Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh nam định giai đoạn 2016 2020

48 586 4
Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh nam định giai đoạn 2016  2020

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Người thực hiện: Đặng Thái Sơn Lớp: CCLLCT B3 - 15 (khóa 2015 - 2016) Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao Đơn vị công tác: Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Nam Định HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2016 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập nghiên cứu chương trình cao cấp lý luận Học viện Chính trị khu vực I, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích giúp nhận thức tổng quan quan điểm, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước có nhìn tổng thể công tác quản lý Nhà nước địa phương, đơn vị Đề án kết trình học tập nghiên cứu Học viện trình công tác phòng Nghiệp vụ TDTT – Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Nam Định, thực hoàn thành với giúp đỡ tận tình giảng viên học viện Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, thầy giáo, cô giáo Học viện Chính trị Khu vực I, Ban Quản lý đào tạo, giáo viên chủ nhiệm Lớp Cao cấp lý luận Chính trị B3 – 15 (khóa 2015 - 2016) tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt chương trình học tập Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối giảng viên cố vấn tận tình bảo, hướng dẫn nghiên cứu hoàn thiện đề án tốt nghiệp Mặc dù thân có nhiều cố gắng song thời gian tập trung thực đề án chưa nhiều, khả năng, kinh nghiệm công tác hạn chế nên đề án không tránh khỏi thiếu sót mong nhận tham gia, bổ sung đóng góp ý kiến thầy cô giáo Hội đồng đồng chí đồng nghiệp để đề án hoàn thiện hơn./ Tôi xin trân trọng cám ơn! DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CLB : Câu lạc CNH-HĐH : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ĐVT : Đơn vị tính UBND : Ủy ban nhân dân TDTT : Thể dục, Thể thao MỤC LỤC A MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong suốt năm qua, người Việt Nam thấm nhuần lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh công tác thể dục, thể thao Điều cụ thể hoá chủ trương, đường lối Đảng, sách thể dục, thể thao mà Nhà nước ta đề Trong đó, gần Nghị số 08/NQ-TW tăng cường lãnh đạo Đảng, tạo phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao đến năm 2020; Nghị số 16/NQ-CP ngày 14/1/2013 Chính phủ triển khai thực Nghị Bộ trị tăng cường lãnh đạo Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đến năm 2020 Đặc biệt, Nghị kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc nhấn mạnh đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực để thực thành công nghiệp CNH - HĐH đất nước Yêu cầu ngành Thể dục Thể thao năm tới góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hài hoà người trí lực lẫn thể lực Vì vậy, công tác thể dục, thể thao cần phải đẩy mạnh để đáp ứng yêu cầu đặt Phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu định hướng phát triển nghiệp thể dục, thể thao, tảng, điều kiện tiền đề cần thiết để phát triển, thể thao thành tích cao; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, để nghiệp thể dục, thể thao phát triển cách vững năm tới Từ cho thấy phát triển nghiệp thể dục, thể thao quần chúng không nhiệm vụ riêng ngành Thể dục Thể thao mà phải quan tâm rộng rãi cấp Uỷ đảng, Chính quyền toàn xã hội Trong thời gian qua, công tác thể dục, thể thao quần chúng ngành Thể dục Thể thao trọng, song điều kiện thực tế nơi nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư cho phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng nhiều hạn chế phân tán Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng nhiều địa phương có định hướng đạo tổ chức thực nhiều lý khác nên mang nặng tính tự phát Để phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, cần lựa chọn khâu đột phá để tập trung đạo đầu tư, nhằm tạo động lực làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện phong trào Chính vậy, cần đưa hoạt động thể dục thể thao hướng sở, đặc biệt trọng địa bàn, đối tượng có nhiều khó khăn Cùng với nước, Nam Định phát huy nguồn lực xã hội để phát triển thể dục, thể thao phù hợp với phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà Xây dựng thể dục, thể thao tỉnh mang tính dân tộc, khoa học, toàn diện nâng cao sức khoẻ phát triển chất lượng nguồn nhân lực Giữ vững nâng cao thành tích thể thao Nam Định toàn quốc Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục, thể thao quản lý thống nhà nước; bước đưa thể dục thể thao thành loại hình kinh tế dịch vụ, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững Trên sở quy hoạch phát triển nghiệp thể dục, thể thao đất nước, năm qua nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Nam Định bước trưởng thành đáng kể Đến năm 2016 thể dục, thể thao quần chúng mở rộng khắp địa bàn, nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng với nhiều hình thức hoạt động mang lại hiệu thiết thực Tuy nhiên, phong trào thể dục, thể thao quần chúng chậm, chưa đều, nhiều nơi mang tính tự phát, thiếu tổ chức Công tác giáo dục thể chất trường học nhiều hạn chế, bất cập Cơ sở tập luyện, trang thiết bị kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào Công tác quản lý ngành chậm đổi mới, thiếu cán chuyên môn, chưa mạnh dạn đầu tư chiều sâu Từ yêu cầu cho thấy cần thiết phải có định hướng để phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Nam Định giai đoạn Qua kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết đặt cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quan chức thể dục, thể thao tỉnh Nam Định tập trung lãnh đạo, đạo, xây dựng, thực giải pháp thích hợp nhằm phát triển nghiệp thể dục, thể thao tỉnh giai đoạn Trong phạm vi kiến thức hiểu biết thân, với trình công tác lĩnh vực văn hóa, thể thao, xây dựng đề án "Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 - 2020" làm đề án tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị khóa học 2015 - 2016 Mục tiêu đề án 2.1 Mục tiêu chung Tạo xã hội tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ngày đông đảo, rộng rãi, tiến nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc người dân Nam Định, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần nhân dân, góp phần nâng cao nguồn nhân lực phục vụ cho nghiệp CNH - HĐH đất nước tăng tuổi thọ cho người dân Nam Định 2.2 Mục tiêu cụ thể Duy trì phong trào thể dục thể thao sở tiếp tục phát triển rộng rãi đối tượng dân cư, địa bàn phường, xã, thị trấn địa bàn toàn tỉnh cụ thể: * Phong trào thể dục thể thao sở - Phấn đấu đến năm 2020 đạt mốc 35% dân số tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; số gia đình thể thao vào năm 2020 đạt 25% tổng số gia đình; số lượng câu lạc thể thao quan xí nghiệp, xã, phường, thị trấn đến năm 2020 đạt 2300 CLB toàn tỉnh; số giải thi đấu thể thao cấp tỉnh 38 môn thi đấu, cấp huyện có 145 giải thi đấu năm; - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục, thể thao, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao đầu tư xây dựng hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao * Thể dục thể thao trường học Số trường phổ thông thực đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa năm 2020 đạt 100%; số trường phổ thông tổ chức tốt hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa thường xuyên có câu lạc thể dục thể thao năm 2020 đạt 100% * Thể dục thể thao công nhân viên chức 100% các quan, đơn vị có tổ chức hoạt động thể dục thể thao; ngành hàng năm tổ chức giải thể thao chào mừng ngày lễ ngày truyền thống ngành * Về tổ chức máy sở vật chất - Đối với phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp huyện, đến năm 2020 đơn vị có 03 biên cán chuyên môn thể dục, thể thao - Các trường Tiểu học, Trung học sở, Trung