõu 8: Mt ming ghỡnh lp phng cnh 2cm coi to thnh mt tr( T ) cú chiu cao ming gv cú thtớch ln nht cú th.Din tớch xung quanh ca ( T ) l A m A cm C m R B m = B cm C 2 cm D m D cm Cõu 9: Tmụ tmiờng s ttõy hi nhtro nba nki nhR, ta c t i mụ thi nhqua tva cuụn phõ nco nlai tha nhmụ tca iphờ uhinh no n.Sụ o cung cua hi nhquat bi c t i bao nhiờuụ (ti nhxõp xi ) hi nhno nco dungtich l nnhõ t A 650 B 900 C 450 D 600 Trang 1/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan Cõu d1 : 10: Trong khụng gian ụ Oxyz , v i hờ to a cho hai ng th ng x y z x y2 z3 M tph ng (P ) ch a d1 va song song v i d2 Khong ; d2 : 3 cach tiờ m M (1; 1; 1) n (P ) la A B C D Cõu 11: Giỏ trnhnht ca hm s y x x trờn ộở-2; 2ựỷ bng: A B C D 18 Cõu 12: Cho hm sbc ba y = ax + bx + cx + d cúthnhhỡnh v: Du ca a ;b ; c ; d l: A a < 0; b < 0; c < 0; d < C a < 0; b > 0; c < 0; d < B a < 0; b < 0; c > 0; d < D a > 0; b > 0; c > 0; d < Cõu 13: Mt ụ tụang chuynngu vi tc a (m/s) thỡ ngi lỏi xep phanh Tthi im ú ụ tụ chuyn ng chm dn u vi tc v (t ) = -5t + a (m/s), ú t l thi gian tớnh bng giõy ktlỳcp phanh Hi tc banu a ca ụ tụ l bao nhiờu, bit t lỳcp phanhn dng hn, ụ tụ di chuync 40 m A 10 m/s B 20 m/s C 40 m/s D 25 m/s Cõu 14: Cho hm s y f x liờn tc trờn v tha f x f x x , x Tớnh I f x dx A I B I = C I = D I = Cõu 15: Cho lng trng ABC A B C cú cỏc cnh bng a Thtớch ca tdin ABAC l 3a A 12 B 3a C 3a 3a D Cõu 16: Cho lng tr ng ABC A ' B ' C ' cú ỏy l tam giỏc vuụng cõn v cú cỏc cnh AB = BC = 2; AA = 2 Thtớch ca cu ngoi tip tdin ABAC l 16p 32p A B 16 C D 32p 3 Cõu 17: Cho hm s y = ax + bx + c cúthnhhỡnh v Du ca a, b, c l: A a 0, b 0, c B a 0, b 0, c C a < ,b > ,c < D a > ,b < ,c < Cõu 18: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho cỏcim A(1; 2; 4), B(1; 3;1), C(2; 2; 3) Mt cu (S) i qua 3im A, B, C v cú tõm thuc mt phng (xOy) cú bỏn kớnh l A 34 B 26 C 34 D 26 Trang 2/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ ... 1 Trang 4/7 - M đề thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT C u 31: M t kh i c u c b n kính 5dm , ng i ta c t bỏ kh i c u hai m t ph ng song song v i nhau, c ch t m 3dm bỏ hai ch m c u... d ng km đư ng b n bờ c i m B nhiều gấp 1,3 l n chi phí xây d ng km đư ng b n bờ c i m A, chi phí l m c u MN địa i m H i ph i xây c u i m M c ch i m H km để chi phí l m đư ng nhỏ nhất?... gi c c n B Tam gi c ABC tam gi c vu ng C Tam gi c ABC tam gi c tù D Tam gi c ABC tam gi c Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD c c nh đáy a, g c m t b n m t đáy 45o G i M, N, P trung i m SA, SB CD
- Xem thêm -

Xem thêm: 75. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n L Qu n i n Bi n, 75. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n L Qu n i n Bi n,

Hình ảnh liên quan

Câu 3: Một cái phễu có dạng hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Đổ nước vào phễu sao cho chiều cao của - 75.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n L Qu  n  i n Bi n

u.

3: Một cái phễu có dạng hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Đổ nước vào phễu sao cho chiều cao của Xem tại trang 1 của tài liệu.
 có đồ thị như hình vẽ - 75.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n L Qu  n  i n Bi n

c.

ó đồ thị như hình vẽ Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 23: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 45o - 75.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n L Qu  n  i n Bi n

u.

23: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 45o Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 24: Cho hàm số y f(x) xác định, liên tục trên đoạn [0;3] và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ - 75.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n L Qu  n  i n Bi n

u.

24: Cho hàm số y f(x) xác định, liên tục trên đoạn [0;3] và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 41: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông, AB = BC = a, cạnh bên A’A= a2 - 75.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n L Qu  n  i n Bi n

u.

41: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông, AB = BC = a, cạnh bên A’A= a2 Xem tại trang 6 của tài liệu.
sông, các số liệu được thể hiện trên hình vẽ, con đường được làm theo đường gấp khúc AMNB - 75.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n L Qu  n  i n Bi n

s.

ông, các số liệu được thể hiện trên hình vẽ, con đường được làm theo đường gấp khúc AMNB Xem tại trang 6 của tài liệu.
Câu 49: Một công ty sản xuất một loại cốc giấy hình nón có thể tích 27cm 3, với chiều cao h và bán kính đáy là r - 75.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n L Qu  n  i n Bi n

u.

49: Một công ty sản xuất một loại cốc giấy hình nón có thể tích 27cm 3, với chiều cao h và bán kính đáy là r Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan