Sử dụng một số phương pháp mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập môn giáo dục công dân lớp 12 tại trường THPT tĩnh gia 3

23 308 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2017, 10:07

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT TĨNH GIA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP MỚI NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRONG HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 TẠI TRƯỜNG THPT TĨNH GIA Người thực hiện: Lê Như Hảo Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THPT Tĩnh Gia SKKN thuộc môn: Giáo dục công dân THANH HÓA NĂM 2017 MỤC LỤC NỘI DUNG I: Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.4.Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu II: Nội dung 2.1 Cơ sở lí luận 2.2 Thực trạng vấn đề 2.3 Giải vấn đề kết thực 2.3.1 Các phương pháp áp dụng 2.3.2 Bài soạn minh họa 2.3.3 Kết đạt III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ TRANG 2 3 3 5 13 18 19 I: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Đối với phương pháp dạy học lấy người thầy làm trung tâm dẫn đến kiểu học thụ động thiên ghi nhớ, chịu suy nghĩ từ hạn chế đến chất lượng hiệu dạy học không đáp ứng yêu cầu xã hội Để khắc phục tình trạng đó, người ta thấy cần phát huy tính tích cực, chủ động học sinh thông qua trình dạy học đạo, tổ chức người thầy, người học phải tích cực, chủ động không làm thay cho Chương trình đổi giáo dục phạm vi toàn quốc năm vừa qua xã hội quan tâm sâu sắc Một nhiệm vụ đội ngũ nhà giáo không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm giáo dục học sinh lĩnh hội kiến thức cách chủ động, sáng tạo Chính mà người giáo viên trực tiếp giảng dạy phải biết thiết kế hoạt động lên lớp cách hợp lý, cụ thể phù hợp với đối tượng học sinh nhằm khơi dậy niềm say mê sáng tạo khả khám phá giới xung quanh Môn Giáo dục công dân môn học khác nhằm vào mục tiêu Với vị trí chức môn học, môn Giáo dục công dân cần phải có chuyển biến mạnh mẽ đổi phương pháp giảng dạy nhằm “Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh” nhằm làm thay đổi quan niệm học sinh: coi môn học phụ môn học mà giáo viên xã hội quan tâm Từ giúp cho học sinh phận giáo viên hiểu đắn môn Giáo dục công dân, phải hiểu khoa học đối xử “bình đẳng” môn học khác, tác dụng môn học việc hình thành phẩm chất, tư tưởng, đạo đức, phong cách người Xuất phát từ lí mạnh dạn chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Sử dụng số phương pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học tập môn Giáo dục công dân lớp 12 Trường THPT Tĩnh gia 3”, với hi vọng đáp ứng phần vào việc đổi phương pháp giảng dạy mà ngành giáo dục thực nói chung môn Giáo dục công dân nói riêng 1.2 Mục đích nghiên cứu Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Sử dụng số phương pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học tập môn Giáo dục công dân lớp 12 Trường THPT Tĩnh gia 3”, đặt mục đích tìm hiểu đánh giá tình hình đổi phương pháp giảng dạy nói chung đổi phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân nói riêng Phân tích mục đích, vai trò hiệu đổi phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân Qua đưa số phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm giáo viên khả chủ động, sáng tạo học sinh, nhằm đạt mục tiêu ngành chuyển từ lấy “Dạy” làm trung tâm sang lấy “Học” trung tâm 1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu sở lí luận số phương pháp giảng dạy - Đưa số phương pháp giảng dạy minh họa cho môn Giáo dục công dân theo hướng đổi 1.4 Đối tượng nghiên cứu Tính tích cực chủ động học sinh khối 12 (gồm lớp từ 12B đến 12B8 ) Trường THPT Tĩnh gia 1.5 Phương pháp nghiên cứu - Qua thực tiễn giảng dạy học tập lớp - Qua kênh thông tin: Sách, báo, tài liệu chuyên ngành có liên quan - Qua kinh nghiệm đồng nghiệp, đặc biệt đồng nghiệp trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục công dân II: NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lí luận Theo khoản 2, điều 28 Luật Giáo dục năm 2005 ghi: “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/06/2006 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nêu “phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc trưng môn học, đặc diểm đối tượng học sinh, điều kiện lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả hợp tác, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trách nhiệm học tập cho học sinh” Có thể nói cốt lõi đổi dạy học hướng tới hoạt động học tập chủ động chống lại thói quen học tập thụ động Chính vậy, viết mục tiêu học, giáo viên phải hình dung rõ sau học xong học đó, tiết học học sinh cần nắm kiến thức, kĩ năng, thái độ gì? mức độ nào? Từ thay đổi