học phổ thông đến năm 2020 trường có giáo viên thể dục, thể thao - Đất giành cho hoạt động thể dục thể thao bình quân trung toàn tỉnh đạt: 2,5m2/1người - Số huyện, thành phố có đầy đủ sân vận động, nhà thi đấu, bể bơi đến năm 2020 đạt 90%; số xã, phường, thị trấn có sân vận động khu thể thao năm 2020 đạt 70% Giới hạn đề án 3.1 Giới hạn đối tượng đề án Phát triển thể dục, thể thao quần chúng bao gồm: thể dục thể thao sở, thể dục thể thao trường học, thể dục thể thao công nhân viên chức, thể dục thể thao lực lượng vũ trang, tổ chức máy sở vật chất 3.2 Giới hạn không gian Đề án nghiên cứu thực địa bàn tỉnh Nam Định 3.3 Giới hạn thời gian Đề án tổ chức thực giai đoạn 2016 - 2020 B NỘI DUNG Cơ sở xây dựng đề án 1.1 Cơ sở khoa học 1.1.1 Khái niệm thể dục thể thao quần chúng - Thể dục: Thể dục rèn luyện nhằm giữ gìn sức khỏe giúp cho thể phát triển hài hòa, tập thể dục đặn tốt cho sức khỏe - Thể thao: Thể thao hoạt động thường tổ chức thành hình thức trò chơi, thi đấu - Thể dục thể thao: Thể dục thể thao phận văn hóa xã hội, loại hình hoạt động mà phương tiện tập thể lực nhằm tăng cường thể chất người, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, giáo dục người phát triển toàn diện, làm khơi dậy phát huy tối đa tiềm người Như thể dục, thể thao quần chúng hoạt động tập luyện, biểu diễn, thi đấu tập thể dục môn thể thao tất người cộng đồng 54 dân tộc Đối tượng thể dục, thể thao quần chúng toàn dân, không phân biệt lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tôn giáo, trị, tình trạng sức khỏe nơi cư trú 1.1.2 Vị trí, vai trò thể dục, thể thao Thể dục, thể thao bao gồm bốn phận chủ yếu cấu thành: thể dục, thể thao quần chúng; thể thao thành tích cao; tổ chức máy; sở vật chất Ở Việt Nam, thể dục, thể thao nghiệp Nhà nước toàn dân Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến lĩnh vực hoạt động đất nước, nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tiến hạnh phúc nhân dân Thể dục thể thao lĩnh vực Chủ 30 3.1.7 Sở Nội vụ Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chế quản lý Liên đoàn, tổ chức xã hội thể dục thể thao; chế độ sách cán bộ; sách tập thể cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao theo chủ trương xã hội hóa 3.1.8 Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở tài Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch xây dựng kế hoạch ngân sách phát triển thể dục, thể thao hàng năm cho phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội tỉnh; đảm bảo kinh phí thực đề án phát triển thể dục thể thao quần chúng đến năm 2020; bổ sung hoàn thiện chế quản lý tài chính, bảo đảm sử dụng hiệu nguồn đầu tư cho thể dục thể thao; xây dựng sách khuyến khích thành phần kinh tế-xã hội đầu tư phát triển thể dục thể thao 3.1.9 Các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đoàn thể trị Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch đạo, tổ chức thực nhiệm vụ Đề án theo chức quy định pháp luật hành, hỗ trợ phong trào TDTT quan, doanh nghiệp 3.1.10 Uỷ ban nhân dân Huyện, Thành phố Xây dựng đạo thực Đề án phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương đến năm 2020 3.2 Tiến độ thực đề án Đề án phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Nam Định thực từ năm 2016 – 2020 3.2.1 Giai đoạn I Từ năm 2016 - 2018 Tập trung thực môt số nhiệm vụ sau: - Kiện toàn tổ chức máy: Họp Ban Chỉ đạo lần/1năm 31 - Tổ chức tập huấn, nâng cao lực cho cán sở: lần/1năm - Tuyên truyền giáo dục nâng cao kiến thức hiểu biết nội dung, phương pháp, lợi ích TDTT, giới thiệu điển hình VĐV, đội thể thao, gia đình thể thao đến tầng lớp thông tin đại chúng, qua buổi sinh hoạt thường kỳ tổ dân phố, thôn, xóm, đoàn thể; tuyên truyền, giáo dục kết hợp với sinh hoạt văn hóa cộng đồng, sinh hoạt văn nghệ, thể thao chuyên đề quan, doanh nghiệp; buổi học khóa ngoại khóa trường học - Xây dựng chương trình phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát triết thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên - Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao cho huyện (Vụ Bản, Nam Trực), Nhà thi đấu huyện Nam Trực, xây dựng 03 bể bơi cấp huyện (Nam Trực, Trực Ninh, Ý Yên); giải tỏa, san lấp mặt sân vận động cấp huyện (Nam Trực, Vụ Bản) - Củng cố hoàn thiện hệ thống thi đấu môn thể thao hàng năm từ sở đến tỉnh theo hướng ổn định đa dạng hóa nội dung hình thức tổ chức Chuyển giao công tác tổ chức giải thể thao sang Liên đoàn, Hội - Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT lần thứ VIII vào năm 2017 – 2018, với tiêu 100% xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội sở, 100% huyện, thành phố tổ chức tốt đại hội cấp huyện với tham gia 100% xã, phường, thị trấn ngành Tổ chức quy mô đại hội cấp tỉnh với quy mô lớn đại hội trước 32 Bảng Chỉ tiêu thể thao quần chúng STT Nội dung Số người tập thể dục, thể thao thường xuyên ĐVT 2016 2017 2018 % 31.0 32.0 33.0 Số gia đình thể thao % 19.8 21.0 22.0 Số học sinh thực tốt nội khóa % 100 100 100 Số học sinh thực tốt ngoại khóa % 97.0 98.3 98.7 Số giải thi đấu thể thao sở Giải 640 1300 645 Số giải thi đấu thể thao cấp huyện Giải 139 140 140 Số giải thi đấu thể thao cấp tỉnh Giải 31 35 35 Số câu lạc CLB 1667 1800 1890 Bảng Chỉ tiêu cán công chức viên chức ngành quản lý STT ĐƠN VỊ (ĐVT: Người) Phòng Nghiệp vụ TDTT Trung tâm TDTT Trường Nghiệp vụ TDTT CLB Bóng Đá Trung tâm Đào tạo VĐV 10 Huyện, Thành phố 2016 2017 2018 21 24 21 30 22 25 22 35 23 26 23 40 33 Bảng Chỉ tiêu đội ngũ giáo viên TDTT ngành giáo dục quản lý Cấp học STT 2016 2017 2018 (Đơn vị tính:Người) Tiểu học 330 340 345 Trung học sở 379 383 394 Trung học phổ thông 280 285 291 Đại học, Cao Đẳng, TCCN 65 66 66 ĐVT 2016 2017 2018 Sân 1 Nhà 6 Bảng Chỉ tiêu sở vật chất STT Nội dung Sân vận động đủ tiêu chuẩn thi đấu cấp Quốc gia Nhà thi đấu đủ tiêu chuẩn thi đấu cấp Quốc gia Sân vận động, sân bóng đá mini Sân 1001 1120 1130 Nhà tập luyện thể thao Nhà 300 305 307 Bể bơi Bể 10 11 13 Sân thể thao trời Sân 1270 1280 1290 Bình quân m2 đất/người m2 2.32 2.35 2.4 3.2.2 Giai đoạn II Từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020 Giai đoàn cần tập trung thực hiện: - Tổ chức tập huấn, nâng cao lực cho cán sở: lần/năm 34 - Tiếp tục xây dựng chương trình phối hợp với ngành, đoàn thể khác công tác phát triển thể dục, thể thao - Tiếp tục chuyển giao công tác tổ chức giải thể thao sang Liên đoàn, Hội - Phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm 2020 - Xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao cho huyện Trực Ninh, Nhà thi đấu huyện Mỹ Lộc, Bể bơi cấp huyện (Vụ Bản, Mỹ Lộc), giải tỏa, san lấp mặt sân vận động huyện Giao Thủy Bảng Chỉ tiêu thể thao quần chúng STT Nội dung ĐVT 2019 2020 Số người tập thể dục, thể thao thường xuyên % 34 35 Số gia đình thể thao % 24 25 Số học sinh thực tốt nội khóa % 100 100 Số học sinh thực tốt ngoại khóa % 99 100 Số giải thi đấu thể thao sở Giải 647 650 Số giải thi đấu thể thao cấp huyện Giải 142 145 Số giải thi đấu thể thao cấp tỉnh Giải 36 38 Số câu lạc CLB 2100 2300 Bảng 10 Chỉ tiêu cán công chức viên chức ngành quản lý STT ĐƠN VỊ (ĐVT: Người) Phòng Nghiệp vụ TDTT Trung tâm TDTT Trường Nghiệp vụ TDTT 2019 2020 23 27 24 28 35 CLB Bóng Đá Trung tâm Đào tạo VĐV 10 Huyện, Thành phố 23 60 25 70 Bảng 11.Chỉ tiêu đội ngũ giáo viên TDTT ngành giáo dục quản lý Cấp học STT 2019 2020 (Đơn vị tính:Người) Tiểu học 345 362 Trung học sở 423 430 Trung học phổ thông 320 330 Đại học, Cao Đẳng, TCCN 67 70 36 Bảng 12 Chỉ tiêu sở vật chất STT Nội dung ĐVT 2019 2020 Sân Nhà Sân vận động đủ tiêu chuẩn thi đấu cấp Quốc gia Nhà thi đấu đủ tiêu chuẩn thi đấu cấp Quốc gia Sân vận động, sân bóng đá mini Sân 1140 1200 Nhà tập luyện thể thao Nhà 310 330 Bể bơi Bể 14 15 Sân thể thao trời Sân 1300 1340 Bình quân m2 đất/người m2 2.45 2.5 Tuy nhiên hàng