0

Tuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

22 4,275 14
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2017, 19:27

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017 Tiếng việt: TIẾT 1, 2: VẦN CĨ ÂM ĐỆM VÀ ÂM CHÍNH: MẪU – OA (Thiết kế trang 20) Tốn LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Biết làm tính trừ phạm vi - Biết mối quan hệ phép cộng phép trừ -Làm BT 1(cột 2, 3), 2, (cột 3, 4), Kĩ năng: Rèn HS kĩ làm phép trừ phạm vi 3 Thái độ: Giáo dục Hs lòng say mê, u thích mơn học Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to nội dung tập - HS : Bảng con, III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV chia lớp làm đội, đội dãy HS, dãy bạn lên chơi HS điền nối tiếp em điền dấu vào - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, 2+2 - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - > 3-2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Kiến thức: Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5.

Từ khóa liên quan