0

70. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT M c B H N i

6 123 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:41

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 Môn thi: Ngữ văn Thời gian: 120 phút- Không kể thời gian giao đề I- PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN (5 điểm) 1- Câu 1 (2 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu? 2- Câu 2 (3 điểm) Phê phán thái độ thờ ơ ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết. Suy nghĩ của anh, chị về ý kiến trên. II- PHẦN RIÊNG DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN (5 điểm) A- Thí sinh Ban KHTN chọn câu 3a hoặc 3b Câu 3a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.” (Tây Tiến- Quang Dũng) Câu 3b (5 điểm) Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành B- Thí sinh Ban KHXH-NV chọn câu 4a hoặc 4b Câu 4a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ Cỏ đón giêng hai chim én gặp mùa Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa.” (Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên) Câu 4b (5 điểm) Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mỵ trong đêm cởi trói cho A Phủ (trích Vợ chồng A Phủ của Hoài). ------------- HẾT ------------ THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B Thời gian làm bài: 90 phút;(50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 485 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên học sinh: Số báo danh: Câu 1: Đồ thị hàm số y  A 2x 1 có đường tiện cận? x  3x  B C Câu 2: Cho hàm số f ( x )  x ln( x  1) Đạo hàm hàm số cho là: x3 x3 x3 2  ln( x  1)  ln( x  1)  x.ln( x  1) 2 B x  C x  A x  D x3  x.ln( x  1) D x  m  m  A  EO N ET Câu 3: Tìm m để phương trình  x  x   m  có nghiệm  m  5  m  1 CB Không có giá trị m D   m   mx  m Hàm số nghịch biến khoảng xác định khi: xm A m  3 mB m  3 m  D   mC m  1 m  G H Câu 4: Cho hàm số y  IA C A( 2;10), B (2;10) G A A( 1;4), B (4;34) O N Câu 5: Cho hàm số y  x  x  có đồ thị (C) hàm số y  x  có đồ thị (P) Giao điểm (C) (P) là: TH A Y Câu 6: Tính đạo hàm hàm số y   x  x  e x A y '   x  x   e Câu 7: Cho hàm số y  x B y '   x  x  e x B A( 1;4) D A(1;4), B ( 1;4) C 2x  2 ex  y' ln D y '   x   e x x5 Khẳng định sau đúng: x2 A Hàm số có cực trị B Hàm số nghịch biến R C Hàm số đồng biến R \ {2} D Hàm số đồng biến ( ; 2) ( 2;  ) Câu 8: Cho lăng trụ đứng ABC.A B C có đáy ABC tam giác cạnh 2a Góc đường A B mặt đáy 600 Tính theo a diện tích toàn phần hình lăng trụ ABC.A B C 2 2 B 15 3a C 13 3a D 12 3a A 14 3a Câu 9: Cho lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 2a Góc đường thẳng A B mặt đáy 600 Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.ABC A 4a B 6a C 2a 3 D a Câu 10: Cho hàm số y  x  ( m  1) x  ( m  2) x  m Tìm m để hàm số đạt cực đại x  A Không có giá trị m thỏa mãn yêu cầu B m  2 C m  1 D m  Trang 1/5 - Mã đề thi 485 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu 11: Xác định m để phương trình: x  2m.2 x  m   có hai nghiệm phân biệt? C m < D -2 < m < A m > B m Câu 12: Tım ̀ giá tri ̣lớn nhấ t, giá tri ̣nhỏ nhấ t của hàm số f ( x)  x  12 e  x đoa ̣n [0; ]: A max f ( x)  [ 0;2] max f ( x)  e2 , f ( x)  1, B [0;2] max f ( x)  1, f ( x)  0, [ 0; 2] [ 0; ] max f ( x)  1, f ( x)  , f ( x)  0, , e D x Câu 13: Số nghiệm phương trình: log 22 x  log  5log x  25log 2x A B C D Câu 14: Cho hàm số y  x ln x Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số đạt cực đại cực tiểu B Hàm số có cực tiểu C Hàm số có cực đại D Hàm số cực trị C [ 0;2] e [ 0;2] C Hàm số 3 y  4 D y  10  x  x  nghich ̣ biế n R EO N ET Câu 15: Nghiệm phương trình: 2  x  2  x  15 A B C Câu 16: Trong các khẳ ng đinh ̣ sau, khẳ ng đinh ̣ nào đúng ? A Hàm số y  e x  x  nghich B Hàm số ̣ biế n R x [0; 2] [0; 2] đồ ng biế n R D Hàm số    y     2 Câu 17: Phư¬ng tr×nh: ln x  ln  3x   = cã mÊy nghiÖm? A B C x đồ ng biế n R D Câu 18: Cho hàm số y  x  x  Tìm khẳng định sai: A Giá trị cực tiểu B Không có giá trị lớn R C Giá trị nhỏ D Giá trị lớn G H BC G A  IA O N 1  1 Câu 19:Giá trị nhỏ hàm số y   x  x  x  đoạn  ;2 là: 2  13 D  TH A Y Câu 20: Phương trình 4.33 x  3x 1   x có nghiệm x  log b với b Giá trị b là: 2 2 BC Đáp án khác D 2 Câu 21: Cho lăng trụ ABC.A'B'C' tích V, trung điểm BB', CC' M, N Tính tỉ số V thể tích A ' MNC ' B ' V 1 A B C D 8 Câu 22: Giá tri ̣nhỏ nhấ t của hàm số f ( x )  x  x  ln x đoa ̣n [1;2]: A A f ( x )  ln 16 [1; ] B f ( x )  C [1; 2] f ( x)  1 [1; 2] D f ( x)  4 ln [1; 2] Câu 23: Cho hàm số y  x  ( m  3) x  m Với giá trị m hàm số có cực trị: A m   B m   C m  D m  Câu 24: Tập xác định hàm số y   x  x  A  0; 1 B 1;    Câu 25: Tập nghiệm phương trình x C  ;  5 x  D R  343 Trang 2/5 - Mã đề thi 485 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT A {4;6} B {2} C {2;3} D 1;6 Câu 26: Đồ thị bên đồ thị hàm số sau đây: A y  x  x  Câu 27: Cho hàm số y  B y  1 x x2 C y  1 x 2x  ln19 x x B 19 EO N ET ).19 x2 D  D ab  a   5b  Đạo hàm hàm số cho là: x x ln19 x x ).19 ln19 x2 H Câu 29: Cho hàm số f ( x)  19 (1  x  x  có đồ thị (C) Gọi d tiếp tuyến (C) có hệ số góc nhỏ Hệ số góc d : A  BC  10 Câu 28: Đặt log 12  a ; log12 24  b Hãy biểu diễn log 54 168 theo a b ab  ab  ab  A B C 8a  b 8a  5b a   8b  x x D y  x  x  (1  (1  x x ).19 x2 a3 B IA 3a3 A O N G A C D Câu 30: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy 3a Góc cạnh bên mặt đáy 300.Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD C 3a 9a3 D G Câu 31: Tập xác định hàm số y  (16  x ) 5 là: B ( ;  4)  ( 4; 4)  (4;   ) D [  4; 4] TH A Y A ( 4; 4) C ( ;  4)  (4;   ) Câu 32: Cho hàm số y  hàm số là: A x  1, y  Câu 33: Cho hàm số 3x  Phương trình đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị x 1 B x  1, y  2 f ( x)  x 11x Trong C x  1, y  2 các khẳ ng đinh ̣ sau, khẳ ng đinh ̣ nào sai ? A f ( x)   x log11  x  log11  B C f ( x)   x2  x log4 11  D Câu 34: Cho hàm số y  D x  1, y  f ( x)   x  x log4 11  f ( x )   x ln  x ln 11  ln 3x  có đồ thị (C) ...1BÙI QUỐC BẢOLẬP TRÌNH HỆ THỐNG NHÚNGBM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM2Vi ñiều khiển 80512BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM3Vi ñiều khiển 8051BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM4Phần mềmKEILPROTEUS3BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM5Cấu trúc bộ nhớ của 8051BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM64BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM7Cấu