năm ban đạo đánh giá kết thực đề án năm để rút học kinh nghiệm qua có phương án tối ưu cho năm Hội nghị đánh giá sơ kết diễn vào tháng 12 năm 2018 Hội nghị đánh giá tổng kết tổ chức vào tháng 12 năm 2020 3.3 Kinh phí thực hoạt động đề án 3.3.1 Tổng kinh phí thực Đề án Tổng kinh phí 77 600.000.000 đồng 3.3.2 Nguồn kinh phí Kinh phí thực Đề án sử dụng nguồn sau: - Kinh phí địa phương: 57.600.000.000 đồng - Kinh phí xã hội hóa: 20.000.000.000 đồng 3.3.3 Dự trù kinh phí 37 3.3.3.1 Kinh phí chi thực giai đoạn I (2016 - 2018) - Chi thường xuyên cho tổ chức giải tỉnh là: 1,5tỷ/năm x năm = 4,5 tỷ; - Tổ chức tập huấn, nâng cao lực cho cán sở là: 50 triệu/lớp x = 300 triệu; - Xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao cho huyện (Vụ Bản, Nam Trực) là: 5tỷ x = 10 tỷ; - Xây dựng Nhà thi đấu huyện Nam Trực 10 tỷ; - Xây dựng 03 bể bơi cấp huyện (Nam Trực, Trực Ninh, Ý Yên) khoảng: 5tỉ/bể x = 15 tỷ; - Giải tỏa, san lấp mặt 02 sân vận động cấp huyện (Nam Trực, Vụ Bản) khoảng: tỉ/sân x = tỷ; - Nguồn chi khác khoảng 300 triệu 3.3.3.2 Tổng kinh phí giai đoạn II (2019 - 2020) - Chi thường xuyên cho tổ chức giải tỉnh là: 1,5tỷ/ năm x năm = tỉ; - Tổ chức tập huấn, nâng cao lực cho cán sở là: 50 triệu/lớp x = 200 triệu; - Xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao cho huyện Trực Ninh tỷ; - Xây dựng Nhà thi đấu huyện Mỹ Lộc 10 tỷ; - Xây dựng 02 bể bơi cấp huyện (Vụ Bản, Mỹ Lộc) khoảng: 5tỉ/bể x = 10 tỷ; - Giải tỏa, san lấp mặt 01 sân vận động cấp huyện Giao Thủy khoảng tỉ/sân; - Chi khác 300 triệu Dự kiến hiệu đề án 38 4.1 Ý nghĩa thực tiễn đề án Thông qua đề án dịp để có nhìn tổng thể thực trạng phong trào thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Nam Định, sở tổng hợp, phân tích, đánh giá để thấy rõ thành tích đạt được, tồn tại, hạn chế,qua xác định nguyên nhân dẫn đến tồn hạn chế để đề giải pháp hữu hiệu nhằm xây dựng phong trào thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Nam Định phát triển theo xu chung nước Đề án giúp cho UBND tỉnh Nam Định lãnh đạo, đạo cấp, ngành tỉnh thực nhiệm vụ phát triển nghiệp thể dục, thể thao quần chúng giai đoạn 2016 - 2020 4.2 Đối tượng hưởng lợi đề án Đề án phát triển nghiệp thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 -2020, xây dựng dựa trình phân tích thực trạng phong trào thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Nam Định Chính vậy, giải pháp mà đề án đưa nhằm để đạt mục tiêu xây dựng bao gồm mục tiêu thể thao cho người, tổ chức máy đội ngũ cán bộ, quy hoạch đất giành cho thể dục, thể thao Khi mục tiêu thực đầy đủ, thành công tạo phong trào thể dục, thể thao mới, tạo dựng sở vật chất, sân chơi, bãi tập cho nhu cầu đông đảo quần chúng nhân dân tỉnh Do nói đề án thực đối tượng hưởng lợi trực tiếp người dân tỉnh qua nâng cao sức khỏe, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần người dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh đối tượng hưởng lợi gián tiếp sách quản lý nhà nước lĩnh vực TDTT thực có hiệu 4.3 Những thuận lợi, khó khăn thực tính khả thi đề án 39 4.3.1 Thuận lợi Được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh quan tâm, đạo cấp, Ngành, vận dụng sáng tạo Nghị Quyết thể dục thể thao Đảng Nhà nước vào sống, tạo động lực cho toàn xã hội tham gia phát triển TDTT Đường lối đổi toàn diện đất nước; hội nhập quốc tế; xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn; phong trào xây dựng nông thôn mới; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ; phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ có tác động mạnh mẽ cho phát triển thể dục, thể thao 4.3.2 Khó khăn - Nguồn kinh phí để thực chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn - Nguồn cán chuyên trách thể dục, thể thao tỉnh mỏng 4.3.3 Tính khả thi đề án Đề án có tính khả thi cao mục tiêu xây dựng đề án phân tích từ thực trạng nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Nam