thói quen suy nghĩ tập trung vào điều giáo viên đặt cho học sinh phải đạt sau học xong Theo hướng phát huy vai trò chủ thể tích cực, chủ động, sáng tạo người học mục tiêu đề cho học sinh, học sinh thực hiện, học sinh thông qua hoạt động học tập tích cực phải đạt mục tiêu ấy, giáo viên người đạo, tổ chức, hướng dẫn, trợ giúp học sinh nắm kiến thức học Việc phát triển lực trí tuệ khả tự học học sinh học, học sinh không trang bị kiến thức sách giáo khoa mà hình thành phẩm chất, tư người lao động thời đại phát triển khoa học công nghệ Tuy nhiên, đổi phương pháp giảng dạy nghĩa gạt bỏ phương pháp truyền thống mà phải vận dụng cách có hiệu phương pháp dạy học có theo quan điểm dạy học tích cực kết hợp với phương pháp đại Việc đổi phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, rèn luyện thói quen khả tự học, tinh thần hợp tác, kĩ vận dụng kiến thức vào tình khác học tập thực tiễn Làm cho học trình kiến tạo, học sinh tìm tòi, khám phá, phát hiện, khai thác xử lí thông tin, tự hình thành hiểu biết, lực phẩm chất Để chủ thể trình học hút vào hoạt động học tập giáo viên tổ chức đạo, thông qua tự lực khám phá điều chưa rõ, thụ động tiếp thu tri thức giáo viên đặt sẵn, đặt người học vào tình có vấn đề, vào thực tế sống, người học trực tiếp thảo luận, quan sát, giải vấn đề theo cách suy nghĩ mình, từ nắm kiến thức mới, không rập khuôn theo khuôn mẫu có sẵn, bộc lộ phát huy tiền sáng tạo Để làm điều giáo viên không đơn giản truyền đạt tri thức mà hướng dẫn hoạt động Nội dung phương pháp dạy học phải giúp cho đối tượng học sinh biết hoạt động tích cực tham gia chương trình hoạt động Phương pháp dạy học tích cực không hạ thấp hay giảm nhẹ vai trò chủ đạo người thầy Để phương pháp dạy học tích cực đạt hiệu cao, người thầy phải thực trở thành người thiết kế, tổ chức hướng dẫn hoạt động độc lập theo nhóm để học sinh chiếm lĩnh tri thức mới, hình thành kĩ năng, thái độ, tình cảm niềm tin theo yêu cầu nội dung, chương trình môn Giáo dục công dân Nhưng loại tri thức học sinh tự chiếm lĩnh phương pháp dạy học tích cực cần phải có trợ giúp loại thiết bị phương tiện dạy học 2.2 Thực trạng vấn đề Thông qua năm học trước năm học 2016 - 2017 trực tiếp dạy lớp 12 Trường THPT Tĩnh gia có kết khảo sát sau: - Về phía giáo viên: Còn phận giáo viên coi môn phụ nên nhận quan tâm - Về phía học sinh: Mặc dù năm học môn Giáo dục công dân đưa vào thi xét tốt nghiệp xét tuyển vào số trường đại học Tuy nhiên, với tâm lý coi môn học phụ nên nhiều học sinh chưa quan tâm chưa thực quan tâm, học đối phó môn trình học Qua thực tế đó, thấy cần phải có thay đổi cách nhìn nhận tầm quan trọng môn, đặc biệt xu toàn cầu hoá, kinh tế thị trường Vì vậy, phải có thay đổi cách dạy học môn Giáo dục công dân Vậy thay đổi nào? Đây câu hỏi dễ, thay đổi từ cách nhìn nhận phận giáo viên, chí cấp quản lý Để đạt thay đổi đó, người giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Giáo dục công dân phải có đổi phương pháp dạy học hình thức tổ chức dạy học Làm gây ý, say mê ham muốn tìm hiểu kiến thức môn cách tích cực chủ động học sinh Từ giúp học sinh hiểu tên môn “Giáo dục công dân” Vậy, để phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh học tập môn Giáo dục công dân 12 người thầy phải: - Thiết kế giáo án theo mục tiêu cụ thể, từ tổ chức, đạo hướng dẫn học sinh thực hoạt động cách có hiệu - Người thầy biết sử dụng linh hoạt phương pháp dạy học, kết hợp phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học đại cách hợp lý - Tạo điều kiện để học sinh vận dụng nhiều kiến thức học vào thực tiễn sống, để phân tích đánh giá, giải tình vấn đề đặt từ thực tiễn 2.3 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2.3.1 Các phương pháp áp dụng Với yêu cầu nêu đưa số giải pháp minh họa để cụ thể hoá việc đổi dạy học môn Giáo dục công dân 12 với việc thiết kế số nội dung hoạt động học tập nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Chính vậy, lựa chọn số phương pháp giảng dạy sử dụng nhiều giảng dạy môn Giáo dục công dân nói chung giảng dạy môn Giáo dục công dân khối 12 nói riêng, kết hợp phương pháp truyền thống với phương pháp đại theo hướng đổi phù hợp với bài, tiết, đơn vị kiến thức với đối tượng học sinh Dưới số phương pháp mà lựa chọn giảng dạy, áp dụng cho giảng dạy môn Giáo dục công dân 12 - Phương pháp thảo luận nhóm - Phương pháp trực quan - Phương pháp vấn đáp - Phương pháp giải vấn đề - Phương pháp liên hệ thực tế tự liên hệ - Phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy - Phương pháp thảo luận nhóm Đối với phương pháp giáo viên phải tổ chức cho học sinh bàn bạc, trao đổi nhóm nhỏ, nhằm giúp cho học sinh chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải vấn đề nội dung học Về thực chất, phương pháp thảo luận tổ chức cho học sinh bàn bạc, trao đổi nhóm nhỏ Thảo luận nhóm sử dụng rộng rãi nhằm giúp cho học sinh tham gia cách chủ động vào trình học tập, tạo hội cho học sinh chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải vấn đề có liên quan đến nội dung học - Học tập hợp tác theo phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân thực khi: + Thảo luận để tìm nội dung vấn đề đến kết luận + Cùng thực vấn đề nhóm thực vấn đề đơn vị kiến thức mà giáo viên giao cho - Để phát huy tính tích cực hợp tác theo nhóm, cần đảm bảo số yêu cầu sau đây: + Nội dụng thảo luận nhóm giống khác + Giáo viên nêu chủ đề thảo luận, chia nhóm, giao câu hỏi, yêu cầu thảo luận cho nhóm, quy định thời gian phân vị trí chỗ ngồi thảo luận cho nhóm + Phân nhóm trưởng thư kí + Các nhóm tiến hành thảo luận + Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác chất vấn, trao đổi, bổ sung ý kiến + Giáo tổng kết ý kiến Phương pháp hoạt động nhóm giúp cho thành viên nhóm chia sẻ băn khoăn, kinh nghiệm thân, xây dựng nhận thức Ví dụ: Minh hoạ cụ thể cho phương pháp đơn vị kiến thức cụ thể – tiết 1: Thực pháp luật Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung kiến thức cần đạt - GV: Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm, tìm hiểu hình thức thực Khái niệm, hình thức pháp luật giai đoạn thực pháp luật - GV: Chia lớp thành bốn nhóm - HS: Cử đại diện, thư kí nhóm b Các hình thức thực pháp - GV: Giao câu hỏi cho bốn nhóm luật Nhóm - Sử dụng pháp luật: cá nhân, tổ Chủ thể sử dụng PL ai? chức sử dụng đắn quyền Chủ thể sử dụng pháp luật để thực mình, làm mà pháp luật gì? lấy ví dụ minh hoạ? cho phép làm Nhóm VD: Công dân thực quyền học Chủ thể thi hành PL ai? tập Chủ thể thi hành pháp luật để thực gì? lấy ví dụ minh hoạ? Nhóm - Thi hành pháp luật: cá nhân, tổ Chủ thể tuân thủ PL ai? chức thực đầy đủ nghĩa Chủ thể tuân thủ pháp luật để thực vụ chủ động làm mà pháp gì? lấy ví dụ minh hoạ? luật quy định phải làm Nhóm Chủ thể áp dụng PL ai? Chủ thể áp dụng pháp luật để thực gì? lấy ví dụ minh hoạ?minh hoạ? - HS: Các nhóm thảo luận - GV: Hướng dẫn học sinh thảo luận, bổ sung ý kiến, giúp học sinh tìm hiểu nội dung hình thức thực pháp luật - HS: Cử đại diện nhóm trình bày - HS: Cả lớp tham gia góp ý kiến - GV: Nhận xét ý kiến bốn nhóm - GV: Kết luận vấn đề - HS: Ghi nội dung vào VD: Khi tham gia giao thông người điều khiển xe máy phải đội mũ bảo hiểm - Tuân thủ pháp luật: Là cá nhân, tổ chức không làm điều mà pháp luật cấm VD: Không tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy - Áp dụng pháp luật: quan, công chức nhà nước có thẩm quyền vào pháp luật để định làm phát sinh, chấm dứt thay đổi việc thực quyền, nghĩa vụ cụ thể cá nhân, tổ chức VD: Cảnh sát giao thông định xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông Hoặc sau học xong nội dung 3: Quyền khiếu nại tố cáo công dân 7: Công dân với quyền dân chủ, Giáo viên tổ chức cho nhóm học sinh thảo luận vấn đề sau: điểm giống khác quyền khiếu nại với quyền tố cáo công dân Tuy nhiên, thành công phương pháp phụ thuộc vào nhiệt tình tham gia thành viên, phương pháp gọi phương pháp tham gia, giáo viên phải biết tổ chức hợp lý học sinh tích cực, chủ động phương pháp có hiệu Cần nhớ rằng, hoạt động nhóm, tư tích cực học sinh phải phát huy ý nghĩa quan trọng phương pháp rèn luyện lực hợp tác thành viên Cần tránh khuynh hướng hình thức đề phòng lạm dụng, cho tổ chức hoạt động nhóm dấu hiệu tiêu biểu đổi phương pháp dạy học hoạt động nhóm nhiều chứng tỏ phương pháp dạy học đổi - Phương pháp trực quan Quan niệm: phương pháp trực quan phương pháp giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học để minh họa cho kiến thức thức giảng Là việc giáo viên sử dụng phương tiện dạy học tác động trực tiếp đến quan cảm giác học sinh nhằm đạt hiệu cao Lưu ý sử dụng phương pháp trực quan + Khi nêu tài liệu trực quan cần phải phân tích, giảng giải rút kết luận cách xác + Tránh hình thành học sinh phương pháp tư máy móc + Kết hợp phương pháp trực quan với phương pháp khác Một số hình thức phương pháp trực quan giảng dạy môn Giáo dục công dân + Sơ đồ, đồ, tranh ảnh, số liệu thống kê + Sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy + Tham quan - Sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ có tác dụng hệ thống kiến thức, nắm kiến thức giảng tổng quát, khái quát Ví dụ 1: minh hoạ cụ thể cho phương pháp trực quan đơn vị kiến thức – tiết 2: Thực pháp luật Giáo viên đưa sơ đồ mô tả mối quan hệ thực tiễn xã hội với việc xây dựng pháp luật Thực tiễn xã hội XD Pháp luật Quan hệ pháp luật Pháp luật Thực pháp luật Thực PL - Tranh ảnh: Là hình ảnh trực quan gây nhiều ấn tượng sâu sắc, tạo trạng thái tâm lý tiếp thu nhẹ nhàng Tất nhiên việc sử dụng tranh ảnh phải có chọn lọc Vì tranh ảnh minh họa nội dung có tác dụng tốt Song tranh ảnh thiếu chọn lọc có tác hại xấu Ví dụ 2: Khi học đơn vị kiến thức Tuân thủ pháp luật Các hình thức thực pháp luật giáo viên cho học sinh quan sát ảnh sách giáo khoa giáo dục công dân 12 trang 12, sau giáo viên nêu câu hỏi: Thông qua ảnh người xe máy đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông em hiểu tuân thủ pháp luật? - Hình thức tham quan: Tổ chức tham quan tham dự phiên tòa xét xử Chú ý: Cần chuẩn bị cho nội dung tham quan sau đợt tham quan có viết thu hoạch - Hình thức trực quan qua ảnh, băng hình, video: Ví dụ chiếu đoạn phim hoạt động bầu cử, tiếp xúc cử tri, hay sách xã hội… - Phương pháp vấn đáp: Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh trả lời học sinh tranh luận với học sinh với giáo viên GV HS Giáo viên Học sinh Học sinh Có loại vấn đáp + Tái hiện: Giáo viên đặt câu hỏi, học sinh cần nhớ lại kiến thức trả lời + Giải thích – minh hoạ: Giáo viên đưa câu hỏi kèm theo ví dụ để học sinh rễ hiểu, rễ nhớ + Tìm tòi: Giáo viên dùng hệ thống câu hỏi để dẫn dắt học sinh bước phát nội dung kiến thức Giáo viên tổ chức cho học sinh trao đổi ý kiến, kể tranh luận giáo viên với học sinh học sinh với học sinh Ví dụ 1: Minh hoạ cụ thể cho phương pháp đơn vị kiến thức cụ thể – tiết 2: Giáo viên sử dụng phương pháp vấn đáp tái để kiểm tra cũ sau học xong tiết – Bài 2: Thực pháp luật Giáo viên đặt câu hỏi: Em trình bày dấu hiệu vi phạm phap luật? Đối với câu hỏi học sinh cần nhớ lại kiến thức học để trả lời câu hỏi với ý sau - Là hành vi trái pháp luật: Hành động Không hành động - Do người có lực trách nhiệm pháp lý thực - Người vi phạm phải có lỗi: Lỗi cố ý: Cố ý trực tiếp Cố ý gián tiếp Lỗi vô ý: Vô ý tự tin Vô ý cẩu thả Ví dụ 2: Giáo viên sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi để củng cố học học xong tiết – 2: Thực pháp luật Giáo viên đặt câu hỏi: Theo em có nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật? Đối với câu hỏi đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ dựa vào kiến thức học để tìm nội dung câu hỏi học sinh phải trả lời + Nguyên nhân chủ quan: Coi thường pháp luật; cố ý vi phạm; không hiểu biết pháp luật; lấy ví dụ minh hoạ + Nguyên nhân khách quan: Thiếu pháp luật; pháp luật không phù hợp - Phương pháp giải vấn đề 10 Đây phương pháp xem xét, phân tích vấn đề tồn giúp học sinh vạch cách thức giải vấn đề, tình cụ thể gặp phải đời sống hàng ngày Đới với phương pháp nhằm phát triển tư sáng tạo, lực giả vấn đề học sinh Tuy nhiên phương pháp giáo viên cần lưu ý sử dụng: + Vấn đề, tình lựa chọn phải phù hợp với môn GDCD, gần gũi với thực tế học sinh, phải kích thích sáng tạo học sinh + Cách giải vấn đề lựa chọn phải phương pháp tối ưu Cách tiến hành - Xác định vấn đề cần giải gì? - Nêu nên chi tiết có liên quan đến vấn đề - Nêu nên câu hỏi giúp cho việc giải vấn đề + Vấn đề xảy điều kiện nào? + Vấn đề xảy nào? - Liệt kê tất giải pháp - Đánh giá kết giải pháp - So sánh kết giải pháp - Quyết định chọn giải pháp tốt Ví dụ: Minh hoạ cho phương pháp này: đơn vị kiến thức “a” Quyền học tập công dân - tiết 1: Pháp luật với phát triển công dân Giáo viên đưa tình sau yêu cầu học sinh giải tình mà giáo viên đưa ra: Thắng chẳng may bị bệnh liệt hai chân từ năm lên tuổi Năm Thắng lên tuổi mà Thắng chưa đến trường Vì mẹ Thắng cho rằng: Thắng có học học ích gì, mà tàn tật chẳng có trường nhận vào học Giáo viên yêu cầu học sinh giải tình câu hỏi đặt ra: Em có tán thành với ý kiến mẹ Thắng đặt không? Vì sao? Học sinh suy nghĩ, trao đổi, đưa ý kiến Giáo viên kết luận: + Không đồng ý với ý kiến mẹ Thắng + Vì: Người lạnh lặn hay người khuyết tật có quyền hội học tập Trong điều 10 Luật Giáo dục 2005 có ghi: Nhà nước xã hội tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn khác học văn hoá học nghề phù hợp Có thể phân biệt bốn mức độ đặt giải vấn đề + Mức 1: Giáo viên đặt vấn đề, nêu cách giải vấn đề Học sinh thực cách giải vấn đề theo hướng dẫn học sinh, sau giáo viên đánh giá kết làm việc học sinh 11 + Mức 2: Giáo viên nêu vấn đề, gợi ý để học sinh tìm cách giải vấn đề Học sinh thực cách giải vấn đề với giúp đỡ giáo viên cần Giáo viên học sinh đánh giá + Mức 3: Giáo viên cung cấp thông tin tạo tình có vấn đề Học sinh phát xác định vấn đề nảy sinh, tự đề xuất giả thuyết lựa chọn giải pháp Học sinh thực cách giải vấn đề Giáo viên học sinh đánh giá + Mức 4: Học sinh tự lực phát vấn đề nảy sinh hoàn cảnh cộng đồng, lựa chọn vấn đề giải Học sinh giải vấn đề, tự đánh giá chất lượng, hiệu quả, có ý kiến bổ sung giáo viên kết thúc Cho nên, dạy học theo phương pháp đặt giải vấn đề, học sinh vừa nắm tri thức mới, vừa nắm phương pháp lĩnh hội tri thức đó, phát triển tư tích cực, sáng tạo, chuẩn bị lực thích ứng với đời sống xã hội, phát kịp thời giải hợp lý vấn đề nảy sinh - Phương pháp liên hệ thực tế tự liên hệ Nội dung môn học Giáo dục công dân bắt nguồn từ thực tế sống xã hội, nên giảng dạy môn Giáo dục công dân phải có liên hệ với thực tế sống Nhờ học sinh hiểu phải học vấn đề đó? Cần vận dụng kiến thức học vào thực tế sống nào? Như vậy, liên hệ thực tế tự liên hệ phương pháp tạo điều kiện thuận tiện cho học sinh nghĩ đến vấn đề diễn sống có liên quan đến nội dung học Trên sở đó, học sinh bộc lộ thái độ, ý kiến, cách làm riêng mình, so sánh, đối chiếu với nội dung học để hiểu sâu sắc điều cần học Cách tiến hành: + Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở, học sinh liên hệ với thực tế sống (giáo viên đặt câu hỏi yêu cầu học sinh tự liên hệ) + Giáo viên động viên học sinh liên hệ với thực tế sống + Học sinh phát biểu ý kiến suy nghĩ Yêu cầu phương pháp là: + Vấn đề liên hệ phải phù hợp với nội dung học + Vấn đề liên hệ phải gần gũi, vừa sức + Cần động viên học sinh rụt dè liên hệ tự liên hệ Ví dụ: Minh hoạ cho phương pháp Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh tự liên hệ với thực tế địa phương Câu hỏi: Em có biết tình hình môi trường địa phương em? Câu hỏi: Em làm để góp phần bảo vệ môi trường địa phương em? - Phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy 12 Theo quan điểm thông tin, học trình thu nhận thông tin có định hướng, có tái tạo phát triển thông tin, dạy phát thông tin giúp người học thực trình cách có hiệu Đây phương pháp đại sử dụng phương tiện như: Máy chiếu, băng hình, phần mềm dạy học Các phương tiện giúp cho hoạt động giáo viên học sinh tích cực, chủ động sinh động Dạy học theo phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin có ưu sau: + Giáo viên chuẩn bị dạy lần sử dụng nhiều lần + Các phần mền dạy học giúp cho học sinh tính động, cho phép học sinh học theo khả + Tạo cho giảng sinh động hơn, dễ cập nhận thích nghi với thay đổi nhanh khoa học đại + Học sinh học không bị thụ động, có nhiều thời gian nghe giảng để đào sâu suy nghĩ điều quan nhiều học sinh dự Việc ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp giảng dạy nhiều hạn chế sở vật chất, trang thiết bị hạn chế, giáo viên sử dụng chưa thành thạo, nhiều sử dụng phương pháp mang tính tự phát sử dụng mang tính hình thức Vì sử dụng phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin cần đảm bảo yêu cầu sau: - Đảm bảo tính mục đích: Sử dụng máy chiếu phần mềm dạy học việc giúp giáo viên tổ chức học sinh thực hoạt động học tập theo hướng: học sinh tích cực, chủ động xây dựng kiến thức rèn luyện kĩ năng, kĩ sảo vận dụng kiến thức vào thực tiễn - Đảm bảo tính hiệu quả: Không lạm dụng máy chiếu thay đổi hình thức “chép bảng” mà phải công cụ thực giúp học sinh tìm tòi vận dụng kiến thức - Đảm bảo tính thiết thực phù hợp: sử dụng phương tiện trình chiếu phần mềm dạy học phù hợp với nội dung, hình thức phương pháp cụ thể bài, tiết Bên cạnh việc sử dụng phương pháp đại này, trình soạn giáo án giảng dạy cần bổ sung số câu hỏi mang tính tổng hợp trình tái kiến thức cũ, gợi mở dẫn dắt đến kiến thức sách giáo khoa Ví dụ: Minh hoạ cho phương pháp đơn vị kiến thức Công dân với quyền dân chủ (tiết 3) - Quy trình khiếu nại - tố cáo giải khiếu nại, tố cáo Sơ đồ so sánh quy trình giải khiếu nại tố cáo: Khiếu nại Tố cáo Chánh T.Tra Tỉnh Chánh T.Tra Tỉnh 13 CT UBND Huyện Chánh T.Tra Huyện CT UBND Xã CT UBND Huyện CT UBND Xã Công dân Công dân Khi giảng đơn vị kiến thức giáo viên thiết kế sơ đồ nằm Slide tạo hiệu ứng cho cấp (để nói bước khiếu nại, tố cáo) dần giáo viên giảng giải cho học sinh nắm quy trình giải khiếu nại tố cáo gồm có bốn bước 2.3.2 Bài soạn minh hoạ: Giáo án số: Ngày soạn: Tuần thứ: …… Lớp dạy Ngày dạy Sĩ số BÀI 7- TIẾT 3: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ I Mục tiêu học Học xong tiết học sinh cần nắm 1.Về kiến thức: Nêu khái niệm, nội dung , ý nghĩa cách thức thực số quyền dân chủ công dân (quyền bầu cử, ứng cử; quyền tham gia quản lí nhà nước xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo…) Trình bày trách nhiệm Nhà nước công dân việc bảo đảm thực đắn quyền dân chủ công dân 2.Về kỹ năng: Biết thực quyền dân chủ quy định pháp luật Phân biệt hành vi thực không quyền dân chủ công dân 14 3.Về thái độ: Tích cực thực quyền dân chủ công dân Tôn trọng quyền dân chủ người Phê phán hành vi vi phạm quyền dân chủ công dân II Các kĩ sống cần đạt được: Kĩ tìm kiếm xử lí thông tin, kĩ hợp tác, kĩ tư phê