trúc bộ nhớ của 80518051 có 3 vùng nhớ riêng biệt (bộ nhớchương trình, bộ nhớ dữ liệu trong, bộnhớ dữ liệu ngoài). Mỗi vùng nhớ ñượctruy cập bằng các câu lệnh khác nhau.Khi khai báo các biến, ta phải xác ñịnhvùng nhớ cho các biến ñó.BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM8Cấu trúc bộ nhớ của ARM7 LPC2000Các vi xử lý có kiến trúc Von-Newman (VD: ARM) dùngchung 1 không gian nhớ chobộ nhớ chương trình và dữliệu.5BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM9Không gian bộ nhớ chương trìnhðược gọi là code spaceChứa chương trình và các hằng sốVD: khai báo hằng số chứa bình phươngcác số từ 0 ñến 3:code char square[4] = {0,1,4,9};Lệnh assembly: MOVC A, @A+DPTRBM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM10Không gian bộ nhớ dữ liệu nộiVùng nhớ nội truy xuất trực tiếp (00H-7FH) ñược kýhiệu là dataLệnh assembly: MOV A, 7FHVùng nhớ nội truy xuất gián tiếp (00H-FFH), ñược kýhiệu idataLệnh assembly: MOV R0, #80HMOV A, @R0Hai vùng nhớ này dùng ñể chứa các biến thườngdùng và biến tạmVD: khai báo một biến integer:idata unsigned int temp;6BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM11Không gian bộ nhớ dữ liệu ngoàiðược gọi là external data space (xdata)Lnh assembly:MOV DPTR, #2000HMOVX A,@DPTRChứa các biến ít dùng, các khối dữ liệu lớnhoặc ngoại vi theo kiểu memory-mappedVD: xdata unsigned int[1000] ADC_value;BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM12VD:Viết hàm có prototype như sau:unsigned intchecksum (unsigned intstart, unsigned int end) ñể tính checksum của vùng nhớchng trình từ ñịa chỉ start ñến end (code)7BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM13unsigned int checksum (unsigned int start, unsigned int end) { unsigned int code *codeptr, *codeend; unsigned int data checksum = 0;codeptr = (unsigned int code *)start; codeend = (unsigned int code *)end;while (codeptr <= codeend) { checksum = checksum + (unsigned int data)*codeptr; codeptr++; /* go to the next address */ } return (checksum); }BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM14Các kiêủ thông dụng0 to 4,294,697,295432unsigned long -2,147,483,648 to 2,147,483,647432long 0 to 65,535216unsigned int-32,768 to +32,767216int0 to 65,535216unsigned short -32,768 to +32,767216short -32,768 to +32,767216enum0 to 255 18unsigned char -128 to +12718char RangeBytesBitsType8BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM15Kiêủ float và doubleTrong C51, kiểu float và double giốngnhau, gồm 4 byte theo chuẩnEEE-754BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM16Các kiểu ñặc biệt của C510 to 65,535 216sf16 0 to 25518sfr0 or 11sbit0 or 11bitRangeBytesBitsType9BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM17Thanh ghiKeil cho phép khai báo các thanh ghibằng từ khóa sfrVD:sfr P0 = 0x80; //khai báo thanh ghi P0 ở//ñịa chỉ 80HP0 = 0x0F;BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM18Tác ñộng ñến bit trong SFR8051 có các lệnh tác ñộng ñến bit. ðểtác ñộng ñến bit trong thanh ghi ta dùngkhai báo sbitsbit name = sfr-name ^ bit-position; sbit name = sfr-address ^ bit-position; sbit name = sbit-address; 10BM Kỹ Thuật ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ II- LỚP 12 - ĐỀ SỐ 3 Thời gian: 60 phút Câu 1: Cho 100 ml dung dịch AlCl 3 1M tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 3,6M, Khối lượng kết tủa thu được là: A. 3,12 gam B. 7,80 gam C. 4,68 gam D. 4,08 gam Câu 2: Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe 2 O 3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch A. NaOH (dư) B. HCl (dư) C. AgNO 3 (dư) D. NH 3 (dư) Câu 3: Cho 2,3 gam natri vào 25 gam nước thu được dung dịch kiềm có nồng độ phần trăm là: A. 14,60% B. 14,65% C. 14,70% D. 14,76% Câu 4: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A. Al tác dụng với Fe 3 O 4 nung nóng. B. Al tác dụng với CuO nung nóng. C. Al tác dụng với Fe 2 O 3 nung nóng. D. Al tác dụng với axit H 2 SO 4 đặc, nóng. Câu 5: Chỉ ra điều sai : A. Các nguyên tố thuộc phân nhóm phụ ( nhóm B) đều là kim loại . B. Các nguyên tố thuộc nhóm IA đến IVA đều là kim loại . C. Có duy nhất 1 kim loại ở thể lỏng trong điều kiện thường D. Có duy nhất 1 phi kim ở thể lỏng trong điều kiện thường Câu 6: Tổng khối lượng muối thu được khi hấp thụ 2,464 lít khí CO 2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1M là: A. 9,24 gam B. 11,22 gam C. 10,6 gam D. 11,66 gam Câu 7: Hòa tan hết 11,16 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Mg và Zn vào dung dịch axit clohidric dư thấy có 0,42 gam khí hidro thoát ra. Khối lượng muối clorua tạo thành trong dung dịch là: A. 40,98 gam B. 18,615 gam C. 26,07 gam D. 26,49 gam Câu 8: Cho 9,6 gam đồng vào dung dịch chứa 0,15 mol H 2 SO 4 và 0,05 mol KNO 3 . Lắc kĩ hỗn hợp để phản ứng hoàn toàn. Thể tích khí NO (đktc) thoát ra là: A. 2,24 lít B. 0,84 lít C. 1,12 lít D. 1,68 lít Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Al và Al 2 O 3 trong dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí Hidro (đktc). Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp là: A. 48% B. 50% C. 81% D. 54% Câu 10: Phản ứng nào sau đây nói lên tính chất hóa học cơ bản của kim loại ? A. M n+ + ne M B. M – 1e M + C. M M n+ + ne D. M + + e M Câu 11: Các chất chất vật lí chung của KL gây ra là do: A. Có nhiều kiểu mạng tinh thể kl B. Trong KL có các e hoá trị C. Trong KL có các e tự do D. Các KL đều là chất rắn Câu 12: Phản ứng nào sau đây xảy ra ở cả hai quá trình luyện gang và luyện thép? A. FeO + Mn → Fe + MnO B. FeO + CO → Fe + CO 2 C. S + O 2 → SO 2 D. SiO 2 + CaO → CaSiO 3 Câu 13: Chất nào sau đây có thể oxi hóa Zn thành Zn 2+ ? A. Mg 2+ B. Cu 2+ C. Na + D. Al 3+ Câu 14: Cho 7,2 gam kim loại tác dụng M với dd HNO 3 loãng dư thu được 1,68 lít khí NO (đktc). Kim loại M là: A. Mg (24) B. Cu (64) C. Ni (58,71) D. Zn (65) Câu 15: Chỉ dùng dd NaOH và dd HNO 3 loãng không thể phân biệt được hai chất rắn trong cặp chất nào sau đây? A. Al 2 O 3 – Al B. Al – Zn C. Mg - Fe D. Zn - Cu Câu 16: Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H 2 SO 4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H 2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 42,6. B. 45,5. C. 48,8. D. 47,1. Câu 17: Nước cứng tạm thời là nước có chứa các ion nào sau đây? A. Ca 2+ , Mg 2+ , Cl - B. Ca 2+ , Mg 2+ , HCO 3 - C. Ca 2+ , Mg 2+ , SO 4 2- D. Ca 2+ , Mg 2+ , Cl - , HCO 3 - Câu 18: Dùng khí hidro để khử hoàn toàn 12 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 , Fe đến phản ứng hoàn toàn, sau phản ứng thu được 4,59 gam nước và m gam chất rắn. Giá trị m là: A. 7,92 gam B. 11,49 gam C. 16,08 gam D. 7,68 gam Câu 19: Điện phân dung dịch bạc nitrat dư với các điện cực trơ là graphit trong thời gian 32 phút 10 giây với cường độ dòng không đổi là 1,6A. Khối lượng kim loại ở catot là: A. 1,728 gam B. 3,456 gam C. 3,438 gam D. 1,719 gam Câu 20: Cho dãy các chất: Cr(OH) 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Mg(OH) 2 , Zn(OH) 2 , MgO, CrO 3 . Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 21: Thêm từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch crom (III) clorua đến khi kết tủa tan, sau đó sục khí clo ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 Môn:Hóa Học (Thời gian làm : 90 phút) Người Ra Đề : Nguyễn Minh An Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64;Zn = 65; Br = 80; Ag=108; Ba = 137 Câu 1: Hỗn hợp X gồm hidro, propen, axit acrylic, ancol anlylic Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu 30,24 lít khí CO2 (đktc) Đun nóng X với bột Ni thời gian, thu hỗn hợp Y Tỷ khối Y so với X 1,25 Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,1M Giá trị V là: A 0,3 B 0,4 C 0,6 D 0,5 Câu 2:Cho chất sau :CH2=CH-CH2-COOH,C6H5OH,C6H6,Cr2O3,SiO2,MgO,Al2O3, CH2=CH-Cl,C2H5Cl,Cr(OH)3,Cr(OH)2,Be,Cr,Al,F2,C6H5COONH4,NaHS Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng là: A.10 B.11 C.9 D.8 Câu3:Nguyễn tử nguyên tố A có tổng số hạt 35 Số hạt mang điện gấp 2,1818 lần số hạt không mang điện.Nguyên tố B là: A.Na (Z=11) B.Mg (Z=12) C.Al (Z=13) D.Fe (Z=26) Câu 4: Cho 1,38 gam kim loại Na vào nước dư thu V lít khí H2 (đktc) Giá trị V là: A 0,672 lít B 1,792 lít C 3,584 lít D 7,168 lít Câu 5: Ứng dụng sau CaCO3 ? A Làm bột nhẹ để pha sơn B Làm chất độn công nghiệp C Làm vôi quét tường D Sản xuất xi măng Câu 6: Hỗn Hợp X gồm axit panmitic , axit stearic axit linoleic Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X thi thu 2.016 lít khí CO2(đktc) 1.08 gam H2O Số mol axit linoleic m gam hỗn hợp X là: A 0,015 B 0,03 C 0,02 D 0,04 Câu 7: Cho phản ứng: Na2SO3 + H2SO4 → Khí X FeS+ HCl → Khí Y NaNO2 bão hòa + NH4Cl bão hòa → Khí Z Các khí tác dụng với nước clo : A X, Y, Z, T B X, Y, Z C Y, Z Câu 8: Thành phần quặng manhetit: A.Fe2O3 B.Fe3O4 KMnO4→ Khí T C.FeCO3 D X, Y D.FeS2 Câu 9: Cho phản ứng: SO2 + H2S → Na2S2O3 + H2SO4 → HI + FeCl3 → H2S + Cl2 → O3 + Ag → Br2+2NaI→ KClO3 + HCl → NH3 + CuO → 10.Cu2O+H2SO4(đặc nóng)→ 11.Mg+H2SO4(loãng)→ Số phản ứng tạo đơn chất là: A 10 B C D Câu 10:X pentapeptit cấu tạo từ amino axit A no mạch hở,có nhóm –COOH , nhóm NH2.Trong A % N = 18.67% khối lượng.Thủy phân m gam X môi trường axit thu 12,3 gam tetrapeptit , 3,78 tripeptit 78 gam A.Gia trị m là: A.78,78 gam B 149 gam C.143,45 gam D.159 gam Câu 11: Thủy hân hoàn toàn mol pentapeptit A thủy mol glyxin,1 mol alanin mol valin.Khi thủy phân không hoàn toàn A hỗn hợp sản phẩm thấy có đipeptit Ala-Gly Gly-Ala tripeptit Gly-Gly-Val.Vậy trật tự cấu tạo amino axit pentapeptit A : A.Val-Gly-Gly-Gly-Ala B.Gly-Ala-Gly-Gly-Val C