Định Các tiêu xây dựng sát với thực tế, có khả đạt được, trí có tiêu vượt qua C KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN 40 Kiến nghị 1.1 Kiến nghị Trung ương - Đảng Nhà nước cần có chủ chương, sách đầu tư nguồn kinh phí cho xây dựng công trình thể thao cấp huyện sở để phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao tầng lớp nhân dân - Phát triển nghiệp thể dục, thể thao nhiệm vụ toàn Đảng, cấp, ngành Do Đảng Nhà nước cần có đạo kiên nữa, sớm đưa Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án, Quy hoạch thể dục, thể thao triển khai thực tiễn - Đảng Nhà nước cần tạo điều kiện công tác xã hội hóa thể dục, thể thao 1.2 Kiến nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Đưa giải thi đấu thể thao quần chúng toàn quốc tổ chức Nam Định tạo động lực phát triển phong trào thể dục, thể thao tỉnh - Tăng cường mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán quản lý công tác thể dục, thể thao 1.3 Kiến nghị với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh - Cần phát huy nguồn lực, quan tâm đến nghiệp thể dục, thể thao tỉnh, coi việc phát triển nghiệp thể dục, thể thao nhiệm vụ tất yếu, góp phần vào công xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh - Cần ban hành sách, chế vốn đầu tư, thuế, đất đai để làm kêu gọi xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực TDTT - Cần có định hướng bản, đầu tư nguồn kinh phí cho nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Kết luận 41 Phát triển thể dục, thể thao quần chúng yêu cầu Đảng, Nhà nước ta đặt giai đoạn đổi toàn diện đất nước Phát triển phong trào thể dục, thể thao mặt nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt nam đáp ứng yêu cầu tạo nguồn nhân lực chất lượng cho trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Mặt khác, phát triển thể dục, thể thao nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng nhân dân nâng cao đời sống tinh thần thời kỳ Đồng thời phát triển thể dục, thể thao thành tích cao nhằm nâng cao vị thể thao Việt Nam đấu trường thể thao khu vực quốc tế Phát triển thể dục, thể thao hoàn thiện máy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận trị cho đội ngũ cán thực công tác thể dục, thề thao Phát triển thể dục, thể thao đẩy mạnh công tác quy hoạch đất đai dành cho thể dục, thể thao, đầu tư nguồn kinh phí xây dựng công trình phục vụ cho nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao quần chúng nhân dân tổ chức thi đấu thể thao thành tích cao Đề án "Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Nam Định giai đoạn 2016- 2020" nội dung mang tính cấp thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương Đảng, sách nhà nước phát triển nghiệp thể dục, thể thao, quy hoạch nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam tiếp tục hưởng ứng vận động toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại Đề án đề cập tới tính cấp thiết việc xây dựng lộ trình, giải phát phát triển thể dục, thể thao tỉnh phía Nam đồng Bắc Bộ Với thời gian thực năm từ 2016 đến 2020 Các nội dung đề án đưa để giải tập trung vào vấn đề lớn bao gồm: phát triển thể dục thể thao quần chúng, hoàn thiện tổ chức máy, đào tạo đội ngũ cán bộ, xây dựng sở vật chất, thông qua mục tiêu cụ thể cần đạt vào năm 2020 Đề án thực dựa khoa học, trị, pháp lý Đảng, nhà nước thể dục, thể thao Bằng phương pháp tổng hợp, đánh giá thực trạng, đưa dự báo tương lai để đặt mục tiêu giải pháp 42 để đề án có tính khả thi cao Các nội dung đề án xây dựng, góp phần tạo sở lý luận để xây dựng lộ trình, kế hoạch thực phần trình phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Trong phạm vi nghiên cứu, đề án " Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Nam Định giai đoạn 2016- 2020" đặt nhiệm vụ trọng tâm cần phải giải để nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng Song để phát triển nghiệp thể dục, thể thao quần