phán, kĩ giải vấn đề, định III Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực: Thảo luận nhóm, trực quan, vấn đáp, liên hệ thực tế ứng dụng công nghệ thông tin IV.Chuẩn bị phương tiện dạy học: - Tranh, ảnh, sơ đồ, giấy khổ to - Có thể sử dụng vi tính, máy chiếu V Tiến trình lên lớp Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ Câu hỏi: Em trình bày nội dung ý nghĩa quyền tham gia quản lí nhà nước xã hội công dân? Học Theo em có khiếu nại, có tố cáo? (Khi có vi phạm pháp luật) Vậy khiếu nại tố cáo có điểm giống khác không? để trả lời câu hỏi hôm thầy em tìm hiểu tiếp tiết Công dân với quyền dân chủ Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Để vào khái niệm giáo viên sử Quyền khiếu nại, tố cáo dụng phương pháp thuyết trình nhắc lại công dân ý nghĩa hai quyền: Bầu cử, ứng cử quyền tham gia quản lí nhà nước a Khái niệm quyền khiếu nại, tố Sau giáo viên nêu câu hỏi cáo công dân ? Trong thực hai quyền phát VPPL người dân làm gì? làm để ngăn chặn việc làm sai đó? GV: quyền khiếu nại, tố cáo quyền - Quyền khiếu nại: Là quyền của công dân, công cụ để công dân, quan, tổ chức đề nghị công dân thực quyền dân chủ trực quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 15 tiếp GV: cho học sinh thảo luận nhóm hai câu hỏi GV: Chia lớp thành nhóm (nhóm 1+2 thảo luận câu hỏi 1; nhóm 3+4 thảo luận câu hỏi 2) ? Theo quyền khiếu nại việc làm ai? Giải gì? lấy VD minh hoạ? ? Theo em quyền tố cáo việc làm ai? Thông báo gì? cho ai? Lấy ví dụ? HS: Các nhóm thảo luận GV: Hướng dẫn học sinh thảo luận HS: Cử đại diện trình bày HS: Cả lớp tham gia góp ý kiến GV: Nhận xét ý kiến bốn nhóm GV: Kết luận HS: Ghi vào Căn vào khái niệm quyền khiếu nại tố cáo cho học sinh tìm trả lời mục đích quyền khiếi nại tố cáo, giáo viên sử dụng phương pháp đàm thoại đưa câu hỏi ? Theo em đảm bảo quyền KN công dân nhằm mục đích gì? ? Theo em đảm bảo quyền TC công dân nhằm mục đích gì? GV tổ chức cho học sinh tiến hành thảo luận theo lớp theo hướng so sánh nội dung KN-TC theo hệ thống câu hỏi lô gíc ? Theo em chủ thể khiếu nạn tố cáo ai? ? Theo em có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo công dân? HS: Cả lớp thảo luận GV: Hướng dẫn học sinh thảo luận HS: Cử đại diện trình bày HS: Cả lớp tham gia góp ý kiến GV: Nhận xét ý kiến đóng góp GV: Kết luận HS: Ghi vào quyền xem xét lại Quyết định hành chính, hành vi hành có cho định hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp - Quyền tố cáo: Là quyền công dân báo cho quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, đến quyền lợi ích hợp pháp công dân, quan, tổ chức - Mục đích: + Khiếu nại: Nhằm khôi phục quyền lợi ích chủ thể khiếu nại + Tố cáo: Phát ngăn chặn hành vi trái pháp luật b Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo công dân * Chủ thể: - Khiếu nại: công dân, tổ chức, quan - Tố cáo: công dân 16 Chú ý: CD vi phạm thủ trưởng giải thử trưởng quan vi phạm quan cấp thẩm quyền giải GV sử dụng phương pháp trực quan (sử dụng sơ đồ) kết hợp với phương pháp vấn đáp ? Em trình bày trình tự giải khiếu nạn công dân? ? Em trình bày trình tự giải tố cáo công dân? ? Vậy quy trình KN-TC giải KN-TC có điểm giống khác nhau? Giáo viên sử dụng sơ đồ trình bày bước kết hợp với câu hỏi để học nắm quy trình giải KN-TC từ nêu giống khác KN-TC Chú ý: thời gian giải KN không 90 ngày từ nhận QĐHC, KL giải 10 từ nhận đơn, giải lần đầu không 30 ngày, phức tạp 45 ngày, vùng sâu khó khăn 60 ngày lần không 45 ngày từ ngày thụ lí Chú ý: Phải giải chậm 10 ngày thời gian giải không 60 ngày, phức tạp 90 ngày từ ngày thụ lí Giáo viên sử dụng phương pháp vấn đáp kết hợp với phương pháp liên hệ thực tế để học sinh nắm ý nghĩa quyền khiếu nại-tố cáo ? Theo em đảm bảo quyền khiếu nạn tố cáo CD đem lại ý nghĩa gì? ? Bằng nội dung học kiến thức thực tế em cho biết người KN-TC * Người có thẩm quyền giải KN-TC - Khiếu nại: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền - Tố cáo: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền * Quy trình KN-TC giải khiếu nại - tố cáo Sơ đồ so sánh bước giải khiếu nại – tố cáo Khiếu nại Tố cáo CHÁNH TT TỈNH CT UBND H CHÁNH TT HUYỆN CHÁNH TT TỈNH CT UBND H CT UBND XÃ CT UBND XÃ CÔNG DÂN CÔNG DÂN - Khiếu nại: + B1: Người KN nộp đơn KN + B2: Người giải KN xem xét giải KN + B3: Người KN đồng ý với KQ KN định giải có hiệu lực + B4: người giải KN lần hai xem xét giải yêu cầu người KN - Tố cáo: + B1: Người TC gửi đơn tố cáo + B2: Người giải tố cáo phải tiến hành xác minh QĐ nội dung tố cáo + B3: Người tố cáo cho giải tố cáo không có 17 có quyền nghĩa vụ gì? quyền tố cáo với CQ, TC cấp + B4: CQ, TC, cá nhân giải * Quyền KN-TC: lần hai có trách nhiệm giải - KN: Tự qua người đại thời hạn quy định diện; rút đơn kiện; nhận văn thụ lí; khôi phục quyền lợi bồi c Ý nghĩa quyền KN-TC thường; KN tiếp công dân - TC: Gửi đơn trực tiếp TC; giữ bí - NN bảo đảm để CD thực mật tên, bút tích, địa chỉ; yêu cầu quyền dân chủ CD có quan bảo vệ bị đe doạ quyền sử dụng có nghĩa vụ thực quyền dân chủ - Là sở pháp lí để CD bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp CD * Nghĩa vụ KN-TC từ ngăn chặn việc làm VPPL - KN: Đến người có thẩm quyền; - Bộ máy nhà nước ngày KN trung thực cung cấp thông tin củng cố vững mạnh để đảm bảo chịu trách nhiệm thông tin; chấp NN dân-do dân-vì dân hành QĐ KN có hiệu lực - TC: Nêu rõ họ tên, địa ; trình bày Trách nhiệm NN CD trung thực nội dung TC ; chịu trách việc thực quyền ND TC DC CD Hoạt động 2: GV sử dụng PP thảo luận nhóm (thảo a Trách nhiệm NN luận lớp) để học sinh nắm - NN ban hành PL trách nhiệm nhà nước công - Các quan bảo vệ PL trừng trị dân hai câu hỏi nghiêm khắc hành vi VPPL ? Theo em nhà nước ta bảo đảm quyền dân chủ công dân b Trách nhiệm công dân nào? - Sử dụng quyền dân chủ ? Theo em công dân có trách nhiệm thực quyền dân chủ - Không lạm dụng quyền dân chủ nào? để làm trái pháp luật HS: Các nhóm thảo luận GV: Hướng dẫn học sinh thảo luận HS: Cử đại diện trình bày HS: Cả lớp tham gia góp ý kiến GV: Nhận xét ý kiến đóng góp GV: Kết luận HS: Ghi vào VI Củng cố, dặn dò nhắc nhở: - Giáo viên hệ thống lại kiến thức toàn 18 - Cho học sinh so sánh giống khác tố cáo khiếu nạn + Giống nhau: Đều xẩy có vi phạm pháp luật + Khác nhau: Chủ thể; Mục đích; Người có thẩm quyền giải quyết; Các bước giải - Về nhà làm tập, học cũ để sau kiểm tra tiết Chú ý: Trên giáo án minh họa, áp dụng cho tất đối tượng học sinh mà phải biết sử dụng linh hoạt cho phù hợp với đối tượng học sinh 2.3.3 Kết đạt được: - Học sinh hứng thú say mê, tích cực, chủ động suy nghĩ việc tìm tòi kiến thức - Học sinh mạnh dạn, chủ động tranh luận cởi mở, sôi nổi, tự tin đưa ý kiến mình, lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình bạn từ giúp học sinh hoà đồng với cộng đồng tạo cho học sinh tự tin - Trong trình học tập lĩnh hội kiến thức học từ biết vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sống địa phương giải thích tượng xảy địa phưong - Học sinh lĩnh hội nắm kiến thức học cách nhanh nhất, chắn nhớ lâu kiến thức học - Đã chuyển trọng tâm từ hoạt động thầy sang hoạt động trò - Đã giúp học sinh từ chỗ học tập thụ động, chuyển sang hoạt động chủ động, học sinh tích cực chiếm lĩnh kiến thức kĩ thu thập, xử lý trình bày trao đổi thông tin thông qua hoạt động học tập giáo viên tổ chức hướng dẫn + Kết học kì I năm học 2016 – 2017 Lớp 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 12B6 12B7 12B8 SS 45 46 40 39 40 43 47 45 Cộng 345 Loại Giỏi SL 0 0 % 2,22 0 5,13 2,33 0 1,16 % Loại Khá SL 35 25 18 29 33 15 % 77,78 54,35 17,50 46,15 72,50 76,74 6,38 33,33 165 47,83 Loại Loại Yếu T.Bình SL % SL % 20,00 0 21 45,65 0 33 82,50 0 19 48,72 0 11 27,50 0 20,93 0 42 89,36 4,26 28 62,22 4,44 17 49,86 1,16 Loại Kém SL % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Kết học kì II năm học 2016 – 2017 19 Lớp SS Loại Giỏi Loại Khá SL % SL 12B1 45 17,78 35 12B2 46 4,35 40 12B3 40 0,00 15 12B4 39 2,56 23 12B5 40 20,00 29 12B6 43 4,65 35 12B7 47 0,00 21 12B8 45 0,00 13 Cộng 345 21 6,09% 211 % 77,78 86,96 37,50 58,97 72,50 81,40 44,40 28,89 61,16 Loại T.Bình SL % 4,44 8,70 25 62,50 15 38,46 7,50 13,95 26 55,32 32 71,11 88 32,75 Loại Yếu SL 0 0 0 0 % 0 0 0 0 Loại Kém SL % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Thiết kế dạy theo hướng phát huy tính tích cực học sinh chương trình Giáo dục công dân nói chung Giáo dục công dân 12 nói riêng tạo cho học sinh nhu cầu nhận thức, ham muốn tìm hiểu, tự lực tham gia hoạt động học tập, có điều kiện tranh luận, bảo vệ ý kiến Như vậy, đổi phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân 12 theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, tạo cho sinh lực tự học, khả thực hành, lòng ham mê học tập ý chí vươn lên, loại bỏ thói quen học tập thụ động theo kiểu: Thầy giảng – trò nghe, thầy hỏi - học sinh trả lời, thầy đọc – trò ghi chép học thuộc Thiết kế dạy theo hưóng đổi hút hoạt động học tập giáo viên thiết kế, giáo viên với vai trò người tổ chức hướng dẫn, qua học sinh tự khám phá chiếm lĩnh nội dụng học Thiết kế dạy theo hướng phát huy tính cực học sinh, giáo viên phải huy động, khai thác tối đa vốn hiểu biết kinh nghiệm sống học sinh, tạo hội động viên khuyến khích học sinh bày tỏ quan điểm, ý kiến nhân vấn đề học Giáo viên cần khuyến khích học sinh nêu thắc mắc nghe giảng, đạt câu hỏi cho thầy, cho bạn, trao đổi, tranh luận, tạo nên mối quan hệ hợp tác, giao tiếp thầy trò, trò trò trình chiếm lĩnh nội dung học tập Thông qua thảo luận, tranh luận tập thể, ý kiến cá nhân bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua hiểu biết học sinh nâng lên trình độ Bài học vận dụng vốn hiểu biết kinh nghiệm học sinh lớp dựa vốn hiểu biết kinh nghiệm sống thầy 20 Thiết kế dạy theo hướng đổi làm tăng tính hiệu học tập hợp tác cá nhân, lúc giải vấn đề gay cấn, lúc xuất thực nhu cầu phối hợp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung Trong hoạt động hợp tác theo nhóm nhỏ, tính cách, lực thành viên bộc lộ, uấn nắn, phát triển tình bạn , ý thức tổ chức, tinh thần tương trợ Sự hợp tác học tập giúp học sinh quen dần với phân công hợp tác lao động xã hội hình thành lực hợp tác cần thiết cho người công dân giới phát triển với hợp tác cần thiết đa dạng Thiết kế dạy môn Giáo dục công dân theo hướng đổi gắn bó chặt chẽ với thực tiễn sống học sinh, từ giáo viên cần phải tăng cường sử dụng tình huống, câu chuyện, tượng thực tế, vấn đề xúc xã hội để phân tích, đối chiếu, minh hoạ cho giảng Đồng thời cần hướng dẫn, khuyến khích học sinh liên hệ, tự liên hệ, điều tra, tìm hiểu, phân tích, đánh giá kiện lớp học, nhà trường, địa phương đất nước Trong trình thiết kế giảng môn Giáo dục công dân 12 không tuyệt đối hoá phương pháp giảng dạy nào, mà phải kết hợp phương pháp truyền thống với phương pháp đại gắn với nhiều hình thức tổ chức dạy học theo lớp, theo nhóm cá nhân, học lớp, lớp, trường hay liên hệ thực tế địa phương có liên quan đến nội dung học Phương pháp dạy học theo hướng tích cực khắc phục tình trạng học sinh tiếp thu kiến thức cách thụ động trước hướng giáo viên, tạo cho học sinh hoạt động nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, thảo luận nhiều để giải vấn đề đặt dựa kiến thức cũ, kinh nghiệm sống, qua dẫn dắt giáo viên tạo cho học sinh “nhu cầu xúc” để tự giải đáp thắc mắc Như vậy, đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cức thực kích thích hoạt động tư học sinh, hình thành ý thức ham muốn học tập, say mê nghiêm cứu, có cố gắng việc nắm kiến thức, từ khắc sâu nội dung học Tuy nhiên, đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập học sinh, đặc biệt môn Giáo dục công dân nói chung Giáo dục công dân 12 nói riêng trình khó khăn không dễ dàng Việc phát triển phương pháp tích cực đòi hỏi giáo viên phải đổi mục tiêu học, đổi cách soạn bài, đổi cách kiểm tra đánh giá học sinh Trên số phương pháp giảng dạy sử dụng nhiều giảng dạy môn Giáo dục công dân vận dụng thiết kế hoạt động phát huy tính tích cực học sinh học tập môn Giáo dục công dân 12 để đáp ứng tốt đổi phương pháp dạy học Trên ý kiến chủ 21 quan giáo viên trẻ cho lên tránh thiếu sót Kính mong đồng nghiệp đóng góp ý kiến chân thành để thực tốt hơn, xin chân thành cảm ơn XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 25 tháng năm 2017 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, không chép nội dung người khác Người viết Lê Như Hảo Tài liệu tham khảo 22 Sách giáo khoa môn Giáo dục công dân 12 – NXB Giáo dục năm 2016 Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ môn Giáo dục công dân 12 NXB Đại học sư phạm 2010 Lý luận dạy học môn Giáo dục công dân trường phổ thông trung học – NXB Đại học quốc gia Hà Nội năm 1999 Vũ Hồng Tiến (chủ biên) - Bồi dưỡng nội dung phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân 12 – NXB Đại học quốc gia Hà Nội năm 1999 PTS Vương Tất Đạt (chủ biên) – Phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân - Trường Đại học sư phạm Hà Nội I năm 1994 23 ... phương pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học tập môn Giáo dục công dân lớp 12 Trường THPT Tĩnh gia 3 , với hi vọng đáp ứng phần vào việc đổi phương pháp giảng dạy mà ngành giáo dục. .. chung môn Giáo dục công dân nói riêng 1.2 Mục đích nghiên cứu Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng số phương pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học tập môn Giáo dục công dân lớp. .. đánh giá học sinh Trên số phương pháp giảng dạy sử dụng nhiều giảng dạy môn Giáo dục công dân vận dụng thiết kế hoạt động phát huy tính tích cực học sinh học tập môn Giáo dục công dân 12 để đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng một số phương pháp mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập môn giáo dục công dân lớp 12 tại trường THPT tĩnh gia 3 , Sử dụng một số phương pháp mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập môn giáo dục công dân lớp 12 tại trường THPT tĩnh gia 3 , Sử dụng một số phương pháp mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập môn giáo dục công dân lớp 12 tại trường THPT tĩnh gia 3

Từ khóa liên quan