Gly-Ala-Ala-Gly-Val D Val-Gly-Ala-Gly-Val Câu 12: Cho hỗn hợp gồm 0,84 gam Fe 0,96 gam Cu vào 400ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M NaNO3 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X khí NO(sản phẩm khử nhất) Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X lượng kết tủa thu lớn nhất.Giá trị tối thiểu V : A.375 ml B.475ml C.75ml D.400ml Câu 13: Cho phản ứng oxi hóa - khử sau: K2Cr2O7 + FeSO4 + KHSO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O Tổng đại số hệ số chất (nguyên, tối giản) phương trình phản ứng là: A 40 B 37 C 34 D 39 Câu 14: Trong phân tử chất sau có chứa nguyên tố nitơ? A Glucozơ B Etyl axetat C Saccarozơ D Metylamin Câu 15: Có hóa chất sau: CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH, (C6H5)2NH NH3 Dãy chất xếp theo trật tự tăng dần tính bazơ là: A (C6H5)2NH < NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 < (CH3)2NH B (C6H5)2NH < NH3 < (CH3)2NH < C6H5NH2 < CH3NH2 C C6H5NH2 < (C6H5)2NH < NH3 < (CH3)2NH < CH3NH2 D (C6H5)2NH < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2< (CH3)2NH Câu 16: Trộn thể tích dung dịch HCl 0,2M , H2SO4 0,1 M HNO3 0,2 M thu dung dịch X.Lấy 300 ml dung dịch X tác dụng vừa đủ với V lít dd Ba(OH)2 0,1 M NaOH 0,3 M thu dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam muối khan Tìm m: A.5.382 gam B.3.052 gam C.5.283 gam D 3,205 gam Câu 17:Trong thí nghiệm sau: (1) Sục etilen vào dung dịch brom CCl4 (2) Cho tinh bột vào dung dịch HNO3 đặc nóng (3) Cho axit stearic vào dung dịch Ca(OH)2 (4) Cho phenol vào nước brom (5) Cho anilin vào Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan I HC SPHMH NI TRNG THPT CHUYấN THI THTHPT QUC GIA NM 2017 BI THI MễN: TON Thi gian lm bi 90 phỳt, khụng kthi gian phỏt ổỗ y x ữử - ln ữ Mnhno saoõy ỳng ỗỗln y - x ố 1-y - x ữứ B m < C m = D m < Cõu 1: Cho < x < y < 1, t m = A m > x2 + -2 x2 -1 Cõu 2: Tỡm tt ccỏcng tim cn cathhm s y = A x = 1, y = B x = 1, y = D x = C y = Cõu 3: Hm sno sauõy l mt nguyờn hm ca hm s y = tan x - cot x ? 1 A y = B y = tan x - cot x sin x cos x 1 + C y = D y = tan x + cot x sin x cos x Cõu 4: Tớnho hm ca hm s y = e x (x 2x + 2) A y = -e -x (-x + 4x + 4) B y e x x x C y e x x x D y e x x x Cõu 5: Tỡm hm s F x bit rng F ' x sin x C F (x ) = tan x + A F x vthca F x i quaim M ;0 sin x B F (x ) = cot x + D F (x ) = - cot x + Cõu 6: Cho hm s y = x - 3x Khong cỏch gia cỏcim cci, cc tiu cathhm s l A B C D Cõu 7: Tỡm tt ccỏc giỏ trthc ca tham smthhm s y = 2x -1 cúng tim cn 3x - m ng Cõu 8: Mt ming ghỡnh lp phng cnh 2cm coi to thnh mt tr( T ) cú chiu cao ming gv cú thtớch ln nht cú th.Din tớch xung quanh ca ( T ) l A m A cm C m R B m = B cm C 2 cm D m D cm Cõu 9: Tmụ tmiờng s ttõy hi nhtro nba nki nhR, ta c t i mụ thi nhqua tva cuụn phõ nco nlai tha nhmụ tca iphờ uhinh no n.Sụ o cung cua hi nhquat bi c t i bao nhiờuụ (ti nhxõp xi ) hi nhno nco dungtich l nnhõ t A 650 B 900 C 450 D 600 Trang 1/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan Cõu d1 : 10: Trong khụng gian ụ Oxyz , v i hờ to a cho hai ng th ng x y z x y2 z3 M tph ng (P ) ch a d1 va song song v i d2 Khong ; d2 : 3 cach tiờ m M (1; 1; 1) n (P ) la A B C D Cõu 11: Giỏ trnhnht ca hm s y x x trờn ộở-2; 2ựỷ bng: A B C D 18 Cõu 12: Cho hm sbc ba y = ax + bx + cx + d cúthnhhỡnh v: Du ca a ;b ; c ; d l: A a < 0; b < 0; c < 0; d < C a < 0; b > 0; c < 0; d < B a < 0; b < 0; c > 0; d < D a > 0; b > 0; c > 0; d < Cõu 13: Mt ụ tụang chuynngu vi tc a (m/s) thỡ ngi lỏi xep phanh Tthi im ú ụ tụ chuyn ng chm dn u vi tc v (t ) = -5t + a (m/s), ú t l thi gian tớnh bng giõy ktlỳcp phanh Hi tc banu a ca ụ tụ l bao nhiờu, bit t lỳcp phanhn dng hn, ụ tụ di chuync 40 m A 10 m/s B 20 m/s C 40 m/s D 25 m/s Cõu 14: Cho hm s y f x liờn tc trờn v tha f x f x x , x Tớnh I f x dx A I B I = C I = D I = Cõu 15: Cho lng trng ABC A B C cú cỏc cnh bng a Thtớch ca tdin ABAC l 3a A 12 B 3a C 3a 3a D Cõu 16: Cho lng tr ng ABC A ' B ' C ' cú ỏy l tam giỏc vuụng cõn v cú cỏc cnh AB = BC = 2; AA = 2 Thtớch ca cu ngoi tip tdin ABAC l 16p 32p A B 16 C D 32p 3 Cõu 17: Cho hm s y = ax + bx + c cúthnhhỡnh v Du ca a, b, c l: A a 0, b 0, c B a 0, b 0, c C a < ,b > ,c < D a > ,b < ,c < Cõu 18: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho cỏcim A(1; 2; 4), B(1; 3;1), C(2; 2; 3) Mt cu (S) i qua 3im A, B, C v cú tõm thuc mt phng (xOy) cú bỏn kớnh l A 34 B 26 C 34 D 26 Trang 2/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ ... đạt c c tiểu x = C H m số nghịch bi n R D H m số đạt c c đ i x = C u 36: T m m để phư ng tr nh x  x   m  c nghi m ph n biệt Trang 3/5 - M đề thi 485 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT. .. x b ng: Trang 4/5 - M đề thi 485 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT 25 200 20 40 A B C D C u 49: Cho h nh chóp S.ABC c SA vu ng g c v i m t ph ng (ABC), tam gi c ABC c nh a, m t b n (SBC)... tính l i c ng vào g c) Sau th ng, ng i l i g i th m 100 triệu đ ng v i h nh th c l i suất H i sau n m tính từ l n g i ng i nh n số ti n g n kết nhất? A 243 triệu đ ng B 236 triệu đ ng C 239 triệu
- Xem thêm -

Xem thêm: 70. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT M c B H N i, 70. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT M c B H N i,

Hình ảnh liên quan

Câu 30: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 3 a. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 300.Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD - 70.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT M  c B  H N i

u.

30: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 3 a. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 300.Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 39: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA vuông góc với đáy. SA =2a - 70.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT M  c B  H N i

u.

39: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA vuông góc với đáy. SA =2a Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 49: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), tam giác ABC đều cạnh bằng a, mặt bên (SBC) tạo với mặt đáy (ABC) một góc 450 - 70.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT M  c B  H N i

u.

49: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), tam giác ABC đều cạnh bằng a, mặt bên (SBC) tạo với mặt đáy (ABC) một góc 450 Xem tại trang 5 của tài liệu.