chúng không giải nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao cho người mà đồng thời phải giải ba nhiệm vụ phát triển thể thao cho người; hoàn thiện tổ chức máy, đào tạo đội ngũ cán bộ; đầu tư xây dựng sở vật chất, ba nhiệm vụ có mối quan hệ gắn bó hữu cơ, mật thiết, tương trợ lẫn Để thực thành công, đề án đưa sáu nhóm giải pháp Xét mặt tổng thể đề án phát " Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Nam Định giai đoạn 2016- 2020" mang ý nghĩa đem lại lợi ích cho nhân dân tỉnh Nam Định Trước hết, việc thực đề án đem lại hệ thống sở vật chất, sân chơi, bãi tập, tăng số lượng CLB, tăng số lượng người dân rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên, tăng số gia đình thể thao qua đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần nhân dân, nâng cao chất lượng phong trào thể dục, thể thao huyện lên tầm cao Mặt khác, nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán chuyên trách thể dục, thể thao, phát triển thể thao thành tích cao góp phần nâng cao vị phong trào thể dục, thể thao tỉnh Nam Đinh so với nước Từ quan điểm trên, cho thấy đề án " Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Nam Định giai đoạn 2016- 2020" nội dung vừa mang tính cấp thiết, vừa có ý nghĩa thiết thực nhằm phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Nam Định nói riêng, nước nói chung, góp phần thực hóa chủ trương, đường lối Đảng, sách Nhà nước thể dục, thể thao giai đoạn nay./ TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 Bộ trị (2011), Nghị số 08/NQ-TW, tăng cường lãnh đạo Đảng, tạo phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao đến năm 2020; Bộ Văn hoá thể thao du lịch (2011), Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc Người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; Chính phủ (2013), Nghi số 16/NQ-CP ban hành chương trình hành động thực hiên Nghi số 08 Bộ trị tăng cường lãnh đạo Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đến năm 2020; Bộ Văn hoá thể thao du lịch (2008), Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị Đại hội Đảng Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Nam Định nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị Đại hội Đảng tỉnh Nam Định lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nguyễn Toàn - Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận phương pháp thể dục thể thao, Nxb, TDTT; Vũ Trọng Lợi (2013), Bộ VHTTDL với vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020, http://tdtt.gov.vn, trích dẫn ngày 17/12/2013; Phạm Hồng Chương (2014), Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn vị trí, vai trò Thể dục, thể thao, http://www.upes1.edu.vn, trích dẫn ngày 8/9/2014; 10 Thủ tướng phủ (2010), Quyết định số 2189/QĐ-TTg, ngày 03/12/2010, phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 11 Thủ tướng Chính phủ (1996), Chỉ thị việc xây dựng quy hoạch đất đai phục vụ cho nghiệp phát triển Thể dục thể thao; 44 12 Trương Quốc Uyên (2003), Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục thể thao, Nxb TDTT 13 UBND tỉnh Nam Định (2012), Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 04/6/2012 UBND tỉnh Nam Định “Về việc thực Nghị số 08NQ/TW ngày 01/12/2011 Bộ trị tăng cường lãnh đạo Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ Thể dục, Thể thao đến năm 2020; ... vai trò thể dục, thể thao Thể dục, thể thao bao gồm bốn phận chủ yếu cấu thành: thể dục, thể thao quần chúng; thể thao thành tích cao; tổ chức máy; sở vật chất Ở Việt Nam, thể dục, thể thao nghiệp... thể thao tỉnh Nam Định Tỉnh Nam Định tỉnh có phong trào thể dục, thể thao mức toàn quốc năm gần Thể thao quần 12 chúng ngày phát triển mạnh, với nhiều loại hình hoạt động khác nhau, thể thao. .. đặt Phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu định hướng phát triển nghiệp thể dục, thể thao, tảng, điều kiện tiền đề cần thiết để phát triển, thể thao

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:01

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Thực trạng thể thao quần chúng từ năm 2011-2015 - Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh nam định giai đoạn 2016  2020

Bảng 1..

Thực trạng thể thao quần chúng từ năm 2011-2015 Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 3. Thực trạng về đội ngũ giáo viên thể dục thể thao năm học 2014-2015 - Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh nam định giai đoạn 2016  2020

Bảng 3..

Thực trạng về đội ngũ giáo viên thể dục thể thao năm học 2014-2015 Xem tại trang 22 của tài liệu.
T ĐƠN VỊ TỔNG SỐ - Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh nam định giai đoạn 2016  2020
T ĐƠN VỊ TỔNG SỐ Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 4. Thực trạng cơ sở vật chất từ năm 2011-2015 - Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh nam định giai đoạn 2016  2020

Bảng 4..

Thực trạng cơ sở vật chất từ năm 2011-2015 Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng 6.. Chỉ tiêu về cán bộ công chức viên chức do ngành quản lý - Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh nam định giai đoạn 2016  2020

Bảng 6...

Chỉ tiêu về cán bộ công chức viên chức do ngành quản lý Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 5. Chỉ tiêu thể thao quần chúng - Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh nam định giai đoạn 2016  2020

Bảng 5..

Chỉ tiêu thể thao quần chúng Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 7. Chỉ tiêu về đội ngũ giáo viên TDTT do ngành giáo dục quản lý - Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh nam định giai đoạn 2016  2020

Bảng 7..

Chỉ tiêu về đội ngũ giáo viên TDTT do ngành giáo dục quản lý Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng 8. Chỉ tiêu về cơ sở vật chất - Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh nam định giai đoạn 2016  2020

Bảng 8..

Chỉ tiêu về cơ sở vật chất Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng 10. Chỉ tiêu về cán bộ công chức viên chức do ngành quản lý - Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh nam định giai đoạn 2016  2020

Bảng 10..

Chỉ tiêu về cán bộ công chức viên chức do ngành quản lý Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 9. Chỉ tiêu thể thao quần chúng - Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh nam định giai đoạn 2016  2020

Bảng 9..

Chỉ tiêu thể thao quần chúng Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 11.Chỉ tiêu về đội ngũ giáo viên TDTT do ngành giáo dục quản lý - Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh nam định giai đoạn 2016  2020

Bảng 11..

Chỉ tiêu về đội ngũ giáo viên TDTT do ngành giáo dục quản lý Xem tại trang 39 của tài liệu.
4 CLB Bóng Đá 89 - Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh nam định giai đoạn 2016  2020

4.

CLB Bóng Đá 89 Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng 12. Chỉ tiêu về cơ sở vật chất - Phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh nam định giai đoạn 2016  2020

Bảng 12..

Chỉ tiêu về cơ sở vật chất Xem tại trang 40 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan