0

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 6

2 161 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 15:50

Lớp Tiết PPCT BÀI 6: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” I - MỤC TIÊU: - Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái  Biết cách tập hợp hàng dọc hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái - Đi theo nhòp – hàng dọc  Biết cách thường – hàng dọc theo nhòp - Đi theo vạch kẻ thẳng  Thực theo vạch kẻ thẳng - Chơi trò chơi: “Tìm người huy”  Biết cách chơi tham gia chơi II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẻ, đảm bảo an toàn tập luyện GV chuẩn bò khu vực khác cho lớp tập luyện theo tổ - Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Phần – Nội Dung 1/ Phần mở đầu: - Cán lớp tập hợp, báo cáo, GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đứng chỗ xoay khớp - Trò chơi khởi động 2/ Phần bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số + Lần – GV điều khiển, lần sau cán hô nhòp + Chia tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai - Ôn thường theo1 – hàng dọc, theo vạch kẻ thẳng + Chia tổ tập luyện, em thay huy + GV quan sát, sửa sai - Chơi trò chơi “Tìm người huy” + GV nêu tên hướng dẫn cách chơi, luật chơi Cho chơi thử sau chơi thức Đònh lượng Số Lượng Thời Gian (6’ – 8’) lần 1’ – 2’ ‘’ ‘’ – lần ‘’ ‘’ (18’ – 22’) 5’ – 6’ – lần 4’ – 5’ – lần 5’ – 7’ Phương Pháp Tổ Chức      + Có nhận xét tuyên dương người chơi tốt 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng - GV HS hệ thống bài, - Nhận xét giao tập nhà lần ‘’ (4’ – 6’) 1’ – 2’ ‘’      ...+ Có nhận xét tuyên dương người chơi tốt 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng - GV HS hệ thống bài, - Nhận xét giao tập nhà lần ‘’ (4’ – 6 ) 1’ – 2’ ‘’     
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 6 , Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 6 ,

Hình ảnh liên quan

BÀI 6: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY”  - Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 6

6.

ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” Xem tại trang 1 của tài liệu.